Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Presentatie Cjg 7 Oktober 2009

793 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Presentatie Cjg 7 Oktober 2009

 1. 2. Agenda 14:30 – 14:40 Inleiding: Gemeente Haarlemmermeer 14:40 – 15:30 Workshop: Naar Laagdrempelige CJG’s - definitie van laagdrempeligheid - kerninzichten van diverse doelgroepen - laagdrempeligheid realiseren 15:30 – 15:45 Praktijkvoorbeeld: Gemeente Haarlemmermeer
 2. 3. 14:30 – 14:50 Inleiding 142.000 inwoners 26 kernen Gemeente Haarlemmermeer
 3. 4. CJG in Haarlemmermeer <ul><li>Samenwerkingsverband tussen professionals in alle kernen </li></ul><ul><li>Fysieke locatie in Nieuw-Vennep </li></ul><ul><li>Uitbreiding naar 4 vestigingen, CJG+ en dependances </li></ul>
 4. 5. 19 juni 2008 opening CJG in Nieuw-Vennep
 5. 6. <ul><li>Jeugdgezondheidszorg 0 -19 jaar </li></ul><ul><li>Balie/ informatiepunt </li></ul><ul><li>Opvoedspreekuur </li></ul><ul><li>Kernteam met GGD, Meerwaarde ,Bureau Jeugdzorg, Loket vroeghulp </li></ul><ul><li>Logopedie </li></ul><ul><li>(Jeugd)maatschappelijk werk </li></ul><ul><li>Opvoedondersteuning (cursusaanbod) </li></ul><ul><li>Nabij het CJG: scholen, peuterspeelzalen/ kdv, huisartsen, verloskundigen, MEE, JeugdRiagg, Ons Tweede Thuis enz </li></ul>CJG Nieuw-Vennep
 6. 7. <ul><li>Samen in een gebouw </li></ul><ul><li>E é n taal: Triple P </li></ul><ul><li>Gezamenlijk aanbod opvoedondersteuning </li></ul><ul><li>Gezamenlijk zorgoverleg </li></ul>CJG Nieuw-Vennep Samenwerking
 7. 8. <ul><li>Doelgroepverbreding naar 23 jaar </li></ul><ul><li>Aansluiting bij passend onderwijs </li></ul><ul><li>Verbinding jeugdzorg en volwassenenzorg </li></ul><ul><li>Gebiedsgericht werken: 4 CJG vestigingen </li></ul><ul><li>CJG+ voor complexe zorgvragen en expertiseplek professionals, aansluiting veiligheidshuis </li></ul><ul><li>Jongerenvestiging </li></ul>Vervolg:4 vestigingen, CJG+ en dependances
 8. 9. Laagdrempeligheid CJG betekent een cultuuromslag CJG Haarlemmermeer
 9. 10. naar laagdrempelige CJG’s door doelgroepgericht denken & doen Workshop 14:40 – 15:30
 10. 11. Brainstorm Wat is laagdrempeligheid?
 11. 12. Wat is laagdrempeligheid? Laagdrempeligheid = “ uit jezelf ergens over de drempel stappen” … omdat … Drijfveren > Barri ères
 12. 13. Brainstorm Wat zijn laagdrempelige organisaties? Wat kunnen CJG’s van deze organisaties leren?
 13. 14. Hoe kom je tot een laagdrempelig CJG? <ul><li>Hoe kom je achter drijfveren en barrières : lessen uit de marketing </li></ul><ul><li>Doelgroepinzicht: aspecten van laagdrempeligheid voor verschillende doelgroepen </li></ul><ul><li>Randvoorwaarden en valkuilen bij het realiseren van laagdrempeligheid </li></ul>
 14. 15. <ul><li>Lessen uit de Marketing </li></ul><ul><li>Peter Brabeck, CEO Nestlé </li></ul>
 15. 16. “ Een succesvol marketeer denkt vanuit de consument” … ofwel … “ Een succesvol CJG is ontwikkeld vanuit de gebruikers”
 16. 17. <ul><li>Wensen en behoeften zijn krachtige katalysatoren van gedragsverandering </li></ul><ul><li>Consistente positieve communicatie leidt tot positieve associaties met merk / product / dienst , zowel op expliciet als op impliciet niveau </li></ul><ul><li>Daarom: niet denken in termen van problemen … maar oplossingen ! </li></ul><ul><li>Niet in termen van schrikbeelden … maar streefbeelden ! </li></ul><ul><li>Niet in termen van nadelen … maar voordelen </li></ul>Op zoek naar drijveren: positief denken
 17. 18. Op zoek naar drijfveren: vrijblijvend denken <ul><li>Niet wijzen niet op de noodzaak tot veranderen , maar inspelen op de wens anders te zijn </li></ul><ul><li>Niett dwingen en niet betuttelen , maar ideeën zaaien die logisch en ‘eigen’ voelen voor de doelgroep, omdat ze aansluiten op latente of manifeste behoeften </li></ul><ul><li>Mogelijkheden schetsen die aanzetten tot gedragsverandering omdat ze aantrekkelijk en haalbaar lijken </li></ul><ul><li>Geen angst creëren dat men ‘de verkeerde’ keuze maakt, maar altijd keuzevrijheid geven </li></ul>
 18. 19. Belangrijkste les uit de marketing: denken & doen vanuit diepgaand doelgroepinzicht <ul><li>Doelgroepinzicht = </li></ul><ul><li>een diepe waarheid , drijfveer voor een oelgroep, </li></ul><ul><li>krachtig genoeg om gedrag te veranderen en </li></ul><ul><li>onafhankelijk van, maar op unieke wijze toe te eigenen door producten of branches </li></ul><ul><li>... voldoet aan het 4R principe </li></ul>Reëel: diepe waarheid voor de doelgroep Relevant: Niet alleen waar en relevant voor de doelgroep maar ook relevant voor merk of branche Resoneert: Raakt een snaar bij de doelgroep => een snaar die door blijft trillen als deze eenmaal geraakt wordt Het 4R Principe: Reactief: Ontlokt een reactie bij de doelgroep
 19. 20. Voorbeelden van vertaling probleem => doelgroepinzicht Probleem Doelgroepinzicht Kinderen ontbijten niet altijd <ul><li>“ Ik wil dat mijn kinderen snel en gemakkelijk lekker ontbijten” </li></ul>Kinderen eten te weinig groenten <ul><li>“ Ik wil graag dat mijn kinderen met plezier elke dag gezonde groenten eten” </li></ul>Uit angst voor controleverlies geven ouders hun kinderen te weinig zelfstandigheid <ul><li>“ Ik zoek naar een balans tussen vrijheid en striktheid in het begeleiden van mijn kinderen naar zelfstandigheid” </li></ul>Gedreven door confrontatie-vermijding, geven ouders te weinig grenzen aan hun kind <ul><li>“ Ik wil dat mijn kind zonder strubbelingen gezond en gelukkig opgroeit” </li></ul>
 20. 21. Brainstorm Hoe kom je aan doelgroepinzichten? (die bruikbaar zijn voor ontwikkeling en communicatie van het CJG)
 21. 22. Hoe kom je aan doelgroepinzichten? <ul><li>De doelgroep (ouders / kinderen / leerkrachten etc.) formuleert over het algemeen zelf geen doelgroepinzichten </li></ul><ul><li>Doelgroepinzichten formuleer je zelf o.b.v. doelgroepbegrip , afgeleid uit observaties: wat je de doelgroep hebt horen zeggen en zien doen </li></ul><ul><li>Doelgroepinzichten verzamel je dus tijdens direct contact met de doelgroep: je zoekt de doelgroep zelf op </li></ul><ul><li>Goede marketeers schakelen hun eigen ideeën en ervaringen uit… </li></ul><ul><li>… en kruipen in de huid van hun doelgroep </li></ul>
 22. 23. Op bezoek bij de doelgroep thuis: Family Visits als insight generator Observatie: Moeder bakt met Blue Band Doelgroep-inzicht: “ Ik wil ervoor zorgen dat mijn kinderen gezond opgroeien”
 23. 24. Op bezoek bij de doelgroep thuis: Family Visits als insight generator Observatie: Gezin formuleert huisregels voor de ‘ochtend-spits’ Doelgroep-inzicht: “ Wij willen harmonieus met elkaar omgaan”
 24. 25. Doelgroepen bereiken & beraken: Doen & Niet Doen <ul><li>Laat je eigen referentiekader los, kruip in de huid van je doelgroep en werk vanuit doelgroepinzicht </li></ul><ul><li>Speel in op streefbeelden, zoals streven naar harmonie en zekerheid </li></ul><ul><li>Communiceer in simpele vuistregels </li></ul><ul><li>Communiceer in haalbare mogelijkheden </li></ul><ul><li>Niet betuttelen, niet sturen, geen probleemassociatie </li></ul><ul><li>Niet alleen kennis overdragen, maar ook gevoel </li></ul><ul><li>Niet alleen informeren, maar ook inspireren, intrigeren en overtuigen </li></ul>
 25. 26. Leerpunten uit het onderzoek van de Gemeente Haarlemmermeer: Doelgroepinzichten / Aspecten van Laagdrempeligheid Verschillende doelgroepen: Ouders met Basischoolkinderen Ouders met Pubers Basisschool kinderen zelf Pubers zelf
 26. 27. Brainstorm Wat zijn de belangrijkste drijfveren van ouders met basisschoolkinderen (4 t/m 12 jarigen)?
 27. 28. <ul><li>DRIJFVEREN VAN OUDERS MET BASISSCHOOLKINDEREN </li></ul><ul><li>Contact met andere ouders </li></ul><ul><li>Bevestiging dat ze ‘t goed doen, erkenning </li></ul><ul><li>Praktische tips en informatie gelinkt aan de mijlpalen </li></ul><ul><ul><li>zowel van andere ouders </li></ul></ul><ul><ul><li>als van deskundigen </li></ul></ul><ul><li>Aandacht voor het kind MAAR OOK voor de moeder zelf </li></ul><ul><li>Aansluiten op eigen taalgebruik </li></ul><ul><li>Een luisterend oor </li></ul><ul><li>Gezelligheid </li></ul>
 28. 29. Brainstorm Wat zijn de belangrijkste barrières van ouders met basisschoolkinderen (4 t/m 12 jarigen)?
 29. 30. <ul><li>BARRIÈRES VOOR OUDERS MET BASISSCHOOLKINDEREN </li></ul><ul><li>Beoordeling / veroordeling </li></ul><ul><li>Betutteling / het niet zelf kunnen bepalen </li></ul><ul><li>Generalisaties, geen oog voor het unieke kind </li></ul><ul><li>Niet serieus genomen worden </li></ul><ul><ul><li>in het eigen moederinstinct, in de eigen gewoonten en overtuigingen </li></ul></ul><ul><li>Met een kluitje het riet in worden gestuurd: </li></ul><ul><ul><li>“ Maakt u zich geen zorgen, dat is normaal.” </li></ul></ul><ul><li>Onzeker gemaakt worden: </li></ul><ul><ul><li>“ Wat denkt u zelf?” is geen goede vraag </li></ul></ul><ul><ul><li>“ Hoe voelt u zich als moeder hierover?” is wel een goede vraag </li></ul></ul>
 30. 31. Brainstorm Wat zijn de belangrijkste vragen / problemen van ouders met basisschoolkinderen (4 t/m 12 jarigen)?
 31. 32. <ul><li>VRAGEN / PROBLEMEN VAN OUDERS MET BASISSCHOOLKINDEREN </li></ul><ul><li>Ontwikkeling: groeien, mijlpalen, voeding </li></ul><ul><li>Opvoeding: </li></ul><ul><ul><li>straffen / belonen, vrijheid versus controle, consequent zijn, regels stellen </li></ul></ul><ul><li>Sociaal-emotioneel: </li></ul><ul><ul><li>vriendjes, druk / teruggetrokken zijn, egocentrisme </li></ul></ul><ul><li>Thuis: TV en PC, speelgoed, lezen, buitenspelen </li></ul><ul><li>School: </li></ul><ul><ul><li>concentratie, schoolprestaties, testscores </li></ul></ul><ul><ul><li>wat als je de juf van je kind niet leuk vindt </li></ul></ul><ul><ul><li>wat als de school de problemen van je kind niet erkent </li></ul></ul>
 32. 33. Brainstorm Wat voor soort eigen ideeën hebben ouders met basisschoolkinderen (4 t/m 12 jarigen) over de ideale invulling van het CJG?
 33. 34. <ul><li>EIGEN IDEEËN VAN OUDERS MET BASISSCHOOLKINDEREN </li></ul><ul><li>Koffiecorner: Starbucks met een mooi terras </li></ul><ul><li>Gezellige, moderne, verzorgde huiskamer </li></ul><ul><ul><li>Boerentafel met boekjes, tijdschriften en folders </li></ul></ul><ul><li>Workshops zowel over leuke dingen als over opvoeden </li></ul><ul><ul><li>Van “internationaal koken” tot “grenzen stellen” </li></ul></ul><ul><li>Snel geholpen worden: </li></ul><ul><ul><li>deskundig advies EN / OF </li></ul></ul><ul><ul><li>deskundige doorverwijzing </li></ul></ul><ul><li>-Een plek waar de kinderen ook welkom zijn/terecht kunnen </li></ul>
 34. 35. Brainstorm Wat zijn de belangrijkste drijfveren van ouders met pubers (12 t/m 23 jarigen)?
 35. 36. <ul><li>DRIJFVEREN VAN </li></ul><ul><li>OUDERS MET PUBERS </li></ul><ul><li>Erkenning dat het een moeilijke periode is </li></ul><ul><ul><li>je weet nooit of je het goed doet </li></ul></ul><ul><li>Gehoord worden, serieus genomen worden </li></ul><ul><li>Deskundige beoordeling van de situatie </li></ul><ul><ul><li>hoe normaal of extreem is de situatie </li></ul></ul><ul><ul><li>geruststelling of verder geholpen worden </li></ul></ul><ul><li>Praktische tips uit betrouwbare bron </li></ul><ul><li>Achtergrondinformatie (voor sommigen) </li></ul><ul><li>Uitwisselen van ervaringen met andere ouders </li></ul><ul><ul><li>“ Dan weet je dat het normaal is, kun je er even om lachen.” </li></ul></ul>
 36. 37. Brainstorm Wat zijn de belangrijkste barrières van ouders met pubers (12 t/m 23 jarigen)?
 37. 38. <ul><li>BARRIÈRES VOOR </li></ul><ul><li>OUDERS MET PUBERS </li></ul><ul><li>Niet gehoord worden, meteen in een hokje geplaatst worden </li></ul><ul><li>Geen oog voor uniciteit van het kind </li></ul><ul><li>Niet erkend worden in het moederinstinct / eigen gewoonten </li></ul><ul><li>Stigma’s die op het kind geplakt worden </li></ul><ul><li>Niet verder geholpen worden </li></ul><ul><ul><li>van het kastje naar de muur </li></ul></ul><ul><ul><li>steeds dezelfde vragen </li></ul></ul><ul><ul><li>lange processen </li></ul></ul><ul><ul><li>“ En ondertussen wordt het probleem steeds groter...” </li></ul></ul>
 38. 39. Brainstorm Wat zijn de belangrijkste vragen / problemen van ouders met pubers (12 t/m 23 jarigen)?
 39. 40. <ul><li>VRAGEN / PROBLEMEN VAN </li></ul><ul><li>OUDERS MET PUBERS </li></ul><ul><li>Hoe krijg je het gevoel van controle als ouder weer terug? </li></ul><ul><li>Hoe ga je om met het gedrag van je puber: </li></ul><ul><ul><li>chaotisch gedrag, internetten, laat thuiskomen, drugs, alcohol </li></ul></ul><ul><ul><li>vriendjes / vriendinnetjes, taalgebruik, werken, school </li></ul></ul><ul><li>Hoe ga je om met informatiegebrek: </li></ul><ul><ul><li>“ Ik weet niet meer hoe kind het echt doet op school.” </li></ul></ul><ul><ul><li>“ Ik weet nooit zeker waar mijn kind is.” </li></ul></ul><ul><ul><li>“ Ik weet niet meer wat mijn kind echt bezighoudt.” </li></ul></ul><ul><li>Afscheid van het kleine kind: hoe kun je het loslaten? </li></ul>
 40. 41. Brainstorm Wat voor soort eigen ideeën hebben ouders met pubers (12 t/m 23 jarigen) over de ideale invulling van het CJG?
 41. 42. <ul><li>EIGEN IDEEËN VAN </li></ul><ul><li>OUDERS MET PUBERS </li></ul><ul><li>Eenduidigheid: wat kun je er halen </li></ul><ul><li>Gelinkt aan school </li></ul><ul><li>Vrij toegankelijk </li></ul><ul><li>Snel en concreet geholpen </li></ul><ul><ul><li>Dat mag ook een concrete doorverwijzing zijn! </li></ul></ul><ul><li>Deskundig (gezellig hoeft niet meer) </li></ul><ul><li>Apart ‘loket’ voor de jongeren zelf </li></ul>
 42. 43. Brainstorm Wat zijn de belangrijkste drijfveren van basisschoolkinderen (9-12 jarigen)?
 43. 44. <ul><li>DRIJFVEREN VAN BASISSCHOOLKINDEREN </li></ul><ul><li>Serieus genomen worden </li></ul><ul><li>Gehoord worden </li></ul><ul><li>Meedenken met de echte wereld </li></ul><ul><li>Helpen en geholpen worden </li></ul><ul><li>Creëren </li></ul><ul><li>Zelf bepalen </li></ul><ul><li>Verbondenheid ervaren </li></ul><ul><li>Doelen bereiken </li></ul>
 44. 45. Brainstorm Wat zijn de belangrijkste barrières van basisschoolkinderen (9-12 jarigen)?
 45. 46. <ul><li>BARRIÈRES VOOR BASISSCHOOLKINDEREN </li></ul><ul><li>Niet gehoord worden </li></ul><ul><li>Grillig gedrag, niet weten waar je aan toe bent </li></ul><ul><ul><li>“ Soms is de meester eng en soms is hij leuk.” </li></ul></ul><ul><ul><li>“ De mensen bij het CJG mogen ze niet eng zijn.” </li></ul></ul><ul><li>Uitgelachen worden </li></ul><ul><li>Gedwongen worden </li></ul><ul><li>Niet serieus genomen worden </li></ul><ul><ul><li>“ Als ik verliefd ben maakt mijn vader van die flauwe grappen.” </li></ul></ul><ul><ul><li>“ Bij het CJG mogen ze niet flauw zijn.” </li></ul></ul>
 46. 47. Brainstorm Wat zijn de belangrijkste vragen / problemen van basisschoolkinderen (9-12 jarigen)?
 47. 48. <ul><li>VRAGEN / PROBLEMEN VAN BASISSCHOOLKINDEREN </li></ul><ul><li>Geesten, kettingbrieven, bedreigingen, angstaanjagende films </li></ul><ul><li>Ruzies, pesten </li></ul><ul><li>Hoe kun je een ander kind helpen waar het niet goed mee gaat? </li></ul><ul><li>Omgaan met je leerkracht: </li></ul><ul><ul><li>Wat doe je als hij boos wordt? </li></ul></ul><ul><ul><li>Hoe kun je dingen constructief uitpraten? </li></ul></ul><ul><li>Hoe kom je tot elkaar? </li></ul><ul><ul><li>Hoe kun je bijdragen aan verbondenheid tussen kinderen onderling, </li></ul></ul><ul><ul><li>tussen volwassenen onderling, </li></ul></ul><ul><ul><li>tussen kinderen en volwassenen? </li></ul></ul>
 48. 49. Brainstorm Wat voor soort eigen ideeën hebben basisschoolkinderen (9-12 jarigen) over de ideale invulling van het CJG?
 49. 50. <ul><li>EIGEN IDEEËN VAN </li></ul><ul><li>BASISSCHOOLKINDEREN </li></ul><ul><li>Credit card </li></ul><ul><li>Bus voor kinderen </li></ul><ul><li>Spelletjes, fitnessapparaten, kinderdisco </li></ul><ul><li>Loket / balie waar je hulp en informatie kunt krijgen... </li></ul><ul><li>... maar ook zelf hulp en informatie kunt geven aan de gemeente </li></ul><ul><li>Internet, want kinderen kunnen daar thuis niet altijd bij </li></ul><ul><li>Plek waar ouders iets over kinderen kunnen leren </li></ul>
 50. 51. Brainstorm Wat zijn de belangrijkste drijfveren van VO-scholieren (14-17 jarigen)?
 51. 52. <ul><li>DRIJFVEREN </li></ul><ul><li>VAN VO-SCHOLIEREN </li></ul><ul><li>Contact </li></ul><ul><li>Chillen </li></ul><ul><li>Eigen plek </li></ul><ul><li>Afreageren, uitlaatklep </li></ul><ul><li>Afleiding, lachen </li></ul><ul><li>Gehoord worden </li></ul><ul><li>Serieus genomen worden </li></ul><ul><li>Vrijblijvend binnenlopen </li></ul><ul><li>Advies krijgen </li></ul>
 52. 53. Brainstorm Wat zijn de belangrijkste barrières van VO-scholieren (14-17 jarigen)?
 53. 54. <ul><li>BARRIÈRES VOOR VO-SCHOLIEREN </li></ul><ul><li>Beoordeeld/veroordeeld worden </li></ul><ul><li>In een hokje geplaatst worden </li></ul><ul><li>Serieuze hulpverleners </li></ul><ul><ul><li>“ Die alleen maar over problemen willen praten en nooit eens lachen.” </li></ul></ul><ul><ul><li>“ Ze moeten wel serieus kunnen zijn, alleen niet de hele tijd.” </li></ul></ul><ul><li>Gedwongen worden </li></ul><ul><li>Mensen die niet luisteren </li></ul><ul><li>Betutteld worden </li></ul>
 54. 55. Brainstorm Wat zijn de belangrijkste vragen / problemen van VO-scholieren (14-17 jarigen)?
 55. 56. <ul><li>VRAGEN / PROBLEMEN VAN </li></ul><ul><li>VO-SCHOLIEREN </li></ul><ul><li>Ruzie met leeftijdsgenoten </li></ul><ul><li>Ruzie met brusjes / ouders </li></ul><ul><li>Ruzie / problemen met docenten </li></ul><ul><li>Liefdes- / relatieproblemen </li></ul><ul><li>Spijbelen </li></ul><ul><li>Slechte schoolprestaties </li></ul><ul><li>Beslissingen die leefomgeving veranderen </li></ul><ul><ul><li>“ Ons buitenzwembad is opeens weg, waar moeten we dan chillen?” </li></ul></ul><ul><ul><li>“ Nu gaan we dus rondhangen op straat... Als ik de gemeente was, dan zou ik dat juist niet willen want dan worden we vaak vervelend.” </li></ul></ul>
 56. 57. Brainstorm Wat voor soort eigen ideeën hebben VO-scholieren (14-17 jarigen) over de ideale invulling van het CJG?
 57. 58. <ul><li>EIGEN IDEEËN VAN VO-SCHOLIEREN </li></ul><ul><li>Een eigen plek waar je kunt chillen </li></ul><ul><ul><li>“ Je kleine broertje komt daar niet en je moeder ook niet.” </li></ul></ul><ul><li>In de buurt, makkelijk bereikbaar </li></ul><ul><li>Waar je iets kunt doen </li></ul><ul><ul><li>bijv. tafelvoetballen, gamen, internet (gratis) </li></ul></ul><ul><ul><li>non-alcholische drankjes kopen, disco </li></ul></ul><ul><li>Waar je serieus genomen wordt en mee mag denken over dingen </li></ul><ul><ul><li>bijv. over de inrichting van die plek en over de buurtvoorzieningen </li></ul></ul><ul><li>Waar je onopvallend naar een kamertje kunt lopen </li></ul><ul><ul><li>“ Als je het zelf wil dan kun je daar even met iemand praten die echt luistert en die jou verder kan helpen als dat nodig is.” </li></ul></ul>
 58. 59. Realiseren van Laagdrempeligheid
 59. 60. Brainstorm Wat zijn Randvoorwaarden & Valkuilen voor het realiseren van laagdrempeligheid?
 60. 61. <ul><li>Randvoorwaarde om voor het eerst te gaan: </li></ul><ul><li>Effectieve communicatie! </li></ul><ul><ul><li>De juiste inhoud en vorm op het juiste moment via het juiste kanaal </li></ul></ul><ul><ul><li>Eenduidigheid in inhoud en vorm langs alle kanalen </li></ul></ul><ul><ul><li>Gebaseerd op diepgaand inzicht in de doelgroepen </li></ul></ul><ul><li>Randvoorwaarden om opnieuw te gaan: </li></ul><ul><li>Een positieve eerste ervaring </li></ul><ul><ul><li>Ik voelde me welkom, gehoord, begrepen en geholpen… </li></ul></ul><ul><ul><li>… Daarom ga ik zeker weer als ik ergens mee zit… </li></ul></ul><ul><ul><li>… en zal ik het van harte aan iedereen aanbevelen! </li></ul></ul>Wat zijn randvoorwaarden voor een laagdrempelig CJG?
 61. 62. Randvoorwaarden & Valkuilen voor een laagdrempelig CJG Randvoorwaarden laagdrempeligheid Valkuilen bij het realiseren daarvan <ul><li>VOORAFGAAND AAN EERSTE BEZOEK </li></ul><ul><li>- Doelgroep weet wat en waar het CJG is </li></ul><ul><li>- Doelgroep heeft positief gevoel bij CJG </li></ul><ul><li>BIJ EERSTE BEZOEK </li></ul><ul><li>- Doelgroep voelt zich welkom </li></ul><ul><li>Doelgroep voelt zich gehoord </li></ul><ul><li>Doelgroep voelt zich begrepen </li></ul><ul><li>- Doelgroep voelt zich geholpen </li></ul><ul><li>ALGEMEEN </li></ul><ul><li>- Doelgroep voelt zich betrokken </li></ul><ul><li>VOORAFGAAND AAN EERSTE BEZOEK </li></ul><ul><li>Ineffectieve communicatie over diensten, bereikbaarheid en openingstijden </li></ul><ul><li>-Communicatie raakt een snaar op bewust en onbewust niveau </li></ul><ul><li>BIJ EERSTE BEZOEK </li></ul><ul><li>- Locatie en/of baliepersoneel komt onverzorgd / kil over </li></ul><ul><li>- Professional heeft onvoldoende tijd/aandacht en/of ‘verkeerde’ toon </li></ul><ul><li>- Professional opereert niet vanuit doelgroepinzicht, maar vanuit eigen uitgangspunten </li></ul><ul><li>- (De juiste) professionals zijn niet beschikbaar / slechte doorverwijzing </li></ul><ul><li>ALGEMEEN </li></ul><ul><li>- Nalaten om mening doelgroep te peilen, nalaten hun hulp te accepteren </li></ul>
 62. 63. Brainstorm Wat is een overkoepelend kerninzicht dat geldt voor ouders, kinderen èn jeugdigen en dat relevant is voor het CJG ?
 63. 64. Kerninzicht doelgroepen Kinderen, jongeren en ouders willen serieus genomen worden! <ul><li>“ Ze moeten je serieus nemen, bijvoorbeeld zoals u vandaag deed, </li></ul><ul><li>dat u ons ging vragen wat wij zouden willen .” meisje van 14 </li></ul><ul><li>“ Ze moeten je niet meteen in een hokje plaatsen, je bent al onzeker </li></ul><ul><li>genoeg als het niet goed gaat met je kind.” moeder van een tiener </li></ul><ul><li>“ Ze zouden ouders moeten leren hoe je met kinderen moet omgaan, </li></ul><ul><li>dat als je bijvoorbeeld verliefd bent, ze je niet uitlachen, zoals mijn vader!” </li></ul><ul><li>jongen van 10 </li></ul><ul><li>“ De fijnste ervaring op het ConsultatieBureau was toen er een keer een </li></ul><ul><li>arts was en die vroeg eerst hoe het met MIJ ging…” moeder van een baby </li></ul>
 64. 65. Implicaties contact (maar wel privacy) eenduidig en snel; alles op 1 plek praktische info en hulp vanuit diverse disciplines voor iedereen ongeacht etniciteit voor ouders en kinderen, ook oudere kids en pubers gezellig en informeel uitnodigend, warm toegankelijk, van deze tijd
 65. 66. Toekomstmuziek… moeders kinderen
 66. 67. 15:30 – 15:45 Praktijkvoorbeeld 142.000 inwoners 26 kernen Gemeente Haarlemmermeer
 67. 68. <ul><li>Cultuuromslag professionals CJG </li></ul><ul><li>“ CJG professionals zijn allemaal laagdrempelig” </li></ul><ul><li>Informatie is laagdrempelig </li></ul><ul><li>CJG is toegankelijk qua vormgeving </li></ul><ul><li>Informatie balie </li></ul><ul><li>Snelle doorgeleiding ter plekke </li></ul><ul><li>Telefoonnummer </li></ul><ul><li>Website </li></ul>CJG Haarlemmermeer Vormgeven aan laagdrempelig
 68. 69. Laagdrempeligheid CJG betekent een cultuuromslag CJG Haarlemmermeer
 69. 70. Voor wie verder wil praten: Stefanie Jansen onderzoek en advies Kids & Family Insight / deJeugdZaak.nl [email_address] 06-52686084 www.dejeugdzaak.nl Elly van der Storm Cluster Beleid, Team Jeugd, Werk en Inkomen Gemeente Haarlemmermeer [email_address] 023 567 6624 www.cjghaarlemmermeer.nl

×