Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Workshop Ouders aan zet

451 views

Published on

Published in: Health & Medicine
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Workshop Ouders aan zet

  1. 2. Ontstaan van de werkgroep <ul><li>Initiatief komt vanuit een groep ouders. </li></ul><ul><li>Ouders met kinderen die alcohol en/of drugs gebruiken. </li></ul><ul><li>Bespreekbaar maken van onderwerp alcohol/drugs. </li></ul><ul><li>Ervaringen uitwisselen, in gesprek gaan met andere ouders. </li></ul><ul><li>Krachten bundelen. </li></ul>
  2. 3. Doel van de werkgroep <ul><li>Organiseren van inloopavonden en themabijeenkomsten </li></ul><ul><li>Openheid (taboe doorbreken) door over het alcohol/drugs van je kind te praten en welke consequenties dit heeft voor de opvoedingssituatie. </li></ul><ul><li>Ouders met elkaar in gesprek </li></ul><ul><li>Een gezamenlijke vuist maken tegen het druggebruik en overmatig alcoholgebruik in Drechterland </li></ul>
  3. 4. Uitgangspunten <ul><li>Kleinschaligheid; organiseren van maandelijkse inloopavonden </li></ul><ul><li>Laagdrempeligheid, maar met een waarborg voor de privacy </li></ul><ul><li>Bewustwording, de boodschap blijven herhalen </li></ul><ul><li>Ondersteunende functie; niet met de intentie hulpverlening te bieden </li></ul><ul><li>Outreachende aanpak. Zoveel mogelijk ouders bereiken. </li></ul>
  4. 5. <ul><li>Stichting: </li></ul><ul><li>Organiseren themabijeenkomsten </li></ul><ul><li>Geven van voorlichtingsavonden - Inloopavonden </li></ul><ul><li>Calamiteitentelefoon </li></ul><ul><li>Doorverwijzen naar hulpverlening </li></ul><ul><li>Contact met Moedige Moeders </li></ul>Wat doen we?
  5. 6. Praktijkervaringen <ul><li>De confrontatie </li></ul><ul><li>De emoties </li></ul><ul><li>De gevolgen </li></ul><ul><li>De aanpak </li></ul>
  6. 7. Waarom is dit belangrijk <ul><li>Omdat we dit niet willen! </li></ul>Vragen?

×