Ouders in de rol van stakeholders Een democratisch tekort ? Programmalijn 5: School en omgeving Doelgroep PO/ VO 6 april ...
Programma <ul><li>Welkom, introductie </li></ul><ul><li>Begrip </li></ul><ul><li>Doelstelling presentatie, doelstelling R...
Begrip stakeholder <ul><li>Werkdefinitie: </li></ul><ul><li>Ouders als partner bij vormgeven, uitvoeren en </li></ul><ul>...
Doelstelling presentatie <ul><li>In de eigen school een professionele dialoog tot stand </li></ul><ul><li>brengen over he...
Doelstelling R&D <ul><li>Het door een (explorerend) onderzoek aan scholen bieden </li></ul><ul><li>van een kader voor het...
Aanleiding <ul><li>Drie factoren gaven aanleiding voor onderzoek naar en een dialoog met scholen over ouders in de rol van...
Aanleiding 2 <ul><li>c. Ontwikkelingen, waaronder wetgeving m.b.t. toezicht en medezeggenschap </li></ul><ul><li>De urge...
Stellingen om te komen tot een dialoog <ul><li>Stelling 1: Ouders moeten zo min mogelijk betrokken worden of invloed hebb...
Onderzoek <ul><li>Het onderzoek kende twee fasen: Fase A. Het waarom : onderzoek naar opvattingen en draagvlak voor oude...
Fase A <ul><li>Fase A van de brochure bevat onderzoek naar de </li></ul><ul><li>opvattingen en draagvlak voor ouders in d...
Fase B <ul><li>In Fase B van de brochure worden de bevindingen, </li></ul><ul><li>conclusies en aanbevelingen weergegeven...
Onderzoeksbevindingen <ul><li>Hoe geef je vorm aan stakeholderschap ? </li></ul><ul><li>Onderzoek leidt tot handvatten voo...
Vormen van stakeholderschap <ul><li>Panelgesprekken </li></ul><ul><li>Klankbordgroepen, </li></ul><ul><li>Themabijeenkoms...
Bevindingen over wat werkt <ul><li>Succesfactoren klankbordgroepen : (kwetsbare) opstelling, </li></ul><ul><li>openheid e...
Conclusies en aanbevelingen <ul><li>Scholen moeten de dialoog met ouders en dus de inbreng van ouders een waardevolle toev...
Conclusies en aanbevelingen 2 <ul><li>De schoolleider of teamleider moet bereid en in staat zijn werkelijk de dialoog aan ...
Dialoog over vervolgstappen <ul><li>Vragen </li></ul><ul><li>Met welke aanbeveling kunt u zich verbinden, waarom ? </li><...
Afronding <ul><li>Gelegenheid tot stellen van vragen. </li></ul><ul><li>Hartelijke dank voor uw komst </li></ul><ul><li>Vo...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Ouders als stakeholders

1,298 views

Published on

0 Comments
1 Like
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total views
1,298
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
214
Actions
Shares
0
Downloads
5
Comments
0
Likes
1
Embeds 0
No embeds

No notes for slide
 • Wie zitten er in de zaal, vooraf al een vraag ?
 • Gaat om meedenken, meebeslissen en be ï nvloeden NIET OM KLASSIEKE OUDERBETROKKENHEID, D.W.Z. BETROKKEN BIJ HET LEREN VAN HET EIGEN KIND! 1 en 2 staan voor cultuurvoorwaarden voor stakeholderschap 3 en 4 meer typeren als structuurvoorwaarden
 • Heeft u hier ervaring mee ? Al beleid op gemaakt ?
 • Komen we op terug.
 • a. bestuurlijke schaalvergroting en meer autonome ontwikkeling van besturen, waarbij steeds meer nadrukkelijk deskundigen uitgenodigd worden in het bestuur zitting te nemen. Bestuursleden die niet vanzelfsprekend ook belanghebbende zijn of vertegenwoordiger van de achterban i.e. oorspronkelijke eigenaars (ouders). b. doortrekken van de ontwikkeling in het bedrijfsleven naar het onderwijs als het gaat om het realiseren van goed bestuur, policy governance en het afspreken van een gedragscode (Tabaksblat) etc. c. Ontwikkeling waaronder wetgeving m.b.t. toezicht en medezeggenschap zie brochure
 • Alternatieve stelling (ook op een kaartje) Scholen moeten minder uitleggen aan ouders over vormgeven, uitvoeren en verantwoorden van beleid en praktijk en meer nieuwsgierig zijn naar opvattingen van ouders. (meer open vragen stellen dan invullen en antwoorden geven (op niet gestelde vragen)
 • Zes onderzoeksvragen explorerend ! Doel: vinden van antwoorden en genereren idee ë n hoe dit, als alle scholen hiertoe overgaan, praktisch vormgegeven zou kunnen worden. De vraag is dan: stel dat scholen het willen, hoe kunnen zij ouders in de rol van stakeholders effectief realiseren ? (maar…..scholen zijn
 • Dit gaat over de meer concrete invulling. a. Stappen met betrekking tot thema’s als zelfevaluatie, tevredenheidsmeting personeel/ ouders tot visieontwikkeling (inclusief ouders als stakeholder) , beleidsplan, concretisering visie op school-, locatie- en afdelingsniveau, implementatie en eigenaarschap) c. centraal-decentraal, welke vorm het beste past en welk niveau is altijd maatwerk. Ouder voelt zich passant, ben geen professional – kan niet beoordelen, geen tijd en geen energie. Inspectie is toch waarborg ? Vinden wel fijn dat mening wordt gevraagd maar zijn terughoudend als het gaat om meer invloed. Van vergaderen wordt geen enkele ouder blij. Docent: beducht voor geven van invloed aan ouders mbt hun professionele domein. ouders verwachten teveel van mij. Geen tijd voor. Ik wil niet continu bereikbaar zijn en me door ouders niet laten voorschrijven. Schoolleider: investeren in panelgroepen doen we vooral om problemen voor te zijn. Is thermometer of de klant nog redelijk tevreden is. Vooral (centrale) schoolleiders zijn en waren betrokken bij de dialoog over horinzontale verantwoording en weten zich eigenaar. Zijn vaak ook motor van initiatieven mbt ouderbetrokkenheid.
 • De Versnellingskamer brengt structuur in creatieve en besluitvormende processen waarbij mensen betrokken zijn met uiteenlopende meningen. Deelnemers aan een versnellingskamersessie wisselen klassieke groeps- en vergaderinteractie af met het gebruik van laptops om parallel met elkaar te communiceren. Inspirerend en effectief De Versnellingskamer is een middel om inspirerend en efficiënt een bijeenkomst te houden. Tijdens de sessie kunnen deelnemers tegelijkertijd hun ideeën per laptop inbrengen, dat geeft tijdwinst en zorgt voor een evenredige inbreng. Het netwerk verzamelt de ideeën en geeft deze centraal weer. Doordat de deelnemers ook  kunnen stemmen op ideeën, kan snel gefocust worden op de onderwerpen met hoogste prioriteit. Kenmerkend voor een Versnellingskamer is: • winst in tijd en energie • focus op inhoud • iedereen doet gelijkwaardig mee Complexe situaties De toegevoegde waarde van de Versnellingskamer wordt vooral duidelijk in complexe situaties met veel informatie, veel meningen of verschillende disciplines in combinatie met tijdsdruk. Te denken valt aan strategie en beleidsconferenties, fusiebesprekingen, risicoanalyses, expertsessies, brainstormsessies, debatten, evaluaties en project-startups.
 • Dialoog op bestuursniveau vaak te abstract
 • Ouders als stakeholders

  1. 1. Ouders in de rol van stakeholders Een democratisch tekort ? Programmalijn 5: School en omgeving Doelgroep PO/ VO 6 april 2011, De Reehorst te Ede Oogst 3 Jaap van Gilst Josée von Weijhrother
  2. 2. Programma <ul><li>Welkom, introductie </li></ul><ul><li>Begrip </li></ul><ul><li>Doelstelling presentatie, doelstelling R&D </li></ul><ul><li>Aanleiding onderzoek </li></ul><ul><li>Stellingen </li></ul><ul><li>Bevindingen onderzoek </li></ul><ul><li>Dialoog over vervolgstappen </li></ul><ul><li>Afronding </li></ul>
  3. 3. Begrip stakeholder <ul><li>Werkdefinitie: </li></ul><ul><li>Ouders als partner bij vormgeven, uitvoeren en </li></ul><ul><li>verantwoorden van beleid en praktijk. </li></ul><ul><li>Kenmerken van het partnerschap: </li></ul><ul><li>gelijkwaardigheid in relatie wordt ervaren door ouders en school </li></ul><ul><li>dialoog waarbij wederkerigheid voorop staat </li></ul><ul><li>duurzame relatie met de groep ouders, </li></ul><ul><li>cyclische aanpak over gezamenlijk afgesproken thema’s, </li></ul>
  4. 4. Doelstelling presentatie <ul><li>In de eigen school een professionele dialoog tot stand </li></ul><ul><li>brengen over het betrekken van ouders bij de </li></ul><ul><li>ontwikkeling van de beleidscyclus. </li></ul>
  5. 5. Doelstelling R&D <ul><li>Het door een (explorerend) onderzoek aan scholen bieden </li></ul><ul><li>van een kader voor het realiseren van ouders in de rol van </li></ul><ul><li>stakeholder. </li></ul>
  6. 6. Aanleiding <ul><li>Drie factoren gaven aanleiding voor onderzoek naar en een dialoog met scholen over ouders in de rol van stakeholders: </li></ul><ul><li>a. bestuurlijke schaalvergroting en meer autonome ontwikkeling van besturen, waarbij steeds meer nadrukkelijk deskundigen uitgenodigd worden in het bestuur zitting te nemen. Bestuursleden die niet vanzelfsprekend ook belanghebbende zijn of vertegenwoordiger van de achterban i.e. oorspronkelijke eigenaars (ouders). </li></ul><ul><li>b. doortrekken van de ontwikkeling in het bedrijfsleven naar het onderwijs als het gaat om het realiseren van goed bestuur, policy governance en het afspreken van een gedragscode (Tabaksblat) etc. </li></ul>
  7. 7. Aanleiding 2 <ul><li>c. Ontwikkelingen, waaronder wetgeving m.b.t. toezicht en medezeggenschap </li></ul><ul><li>De urgentie voor dit thema is toegenomen door de </li></ul><ul><li>ontwikkeling van passend onderwijs. Waarbij de rol van </li></ul><ul><li>ouders bij de beleidsvoorbereiding en beslissingen in de wet </li></ul><ul><li>verankerd gaat worden. </li></ul>
  8. 8. Stellingen om te komen tot een dialoog <ul><li>Stelling 1: Ouders moeten zo min mogelijk betrokken worden of invloed hebben op het professionele domein van de schoolleiding en leerkrachten / docenten. </li></ul><ul><li>Stelling 2: De discussie over governance wordt over de hoofden van de schoolleiders gevoerd </li></ul><ul><li>Stelling 3: De overheid hecht meer aan invloed van stakeholders, maar of stakeholders dit zelf ook willen !? </li></ul><ul><li>Stelling 4: Ouders betrekken bij het schoolbeleid ? Wat een gedoe en werk halen we ons op de hals ! </li></ul>
  9. 9. Onderzoek <ul><li>Het onderzoek kende twee fasen: Fase A. Het waarom : onderzoek naar opvattingen en draagvlak voor ouders in de rol van </li></ul><ul><li>stakeholders Fase B. Het hoe : als je besluit dit beleid te </li></ul><ul><li>ontwikkelen en uit te voeren </li></ul>
  10. 10. Fase A <ul><li>Fase A van de brochure bevat onderzoek naar de </li></ul><ul><li>opvattingen en draagvlak voor ouders in de rol van </li></ul><ul><li>stakeholders </li></ul><ul><li>Maatschappelijke context ouders in de rol van stakeholders - maatschappelijk belang - onderwijsontwikkeling: schaalvergroting - rollen ouders - fasen binnen de school - Policy Governance - Gegevens Monitor </li></ul><ul><li>Hoe in andere landen vorm gegeven wordt aan stakeholderschap </li></ul>
  11. 11. Fase B <ul><li>In Fase B van de brochure worden de bevindingen, </li></ul><ul><li>conclusies en aanbevelingen weergegeven van het </li></ul><ul><li>onderzoek bij scholen hoe in de praktijk vormgegeven kan </li></ul><ul><li>worden aan ouders in de rol van stakeholders ? </li></ul><ul><li>Zes onderzoeksvragen explorerend ! </li></ul><ul><li>Doel: vinden van antwoorden en genereren van idee ë n hoe dit, als alle scholen hiertoe overgaan, praktisch vormgegeven zou kunnen worden. De vraag is dan: stel dat scholen het willen, hoe kunnen zij ouders in de rol van stakeholders effectief realiseren ? </li></ul>
  12. 12. Onderzoeksbevindingen <ul><li>Hoe geef je vorm aan stakeholderschap ? </li></ul><ul><li>Onderzoek leidt tot handvatten voor actief betrekken van </li></ul><ul><li>ouders bij de beleidscyclus: </li></ul><ul><li>a. Procesgang / beleidscyclus : de stappen die de school zet om met het thema een de slag te gaan. b. Panelgesprekken / klankbordgroepen als middel om de dialoog aan te gaan en feedback te organiseren. c. Centraal-decentraal : een zoektocht naar welke betrokkenheid van ouders op welk niveau kan worden georganiseerd (van ouderraad naar klankbordgroep). </li></ul><ul><li>Gaan we het doen ? Niet vanzelfsprekend. Ambitie beperkt </li></ul><ul><li>Hoe gaan we het doen ? Varieert maatwerk </li></ul>
  13. 13. Vormen van stakeholderschap <ul><li>Panelgesprekken </li></ul><ul><li>Klankbordgroepen, </li></ul><ul><li>Themabijeenkomsten, </li></ul><ul><li>Versnellingskamer </li></ul><ul><li>Ledenraad </li></ul><ul><li>Vorm en aggregatieniveau (centraal-decentraal) = maatwerk </li></ul>
  14. 14. Bevindingen over wat werkt <ul><li>Succesfactoren klankbordgroepen : (kwetsbare) opstelling, </li></ul><ul><li>openheid en basishouding </li></ul><ul><li>Visie op ouderdialoog : doelstellingen helder afspreken en </li></ul><ul><li>communiceren, wederkerigheid in dialoog (bv agenda door </li></ul><ul><li>beide kanten invullen) </li></ul><ul><li>Randvoorwaarden : Verwachtingen duidelijk maken en </li></ul><ul><li>communiceren, focus aanbrengen, geen individuele zaken, </li></ul><ul><li>geen klachtenforum, wel signaalfunctie, afspraken uitvoeren </li></ul><ul><li>(betrouwbare partner) en goede voorbereiding van de leiding. </li></ul>
  15. 15. Conclusies en aanbevelingen <ul><li>Scholen moeten de dialoog met ouders en dus de inbreng van ouders een waardevolle toevoeging vinden aan de professionele discussie over beleid en praktijk </li></ul><ul><li>Dialoog kan alleen over thema’s die bij ouders leven. </li></ul><ul><li>Invulling “Vensters voor Verantwoording” biedt goede aanknopingspunten voor dialoog met ouders. Er is een handreiking wenselijk op welke wijze de dialoog op welk niveau gevoerd kan worden. </li></ul><ul><li>Als je hier vorm aan wilt geven betekent het dat je ouders vooral moet betrekken op het concrete locatie, afdelings- of sectorniveau. </li></ul>
  16. 16. Conclusies en aanbevelingen 2 <ul><li>De schoolleider of teamleider moet bereid en in staat zijn werkelijk de dialoog aan te gaan met en nieuwsgierig te zijn naar de opvattingen van ouders (Dus het stellen van open vragen in plaats van invullen wat ouders willen en geven van allerlei wellicht ongewenste informatie). </li></ul><ul><li>De schoolleider of teamleider is (vooralsnog) de spil. Maak ook teamleiders en afdelingsleider mede verantwoordelijk voor de dialoog met de ouders. (wederkerigheid in initiatief / investering is lastig) </li></ul>
  17. 17. Dialoog over vervolgstappen <ul><li>Vragen </li></ul><ul><li>Met welke aanbeveling kunt u zich verbinden, waarom ? </li></ul><ul><li>Wat heeft uw organisatie nodig om dit te kunnen doen ? </li></ul><ul><li>Welke school gaat hier op korte termijn echt een start mee maken ? </li></ul>Oefening: Waar vindt nu de dialoog al plaats en waarover (en op welk niveau) is het wenselijk deze te ontwikkelen ?
  18. 18. Afronding <ul><li>Gelegenheid tot stellen van vragen. </li></ul><ul><li>Hartelijke dank voor uw komst </li></ul><ul><li>Voor nadere toelichting / vragen kunt u contact opnemen met </li></ul><ul><li>Jaap van Gilst: j.vangilst @ cps.nl </li></ul><ul><li>Josée von Weijhrother: j.vonweijhrother @ cps.nl </li></ul>

  ×