SlideShare a Scribd company logo

سیستم‌ آنتن مرکزی تحت شبکه (IP) چیست؟

آموزش جامع و رایگان کلیه مفاهیم مرتبط با درآمد دلاری در داخل کشور و یا اعزام مهندس برق به خارج در سایت آکادمی کسب و کار برقی: www.mohammad-karimi.ir/dollar برای مشاوره تماس بگیرید: ۰۲۱۶۶۴۰۴۱۸۶ در تلگرام و ایسناگرام ما را سرچ کنید: @electro_rich

1 of 12
Download to read offline
1
‫سیستم‬
‫مرکزی‬ ‫آنتن‬
‫تحت‬
( ‫شبکه‬
IP
)
‫چیست؟‬
:‫کلیدی‬ ‫کلمه‬
‫سیستم‬
‫مرکزی‬ ‫آنتن‬
‫شبکه‬ ‫تحت‬
،
Central
antenna system under the network
،
،‫مرکزی‬ ‫آنتن‬
Central
antenna
،
،‫بسته‬ ‫مدار‬ ‫دوربین‬
CCTV
،
‫مدولاتور‬
،
Modulator
،
‫آموزش‬ ‫مرجع‬ ‫برقی؛‬ ‫تاسیسات‬
‫برق‬ ‫مهندسی‬ ‫نظام‬
2
121
-
66010166
@tasisat_barghi
:‫چکیده‬
‫به‬
‫علت‬
‫سیگنال‬ ‫بودن‬ ‫متفاوت‬
‫نم‬ ‫را‬ ‫بسته‬ ‫مدار‬ ‫دوربین‬ ،‫ها‬
‫ی‬
‫ب‬ ‫توان‬
‫مرکزی‬ ‫آنتن‬ ‫سیستم‬ ‫به‬ ‫مستقیم‬ ‫صورت‬
‫و‬
‫ص‬
‫ل‬
‫ک‬
‫رد‬
.
‫این‬ ‫برای‬
‫یک‬ ‫با‬ ‫را‬ ‫سیگنال‬ ‫دو‬ ‫این‬ ‫بتوان‬ ‫که‬
‫همسا‬ ‫دیگر‬
‫ن‬
‫ک‬
‫رد‬
،
‫مدولاتور‬ ‫نام‬ ‫به‬ ‫دستگاهی‬ ‫از‬
RF
‫می‬ ‫استفاده‬
.‫کنند‬
‫روش‬
‫س‬ ‫کار‬
‫ی‬
‫ستم‬
‫آنتن‬
‫مرکز‬
‫ی‬
‫خ‬
‫یلی‬
‫ا‬ .‫است‬ ‫ساده‬
‫ی‬
‫ن‬
‫س‬
‫ی‬
‫س‬
‫تم‬
‫در‬
‫ساده‬
‫تر‬
‫ی‬
‫ن‬
‫از‬ ‫حالت‬
‫ی‬
‫ک‬
،‫آنتن‬
‫ی‬
‫ک‬
‫تقو‬
‫ی‬
‫ت‬
‫و‬ ‫کننده‬
‫ی‬
‫ک‬
‫ی‬
‫ا‬
‫اسپل‬ ‫چند‬
‫ی‬
‫تر‬
‫ی‬
‫ا‬
‫تقس‬
‫ی‬
‫م‬
‫کننده‬
‫م‬
‫تشکل‬
‫هر‬ .‫است‬
‫ی‬
‫ک‬
‫ا‬ ‫از‬
‫ی‬
‫ن‬
‫تجه‬
‫ی‬
‫زات‬
‫وظ‬
‫ی‬
‫فه‬
.‫دارند‬ ‫را‬ ‫خود‬ ‫خاص‬
‫ش‬
‫یوه‬
‫مودولاتور‬ ‫اتصال‬
‫کار‬ ‫مرکزی‬ ‫آنتن‬ ‫و‬ ‫شبکه‬ ‫تحت‬ ‫دوربین‬ ‫به‬
‫خ‬
‫یلی‬
‫سخ‬
‫و‬ ‫ت‬
‫دشواری‬
‫ن‬
‫یست‬
‫یک‬ ‫دارای‬ ‫اصل‬ ‫در‬ ‫باند‬ ‫فول‬ ‫مودولاتور‬ ‫یک‬ .
‫ورودی‬
RF
‫خروجی‬ ‫یک‬ ‫و‬
RF
‫نیز‬
‫ا‬
‫ست‬
‫در‬ ‫مقاله‬ ‫این‬ ‫در‬ .
‫باره‬
‫سیستم‬
‫شبکه‬ ‫تحت‬ ‫مرکزی‬ ‫آنتن‬
‫ب‬
‫توضی‬ ‫کامل‬ ‫صورت‬
‫ح‬
‫داده‬
‫م‬
‫شود‬ ‫ی‬
.
‫برقی‬ ‫تاسیسات‬
‫؛‬
‫برق‬ ‫مهندسی‬ ‫نظام‬ ‫آموزش‬ ‫مرجع‬
121
-
66010166
@tasisat_barghi
‫به‬
‫ع‬
‫لت‬
‫سیگنال‬ ‫بودن‬ ‫متفاوت‬
‫نمی‬ ‫را‬ ‫مداربسته‬ ‫دوربین‬ ،‫ها‬
‫توان‬
‫ب‬
‫متصل‬ ‫مرکزی‬ ‫آنتن‬ ‫سیستم‬ ‫به‬ ‫مستقیم‬ ‫صورت‬
‫ک‬
‫رد‬
‫بر‬ .
‫اینکه‬ ‫ای‬
‫یک‬ ‫با‬ ‫را‬ ‫سیگنال‬ ‫دو‬ ‫این‬ ‫بتوان‬
‫همسان‬ ‫دیگر‬
‫ک‬
‫رد‬
‫دستگاهی‬ ‫از‬ ،
‫نام‬ ‫به‬
‫مدولاتور‬
RF
‫می‬ ‫استفاده‬
‫به‬ ‫امروزه‬ .‫کنند‬
‫ع‬
‫لت‬
‫فناوری‬ ‫پیشرفت‬
‫دستگاه‬ ‫اتصال‬ ‫برای‬
DVR
‫فول‬ ‫مدولاتورهای‬ ‫از‬ ‫مرکزی‬ ‫آنتن‬ ‫به‬
‫باند‬
RF
‫می‬ ‫استفاده‬ ‫نیز‬
.‫کنند‬
‫داریم‬ ‫قصد‬ ‫مقاله‬ ‫این‬ ‫ادامه‬ ‫در‬
‫در‬
‫باره‬
‫سیستم‬
‫شبکه‬ ‫تحت‬ ‫مرکزی‬ ‫آنتن‬
‫ب‬ ‫شما‬ ‫برای‬
‫صورت‬
‫کامل‬
‫تا‬ ‫پس‬ ،‫دهیم‬ ‫توضیحاتی‬ ‫جامع‬ ‫و‬
‫خ‬
‫اتمه‬
.‫باشید‬ ‫ما‬ ‫همراه‬ ‫مقاله‬
1
-
‫چیست؟‬ ‫مرکزی‬ ‫آنتن‬
‫مجموعه‬ ‫به‬
‫ا‬
‫ی‬
‫ت‬ ‫و‬ ‫ابزارها‬ ‫از‬
‫جه‬
‫ی‬
‫زات‬
‫متفاوت‬ ‫اطلاعات‬ ‫که‬
‫ی‬
‫مانند‬
‫تصاو‬
‫ی‬
‫ر‬
‫و‬
‫ی‬
‫دئو‬
‫یی‬
،
‫ماهواره‬
‫ا‬
‫ی‬
،
‫تصاو‬
‫ی‬
‫ر‬
‫داخل‬
‫ی‬
‫م‬
‫ثل‬
‫دورب‬
‫ی‬
‫ن‬
‫ها‬
‫ی‬
‫آموزش‬ ‫مرجع‬ ‫برقی؛‬ ‫تاسیسات‬
‫برق‬ ‫مهندسی‬ ‫نظام‬
0
121
-
66010166
@tasisat_barghi
‫در‬ ‫را‬ .... ‫و‬ ‫بسته‬ ‫مدار‬
‫ی‬
‫افت‬
‫چند‬ ‫به‬ ‫و‬
‫ی‬
‫ن‬
‫گ‬
‫ی‬
‫رنده‬
‫م‬ ‫ارسال‬
‫ی‬
‫ک‬
‫ند‬
،
‫مرکز‬ ‫آنتن‬
‫ی‬
‫ن‬
‫ی‬
‫ز‬
‫م‬ ‫گفته‬
‫ی‬
‫شود‬
.
‫ب‬
‫راساس‬
‫استاندارها‬
‫یی‬
‫که‬
‫امروزه‬
‫تع‬
‫یی‬
‫ن‬
‫اگر‬ ،‫است‬ ‫شده‬
‫ی‬
‫ک‬
‫س‬
‫اختمان‬
‫ب‬
‫ی‬
‫شتر‬
‫از‬
‫ی‬
‫ک‬
‫گ‬
‫ی‬
‫رنده‬
‫د‬
‫اشته‬
‫با‬ ،‫باشد‬
‫ی‬
‫ست‬
‫ی‬
‫مرکز‬ ‫آنتن‬ ‫از‬
‫ی‬
‫استفاده‬
‫ک‬
‫ند‬
.
‫س‬
‫ی‬
‫ستم‬
‫مرکز‬ ‫آنتن‬
‫ی‬
‫همان‬
‫اسمش‬ ‫از‬ ‫که‬ ‫طور‬
‫پیدا‬
،‫است‬
‫ی‬
‫ک‬
‫وس‬
‫ی‬
‫له‬
‫مجزا‬
‫ن‬
‫یست‬
‫ا‬ .
‫ی‬
‫ن‬
‫س‬
‫ی‬
‫ستم‬
‫چند‬ ‫از‬
‫ی‬
‫ن‬
‫ا‬ ‫مختلف‬ ‫قسمت‬
‫ی‬
‫جاد‬
.‫است‬ ‫شده‬
‫ش‬
‫یوه‬
‫مرکز‬ ‫آنتن‬ ‫کار‬
‫ی‬
‫خ‬
‫یلی‬
‫ساده‬
‫ا‬
‫ست‬
،
‫ب‬
‫گونه‬
‫ا‬
‫ی‬
‫که‬
‫اصل‬ ‫آنتن‬
‫ی‬
‫س‬
‫ی‬
،‫ستم‬
‫س‬
‫ی‬
‫گنال‬
‫ها‬
‫در‬ ‫فرستنده‬ ‫از‬ ‫را‬
‫ی‬
‫افت‬
‫م‬
‫ی‬
‫ک‬
‫ند‬
‫و‬
‫آمپل‬ ‫توسط‬ ‫سپس‬
‫ی‬
‫فا‬
‫ی‬
‫ر‬
‫ی‬
‫در‬ ‫که‬
‫س‬
‫ی‬
‫ستم‬
‫مرکز‬ ‫آنتن‬
‫ی‬
‫و‬
‫جود‬
‫س‬ ،‫دارد‬
‫ی‬
‫گنال‬
‫در‬
‫ی‬
‫افت‬
‫تقو‬ ‫را‬ ‫شده‬
‫ی‬
‫ت‬
‫م‬
‫ی‬
‫کند‬
.
‫ی‬
‫ک‬
‫وجود‬ ‫قسمت‬
‫س‬ ‫آنجا‬ ‫در‬ ‫که‬ ،‫دارد‬
‫ی‬
‫ستم‬
‫تقس‬ ‫به‬
‫ی‬
‫م‬
‫س‬ ‫آن‬
‫ی‬
‫گنال‬
‫ها‬
‫م‬
‫ی‬
‫پرداز‬
‫د‬
‫در‬ ‫و‬
‫س‬ ‫آخر‬ ‫مرحله‬
‫ی‬
‫گنال‬
‫ها‬
‫ی‬
‫شده‬ ‫جدا‬
‫ب‬
‫وسیله‬ ‫ه‬
‫ی‬
‫ک‬
‫گ‬ ‫به‬ ‫کابل‬
‫ی‬
‫رنده‬
‫م‬ ‫منتقل‬
‫ی‬
‫ش‬
‫ود‬
.
2
-
‫مرکزی‬ ‫آنتن‬ ‫کردن‬ ‫کار‬ ‫نحوه‬
‫ن‬
‫حوه‬
‫س‬ ‫کار‬
‫ی‬
‫ستم‬
‫مرکز‬ ‫آنتن‬
‫ی‬
‫خ‬
‫یلی‬
‫ا‬ .‫است‬ ‫ساده‬
‫ی‬
‫ن‬
‫س‬
‫ی‬
‫س‬
‫تم‬
‫در‬
‫ساده‬
‫تر‬
‫ی‬
‫ن‬
‫از‬ ‫حالت‬
‫ی‬
‫ک‬
،‫آنتن‬
‫ی‬
‫ک‬
‫تقو‬
‫ی‬
‫ت‬
‫و‬ ‫کننده‬
‫ی‬
‫ک‬
‫ی‬
‫ا‬
‫چن‬
‫د‬
‫اسپل‬
‫ی‬
‫تر‬
‫ی‬
‫ا‬
‫تقس‬
‫ی‬
‫م‬
‫تشک‬ ‫کننده‬
‫ی‬
‫ل‬
‫هر‬ .‫است‬ ‫شده‬
‫ی‬
‫ک‬
‫ا‬ ‫از‬
‫ی‬
‫ن‬
‫تجه‬
‫ی‬
‫زات‬
‫وظ‬
‫ی‬
‫فه‬
‫وظ‬ ‫آنتن‬ .‫دارند‬ ‫را‬ ‫خود‬ ‫خاص‬
‫ی‬
‫فه‬
‫در‬
‫ی‬
‫افت‬
‫س‬
‫ی‬
‫گنال‬
‫ها‬
‫ی‬
‫تلو‬
‫ی‬
‫ز‬
‫ی‬
‫ون‬
‫ی‬
‫بر‬ ‫را‬
‫تقو‬ .‫دارد‬ ‫عهده‬
‫ی‬
‫ت‬
‫کنند‬
‫ه‬
‫خروج‬
‫ی‬
‫تقو‬ ‫را‬ ‫آنتن‬
‫ی‬
‫ت‬
‫م‬
‫ی‬
‫کند‬
‫تا‬
‫ب‬
‫عد‬
‫تقس‬ ‫از‬
‫ی‬
‫م‬
‫س‬
‫ی‬
‫گنال‬
‫ها‬
‫افت‬ ‫دچار‬
‫ن‬
‫گردند‬
‫وظ‬ .
‫ی‬
‫فه‬
‫برقی‬ ‫تاسیسات‬
‫؛‬
‫برق‬ ‫مهندسی‬ ‫نظام‬ ‫آموزش‬ ‫مرجع‬
121
-
66010166
@tasisat_barghi
‫اسپل‬
‫ی‬
‫تر‬
‫ی‬
‫ا‬
‫تقس‬
‫ی‬
‫م‬
‫تقس‬ ‫هم‬ ‫کننده‬
‫ی‬
‫م‬
‫مساو‬ ‫کردن‬
‫ی‬
‫س‬
‫ی‬
‫گ‬
‫نال‬
‫ورود‬
‫ی‬
‫م‬
‫یان‬
‫خروج‬
‫ی‬
.‫هاست‬
3
-
‫مرکزی‬ ‫آنتن‬ ‫سیستم‬ ‫به‬ ‫بسته‬ ‫مدار‬ ‫دوربین‬ ‫اتصال‬ ‫نحوه‬
‫همان‬
‫را‬ ‫مداربسته‬ ‫دوربین‬ ،‫کردیم‬ ‫اشاره‬ ‫آن‬ ‫به‬ ‫بالا‬ ‫در‬ ‫که‬ ‫طور‬
‫نمی‬
‫ب‬ ‫توان‬
‫مرکزی‬ ‫آنتن‬ ‫سیستم‬ ‫به‬ ‫مستقیم‬ ‫صورت‬
‫م‬
‫تص‬
‫ل‬
‫ک‬
‫رد‬
.
‫ع‬
‫لت‬
‫سیگنال‬ ‫میان‬ ‫تفاوت‬ ‫نیز‬ ‫را‬ ‫موضوع‬ ‫این‬
‫اعلام‬ ‫ها‬
‫ک‬
‫ردیم‬
‫ب‬ .
‫رای‬
‫این‬ ‫بتوان‬ ‫اینکه‬
2
‫یک‬ ‫با‬ ‫را‬ ‫سیگنال‬
‫همسان‬ ‫دیگر‬
‫ک‬
‫رد‬
‫دستگاهی‬ ‫از‬ ،
‫مدولاتور‬ ‫نام‬ ‫به‬
RF
‫ا‬
‫می‬ ‫ستفاده‬
‫به‬ ‫امروزه‬ .‫کنند‬
‫ع‬
‫لت‬
‫پیشرفت‬
‫دستگاه‬ ‫اتصال‬ ‫برای‬ ‫فناوری‬
DVR
‫مدولاتورهای‬ ‫از‬ ‫مرکزی‬ ‫آنتن‬ ‫به‬
‫باند‬ ‫فول‬
RF
‫می‬ ‫استفاده‬ ‫نیز‬
‫ن‬
‫مایند‬
.
‫آموزش‬ ‫مرجع‬ ‫برقی؛‬ ‫تاسیسات‬
‫برق‬ ‫مهندسی‬ ‫نظام‬
6
121
-
66010166
@tasisat_barghi
1
-
3
-
‫ش‬
‫یوه‬
‫آنتن‬ ‫و‬ ‫دوربین‬ ‫به‬ ‫مودولاتور‬ ‫اتصال‬
‫مرکزی‬
‫شبکه‬ ‫تحت‬
‫ش‬
‫یوه‬
‫کار‬ ‫مرکزی‬ ‫آنتن‬ ‫و‬ ‫شبکه‬ ‫تحت‬ ‫دوربین‬ ‫به‬ ‫مودولاتور‬ ‫اتصال‬
‫بس‬
‫ی‬
‫دشواری‬ ‫و‬ ‫سخت‬ ‫ار‬
‫ن‬
‫یست‬
‫اصل‬ ‫در‬ ‫باند‬ ‫فول‬ ‫مودولاتور‬ ‫یک‬ .
‫ورودی‬ ‫یک‬ ‫دارای‬
RF
‫خروجی‬ ‫یک‬ ‫و‬
RF
‫نیز‬
‫ا‬
‫ست‬
‫هم‬ .
‫بر‬ ‫چنین‬
‫تصویر‬ ‫ورودی‬ ‫عدد‬ ‫یک‬ ‫دستگاه‬ ‫این‬ ‫روی‬
Video In
‫دو‬ ‫یا‬ ‫یک‬ ‫و‬
‫صدا‬ ‫ورودی‬
Audio In R. and L
.‫دارد‬ ‫وجود‬
‫می‬ ‫زیر‬ ‫تصویر‬ ‫در‬
‫مشاهد‬ ‫را‬ ‫باند‬ ‫فول‬ ‫مودولاتور‬ ‫یک‬ ‫توانید‬
‫ه‬
‫ک‬
‫نید‬
.
‫ب‬
‫تقویت‬ ‫خروجی‬ ‫ابتدا‬ ‫بایستی‬ ‫اتصال‬ ‫رای‬
‫ورودی‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫کننده‬
RF
‫وصل‬
‫ک‬
‫نید‬
‫تصویر‬ ‫ورودی‬ ‫سپس‬ .
DVR
‫به‬ ‫نیز‬ ‫را‬
Video In
‫وصل‬
‫ن‬
‫مایید‬
.
‫ق‬
‫ابل‬
‫می‬ ‫شنیده‬ ‫صدایی‬ ‫نظر‬ ‫مورد‬ ‫مکان‬ ‫در‬ ‫اگر‬ ،‫است‬ ‫ذکر‬
‫شوی‬
،‫د‬
‫می‬
‫صدای‬ ‫خروجی‬ ‫راحتی‬ ‫به‬ ‫توانید‬
DVR
‫را‬
‫به‬ ‫نیز‬
Audio In
‫مدولاتور‬
‫م‬
‫تصل‬
‫ک‬
‫نید‬
‫خروجی‬ ‫باید‬ ‫شما‬ ‫آخر‬ ‫مرحله‬ ‫در‬ ‫و‬ .
RF
‫را‬
‫اسپیلتر‬ ‫به‬
‫نیز‬ ‫خود‬
‫و‬
‫صل‬
‫ک‬
‫نید‬
.

Recommended

سیستم اعلام حریق آدرس‌پذیر چیست؟
سیستم اعلام حریق آدرس‌پذیر چیست؟سیستم اعلام حریق آدرس‌پذیر چیست؟
سیستم اعلام حریق آدرس‌پذیر چیست؟Mohammad Karimi
 
برای ورود به بازار کار رشته برق، شغل نصاب آنتن مرکزی گزینه مناسبی است. نصب آن...
برای ورود به بازار کار رشته برق، شغل نصاب آنتن مرکزی گزینه مناسبی است. نصب آن...برای ورود به بازار کار رشته برق، شغل نصاب آنتن مرکزی گزینه مناسبی است. نصب آن...
برای ورود به بازار کار رشته برق، شغل نصاب آنتن مرکزی گزینه مناسبی است. نصب آن...Mohammad Karimi
 
نحوه پیاده‌سازی و اجرای سیستم اعلام حریق متعارف؟
نحوه پیاده‌سازی و اجرای سیستم اعلام حریق متعارف؟نحوه پیاده‌سازی و اجرای سیستم اعلام حریق متعارف؟
نحوه پیاده‌سازی و اجرای سیستم اعلام حریق متعارف؟Mohammad Karimi
 
سیستم تلفن مرکزی یا سانترال چیست؟
سیستم تلفن مرکزی یا سانترال چیست؟سیستم تلفن مرکزی یا سانترال چیست؟
سیستم تلفن مرکزی یا سانترال چیست؟Mohammad Karimi
 
سیستم جریان ضعیف تحت شبکه چیست؟
سیستم جریان ضعیف تحت شبکه چیست؟سیستم جریان ضعیف تحت شبکه چیست؟
سیستم جریان ضعیف تحت شبکه چیست؟Mohammad Karimi
 
PLC(power line communication) and power network
PLC(power line communication) and power networkPLC(power line communication) and power network
PLC(power line communication) and power networkMajid Moradnouri
 
بررسی اجمالی دستگاه عیب یاب کابل TDR
بررسی اجمالی دستگاه عیب یاب کابل TDRبررسی اجمالی دستگاه عیب یاب کابل TDR
بررسی اجمالی دستگاه عیب یاب کابل TDRjamal ansary
 
IP SYSTEM.......
IP SYSTEM.......IP SYSTEM.......
IP SYSTEM.......Nasim Farsi
 

More Related Content

Similar to سیستم‌ آنتن مرکزی تحت شبکه (IP) چیست؟

سیستم تلفن تحت شبکه (VOIP) چیست؟
سیستم تلفن تحت شبکه (VOIP) چیست؟سیستم تلفن تحت شبکه (VOIP) چیست؟
سیستم تلفن تحت شبکه (VOIP) چیست؟Mohammad Karimi
 
موضوع تحقیق : بررسی وسایل کنترل وحفاظت الکتریکی
موضوع تحقیق : بررسی وسایل کنترل وحفاظت الکتریکیموضوع تحقیق : بررسی وسایل کنترل وحفاظت الکتریکی
موضوع تحقیق : بررسی وسایل کنترل وحفاظت الکتریکیtahereh sharafi
 
13940110-Network-Devices_ver7.41
13940110-Network-Devices_ver7.4113940110-Network-Devices_ver7.41
13940110-Network-Devices_ver7.41Ehsan Khanahmadi
 
کلید فیوز جدا کننده چیست و چه کاربردی دارد؟
کلید فیوز جدا کننده چیست و چه کاربردی دارد؟کلید فیوز جدا کننده چیست و چه کاربردی دارد؟
کلید فیوز جدا کننده چیست و چه کاربردی دارد؟Mohammad Karimi
 
Chapter 08 - wireless networking
Chapter 08 - wireless networkingChapter 08 - wireless networking
Chapter 08 - wireless networkingbehrad eslamifar
 
Wireless sensor networks
Wireless sensor networksWireless sensor networks
Wireless sensor networkszahra khavari
 
طراحي شبكه های مخابراتی و کامپیوتری
طراحي شبكه های مخابراتی و کامپیوتریطراحي شبكه های مخابراتی و کامپیوتری
طراحي شبكه های مخابراتی و کامپیوتریabbas pirnazaraine
 
افت ولتاژ مجاز در آزمون نظام مهندسی برق
افت ولتاژ مجاز در آزمون نظام مهندسی برقافت ولتاژ مجاز در آزمون نظام مهندسی برق
افت ولتاژ مجاز در آزمون نظام مهندسی برقMohammad Karimi
 
Chapter 07 - wa ns and remote connectivity
Chapter 07 - wa ns and remote connectivityChapter 07 - wa ns and remote connectivity
Chapter 07 - wa ns and remote connectivitybehrad eslamifar
 
Chaoter 05 - topologies and ethernet standards
Chaoter 05 - topologies and ethernet standardsChaoter 05 - topologies and ethernet standards
Chaoter 05 - topologies and ethernet standardsbehrad eslamifar
 
آشنایی با شبکه های سلولی GSM
آشنایی با شبکه های سلولی GSMآشنایی با شبکه های سلولی GSM
آشنایی با شبکه های سلولی GSMarichoana
 
Thesis Omid Abolghasemi presentation, Dr. Seyyed Hassan Sedighy, Dr. Hossein ...
Thesis Omid Abolghasemi presentation, Dr. Seyyed Hassan Sedighy, Dr. Hossein ...Thesis Omid Abolghasemi presentation, Dr. Seyyed Hassan Sedighy, Dr. Hossein ...
Thesis Omid Abolghasemi presentation, Dr. Seyyed Hassan Sedighy, Dr. Hossein ...Omid Abolghasemi
 
صفر تا صد شغل مهندسی برق الکترونیک
صفر تا صد شغل مهندسی برق الکترونیکصفر تا صد شغل مهندسی برق الکترونیک
صفر تا صد شغل مهندسی برق الکترونیکMohammad Karimi
 
Telemetrypapertavanir
TelemetrypapertavanirTelemetrypapertavanir
TelemetrypapertavanirHamid Katebi
 

Similar to سیستم‌ آنتن مرکزی تحت شبکه (IP) چیست؟ (20)

سیستم تلفن تحت شبکه (VOIP) چیست؟
سیستم تلفن تحت شبکه (VOIP) چیست؟سیستم تلفن تحت شبکه (VOIP) چیست؟
سیستم تلفن تحت شبکه (VOIP) چیست؟
 
موضوع تحقیق : بررسی وسایل کنترل وحفاظت الکتریکی
موضوع تحقیق : بررسی وسایل کنترل وحفاظت الکتریکیموضوع تحقیق : بررسی وسایل کنترل وحفاظت الکتریکی
موضوع تحقیق : بررسی وسایل کنترل وحفاظت الکتریکی
 
DVCA workshop
DVCA workshopDVCA workshop
DVCA workshop
 
Spectrum and network
Spectrum and networkSpectrum and network
Spectrum and network
 
13940110-Network-Devices_ver7.41
13940110-Network-Devices_ver7.4113940110-Network-Devices_ver7.41
13940110-Network-Devices_ver7.41
 
کلید فیوز جدا کننده چیست و چه کاربردی دارد؟
کلید فیوز جدا کننده چیست و چه کاربردی دارد؟کلید فیوز جدا کننده چیست و چه کاربردی دارد؟
کلید فیوز جدا کننده چیست و چه کاربردی دارد؟
 
Chapter 08 - wireless networking
Chapter 08 - wireless networkingChapter 08 - wireless networking
Chapter 08 - wireless networking
 
BMS
BMS BMS
BMS
 
Wireless sensor networks
Wireless sensor networksWireless sensor networks
Wireless sensor networks
 
طراحي شبكه های مخابراتی و کامپیوتری
طراحي شبكه های مخابراتی و کامپیوتریطراحي شبكه های مخابراتی و کامپیوتری
طراحي شبكه های مخابراتی و کامپیوتری
 
Plc 1
Plc 1Plc 1
Plc 1
 
Installsalecctv
InstallsalecctvInstallsalecctv
Installsalecctv
 
افت ولتاژ مجاز در آزمون نظام مهندسی برق
افت ولتاژ مجاز در آزمون نظام مهندسی برقافت ولتاژ مجاز در آزمون نظام مهندسی برق
افت ولتاژ مجاز در آزمون نظام مهندسی برق
 
Chapter 07 - wa ns and remote connectivity
Chapter 07 - wa ns and remote connectivityChapter 07 - wa ns and remote connectivity
Chapter 07 - wa ns and remote connectivity
 
Chaoter 05 - topologies and ethernet standards
Chaoter 05 - topologies and ethernet standardsChaoter 05 - topologies and ethernet standards
Chaoter 05 - topologies and ethernet standards
 
آشنایی با شبکه های سلولی GSM
آشنایی با شبکه های سلولی GSMآشنایی با شبکه های سلولی GSM
آشنایی با شبکه های سلولی GSM
 
Thesis Omid Abolghasemi presentation, Dr. Seyyed Hassan Sedighy, Dr. Hossein ...
Thesis Omid Abolghasemi presentation, Dr. Seyyed Hassan Sedighy, Dr. Hossein ...Thesis Omid Abolghasemi presentation, Dr. Seyyed Hassan Sedighy, Dr. Hossein ...
Thesis Omid Abolghasemi presentation, Dr. Seyyed Hassan Sedighy, Dr. Hossein ...
 
صفر تا صد شغل مهندسی برق الکترونیک
صفر تا صد شغل مهندسی برق الکترونیکصفر تا صد شغل مهندسی برق الکترونیک
صفر تا صد شغل مهندسی برق الکترونیک
 
BMS چیست
BMS چیست BMS چیست
BMS چیست
 
Telemetrypapertavanir
TelemetrypapertavanirTelemetrypapertavanir
Telemetrypapertavanir
 

More from Mohammad Karimi

_آزمون_کارشناسی_رسمی_رشته_برق،_الكترونيك،_مخابرات.pdf
_آزمون_کارشناسی_رسمی_رشته_برق،_الكترونيك،_مخابرات.pdf_آزمون_کارشناسی_رسمی_رشته_برق،_الكترونيك،_مخابرات.pdf
_آزمون_کارشناسی_رسمی_رشته_برق،_الكترونيك،_مخابرات.pdfMohammad Karimi
 
شرایط_شرکت_در_آزمون_کارشناسی_رسمی.pdf
شرایط_شرکت_در_آزمون_کارشناسی_رسمی.pdfشرایط_شرکت_در_آزمون_کارشناسی_رسمی.pdf
شرایط_شرکت_در_آزمون_کارشناسی_رسمی.pdfMohammad Karimi
 
دوره_ها_و_بسته_های_آمادگی_ویژه_آزمون_کارشناس_رسمی_برق.pdf
دوره_ها_و_بسته_های_آمادگی_ویژه_آزمون_کارشناس_رسمی_برق.pdfدوره_ها_و_بسته_های_آمادگی_ویژه_آزمون_کارشناس_رسمی_برق.pdf
دوره_ها_و_بسته_های_آمادگی_ویژه_آزمون_کارشناس_رسمی_برق.pdfMohammad Karimi
 
تفاوت_آزمون‌های_کارشناسی_رسمی_و_نظام_مهندسی.docx
تفاوت_آزمون‌های_کارشناسی_رسمی_و_نظام_مهندسی.docxتفاوت_آزمون‌های_کارشناسی_رسمی_و_نظام_مهندسی.docx
تفاوت_آزمون‌های_کارشناسی_رسمی_و_نظام_مهندسی.docxMohammad Karimi
 
فهرست بهای واحد پایه تاسیسات برقی
فهرست بهای واحد پایه تاسیسات برقیفهرست بهای واحد پایه تاسیسات برقی
فهرست بهای واحد پایه تاسیسات برقیMohammad Karimi
 
کارت ورود به جلسه آزمون نظام مهندسی برق
کارت ورود به جلسه آزمون نظام مهندسی برق کارت ورود به جلسه آزمون نظام مهندسی برق
کارت ورود به جلسه آزمون نظام مهندسی برق Mohammad Karimi
 
برگزاری ازمون نظام مهندسی برق
برگزاری ازمون نظام مهندسی برق برگزاری ازمون نظام مهندسی برق
برگزاری ازمون نظام مهندسی برق Mohammad Karimi
 
کتاب آزمون نظام مهندسی برق
کتاب آزمون نظام مهندسی برق کتاب آزمون نظام مهندسی برق
کتاب آزمون نظام مهندسی برق Mohammad Karimi
 
شرایط شرکت در آزمون نظام مهندسی برق .pdf
شرایط شرکت در آزمون نظام مهندسی برق .pdfشرایط شرکت در آزمون نظام مهندسی برق .pdf
شرایط شرکت در آزمون نظام مهندسی برق .pdfMohammad Karimi
 
10 دستور برای موفقیت در آزمون
10 دستور برای موفقیت در آزمون 10 دستور برای موفقیت در آزمون
10 دستور برای موفقیت در آزمون Mohammad Karimi
 
مراحل ثبت نام در آزمون نظام مهندسی برق
 مراحل ثبت نام در آزمون نظام مهندسی برق مراحل ثبت نام در آزمون نظام مهندسی برق
مراحل ثبت نام در آزمون نظام مهندسی برق Mohammad Karimi
 
روش درآمد زایی از نظام مهندسی برق
روش درآمد زایی از نظام مهندسی برق روش درآمد زایی از نظام مهندسی برق
روش درآمد زایی از نظام مهندسی برق Mohammad Karimi
 
نمونه سوالات آزمون نظام مهندسی برق
 نمونه سوالات آزمون نظام مهندسی برق نمونه سوالات آزمون نظام مهندسی برق
نمونه سوالات آزمون نظام مهندسی برق Mohammad Karimi
 
اصول مطالعه آزمون نظام مهندسی برق
اصول مطالعه آزمون نظام مهندسی برقاصول مطالعه آزمون نظام مهندسی برق
اصول مطالعه آزمون نظام مهندسی برقMohammad Karimi
 
بهترین کتاب برای آزمون نظام مهندسی برق
بهترین کتاب برای آزمون نظام مهندسی برق بهترین کتاب برای آزمون نظام مهندسی برق
بهترین کتاب برای آزمون نظام مهندسی برق Mohammad Karimi
 
شرایط موفقیت در آزمون نظام مهندسی برق
شرایط موفقیت در آزمون نظام مهندسی برقشرایط موفقیت در آزمون نظام مهندسی برق
شرایط موفقیت در آزمون نظام مهندسی برقMohammad Karimi
 
روش های موفقیت در آزمون نظام مهندسی برق
روش های موفقیت در آزمون نظام مهندسی برق روش های موفقیت در آزمون نظام مهندسی برق
روش های موفقیت در آزمون نظام مهندسی برق Mohammad Karimi
 
رشته مهندسی برق قدرت
رشته مهندسی برق قدرترشته مهندسی برق قدرت
رشته مهندسی برق قدرتMohammad Karimi
 
مصاحبه با میرزایی مدرس سیستم اعلام حریق
مصاحبه با میرزایی مدرس سیستم اعلام حریقمصاحبه با میرزایی مدرس سیستم اعلام حریق
مصاحبه با میرزایی مدرس سیستم اعلام حریقMohammad Karimi
 
کارآفرینی برقی و معرفی 11 فیلمی که هر کارآفرین برقی باید تماشا کند
کارآفرینی برقی و معرفی 11 فیلمی که هر کارآفرین برقی باید تماشا کندکارآفرینی برقی و معرفی 11 فیلمی که هر کارآفرین برقی باید تماشا کند
کارآفرینی برقی و معرفی 11 فیلمی که هر کارآفرین برقی باید تماشا کندMohammad Karimi
 

More from Mohammad Karimi (20)

_آزمون_کارشناسی_رسمی_رشته_برق،_الكترونيك،_مخابرات.pdf
_آزمون_کارشناسی_رسمی_رشته_برق،_الكترونيك،_مخابرات.pdf_آزمون_کارشناسی_رسمی_رشته_برق،_الكترونيك،_مخابرات.pdf
_آزمون_کارشناسی_رسمی_رشته_برق،_الكترونيك،_مخابرات.pdf
 
شرایط_شرکت_در_آزمون_کارشناسی_رسمی.pdf
شرایط_شرکت_در_آزمون_کارشناسی_رسمی.pdfشرایط_شرکت_در_آزمون_کارشناسی_رسمی.pdf
شرایط_شرکت_در_آزمون_کارشناسی_رسمی.pdf
 
دوره_ها_و_بسته_های_آمادگی_ویژه_آزمون_کارشناس_رسمی_برق.pdf
دوره_ها_و_بسته_های_آمادگی_ویژه_آزمون_کارشناس_رسمی_برق.pdfدوره_ها_و_بسته_های_آمادگی_ویژه_آزمون_کارشناس_رسمی_برق.pdf
دوره_ها_و_بسته_های_آمادگی_ویژه_آزمون_کارشناس_رسمی_برق.pdf
 
تفاوت_آزمون‌های_کارشناسی_رسمی_و_نظام_مهندسی.docx
تفاوت_آزمون‌های_کارشناسی_رسمی_و_نظام_مهندسی.docxتفاوت_آزمون‌های_کارشناسی_رسمی_و_نظام_مهندسی.docx
تفاوت_آزمون‌های_کارشناسی_رسمی_و_نظام_مهندسی.docx
 
فهرست بهای واحد پایه تاسیسات برقی
فهرست بهای واحد پایه تاسیسات برقیفهرست بهای واحد پایه تاسیسات برقی
فهرست بهای واحد پایه تاسیسات برقی
 
کارت ورود به جلسه آزمون نظام مهندسی برق
کارت ورود به جلسه آزمون نظام مهندسی برق کارت ورود به جلسه آزمون نظام مهندسی برق
کارت ورود به جلسه آزمون نظام مهندسی برق
 
برگزاری ازمون نظام مهندسی برق
برگزاری ازمون نظام مهندسی برق برگزاری ازمون نظام مهندسی برق
برگزاری ازمون نظام مهندسی برق
 
کتاب آزمون نظام مهندسی برق
کتاب آزمون نظام مهندسی برق کتاب آزمون نظام مهندسی برق
کتاب آزمون نظام مهندسی برق
 
شرایط شرکت در آزمون نظام مهندسی برق .pdf
شرایط شرکت در آزمون نظام مهندسی برق .pdfشرایط شرکت در آزمون نظام مهندسی برق .pdf
شرایط شرکت در آزمون نظام مهندسی برق .pdf
 
10 دستور برای موفقیت در آزمون
10 دستور برای موفقیت در آزمون 10 دستور برای موفقیت در آزمون
10 دستور برای موفقیت در آزمون
 
مراحل ثبت نام در آزمون نظام مهندسی برق
 مراحل ثبت نام در آزمون نظام مهندسی برق مراحل ثبت نام در آزمون نظام مهندسی برق
مراحل ثبت نام در آزمون نظام مهندسی برق
 
روش درآمد زایی از نظام مهندسی برق
روش درآمد زایی از نظام مهندسی برق روش درآمد زایی از نظام مهندسی برق
روش درآمد زایی از نظام مهندسی برق
 
نمونه سوالات آزمون نظام مهندسی برق
 نمونه سوالات آزمون نظام مهندسی برق نمونه سوالات آزمون نظام مهندسی برق
نمونه سوالات آزمون نظام مهندسی برق
 
اصول مطالعه آزمون نظام مهندسی برق
اصول مطالعه آزمون نظام مهندسی برقاصول مطالعه آزمون نظام مهندسی برق
اصول مطالعه آزمون نظام مهندسی برق
 
بهترین کتاب برای آزمون نظام مهندسی برق
بهترین کتاب برای آزمون نظام مهندسی برق بهترین کتاب برای آزمون نظام مهندسی برق
بهترین کتاب برای آزمون نظام مهندسی برق
 
شرایط موفقیت در آزمون نظام مهندسی برق
شرایط موفقیت در آزمون نظام مهندسی برقشرایط موفقیت در آزمون نظام مهندسی برق
شرایط موفقیت در آزمون نظام مهندسی برق
 
روش های موفقیت در آزمون نظام مهندسی برق
روش های موفقیت در آزمون نظام مهندسی برق روش های موفقیت در آزمون نظام مهندسی برق
روش های موفقیت در آزمون نظام مهندسی برق
 
رشته مهندسی برق قدرت
رشته مهندسی برق قدرترشته مهندسی برق قدرت
رشته مهندسی برق قدرت
 
مصاحبه با میرزایی مدرس سیستم اعلام حریق
مصاحبه با میرزایی مدرس سیستم اعلام حریقمصاحبه با میرزایی مدرس سیستم اعلام حریق
مصاحبه با میرزایی مدرس سیستم اعلام حریق
 
کارآفرینی برقی و معرفی 11 فیلمی که هر کارآفرین برقی باید تماشا کند
کارآفرینی برقی و معرفی 11 فیلمی که هر کارآفرین برقی باید تماشا کندکارآفرینی برقی و معرفی 11 فیلمی که هر کارآفرین برقی باید تماشا کند
کارآفرینی برقی و معرفی 11 فیلمی که هر کارآفرین برقی باید تماشا کند
 

سیستم‌ آنتن مرکزی تحت شبکه (IP) چیست؟

 • 1. 1 ‫سیستم‬ ‫مرکزی‬ ‫آنتن‬ ‫تحت‬ ( ‫شبکه‬ IP ) ‫چیست؟‬ :‫کلیدی‬ ‫کلمه‬ ‫سیستم‬ ‫مرکزی‬ ‫آنتن‬ ‫شبکه‬ ‫تحت‬ ، Central antenna system under the network ، ،‫مرکزی‬ ‫آنتن‬ Central antenna ، ،‫بسته‬ ‫مدار‬ ‫دوربین‬ CCTV ، ‫مدولاتور‬ ، Modulator ،
 • 2. ‫آموزش‬ ‫مرجع‬ ‫برقی؛‬ ‫تاسیسات‬ ‫برق‬ ‫مهندسی‬ ‫نظام‬ 2 121 - 66010166 @tasisat_barghi :‫چکیده‬ ‫به‬ ‫علت‬ ‫سیگنال‬ ‫بودن‬ ‫متفاوت‬ ‫نم‬ ‫را‬ ‫بسته‬ ‫مدار‬ ‫دوربین‬ ،‫ها‬ ‫ی‬ ‫ب‬ ‫توان‬ ‫مرکزی‬ ‫آنتن‬ ‫سیستم‬ ‫به‬ ‫مستقیم‬ ‫صورت‬ ‫و‬ ‫ص‬ ‫ل‬ ‫ک‬ ‫رد‬ . ‫این‬ ‫برای‬ ‫یک‬ ‫با‬ ‫را‬ ‫سیگنال‬ ‫دو‬ ‫این‬ ‫بتوان‬ ‫که‬ ‫همسا‬ ‫دیگر‬ ‫ن‬ ‫ک‬ ‫رد‬ ، ‫مدولاتور‬ ‫نام‬ ‫به‬ ‫دستگاهی‬ ‫از‬ RF ‫می‬ ‫استفاده‬ .‫کنند‬ ‫روش‬ ‫س‬ ‫کار‬ ‫ی‬ ‫ستم‬ ‫آنتن‬ ‫مرکز‬ ‫ی‬ ‫خ‬ ‫یلی‬ ‫ا‬ .‫است‬ ‫ساده‬ ‫ی‬ ‫ن‬ ‫س‬ ‫ی‬ ‫س‬ ‫تم‬ ‫در‬ ‫ساده‬ ‫تر‬ ‫ی‬ ‫ن‬ ‫از‬ ‫حالت‬ ‫ی‬ ‫ک‬ ،‫آنتن‬ ‫ی‬ ‫ک‬ ‫تقو‬ ‫ی‬ ‫ت‬ ‫و‬ ‫کننده‬ ‫ی‬ ‫ک‬ ‫ی‬ ‫ا‬ ‫اسپل‬ ‫چند‬ ‫ی‬ ‫تر‬ ‫ی‬ ‫ا‬ ‫تقس‬ ‫ی‬ ‫م‬ ‫کننده‬ ‫م‬ ‫تشکل‬ ‫هر‬ .‫است‬ ‫ی‬ ‫ک‬ ‫ا‬ ‫از‬ ‫ی‬ ‫ن‬ ‫تجه‬ ‫ی‬ ‫زات‬ ‫وظ‬ ‫ی‬ ‫فه‬ .‫دارند‬ ‫را‬ ‫خود‬ ‫خاص‬ ‫ش‬ ‫یوه‬ ‫مودولاتور‬ ‫اتصال‬ ‫کار‬ ‫مرکزی‬ ‫آنتن‬ ‫و‬ ‫شبکه‬ ‫تحت‬ ‫دوربین‬ ‫به‬ ‫خ‬ ‫یلی‬ ‫سخ‬ ‫و‬ ‫ت‬ ‫دشواری‬ ‫ن‬ ‫یست‬ ‫یک‬ ‫دارای‬ ‫اصل‬ ‫در‬ ‫باند‬ ‫فول‬ ‫مودولاتور‬ ‫یک‬ . ‫ورودی‬ RF ‫خروجی‬ ‫یک‬ ‫و‬ RF ‫نیز‬ ‫ا‬ ‫ست‬ ‫در‬ ‫مقاله‬ ‫این‬ ‫در‬ . ‫باره‬ ‫سیستم‬ ‫شبکه‬ ‫تحت‬ ‫مرکزی‬ ‫آنتن‬ ‫ب‬ ‫توضی‬ ‫کامل‬ ‫صورت‬ ‫ح‬ ‫داده‬ ‫م‬ ‫شود‬ ‫ی‬ .
 • 3. ‫برقی‬ ‫تاسیسات‬ ‫؛‬ ‫برق‬ ‫مهندسی‬ ‫نظام‬ ‫آموزش‬ ‫مرجع‬ 121 - 66010166 @tasisat_barghi ‫به‬ ‫ع‬ ‫لت‬ ‫سیگنال‬ ‫بودن‬ ‫متفاوت‬ ‫نمی‬ ‫را‬ ‫مداربسته‬ ‫دوربین‬ ،‫ها‬ ‫توان‬ ‫ب‬ ‫متصل‬ ‫مرکزی‬ ‫آنتن‬ ‫سیستم‬ ‫به‬ ‫مستقیم‬ ‫صورت‬ ‫ک‬ ‫رد‬ ‫بر‬ . ‫اینکه‬ ‫ای‬ ‫یک‬ ‫با‬ ‫را‬ ‫سیگنال‬ ‫دو‬ ‫این‬ ‫بتوان‬ ‫همسان‬ ‫دیگر‬ ‫ک‬ ‫رد‬ ‫دستگاهی‬ ‫از‬ ، ‫نام‬ ‫به‬ ‫مدولاتور‬ RF ‫می‬ ‫استفاده‬ ‫به‬ ‫امروزه‬ .‫کنند‬ ‫ع‬ ‫لت‬ ‫فناوری‬ ‫پیشرفت‬ ‫دستگاه‬ ‫اتصال‬ ‫برای‬ DVR ‫فول‬ ‫مدولاتورهای‬ ‫از‬ ‫مرکزی‬ ‫آنتن‬ ‫به‬ ‫باند‬ RF ‫می‬ ‫استفاده‬ ‫نیز‬ .‫کنند‬ ‫داریم‬ ‫قصد‬ ‫مقاله‬ ‫این‬ ‫ادامه‬ ‫در‬ ‫در‬ ‫باره‬ ‫سیستم‬ ‫شبکه‬ ‫تحت‬ ‫مرکزی‬ ‫آنتن‬ ‫ب‬ ‫شما‬ ‫برای‬ ‫صورت‬ ‫کامل‬ ‫تا‬ ‫پس‬ ،‫دهیم‬ ‫توضیحاتی‬ ‫جامع‬ ‫و‬ ‫خ‬ ‫اتمه‬ .‫باشید‬ ‫ما‬ ‫همراه‬ ‫مقاله‬ 1 - ‫چیست؟‬ ‫مرکزی‬ ‫آنتن‬ ‫مجموعه‬ ‫به‬ ‫ا‬ ‫ی‬ ‫ت‬ ‫و‬ ‫ابزارها‬ ‫از‬ ‫جه‬ ‫ی‬ ‫زات‬ ‫متفاوت‬ ‫اطلاعات‬ ‫که‬ ‫ی‬ ‫مانند‬ ‫تصاو‬ ‫ی‬ ‫ر‬ ‫و‬ ‫ی‬ ‫دئو‬ ‫یی‬ ، ‫ماهواره‬ ‫ا‬ ‫ی‬ ، ‫تصاو‬ ‫ی‬ ‫ر‬ ‫داخل‬ ‫ی‬ ‫م‬ ‫ثل‬ ‫دورب‬ ‫ی‬ ‫ن‬ ‫ها‬ ‫ی‬
 • 4. ‫آموزش‬ ‫مرجع‬ ‫برقی؛‬ ‫تاسیسات‬ ‫برق‬ ‫مهندسی‬ ‫نظام‬ 0 121 - 66010166 @tasisat_barghi ‫در‬ ‫را‬ .... ‫و‬ ‫بسته‬ ‫مدار‬ ‫ی‬ ‫افت‬ ‫چند‬ ‫به‬ ‫و‬ ‫ی‬ ‫ن‬ ‫گ‬ ‫ی‬ ‫رنده‬ ‫م‬ ‫ارسال‬ ‫ی‬ ‫ک‬ ‫ند‬ ، ‫مرکز‬ ‫آنتن‬ ‫ی‬ ‫ن‬ ‫ی‬ ‫ز‬ ‫م‬ ‫گفته‬ ‫ی‬ ‫شود‬ . ‫ب‬ ‫راساس‬ ‫استاندارها‬ ‫یی‬ ‫که‬ ‫امروزه‬ ‫تع‬ ‫یی‬ ‫ن‬ ‫اگر‬ ،‫است‬ ‫شده‬ ‫ی‬ ‫ک‬ ‫س‬ ‫اختمان‬ ‫ب‬ ‫ی‬ ‫شتر‬ ‫از‬ ‫ی‬ ‫ک‬ ‫گ‬ ‫ی‬ ‫رنده‬ ‫د‬ ‫اشته‬ ‫با‬ ،‫باشد‬ ‫ی‬ ‫ست‬ ‫ی‬ ‫مرکز‬ ‫آنتن‬ ‫از‬ ‫ی‬ ‫استفاده‬ ‫ک‬ ‫ند‬ . ‫س‬ ‫ی‬ ‫ستم‬ ‫مرکز‬ ‫آنتن‬ ‫ی‬ ‫همان‬ ‫اسمش‬ ‫از‬ ‫که‬ ‫طور‬ ‫پیدا‬ ،‫است‬ ‫ی‬ ‫ک‬ ‫وس‬ ‫ی‬ ‫له‬ ‫مجزا‬ ‫ن‬ ‫یست‬ ‫ا‬ . ‫ی‬ ‫ن‬ ‫س‬ ‫ی‬ ‫ستم‬ ‫چند‬ ‫از‬ ‫ی‬ ‫ن‬ ‫ا‬ ‫مختلف‬ ‫قسمت‬ ‫ی‬ ‫جاد‬ .‫است‬ ‫شده‬ ‫ش‬ ‫یوه‬ ‫مرکز‬ ‫آنتن‬ ‫کار‬ ‫ی‬ ‫خ‬ ‫یلی‬ ‫ساده‬ ‫ا‬ ‫ست‬ ، ‫ب‬ ‫گونه‬ ‫ا‬ ‫ی‬ ‫که‬ ‫اصل‬ ‫آنتن‬ ‫ی‬ ‫س‬ ‫ی‬ ،‫ستم‬ ‫س‬ ‫ی‬ ‫گنال‬ ‫ها‬ ‫در‬ ‫فرستنده‬ ‫از‬ ‫را‬ ‫ی‬ ‫افت‬ ‫م‬ ‫ی‬ ‫ک‬ ‫ند‬ ‫و‬ ‫آمپل‬ ‫توسط‬ ‫سپس‬ ‫ی‬ ‫فا‬ ‫ی‬ ‫ر‬ ‫ی‬ ‫در‬ ‫که‬ ‫س‬ ‫ی‬ ‫ستم‬ ‫مرکز‬ ‫آنتن‬ ‫ی‬ ‫و‬ ‫جود‬ ‫س‬ ،‫دارد‬ ‫ی‬ ‫گنال‬ ‫در‬ ‫ی‬ ‫افت‬ ‫تقو‬ ‫را‬ ‫شده‬ ‫ی‬ ‫ت‬ ‫م‬ ‫ی‬ ‫کند‬ . ‫ی‬ ‫ک‬ ‫وجود‬ ‫قسمت‬ ‫س‬ ‫آنجا‬ ‫در‬ ‫که‬ ،‫دارد‬ ‫ی‬ ‫ستم‬ ‫تقس‬ ‫به‬ ‫ی‬ ‫م‬ ‫س‬ ‫آن‬ ‫ی‬ ‫گنال‬ ‫ها‬ ‫م‬ ‫ی‬ ‫پرداز‬ ‫د‬ ‫در‬ ‫و‬ ‫س‬ ‫آخر‬ ‫مرحله‬ ‫ی‬ ‫گنال‬ ‫ها‬ ‫ی‬ ‫شده‬ ‫جدا‬ ‫ب‬ ‫وسیله‬ ‫ه‬ ‫ی‬ ‫ک‬ ‫گ‬ ‫به‬ ‫کابل‬ ‫ی‬ ‫رنده‬ ‫م‬ ‫منتقل‬ ‫ی‬ ‫ش‬ ‫ود‬ . 2 - ‫مرکزی‬ ‫آنتن‬ ‫کردن‬ ‫کار‬ ‫نحوه‬ ‫ن‬ ‫حوه‬ ‫س‬ ‫کار‬ ‫ی‬ ‫ستم‬ ‫مرکز‬ ‫آنتن‬ ‫ی‬ ‫خ‬ ‫یلی‬ ‫ا‬ .‫است‬ ‫ساده‬ ‫ی‬ ‫ن‬ ‫س‬ ‫ی‬ ‫س‬ ‫تم‬ ‫در‬ ‫ساده‬ ‫تر‬ ‫ی‬ ‫ن‬ ‫از‬ ‫حالت‬ ‫ی‬ ‫ک‬ ،‫آنتن‬ ‫ی‬ ‫ک‬ ‫تقو‬ ‫ی‬ ‫ت‬ ‫و‬ ‫کننده‬ ‫ی‬ ‫ک‬ ‫ی‬ ‫ا‬ ‫چن‬ ‫د‬ ‫اسپل‬ ‫ی‬ ‫تر‬ ‫ی‬ ‫ا‬ ‫تقس‬ ‫ی‬ ‫م‬ ‫تشک‬ ‫کننده‬ ‫ی‬ ‫ل‬ ‫هر‬ .‫است‬ ‫شده‬ ‫ی‬ ‫ک‬ ‫ا‬ ‫از‬ ‫ی‬ ‫ن‬ ‫تجه‬ ‫ی‬ ‫زات‬ ‫وظ‬ ‫ی‬ ‫فه‬ ‫وظ‬ ‫آنتن‬ .‫دارند‬ ‫را‬ ‫خود‬ ‫خاص‬ ‫ی‬ ‫فه‬ ‫در‬ ‫ی‬ ‫افت‬ ‫س‬ ‫ی‬ ‫گنال‬ ‫ها‬ ‫ی‬ ‫تلو‬ ‫ی‬ ‫ز‬ ‫ی‬ ‫ون‬ ‫ی‬ ‫بر‬ ‫را‬ ‫تقو‬ .‫دارد‬ ‫عهده‬ ‫ی‬ ‫ت‬ ‫کنند‬ ‫ه‬ ‫خروج‬ ‫ی‬ ‫تقو‬ ‫را‬ ‫آنتن‬ ‫ی‬ ‫ت‬ ‫م‬ ‫ی‬ ‫کند‬ ‫تا‬ ‫ب‬ ‫عد‬ ‫تقس‬ ‫از‬ ‫ی‬ ‫م‬ ‫س‬ ‫ی‬ ‫گنال‬ ‫ها‬ ‫افت‬ ‫دچار‬ ‫ن‬ ‫گردند‬ ‫وظ‬ . ‫ی‬ ‫فه‬
 • 5. ‫برقی‬ ‫تاسیسات‬ ‫؛‬ ‫برق‬ ‫مهندسی‬ ‫نظام‬ ‫آموزش‬ ‫مرجع‬ 121 - 66010166 @tasisat_barghi ‫اسپل‬ ‫ی‬ ‫تر‬ ‫ی‬ ‫ا‬ ‫تقس‬ ‫ی‬ ‫م‬ ‫تقس‬ ‫هم‬ ‫کننده‬ ‫ی‬ ‫م‬ ‫مساو‬ ‫کردن‬ ‫ی‬ ‫س‬ ‫ی‬ ‫گ‬ ‫نال‬ ‫ورود‬ ‫ی‬ ‫م‬ ‫یان‬ ‫خروج‬ ‫ی‬ .‫هاست‬ 3 - ‫مرکزی‬ ‫آنتن‬ ‫سیستم‬ ‫به‬ ‫بسته‬ ‫مدار‬ ‫دوربین‬ ‫اتصال‬ ‫نحوه‬ ‫همان‬ ‫را‬ ‫مداربسته‬ ‫دوربین‬ ،‫کردیم‬ ‫اشاره‬ ‫آن‬ ‫به‬ ‫بالا‬ ‫در‬ ‫که‬ ‫طور‬ ‫نمی‬ ‫ب‬ ‫توان‬ ‫مرکزی‬ ‫آنتن‬ ‫سیستم‬ ‫به‬ ‫مستقیم‬ ‫صورت‬ ‫م‬ ‫تص‬ ‫ل‬ ‫ک‬ ‫رد‬ . ‫ع‬ ‫لت‬ ‫سیگنال‬ ‫میان‬ ‫تفاوت‬ ‫نیز‬ ‫را‬ ‫موضوع‬ ‫این‬ ‫اعلام‬ ‫ها‬ ‫ک‬ ‫ردیم‬ ‫ب‬ . ‫رای‬ ‫این‬ ‫بتوان‬ ‫اینکه‬ 2 ‫یک‬ ‫با‬ ‫را‬ ‫سیگنال‬ ‫همسان‬ ‫دیگر‬ ‫ک‬ ‫رد‬ ‫دستگاهی‬ ‫از‬ ، ‫مدولاتور‬ ‫نام‬ ‫به‬ RF ‫ا‬ ‫می‬ ‫ستفاده‬ ‫به‬ ‫امروزه‬ .‫کنند‬ ‫ع‬ ‫لت‬ ‫پیشرفت‬ ‫دستگاه‬ ‫اتصال‬ ‫برای‬ ‫فناوری‬ DVR ‫مدولاتورهای‬ ‫از‬ ‫مرکزی‬ ‫آنتن‬ ‫به‬ ‫باند‬ ‫فول‬ RF ‫می‬ ‫استفاده‬ ‫نیز‬ ‫ن‬ ‫مایند‬ .
 • 6. ‫آموزش‬ ‫مرجع‬ ‫برقی؛‬ ‫تاسیسات‬ ‫برق‬ ‫مهندسی‬ ‫نظام‬ 6 121 - 66010166 @tasisat_barghi 1 - 3 - ‫ش‬ ‫یوه‬ ‫آنتن‬ ‫و‬ ‫دوربین‬ ‫به‬ ‫مودولاتور‬ ‫اتصال‬ ‫مرکزی‬ ‫شبکه‬ ‫تحت‬ ‫ش‬ ‫یوه‬ ‫کار‬ ‫مرکزی‬ ‫آنتن‬ ‫و‬ ‫شبکه‬ ‫تحت‬ ‫دوربین‬ ‫به‬ ‫مودولاتور‬ ‫اتصال‬ ‫بس‬ ‫ی‬ ‫دشواری‬ ‫و‬ ‫سخت‬ ‫ار‬ ‫ن‬ ‫یست‬ ‫اصل‬ ‫در‬ ‫باند‬ ‫فول‬ ‫مودولاتور‬ ‫یک‬ . ‫ورودی‬ ‫یک‬ ‫دارای‬ RF ‫خروجی‬ ‫یک‬ ‫و‬ RF ‫نیز‬ ‫ا‬ ‫ست‬ ‫هم‬ . ‫بر‬ ‫چنین‬ ‫تصویر‬ ‫ورودی‬ ‫عدد‬ ‫یک‬ ‫دستگاه‬ ‫این‬ ‫روی‬ Video In ‫دو‬ ‫یا‬ ‫یک‬ ‫و‬ ‫صدا‬ ‫ورودی‬ Audio In R. and L .‫دارد‬ ‫وجود‬ ‫می‬ ‫زیر‬ ‫تصویر‬ ‫در‬ ‫مشاهد‬ ‫را‬ ‫باند‬ ‫فول‬ ‫مودولاتور‬ ‫یک‬ ‫توانید‬ ‫ه‬ ‫ک‬ ‫نید‬ . ‫ب‬ ‫تقویت‬ ‫خروجی‬ ‫ابتدا‬ ‫بایستی‬ ‫اتصال‬ ‫رای‬ ‫ورودی‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫کننده‬ RF ‫وصل‬ ‫ک‬ ‫نید‬ ‫تصویر‬ ‫ورودی‬ ‫سپس‬ . DVR ‫به‬ ‫نیز‬ ‫را‬ Video In ‫وصل‬ ‫ن‬ ‫مایید‬ . ‫ق‬ ‫ابل‬ ‫می‬ ‫شنیده‬ ‫صدایی‬ ‫نظر‬ ‫مورد‬ ‫مکان‬ ‫در‬ ‫اگر‬ ،‫است‬ ‫ذکر‬ ‫شوی‬ ،‫د‬ ‫می‬ ‫صدای‬ ‫خروجی‬ ‫راحتی‬ ‫به‬ ‫توانید‬ DVR ‫را‬ ‫به‬ ‫نیز‬ Audio In ‫مدولاتور‬ ‫م‬ ‫تصل‬ ‫ک‬ ‫نید‬ ‫خروجی‬ ‫باید‬ ‫شما‬ ‫آخر‬ ‫مرحله‬ ‫در‬ ‫و‬ . RF ‫را‬ ‫اسپیلتر‬ ‫به‬ ‫نیز‬ ‫خود‬ ‫و‬ ‫صل‬ ‫ک‬ ‫نید‬ .
 • 7. ‫برقی‬ ‫تاسیسات‬ ‫؛‬ ‫برق‬ ‫مهندسی‬ ‫نظام‬ ‫آموزش‬ ‫مرجع‬ 121 - 66010166 @tasisat_barghi 4 - ‫مزایای‬ ‫مرکز‬ ‫آنتن‬ ‫از‬ ‫استفاده‬ ‫ی‬ ‫برا‬ ‫ی‬ ‫د‬ ‫ی‬ ‫دن‬ ‫تصاو‬ ‫ی‬ ‫ر‬ ‫دورب‬ ‫ی‬ ‫ن‬ ‫مداربسته‬ ‫مرکز‬ ‫آنتن‬ ‫از‬ ‫استفاده‬ ‫ی‬ ‫برا‬ ‫ی‬ ‫د‬ ‫ی‬ ‫دن‬ ‫تصاو‬ ‫ی‬ ‫ر‬ ‫دورب‬ ‫ی‬ ‫ن‬ ‫مداربس‬ ‫ته‬ ‫مزایای‬ ‫دارای‬ ‫ا‬ ‫ست‬ ‫آن‬ ‫اینجا‬ ‫در‬ ‫که‬ ‫شما‬ ‫برای‬ ‫را‬ ‫ها‬ ‫ب‬ ‫یان‬ ‫خواهیم‬ .‫کرد‬  ‫مرکز‬ ‫آنتن‬ ‫از‬ ‫استفاده‬ ‫با‬ ‫ی‬ ‫برا‬ ‫ی‬ ‫م‬ ‫شاهده‬ ‫تصاو‬ ‫ی‬ ،‫ر‬ ‫تص‬ ‫او‬ ‫ی‬ ‫ر‬ ‫دورب‬ ‫ی‬ ‫ن‬ ‫ها‬ ‫ب‬ ‫صورت‬ ‫ی‬ ‫ک‬ ‫ی‬ ‫شبکه‬ ‫از‬ ‫ها‬ ‫ی‬ ‫تلو‬ ‫ی‬ ‫ز‬ ‫ی‬ ‫ون‬ ‫ی‬ ‫تب‬ ‫د‬ ‫ی‬ ‫ل‬ ‫تصاو‬ ‫مشاهده‬ .‫شد‬ ‫خواهد‬ ‫ی‬ ‫ر‬ ‫ا‬ ‫به‬ ‫ی‬ ‫ن‬ ‫برا‬ ‫صورت‬ ‫ی‬ ‫افراد‬ ‫ی‬ ‫ک‬ ‫ه‬ ‫ه‬ ‫ی‬ ‫چ‬ ‫فن‬ ‫اطلاعات‬ ‫ی‬ ‫ی‬ ‫ا‬ ‫کامپ‬ ‫ی‬ ‫وتر‬ ‫ی‬ ‫ب‬ ‫ندارند‬ ‫راحت‬ ‫ی‬ ‫ا‬ ‫قابل‬ ‫نجام‬ .‫بود‬ ‫خواهد‬  ‫به‬ ‫نیازی‬ ‫مرکزی‬ ‫آنتن‬ ‫به‬ ‫مداربسته‬ ‫دوربین‬ ‫اتصال‬ ‫برای‬ ‫هزینه‬ ‫پرداخت‬ ‫های‬ ‫خ‬ ‫یلی‬ ‫زیادی‬ ‫ن‬ ‫یست‬ ‫قادر‬ ‫شما‬ ‫و‬ ، ‫هزینه‬ ‫پرداخت‬ ‫با‬ ،‫بود‬ ‫خواهید‬ ‫هزینه‬ ‫به‬ ‫که‬ ‫منطقی‬ ‫و‬ ‫کم‬ ‫ی‬ ‫آن‬ ‫تنظیم‬ ‫و‬ ‫مدولاتور‬ ‫یک‬ ‫خرید‬ ‫می‬ ‫ختم‬ ‫گ‬ ‫ردد‬ ‫ویژگی‬ ‫از‬ ، ‫نیز‬ ‫آن‬ ‫مفید‬ ‫های‬ ‫ا‬ ‫کنید‬ ‫ستفاده‬ . 5 - ‫معایب‬ ‫مرکز‬ ‫آنتن‬ ‫از‬ ‫استفاده‬ ‫ی‬ ‫برا‬ ‫ی‬ ‫د‬ ‫ی‬ ‫دن‬ ‫تصاو‬ ‫ی‬ ‫ر‬ ‫دورب‬ ‫ی‬ ‫ن‬ ‫مداربسته‬
 • 8. ‫آموزش‬ ‫مرجع‬ ‫برقی؛‬ ‫تاسیسات‬ ‫برق‬ ‫مهندسی‬ ‫نظام‬ 6 121 - 66010166 @tasisat_barghi ‫هم‬ ‫چنین‬ ‫مرکز‬ ‫آنتن‬ ‫از‬ ‫استفاده‬ ‫ی‬ ‫برا‬ ‫ی‬ ‫د‬ ‫ی‬ ‫دن‬ ‫تصاو‬ ‫ی‬ ‫ر‬ ‫دورب‬ ‫ی‬ ‫ن‬ ‫مداربسته‬ ‫نیز‬ ‫معایبی‬ ‫دارای‬ ‫ا‬ ‫ست‬ . ‫معایب‬ ‫مرکز‬ ‫آنتن‬ ‫از‬ ‫استفاده‬ ‫ی‬ ‫برا‬ ‫ی‬ ‫د‬ ‫ی‬ ‫دن‬ ‫تصاو‬ ‫ی‬ ‫ر‬ ‫دورب‬ ‫ی‬ ‫ن‬ ‫مداربسته‬ ‫عبارت‬ ‫ه‬ ‫س‬ ‫ت‬ :‫از‬ ‫ند‬  ‫معایبی‬ ‫از‬ ‫یکی‬ ‫شبکه‬ ‫تحت‬ ‫مرکزی‬ ‫آنتن‬ ‫سیستم‬ ‫اتصال‬ ‫که‬ ‫این‬ ،‫دارد‬ ‫بسته‬ ‫مدار‬ ‫دوربین‬ ‫با‬ ‫دیگ‬ ‫اتصال‬ ‫هنگام‬ ‫به‬ ‫که‬ ‫ست‬ ‫ر‬ ‫ک‬ ‫ب‬ ‫را‬ ‫تصاویر‬ ‫بازبینی‬ ‫امکان‬ ‫اربر‬ ‫داشت‬ ‫نخواهد‬ ‫عنوان‬ ‫هیچ‬ . ‫هم‬ ‫منوهای‬ ‫به‬ ‫دسترسی‬ ‫دیگر‬ ‫کاربر‬ ‫هنگام‬ ‫این‬ ‫در‬ ‫چنین‬ .‫داشت‬ ‫نخواهد‬ ‫نمایش‬ ‫محل‬ ‫در‬ ‫را‬ ‫دستگاه‬  ‫ااال‬ ‫ا‬‫اتص‬ ‫این‬ ‫معاایاب‬ ‫دیگر‬ ‫از‬ ‫می‬ ‫نیز‬ ‫بودن‬ ‫پایین‬ ‫به‬ ‫توان‬ ‫اشاره‬ ‫نیز‬ ‫دریافتی‬ ‫تصااویر‬ ‫رزولوشان‬ ‫ک‬ ‫رد‬ ‫زیرا‬ ، ‫به‬ ‫ع‬ ‫ل‬ ‫ت‬
 • 9. ‫برقی‬ ‫تاسیسات‬ ‫؛‬ ‫برق‬ ‫مهندسی‬ ‫نظام‬ ‫آموزش‬ ‫مرجع‬ 121 - 66010166 @tasisat_barghi ‫تصاو‬ ‫انتقال‬ ‫ی‬ ‫ر‬ ‫دورب‬ ‫ی‬ ‫ن‬ ‫ها‬ ‫ب‬ ‫صورت‬ PAL ‫تصو‬ ‫رزولوشن‬ ‫ی‬ ‫ر‬ ‫دورب‬ ‫ی‬ ‫ن‬ ‫ها‬ ‫ب‬ ‫نما‬ ‫محل‬ ‫در‬ ‫شدت‬ ‫ی‬ ‫ش‬ ‫خواهد‬ ‫کاهش‬ ‫ی‬ ‫افت‬ .
 • 10. ‫آموزش‬ ‫مرجع‬ ‫برقی؛‬ ‫تاسیسات‬ ‫برق‬ ‫مهندسی‬ ‫نظام‬ 11 121 - 66010166 @tasisat_barghi ‫درباره‬ ‫ما‬ ‫کریمی‬ ‫محمد‬ ‫سایت‬ ‫های‬ ‫دپارتمان‬ ‫از‬ ‫یکی‬ ‫برند‬ ،‫برقی‬ ‫تاسیسات‬ ‫با‬ ‫که‬ ‫بوده‬ ‫بویژه‬ ،‫برق‬ ‫تخصصی‬ ‫های‬ ‫آزمون‬ ‫برای‬ ‫آمادگی‬ ‫هدف‬ ‫های‬ ‫آموزش‬ ،‫دپارتمان‬ ‫این‬ ‫در‬ .‫کند‬ ‫می‬ ‫فعالیت‬ ،‫مهندسی‬ ‫نظام‬ :‫شود‬ ‫می‬ ‫ارائه‬ ‫متنوع‬ ‫قالب‬ ‫در‬ ‫تخصصی‬ ‫آموزشی‬ ‫فیلم‬ ‫کتاب‬ ‫جلد‬ ‫چندین‬ ‫آنلاین‬ ‫آزمایشی‬ ‫آزمون‬ ‫تلگرامی‬ ‫اشکال‬ ‫رفع‬ ‫با‬ ‫آموزشی‬ ‫های‬ ‫بسته‬ ‫همچنین‬ ‫در‬ ‫وجه‬ ‫(بازگشت‬ ‫قبولی‬ ‫تضمین‬ )‫قبولی‬ ‫عدم‬ ‫صورت‬ ‫صورت‬ ‫در‬ ‫وجه‬ ‫(بازگشت‬ ‫کیفیت‬ ‫تضمین‬ ، ‫به‬ ‫بسته‬ ‫روزرسانی‬ ‫(به‬ ‫رایگان‬ ‫آپدیت‬ ،)‫کیفیت‬ ‫از‬ ‫رضایت‬ ‫عدم‬ ‫پرداخت‬ ‫و‬ )‫بعدی‬ ‫دوره‬ ‫برای‬ ‫قبولی‬ ‫عدم‬ ‫صورت‬ ‫در‬ ‫رایگان‬ ‫صورت‬ ‫اقساطی‬ .‫گیرد‬ ‫می‬ ‫قرار‬ ‫داوطلبان‬ ‫اختیار‬ ‫در‬
 • 11. ‫برقی‬ ‫تاسیسات‬ ‫؛‬ ‫برق‬ ‫مهندسی‬ ‫نظام‬ ‫آموزش‬ ‫مرجع‬ 121 - 66010166 @tasisat_barghi ‫کنید‬ ‫دنبال‬ ‫را‬ ‫ما‬ ‫سایت‬ :‫ما‬ https://mohammad-karimi.ir :‫ما‬ ‫فروشگاه‬ https://mohammad-karimi.ir/shop :‫کنید‬ ‫سرچ‬ ‫زیر‬ ‫آدرس‬ ‫با‬ ‫اجتماعی‬ ‫شبکه‬ ‫تمام‬ ‫در‬ ‫را‬ ‫ما‬ @tasisat_barghi ‫زیر‬ ‫کانال‬ ‫در‬ ‫ویدیویی‬ ‫صورت‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫مقالات‬ ‫تمام‬ ‫توانید‬ ‫می‬ :‫کنید‬ ‫مشاهده‬ aparat.com/akhbar_mohandesi ‫تماس‬ ‫ما‬ ‫با‬ 62100666120 info@mohammad-karimi.ir
 • 12. ‫آموزش‬ ‫مرجع‬ ‫برقی؛‬ ‫تاسیسات‬ ‫برق‬ ‫مهندسی‬ ‫نظام‬ 12 121 - 66010166 @tasisat_barghi ‫م‬ ،‫تهران‬ ‫ی‬ ‫دان‬ ‫ابتدا‬ ،‫انقلاب‬ ‫ی‬ ‫خ‬ ‫ی‬ ‫ا‬ ‫ب‬ ‫ان‬ ‫آزاد‬ ‫ی‬ ‫ابتدا‬ ، ‫ی‬ ‫خ‬ ‫ی‬ ‫ابان‬ ‫فراز‬ ‫بست‬ ‫بن‬ ‫نبش‬ ،‫بهزاد‬ ‫ی‬ ‫ان‬ ‫پلاک‬ ، 22 ‫مشک‬ ‫(ساختمان‬ ‫ی‬ ‫طبقه‬ ،) 2 ‫واحد‬ 5