SlideShare a Scribd company logo

کلید فیوز جدا کننده چیست و چه کاربردی دارد؟

آموزش جامع و رایگان کلیه مفاهیم مرتبط با درآمد دلاری در داخل کشور و یا اعزام مهندس برق به خارج در سایت آکادمی کسب و کار برقی: www.mohammad-karimi.ir/dollar برای مشاوره تماس بگیرید: ۰۲۱۶۶۴۰۴۱۸۶ در تلگرام و ایسناگرام ما را سرچ کنید: @electro_rich

1 of 12
Download to read offline
1
‫کل‬
‫ی‬
‫د‬
‫ف‬
‫ی‬
‫وز‬
‫جدا‬
‫کننده‬
‫چ‬
‫ی‬
‫ست‬
‫و‬
‫چه‬
‫کاربرد‬
‫ی‬
‫دارد؟‬
:‫کلیدی‬ ‫کلمه‬
،‫کننده‬ ‫جدا‬ ‫فیوز‬ ‫کلید‬
Fuse Disconnector
Switch
،
‫کل‬
‫ی‬
‫د‬
،‫بار‬ ‫قطع‬
Load key
،
‫ف‬
‫ی‬
‫وز‬
‫کارد‬
‫ی‬
،
Cardio fuse
،
‫کل‬
‫ی‬
‫د‬
‫کننده‬ ‫جدا‬
،
key Disconnector
،
‫برق‬ ‫مهندسی‬ ‫نظام‬ ‫آموزش‬ ‫مرجع‬ ‫برقی؛‬ ‫تاسیسات‬
2
121
-
66010166
@tasisat_barghi
:‫چکیده‬
‫کل‬
‫ی‬
‫د‬
‫ف‬
‫ی‬
‫وز‬
‫کننده‬ ‫جدا‬
‫ی‬
‫ا‬
Fuse Disconnector Switch
‫از‬
‫ی‬
‫ک‬
‫ف‬
‫ی‬
‫وز‬
‫کارد‬
‫ی‬
‫ی‬
‫ا‬
‫و‬ ‫شونده‬ ‫ذوب‬
‫ی‬
‫ک‬
‫کل‬
‫ی‬
‫د‬
‫ساخته‬ ‫بار‬ ‫قطع‬
‫کل‬ .‫است‬ ‫شده‬
‫ی‬
‫دها‬
‫ی‬
‫گونه‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫کننده‬ ‫قطع‬
‫ا‬
‫ی‬
‫طراح‬
‫ی‬
‫م‬
‫ی‬
‫کنند‬
‫ط‬ ‫در‬ ‫که‬
‫ی‬
‫قوس‬ ‫عملکرد‬
‫ی‬
‫ا‬
‫جرقه‬
‫ا‬
‫ی‬
‫قطع‬ ‫از‬ ‫که‬
‫کل‬
‫ی‬
‫د‬
‫م‬ ‫رخ‬
‫ی‬
،‫هد‬
‫نسل‬ ‫از‬ ‫استفاده‬ .‫گردد‬ ‫مهار‬ ‫و‬ ‫کنترل‬
‫جد‬
‫ی‬
‫د‬
‫ف‬
‫ی‬
‫وزها‬
‫ا‬ ‫رفتن‬ ‫بالاتر‬ ‫موجب‬
‫ی‬
‫من‬
‫ی‬
‫جلوگ‬ ‫و‬
‫ی‬
‫ر‬
‫ی‬
‫از‬
‫احتمال‬ ‫خطرات‬
‫ی‬
‫سوز‬ ‫آتش‬ ‫مانند‬
‫ی‬
،
‫ن‬ .... ‫و‬ ‫انفجار‬
‫ی‬
‫ز‬
‫م‬
‫ی‬
‫گردد‬
‫مز‬ ‫جمله‬ ‫از‬ .
‫ی‬
‫ت‬
‫ها‬
‫ی‬
‫ا‬
‫ی‬
‫ن‬
‫کل‬
‫ی‬
‫د‬
‫ف‬
‫ی‬
‫وزها‬
‫م‬
‫ی‬
‫توان‬
‫به‬
‫بس‬ ‫نصب‬
‫ی‬
‫ار‬
‫ب‬ ‫عمر‬ ‫و‬ ‫راحت‬
‫ی‬
‫شتر‬
‫تجه‬
‫ی‬
‫زات‬
‫الکتر‬
‫ی‬
‫ک‬
‫ی‬
‫ن‬
‫ی‬
‫ز‬
.‫نمود‬ ‫اشاره‬
‫کل‬
‫ی‬
‫د‬
‫جدا‬
‫کننده‬
‫ی‬
‫ک‬
‫وس‬
‫ی‬
‫له‬
‫ی‬
‫مکان‬
‫ی‬
‫ک‬
‫ی‬
‫شمار‬ ‫به‬
‫م‬
‫ی‬
‫رود‬
‫برا‬ ‫که‬
‫ی‬
‫جر‬ ‫کردن‬ ‫وصل‬ ‫و‬ ‫قطع‬
‫ی‬
‫ان‬
‫استفاده‬ ‫مورد‬
‫م‬ ‫قرار‬
‫ی‬
‫گ‬
‫ی‬
‫رد‬
.
‫فیوز‬ ‫جمله‬ ‫از‬ ‫اصطلاحاتی‬ ‫مقاله‬ ‫این‬ ‫در‬
.‫شد‬ ‫خواهد‬ ‫داده‬ ‫توضیح‬ .... ‫و‬ ‫بار‬ ‫قطع‬ ‫کلید‬ ،‫کاردی‬
‫برقی‬ ‫تاسیسات‬
‫؛‬
‫برق‬ ‫مهندسی‬ ‫نظام‬ ‫آموزش‬ ‫مرجع‬
121
-
66010166
@tasisat_barghi
1
-
‫مقدمه‬
‫جداکننده‬ ‫فیوز‬ ‫کلید‬ ‫مورد‬ ‫در‬ ‫ای‬
‫ا‬ ‫در‬ ‫ما‬
‫ی‬
‫ن‬
‫دار‬ ‫قصد‬ ‫مقاله‬
‫ی‬
،‫م‬
‫جامع‬ ‫و‬ ‫کامل‬ ‫اطلاعات‬
‫ی‬
‫مورد‬ ‫در‬ ‫را‬
‫ف‬
‫ی‬
،‫وزها‬
‫کل‬
‫ی‬
‫د‬
‫ف‬
‫ی‬
‫وزها‬
‫ی‬
‫کل‬ ،‫کننده‬ ‫جدا‬
‫ی‬
‫د‬
‫اخت‬ ‫در‬ .... ‫و‬ ‫جداکننده‬
‫ی‬
‫ار‬
‫عز‬ ‫کاربران‬ ‫شما‬
‫ی‬
‫ز‬
‫ده‬ ‫قرار‬
‫ی‬
‫م‬
‫برا‬ .
‫ی‬
‫ا‬ ‫در‬ ‫کامل‬ ‫اطلاعات‬ ‫کسب‬
‫ی‬
‫ن‬
‫پا‬ ‫تا‬ ‫باره‬
‫ی‬
‫ان‬
‫ا‬
‫ی‬
‫ن‬
‫باش‬ ‫ما‬ ‫همراه‬ ‫مقاله‬
‫ی‬
‫د‬
.
‫شا‬
‫ی‬
‫د‬
‫برا‬ ‫بارها‬ ‫و‬ ‫بارها‬
‫ی‬
‫خ‬
‫ی‬
‫ل‬
‫ی‬
‫پ‬ ‫افراد‬ ‫از‬
‫ی‬
‫ش‬
‫به‬ ‫که‬ ‫باشد‬ ‫آمده‬
‫هنگام‬
‫لامپ‬ ‫کردن‬ ‫خاموش‬
‫ی‬
‫ک‬
‫جرقه‬ ‫با‬ ،‫اتاق‬
‫ا‬
‫ی‬
‫کل‬ ‫داخل‬ ‫در‬
‫ی‬
‫د‬
‫ا‬ .‫باشند‬ ‫شده‬ ‫مواجه‬
‫ی‬
‫ن‬
‫اتفاق‬
‫ی‬
‫ک‬
‫رو‬
‫ی‬
‫داد‬
‫ی‬
‫طب‬
‫ی‬
‫ع‬
‫ی‬
‫امکان‬ ‫که‬ ،‫است‬
‫برا‬ ‫دارد‬
‫ی‬
‫شخص‬ ‫هر‬
‫ی‬
‫پ‬
‫ی‬
‫ش‬
‫ب‬
‫ی‬
‫ا‬
‫ی‬
‫د‬
‫عبارت‬ ‫به‬ .
‫ی‬
‫کل‬
‫ی‬
‫م‬
‫ی‬
‫توان‬
،‫گفت‬
‫کل‬
‫ی‬
‫دها‬
‫ی‬
‫وظ‬ ‫برق‬
‫ی‬
‫فه‬
‫ی‬
‫تجه‬ ‫وصل‬ ‫و‬ ‫قطع‬
‫ی‬
‫زات‬
‫برق‬
‫ی‬
‫ن‬ ‫را‬
‫ی‬
‫ز‬
‫بر‬
.‫دارند‬ ‫عهده‬
‫کل‬ ‫روند‬
‫ی‬
‫کل‬ ‫عملکرد‬
‫ی‬
‫دها‬
‫ا‬
‫ی‬
‫ن‬
‫م‬ ‫گونه‬
‫ی‬
،‫باشد‬
‫در‬ ‫که‬
‫تاث‬ ،‫قطع‬ ‫هنگام‬
‫ی‬
‫رات‬
‫بس‬
‫ی‬
‫ار‬
‫ز‬
‫ی‬
‫اد‬
‫ی‬
‫م‬ ‫متحمل‬ ‫را‬
‫ی‬
‫گردند‬
‫به‬ ‫لازم‬ .
‫برق‬ ‫مهندسی‬ ‫نظام‬ ‫آموزش‬ ‫مرجع‬ ‫برقی؛‬ ‫تاسیسات‬
0
121
-
66010166
@tasisat_barghi
‫جر‬ ‫وصل‬ ‫هنگام‬ ‫در‬ ،‫است‬ ‫ذکر‬
‫ی‬
‫ان‬
‫عبور‬
‫ی‬
‫ن‬
‫ی‬
‫ز‬
‫ب‬
‫ی‬
‫شتر‬
‫بود‬ ‫خواهد‬
‫تاث‬ ‫اما‬
‫ی‬
‫رت‬
‫کل‬ ‫قطع‬ ‫هنگام‬ ‫در‬
‫ی‬
‫د‬
‫ن‬
‫ی‬
‫ز‬
‫ب‬ ‫مراتب‬ ‫به‬
‫ی‬
‫شتر‬
‫م‬
‫ی‬
‫باشد‬
.
‫از‬
‫مهم‬ ‫جلمه‬
‫تر‬
‫ی‬
‫ن‬
‫دلا‬
‫ی‬
‫ل‬
‫م‬ ‫آن‬
‫ی‬
‫توان‬
‫پد‬ ‫به‬
‫ی‬
‫ده‬
‫ی‬
‫الکتر‬ ‫قوس‬
‫ی‬
‫ک‬
‫ی‬
‫ی‬
‫ا‬
Arc
‫ن‬
‫ی‬
‫ز‬
‫نمودن‬ ‫روشن‬ ‫هنگام‬ ‫به‬ ‫که‬ ‫نمود‬ ‫اشاره‬
‫ی‬
‫ک‬
‫توسط‬ ‫موتور‬
‫کل‬
‫ی‬
‫د‬
‫م‬ ‫رخ‬
‫ی‬
‫دهد‬
‫شا‬ .
‫ی‬
‫ان‬
‫پد‬ ‫که‬ ،‫است‬ ‫ذکر‬
‫ی‬
‫ده‬
‫ی‬
‫الکتر‬ ‫قوس‬
‫ی‬
‫ک‬
‫ی‬
‫تا‬
‫زمان‬
‫ی‬
‫کنتاکت‬ ‫که‬
‫ها‬
‫ی‬
‫کل‬
‫ی‬
‫د‬
‫همد‬ ‫از‬ ‫کامل‬ ‫صورت‬ ‫به‬
‫ی‬
‫گر‬
‫جدا‬
.‫داشت‬ ‫خواهد‬ ‫ادامه‬ ،‫شوند‬
‫همان‬
‫می‬ ‫بالا‬ ‫تصویر‬ ‫در‬ ‫که‬ ‫طور‬
،‫بینید‬
‫ا‬
‫ی‬
‫ن‬
‫فرآ‬
‫ی‬
‫ند‬
‫ا‬ ‫موجب‬
‫ی‬
‫جاد‬
‫جرقه‬
‫ها‬
‫یی‬
‫کنتاکت‬ ‫در‬
‫م‬ ‫ها‬
‫ی‬
‫شود‬
‫م‬ ‫هر‬ ‫به‬ .
‫ی‬
‫زان‬
‫ی‬
‫جر‬ ‫مقدار‬ ‫که‬
‫ی‬
‫ان‬
‫عبور‬
‫ی‬
‫ب‬ ‫مدار‬ ‫از‬
‫ی‬
‫شتر‬
‫تر‬ ‫خطرناک‬ ‫قوس‬ ،‫باشد‬
‫ی‬
‫ا‬
‫جرقه‬ ‫همان‬
‫ی‬
‫شد‬
‫ی‬
‫دتر‬
‫ی‬
‫ن‬
‫ی‬
‫ز‬
‫جر‬ ‫در‬ .‫داد‬ ‫خواهد‬ ‫رخ‬
‫ی‬
‫ان‬
‫ها‬
‫ی‬
‫بس‬ ‫بالا‬
‫ی‬
‫ار‬
‫خطرناک‬
‫برقی‬ ‫تاسیسات‬
‫؛‬
‫برق‬ ‫مهندسی‬ ‫نظام‬ ‫آموزش‬ ‫مرجع‬
121
-
66010166
@tasisat_barghi
‫دادن‬ ‫رخ‬ ‫موجب‬ ‫مراتب‬ ‫به‬ ‫و‬ ،‫بوده‬
‫خسارات‬
‫ی‬
‫و‬ ‫انفجار‬ ‫مانند‬
‫ی‬
‫ا‬
‫آتش‬
‫سوز‬
‫ی‬
‫ن‬
‫ی‬
‫ز‬
‫م‬
‫ی‬
‫گردد‬
.
‫بدان‬ ‫است‬ ‫خوب‬
‫ی‬
‫د‬
‫الکترودها‬ ‫که‬
‫ی‬
‫جوشکار‬
‫ی‬
‫دق‬
‫ی‬
‫قا‬
‫هم‬ ‫به‬
‫ی‬
‫ن‬
‫روال‬
‫م‬ ‫کار‬
‫ی‬
‫کنند‬
‫ز‬ .
‫ی‬
‫را‬
‫م‬ ‫صراحت‬ ‫به‬
‫ی‬
‫توان‬
‫طراح‬ ‫در‬ ،‫گفت‬
‫ی‬
‫تول‬ ‫و‬
‫ی‬
‫د‬
‫الکترودها‬
‫ی‬
‫جوشکار‬
‫ی‬
‫ن‬
‫ی‬
‫ز‬
‫ا‬ ‫از‬
‫ی‬
‫ن‬
‫خاص‬
‫ی‬
‫ت‬
‫ن‬
‫ی‬
‫ز‬
‫م‬ ‫استفاده‬
‫ی‬
‫کنند‬
.
‫کل‬
‫ی‬
‫دها‬
‫ی‬
‫شکن‬ ‫مدار‬
‫ی‬
‫ا‬
‫گونه‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫کننده‬ ‫قطع‬
‫ا‬
‫ی‬
‫طراح‬
‫ی‬
‫م‬
‫ی‬
‫کنند‬
‫ط‬ ‫در‬ ‫که‬
‫ی‬
‫قوس‬ ‫عملکرد‬
‫ی‬
‫ا‬
‫جرقه‬
‫ا‬
‫ی‬
‫ک‬ ‫قطع‬ ‫از‬ ‫که‬
‫ل‬
‫ی‬
‫د‬
‫م‬ ‫رخ‬
‫ی‬
،‫هد‬
‫ا‬ .‫گردد‬ ‫مهار‬ ‫و‬ ‫کنترل‬
‫ی‬
‫ن‬
‫عمل‬
‫ی‬
‫ات‬
‫ن‬ ‫توسط‬ ‫تنها‬ ‫مهارکننده‬
‫ی‬
‫رو‬
‫ی‬
‫ا‬ ‫فنر‬
‫ی‬
‫جاد‬
‫م‬
‫ی‬
‫گردد‬
.
2
-
‫می‬ ‫عمل‬ ‫چگونه‬ ‫و‬ ‫چیست‬ ‫فیوز‬
‫کند؟‬
‫قطعه‬ ‫به‬
‫ا‬
‫ی‬
‫برا‬ ‫که‬
‫ی‬
‫برق‬ ‫لوازم‬ ‫از‬ ‫محافظت‬
‫ی‬
‫قب‬ ‫از‬
‫ی‬
‫ل‬
‫ی‬
‫خچال‬
‫و‬
‫فر‬
‫ی‬
،‫زر‬
‫تلو‬
‫ی‬
‫ز‬
‫ی‬
،‫ون‬
‫کامپ‬
‫ی‬
‫وتر‬
‫آس‬ ‫مقابل‬ ‫در‬ .... ‫و‬
‫ی‬
‫ب‬
‫ها‬
‫ی‬
‫ناش‬
‫ی‬
‫از‬
‫برق‬ ‫مهندسی‬ ‫نظام‬ ‫آموزش‬ ‫مرجع‬ ‫برقی؛‬ ‫تاسیسات‬
6
121
-
66010166
@tasisat_barghi
‫تغ‬
‫یی‬
‫رات‬
‫الکتر‬
‫ی‬
‫ک‬
‫ی‬
‫ناگهان‬
‫ی‬
‫غ‬ ‫و‬
‫ی‬
‫رمعمول‬
‫قرار‬ ‫استفاده‬ ‫مورد‬
‫م‬
‫ی‬
‫گ‬
‫ی‬
،‫رد‬
‫ف‬
‫ی‬
‫وز‬
‫م‬ ‫گفته‬
‫ی‬
‫شود‬
.
‫به‬
‫کل‬ ‫عبارت‬
‫ی‬
‫م‬
‫ی‬
‫توان‬
‫ف‬ ،‫گفت‬
‫ی‬
‫وزها‬
‫از‬
‫ی‬
‫ک‬
‫بار‬ ‫نوار‬
‫ی‬
‫ک‬
‫ی‬
‫تشک‬
‫ی‬
‫ل‬
‫درون‬ ‫که‬ ،‫است‬ ‫شده‬
‫ی‬
‫ک‬
‫زمان‬ .‫است‬ ‫شده‬ ‫گرفته‬ ‫قرار‬ ‫محفظه‬
‫ی‬
‫جر‬ ‫که‬
‫ی‬
‫ان‬
‫ز‬
‫ی‬
‫اد‬
‫ی‬
‫ا‬ ‫از‬
‫ی‬
‫ن‬
‫بار‬ ‫نوار‬
‫ی‬
‫ک‬
‫م‬ ‫عبور‬
‫ی‬
‫کند‬
‫ذوب‬ ‫موجب‬
‫نت‬ ‫در‬ ‫و‬ ‫شدن‬
‫ی‬
‫جه‬
‫ا‬ ‫مدار‬ ‫شدن‬ ‫باز‬
‫تغذ‬ ‫منبع‬ ‫ز‬
‫ی‬
‫ه‬
‫م‬ ‫خود‬
‫ی‬
‫گردد‬
.
‫لازم‬
‫ف‬ ‫از‬ ،‫است‬ ‫ذکر‬ ‫به‬
‫ی‬
‫وزها‬
‫ی‬
‫مدار‬ ‫عنوان‬ ‫به‬ ‫امروزه‬ ‫موجود‬
‫ن‬ ‫شکن‬
‫ی‬
‫ز‬
‫جلوگ‬ ‫منظور‬ ‫به‬
‫ی‬
‫ر‬
‫ی‬
‫آس‬ ‫از‬
‫ی‬
‫ب‬
‫ها‬
‫ی‬
‫جد‬
‫ی‬
‫استفاده‬
‫م‬
‫ی‬
‫گردد‬
‫همچن‬ .
‫ی‬
‫ن‬
‫پا‬ ‫مدارشکن‬ ‫به‬
‫ی‬
‫دارساز‬
‫ی‬
‫ا‬
‫استبلا‬
‫ی‬
‫زر‬
‫ن‬
‫ی‬
‫ز‬
‫گفته‬
‫م‬
‫ی‬
‫شود‬
.
‫ف‬
‫ی‬
‫وزها‬
‫مختلف‬ ‫انواع‬ ‫ساختار‬ ‫نظر‬ ‫از‬
‫ی‬
:‫از‬ ‫عبارتند‬ ‫که‬ ‫دارند‬

‫ف‬
‫ی‬
‫وزها‬
‫ی‬
‫شونده‬ ‫ذوب‬
‫ی‬
‫ا‬
‫کارد‬
‫ی‬

‫ف‬
‫ی‬
‫وزها‬
‫ی‬
‫گروه‬
‫ی‬

‫ف‬
‫ی‬
‫وزها‬
‫ی‬
‫پ‬
‫ی‬
‫چ‬
‫ی‬
‫ی‬
‫ا‬
‫فشنگ‬
‫ی‬

‫ف‬
‫ی‬
‫وزها‬
‫ی‬
‫ت‬
‫ی‬
‫غه‬
‫ا‬
‫ی‬

‫ف‬
‫ی‬
‫وزها‬
‫ی‬
‫س‬ ‫مخصوص‬
‫ی‬
‫م‬
Ad

Recommended

Surge arresters base on IEC 60099 Standard
Surge arresters base on IEC 60099 StandardSurge arresters base on IEC 60099 Standard
Surge arresters base on IEC 60099 StandardAmir Abbas Shahparnia
 
ترانسفورماتور ایزوله چیست و چگونه کار می‌کند؟
ترانسفورماتور ایزوله چیست و چگونه کار می‌کند؟ترانسفورماتور ایزوله چیست و چگونه کار می‌کند؟
ترانسفورماتور ایزوله چیست و چگونه کار می‌کند؟Mohammad Karimi
 
سیستم جریان ضعیف تحت شبکه چیست؟
سیستم جریان ضعیف تحت شبکه چیست؟سیستم جریان ضعیف تحت شبکه چیست؟
سیستم جریان ضعیف تحت شبکه چیست؟Mohammad Karimi
 
موضوع تحقیق : بررسی وسایل کنترل وحفاظت الکتریکی
موضوع تحقیق : بررسی وسایل کنترل وحفاظت الکتریکیموضوع تحقیق : بررسی وسایل کنترل وحفاظت الکتریکی
موضوع تحقیق : بررسی وسایل کنترل وحفاظت الکتریکیtahereh sharafi
 
سیستم‌ آنتن مرکزی تحت شبکه (IP) چیست؟
سیستم‌ آنتن مرکزی تحت شبکه (IP) چیست؟سیستم‌ آنتن مرکزی تحت شبکه (IP) چیست؟
سیستم‌ آنتن مرکزی تحت شبکه (IP) چیست؟Mohammad Karimi
 
نحوه پیاده‌سازی و اجرای سیستم اعلام حریق متعارف؟
نحوه پیاده‌سازی و اجرای سیستم اعلام حریق متعارف؟نحوه پیاده‌سازی و اجرای سیستم اعلام حریق متعارف؟
نحوه پیاده‌سازی و اجرای سیستم اعلام حریق متعارف؟Mohammad Karimi
 
گزارش کار آزمایشگاه اندازه گیری
گزارش کار آزمایشگاه اندازه گیریگزارش کار آزمایشگاه اندازه گیری
گزارش کار آزمایشگاه اندازه گیریtahereh sharafi
 

More Related Content

Similar to کلید فیوز جدا کننده چیست و چه کاربردی دارد؟

Training Office PowerPoint Presentation
Training Office PowerPoint PresentationTraining Office PowerPoint Presentation
Training Office PowerPoint PresentationOmid Davoudi
 
افت ولتاژ مجاز در آزمون نظام مهندسی برق
افت ولتاژ مجاز در آزمون نظام مهندسی برقافت ولتاژ مجاز در آزمون نظام مهندسی برق
افت ولتاژ مجاز در آزمون نظام مهندسی برقMohammad Karimi
 
سیستم اعلام حریق آدرس‌پذیر چیست؟
سیستم اعلام حریق آدرس‌پذیر چیست؟سیستم اعلام حریق آدرس‌پذیر چیست؟
سیستم اعلام حریق آدرس‌پذیر چیست؟Mohammad Karimi
 
رشته مهندسی برق قدرت
رشته مهندسی برق قدرترشته مهندسی برق قدرت
رشته مهندسی برق قدرتMohammad Karimi
 
گزارش کارآموزی نهایی
گزارش کارآموزی نهاییگزارش کارآموزی نهایی
گزارش کارآموزی نهاییhasan manoochehri
 
سیم کشی کولر آبی
سیم کشی کولر آبیسیم کشی کولر آبی
سیم کشی کولر آبیsanazbarekat
 
Heat treatment of welding
Heat treatment of welding Heat treatment of welding
Heat treatment of welding Behzad Mohammadi
 
تیر برق خبرنگار2
تیر برق خبرنگار2تیر برق خبرنگار2
تیر برق خبرنگار2EhsanAdibkia
 
مقدمه و اصول کار رله ها
مقدمه و اصول کار رله هامقدمه و اصول کار رله ها
مقدمه و اصول کار رله هاkhodayar javani
 

Similar to کلید فیوز جدا کننده چیست و چه کاربردی دارد؟ (10)

thesis.docx
thesis.docxthesis.docx
thesis.docx
 
Training Office PowerPoint Presentation
Training Office PowerPoint PresentationTraining Office PowerPoint Presentation
Training Office PowerPoint Presentation
 
افت ولتاژ مجاز در آزمون نظام مهندسی برق
افت ولتاژ مجاز در آزمون نظام مهندسی برقافت ولتاژ مجاز در آزمون نظام مهندسی برق
افت ولتاژ مجاز در آزمون نظام مهندسی برق
 
سیستم اعلام حریق آدرس‌پذیر چیست؟
سیستم اعلام حریق آدرس‌پذیر چیست؟سیستم اعلام حریق آدرس‌پذیر چیست؟
سیستم اعلام حریق آدرس‌پذیر چیست؟
 
رشته مهندسی برق قدرت
رشته مهندسی برق قدرترشته مهندسی برق قدرت
رشته مهندسی برق قدرت
 
گزارش کارآموزی نهایی
گزارش کارآموزی نهاییگزارش کارآموزی نهایی
گزارش کارآموزی نهایی
 
سیم کشی کولر آبی
سیم کشی کولر آبیسیم کشی کولر آبی
سیم کشی کولر آبی
 
Heat treatment of welding
Heat treatment of welding Heat treatment of welding
Heat treatment of welding
 
تیر برق خبرنگار2
تیر برق خبرنگار2تیر برق خبرنگار2
تیر برق خبرنگار2
 
مقدمه و اصول کار رله ها
مقدمه و اصول کار رله هامقدمه و اصول کار رله ها
مقدمه و اصول کار رله ها
 

More from Mohammad Karimi

_آزمون_کارشناسی_رسمی_رشته_برق،_الكترونيك،_مخابرات.pdf
_آزمون_کارشناسی_رسمی_رشته_برق،_الكترونيك،_مخابرات.pdf_آزمون_کارشناسی_رسمی_رشته_برق،_الكترونيك،_مخابرات.pdf
_آزمون_کارشناسی_رسمی_رشته_برق،_الكترونيك،_مخابرات.pdfMohammad Karimi
 
شرایط_شرکت_در_آزمون_کارشناسی_رسمی.pdf
شرایط_شرکت_در_آزمون_کارشناسی_رسمی.pdfشرایط_شرکت_در_آزمون_کارشناسی_رسمی.pdf
شرایط_شرکت_در_آزمون_کارشناسی_رسمی.pdfMohammad Karimi
 
دوره_ها_و_بسته_های_آمادگی_ویژه_آزمون_کارشناس_رسمی_برق.pdf
دوره_ها_و_بسته_های_آمادگی_ویژه_آزمون_کارشناس_رسمی_برق.pdfدوره_ها_و_بسته_های_آمادگی_ویژه_آزمون_کارشناس_رسمی_برق.pdf
دوره_ها_و_بسته_های_آمادگی_ویژه_آزمون_کارشناس_رسمی_برق.pdfMohammad Karimi
 
تفاوت_آزمون‌های_کارشناسی_رسمی_و_نظام_مهندسی.docx
تفاوت_آزمون‌های_کارشناسی_رسمی_و_نظام_مهندسی.docxتفاوت_آزمون‌های_کارشناسی_رسمی_و_نظام_مهندسی.docx
تفاوت_آزمون‌های_کارشناسی_رسمی_و_نظام_مهندسی.docxMohammad Karimi
 
فهرست بهای واحد پایه تاسیسات برقی
فهرست بهای واحد پایه تاسیسات برقیفهرست بهای واحد پایه تاسیسات برقی
فهرست بهای واحد پایه تاسیسات برقیMohammad Karimi
 
کارت ورود به جلسه آزمون نظام مهندسی برق
کارت ورود به جلسه آزمون نظام مهندسی برق کارت ورود به جلسه آزمون نظام مهندسی برق
کارت ورود به جلسه آزمون نظام مهندسی برق Mohammad Karimi
 
برگزاری ازمون نظام مهندسی برق
برگزاری ازمون نظام مهندسی برق برگزاری ازمون نظام مهندسی برق
برگزاری ازمون نظام مهندسی برق Mohammad Karimi
 
کتاب آزمون نظام مهندسی برق
کتاب آزمون نظام مهندسی برق کتاب آزمون نظام مهندسی برق
کتاب آزمون نظام مهندسی برق Mohammad Karimi
 
شرایط شرکت در آزمون نظام مهندسی برق .pdf
شرایط شرکت در آزمون نظام مهندسی برق .pdfشرایط شرکت در آزمون نظام مهندسی برق .pdf
شرایط شرکت در آزمون نظام مهندسی برق .pdfMohammad Karimi
 
10 دستور برای موفقیت در آزمون
10 دستور برای موفقیت در آزمون 10 دستور برای موفقیت در آزمون
10 دستور برای موفقیت در آزمون Mohammad Karimi
 
مراحل ثبت نام در آزمون نظام مهندسی برق
 مراحل ثبت نام در آزمون نظام مهندسی برق مراحل ثبت نام در آزمون نظام مهندسی برق
مراحل ثبت نام در آزمون نظام مهندسی برق Mohammad Karimi
 
روش درآمد زایی از نظام مهندسی برق
روش درآمد زایی از نظام مهندسی برق روش درآمد زایی از نظام مهندسی برق
روش درآمد زایی از نظام مهندسی برق Mohammad Karimi
 
نمونه سوالات آزمون نظام مهندسی برق
 نمونه سوالات آزمون نظام مهندسی برق نمونه سوالات آزمون نظام مهندسی برق
نمونه سوالات آزمون نظام مهندسی برق Mohammad Karimi
 
اصول مطالعه آزمون نظام مهندسی برق
اصول مطالعه آزمون نظام مهندسی برقاصول مطالعه آزمون نظام مهندسی برق
اصول مطالعه آزمون نظام مهندسی برقMohammad Karimi
 
بهترین کتاب برای آزمون نظام مهندسی برق
بهترین کتاب برای آزمون نظام مهندسی برق بهترین کتاب برای آزمون نظام مهندسی برق
بهترین کتاب برای آزمون نظام مهندسی برق Mohammad Karimi
 
شرایط موفقیت در آزمون نظام مهندسی برق
شرایط موفقیت در آزمون نظام مهندسی برقشرایط موفقیت در آزمون نظام مهندسی برق
شرایط موفقیت در آزمون نظام مهندسی برقMohammad Karimi
 
روش های موفقیت در آزمون نظام مهندسی برق
روش های موفقیت در آزمون نظام مهندسی برق روش های موفقیت در آزمون نظام مهندسی برق
روش های موفقیت در آزمون نظام مهندسی برق Mohammad Karimi
 
مصاحبه با میرزایی مدرس سیستم اعلام حریق
مصاحبه با میرزایی مدرس سیستم اعلام حریقمصاحبه با میرزایی مدرس سیستم اعلام حریق
مصاحبه با میرزایی مدرس سیستم اعلام حریقMohammad Karimi
 
کارآفرینی برقی و معرفی 11 فیلمی که هر کارآفرین برقی باید تماشا کند
کارآفرینی برقی و معرفی 11 فیلمی که هر کارآفرین برقی باید تماشا کندکارآفرینی برقی و معرفی 11 فیلمی که هر کارآفرین برقی باید تماشا کند
کارآفرینی برقی و معرفی 11 فیلمی که هر کارآفرین برقی باید تماشا کندMohammad Karimi
 
استخدام مهندس برق به صورت پاره وقت و شغل های برقی
استخدام مهندس برق به صورت پاره وقت و شغل های برقیاستخدام مهندس برق به صورت پاره وقت و شغل های برقی
استخدام مهندس برق به صورت پاره وقت و شغل های برقیMohammad Karimi
 

More from Mohammad Karimi (20)

_آزمون_کارشناسی_رسمی_رشته_برق،_الكترونيك،_مخابرات.pdf
_آزمون_کارشناسی_رسمی_رشته_برق،_الكترونيك،_مخابرات.pdf_آزمون_کارشناسی_رسمی_رشته_برق،_الكترونيك،_مخابرات.pdf
_آزمون_کارشناسی_رسمی_رشته_برق،_الكترونيك،_مخابرات.pdf
 
شرایط_شرکت_در_آزمون_کارشناسی_رسمی.pdf
شرایط_شرکت_در_آزمون_کارشناسی_رسمی.pdfشرایط_شرکت_در_آزمون_کارشناسی_رسمی.pdf
شرایط_شرکت_در_آزمون_کارشناسی_رسمی.pdf
 
دوره_ها_و_بسته_های_آمادگی_ویژه_آزمون_کارشناس_رسمی_برق.pdf
دوره_ها_و_بسته_های_آمادگی_ویژه_آزمون_کارشناس_رسمی_برق.pdfدوره_ها_و_بسته_های_آمادگی_ویژه_آزمون_کارشناس_رسمی_برق.pdf
دوره_ها_و_بسته_های_آمادگی_ویژه_آزمون_کارشناس_رسمی_برق.pdf
 
تفاوت_آزمون‌های_کارشناسی_رسمی_و_نظام_مهندسی.docx
تفاوت_آزمون‌های_کارشناسی_رسمی_و_نظام_مهندسی.docxتفاوت_آزمون‌های_کارشناسی_رسمی_و_نظام_مهندسی.docx
تفاوت_آزمون‌های_کارشناسی_رسمی_و_نظام_مهندسی.docx
 
فهرست بهای واحد پایه تاسیسات برقی
فهرست بهای واحد پایه تاسیسات برقیفهرست بهای واحد پایه تاسیسات برقی
فهرست بهای واحد پایه تاسیسات برقی
 
کارت ورود به جلسه آزمون نظام مهندسی برق
کارت ورود به جلسه آزمون نظام مهندسی برق کارت ورود به جلسه آزمون نظام مهندسی برق
کارت ورود به جلسه آزمون نظام مهندسی برق
 
برگزاری ازمون نظام مهندسی برق
برگزاری ازمون نظام مهندسی برق برگزاری ازمون نظام مهندسی برق
برگزاری ازمون نظام مهندسی برق
 
کتاب آزمون نظام مهندسی برق
کتاب آزمون نظام مهندسی برق کتاب آزمون نظام مهندسی برق
کتاب آزمون نظام مهندسی برق
 
شرایط شرکت در آزمون نظام مهندسی برق .pdf
شرایط شرکت در آزمون نظام مهندسی برق .pdfشرایط شرکت در آزمون نظام مهندسی برق .pdf
شرایط شرکت در آزمون نظام مهندسی برق .pdf
 
10 دستور برای موفقیت در آزمون
10 دستور برای موفقیت در آزمون 10 دستور برای موفقیت در آزمون
10 دستور برای موفقیت در آزمون
 
مراحل ثبت نام در آزمون نظام مهندسی برق
 مراحل ثبت نام در آزمون نظام مهندسی برق مراحل ثبت نام در آزمون نظام مهندسی برق
مراحل ثبت نام در آزمون نظام مهندسی برق
 
روش درآمد زایی از نظام مهندسی برق
روش درآمد زایی از نظام مهندسی برق روش درآمد زایی از نظام مهندسی برق
روش درآمد زایی از نظام مهندسی برق
 
نمونه سوالات آزمون نظام مهندسی برق
 نمونه سوالات آزمون نظام مهندسی برق نمونه سوالات آزمون نظام مهندسی برق
نمونه سوالات آزمون نظام مهندسی برق
 
اصول مطالعه آزمون نظام مهندسی برق
اصول مطالعه آزمون نظام مهندسی برقاصول مطالعه آزمون نظام مهندسی برق
اصول مطالعه آزمون نظام مهندسی برق
 
بهترین کتاب برای آزمون نظام مهندسی برق
بهترین کتاب برای آزمون نظام مهندسی برق بهترین کتاب برای آزمون نظام مهندسی برق
بهترین کتاب برای آزمون نظام مهندسی برق
 
شرایط موفقیت در آزمون نظام مهندسی برق
شرایط موفقیت در آزمون نظام مهندسی برقشرایط موفقیت در آزمون نظام مهندسی برق
شرایط موفقیت در آزمون نظام مهندسی برق
 
روش های موفقیت در آزمون نظام مهندسی برق
روش های موفقیت در آزمون نظام مهندسی برق روش های موفقیت در آزمون نظام مهندسی برق
روش های موفقیت در آزمون نظام مهندسی برق
 
مصاحبه با میرزایی مدرس سیستم اعلام حریق
مصاحبه با میرزایی مدرس سیستم اعلام حریقمصاحبه با میرزایی مدرس سیستم اعلام حریق
مصاحبه با میرزایی مدرس سیستم اعلام حریق
 
کارآفرینی برقی و معرفی 11 فیلمی که هر کارآفرین برقی باید تماشا کند
کارآفرینی برقی و معرفی 11 فیلمی که هر کارآفرین برقی باید تماشا کندکارآفرینی برقی و معرفی 11 فیلمی که هر کارآفرین برقی باید تماشا کند
کارآفرینی برقی و معرفی 11 فیلمی که هر کارآفرین برقی باید تماشا کند
 
استخدام مهندس برق به صورت پاره وقت و شغل های برقی
استخدام مهندس برق به صورت پاره وقت و شغل های برقیاستخدام مهندس برق به صورت پاره وقت و شغل های برقی
استخدام مهندس برق به صورت پاره وقت و شغل های برقی
 

کلید فیوز جدا کننده چیست و چه کاربردی دارد؟

 • 1. 1 ‫کل‬ ‫ی‬ ‫د‬ ‫ف‬ ‫ی‬ ‫وز‬ ‫جدا‬ ‫کننده‬ ‫چ‬ ‫ی‬ ‫ست‬ ‫و‬ ‫چه‬ ‫کاربرد‬ ‫ی‬ ‫دارد؟‬ :‫کلیدی‬ ‫کلمه‬ ،‫کننده‬ ‫جدا‬ ‫فیوز‬ ‫کلید‬ Fuse Disconnector Switch ، ‫کل‬ ‫ی‬ ‫د‬ ،‫بار‬ ‫قطع‬ Load key ، ‫ف‬ ‫ی‬ ‫وز‬ ‫کارد‬ ‫ی‬ ، Cardio fuse ، ‫کل‬ ‫ی‬ ‫د‬ ‫کننده‬ ‫جدا‬ ، key Disconnector ،
 • 2. ‫برق‬ ‫مهندسی‬ ‫نظام‬ ‫آموزش‬ ‫مرجع‬ ‫برقی؛‬ ‫تاسیسات‬ 2 121 - 66010166 @tasisat_barghi :‫چکیده‬ ‫کل‬ ‫ی‬ ‫د‬ ‫ف‬ ‫ی‬ ‫وز‬ ‫کننده‬ ‫جدا‬ ‫ی‬ ‫ا‬ Fuse Disconnector Switch ‫از‬ ‫ی‬ ‫ک‬ ‫ف‬ ‫ی‬ ‫وز‬ ‫کارد‬ ‫ی‬ ‫ی‬ ‫ا‬ ‫و‬ ‫شونده‬ ‫ذوب‬ ‫ی‬ ‫ک‬ ‫کل‬ ‫ی‬ ‫د‬ ‫ساخته‬ ‫بار‬ ‫قطع‬ ‫کل‬ .‫است‬ ‫شده‬ ‫ی‬ ‫دها‬ ‫ی‬ ‫گونه‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫کننده‬ ‫قطع‬ ‫ا‬ ‫ی‬ ‫طراح‬ ‫ی‬ ‫م‬ ‫ی‬ ‫کنند‬ ‫ط‬ ‫در‬ ‫که‬ ‫ی‬ ‫قوس‬ ‫عملکرد‬ ‫ی‬ ‫ا‬ ‫جرقه‬ ‫ا‬ ‫ی‬ ‫قطع‬ ‫از‬ ‫که‬ ‫کل‬ ‫ی‬ ‫د‬ ‫م‬ ‫رخ‬ ‫ی‬ ،‫هد‬ ‫نسل‬ ‫از‬ ‫استفاده‬ .‫گردد‬ ‫مهار‬ ‫و‬ ‫کنترل‬ ‫جد‬ ‫ی‬ ‫د‬ ‫ف‬ ‫ی‬ ‫وزها‬ ‫ا‬ ‫رفتن‬ ‫بالاتر‬ ‫موجب‬ ‫ی‬ ‫من‬ ‫ی‬ ‫جلوگ‬ ‫و‬ ‫ی‬ ‫ر‬ ‫ی‬ ‫از‬ ‫احتمال‬ ‫خطرات‬ ‫ی‬ ‫سوز‬ ‫آتش‬ ‫مانند‬ ‫ی‬ ، ‫ن‬ .... ‫و‬ ‫انفجار‬ ‫ی‬ ‫ز‬ ‫م‬ ‫ی‬ ‫گردد‬ ‫مز‬ ‫جمله‬ ‫از‬ . ‫ی‬ ‫ت‬ ‫ها‬ ‫ی‬ ‫ا‬ ‫ی‬ ‫ن‬ ‫کل‬ ‫ی‬ ‫د‬ ‫ف‬ ‫ی‬ ‫وزها‬ ‫م‬ ‫ی‬ ‫توان‬ ‫به‬ ‫بس‬ ‫نصب‬ ‫ی‬ ‫ار‬ ‫ب‬ ‫عمر‬ ‫و‬ ‫راحت‬ ‫ی‬ ‫شتر‬ ‫تجه‬ ‫ی‬ ‫زات‬ ‫الکتر‬ ‫ی‬ ‫ک‬ ‫ی‬ ‫ن‬ ‫ی‬ ‫ز‬ .‫نمود‬ ‫اشاره‬ ‫کل‬ ‫ی‬ ‫د‬ ‫جدا‬ ‫کننده‬ ‫ی‬ ‫ک‬ ‫وس‬ ‫ی‬ ‫له‬ ‫ی‬ ‫مکان‬ ‫ی‬ ‫ک‬ ‫ی‬ ‫شمار‬ ‫به‬ ‫م‬ ‫ی‬ ‫رود‬ ‫برا‬ ‫که‬ ‫ی‬ ‫جر‬ ‫کردن‬ ‫وصل‬ ‫و‬ ‫قطع‬ ‫ی‬ ‫ان‬ ‫استفاده‬ ‫مورد‬ ‫م‬ ‫قرار‬ ‫ی‬ ‫گ‬ ‫ی‬ ‫رد‬ . ‫فیوز‬ ‫جمله‬ ‫از‬ ‫اصطلاحاتی‬ ‫مقاله‬ ‫این‬ ‫در‬ .‫شد‬ ‫خواهد‬ ‫داده‬ ‫توضیح‬ .... ‫و‬ ‫بار‬ ‫قطع‬ ‫کلید‬ ،‫کاردی‬
 • 3. ‫برقی‬ ‫تاسیسات‬ ‫؛‬ ‫برق‬ ‫مهندسی‬ ‫نظام‬ ‫آموزش‬ ‫مرجع‬ 121 - 66010166 @tasisat_barghi 1 - ‫مقدمه‬ ‫جداکننده‬ ‫فیوز‬ ‫کلید‬ ‫مورد‬ ‫در‬ ‫ای‬ ‫ا‬ ‫در‬ ‫ما‬ ‫ی‬ ‫ن‬ ‫دار‬ ‫قصد‬ ‫مقاله‬ ‫ی‬ ،‫م‬ ‫جامع‬ ‫و‬ ‫کامل‬ ‫اطلاعات‬ ‫ی‬ ‫مورد‬ ‫در‬ ‫را‬ ‫ف‬ ‫ی‬ ،‫وزها‬ ‫کل‬ ‫ی‬ ‫د‬ ‫ف‬ ‫ی‬ ‫وزها‬ ‫ی‬ ‫کل‬ ،‫کننده‬ ‫جدا‬ ‫ی‬ ‫د‬ ‫اخت‬ ‫در‬ .... ‫و‬ ‫جداکننده‬ ‫ی‬ ‫ار‬ ‫عز‬ ‫کاربران‬ ‫شما‬ ‫ی‬ ‫ز‬ ‫ده‬ ‫قرار‬ ‫ی‬ ‫م‬ ‫برا‬ . ‫ی‬ ‫ا‬ ‫در‬ ‫کامل‬ ‫اطلاعات‬ ‫کسب‬ ‫ی‬ ‫ن‬ ‫پا‬ ‫تا‬ ‫باره‬ ‫ی‬ ‫ان‬ ‫ا‬ ‫ی‬ ‫ن‬ ‫باش‬ ‫ما‬ ‫همراه‬ ‫مقاله‬ ‫ی‬ ‫د‬ . ‫شا‬ ‫ی‬ ‫د‬ ‫برا‬ ‫بارها‬ ‫و‬ ‫بارها‬ ‫ی‬ ‫خ‬ ‫ی‬ ‫ل‬ ‫ی‬ ‫پ‬ ‫افراد‬ ‫از‬ ‫ی‬ ‫ش‬ ‫به‬ ‫که‬ ‫باشد‬ ‫آمده‬ ‫هنگام‬ ‫لامپ‬ ‫کردن‬ ‫خاموش‬ ‫ی‬ ‫ک‬ ‫جرقه‬ ‫با‬ ،‫اتاق‬ ‫ا‬ ‫ی‬ ‫کل‬ ‫داخل‬ ‫در‬ ‫ی‬ ‫د‬ ‫ا‬ .‫باشند‬ ‫شده‬ ‫مواجه‬ ‫ی‬ ‫ن‬ ‫اتفاق‬ ‫ی‬ ‫ک‬ ‫رو‬ ‫ی‬ ‫داد‬ ‫ی‬ ‫طب‬ ‫ی‬ ‫ع‬ ‫ی‬ ‫امکان‬ ‫که‬ ،‫است‬ ‫برا‬ ‫دارد‬ ‫ی‬ ‫شخص‬ ‫هر‬ ‫ی‬ ‫پ‬ ‫ی‬ ‫ش‬ ‫ب‬ ‫ی‬ ‫ا‬ ‫ی‬ ‫د‬ ‫عبارت‬ ‫به‬ . ‫ی‬ ‫کل‬ ‫ی‬ ‫م‬ ‫ی‬ ‫توان‬ ،‫گفت‬ ‫کل‬ ‫ی‬ ‫دها‬ ‫ی‬ ‫وظ‬ ‫برق‬ ‫ی‬ ‫فه‬ ‫ی‬ ‫تجه‬ ‫وصل‬ ‫و‬ ‫قطع‬ ‫ی‬ ‫زات‬ ‫برق‬ ‫ی‬ ‫ن‬ ‫را‬ ‫ی‬ ‫ز‬ ‫بر‬ .‫دارند‬ ‫عهده‬ ‫کل‬ ‫روند‬ ‫ی‬ ‫کل‬ ‫عملکرد‬ ‫ی‬ ‫دها‬ ‫ا‬ ‫ی‬ ‫ن‬ ‫م‬ ‫گونه‬ ‫ی‬ ،‫باشد‬ ‫در‬ ‫که‬ ‫تاث‬ ،‫قطع‬ ‫هنگام‬ ‫ی‬ ‫رات‬ ‫بس‬ ‫ی‬ ‫ار‬ ‫ز‬ ‫ی‬ ‫اد‬ ‫ی‬ ‫م‬ ‫متحمل‬ ‫را‬ ‫ی‬ ‫گردند‬ ‫به‬ ‫لازم‬ .
 • 4. ‫برق‬ ‫مهندسی‬ ‫نظام‬ ‫آموزش‬ ‫مرجع‬ ‫برقی؛‬ ‫تاسیسات‬ 0 121 - 66010166 @tasisat_barghi ‫جر‬ ‫وصل‬ ‫هنگام‬ ‫در‬ ،‫است‬ ‫ذکر‬ ‫ی‬ ‫ان‬ ‫عبور‬ ‫ی‬ ‫ن‬ ‫ی‬ ‫ز‬ ‫ب‬ ‫ی‬ ‫شتر‬ ‫بود‬ ‫خواهد‬ ‫تاث‬ ‫اما‬ ‫ی‬ ‫رت‬ ‫کل‬ ‫قطع‬ ‫هنگام‬ ‫در‬ ‫ی‬ ‫د‬ ‫ن‬ ‫ی‬ ‫ز‬ ‫ب‬ ‫مراتب‬ ‫به‬ ‫ی‬ ‫شتر‬ ‫م‬ ‫ی‬ ‫باشد‬ . ‫از‬ ‫مهم‬ ‫جلمه‬ ‫تر‬ ‫ی‬ ‫ن‬ ‫دلا‬ ‫ی‬ ‫ل‬ ‫م‬ ‫آن‬ ‫ی‬ ‫توان‬ ‫پد‬ ‫به‬ ‫ی‬ ‫ده‬ ‫ی‬ ‫الکتر‬ ‫قوس‬ ‫ی‬ ‫ک‬ ‫ی‬ ‫ی‬ ‫ا‬ Arc ‫ن‬ ‫ی‬ ‫ز‬ ‫نمودن‬ ‫روشن‬ ‫هنگام‬ ‫به‬ ‫که‬ ‫نمود‬ ‫اشاره‬ ‫ی‬ ‫ک‬ ‫توسط‬ ‫موتور‬ ‫کل‬ ‫ی‬ ‫د‬ ‫م‬ ‫رخ‬ ‫ی‬ ‫دهد‬ ‫شا‬ . ‫ی‬ ‫ان‬ ‫پد‬ ‫که‬ ،‫است‬ ‫ذکر‬ ‫ی‬ ‫ده‬ ‫ی‬ ‫الکتر‬ ‫قوس‬ ‫ی‬ ‫ک‬ ‫ی‬ ‫تا‬ ‫زمان‬ ‫ی‬ ‫کنتاکت‬ ‫که‬ ‫ها‬ ‫ی‬ ‫کل‬ ‫ی‬ ‫د‬ ‫همد‬ ‫از‬ ‫کامل‬ ‫صورت‬ ‫به‬ ‫ی‬ ‫گر‬ ‫جدا‬ .‫داشت‬ ‫خواهد‬ ‫ادامه‬ ،‫شوند‬ ‫همان‬ ‫می‬ ‫بالا‬ ‫تصویر‬ ‫در‬ ‫که‬ ‫طور‬ ،‫بینید‬ ‫ا‬ ‫ی‬ ‫ن‬ ‫فرآ‬ ‫ی‬ ‫ند‬ ‫ا‬ ‫موجب‬ ‫ی‬ ‫جاد‬ ‫جرقه‬ ‫ها‬ ‫یی‬ ‫کنتاکت‬ ‫در‬ ‫م‬ ‫ها‬ ‫ی‬ ‫شود‬ ‫م‬ ‫هر‬ ‫به‬ . ‫ی‬ ‫زان‬ ‫ی‬ ‫جر‬ ‫مقدار‬ ‫که‬ ‫ی‬ ‫ان‬ ‫عبور‬ ‫ی‬ ‫ب‬ ‫مدار‬ ‫از‬ ‫ی‬ ‫شتر‬ ‫تر‬ ‫خطرناک‬ ‫قوس‬ ،‫باشد‬ ‫ی‬ ‫ا‬ ‫جرقه‬ ‫همان‬ ‫ی‬ ‫شد‬ ‫ی‬ ‫دتر‬ ‫ی‬ ‫ن‬ ‫ی‬ ‫ز‬ ‫جر‬ ‫در‬ .‫داد‬ ‫خواهد‬ ‫رخ‬ ‫ی‬ ‫ان‬ ‫ها‬ ‫ی‬ ‫بس‬ ‫بالا‬ ‫ی‬ ‫ار‬ ‫خطرناک‬
 • 5. ‫برقی‬ ‫تاسیسات‬ ‫؛‬ ‫برق‬ ‫مهندسی‬ ‫نظام‬ ‫آموزش‬ ‫مرجع‬ 121 - 66010166 @tasisat_barghi ‫دادن‬ ‫رخ‬ ‫موجب‬ ‫مراتب‬ ‫به‬ ‫و‬ ،‫بوده‬ ‫خسارات‬ ‫ی‬ ‫و‬ ‫انفجار‬ ‫مانند‬ ‫ی‬ ‫ا‬ ‫آتش‬ ‫سوز‬ ‫ی‬ ‫ن‬ ‫ی‬ ‫ز‬ ‫م‬ ‫ی‬ ‫گردد‬ . ‫بدان‬ ‫است‬ ‫خوب‬ ‫ی‬ ‫د‬ ‫الکترودها‬ ‫که‬ ‫ی‬ ‫جوشکار‬ ‫ی‬ ‫دق‬ ‫ی‬ ‫قا‬ ‫هم‬ ‫به‬ ‫ی‬ ‫ن‬ ‫روال‬ ‫م‬ ‫کار‬ ‫ی‬ ‫کنند‬ ‫ز‬ . ‫ی‬ ‫را‬ ‫م‬ ‫صراحت‬ ‫به‬ ‫ی‬ ‫توان‬ ‫طراح‬ ‫در‬ ،‫گفت‬ ‫ی‬ ‫تول‬ ‫و‬ ‫ی‬ ‫د‬ ‫الکترودها‬ ‫ی‬ ‫جوشکار‬ ‫ی‬ ‫ن‬ ‫ی‬ ‫ز‬ ‫ا‬ ‫از‬ ‫ی‬ ‫ن‬ ‫خاص‬ ‫ی‬ ‫ت‬ ‫ن‬ ‫ی‬ ‫ز‬ ‫م‬ ‫استفاده‬ ‫ی‬ ‫کنند‬ . ‫کل‬ ‫ی‬ ‫دها‬ ‫ی‬ ‫شکن‬ ‫مدار‬ ‫ی‬ ‫ا‬ ‫گونه‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫کننده‬ ‫قطع‬ ‫ا‬ ‫ی‬ ‫طراح‬ ‫ی‬ ‫م‬ ‫ی‬ ‫کنند‬ ‫ط‬ ‫در‬ ‫که‬ ‫ی‬ ‫قوس‬ ‫عملکرد‬ ‫ی‬ ‫ا‬ ‫جرقه‬ ‫ا‬ ‫ی‬ ‫ک‬ ‫قطع‬ ‫از‬ ‫که‬ ‫ل‬ ‫ی‬ ‫د‬ ‫م‬ ‫رخ‬ ‫ی‬ ،‫هد‬ ‫ا‬ .‫گردد‬ ‫مهار‬ ‫و‬ ‫کنترل‬ ‫ی‬ ‫ن‬ ‫عمل‬ ‫ی‬ ‫ات‬ ‫ن‬ ‫توسط‬ ‫تنها‬ ‫مهارکننده‬ ‫ی‬ ‫رو‬ ‫ی‬ ‫ا‬ ‫فنر‬ ‫ی‬ ‫جاد‬ ‫م‬ ‫ی‬ ‫گردد‬ . 2 - ‫می‬ ‫عمل‬ ‫چگونه‬ ‫و‬ ‫چیست‬ ‫فیوز‬ ‫کند؟‬ ‫قطعه‬ ‫به‬ ‫ا‬ ‫ی‬ ‫برا‬ ‫که‬ ‫ی‬ ‫برق‬ ‫لوازم‬ ‫از‬ ‫محافظت‬ ‫ی‬ ‫قب‬ ‫از‬ ‫ی‬ ‫ل‬ ‫ی‬ ‫خچال‬ ‫و‬ ‫فر‬ ‫ی‬ ،‫زر‬ ‫تلو‬ ‫ی‬ ‫ز‬ ‫ی‬ ،‫ون‬ ‫کامپ‬ ‫ی‬ ‫وتر‬ ‫آس‬ ‫مقابل‬ ‫در‬ .... ‫و‬ ‫ی‬ ‫ب‬ ‫ها‬ ‫ی‬ ‫ناش‬ ‫ی‬ ‫از‬
 • 6. ‫برق‬ ‫مهندسی‬ ‫نظام‬ ‫آموزش‬ ‫مرجع‬ ‫برقی؛‬ ‫تاسیسات‬ 6 121 - 66010166 @tasisat_barghi ‫تغ‬ ‫یی‬ ‫رات‬ ‫الکتر‬ ‫ی‬ ‫ک‬ ‫ی‬ ‫ناگهان‬ ‫ی‬ ‫غ‬ ‫و‬ ‫ی‬ ‫رمعمول‬ ‫قرار‬ ‫استفاده‬ ‫مورد‬ ‫م‬ ‫ی‬ ‫گ‬ ‫ی‬ ،‫رد‬ ‫ف‬ ‫ی‬ ‫وز‬ ‫م‬ ‫گفته‬ ‫ی‬ ‫شود‬ . ‫به‬ ‫کل‬ ‫عبارت‬ ‫ی‬ ‫م‬ ‫ی‬ ‫توان‬ ‫ف‬ ،‫گفت‬ ‫ی‬ ‫وزها‬ ‫از‬ ‫ی‬ ‫ک‬ ‫بار‬ ‫نوار‬ ‫ی‬ ‫ک‬ ‫ی‬ ‫تشک‬ ‫ی‬ ‫ل‬ ‫درون‬ ‫که‬ ،‫است‬ ‫شده‬ ‫ی‬ ‫ک‬ ‫زمان‬ .‫است‬ ‫شده‬ ‫گرفته‬ ‫قرار‬ ‫محفظه‬ ‫ی‬ ‫جر‬ ‫که‬ ‫ی‬ ‫ان‬ ‫ز‬ ‫ی‬ ‫اد‬ ‫ی‬ ‫ا‬ ‫از‬ ‫ی‬ ‫ن‬ ‫بار‬ ‫نوار‬ ‫ی‬ ‫ک‬ ‫م‬ ‫عبور‬ ‫ی‬ ‫کند‬ ‫ذوب‬ ‫موجب‬ ‫نت‬ ‫در‬ ‫و‬ ‫شدن‬ ‫ی‬ ‫جه‬ ‫ا‬ ‫مدار‬ ‫شدن‬ ‫باز‬ ‫تغذ‬ ‫منبع‬ ‫ز‬ ‫ی‬ ‫ه‬ ‫م‬ ‫خود‬ ‫ی‬ ‫گردد‬ . ‫لازم‬ ‫ف‬ ‫از‬ ،‫است‬ ‫ذکر‬ ‫به‬ ‫ی‬ ‫وزها‬ ‫ی‬ ‫مدار‬ ‫عنوان‬ ‫به‬ ‫امروزه‬ ‫موجود‬ ‫ن‬ ‫شکن‬ ‫ی‬ ‫ز‬ ‫جلوگ‬ ‫منظور‬ ‫به‬ ‫ی‬ ‫ر‬ ‫ی‬ ‫آس‬ ‫از‬ ‫ی‬ ‫ب‬ ‫ها‬ ‫ی‬ ‫جد‬ ‫ی‬ ‫استفاده‬ ‫م‬ ‫ی‬ ‫گردد‬ ‫همچن‬ . ‫ی‬ ‫ن‬ ‫پا‬ ‫مدارشکن‬ ‫به‬ ‫ی‬ ‫دارساز‬ ‫ی‬ ‫ا‬ ‫استبلا‬ ‫ی‬ ‫زر‬ ‫ن‬ ‫ی‬ ‫ز‬ ‫گفته‬ ‫م‬ ‫ی‬ ‫شود‬ . ‫ف‬ ‫ی‬ ‫وزها‬ ‫مختلف‬ ‫انواع‬ ‫ساختار‬ ‫نظر‬ ‫از‬ ‫ی‬ :‫از‬ ‫عبارتند‬ ‫که‬ ‫دارند‬  ‫ف‬ ‫ی‬ ‫وزها‬ ‫ی‬ ‫شونده‬ ‫ذوب‬ ‫ی‬ ‫ا‬ ‫کارد‬ ‫ی‬  ‫ف‬ ‫ی‬ ‫وزها‬ ‫ی‬ ‫گروه‬ ‫ی‬  ‫ف‬ ‫ی‬ ‫وزها‬ ‫ی‬ ‫پ‬ ‫ی‬ ‫چ‬ ‫ی‬ ‫ی‬ ‫ا‬ ‫فشنگ‬ ‫ی‬  ‫ف‬ ‫ی‬ ‫وزها‬ ‫ی‬ ‫ت‬ ‫ی‬ ‫غه‬ ‫ا‬ ‫ی‬  ‫ف‬ ‫ی‬ ‫وزها‬ ‫ی‬ ‫س‬ ‫مخصوص‬ ‫ی‬ ‫م‬
 • 7. ‫برقی‬ ‫تاسیسات‬ ‫؛‬ ‫برق‬ ‫مهندسی‬ ‫نظام‬ ‫آموزش‬ ‫مرجع‬ 121 - 66010166 @tasisat_barghi 3 - ‫کل‬ ‫ی‬ ‫د‬ ‫ف‬ ‫ی‬ ‫وز‬ ( ‫کننده‬ ‫جدا‬ Fuse Disconnector Switch ) ‫چ‬ ‫ی‬ ‫ست؟‬ ‫کل‬ ‫ی‬ ‫د‬ ‫ف‬ ‫ی‬ ‫وز‬ ‫کننده‬ ‫جدا‬ ‫ی‬ ‫ا‬ Fuse Disconnector Switch ‫دارا‬ ‫ی‬ ‫ا‬ ‫ی‬ ‫من‬ ‫ی‬ ‫بس‬ ‫ی‬ ‫ار‬ ‫بالا‬ ‫یی‬ ‫م‬ ‫ی‬ ‫باشند‬ ‫کل‬ ‫عبات‬ ‫به‬ . ‫ی‬ ‫م‬ ‫ی‬ ‫توان‬ ‫ا‬ ‫گفت‬ ‫ی‬ ‫ن‬ ‫ف‬ ‫از‬ ‫دسته‬ ‫ی‬ ‫وزها‬ ‫ف‬ ‫خانواده‬ ‫جز‬ ‫ی‬ ‫وزها‬ ‫ی‬ ‫کارد‬ ( ‫شونده‬ ‫ذوب‬ ‫ی‬ ‫ن‬ ) ‫ی‬ ‫ز‬ ‫م‬ ‫محسوب‬ ‫ی‬ ‫گردند‬ ‫کل‬ . ‫ی‬ ‫د‬ ‫ف‬ ‫ی‬ ‫وز‬ ‫قد‬ ‫نسل‬ ‫خلاف‬ ‫بر‬ ‫کننده‬ ‫جدا‬ ‫ی‬ ‫م‬ ‫ف‬ ‫ی‬ ‫وزها‬ ‫دارا‬ ‫ی‬ ‫قابل‬ ‫ی‬ ‫ت‬ ‫ن‬ ‫بار‬ ‫قطع‬ ‫ی‬ ‫ز‬ ‫م‬ ‫ی‬ ‫کل‬ .‫باشند‬ ‫ی‬ ‫د‬ ‫ف‬ ‫ی‬ ‫وزها‬ ‫ی‬ ‫کاربرد‬ ‫ی‬ ‫از‬ 2 ‫وس‬ ‫ی‬ ‫له‬ ‫تشک‬ ‫ی‬ ‫ل‬ ‫آن‬ ‫که‬ ،‫است‬ ‫شده‬ :‫از‬ ‫عبارتند‬ ‫ها‬  ‫ف‬ ‫ی‬ ‫وزها‬ ‫ی‬ ‫شوونده‬ ‫ذوب‬ ‫یو‬ ‫ا‬ ‫ف‬ ‫ی‬ ‫وزهوا‬ ‫ی‬ ‫کوارد‬ ‫ی‬ ‫هودف‬ ‫کوه‬ ‫اصل‬ ‫ی‬ ‫آن‬ ‫تجه‬ ‫از‬ ‫حفاظت‬ ‫ها‬ ‫ی‬ ‫زات‬ ‫الکتر‬ ‫ی‬ ‫ک‬ ‫ی‬ ‫م‬ ‫ی‬ ‫باشد‬ .
 • 8. ‫برق‬ ‫مهندسی‬ ‫نظام‬ ‫آموزش‬ ‫مرجع‬ ‫برقی؛‬ ‫تاسیسات‬ 6 121 - 66010166 @tasisat_barghi  ‫کل‬ ‫از‬ ‫استفاده‬ ‫ی‬ ‫دها‬ ‫یی‬ ‫قابل‬ ‫که‬ ‫ی‬ ‫ت‬ ‫جداکنندگ‬ ‫ی‬ ‫داشته‬ ‫را‬ .‫باشند‬ ‫کل‬ ‫ی‬ ‫د‬ ‫ف‬ ‫ی‬ ‫وزها‬ ‫ی‬ ‫عمود‬ ‫ی‬ ‫ی‬ ‫ا‬ SLIM LINE ‫جد‬ ‫از‬ ‫ی‬ ‫دتر‬ ‫ی‬ ‫ن‬ ‫ا‬ ‫نوع‬ ‫ی‬ ‫ن‬ ‫کل‬ ‫ی‬ ‫د‬ ‫ف‬ ‫ی‬ ‫وزها‬ ‫ی‬ ‫م‬ ‫شمار‬ ‫به‬ ‫کننده‬ ‫جدا‬ ‫ی‬ ‫روند‬ ‫ا‬ ‫که‬ ‫استف‬ ‫ذکر‬ ‫قابل‬ . ‫ی‬ ‫ن‬ ‫کل‬ ‫ی‬ ‫دها‬ ‫عمود‬ ‫صورت‬ ‫به‬ ‫هم‬ ‫را‬ ‫ی‬ ‫افق‬ ‫صورت‬ ‫به‬ ‫هم‬ ‫و‬ ‫ی‬ ‫م‬ ‫ی‬ ‫توان‬ ‫ز‬ ‫شکل‬ ‫در‬ .‫نمود‬ ‫نصب‬ ‫ی‬ ‫ر‬ ‫تصو‬ ‫ی‬ ‫ر‬ ‫ی‬ ‫ا‬ ‫از‬ ‫ی‬ ‫ن‬ ‫کل‬ ‫نوع‬ ‫ی‬ ‫دها‬ ‫برا‬ ‫ی‬ ‫شما‬ ‫ن‬ ‫مشاهده‬ ‫قابل‬ ‫ی‬ ‫ز‬ ‫م‬ ‫ی‬ ‫باش‬ .‫د‬ 4 - ‫کل‬ ‫ی‬ ‫د‬ ‫چ‬ ‫جداکننده‬ ‫ی‬ ‫ست‬ ‫کاربرد‬ ‫چه‬ ‫و‬ ‫ی‬ ‫دارد؟‬ ‫زبان‬ ‫به‬ ‫ی‬ ‫م‬ ‫ساده‬ ‫ی‬ ‫توان‬ ‫کل‬ ،‫گفت‬ ‫ی‬ ‫د‬ ‫جداکننده‬ ‫ی‬ ‫ک‬ ‫وس‬ ‫ی‬ ‫له‬ ‫ی‬ ‫مکان‬ ‫ی‬ ‫ک‬ ‫ی‬ ‫م‬ ‫شمار‬ ‫به‬ ‫ی‬ ‫رود‬ ‫برا‬ ‫که‬ ‫ی‬ ‫جر‬ ‫کردن‬ ‫وصل‬ ‫و‬ ‫قطع‬ ‫ی‬ ‫ان‬ ‫م‬ ‫قرار‬ ‫استفاده‬ ‫مورد‬ ‫ی‬ ‫گ‬ ‫ی‬ ‫رد‬ ‫شا‬ . ‫ی‬ ‫ان‬ ‫کل‬ ،‫است‬ ‫ذکر‬ ‫ی‬ ‫دها‬ ‫ی‬ ‫ن‬ ‫مورد‬ ‫فاصله‬ ‫قطع‬ ‫هنگام‬ ‫در‬ ‫جداکننده‬ ‫ی‬ ‫از‬ ‫شرا‬ ‫طبق‬ ‫بر‬ ‫را‬ ‫ی‬ ‫ط‬ ‫تعر‬ ‫ی‬ ‫ف‬ ‫م‬ ‫وجود‬ ‫به‬ ‫شده‬ ‫ی‬ ‫آورند‬ . ‫فراموش‬ ‫نکن‬ ‫ی‬ ،‫د‬ ‫کل‬ ‫که‬ ‫ی‬ ‫دها‬ ‫ی‬ ‫زمان‬ ‫تنها‬ ‫جداشونده‬ ‫ی‬ ‫م‬ ‫ی‬ ‫توانند‬ ‫ی‬ ‫ک‬ ‫نما‬ ‫وصل‬ ‫و‬ ‫قطع‬ ‫را‬ ‫مدار‬ ‫ی‬ ،‫ند‬ ‫جر‬ ‫که‬ ‫ی‬ ‫ان‬ ‫ها‬ ‫ی‬ ‫موجود‬ ‫صورت‬ ‫به‬ ‫بعض‬ ‫در‬ .‫گردند‬ ‫قطع‬ ‫کامل‬ ‫ی‬ ‫زمان‬ ‫مواقع‬ ‫ی‬ ‫تغ‬ ‫که‬ ‫یی‬ ‫رات‬ ‫و‬ ‫فراوان‬ ‫ا‬ ‫ملاحظه‬ ‫قابل‬ ‫ی‬ ‫م‬ ‫در‬ ‫ی‬ ‫ان‬ ‫ولتاژها‬ ‫ی‬ 2 ‫هر‬ ‫سر‬ ‫ی‬ ‫ک‬ ‫قطب‬ ‫از‬ ‫ها‬ ‫ی‬ ‫کل‬ ‫ی‬ ‫د‬ ‫آ‬ ‫بوجود‬ ‫جداکننده‬ ‫ی‬ ،‫د‬ ‫ن‬ ‫ی‬ ‫ز‬ ‫ت‬ ‫مدار‬ ‫وسط‬ ‫کل‬ ‫ی‬ ‫د‬ ‫قطع‬ ‫جداکننده‬ ‫م‬ ‫ی‬ ‫گردد‬ .
 • 9. ‫برقی‬ ‫تاسیسات‬ ‫؛‬ ‫برق‬ ‫مهندسی‬ ‫نظام‬ ‫آموزش‬ ‫مرجع‬ 121 - 66010166 @tasisat_barghi ‫نکته‬ ‫بس‬ ‫ی‬ ‫ار‬ ‫مهم‬ ‫ی‬ ‫با‬ ‫که‬ ‫ی‬ ‫ست‬ ‫ی‬ ‫ا‬ ،‫نمود‬ ‫توجه‬ ‫آن‬ ‫به‬ ‫ی‬ ‫ن‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫کل‬ ‫ی‬ ‫دها‬ ‫ی‬ ‫جر‬ ،‫بود‬ ‫خواهند‬ ‫قادر‬ ‫جداکننده‬ ‫ی‬ ‫ان‬ ‫ها‬ ‫یی‬ ‫در‬ ‫را‬ ‫ی‬ ‫ک‬ ‫سر‬ ‫ی‬ ‫شرا‬ ‫ی‬ ‫ط‬ ‫عاد‬ ‫ی‬ ‫و‬ ‫مشخص‬ ‫زمان‬ ‫مدت‬ ‫در‬ ‫و‬ .‫دهند‬ ‫عبور‬ ‫مدار‬ ‫از‬ ‫تع‬ ‫یی‬ ‫ن‬ ‫ا‬ ‫شده‬ ‫ی‬ ‫جر‬ ‫ی‬ ‫ان‬ ‫شرا‬ ‫در‬ ‫را‬ ‫ها‬ ‫ی‬ ‫ط‬ ‫اتصال‬ ‫صورت‬ ‫به‬ ‫خاص‬ .‫شوند‬ ‫متحمل‬ ‫کوتاه‬ 5 - ‫کل‬ ‫ی‬ ‫د‬ ‫چ‬ ‫بار‬ ‫قطع‬ ‫ی‬ ‫ست‬ ‫چگونه‬ ‫آن‬ ‫عملکرد‬ ‫نحوه‬ ‫و‬ ‫م‬ ‫ی‬ ‫باشد؟‬ ‫همان‬ ‫اشاره‬ ‫آن‬ ‫به‬ ‫بالا‬ ‫در‬ ‫که‬ ‫طور‬ ‫نمود‬ ‫ی‬ ،‫م‬ ‫ن‬ ‫ی‬ ‫رو‬ ‫ی‬ ‫تاث‬ ‫فنر‬ ‫ی‬ ‫ر‬ ‫بس‬ ‫ی‬ ‫ار‬ ‫ی‬ ‫رو‬ ‫بر‬ ‫ی‬ ‫قوس‬ ‫کردن‬ ‫مهار‬ ‫ی‬ ‫ا‬ ‫جرقه‬ ‫ی‬ ‫جر‬ ‫ی‬ ‫ان‬ ‫الکتر‬ ‫ی‬ ‫ک‬ ‫ی‬ ‫کل‬ ‫داخل‬ ‫ی‬ ‫د‬ ‫م‬ ‫ی‬ ‫گردد‬ ‫کل‬ ‫داخل‬ ‫در‬ . ‫ی‬ ‫دها‬ ‫ی‬ ‫دارا‬ ‫که‬ ‫ی‬ ‫قابل‬ ‫ی‬ ‫ت‬ ‫قطع‬ ‫م‬ ‫بار‬ ‫ی‬ ،‫باشند‬ ‫ی‬ ‫ک‬ ‫بس‬ ‫فنر‬ ‫ی‬ ‫ار‬ ‫قو‬ ‫ی‬ ‫تعب‬ ‫ی‬ ‫ه‬ .‫است‬ ‫شده‬
 • 10. ‫برق‬ ‫مهندسی‬ ‫نظام‬ ‫آموزش‬ ‫مرجع‬ ‫برقی؛‬ ‫تاسیسات‬ 11 121 - 66010166 @tasisat_barghi ‫ا‬ ‫وجود‬ ‫ی‬ ‫ن‬ ‫م‬ ‫باعث‬ ‫فنر‬ ‫ی‬ ‫شود‬ ‫کل‬ ‫اهرم‬ ‫دادن‬ ‫فشار‬ ‫هنگام‬ ‫به‬ ‫تا‬ ‫ی‬ ‫د‬ ‫در‬ ‫موجود‬ ‫فنر‬ ‫کاربر‬ ‫توسط‬ ‫ی‬ ‫ک‬ ‫سرعت‬ ‫با‬ ‫و‬ ‫شود‬ ‫فشرده‬ ‫لحظه‬ ‫بس‬ ‫ی‬ ‫ار‬ ‫ز‬ ‫ی‬ ‫اد‬ ‫ی‬ ‫ا‬ ‫و‬ .‫گردد‬ ‫رها‬ ‫ی‬ ‫ن‬ ‫رها‬ ‫و‬ ‫شدن‬ ‫فشرده‬ ‫یی‬ ‫موجب‬ ‫فنر‬ ‫جداساز‬ ‫ی‬ ‫کنتاکت‬ ‫همد‬ ‫از‬ ‫ها‬ ‫ی‬ ‫گر‬ ‫ن‬ ‫ی‬ ‫ز‬ ‫م‬ ‫ی‬ ‫گردد‬ . ‫برا‬ ‫ی‬ ‫قطع‬ ‫ی‬ ‫ک‬ ‫کل‬ ‫ی‬ ،‫د‬ ‫با‬ ‫اول‬ ‫مرحله‬ ‫در‬ ‫ی‬ ‫ست‬ ‫ی‬ ‫کل‬ ‫ی‬ ‫دها‬ ‫کنتاکتورها‬ ‫و‬ ‫ی‬ ‫ز‬ ‫ی‬ ‫رشاخه‬ ‫ی‬ ‫ترت‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫آن‬ ‫ی‬ ‫ب‬ ‫نما‬ ‫قطع‬ ‫مرحله‬ ‫به‬ ‫مرحله‬ ‫و‬ ‫یی‬ ‫د‬ ‫و‬ ‫کل‬ ‫قطع‬ ‫به‬ ‫اقدام‬ ‫آخر‬ ‫گام‬ ‫در‬ ‫سپس‬ ‫ی‬ ‫د‬ ‫اصل‬ ‫ی‬ ‫ن‬ ‫را‬ ‫آن‬ ‫و‬ ‫نموده‬ ‫ی‬ ‫ز‬ ‫از‬ ‫نما‬ ‫خارج‬ ‫مدار‬ ‫یی‬ ‫د‬ . ‫و‬ ‫کل‬ ‫کردن‬ ‫وصل‬ ‫هنگام‬ ‫در‬ ‫اما‬ ‫ی‬ ‫د‬ ‫دق‬ ‫ی‬ ‫قا‬ ‫با‬ ‫ی‬ ‫ست‬ ‫ی‬ ‫از‬ ‫را‬ ‫بالا‬ ‫مراحل‬ ‫ده‬ ‫انجام‬ ‫ابتدا‬ ‫به‬ ‫انتها‬ ‫ی‬ ‫د‬ . ‫ی‬ ‫عن‬ ‫ی‬ ‫وهله‬ ‫در‬ ‫ی‬ ‫کل‬ ‫اول‬ ‫ی‬ ‫دها‬ ‫ی‬ ‫اصل‬ ‫ی‬ ‫را‬ ‫ر‬ ‫به‬ ‫اقدام‬ ‫سپس‬ ‫و‬ ‫نموده‬ ‫وصل‬ ‫ز‬ ‫نمودن‬ ‫وشن‬ ‫ی‬ ‫رشاخه‬ ‫نما‬ ‫ها‬ ‫یی‬ ‫د‬ . ‫اگر‬ ‫روش‬ ‫طبق‬ ‫ها‬ ‫یی‬ ‫برا‬ ‫بالا‬ ‫در‬ ‫که‬ ‫ی‬ ‫کل‬ ‫نمودن‬ ‫وصل‬ ‫و‬ ‫قطع‬ ‫ی‬ ‫دها‬ ‫کن‬ ‫استفاده‬ ‫ی‬ ،‫د‬ ‫م‬ ‫ی‬ ‫توان‬ ‫ی‬ ‫د‬ ‫احتمال‬ ‫خطرات‬ ‫از‬ ‫ی‬ ‫به‬ ‫زدن‬ ‫صدمه‬ ‫و‬ ‫تجه‬ ‫ی‬ ‫زات‬ ‫برق‬ ‫ی‬ ‫ن‬ ‫ی‬ ‫ز‬ ‫جلوگ‬ ‫ی‬ ‫ر‬ ‫ی‬ ‫نما‬ ‫یی‬ ‫د‬ ‫ا‬ ‫بر‬ ‫علاوه‬ . ‫ی‬ ‫ن‬ ‫با‬ ‫موضوع‬ ‫رعا‬ ‫ی‬ ‫ت‬ ‫خواه‬ ‫قادر‬ ‫شما‬ ‫بالا‬ ‫اصول‬ ‫ی‬ ‫د‬ ‫بالا‬ ‫عمر‬ ‫طول‬ ‫از‬ ،‫بود‬ ‫یی‬ ‫برا‬ ‫ی‬ ‫الکتر‬ ‫لوازم‬ ‫ی‬ ‫ک‬ ‫ی‬ ‫بهره‬ ‫خود‬ ‫گ‬ ‫مند‬ ‫رد‬ ‫ی‬ ‫د‬ .
 • 11. ‫برقی‬ ‫تاسیسات‬ ‫؛‬ ‫برق‬ ‫مهندسی‬ ‫نظام‬ ‫آموزش‬ ‫مرجع‬ 121 - 66010166 @tasisat_barghi ‫درباره‬ ‫ما‬ ‫کریمی‬ ‫محمد‬ ‫سایت‬ ‫های‬ ‫دپارتمان‬ ‫از‬ ‫یکی‬ ‫برند‬ ،‫برقی‬ ‫تاسیسات‬ ‫بویژه‬ ،‫برق‬ ‫تخصصی‬ ‫های‬ ‫آزمون‬ ‫برای‬ ‫آمادگی‬ ‫هدف‬ ‫با‬ ‫که‬ ‫بوده‬ ‫های‬ ‫آموزش‬ ،‫دپارتمان‬ ‫این‬ ‫در‬ .‫کند‬ ‫می‬ ‫فعالیت‬ ،‫مهندسی‬ ‫نظام‬ :‫شود‬ ‫می‬ ‫ارائه‬ ‫متنوع‬ ‫قالب‬ ‫در‬ ‫تخصصی‬ ‫آموزشی‬ ‫فیلم‬ ‫کتاب‬ ‫جلد‬ ‫چندین‬ ‫آنلاین‬ ‫آزمایشی‬ ‫آزمون‬ ‫تلگرامی‬ ‫اشکال‬ ‫رفع‬ ‫در‬ ‫وجه‬ ‫(بازگشت‬ ‫قبولی‬ ‫تضمین‬ ‫با‬ ‫آموزشی‬ ‫های‬ ‫بسته‬ ‫همچنین‬ )‫قبولی‬ ‫عدم‬ ‫صورت‬ ‫صورت‬ ‫در‬ ‫وجه‬ ‫(بازگشت‬ ‫کیفیت‬ ‫تضمین‬ ، ‫به‬ ‫بسته‬ ‫روزرسانی‬ ‫(به‬ ‫رایگان‬ ‫آپدیت‬ ،)‫کیفیت‬ ‫از‬ ‫رضایت‬ ‫عدم‬ ‫رایگ‬ ‫صورت‬ ‫و‬ )‫بعدی‬ ‫دوره‬ ‫برای‬ ‫قبولی‬ ‫عدم‬ ‫صورت‬ ‫در‬ ‫ان‬ ‫اقساطی‬ ‫پرداخت‬ .‫گیرد‬ ‫می‬ ‫قرار‬ ‫داوطلبان‬ ‫اختیار‬ ‫در‬
 • 12. ‫برق‬ ‫مهندسی‬ ‫نظام‬ ‫آموزش‬ ‫مرجع‬ ‫برقی؛‬ ‫تاسیسات‬ 12 121 - 66010166 @tasisat_barghi ‫کنید‬ ‫دنبال‬ ‫را‬ ‫ما‬ ‫سایت‬ :‫ما‬ https://mohammad-karimi.ir :‫ما‬ ‫فروشگاه‬ https://mohammad-karimi.ir/shop ‫در‬ ‫را‬ ‫ما‬ :‫کنید‬ ‫سرچ‬ ‫زیر‬ ‫آدرس‬ ‫با‬ ‫اجتماعی‬ ‫شبکه‬ ‫تمام‬ @tasisat_barghi ‫زیر‬ ‫کانال‬ ‫در‬ ‫ویدیویی‬ ‫صورت‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫مقالات‬ ‫تمام‬ ‫توانید‬ ‫می‬ :‫کنید‬ ‫مشاهده‬ aparat.com/akhbar_mohandesi ‫تماس‬ ‫ما‬ ‫با‬ 62100666120 info@mohammad-karimi.ir ‫م‬ ،‫تهران‬ ‫ی‬ ‫دان‬ ‫ابتدا‬ ،‫انقلاب‬ ‫ی‬ ‫خ‬ ‫ی‬ ‫ا‬ ‫ب‬ ‫ان‬ ‫آزاد‬ ‫ی‬ ‫ابتدا‬ ، ‫ی‬ ‫خ‬ ‫ی‬ ‫ابان‬ ‫فراز‬ ‫بست‬ ‫بن‬ ‫نبش‬ ،‫بهزاد‬ ‫ی‬ ‫ان‬ ‫پلاک‬ ، 22 ‫مشک‬ ‫(ساختمان‬ ‫ی‬ ‫طبقه‬ ،) 3 ‫واحد‬ 9