Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Tractament i Publicació d'Àudio - Resum mòdul 5

1,054 views

Published on

Resum del mòdul 5 de l'assignatura de tractament i publicació d'Àudio del Grau Multimèdia de la UOC. Pots veure el projecte complet a www.racovermell.com. Gràcies pel "like" ;-)

Published in: Education
  • Be the first to comment

Tractament i Publicació d'Àudio - Resum mòdul 5

  1. 1. MÒDUL 5 - SO A LA XARXA 1 - INCLUSIÓ DE SONS EN DOCUMENTS HTML Fins a l’HTM5 Com un enllaç <a href="elmeuSo.aiff">reproduïu el meu so</a> Versions anteriors a HTML5, mitjançant l’etiqueta <object> O també: <EMBED TYPE="music/crescendo" SONG="../sons/so1.mp3" HEIGHT=16 WIDTH=16 AUTOSTART=true LOOP=false> <BGSOUND SRC="../sonidos/sonido1.mp3" LOOP=1> O també <EMBED SRC="../sons/so1.mp3" AUTOSTART=true LOOP=false> <BGSOUND SRC="../sons/so1.mp3" LOOP=1> Amb HTML5 es fa amb l’etiqueta <audio> <audio src="so1" controls="controls" >so1 </audio> Atributs de l’etiqueta <audio> - src - És l’URL del so - Controls - Representa els controls de posada en marxa del so - Autoplay – Indica al seu contenidor que l’execució del so ha de tenir llor en el moment de la càrrega del document al navegador. - Loop – Torna a carregar el so en acabar - Preload – Es carrega quan s’acciona un botó. Accepta els valors auto, metadata i none.
  2. 2. Si el navegador no suporta l’etiqueta <audio> es presenta un text que es clausura entre l’etiqueta <audio> <audio src="../so/so1" controls="controls"> Aquest navegador no reconeix l'etiqueta "<audio>" </audio> JAVASCRIPT Només cal tenir l’arxiu mp3 en un lloc accessible i escriure el següent: <a href="javascript://" onMouseOver="window.status='obra descarregable en mp3';return true" onClick = "window.open('http://www.sonoscop.net/jmb/musicas/obiectum/obiectum. mp3', 'newWinmusicasmp3', 'status=no,toolbar=no,directories=no,menubar=no,resizable=yes,scroll bars=yes,width=320, height=240')">ob-iectum</a> cinta magnètica. obra feta en el gmeb. <br><br> En aquest cas, per mitjà de Javascript s'obre una nova finestra anomenada newWinmusicasmp3 en la qual s'executa una peça de l'autor d'aquests materials anomenada Obiectum, l'URL de la qual és: http://www.sonoscop.net/jmb/musicas/obiectum/obiectum.mp3 Els altres detalls tenen a veure amb la presentació en pantalla del reproductor de mitjans. - status=no: indica que no volem barra d'estat a la nova finestra oberta al navegador. - toolbar=no: indica que no volem barra d'eines a la nova finestra oberta al navegador menubar=no: indica que no volem una barra de menú a la nova finestra oberta al navegador. - resizable=yes: indica que l'usuari pot donar una mida nova a la nova finestra oberta al navegador. - width=320, heigh=240: són les dimensions inicials en punts de la nova finestra
  3. 3. 2 - SO INTERACTIU El JSyn és un connector que facilita el so en navegadors. Es tracta d’un entorn per al desenvolupament de programes musicals interactius en Java. Es descarrega en http://www.softsynth.com/jsyn/. Una vegada instal·lat el connector es poden explorar les miniaplicacions de música interactiva. El JMSL és un llenguatge que utilitza JSyn de manera molt interessant (http://www.algomusic.com/jmsl/) ELS ENTORNS COL·LABORATIUS Els entorns col·laboratius són interactius, com els anteriors, però es basen en el fet que la informació flueix entre els usuaris, que formen comunitats. Exemples: - Indabamusic http://www.indabamusic.com/ - AudioTool http://www.audiotool.com/ - SoundCloud http://www.soundcloud.com/ 3 – REPRODUCCIÓ EN TEMPS REAL Es tracta de la distribució de fluxos de dades a través de la xarxa. Els continguts es generen en temps reals, com els concerts. Consta dels següents passos: - Captura o generació del material que es pretén distribuir - Tramesa del flux de dades a un servidor especialitzat - Distribució del flux de dades a un servidor especialitzat Es necessita un ordinador capaç de mostrejar o generar les dades que es vol distribuir i pujar-les a la xarxa a mesura que es van produint. Això es dur a terme mitjançant l’aplicació Icecast per a Windows (http://www.icecast.org/) i Nicecast per a Mac. Permet pujar son procedents dels dispositius d’àudio de l’ordinador o de les aplicacions instal·lades. També es necessita un servidor remot, capaç de suportar un gran nombre d’usuaris. Giss.tv (http://giss.tv) és de domini públic i funciona preferiblement amb Firefox.

×