Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Ondersteuningstraject pijler oo

201 views

Published on

Opvoedingsondersteuning en de Huizen van het Kind

Published in: Government & Nonprofit
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Ondersteuningstraject pijler oo

 1. 1. Opvoedings- ondersteuning Ondersteuningstraject Huizen van het Kind maart 2015
 2. 2. Basisvoorziening Verbinding tussen actoren van preventieve gezinsondersteuning Plek voor en van gezinnen Lokaal vormgegeven Maximaal toegankelijk Aansluiten bij de vragen en behoeften Progressief universalisme Ook jongeren en hun ouders Gebruikersparticipatie www.expoo.be
 3. 3. Divers aanbod: 3 pijlers Preventieve gezondheidszorg Opvoedingsondersteuning Activiteiten die tot doel hebben ontmoeting en sociale cohesie te versterken www.expoo.be
 4. 4. Wat is opvoedings- ondersteuning?
 5. 5. Begrippenkader Wat verstaan we onder opvoedingsondersteuning? Uitgangspunten Functies? Aanbod? www.expoo.be
 6. 6. OO: definities www.expoo.be Opvoedingsondersteuning is wat ouders als ondersteunend ervaren An Buysse Opvoedingsondersteuning is de laagdrempelige, gelaagde ondersteuning van opvoedingsverantwoordelijken bij het opvoeden van kinderen en jongeren Decreet 2014
 7. 7. OO in beeld www.expoo.be
 8. 8. Uitgangspunten
 9. 9. Uitgangspunten www.expoo.be Durven erkennen dat ze het even niet meer weten, zich een weg banen in het aanbod en dan die eerste stap wagen, ergens aankloppen en niet weten wat er hen te wachten staat… Het is als begeleider cruciaal om deze drempels naar beneden te halen. Sigrid Arents, Huis der Gezinnen Laagdrempelig
 10. 10. Uitgangspunten www.expoo.be Je moet ervan uitgaan dat elke ouder het beste wilt voor zijn kinderen. Laat je eigen waarden en normen los en sta open voor hun eigen verhaal. Elke ouders is expert van zijn eigen levensverhaal. Als ondersteuner moet je luisteren. Reageer pas als er om een reactie gevraagd wordt. Patrick Blondé – Opvoedingshuis Oostende Ouders centraal
 11. 11. Uitgangspunten Laagdrempelig Ouders centraal Van en voor alle gezinnen Groeimodel Positief beleid Methodisch werken www.expoo.be
 12. 12. Doelstellingen Versterken van ouders: OO als verrijking Opvoedingsondersteuning als preventie Waar OO stopt en opvoedingshulp begint www.expoo.be
 13. 13. Aan de slag Waar kunnen ouders met hun concrete vragen over opvoeden in jouw gemeente terecht? Welke zijn de vragen van ouders in onze gemeente en hoe spelen we daar op in? Op welke manier kunnen we ouders versterken? www.expoo.be
 14. 14. Functies en aanbod
 15. 15. www.expoo.be
 16. 16. Informeren en voorlichten Tijdschriften, folders, artikels ontsluiten vb. infotheek Een gecoördineerd lezingen- en vormingsaanbod Bekendmaken van het aanbod www.expoo.be
 17. 17. Sociale steun 3e pijler decreet prego www.expoo.be
 18. 18. Pedagogische Adviesgesprekken www.expoo.be Kortdurende ondersteuningsvorm Steun om opvoedingssituatie te verbeteren 4 stappen Vb.: opvoedingswinkel
 19. 19. Licht ambulante ondersteuning Steun en kortdurende begeleiding bij de uitvoering van een bepaald advies, de toepassing van een vaardigheid of een aanpak Ofwel in groep (ambulant). vb. Inloopteam Ofwel in hun thuissituatie (mobiel). vb. Domo www.expoo.be
 20. 20. Om te onthouden Brede waaier Ook ouders van jongeren hebben vragen Pedagogische civil society: it takes a village to raise a child www.expoo.be
 21. 21. Laat je inspireren: tools www.expoo.be
 22. 22. Tools www.expoo.be Sprekersdatabank

×