SlideShare a Scribd company logo

افت ولتاژ مجاز در آزمون نظام مهندسی برق

آموزش جامع و رایگان کلیه مفاهیم آزمون نظام مهندسی در سایت آکادمی کسب و کار برقی: Mohammad-karimi.ir/nezam برای مشاوره تماس بگیرید: ۰۲۱۶۶۴۰۴۱۸۶ کانال تلگرام: T.me/tasisat_barghi پیج اینستاگرام: Instagram.com/tasisat_barghi

1 of 5
Download to read offline
1
‫نظام‬ ‫آزمون‬ ‫در‬ ‫مجاز‬ ‫ولتاژ‬ ‫افت‬
‫مهندس‬
‫ی‬
‫برق‬
‫ا‬ ‫در‬
‫ی‬
‫ن‬
‫معرف‬ ‫به‬ ،‫مقاله‬
‫ی‬
‫م‬ ‫مجاز‬ ‫ولتاژ‬ ‫افت‬
‫ی‬
‫پرداز‬
‫ی‬
‫م‬
‫ا‬ ‫که‬
‫ز‬
‫مفاه‬
‫ی‬
‫م‬
‫مهندس‬ ‫نظام‬ ‫آزمون‬ ‫در‬ ‫مهم‬
‫ی‬
‫م‬ ‫برق‬
‫ی‬
.‫باشد‬
‫همچن‬
‫ی‬
‫ن‬
‫توض‬
‫ی‬
‫ح‬
‫ا‬ ‫کامل‬
‫ی‬
‫ن‬
‫صورت‬ ‫به‬ ‫ها‬ ‫پرسش‬ ‫حل‬ ‫و‬ ‫بخش‬
‫ن‬ ‫شده‬ ‫طبقه‬
‫ی‬
‫ز‬
‫و‬ ‫در‬
‫ی‬
‫د‬
‫ی‬
‫و‬
‫ی‬
‫ز‬
‫ی‬
‫ر‬
‫است‬ ‫مشاهده‬ ‫قابل‬
.
‫برقی‬ ‫کار‬ ‫و‬ ‫کسب‬ ‫آکادمی‬ ‫الکتروریچ؛‬
2
@electro-rich 021-66404186
‫تاس‬ ‫در‬ ‫ولتاژ‬ ‫افت‬
‫ی‬
‫است‬
‫برق‬
‫ی‬
،
‫دلا‬ ‫به‬ ‫بنا‬
‫ی‬
‫ل‬
‫ی‬
‫نو‬ ،‫مسافت‬ ‫مانند‬
‫ع‬
‫هاد‬
‫ی‬
‫مس‬ ‫در‬ ‫منبع‬ ‫ولتاژ‬ ...‫و‬
‫ی‬
‫ر‬
‫رس‬
‫ی‬
‫دن‬
‫مقدار‬ ،‫کننده‬ ‫مصرف‬ ‫به‬
‫ی‬
‫م‬ ‫کاهش‬
‫ی‬
‫ی‬
‫ابد‬
‫د‬ ‫عبارت‬ ‫به‬ ‫و‬
‫ی‬
،‫گر‬
‫در‬ ‫ولتاژ‬
‫ی‬
‫افت‬
‫ی‬
‫مصرف‬ ‫توسط‬
‫ا‬ ‫به‬ ‫که‬ ،‫است‬ ‫منبع‬ ‫ولتاژ‬ ‫از‬ ‫کمتر‬ ‫کننده‬
‫ی‬
‫ن‬
‫اف‬ ،‫ولتاژ‬ ‫کاهش‬ ‫مقدار‬
‫ت‬
‫م‬ ‫ولتاژ‬
‫ی‬
‫گو‬
‫ی‬
‫ند‬
‫ولتاژ‬ ‫افت‬ .
،
‫صورت‬ ‫در‬
‫ی‬
،‫کند‬ ‫تجاوز‬ ‫مجاز‬ ‫حد‬ ‫از‬ ‫که‬
‫آس‬ ‫باعث‬
‫ی‬
‫ب‬
‫ها‬ ‫دستگاه‬ ‫به‬
‫ی‬
‫الکترون‬
‫ی‬
‫ک‬
‫ی‬
‫تلو‬ ‫(مانند‬
‫ی‬
‫ز‬
‫ی‬
‫و‬
‫ن‬
‫افت‬ ،)
‫م‬ ...‫و‬ ‫لامپ‬ ‫و‬ ‫موتور‬ ‫راندمان‬
‫ی‬
.‫شود‬
https://www.aparat.com/v/yQX3N
‫از‬
‫بند‬ ‫بخش‬ ‫نظر‬
‫ی‬
،
‫تاس‬
‫ی‬
‫سات‬
‫د‬ ‫از‬
‫ی‬
‫د‬
‫م‬ ،‫ولتاژ‬ ‫افت‬
‫ی‬
‫ا‬ ‫توان‬
‫ی‬
‫ن‬
‫گونه‬
:‫نوشت‬
‫الف‬
‫تابلو‬ )
‫ی‬
‫توز‬ ‫ترانسفورماتور‬ ‫برق‬
‫ی‬
‫ع‬
(
SP
‫افت‬ ‫شروع‬ ‫نقطه‬ :)
‫س‬ ‫در‬ ‫ولتاژ‬
‫ی‬
‫ستم‬
‫ضع‬ ‫فشار‬ ‫برق‬
‫ی‬
،‫ف‬
‫ا‬ ‫از‬
‫ی‬
‫ن‬
‫حساب‬ ‫بعد‬ ‫به‬ ‫تابلو‬
‫م‬
‫ی‬
‫آ‬
‫ی‬
‫د‬
‫اختصاص‬ ‫ترانسفورماتور‬ ‫اگر‬ .
‫ی‬
‫ا‬ ‫از‬ ‫ولتاژ‬ ‫افت‬ ،‫باشد‬
‫ی‬
‫ن‬
‫تابلو‬
‫مشمول‬ ،‫بعد‬ ‫به‬
‫ا‬
‫ی‬
‫ن‬
‫شبکه‬ ‫ترانسفورماتور‬ ‫در‬ ‫اما‬ ،‫است‬ ‫مقررات‬
‫ها‬
‫ی‬
‫توز‬
‫ی‬
‫ع‬
‫عموم‬
‫ی‬
،
‫سرو‬ ‫تا‬ ‫ولتاژ‬ ‫افت‬
‫ی‬
‫س‬
‫طبق‬ ،)‫برق‬ ‫(کنتور‬ ‫مشترک‬
.‫بود‬ ‫خواهد‬ ‫برق‬ ‫شرکت‬ ‫مقررات‬
‫ب‬
‫توز‬ ‫شبکه‬ )
‫ی‬
‫ع‬
(
D
‫ا‬ :)
‫ی‬
‫ن‬
‫مدار‬ ‫چند‬ ‫از‬ ‫مرکب‬ ‫است‬ ‫ممکن‬ ‫مدار‬
‫تابلو‬ ‫چند‬ ‫از‬ ‫عبور‬ ‫از‬ ‫پس‬ ‫که‬ ‫باشد‬ ‫مختلف‬
‫ی‬
‫ا‬
‫ورود‬ ‫به‬ ،‫انشعاب‬
‫ی‬
‫برقی‬ ‫کار‬ ‫و‬ ‫کسب‬ ‫آکادمی‬ ‫الکتروریچ؛‬
@electro-rich 021-66404186
‫سرو‬
‫ی‬
‫س‬
‫مشترک‬
‫ی‬
‫ا‬
‫تابلو‬
‫ی‬
‫اصل‬
‫ی‬
‫م‬ ‫ساختمان‬
‫ی‬
‫رسد‬
‫ولتا‬ ‫افت‬ .
‫در‬ ‫ژ‬
‫ا‬
‫ی‬
‫ن‬
‫اختصاص‬ ‫ترانسفورماتور‬ ‫اگر‬ ،‫مدار‬
‫ی‬
‫فوق‬ ‫جدول‬ ‫طبق‬ ،‫باشد‬
‫ترا‬ ‫مورد‬ ‫در‬ ‫ولتاژ‬ ‫افت‬ ‫و‬ ‫بود‬ ‫خواهد‬
‫نسفورماتورها‬
‫ی‬
‫توز‬ ‫شبکه‬
‫ی‬
‫ع‬
‫عموم‬
‫ی‬
،
.‫بود‬ ‫خواهد‬ ‫برق‬ ‫شرکت‬ ‫مقررات‬ ‫تابع‬
‫ج‬
‫تغذ‬ ‫نقطه‬ )
‫ی‬
‫ه‬
(
DB
‫ورود‬ :)
‫ی‬
‫سرو‬
‫ی‬
‫س‬
‫مشترک‬
‫ی‬
‫ا‬
‫تابلو‬
‫ی‬
‫اصل‬
‫ی‬
‫م‬ ‫ساختمان‬
‫ی‬
‫باشند‬
.
‫د‬
‫داخل‬ ‫مدار‬ )
‫ی‬
(
F
‫داخل‬ ‫مدار‬ :)
‫ی‬
‫کل‬ ‫شامل‬
‫ی‬
‫ه‬
‫مدارها‬
‫یی‬
‫از‬ ‫که‬ ‫است‬
‫تابلو‬
‫ی‬
‫اصل‬
‫ی‬
‫ساختمان‬
‫ی‬
‫ا‬
‫سرو‬
‫ی‬
‫س‬
‫مصرف‬ ‫تا‬ ‫ساختمان‬ ‫مشترک‬
‫کننده‬
‫داخل‬ ‫مدار‬ .‫دارند‬ ‫ادامه‬ ‫ها‬
‫ی‬
‫ا‬ ‫شمول‬ ‫حوزه‬ ‫در‬ ً‫ا‬‫کل‬
‫ی‬
‫ن‬
‫مقررات‬
‫نها‬ ‫مدار‬ .‫است‬
‫یی‬
‫آخر‬
‫ی‬
‫ن‬
‫داخل‬ ‫مدار‬ ‫جزء‬
‫ی‬
.‫است‬
‫ه‬
‫تجه‬ )
‫ی‬
‫زات‬
( ‫مصرف‬
E
‫تجه‬ :)
‫ی‬
‫زات‬
‫ی‬
‫نصب‬ ‫ثابت‬ ‫صورت‬ ‫به‬ ‫که‬ ‫هستند‬
‫م‬
‫ی‬
‫شوند‬
‫چراغ‬ ‫جمله‬ ‫از‬
‫پر‬ ،‫ها‬
‫ی‬
‫زها‬
‫غ‬ ‫و‬
‫ی‬
‫ره‬
‫طبق‬
‫مقاد‬ ‫جدول‬
‫ی‬
‫ر‬
‫مس‬ ‫ولتاژ‬ ‫افت‬ ،‫ولتاژ‬ ‫افت‬ ‫مجاز‬
‫ی‬
‫ر‬
‫تغذ‬
‫ی‬
‫ه‬
‫روشنا‬
‫یی‬
‫ورود‬ ‫تا‬ ‫ترانسفورماتور‬ ‫از‬ ‫ولتاژ‬ ‫افت‬ ‫جمع‬ ‫حاصل‬ ‫برابر‬
‫ی‬
(
5
%
‫ورود‬ ‫از‬ ‫و‬ )
‫ی‬
‫روشنا‬ ‫محل‬ ‫تا‬
‫یی‬
(
3
%
‫برابر‬ ‫جمعا‬ ‫)؛‬
8
%
‫افت‬ .‫است‬
‫مس‬ ‫ولتاژ‬
‫ی‬
‫ر‬
‫تغذ‬
‫ی‬
‫ه‬
‫ت‬
‫جه‬
‫ی‬
‫زات‬
‫از‬ ‫ولتاژ‬ ‫افت‬ ‫جمع‬ ‫حاصل‬ ‫برابر‬
‫ورود‬ ‫تا‬ ‫ترانسفورماتور‬
‫ی‬
(
5
%
‫ا‬ ‫و‬ )
‫ز‬
‫ورود‬
‫ی‬
‫تجه‬ ‫محل‬ ‫تا‬
‫ی‬
‫زات‬
(
5
%
‫)؛‬
‫برابر‬ ‫جمعا‬
01
%
.‫است‬
‫برقی‬ ‫کار‬ ‫و‬ ‫کسب‬ ‫آکادمی‬ ‫الکتروریچ؛‬
4
@electro-rich 021-66404186
‫ما‬ ‫درباره‬
‫کلمه‬ ‫دو‬ ‫از‬ ‫ترکیبی‬ ‫الکتروریچ‬
Electro
‫و‬ )‫(برق‬
Rich
‫و‬ ‫بوده‬ )‫(ثروتمند‬
‫تخصص‬ ‫و‬ ‫دانش‬ ‫از‬ ‫اینکه‬ ‫برای‬ ‫ها‬ ‫برقی‬ ‫به‬ ‫کمک‬ ‫برای‬ ‫آپیست‬ ‫استارت‬
‫الکترویچ‬ ‫در‬ ‫ما‬ .‫کنند‬ ‫آمدزایی‬ ‫در‬ ‫برقی‬
‫پنج‬
‫این‬ ‫برای‬ ‫دپارتمان‬ ‫و‬ ‫محور‬
:‫داریم‬ ‫منظور‬

:‫کار‬ ‫و‬ ‫کسب‬ ‫دپارتمان‬
‫یک‬ ‫توسعه‬ ‫و‬ ‫اندازی‬ ‫راه‬ ‫اصول‬
.‫گیرید‬ ‫می‬ ‫یاد‬ ‫برقی‬ ‫کار‬ ‫و‬ ‫کسب‬

‫مارکت‬ ‫دیجیتال‬ ‫دپارتمان‬
:‫ینگ‬
‫از‬ ‫که‬ ‫کنیم‬ ‫می‬ ‫کمک‬ ‫آن‬ ‫در‬
‫توسعه‬ ‫و‬ ‫اندازی‬ ‫راه‬ ‫برای‬ ‫مجازی‬ ‫فضای‬ ‫نظیر‬ ‫بی‬ ‫ظرفیت‬
.‫کنید‬ ‫استفاده‬ ‫برقی‬ ‫کار‬ ‫و‬ ‫کسب‬

:‫استخدامی‬ ‫دپارتمان‬
‫های‬ ‫آزمون‬ ‫داوطلبین‬ ‫به‬ ‫آن‬ ‫در‬ ‫که‬
‫های‬ ‫(دستگاه‬ ‫آزمون‬ ‫هر‬ ‫در‬ ‫تا‬ ‫کنیم‬ ‫می‬ ‫کمک‬ ‫استخدامی‬
... ‫و‬ ‫خصوصی‬ ‫های‬ ‫شرکت‬ ،‫نفت‬ ‫وزارت‬ ،‫نیرو‬ ‫وزارت‬ ،‫اجرایی‬
)
.‫باشند‬ ‫داشته‬ ‫را‬ ‫لازم‬ ‫آمادگی‬

:‫دلاری‬ ‫درآمد‬ ‫دپارتمان‬
‫به‬ ‫دلاری‬ ‫درآمد‬ ‫نحوه‬ ‫آن‬ ‫در‬
‫کشور‬ ‫از‬ ‫خارج‬ ‫در‬ ‫شغل‬ ‫کردن‬ ‫پیدا‬ ‫و‬ ‫داخل‬ ‫در‬ ‫برق‬ ‫مهندسین‬
.‫شود‬ ‫می‬ ‫داده‬ ‫آموزش‬

:‫تخصصی‬ ‫های‬ ‫آزمون‬ ‫دپارتمان‬
‫های‬ ‫آزمون‬ ‫آمادگی‬
... ‫و‬ ‫رسمی‬ ‫کارشناس‬ ،‫برق‬ ‫مهندسی‬ ‫نظام‬ ‫جمله‬ ‫از‬ ‫تخصصی‬
‫ک‬ ‫ها‬ ‫آموزش‬ ‫این‬
‫بر‬ ‫منطق‬ ‫دقیقا‬ ‫و‬ ‫بوده‬ ‫اختصاصی‬ ‫و‬ ‫منحصربفرد‬ ‫املا‬
‫بود‬ ‫خواهد‬ ‫برق‬ ‫کار‬ ‫بازار‬ ‫نیازهای‬
.
‫برقی‬ ‫کار‬ ‫و‬ ‫کسب‬ ‫آکادمی‬ ‫الکتروریچ؛‬
@electro-rich 021-66404186
‫کنید‬ ‫دنبال‬ ‫را‬ ‫ما‬
:‫ما‬ ‫سايت‬
https://mohammad-karimi.ir
:‫ما‬ ‫فروشگاه‬
https://mohammad-karimi.ir/shop
‫شبکه‬ ‫تمام‬ ‫در‬ ‫را‬ ‫ما‬
:‫کنید‬ ‫سرچ‬ ‫زیر‬ ‫آدرس‬ ‫با‬ ‫اجتماعی‬
@electro_rich
‫مشاهده‬ ‫زیر‬ ‫کانال‬ ‫در‬ ‫ویدیویی‬ ‫صورت‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫مقالات‬ ‫تمام‬ ‫توانید‬ ‫می‬
:‫کنید‬
aparat.com/electo_rich
‫با‬ ‫تماس‬
‫ما‬
68100666120
info@mohammad-karimi.ir
‫م‬ ،‫تهران‬
‫ی‬
‫دان‬
‫ابتدا‬ ،‫انقلاب‬
‫ی‬
‫خ‬
‫ی‬
‫ا‬
‫ب‬
‫ان‬
‫آزاد‬
‫ی‬
‫ابتدا‬ ،
‫ی‬
‫خ‬
‫ی‬
‫ابان‬
،‫بهزاد‬
‫فراز‬ ‫بست‬ ‫بن‬ ‫نبش‬
‫ی‬
‫ان‬
‫پلاک‬ ،
72
‫مشک‬ ‫(ساختمان‬
‫ی‬
‫طبقه‬ ،)
3
‫واحد‬
9
Ad

Recommended

آموزش الکترونیک قدرت – شبیه سازی در متلب و سیمولینک - بخش دوم
آموزش الکترونیک قدرت – شبیه سازی در متلب و سیمولینک - بخش دومآموزش الکترونیک قدرت – شبیه سازی در متلب و سیمولینک - بخش دوم
آموزش الکترونیک قدرت – شبیه سازی در متلب و سیمولینک - بخش دومfaradars
 
گزارش کارآموزی نهایی
گزارش کارآموزی نهاییگزارش کارآموزی نهایی
گزارش کارآموزی نهاییhasan manoochehri
 
ترانسفورماتور ایزوله چیست و چگونه کار می‌کند؟
ترانسفورماتور ایزوله چیست و چگونه کار می‌کند؟ترانسفورماتور ایزوله چیست و چگونه کار می‌کند؟
ترانسفورماتور ایزوله چیست و چگونه کار می‌کند؟Mohammad Karimi
 
درآمد دلاری از مهندسی برق چگونه امکان پذیر است؟
درآمد دلاری از مهندسی برق چگونه امکان پذیر است؟درآمد دلاری از مهندسی برق چگونه امکان پذیر است؟
درآمد دلاری از مهندسی برق چگونه امکان پذیر است؟Mohammad Karimi
 
بازار کار رشته برق
بازار کار رشته برقبازار کار رشته برق
بازار کار رشته برقMohammad Karimi
 
بخش سوم :كاربرد رايانه در برق (آموزش ساده سيمولينك )
بخش سوم :كاربرد رايانه در برق (آموزش ساده سيمولينك )بخش سوم :كاربرد رايانه در برق (آموزش ساده سيمولينك )
بخش سوم :كاربرد رايانه در برق (آموزش ساده سيمولينك )tahereh sharafi
 
صفر تا صد شغل مهندسی برق الکترونیک
صفر تا صد شغل مهندسی برق الکترونیکصفر تا صد شغل مهندسی برق الکترونیک
صفر تا صد شغل مهندسی برق الکترونیکMohammad Karimi
 
گزارش کار آزمایشگاه اندازه گیری
گزارش کار آزمایشگاه اندازه گیریگزارش کار آزمایشگاه اندازه گیری
گزارش کار آزمایشگاه اندازه گیریtahereh sharafi
 

More Related Content

Similar to افت ولتاژ مجاز در آزمون نظام مهندسی برق

موضوع تحقیق : بررسی وسایل کنترل وحفاظت الکتریکی
موضوع تحقیق : بررسی وسایل کنترل وحفاظت الکتریکیموضوع تحقیق : بررسی وسایل کنترل وحفاظت الکتریکی
موضوع تحقیق : بررسی وسایل کنترل وحفاظت الکتریکیtahereh sharafi
 
رشته مهندسی برق قدرت
رشته مهندسی برق قدرترشته مهندسی برق قدرت
رشته مهندسی برق قدرتMohammad Karimi
 
میانگین درآمد مهندس برق در ایران چقدر است؟
میانگین درآمد مهندس برق در ایران چقدر است؟میانگین درآمد مهندس برق در ایران چقدر است؟
میانگین درآمد مهندس برق در ایران چقدر است؟Mohammad Karimi
 
آموزش تئوری و شبیه سازی سیستم های قدرت در سیمولینک و متلب - بخش سوم2
آموزش تئوری و شبیه سازی سیستم های قدرت در سیمولینک و متلب - بخش سوم2آموزش تئوری و شبیه سازی سیستم های قدرت در سیمولینک و متلب - بخش سوم2
آموزش تئوری و شبیه سازی سیستم های قدرت در سیمولینک و متلب - بخش سوم2faradars
 
تیر برق خبرنگار2
تیر برق خبرنگار2تیر برق خبرنگار2
تیر برق خبرنگار2EhsanAdibkia
 
کلید فیوز جدا کننده چیست و چه کاربردی دارد؟
کلید فیوز جدا کننده چیست و چه کاربردی دارد؟کلید فیوز جدا کننده چیست و چه کاربردی دارد؟
کلید فیوز جدا کننده چیست و چه کاربردی دارد؟Mohammad Karimi
 
Reactive power(www.mohsenasadi22.blogfar.com)
Reactive power(www.mohsenasadi22.blogfar.com)Reactive power(www.mohsenasadi22.blogfar.com)
Reactive power(www.mohsenasadi22.blogfar.com)Hossein Goodarzi
 
سیستم اعلام حریق آدرس‌پذیر چیست؟
سیستم اعلام حریق آدرس‌پذیر چیست؟سیستم اعلام حریق آدرس‌پذیر چیست؟
سیستم اعلام حریق آدرس‌پذیر چیست؟Mohammad Karimi
 
PLC(power line communication) and power network
PLC(power line communication) and power networkPLC(power line communication) and power network
PLC(power line communication) and power networkMajid Moradnouri
 
سرفصل‌های بسته درآمدزایی از اینترنت برای مهندسین برق
سرفصل‌های بسته درآمدزایی از اینترنت برای مهندسین برقسرفصل‌های بسته درآمدزایی از اینترنت برای مهندسین برق
سرفصل‌های بسته درآمدزایی از اینترنت برای مهندسین برقMohammad Karimi
 
مهندس برق در نیروهای نظامی و معرفی شغل‌های مورد نیاز برقی
مهندس برق در نیروهای نظامی و معرفی شغل‌های مورد نیاز برقیمهندس برق در نیروهای نظامی و معرفی شغل‌های مورد نیاز برقی
مهندس برق در نیروهای نظامی و معرفی شغل‌های مورد نیاز برقیMohammad Karimi
 
سیستم‌ آنتن مرکزی تحت شبکه (IP) چیست؟
سیستم‌ آنتن مرکزی تحت شبکه (IP) چیست؟سیستم‌ آنتن مرکزی تحت شبکه (IP) چیست؟
سیستم‌ آنتن مرکزی تحت شبکه (IP) چیست؟Mohammad Karimi
 
start 3 phase electric motor with microcontroller
start 3 phase electric motor with microcontroller start 3 phase electric motor with microcontroller
start 3 phase electric motor with microcontroller skyminab
 
نحوه پیاده‌سازی و اجرای سیستم اعلام حریق متعارف؟
نحوه پیاده‌سازی و اجرای سیستم اعلام حریق متعارف؟نحوه پیاده‌سازی و اجرای سیستم اعلام حریق متعارف؟
نحوه پیاده‌سازی و اجرای سیستم اعلام حریق متعارف؟Mohammad Karimi
 
شبیه سازی رله سوئیچ سینک در پست آهوان با استفاده از نرم افزار EMTP
شبیه سازی رله سوئیچ سینک در پست آهوان با استفاده از نرم افزار EMTPشبیه سازی رله سوئیچ سینک در پست آهوان با استفاده از نرم افزار EMTP
شبیه سازی رله سوئیچ سینک در پست آهوان با استفاده از نرم افزار EMTPHamed Malek
 
بررسی استخدام مهندسین برق توسط وزارتخانه‌ ها
بررسی استخدام مهندسین برق توسط وزارتخانه‌ هابررسی استخدام مهندسین برق توسط وزارتخانه‌ ها
بررسی استخدام مهندسین برق توسط وزارتخانه‌ هاMohammad Karimi
 
آموزش تئوری و شبیه سازی سیستم های قدرت در سیمولینک و متلب - بخش دوم1
آموزش تئوری و شبیه سازی سیستم های قدرت در سیمولینک و متلب - بخش دوم1آموزش تئوری و شبیه سازی سیستم های قدرت در سیمولینک و متلب - بخش دوم1
آموزش تئوری و شبیه سازی سیستم های قدرت در سیمولینک و متلب - بخش دوم1faradars
 

Similar to افت ولتاژ مجاز در آزمون نظام مهندسی برق (20)

موضوع تحقیق : بررسی وسایل کنترل وحفاظت الکتریکی
موضوع تحقیق : بررسی وسایل کنترل وحفاظت الکتریکیموضوع تحقیق : بررسی وسایل کنترل وحفاظت الکتریکی
موضوع تحقیق : بررسی وسایل کنترل وحفاظت الکتریکی
 
رشته مهندسی برق قدرت
رشته مهندسی برق قدرترشته مهندسی برق قدرت
رشته مهندسی برق قدرت
 
میانگین درآمد مهندس برق در ایران چقدر است؟
میانگین درآمد مهندس برق در ایران چقدر است؟میانگین درآمد مهندس برق در ایران چقدر است؟
میانگین درآمد مهندس برق در ایران چقدر است؟
 
آموزش تئوری و شبیه سازی سیستم های قدرت در سیمولینک و متلب - بخش سوم2
آموزش تئوری و شبیه سازی سیستم های قدرت در سیمولینک و متلب - بخش سوم2آموزش تئوری و شبیه سازی سیستم های قدرت در سیمولینک و متلب - بخش سوم2
آموزش تئوری و شبیه سازی سیستم های قدرت در سیمولینک و متلب - بخش سوم2
 
تیر برق خبرنگار2
تیر برق خبرنگار2تیر برق خبرنگار2
تیر برق خبرنگار2
 
کلید فیوز جدا کننده چیست و چه کاربردی دارد؟
کلید فیوز جدا کننده چیست و چه کاربردی دارد؟کلید فیوز جدا کننده چیست و چه کاربردی دارد؟
کلید فیوز جدا کننده چیست و چه کاربردی دارد؟
 
Reactive power(www.mohsenasadi22.blogfar.com)
Reactive power(www.mohsenasadi22.blogfar.com)Reactive power(www.mohsenasadi22.blogfar.com)
Reactive power(www.mohsenasadi22.blogfar.com)
 
سیستم اعلام حریق آدرس‌پذیر چیست؟
سیستم اعلام حریق آدرس‌پذیر چیست؟سیستم اعلام حریق آدرس‌پذیر چیست؟
سیستم اعلام حریق آدرس‌پذیر چیست؟
 
PLC(power line communication) and power network
PLC(power line communication) and power networkPLC(power line communication) and power network
PLC(power line communication) and power network
 
سرفصل‌های بسته درآمدزایی از اینترنت برای مهندسین برق
سرفصل‌های بسته درآمدزایی از اینترنت برای مهندسین برقسرفصل‌های بسته درآمدزایی از اینترنت برای مهندسین برق
سرفصل‌های بسته درآمدزایی از اینترنت برای مهندسین برق
 
Micro-UUT(MoHaNDeS-EE.IR)
Micro-UUT(MoHaNDeS-EE.IR)Micro-UUT(MoHaNDeS-EE.IR)
Micro-UUT(MoHaNDeS-EE.IR)
 
مهندس برق در نیروهای نظامی و معرفی شغل‌های مورد نیاز برقی
مهندس برق در نیروهای نظامی و معرفی شغل‌های مورد نیاز برقیمهندس برق در نیروهای نظامی و معرفی شغل‌های مورد نیاز برقی
مهندس برق در نیروهای نظامی و معرفی شغل‌های مورد نیاز برقی
 
سیستم‌ آنتن مرکزی تحت شبکه (IP) چیست؟
سیستم‌ آنتن مرکزی تحت شبکه (IP) چیست؟سیستم‌ آنتن مرکزی تحت شبکه (IP) چیست؟
سیستم‌ آنتن مرکزی تحت شبکه (IP) چیست؟
 
start 3 phase electric motor with microcontroller
start 3 phase electric motor with microcontroller start 3 phase electric motor with microcontroller
start 3 phase electric motor with microcontroller
 
final
finalfinal
final
 
نحوه پیاده‌سازی و اجرای سیستم اعلام حریق متعارف؟
نحوه پیاده‌سازی و اجرای سیستم اعلام حریق متعارف؟نحوه پیاده‌سازی و اجرای سیستم اعلام حریق متعارف؟
نحوه پیاده‌سازی و اجرای سیستم اعلام حریق متعارف؟
 
شبیه سازی رله سوئیچ سینک در پست آهوان با استفاده از نرم افزار EMTP
شبیه سازی رله سوئیچ سینک در پست آهوان با استفاده از نرم افزار EMTPشبیه سازی رله سوئیچ سینک در پست آهوان با استفاده از نرم افزار EMTP
شبیه سازی رله سوئیچ سینک در پست آهوان با استفاده از نرم افزار EMTP
 
Learn orcad 9.2
Learn orcad 9.2Learn orcad 9.2
Learn orcad 9.2
 
بررسی استخدام مهندسین برق توسط وزارتخانه‌ ها
بررسی استخدام مهندسین برق توسط وزارتخانه‌ هابررسی استخدام مهندسین برق توسط وزارتخانه‌ ها
بررسی استخدام مهندسین برق توسط وزارتخانه‌ ها
 
آموزش تئوری و شبیه سازی سیستم های قدرت در سیمولینک و متلب - بخش دوم1
آموزش تئوری و شبیه سازی سیستم های قدرت در سیمولینک و متلب - بخش دوم1آموزش تئوری و شبیه سازی سیستم های قدرت در سیمولینک و متلب - بخش دوم1
آموزش تئوری و شبیه سازی سیستم های قدرت در سیمولینک و متلب - بخش دوم1
 

More from Mohammad Karimi

_آزمون_کارشناسی_رسمی_رشته_برق،_الكترونيك،_مخابرات.pdf
_آزمون_کارشناسی_رسمی_رشته_برق،_الكترونيك،_مخابرات.pdf_آزمون_کارشناسی_رسمی_رشته_برق،_الكترونيك،_مخابرات.pdf
_آزمون_کارشناسی_رسمی_رشته_برق،_الكترونيك،_مخابرات.pdfMohammad Karimi
 
شرایط_شرکت_در_آزمون_کارشناسی_رسمی.pdf
شرایط_شرکت_در_آزمون_کارشناسی_رسمی.pdfشرایط_شرکت_در_آزمون_کارشناسی_رسمی.pdf
شرایط_شرکت_در_آزمون_کارشناسی_رسمی.pdfMohammad Karimi
 
دوره_ها_و_بسته_های_آمادگی_ویژه_آزمون_کارشناس_رسمی_برق.pdf
دوره_ها_و_بسته_های_آمادگی_ویژه_آزمون_کارشناس_رسمی_برق.pdfدوره_ها_و_بسته_های_آمادگی_ویژه_آزمون_کارشناس_رسمی_برق.pdf
دوره_ها_و_بسته_های_آمادگی_ویژه_آزمون_کارشناس_رسمی_برق.pdfMohammad Karimi
 
تفاوت_آزمون‌های_کارشناسی_رسمی_و_نظام_مهندسی.docx
تفاوت_آزمون‌های_کارشناسی_رسمی_و_نظام_مهندسی.docxتفاوت_آزمون‌های_کارشناسی_رسمی_و_نظام_مهندسی.docx
تفاوت_آزمون‌های_کارشناسی_رسمی_و_نظام_مهندسی.docxMohammad Karimi
 
فهرست بهای واحد پایه تاسیسات برقی
فهرست بهای واحد پایه تاسیسات برقیفهرست بهای واحد پایه تاسیسات برقی
فهرست بهای واحد پایه تاسیسات برقیMohammad Karimi
 
کارت ورود به جلسه آزمون نظام مهندسی برق
کارت ورود به جلسه آزمون نظام مهندسی برق کارت ورود به جلسه آزمون نظام مهندسی برق
کارت ورود به جلسه آزمون نظام مهندسی برق Mohammad Karimi
 
برگزاری ازمون نظام مهندسی برق
برگزاری ازمون نظام مهندسی برق برگزاری ازمون نظام مهندسی برق
برگزاری ازمون نظام مهندسی برق Mohammad Karimi
 
کتاب آزمون نظام مهندسی برق
کتاب آزمون نظام مهندسی برق کتاب آزمون نظام مهندسی برق
کتاب آزمون نظام مهندسی برق Mohammad Karimi
 
شرایط شرکت در آزمون نظام مهندسی برق .pdf
شرایط شرکت در آزمون نظام مهندسی برق .pdfشرایط شرکت در آزمون نظام مهندسی برق .pdf
شرایط شرکت در آزمون نظام مهندسی برق .pdfMohammad Karimi
 
10 دستور برای موفقیت در آزمون
10 دستور برای موفقیت در آزمون 10 دستور برای موفقیت در آزمون
10 دستور برای موفقیت در آزمون Mohammad Karimi
 
مراحل ثبت نام در آزمون نظام مهندسی برق
 مراحل ثبت نام در آزمون نظام مهندسی برق مراحل ثبت نام در آزمون نظام مهندسی برق
مراحل ثبت نام در آزمون نظام مهندسی برق Mohammad Karimi
 
روش درآمد زایی از نظام مهندسی برق
روش درآمد زایی از نظام مهندسی برق روش درآمد زایی از نظام مهندسی برق
روش درآمد زایی از نظام مهندسی برق Mohammad Karimi
 
نمونه سوالات آزمون نظام مهندسی برق
 نمونه سوالات آزمون نظام مهندسی برق نمونه سوالات آزمون نظام مهندسی برق
نمونه سوالات آزمون نظام مهندسی برق Mohammad Karimi
 
اصول مطالعه آزمون نظام مهندسی برق
اصول مطالعه آزمون نظام مهندسی برقاصول مطالعه آزمون نظام مهندسی برق
اصول مطالعه آزمون نظام مهندسی برقMohammad Karimi
 
بهترین کتاب برای آزمون نظام مهندسی برق
بهترین کتاب برای آزمون نظام مهندسی برق بهترین کتاب برای آزمون نظام مهندسی برق
بهترین کتاب برای آزمون نظام مهندسی برق Mohammad Karimi
 
شرایط موفقیت در آزمون نظام مهندسی برق
شرایط موفقیت در آزمون نظام مهندسی برقشرایط موفقیت در آزمون نظام مهندسی برق
شرایط موفقیت در آزمون نظام مهندسی برقMohammad Karimi
 
روش های موفقیت در آزمون نظام مهندسی برق
روش های موفقیت در آزمون نظام مهندسی برق روش های موفقیت در آزمون نظام مهندسی برق
روش های موفقیت در آزمون نظام مهندسی برق Mohammad Karimi
 
مصاحبه با میرزایی مدرس سیستم اعلام حریق
مصاحبه با میرزایی مدرس سیستم اعلام حریقمصاحبه با میرزایی مدرس سیستم اعلام حریق
مصاحبه با میرزایی مدرس سیستم اعلام حریقMohammad Karimi
 
کارآفرینی برقی و معرفی 11 فیلمی که هر کارآفرین برقی باید تماشا کند
کارآفرینی برقی و معرفی 11 فیلمی که هر کارآفرین برقی باید تماشا کندکارآفرینی برقی و معرفی 11 فیلمی که هر کارآفرین برقی باید تماشا کند
کارآفرینی برقی و معرفی 11 فیلمی که هر کارآفرین برقی باید تماشا کندMohammad Karimi
 
استخدام مهندس برق به صورت پاره وقت و شغل های برقی
استخدام مهندس برق به صورت پاره وقت و شغل های برقیاستخدام مهندس برق به صورت پاره وقت و شغل های برقی
استخدام مهندس برق به صورت پاره وقت و شغل های برقیMohammad Karimi
 

More from Mohammad Karimi (20)

_آزمون_کارشناسی_رسمی_رشته_برق،_الكترونيك،_مخابرات.pdf
_آزمون_کارشناسی_رسمی_رشته_برق،_الكترونيك،_مخابرات.pdf_آزمون_کارشناسی_رسمی_رشته_برق،_الكترونيك،_مخابرات.pdf
_آزمون_کارشناسی_رسمی_رشته_برق،_الكترونيك،_مخابرات.pdf
 
شرایط_شرکت_در_آزمون_کارشناسی_رسمی.pdf
شرایط_شرکت_در_آزمون_کارشناسی_رسمی.pdfشرایط_شرکت_در_آزمون_کارشناسی_رسمی.pdf
شرایط_شرکت_در_آزمون_کارشناسی_رسمی.pdf
 
دوره_ها_و_بسته_های_آمادگی_ویژه_آزمون_کارشناس_رسمی_برق.pdf
دوره_ها_و_بسته_های_آمادگی_ویژه_آزمون_کارشناس_رسمی_برق.pdfدوره_ها_و_بسته_های_آمادگی_ویژه_آزمون_کارشناس_رسمی_برق.pdf
دوره_ها_و_بسته_های_آمادگی_ویژه_آزمون_کارشناس_رسمی_برق.pdf
 
تفاوت_آزمون‌های_کارشناسی_رسمی_و_نظام_مهندسی.docx
تفاوت_آزمون‌های_کارشناسی_رسمی_و_نظام_مهندسی.docxتفاوت_آزمون‌های_کارشناسی_رسمی_و_نظام_مهندسی.docx
تفاوت_آزمون‌های_کارشناسی_رسمی_و_نظام_مهندسی.docx
 
فهرست بهای واحد پایه تاسیسات برقی
فهرست بهای واحد پایه تاسیسات برقیفهرست بهای واحد پایه تاسیسات برقی
فهرست بهای واحد پایه تاسیسات برقی
 
کارت ورود به جلسه آزمون نظام مهندسی برق
کارت ورود به جلسه آزمون نظام مهندسی برق کارت ورود به جلسه آزمون نظام مهندسی برق
کارت ورود به جلسه آزمون نظام مهندسی برق
 
برگزاری ازمون نظام مهندسی برق
برگزاری ازمون نظام مهندسی برق برگزاری ازمون نظام مهندسی برق
برگزاری ازمون نظام مهندسی برق
 
کتاب آزمون نظام مهندسی برق
کتاب آزمون نظام مهندسی برق کتاب آزمون نظام مهندسی برق
کتاب آزمون نظام مهندسی برق
 
شرایط شرکت در آزمون نظام مهندسی برق .pdf
شرایط شرکت در آزمون نظام مهندسی برق .pdfشرایط شرکت در آزمون نظام مهندسی برق .pdf
شرایط شرکت در آزمون نظام مهندسی برق .pdf
 
10 دستور برای موفقیت در آزمون
10 دستور برای موفقیت در آزمون 10 دستور برای موفقیت در آزمون
10 دستور برای موفقیت در آزمون
 
مراحل ثبت نام در آزمون نظام مهندسی برق
 مراحل ثبت نام در آزمون نظام مهندسی برق مراحل ثبت نام در آزمون نظام مهندسی برق
مراحل ثبت نام در آزمون نظام مهندسی برق
 
روش درآمد زایی از نظام مهندسی برق
روش درآمد زایی از نظام مهندسی برق روش درآمد زایی از نظام مهندسی برق
روش درآمد زایی از نظام مهندسی برق
 
نمونه سوالات آزمون نظام مهندسی برق
 نمونه سوالات آزمون نظام مهندسی برق نمونه سوالات آزمون نظام مهندسی برق
نمونه سوالات آزمون نظام مهندسی برق
 
اصول مطالعه آزمون نظام مهندسی برق
اصول مطالعه آزمون نظام مهندسی برقاصول مطالعه آزمون نظام مهندسی برق
اصول مطالعه آزمون نظام مهندسی برق
 
بهترین کتاب برای آزمون نظام مهندسی برق
بهترین کتاب برای آزمون نظام مهندسی برق بهترین کتاب برای آزمون نظام مهندسی برق
بهترین کتاب برای آزمون نظام مهندسی برق
 
شرایط موفقیت در آزمون نظام مهندسی برق
شرایط موفقیت در آزمون نظام مهندسی برقشرایط موفقیت در آزمون نظام مهندسی برق
شرایط موفقیت در آزمون نظام مهندسی برق
 
روش های موفقیت در آزمون نظام مهندسی برق
روش های موفقیت در آزمون نظام مهندسی برق روش های موفقیت در آزمون نظام مهندسی برق
روش های موفقیت در آزمون نظام مهندسی برق
 
مصاحبه با میرزایی مدرس سیستم اعلام حریق
مصاحبه با میرزایی مدرس سیستم اعلام حریقمصاحبه با میرزایی مدرس سیستم اعلام حریق
مصاحبه با میرزایی مدرس سیستم اعلام حریق
 
کارآفرینی برقی و معرفی 11 فیلمی که هر کارآفرین برقی باید تماشا کند
کارآفرینی برقی و معرفی 11 فیلمی که هر کارآفرین برقی باید تماشا کندکارآفرینی برقی و معرفی 11 فیلمی که هر کارآفرین برقی باید تماشا کند
کارآفرینی برقی و معرفی 11 فیلمی که هر کارآفرین برقی باید تماشا کند
 
استخدام مهندس برق به صورت پاره وقت و شغل های برقی
استخدام مهندس برق به صورت پاره وقت و شغل های برقیاستخدام مهندس برق به صورت پاره وقت و شغل های برقی
استخدام مهندس برق به صورت پاره وقت و شغل های برقی
 

افت ولتاژ مجاز در آزمون نظام مهندسی برق

 • 1. 1 ‫نظام‬ ‫آزمون‬ ‫در‬ ‫مجاز‬ ‫ولتاژ‬ ‫افت‬ ‫مهندس‬ ‫ی‬ ‫برق‬ ‫ا‬ ‫در‬ ‫ی‬ ‫ن‬ ‫معرف‬ ‫به‬ ،‫مقاله‬ ‫ی‬ ‫م‬ ‫مجاز‬ ‫ولتاژ‬ ‫افت‬ ‫ی‬ ‫پرداز‬ ‫ی‬ ‫م‬ ‫ا‬ ‫که‬ ‫ز‬ ‫مفاه‬ ‫ی‬ ‫م‬ ‫مهندس‬ ‫نظام‬ ‫آزمون‬ ‫در‬ ‫مهم‬ ‫ی‬ ‫م‬ ‫برق‬ ‫ی‬ .‫باشد‬ ‫همچن‬ ‫ی‬ ‫ن‬ ‫توض‬ ‫ی‬ ‫ح‬ ‫ا‬ ‫کامل‬ ‫ی‬ ‫ن‬ ‫صورت‬ ‫به‬ ‫ها‬ ‫پرسش‬ ‫حل‬ ‫و‬ ‫بخش‬ ‫ن‬ ‫شده‬ ‫طبقه‬ ‫ی‬ ‫ز‬ ‫و‬ ‫در‬ ‫ی‬ ‫د‬ ‫ی‬ ‫و‬ ‫ی‬ ‫ز‬ ‫ی‬ ‫ر‬ ‫است‬ ‫مشاهده‬ ‫قابل‬ .
 • 2. ‫برقی‬ ‫کار‬ ‫و‬ ‫کسب‬ ‫آکادمی‬ ‫الکتروریچ؛‬ 2 @electro-rich 021-66404186 ‫تاس‬ ‫در‬ ‫ولتاژ‬ ‫افت‬ ‫ی‬ ‫است‬ ‫برق‬ ‫ی‬ ، ‫دلا‬ ‫به‬ ‫بنا‬ ‫ی‬ ‫ل‬ ‫ی‬ ‫نو‬ ،‫مسافت‬ ‫مانند‬ ‫ع‬ ‫هاد‬ ‫ی‬ ‫مس‬ ‫در‬ ‫منبع‬ ‫ولتاژ‬ ...‫و‬ ‫ی‬ ‫ر‬ ‫رس‬ ‫ی‬ ‫دن‬ ‫مقدار‬ ،‫کننده‬ ‫مصرف‬ ‫به‬ ‫ی‬ ‫م‬ ‫کاهش‬ ‫ی‬ ‫ی‬ ‫ابد‬ ‫د‬ ‫عبارت‬ ‫به‬ ‫و‬ ‫ی‬ ،‫گر‬ ‫در‬ ‫ولتاژ‬ ‫ی‬ ‫افت‬ ‫ی‬ ‫مصرف‬ ‫توسط‬ ‫ا‬ ‫به‬ ‫که‬ ،‫است‬ ‫منبع‬ ‫ولتاژ‬ ‫از‬ ‫کمتر‬ ‫کننده‬ ‫ی‬ ‫ن‬ ‫اف‬ ،‫ولتاژ‬ ‫کاهش‬ ‫مقدار‬ ‫ت‬ ‫م‬ ‫ولتاژ‬ ‫ی‬ ‫گو‬ ‫ی‬ ‫ند‬ ‫ولتاژ‬ ‫افت‬ . ، ‫صورت‬ ‫در‬ ‫ی‬ ،‫کند‬ ‫تجاوز‬ ‫مجاز‬ ‫حد‬ ‫از‬ ‫که‬ ‫آس‬ ‫باعث‬ ‫ی‬ ‫ب‬ ‫ها‬ ‫دستگاه‬ ‫به‬ ‫ی‬ ‫الکترون‬ ‫ی‬ ‫ک‬ ‫ی‬ ‫تلو‬ ‫(مانند‬ ‫ی‬ ‫ز‬ ‫ی‬ ‫و‬ ‫ن‬ ‫افت‬ ،) ‫م‬ ...‫و‬ ‫لامپ‬ ‫و‬ ‫موتور‬ ‫راندمان‬ ‫ی‬ .‫شود‬ https://www.aparat.com/v/yQX3N ‫از‬ ‫بند‬ ‫بخش‬ ‫نظر‬ ‫ی‬ ، ‫تاس‬ ‫ی‬ ‫سات‬ ‫د‬ ‫از‬ ‫ی‬ ‫د‬ ‫م‬ ،‫ولتاژ‬ ‫افت‬ ‫ی‬ ‫ا‬ ‫توان‬ ‫ی‬ ‫ن‬ ‫گونه‬ :‫نوشت‬ ‫الف‬ ‫تابلو‬ ) ‫ی‬ ‫توز‬ ‫ترانسفورماتور‬ ‫برق‬ ‫ی‬ ‫ع‬ ( SP ‫افت‬ ‫شروع‬ ‫نقطه‬ :) ‫س‬ ‫در‬ ‫ولتاژ‬ ‫ی‬ ‫ستم‬ ‫ضع‬ ‫فشار‬ ‫برق‬ ‫ی‬ ،‫ف‬ ‫ا‬ ‫از‬ ‫ی‬ ‫ن‬ ‫حساب‬ ‫بعد‬ ‫به‬ ‫تابلو‬ ‫م‬ ‫ی‬ ‫آ‬ ‫ی‬ ‫د‬ ‫اختصاص‬ ‫ترانسفورماتور‬ ‫اگر‬ . ‫ی‬ ‫ا‬ ‫از‬ ‫ولتاژ‬ ‫افت‬ ،‫باشد‬ ‫ی‬ ‫ن‬ ‫تابلو‬ ‫مشمول‬ ،‫بعد‬ ‫به‬ ‫ا‬ ‫ی‬ ‫ن‬ ‫شبکه‬ ‫ترانسفورماتور‬ ‫در‬ ‫اما‬ ،‫است‬ ‫مقررات‬ ‫ها‬ ‫ی‬ ‫توز‬ ‫ی‬ ‫ع‬ ‫عموم‬ ‫ی‬ ، ‫سرو‬ ‫تا‬ ‫ولتاژ‬ ‫افت‬ ‫ی‬ ‫س‬ ‫طبق‬ ،)‫برق‬ ‫(کنتور‬ ‫مشترک‬ .‫بود‬ ‫خواهد‬ ‫برق‬ ‫شرکت‬ ‫مقررات‬ ‫ب‬ ‫توز‬ ‫شبکه‬ ) ‫ی‬ ‫ع‬ ( D ‫ا‬ :) ‫ی‬ ‫ن‬ ‫مدار‬ ‫چند‬ ‫از‬ ‫مرکب‬ ‫است‬ ‫ممکن‬ ‫مدار‬ ‫تابلو‬ ‫چند‬ ‫از‬ ‫عبور‬ ‫از‬ ‫پس‬ ‫که‬ ‫باشد‬ ‫مختلف‬ ‫ی‬ ‫ا‬ ‫ورود‬ ‫به‬ ،‫انشعاب‬ ‫ی‬
 • 3. ‫برقی‬ ‫کار‬ ‫و‬ ‫کسب‬ ‫آکادمی‬ ‫الکتروریچ؛‬ @electro-rich 021-66404186 ‫سرو‬ ‫ی‬ ‫س‬ ‫مشترک‬ ‫ی‬ ‫ا‬ ‫تابلو‬ ‫ی‬ ‫اصل‬ ‫ی‬ ‫م‬ ‫ساختمان‬ ‫ی‬ ‫رسد‬ ‫ولتا‬ ‫افت‬ . ‫در‬ ‫ژ‬ ‫ا‬ ‫ی‬ ‫ن‬ ‫اختصاص‬ ‫ترانسفورماتور‬ ‫اگر‬ ،‫مدار‬ ‫ی‬ ‫فوق‬ ‫جدول‬ ‫طبق‬ ،‫باشد‬ ‫ترا‬ ‫مورد‬ ‫در‬ ‫ولتاژ‬ ‫افت‬ ‫و‬ ‫بود‬ ‫خواهد‬ ‫نسفورماتورها‬ ‫ی‬ ‫توز‬ ‫شبکه‬ ‫ی‬ ‫ع‬ ‫عموم‬ ‫ی‬ ، .‫بود‬ ‫خواهد‬ ‫برق‬ ‫شرکت‬ ‫مقررات‬ ‫تابع‬ ‫ج‬ ‫تغذ‬ ‫نقطه‬ ) ‫ی‬ ‫ه‬ ( DB ‫ورود‬ :) ‫ی‬ ‫سرو‬ ‫ی‬ ‫س‬ ‫مشترک‬ ‫ی‬ ‫ا‬ ‫تابلو‬ ‫ی‬ ‫اصل‬ ‫ی‬ ‫م‬ ‫ساختمان‬ ‫ی‬ ‫باشند‬ . ‫د‬ ‫داخل‬ ‫مدار‬ ) ‫ی‬ ( F ‫داخل‬ ‫مدار‬ :) ‫ی‬ ‫کل‬ ‫شامل‬ ‫ی‬ ‫ه‬ ‫مدارها‬ ‫یی‬ ‫از‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫تابلو‬ ‫ی‬ ‫اصل‬ ‫ی‬ ‫ساختمان‬ ‫ی‬ ‫ا‬ ‫سرو‬ ‫ی‬ ‫س‬ ‫مصرف‬ ‫تا‬ ‫ساختمان‬ ‫مشترک‬ ‫کننده‬ ‫داخل‬ ‫مدار‬ .‫دارند‬ ‫ادامه‬ ‫ها‬ ‫ی‬ ‫ا‬ ‫شمول‬ ‫حوزه‬ ‫در‬ ً‫ا‬‫کل‬ ‫ی‬ ‫ن‬ ‫مقررات‬ ‫نها‬ ‫مدار‬ .‫است‬ ‫یی‬ ‫آخر‬ ‫ی‬ ‫ن‬ ‫داخل‬ ‫مدار‬ ‫جزء‬ ‫ی‬ .‫است‬ ‫ه‬ ‫تجه‬ ) ‫ی‬ ‫زات‬ ( ‫مصرف‬ E ‫تجه‬ :) ‫ی‬ ‫زات‬ ‫ی‬ ‫نصب‬ ‫ثابت‬ ‫صورت‬ ‫به‬ ‫که‬ ‫هستند‬ ‫م‬ ‫ی‬ ‫شوند‬ ‫چراغ‬ ‫جمله‬ ‫از‬ ‫پر‬ ،‫ها‬ ‫ی‬ ‫زها‬ ‫غ‬ ‫و‬ ‫ی‬ ‫ره‬ ‫طبق‬ ‫مقاد‬ ‫جدول‬ ‫ی‬ ‫ر‬ ‫مس‬ ‫ولتاژ‬ ‫افت‬ ،‫ولتاژ‬ ‫افت‬ ‫مجاز‬ ‫ی‬ ‫ر‬ ‫تغذ‬ ‫ی‬ ‫ه‬ ‫روشنا‬ ‫یی‬ ‫ورود‬ ‫تا‬ ‫ترانسفورماتور‬ ‫از‬ ‫ولتاژ‬ ‫افت‬ ‫جمع‬ ‫حاصل‬ ‫برابر‬ ‫ی‬ ( 5 % ‫ورود‬ ‫از‬ ‫و‬ ) ‫ی‬ ‫روشنا‬ ‫محل‬ ‫تا‬ ‫یی‬ ( 3 % ‫برابر‬ ‫جمعا‬ ‫)؛‬ 8 % ‫افت‬ .‫است‬ ‫مس‬ ‫ولتاژ‬ ‫ی‬ ‫ر‬ ‫تغذ‬ ‫ی‬ ‫ه‬ ‫ت‬ ‫جه‬ ‫ی‬ ‫زات‬ ‫از‬ ‫ولتاژ‬ ‫افت‬ ‫جمع‬ ‫حاصل‬ ‫برابر‬ ‫ورود‬ ‫تا‬ ‫ترانسفورماتور‬ ‫ی‬ ( 5 % ‫ا‬ ‫و‬ ) ‫ز‬ ‫ورود‬ ‫ی‬ ‫تجه‬ ‫محل‬ ‫تا‬ ‫ی‬ ‫زات‬ ( 5 % ‫)؛‬ ‫برابر‬ ‫جمعا‬ 01 % .‫است‬
 • 4. ‫برقی‬ ‫کار‬ ‫و‬ ‫کسب‬ ‫آکادمی‬ ‫الکتروریچ؛‬ 4 @electro-rich 021-66404186 ‫ما‬ ‫درباره‬ ‫کلمه‬ ‫دو‬ ‫از‬ ‫ترکیبی‬ ‫الکتروریچ‬ Electro ‫و‬ )‫(برق‬ Rich ‫و‬ ‫بوده‬ )‫(ثروتمند‬ ‫تخصص‬ ‫و‬ ‫دانش‬ ‫از‬ ‫اینکه‬ ‫برای‬ ‫ها‬ ‫برقی‬ ‫به‬ ‫کمک‬ ‫برای‬ ‫آپیست‬ ‫استارت‬ ‫الکترویچ‬ ‫در‬ ‫ما‬ .‫کنند‬ ‫آمدزایی‬ ‫در‬ ‫برقی‬ ‫پنج‬ ‫این‬ ‫برای‬ ‫دپارتمان‬ ‫و‬ ‫محور‬ :‫داریم‬ ‫منظور‬  :‫کار‬ ‫و‬ ‫کسب‬ ‫دپارتمان‬ ‫یک‬ ‫توسعه‬ ‫و‬ ‫اندازی‬ ‫راه‬ ‫اصول‬ .‫گیرید‬ ‫می‬ ‫یاد‬ ‫برقی‬ ‫کار‬ ‫و‬ ‫کسب‬  ‫مارکت‬ ‫دیجیتال‬ ‫دپارتمان‬ :‫ینگ‬ ‫از‬ ‫که‬ ‫کنیم‬ ‫می‬ ‫کمک‬ ‫آن‬ ‫در‬ ‫توسعه‬ ‫و‬ ‫اندازی‬ ‫راه‬ ‫برای‬ ‫مجازی‬ ‫فضای‬ ‫نظیر‬ ‫بی‬ ‫ظرفیت‬ .‫کنید‬ ‫استفاده‬ ‫برقی‬ ‫کار‬ ‫و‬ ‫کسب‬  :‫استخدامی‬ ‫دپارتمان‬ ‫های‬ ‫آزمون‬ ‫داوطلبین‬ ‫به‬ ‫آن‬ ‫در‬ ‫که‬ ‫های‬ ‫(دستگاه‬ ‫آزمون‬ ‫هر‬ ‫در‬ ‫تا‬ ‫کنیم‬ ‫می‬ ‫کمک‬ ‫استخدامی‬ ... ‫و‬ ‫خصوصی‬ ‫های‬ ‫شرکت‬ ،‫نفت‬ ‫وزارت‬ ،‫نیرو‬ ‫وزارت‬ ،‫اجرایی‬ ) .‫باشند‬ ‫داشته‬ ‫را‬ ‫لازم‬ ‫آمادگی‬  :‫دلاری‬ ‫درآمد‬ ‫دپارتمان‬ ‫به‬ ‫دلاری‬ ‫درآمد‬ ‫نحوه‬ ‫آن‬ ‫در‬ ‫کشور‬ ‫از‬ ‫خارج‬ ‫در‬ ‫شغل‬ ‫کردن‬ ‫پیدا‬ ‫و‬ ‫داخل‬ ‫در‬ ‫برق‬ ‫مهندسین‬ .‫شود‬ ‫می‬ ‫داده‬ ‫آموزش‬  :‫تخصصی‬ ‫های‬ ‫آزمون‬ ‫دپارتمان‬ ‫های‬ ‫آزمون‬ ‫آمادگی‬ ... ‫و‬ ‫رسمی‬ ‫کارشناس‬ ،‫برق‬ ‫مهندسی‬ ‫نظام‬ ‫جمله‬ ‫از‬ ‫تخصصی‬ ‫ک‬ ‫ها‬ ‫آموزش‬ ‫این‬ ‫بر‬ ‫منطق‬ ‫دقیقا‬ ‫و‬ ‫بوده‬ ‫اختصاصی‬ ‫و‬ ‫منحصربفرد‬ ‫املا‬ ‫بود‬ ‫خواهد‬ ‫برق‬ ‫کار‬ ‫بازار‬ ‫نیازهای‬ .
 • 5. ‫برقی‬ ‫کار‬ ‫و‬ ‫کسب‬ ‫آکادمی‬ ‫الکتروریچ؛‬ @electro-rich 021-66404186 ‫کنید‬ ‫دنبال‬ ‫را‬ ‫ما‬ :‫ما‬ ‫سايت‬ https://mohammad-karimi.ir :‫ما‬ ‫فروشگاه‬ https://mohammad-karimi.ir/shop ‫شبکه‬ ‫تمام‬ ‫در‬ ‫را‬ ‫ما‬ :‫کنید‬ ‫سرچ‬ ‫زیر‬ ‫آدرس‬ ‫با‬ ‫اجتماعی‬ @electro_rich ‫مشاهده‬ ‫زیر‬ ‫کانال‬ ‫در‬ ‫ویدیویی‬ ‫صورت‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫مقالات‬ ‫تمام‬ ‫توانید‬ ‫می‬ :‫کنید‬ aparat.com/electo_rich ‫با‬ ‫تماس‬ ‫ما‬ 68100666120 info@mohammad-karimi.ir ‫م‬ ،‫تهران‬ ‫ی‬ ‫دان‬ ‫ابتدا‬ ،‫انقلاب‬ ‫ی‬ ‫خ‬ ‫ی‬ ‫ا‬ ‫ب‬ ‫ان‬ ‫آزاد‬ ‫ی‬ ‫ابتدا‬ ، ‫ی‬ ‫خ‬ ‫ی‬ ‫ابان‬ ،‫بهزاد‬ ‫فراز‬ ‫بست‬ ‫بن‬ ‫نبش‬ ‫ی‬ ‫ان‬ ‫پلاک‬ ، 72 ‫مشک‬ ‫(ساختمان‬ ‫ی‬ ‫طبقه‬ ،) 3 ‫واحد‬ 9