Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

ORSI: Reilun murroksen ABCD

494 views

Published on

Yhteiskuntien kehityksen ja ihmisten toiminnan tulee sovittautua luonnon kantokykyyn. Ajankohtaista on ilmastonmuutoksen ehkäiseminen ja sen myötä muuttuviin elinoloihin sopeutuminen. Teknologinen kehitys on luonut edellytykset kestävän murroksen toteuttamiseksi. Nyt on luotava yhteiskunnallisia ratkaisuja kehityksen turvaamiseksi.

Luotamme suomalaisen yhteiskunnan uudistuskykyyn. Reilun murros edellyttää uudenlaisia ajattelu- ja toimintatapoja. Tässä meidän suosituksemme ilmastopolitiikkaan!
– ORSI-konsortio

Lue lisää: http://ecowelfare.fi/

Published in: Government & Nonprofit
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

ORSI: Reilun murroksen ABCD

  1. 1. Yhteiskuntien kehityksen ja ihmisten toiminnan tulee sovittautua luonnon kantokykyyn. Ajankohtaista on ilmastonmuutoksen ehk�iseminen ja sen my�t� muuttuviin elinoloihin sopeutuminen. Teknologinen kehitys on luonut edellytykset kest�v�n murroksen toteuttamiseksi. Nyt on luotava yhteiskunnallisia ratkaisuja kehityksen turvaamiseksi.
  2. 2. Edess� on radikaali yhteiskunnallinen murros. Ilmastotoimien tulee olla oikeudenmukaisia ja kohdistua p��st�jen kannalta keskeisiin kohteisiin. Murrosjohtaminen on demokratian puolustamista ja hyvinvointivaltiokertomuksen jatkamista.
  3. 3. Ilmaston l�mpenemisen vaikutukset ja siihen liittyv�t politiikkatoimet kohdentuvat eri tavoin yksitt�isten ihmisten, toimialojen ja alueiden kesken paikallisesti, kansallisesti ja globaalisti. Muutos on syyt� ymm�rt�� ty�n, talouden ja el�m�ntavan murroksena. Reilu murros pyrkii v�ltt�m��n kielteisten vaikutusten kasautumista ja luomaan my�nteisi� vaikutuksia.
  4. 4. Yhteiskuntapolitiikan tulee vahvistaa aktiivista kansalaisuutta murrokseen osallistumiseksi ja siihen vaikuttamiseksi. Olennaista on huomioida yksil�iden, yhteis�jen ja yritysten mahdollisuudet edist�� tavoitteitaan, investoida rahallisia varoja ja hankkia osaamista yhteiskunnallisen murroksen toteuttamiseksi.
  5. 5. Markkinaperusteinen teknologinen murros on luonteeltaan eriarvoistavaa. Markkinat tuottavat ratkaisuja maksukykyisten ryhmien tarpeisiin ja luovat heille kyvykkyytt� toimia murroksen ajureina. Reilussa murroksessa kaikki p��sev�t hy�dynt�m��n uuden teknologian mahdollisuuksia.

×