Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Proses kerja su sukan

11,245 views

Published on

 • Be the first to comment

Proses kerja su sukan

 1. 1. Proses Kerja Aktiviti 6.9 Pengurusan Sukan dan Permainan Sub Pengelolaan Kejohanan Olahraga Tahunan Muka surat 6.9.1 1/2 aktiviti Sekolah ini Pegawai Yang Undang-Undang / Bil Proses Kerja Meluluskan / Dirujuk Peraturan 1 Menetapkan Tarikh dan Menentukan Pengetua SPI Bil 1/1986 Larangan Tetamu kehormat untuk Kejohanan ke Atas Pemberian Olahraga Tahunan Sekolah Cenderamata SPI Bil 1/1991 2 Menyediakan Kertas Cadangan Pengelolaan Kejohanan Olahraga Permohonan Tahunan Sekolah dan perlantikan Mengundang Orang jawatankuasa pelaksana. Kenamaan ke Upacara Sekolah/Institusi 3 Mendapatkan kelulusan Kertas pendidikan Cadangan SPI Bil 1/1988 4 Mesyuarat Pengelolaan Kejohanan Olahraga Tahunan Sekolah dan Penyertaan Pelajar Pembentangan Anggaran Perbelanjaan. Dalam Kegiatan Sukan 5 Menyemak dan meneliti surat-surat yang berkaitan dan penghasilan draf buku program 6 Menetapkan jadual dan aktiviti latihan rumah sukan 7 Memantau pelaksanaan latihan mengikut jadual. 8 Mesyuarat jawatankuasa pengelolaan kali ke 2 ( untuk mendapatkan maklumat persiapan ) 9 Mesyuarat jawatankuasa teknikal 10 Taklimat kepada pelajar 11 Mengadakan acara saringan dan acara sebelum hari kejohanan.
 2. 2. 12 Mengadakan raptai kejohanan13 Pelaksanaan olahraga kejohanan14 Surat-surat penghargaan dan Ucapan Terima kasih dihantar kepada Tetamu Kehormat dan Penaja15 Post Mortem16 Markah dimasukkan ke Dalam Sistem Rumah / ISIS17 Failkan/Dokumentasi
 3. 3. Carta Aliran Aktiviti 6.9 Pengurusan Sukan dan Permainan Sub Pengelolaan Kejohanan Olahraga Tahunan Muka surat 6.9.2 1/2 aktiviti Sekolah ini Menetapkan Tarikh dan Menentukan Tetamu kehormat daripada pengetua untuk Kejohanan Olahraga Tahunan Sekolah daripada Pengetua Mendapat maklumat peruntukan kewangan Setiausaha Sukan menyediakan Kertas CadanganKemaskinii Pengelolaan Kejohanan Olahraga Tahunan Sekolah Mendapatkan kelulusan Kertas Cadangan daripada Pengetua. Diluluskan Tidak Mesyuarat Pengelolaan Kejohanan Olahraga Tahunan Sekolah dan Pembentangan Anggaran Perbelanjaan Kemaskini Menulis surat –surat yang berkaitan Menghasilkan draf buku program Menyemak dan meneliti surat-surat yang berkaitan dan penghasilan draf buku program Tidak Terima Program latihan
 4. 4. Mesyuarat pengelolaan kali ke 2 ( untuk mendapatkan maklumat persiapan ) Taklimat kepada pelajar Mengadakan acara saringan Mengadakan raptai kejohanan Pelaksanaan olahraga kejohanan Penyediaan laporan kejohanan Surat-surat penghargaan dan Ucapan Terima kasih dihantar kepada Tetamu Kehormat dan Penaja Post Mortem Markah dimasukkan ke Dalam Sistem Rumah / ISIS Failkan / Dokementasi.Senarai Semak
 5. 5. Aktiviti 6.9 Pengurusan Sukan dan Permainan Sub Pengelolaan Kejohanan Olahraga Muka surat 6.9.3 1/2 aktiviti Tahunan Sekolah iniBil Aktiviti Tindakan Catatan Menetapkan Tarikh dan Menentukan Tetamu1 kehormat daripada pengetua untuk Kejohanan Olahraga Tahunan Sekolah daripada Pengetua2 Mendapat maklumat peruntukan kewangan3 Setiausaha Sukan menyediakan Kertas Cadangan Pengelolaan Kejohanan Olahraga Tahunan Sekolah4 Mendapatkan kelulusan Kertas Cadangan daripada Pengetua.5 Mesyuarat Pengelolaan Kejohanan Olahraga Tahunan Sekolah dan Pembentangan Anggaran Perbelanjaan6 Menulis surat –surat yang berkaitan 1. Surat permohonan penyewaan padang / stadium 2. Surat jemputan tetamu kehormat 3. Surat jemputan pelepas / pegawai kejohanan 4. Surat Jemputan PIBG / Ibu bapa 5. Surat Jemputan pengetua sekolah berhampiran. 6. Surat jemputan acara jemputan 7. Surat penajaan 8. Surat pemberitahuan kepada pihak hospital Menghasilkan draf buku program78 Menyemak dan meneliti surat-surat yang berkaitan dan penghasilan draf buku program
 6. 6. 9 Program latihan10 Mesyuarat pengelolaan kali ke 2 ( untuk mendapatkan maklumat persiapan )11 Taklimat kepada pelajar12 Mengadakan acara saringan13 Mengadakan raptai kejohanan14 Pelaksanaan olahraga kejohanan Surat-surat penghargaan dan Ucapan Terima kasih15 dihantar kepada Tetamu Kehormat dan Penaja16 Post Mortem17 Markah dimasukkan ke Dalam Sistem Rumah / ISIS18 Failkan/Dokumentasi
 7. 7. Proses Kerja Aktiviti 6.10 Pengurusan Sukan dan Permainan Muka surat Subaktiviti 6.10.1 Mengurus Sukantara Sekolah 1/1 ini Pegawai Yang Undang-Undang / Proses Kerja Meluluskan / Dirujuk Peraturan SPI Bil 1/19881 Menetapkan Tarikh Sukantara. Pengetua Penyertaan Pelajar Dalam Kegiatan2 Menyediakan Kertas Cadangan Sukan Pengelolaan Sukantara Sekolah SPI Bil 1. 1/19953 Mesyuarat Pengelolaan Sukantara Keselamatan diri Sekolah. Pelajar Semasa pengajaran4 Menetapkan jadual dan aktiviti latihan pendidikan Jasmani rumah sukan dan Kesihatan serta5 Melaksana Sukantara Sekolah. Kegiatan Kokurikulum dan Sukan di Luar6 Memaklumkan markah kepada guru Kawasan sekolah dan pelajar7 Menyediakan Laporan dan Keputusan Sukantara.8 Memastikan Markah Kejohanan Dimasukkan ke dalam Sistem Rumah / ISIS9 Failkan/Dokumentasi
 8. 8. Carta Aliran Aktiviti 6.10 Pengurusan Sukan dan Permainan Muka Subaktiviti 6.10.2 Mengurus Sukantara Sekolah 1/1 surat ini Menetapkan Tarikh Sukantara Sekolah MULA Kemaskini Setiausaha Sukan menyediakan Kertas Cadangan Pengelolaan Sukantara Sekolah Mendapatkan kelulusan Kertas Cadangan daripada Pengetua. Tidak Diluluskan Mesyuarat Pengelolaan Sukantara Sekolah dan pembentangan anggaran perbelanjaan Pelaksanaan Program Latihan Perlaksanaan Sukantara Sekolah Memaklumkan keputusan Sukantara Sekolah kepada guru-guru dan pelajar-pelajar Markah Kejohanan Dimasukkan ke dalam Sistem Rumah / ISISSenarai Semak
 9. 9. Aktiviti 6.10 Pengurusan Sukan dan Permainan Muka surat Subaktiviti 6.10.3 Mengurus Sukantara Sekolah 1/1 ini Bil Aktiviti Tindakan Catatan 1 Menetapkan Tarikh Sukantara Sekolah 2 Kertas Cadangan Pengelolaan Sukantara Sekolah 3 Kelulusan Kertas Cadangan daripada Pengetua. 4 Mesyuarat Pengelolaan Sukantara Sekolah 5 Program latihan 6 Perlaksanaan Sukantara Sekolah 7 Menyediakan Laporan dan Memaklumkan keputusan Sukantara Sekolah 8 Memastikan Markah Dimasukkan ke dalam Sistem rumah / ISIS. 9 Failkan / DokumentasiProses Kerja
 10. 10. Aktiviti 6.11 Pengurusan Sukan dan Permainan Mengurus Pengelolaan Merentas Desa Muka surat Subaktiviti 6.11.1 1/2 Sekolah ini Bil Proses Kerja Pegawai Yang Undang-undang & Meluluskan / Dirujuk Peraturan Menetapkan Tarikh Merentas Desa SPI Bil 1/19881 Pengetua Sekolah Penyertaan Pelajar Dalam Kegiatan2 Menyediakan Kertas Cadangan Sukan Merentas Desa Sekolah dan Anggaran Perbelanjaan3 Mesyuarat Pengelolaan Merentas SPI Bil 1. 1/1995 Desa Sekolah. Keselamatan diri Pelajar Semasa4 Menulis surat-surat berkaitan pengajaran pendidikan Jasmani5 Menyemak dan meneliti surat-surat dan Kesihatan serta yang berkaitan. Kegiatan Kokurikulum dan Sukan di Luar6 Pemeriksaaan laluan merentas desa Kawasan sekolah7 Memberi taklimat kepada pelajar8 Mengadakan program latihan.9 Pelaksanaan Merentas Desa Sekolah10 Menyediakan Laporan Merentas Desa Sekolah dan Post mortem11 Menghantar surat-surat penghargaan12 Markah Dimasukkan ke dalam Sistem Rumah / ISIS13 Failkan/DokumentasiCarta Aliran Aktiviti 6.11 Pengurusan Sukan dan Permainan
 11. 11. Carta Aliran Pengelolaan Merentas Desa Muka suratSubaktiviti 6.11.2 1/2 Sekolah ini Menetapkan Tarikh Merentas Desa Sekolah MULAKemaskini Setiausaha Sukan menyediakan Kertas Cadangan Pengelolaan Merentas Desa Sekolah dan Anggaran Perbelanjaan Mendapatkan kelulusan Kertas Cadangan daripada Pengetua. Terima Tidak Kemaskini Mesyuarat Pengelolaan Kejohanan Merentas Desa Sekolah Surat –surat yang berkaitan dihantar kepada pihak-pihak tertentu Menyemak dan meneliti surat-surat yang berkaitan Terima Tidak Pemeriksaaan laluan merentas desa Memberi taklimat kepada pelajar Program Latihan Merentas Desa
 12. 12. Pelaksanaan Kejohanan Merentas Desa Sekolah Menghantar surat-surat penghargaan Post Mortem Menerima Laporan dan Markah dimasukkan ke Dalam Sistem Rumah / ISIS Failkan/DokumentasiSenarai Semak Aktiviti 6.11 Pengurusan Sukan dan Permainan Senarai Semak Pengelolaan Merentas Muka surat Subaktiviti 6.11.3 1/2 Desa Sekolah ini Bil Aktiviti Tindakan Catatan
 13. 13. Menetapkan Tarikh Merentas Desa1 Sekolah2 Mengarahkan Setiausaha Sukan menyediakan Kertas Cadangan Merentas Desa Sekolah dan Anggaran Perbelanjaan3 Mempengerusikan Mesyuarat Pengelolaan Merentas Desa Sekolah.4 Menulis surta-surat berkaitan i. SuratJemputan pegawai kejohanan Merentas desa ii. Surat kebenaran polis iii. Surat kebenaran penguasa tempatan iv. Surat penaja5 Menyemak dan meneliti surat-surat yang berkaitan.6 Pemeriksaaan laluan merentas desa7 Memberi taklimat kepada pelajar8 Mengadakan program latihan.9 Pelaksanaan Merentas Desa Sekolah10 Memaklumkan markah kepada guru dan pelajar11 Menyediakan Laporan Merentas Desa Sekolah dan Post mortem12 Menghantar surat-surat penghargaan13 Markah Dimasukkan ke dalam Sistem Rumah / ISIS14 Failkan/Dokumentasi
 14. 14. Proses Kerja Aktiviti 6.12 Pengurusan Sukan dan Permainan Mengurus Pengelolaan Pertandingan Antara Muka surat Subaktiviti 6.12.1 1/2 Rumah Sukan ini Bil Proses Kerja Pegawai Yang Undang-undang & Meluluskan / Dirujuk Peraturan Menetapkan Tarikh Pertandingan1 Pengetua Antara Rumah Sukan2 Penyediaan Kertas Cadangan Pertandingan Antara Rumah Sukan
 15. 15. dan Anggaran Perbelanjaan3 Mesyuarat Pengelolaan Pertandingan Antara Rumah Sukan4 Taklimat kepada pelajar-pelajar5 Program latihan.6 Memantau Program Latihan7 Pelaksanaan Pertandingan Antara Rumah Sukan8 Mempamerkan markah kedudukan rumah9 Majlis Penyampaian Hadiah10 Menyediakan Laporan Pertandingan Antara Rumah Sukan dan Post mortem8 Memastikan Markah Dimasukkan ke dalam Sistem Rumah / ISIS9 Fail/DokumentasiCarta Aliran Aktiviti 6.12 Pengurusan Sukan dan Permainan Carta Aliran Pengelolaan Pertandingan Muka surat Subaktiviti 6.12.2 1/1 Antara Rumah Sukan ini Menetapkan Tarikh Pertandingan Antara Rumah Sukan Kemaskini Setiausaha Sukan menyediakan Kertas Cadangan Pengelolaan Pertandingan Antara Rumah Sukan dan Anggaran Perbelanjaan dan Anggaran Perbelanjaan Mendapatkan kelulusan Kertas Cadangan daripada Pengetua.
 16. 16. Terima Tidak Mesyuarat Pengelolaan Pertandingan Antara Rumah Sukan Memantau Program Latihan Pelaksanaan Pertandingan Antara Rumah Sukan Mempamerkan kedudukan markah markah Majlis Penyampaian Hadiah Menerima Laporan dan Post Mortem serta Markah dimasukkan ke dalam Sistem Rumah / ISISSenarai Semak Aktiviti 6.12 Pengurusan Sukan dan Permainan Senarai Semak Pengelolaan Muka surat Subaktiviti 6.12.3 1/1 Pertandingan Antara Rumah Sukan ini Bil Aktiviti Tindakan Catatan Menetapkan Tarikh Pertandingan Antara 1 Rumah Sukan 2 Penyediaan Kertas Cadangan Pertandingan Antara Rumah Sukan dan Anggaran Perbelanjaan 3 Mesyuarat Pengelolaan Pertandingan Antara Rumah Sukan 4 Taklimat kepada pelajar-pelajar
 17. 17. 5 Program latihan. 6 Memantau Program Latihan 7 Pelaksanaan Pertandingan Antara Rumah Sukan 8 Mempamerkan markah kedudukan rumah 9 Majlis Penyampaian Hadiah 10 Menyediakan Laporan Pertandingan Antara Rumah Sukan dan Post mortem 11 Memastikan Markah Dimasukkan ke dalam Sistem Rumah / ISIS 12 Fail/DokumentasiProses Kerja Aktiviti 6.13 Pengurusan Sukan dan Permainan Penubuhan Pasukan Sukan dan Permainan Muka surat Subaktiviti 6.13.1 1/2 Sekolah ini Proses Kerja Pegawai Yang Meluluskan / Dirujuk
 18. 18. 1 Penubuhan Pasukan Sukan dan Pengetua Surat Pekeliling Permainan sekolah Iktisas Bil. 1/1985 – Penyertaan pelajar 2 Penyediaan Kertas Cadangan dalam aktiviti penubuhan Pasukan-pasukan Sukan kokurikulum dan Permainan sekolah 3 Mesyuarat penubuhan Pasukan Sukan Surat Pekeliling dan Permainan sekolah Iktisas Bil. 16/2000– pelaksanaan Aktiviti 4 Mengadakan pemilihan pemain utama kokurikulum dan pelapis dan sesi latihan. berdasarkan prinsip 5 Sesi Latihan penyertaan beramai- ra mai 6 Mesyuarat Pengurus Pasukan peringkat Warta Kerajaan 1967 daerah/zon 11/Bil 27 Peruntukan masa untuk kegiatan 7 Penyertaan pelajar dalam pertandingan kokurikulum yang dianjurkan oleh PPD / JPN / KPM / SBP SPII Bil 7/1988 8 Menyediakan Laporan Pertandingan Penyertaan pelajar dalam Pertandingan 9 Post mortem atau Kejohanan Sukan anjuran Persatuan Badan 10 Memastikan Markah Dimasukkan ke Induk Sukan dalam Sistem Rumah / ISIS 11 Failkan/DokumentasiCarta Aliran Aktiviti 6.13 Pengurusan Sukan dan Permainan Carta Aliran Penubuhan Pasukan Sukan dan Muka surat Subaktiviti 6.13.2 1/2 Permainan Sekolah ini Arahan daripada pengetua untuk menubuhkan pasukan sukan dan permainan sekolah Kemaskini
 19. 19. Penyediaan Kertas Cadangan untuk menubuhkan pasukan sukan dan permainan sekolah Mendapatkan kelulusan Kertas Cadangan daripada Pengetua untuk menubuhkan pasukan sukan dan permainan sekolahTidak Diluluskan Mesyuarat penubuhan pasukan sukan dan permainan sekolah Sesi pemilihan pemain utama dan pelapis dan sesi latihan. Mesyuarat Pengurus Pasukan peringkat daerah/zon Penyertaan pelajar dalam pertandingan yang dianjurkan oleh PPD / JPN / KPM / SBP Memastikan Markah Dimasukkan ke dalam Sistem Rumah / ISIS Failkan/Dokumentasi
 20. 20. Senarai Semak Aktiviti 6.13 Pengurusan Sukan dan Permainan Senarai Semak Penubuhan Pasukan Muka surat Subaktiviti 6.13.3 1/2 Sukan dan Permainan Sekolah ini Bil Aktiviti Tindakan Catatan 1 Penubuhan Pasukan Sukan dan Permainan sekolah 2 Penyediaan Kertas Cadangan penubuhan Pasukan- pasukan Sukan dan Permainan sekolah 3 Mesyuarat penubuhan Pasukan Sukan dan Permainan sekolah
 21. 21. 4 Mengadakan pemilihan pemain utama dan pelapis dan sesi latihan.5 Sesi Latihan6 Mesyuarat Pengurus Pasukan peringkat daerah/zon7 Penyertaan pelajar dalam pertandingan yang dianjurkan oleh PPD / JPN / KPM / SBP8 Menyediakan Laporan Pertandingan9 Post mortem10 Memastikan Markah Dimasukkan ke dalam Sistem Rumah / ISIS11 Failkan/Dokumentasi
 22. 22. Proses KerjaAktiviti 6.14 Pengurusan Sukan dan PermainanSubaktiviti 6.14.1 Penubuhan Kelab Sukan dan Permainan Muka surat ini 1/2 Pegawai Yang Undang-undang/ Bil Proses Kerja Meluluskan / Dirujuk peraturan 1 Mengenal pasti kelab sukan dan Warta kerajaan 1998 permainan yang akan ditubuhkan Jil. 42 (Peraturan Pendidikan Persatuan 2 Penyediaan Kertas Cadangan penubuhan Pengetua sekolah) Jawatankuasa Penaja kelab sukan dan permainan Surat Pekeliling 3 Mengadakan mesyuarat Jawatankuasa Ikhtisas Bil. 1/1985 Penaja 4 Mengemukakan surat permohonan Surat Pekeliling penubuhan kelab sukan dan permainan Ikhtisas Bil. 2/1997 kepada pengetua bersama draf perlembagaan Surat Pekeliling 5 Meluluskan penubuhan Kelab sukan dan Ikhtisas Bil. 7/1988 permainan 6 Melantik guru penasihat Surat Pekeliling 7 Mengadakan Mesyuarat Agung penubuhan Ikhtisas Bil. 4/1995 Kelab sukan dan permainan 8 Mendaftarkan ahli Kelab sukan dan Surat Pekeliling Permainan Ikhtisas Bil. 18/2000 9 Memfailkan perlembagaan dan peraturan- peraturan Kelab sukan dan permainan Warta kerajaan 1998 Jil 42 Peraturan- 10 Mula mengutip derma / yuran keahlian peraturan Pendidikan kelab berdasarkan perlembagaan. (persatuan sekolah) 11 Menyediakan Akaun kewangan Kelab sukan dan permainan 12 Mengemukakan surat permohonan untuk menjadi ahli gabungan dengan badan luar melalui pengetua 13 Menyediakan laporan tahunan persatuan dan Kelab
 23. 23. Carta Aliran Aktiviti 6.14 Pengurusan Sukan dan Permainan Muka surat Subaktiviti 6.14.2 Penubuhan Kelab sukan dan permainan 1/2 ini Mengenal pasti persatuan atau Kelab sukan dan permainan yang ditubuhkan Kemaskini Penyediaan Kertas Cadangan penubuhan Jawatankuasa Penaja Kelab sukan dan permainan Mengadakan mesyuarat Jawatankuasa Penaja Mengemukakan surat permohonan penubuhan Penaja Kelab sukan dan permainan Diluluskan Melantik guru penasihat Mengadakan mesyuarat agung penubuhan Kelab sukan dan permainan Meluluskan penubuhanKelab sukan dan permainan Mendaftarkan ahli kelab sukan dan permainan Memfailkan perlembagaan dan peraturan-peraturan kelab sukan dan permainan Mengemukakan surat permohonan mengutip derma kepada pengetua Mula mengutip derma setelah menerima surat kelulusan daripada pengetua Menyediakan Akaun kewangan kelab sukan dan permainan
 24. 24. Mengemukakan surat permohonan untuk menjadi ahli gabungan dengan badan luar setelah mendapat kelulusan pengetua Mengemukakan surat permohonan untuk menjadi ahli gabungan dengan badan luar kepada pengetua Menyediakan laporan tahunan kelab sukan dan permainanSenarai Semak Aktiviti 6.14 Pengurusan Sukan dan Permainan Muka surat Subaktiviti 6.14.3 Penubuhan kelab sukan dan permainan 1/2 iniBil Aktiviti Tindakan Catatan Mengenal pasti Kelab Sukan dan Permainan1 yang ditubuhkan
 25. 25. 2 Penyediaan Kertas Cadangan penubuhan Jawatankuasa Penaja Kelab Sukan dan Permainan3 Mengadakan mesyuarat Jawatankuasa Penaja4 Mengemukakan surat permohonan penubuhan Kelab Sukan dan Permainan kepada pengetua5 Melantik guru penasihat6 Mengadakan mesyuarat agung penubuhan Kelab Sukan dan Permainan7 Meluluskan penubuhan Kelab Sukan dan Permainan8 Mendaftarkan ahli Kelab Sukan dan Permainan9 Memfailkan perlembagaan dan peraturan-peraturan Kelab Sukan dan Permainan10 Mengemukakan surat permohonan mengutip derma kepada pengetua11 Mula mengutip derma setelah menerima surat kelulusan daripada pengetua12 Menyediakan Akaun kewangan Kelab Sukan dan Permainan Aktiviti 6.14 Pengurusan Sukan dan Permainan Muka surat Subaktiviti 6.14.3 Penubuhan kelab sukan dan permainan 1/2 iniBil Aktiviti Tindakan Catatan13 Mengemukakan surat permohonan untuk menjadi ahli gabungan dengan badan luar kepada pengetua14 Mengemukakan surat permohonan untuk menjadi ahli
 26. 26. gabungan dengan badan luar setelah mendapat kelulusan pengetua15 Menyediakan laporan tahunan Kelab Sukan dan PermainanProses Kerja Aktiviti 6.15 Pengurusan Sukan Pengelola Pertandingan Sukan Anjuran Muka surat Subaktiviti 6.15.1 1/1 Pejabat Pelajaran Daerah / JPN ini Bil Proses Kerja Pegawai Yang Undang-undang & Meluluskan / Dirujuk Peraturan
 27. 27. 1 Arahan daripada PPD / JPN menjadi Pengetua SPI Bil 1. 1/1995 pengerusi pengelola pertandingan. Keselamatan diri Pelajar Semasa 2 Membentuk AJK dan anggaran pengajaran perbelanjaan. pendidikan Jasmani 3 Mempengerusikan mesyuarat AJK dan Kesihatan serta Pelaksana Pertandingan. Kegiatan Kokurikulum dan 4 Mesyuarat Pengurus Pasukan. Sukan di Luar Kawasan sekolah 5 Pelaksanaan pertandingan 6 Menyediakan laporan dan perincian tuntutan perbelanjaan Pertandingan. 7 Menuntut perbelanjaan pengelolaan pertandingan dari PPD / JPN 8 Failkan / Dokumentasi. 9 Menghantar laporan / dokumentasi ke PPD / JPNCarta Aliran Aktiviti 6.15 Pengurusan Sukan Carta Aliran Pengelola Pertandingan Sukan Muka surat Subaktiviti 6.15.2 Anjuran Peringkat Pejabat Pelajaran 1/2 ini Daerah / JPN Arahan daripada PPD / JPN menjadi pengerusi pengelola pertandingan.
 28. 28. Membentuk AJK dan anggaran perbelanjaan. Mesyuarat AJK Pelaksana Pertandingan. Persiapan tempat kejohanan Pelaksanaan pertandingan Menyediakan Laporan Pertandingan dan perincian perbelanjaan Menuntut perbelanjaan keseluruhan dari PPD / JPN Failkan / Dokumentasi Menghantar laporan / dokumentasi ke PPD / JPNSenarai Semak Aktiviti 6.15 Pengurusan Sukan Senarai Semak Aliran Pengelola Muka surat Subaktiviti 6.15.3 Pertandingan Sukan Anjuran Peringkat 1/1 ini Pejabat Pelajaran Daerah / JPN Bil Aktiviti Tindakan Catatan 1 Arahan daripada PPD / JPN menjadi pengerusi pengelola pertandingan. 2 Membentuk AJK dan anggaran perbelanjaan.
 29. 29. 3 Mempengerusikan mesyuarat AJK Pelaksana Pertandingan.4 Persiapan tempat kejohanan5 Pelaksanaan pertandingan6 Menyediakan Laporan dan tuntutan perincian perbelanjaan Pertandingan.7 Menuntut perbelanjaan pengelolaan pertandingan dari PPD / JPN8 Failkan / Dokumentasi.9 Menghantar laporan / dokumentasi ke PPD / JPN

×