Successfully reported this slideshow.
Your SlideShare is downloading. ×

Krzysztof Ścira: REAL testing of hybrid mobile apps.

Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Loading in …3
×

Check these out next

1 of 40 Ad

Krzysztof Ścira: REAL testing of hybrid mobile apps.

Download to read offline

Hybrid mobile apps working on Cordova / Phonegap are very difficult to testing. Krzysztof will show new tool for hybrid mobile apps - "Cordova Testin9". Presentation about common problems with UI testing and solutions for them.

Hybrid mobile apps working on Cordova / Phonegap are very difficult to testing. Krzysztof will show new tool for hybrid mobile apps - "Cordova Testin9". Presentation about common problems with UI testing and solutions for them.

Advertisement
Advertisement

More Related Content

Viewers also liked (20)

More from Mobile Trends (20)

Advertisement

Krzysztof Ścira: REAL testing of hybrid mobile apps.

 1. 1. REAL testing of hybrid mobile apps Krzysztof "Procek" Ścira PRAWDZIWE testowanie hybrydowych aplikacji mobilnych
 2. 2. Hybrid mobile apps in 3 steps Hybrydowe aplikacje mobilne w 3 krokach
 3. 3. Web application with native plugins Aplikacja webowa z natywnymi wtyczkami
 4. 4. Embed app inside WebView Osadzanie aplikacji wewnątrz WebView
 5. 5. Standard form of app Standardowa forma aplikacji
 6. 6. Let's start! Zaczynajmy!
 7. 7. ...in perfect world ...w idealnym świecie You have HTML5* knowledge Masz wiedzę z HTML5* You write modern web code Piszesz nowoczesny kod webowy
 8. 8. ...in perfect world ...w idealnym świecie
 9. 9. ...in real world ...w prawdziwym świecie
 10. 10. ...in real world ...w prawdziwym świecie
 11. 11. ● unit tests ● E2E ● manual tests ● UI testing ● performance tests Testing
 12. 12. ● unit tests ● E2E ● manual tests ● UI testing ● performance tests Testing
 13. 13. Types of clicks Typy kliknięć
 14. 14. Clicking on HTML selector Klikanie po selektorach HTML ✗ multiple elements on single selector Wiele elementów na pojedynczym selektorze ✗ clicking beyond screen klikanie poza ekranem ✗ hidden elements ukryte elementy ✗ JS programmatically click* programowe kliknięcia JS* ✔easy to define łatwe do definiowania ✔RWD support wsparcie RWD
 15. 15. Clicking on the screen X, Y Klikanie w zdefiniowany na ekranie punkt X, Y ✗ only on specified screen resolution wyłącznie na zdefiniowanej rozdzielczości ekranu ✗ may fail on user data changes może zawieźć przy zmianie danych użytkownika ✔native click klik natywny ✔more posibilities więcej możliwości
 16. 16. Real testing - only on physical devices Prawdziwe testowanie – jedynie na fizycznych urządzeniach ● desktop WebView != Mobile WebView ● iOS != Android != Windows Phone ● emulator + Cordova Plugins
 17. 17. What you see and what you cannot see Co widać, a czego nie widać ● hittable (iOS - XCODE) ● visible (Android - uiautomatorviewer) ● .lenght()?! (front-end - jQuery)
 18. 18. http://codepen.io/desi9n/pen/XXoprg
 19. 19. Two steps back! Dwa kroki do tyłu!
 20. 20. OH what's no FUnny ClicK here...
 21. 21. Cordova plugins testing Testowanie pluginów Cordovy
 22. 22. Native functionalities require „native” user actions Natywne funkcjonalności wymagają „natywnych” akcji użytkownika
 23. 23. Let's cook something! Ugotujmy coś!
 24. 24. Cordova Testin9 http://testin9.desi9n.pl
 25. 25. Ingredients Składniki ● ADB ● node.js ● AngularJS ● Coffee or Melissa* *for Calm or Furious developer ;)
 26. 26. make native actions on device with front-end logic wykonywanie natywnych akcji na urządzeniu przy pomocy logiki front-endowej Clue!
 27. 27. How? Jak?
 28. 28. Architecture - concept Architektura - koncepcja
 29. 29. Architecture - technologies Architektura - technologie
 30. 30. ADB adb shell input tap 300 300 adb shell input swipe 100 200 100 850 adb shell input text lollo adb shell input trackball roll 0 -5 adb shell input keyevent KEYCODE_BACK adb shell input keyevent 4
 31. 31. node.js exec('adb shell input swipe 100 200 100 850', function (err, stdout, stderr) { if (err){ throw err; } else{ console.log('done'); } });
 32. 32. AngularJS GUI
 33. 33. Let's see it in action Zobaczmy to w akcji
 34. 34. What's next? Co dalej?
 35. 35. ● save tests and run it directly on webservice zapisywanie testów i uruchamianie ich bezpośrednio na webservice ● prepare project for continuous integration przygotowanie projektu pod continuous integration ● iOS and Windows Phone support wsparcie platform iOS i Windows Phone ● what do YOU need? a czego Ty potrzebujesz? TODO
 36. 36. Any questions?
 37. 37. About me Krzysztof "Procek" Ścira ● MEng Information Technology in Metallurgy ● Front-end developer & desi9n.pl CEO ● front-end coach in SAGES ● kscira@gmail.com

×