Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Kinetise

Prezentacja Kinetise z Mobie Trends Conference 2016

  • Login to see the comments

  • Be the first to like this

Kinetise

  1. 1. Budowanie apek tak proste jak PowerPoint
  2. 2. W Kinetise można zbudować:
  3. 3. Value Proposition fast, cheap, good “To wspaniała platforma, która zabiera cały ból programowania i utrzymywania kodu źródłowego na kilka systemów.”
  4. 4. Oficjalna platforma do tworzenia aplikacji mobilnych podczas TechCrunch Disrupt Hackathon San Francisco 2015 30 aplikacji zbudowano w Kinetise 20% wszystkich projektów W tym Beanstocks zbudowana przez dzieci
  5. 5. Beanstocks Aplikacja umożliwiająca rodzicom płacenia dzieciom za czynności domowe takie jak: • wyrzucanie śmieci • zmywanie naczyń • wyprowadzanie psa… • Autorzy: 9-letni Kieran I 10-letni Rohan

×