Successfully reported this slideshow.
Your SlideShare is downloading. ×

CDI Portable Extensions

Upcoming SlideShare
Wprowadzenie do PHPUnit
Wprowadzenie do PHPUnit
Loading in …3
×

Check these out next

1 of 19
1 of 19

More Related Content

Related Audiobooks

Free with a 30 day trial from Scribd

See all

CDI Portable Extensions

 1. 1. CDI Portable Extensions Czyli jak zręcznie manipulować beanami Adam Warski @adamwarski
 2. 2. Kim jestem? ¤  Adam Warski ¤  Współzałożyciel SoftwareMill ¤  Niestandardowe Oprogramowanie w Standardzie ¤  Autor Hibernate Envers ¤  http://www.warski.org/blog
 3. 3. Agenda ¤  Wstęp do CDI ¤  Wstęp do Portable Extensions ¤  Demo ¤  Real-life
 4. 4. CDI ¤  Contexts & Dependency Injection ¤  JEE6 ¤  @Inject! ¤  Wiele innych adnotacji ¤  Dużo punktów rozszerzeń
 5. 5. Bean ¤  Każda klasa: ¤  Z domyślnym konstruktorem ¤  Z konstruktorem z adnotacją @Inject! ¤  W archiwum (.jar) musi znajdować się beans.xml! ¤  Np.: public class HelloWorld {! !public String sayHello() {! ! !return “Hello World!”;! !}! }!
 6. 6. Zasięgi (Scopes) ¤  Domyślny: dependent (brak adnotacji, ew. @Dependent)! ¤  Poza tym: ¤  @RequestScoped! ¤  @ConversationScoped! ¤  @SessionScoped! ¤  @ApplicationScoped!
 7. 7. Portable Extensions ¤  API ¤  Wpływają na proces tworzenia beanów ¤  Działają z każdą implementacją CDI ¤  Seria eventów, które możemy obserwować
 8. 8. Portable Extensions ¤  Przetwarza wszystkie beany w aplikacji ¤  .jar musi zawierać plik javax.enterprise.inject.spi.Extension z nazwą rozszerzenia (Java ServiceLoader)
 9. 9. Demo ¤  Cały kod dostępny na GitHubie! ¤  https://github.com/adamw/portable-extensions-demo
 10. 10. Real-life ¤  Rozszerzenia dostępne na ¤  https://github.com/softwaremill/softwaremill-common ¤  Open-source ¤  Wykorzystywane przez nas produkcyjnie ¤  Wystarczy dodać zależność w pomie
 11. 11. Real-life #1 Stackable Security Interceptors ¤  Dodaje security interceptor sprawdzający „sumę” warunków określonych na metodzie/klasie @MustBeLoggedIn! public class ProductManager {! !public Product read (int id) { … }! ! !@MustBeAdministrator! !public void deleteAll() { … }! }!
 12. 12. Real-life #1 Stackable Security Interceptors ¤  Meta-adnotacja definiuje warunek logiczny, który powinien być sprawdzony @Target({TYPE, METHOD })! @Retention(RUNTIME)! @SecureBinding! @Secure(“#{user.administrator == true}”)! public @interface MustBeAdministrator {}!
 13. 13. Real-life #2 Auto-factories ¤  Dynamiczne tworzenie beanów ¤  Analogiczne do assisted inject w Guice public interface PriceCalculator {! int getFinalPrice(); ! ! interface Factory {! PriceCalculator create(Product product);! }! }!
 14. 14. Real-life #2 Auto-factories public interface PriceCalculator {! int getFinalPrice(); ! ! interface Factory {! PriceCalculator create(Product product);! }! }! @CreatedWith(PriceCalculator.Factory.class)! public class PriceCalculatorImpl implements PriceCalculator {! @Inject! public PriceCalculatorImpl(! !@FactoryParameter Product product,! !Discounts discounts) { … }! ! …! }!
 15. 15. Real-life #2 Auto-factories ¤  Możemy wstrzyknąć fabrykę bez konieczności jej pisania! public class User {! @Inject! PriceCalculator.Factory priceCalculatorFactory;! ! void buy(Product product) {! int price = priceCalculatorFactory! ! !.create(product)! ! !.getFinalPrice();! // …! }! }!
 16. 16. Real-life #3 AOP++ ¤  AOP pozwala dodać interceptor na podstawie sygnatury ¤  Z Portable Extensions: dodatkowe możliwości ¤  „Dynamiczny AOP” ¤  na podstawie pliku konfiguracyjnego ¤  dowolna logika (w Javie, nie XMLu!) ¤  np. dodanie timing interceptora do konkretnych beanów
 17. 17. Linki ¤  https://github.com/adamw/portable-extensions-demo ¤  https://github.com/softwaremill/softwaremill-common ¤  http://www.jboss.org/arquillian ¤  http://seamframework.org/Weld
 18. 18. Dziękuje! Pytania? ¤  adam@warski.org ¤  @adamwarski

×