Miroslav Procházka: Evropské peníze: co za ně v odborném vzdělávání?

1,046 views

Published on

Miroslav Procházka, workshop Program pre nové zručnosti a nové pracovné miesta, Bratislava, 14. jún 2011

Published in: Education
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
1,046
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
314
Actions
Shares
0
Downloads
0
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide
 • Miroslav Procházka, NÚOV
 • Miroslav Procházka, NÚOV
 • Miroslav Procházka: Evropské peníze: co za ně v odborném vzdělávání?

  1. 1. Evropské peníze: co za ně v odborném vzdělávání Miroslav Procházka Miroslav.prochazka @ nuov .cz Bratislava 14 . 6.11 Workshop „Program pre nové zručnosti a nové pracovné miesta“
  2. 2. Struktura prezentace <ul><li>NÚOV: kdo jsme </li></ul><ul><li>Co jsme realizovali v předchozím programovacím období </li></ul><ul><li>Co právě děláme </li></ul><ul><li>Pohled do budoucna </li></ul>
  3. 3. Národní ústav odborného vzdělávání Poslání: všestranně napomáhat rozvoji odborného vzdělávání <ul><li>přímo řízená organizace MŠMT </li></ul><ul><li>pracuje 60 let </li></ul><ul><li>cca 80 zaměstnanců </li></ul>
  4. 4. OP Rozvoj lidských zdrojů <ul><li>Kurikulární politika: rámcové vzdělávací programy, metodická podpora školám, závěrečné zkoušky v učebních oborech, DVPP, … </li></ul><ul><li>Trh práce: mapování potřeb, analýzy uplatnění absolventů, informační systémy, komunikace se sociálními partnery, kariérové poradenství, … </li></ul><ul><li>Další vzdělávání: centra celoživotního učení v krajích, zákon o uznávání výsledků dalšího vzdělávání, Národní soustava kvalifikací, … </li></ul><ul><li>Členství v EU: Europass, EQF, síť pro zajišťování kvality, síť vzdělavatelů učitelů odborných škol TTnet, systémové projekty ESF, … </li></ul>NSK UNIV PILOT - S KVALITA VIP Kariéra PaK
  5. 5. OP VK <ul><li>Kurikulární politika: rámcové vzdělávací programy, metodická podpora školám, závěrečné zkoušky v učebních oborech, DVPP, … </li></ul><ul><li>Trh práce: mapování potřeb, analýzy uplatnění absolventů, informační systémy, komunikace se sociálními partnery, kariérové poradenství, … </li></ul><ul><li>Další vzdělávání: centra celoživotního učení v krajích, zákon o uznávání výsledků dalšího vzdělávání, Národní soustava kvalifikací, … </li></ul><ul><li>Členství v EU: Europass, EQF, síť pro zajišťování kvality, síť vzdělavatelů učitelů odborných škol TTnet, systémové projekty ESF, … </li></ul>NSK II UNIV II - KRAJ KURIKULUM - S NZZ VIP K 2 AUTOEVALUACE KONCEPT METODIKA 2
  6. 6. Koncept <ul><li>červenec 2009 – červen 2012 , náklady 70 mil. </li></ul><ul><li>Hlavní cíl: navrhnout systémové prostředí pro DV na základě doporučení Strategie L3 a pilotně ověřit některé jeho aspekty </li></ul><ul><li>Řešené oblasti: </li></ul><ul><ul><li>identifikace a předvídání kvalifikačních potřeb </li></ul></ul><ul><ul><li>podpora kvality DV </li></ul></ul><ul><ul><li>podpora nabídky DV vč. systematického monitorování základních ukazatelů rozvoje DV ve vazbě na indikátory EU </li></ul></ul><ul><ul><li>podpora vzdělávání zaměstnanců specificky v malých a středních podnicích </li></ul></ul><ul><ul><li>uznávání výsledků DV </li></ul></ul><ul><ul><li>stimulace poptávky jednotlivců i podniků po DV </li></ul></ul><ul><ul><li>informační a poradenská podpora pro zainteresované subjekty DV </li></ul></ul>
  7. 7. Národní soustava kvalifikací 2 <ul><li>květen 2009 – červen 2015, náklady 650 mil. </li></ul><ul><li>Hlavní cíle: </li></ul><ul><ul><li>Všechna odvětví plně pokrýt dílčími kvalifikacemi minimálně do úrovně maturity </li></ul></ul><ul><ul><li>Nastavit procesy zajišťování kvality ověřování </li></ul></ul><ul><ul><li>Vytvořit informační a komunikační systémy </li></ul></ul><ul><ul><li>Docílit akceptovanosti NSK zaměstnavateli i veřejností </li></ul></ul><ul><li>Předpokládané výsledky: </li></ul><ul><ul><li>Kvalifikační a hodnoticí standardy pro všechny vymezené dílčí kvalifikace </li></ul></ul><ul><ul><li>Nastavené vztahy mezi dílčími a úplnými kvalifikacemi a Národní soustavou povolání </li></ul></ul><ul><ul><li>Veřejný informační systém NSK a systém pro podporu procesů autorizace a zkoušek </li></ul></ul><ul><ul><li>Metodika naplňování a revize NSK a zajišťování kvality ověřování po skončení projektu </li></ul></ul>
  8. 8. UNIV 2 KRAJE <ul><li>Globální cíl: Proměna škol v centra celoživotního učení </li></ul><ul><li>13 krajů, 48 měsíců (od 1/8/09), 300 mil. </li></ul><ul><li>Hlavní cíle: </li></ul><ul><ul><li>Proměna škol na instituce poskytující počáteční i další vzdělávání (325 škol) </li></ul></ul><ul><ul><li>Budovat sítě škol </li></ul></ul><ul><ul><li>Podpořit zapojení dospělých do DV </li></ul></ul><ul><li>Očekávané výsledky: </li></ul><ul><ul><li>975 připravených a 325 ověřených programů DV </li></ul></ul><ul><ul><li>Zvýšení profesních kompetencí pedagogických p. </li></ul></ul><ul><ul><li>Informační podpora DV (sdílení programů školami, informace pro veřejnost o nabídce) </li></ul></ul><ul><ul><li>Propagační kampaň ve prospěch účasti na DV </li></ul></ul>
  9. 9. Podpora plošného zavádění ŠVP v odborném vzdělávání <ul><li>Realizace: duben 2009 – březen 2012; 57 700,- Kč </li></ul><ul><li>Cíle: </li></ul><ul><ul><li>Metodická pomoc všem SOŠ při tvorbě a realizaci ŠVP (RKC – 11 regionálních konzultačních center) </li></ul></ul><ul><ul><li>Sledování výuky podle pilotních ŠVP (27 škol z Pilot S) </li></ul></ul><ul><ul><li>Podpora sociálního partnerství škol při zavádění ŠVP </li></ul></ul><ul><li>Další dílčí aktivity: </li></ul><ul><ul><li>Analýza rozvoje spolupráce škol a sociálních partnerů (studie, konference 1. pol. 2011) </li></ul></ul><ul><ul><li>Návrh standardizace profilové části MZ (ověření na vybraných oborech PŠ) </li></ul></ul><ul><ul><li>Podpora výměny pedagogických zkušeností </li></ul></ul><ul><li>Informace: web projektu </li></ul>
  10. 10. Nová závěrečná zkouška <ul><li>duben 2009 – březen 2012, náklady 74 mil. Kč </li></ul><ul><li>Hlavní cíl </li></ul><ul><ul><li>Standardizace závěrečné zkoušky v oborech vzdělání s výučním listem a její implementace do systému odborného vzdělávání </li></ul></ul><ul><li>Předpokládané výstupy </li></ul><ul><ul><li>Jednotná zadání závěrečných zkoušek pro šk. roky 2008/09, 2009/10, 2010/11 a 2011/12 </li></ul></ul><ul><ul><li>Internetový informační systém portálové formy pro tvorbu jednotných zadání a celoplošné využití ve všech školách v ČR </li></ul></ul><ul><ul><li>Koncepční a metodické materiály pro tvorbu a realizaci jednotných zadání </li></ul></ul><ul><ul><li>Vzdělávání tvůrců jednotných zadání a vyučujících odborných škol </li></ul></ul>
  11. 11. Cesta ke kvalitě <ul><li>květen 2009 – duben 2012, náklady 77 mil. Kč (61 NUOV, 15 NIDV, 1 MŠMT) </li></ul><ul><li>Hlavní cíle projektu: </li></ul><ul><ul><li>Podpořit vlastní sebereflexi škol jako efektivního prostředku řízení v decentralizovaném systému. </li></ul></ul><ul><ul><li>Vhodně provázat autoevaluaci a externí evaluaci a sice v diskusi se školami, zřizovateli a ČŠI. </li></ul></ul><ul><li>Cílové skupiny projektu: MŠ speciální, ZŠ, SŠ, ZUŠ, konzervatoře, jazykové školy s právem SJZ </li></ul><ul><li>4 aktivity projektu: </li></ul><ul><ul><li>A: Výzkum a analýzy (NÚOV) </li></ul></ul><ul><ul><li>B: Vývoj a ověřování (NÚOV) </li></ul></ul><ul><ul><li>C: Podpůrné systémy pro školy a další partnery (NÚOV) </li></ul></ul><ul><ul><li>D: Vzdělávání a diseminace (NIDV) </li></ul></ul>
  12. 12. <ul><li>IPn METODIKA II </li></ul><ul><li>Metodická podpora růstu kvality učitelské profese </li></ul><ul><li>Leden 2009 – prosinec 2011, náklady 75 mil. Kč (5 NUOV, 69 VÚP, 1 MŠMT) </li></ul><ul><li>Hlavní cíle projektu: </li></ul><ul><ul><li>Zvýšit kvalitu počátečního vzdělávání uplatněním nejmodernějších technologií. </li></ul></ul><ul><ul><li>Poskytovat on-line metodickou podporu učitelům a vedoucím školským pracovníkům </li></ul></ul><ul><ul><li>Provozovat národní internetové úložiště garantovaných učebních materiálů do výuky. </li></ul></ul><ul><li>Cílové skupiny projektu: pedagogičtí pracovníci ZŠ, ZUŠ a SŠ včetně vedoucích pracovníků škol </li></ul><ul><li>aktivity projektu: </li></ul><ul><ul><li>A: Metodické materiály (VÚP, NÚOV, MŠMT) </li></ul></ul><ul><ul><li>B: Technologie pro vzdělávání (VÚP, MŠMT) </li></ul></ul><ul><ul><li>C: E-learning (VÚP, MŠMT) </li></ul></ul>
  13. 13. VIP Kariéra II – Kariérové poradenství <ul><li>květen 2010 – duben 2013, náklady 59,6 mil. Kč (58,2 NUOV, 1,4 MŠMT) </li></ul><ul><li>Hlavní cíle projektu: </li></ul><ul><ul><li>Zkvalitnit služby kariérového poradenství ve školách </li></ul></ul><ul><ul><li>Rozšířit informační, vzdělávací a metodickou podporu poradců, zájemců o vzdělávání i rodičů žáků. </li></ul></ul><ul><li>Cílové skupiny projektu: žáci ZŠ a SŠ, kariéroví poradci, učitelé, rodiče žáků, pracovníci MŠMT a OŠ KÚ </li></ul><ul><li>5 aktivit projektu: </li></ul><ul><ul><li>Rozvoj integrovaného systému kariérového poradenství </li></ul></ul><ul><ul><li>Podpora znevýhodněných a prevence předčasných odchodů </li></ul></ul><ul><ul><li>Rozvoj informačního systému ISA+ (www.infoabsolvent.cz) </li></ul></ul><ul><ul><li>Rozvoj poradenského pracoviště </li></ul></ul><ul><ul><li>Realizace systému vzdělávací podpory (eKariéra+) </li></ul></ul>
  14. 14. Pohled do budoucna <ul><li>Chystané projekty: </li></ul><ul><ul><li>Podpora odborného vzdělávání </li></ul></ul><ul><ul><li>Škola pro 21. století </li></ul></ul><ul><ul><li>NZZ 2 </li></ul></ul><ul><ul><li>UNIV 3 </li></ul></ul><ul><ul><li>UNIV 4 </li></ul></ul><ul><ul><li>PREKVAP </li></ul></ul><ul><ul><li>Celoživotní kariérové poradenství </li></ul></ul>
  15. 15. Evropské peníze: co za ně v odborném vzdělávání Miroslav Procházka Miroslav.prochazka @ nuov .cz Bratislava 14 . 6.11 Workshop „Program pre nové zručnosti a nové pracovné miesta“ Díky za pozornost

  ×