Advertisement
Advertisement

More Related Content

Advertisement

MTB.pptx

 1. Ika-10 Linggo Aralin 10: Aking Pamayanan: Tahanan, Kapaligiran, at Pamilya
 2. Basahin ang diyalogo.
 3. Ano ang mga tanong? Ano ang mga naging sagot? Kung ikaw ay isa sa kanila, ano pang impormasyon ang nais mong malaman?
 4. Ngayon, humanap ng kapareha at gawin ang usapan sa itaas.
 5. Gawain 1 Gumawa ng mga tanong na nagsisimula sa sino, ano, saan, at kailan gamit ang sumusunod na pangungusap.
 6. 1. Ang kuwento ay nangyari sa bahay. 2. Nagbakasyon sina Mildred at Nestor nang dalawang Linggo sa bahay ng pinsan nila.
 7. 3. Nanguha ng hinog na prutas si Nestor sa kanilang likod-bahay. 4. Umuuwi sila ng bahay kapag Linggo.
 8. 5. Sinalubong sila ng nanay, tatay, at ate sa bakuran. 6. Niyakap nila ang isa’t isa.
 9. 7. Ikinuwento ng mga bata ang kanilang masayang karanasan sa baryo. 8. Nilinis ni Mildred ang bahay.
 10. 9. Itinapon ni Nestor ang mga tuyong dahon sa kompost pit. 10. Masaya silang naghapunan nang sabay- sabay.
 11. Basahin ang maikling salaysay. Itala ang mahahalagang detalye. Ang Pangako ni Mila Isang umaga, habang
 12. Ano ang panghalip pananong?
 13. Tandaan Ang ano, sino, saan, at kailan ay tinatawag na panghalip pananong. Ang panghalip pananong ay mga salitang ginagamit upang magtanong.
 14. Ang pananong na sino ay ginagamit sa ngalan ng tao. Halimbawa: Sino ang ating panauhin? Sino ang aawit para sa akin? x
 15. Ang pananong na saan ay ginagamit upang sagutin ang mga tanong ukol sa lugar. Halimbawa: Saan ka pupunta? Saan mo gustong tumigil?
 16. Ang pananong na kailan ay ginagamit upang sagutin ang mga tanong tungkol sa oras. Halimbawa: Kailan ka pupunta sa Maynila? Kailan natin bibisitahin sina lolo at lola?
 17. Ang pananong na ano ay ginagamit upang sagutin ang mga tanong tungkol sa bagay o pangyayari. Halimbawa: Ano ang ginagawa mo? Ano ang masasabi mo sa exhibit?
 18. Basahin ang maikling salaysay. Itala ang mahahalagang detalye.
 19. Ang Pangako ni Mila Isang umaga, habang naglalakad si Mila papunta sa paaralan, naisip niya na matutuwa si Bb. Romero kung
 20. bibigyan niya ito ng bulaklak para sa kaniyang plorera. Nadaanan ni Mila ang hardin sa plasa, maganda at
 21. namumukadkad ang mga gumamela. Nabasa niya ang babala, “Bawal pumitas ng bulaklak.” Ngunit nang magkaroon siya ng pagkakataon,
 22. palihim siyang pumitas ng gumamela. Ibinigay ni Mila ang bulaklak sa guro at nagpasalamat ito. Nagkataon na ang kanilang
 23. aralin sa araw na iyon ay tungkol sa pagpapahalaga at pagsunod sa mga babala sa pampublikong pasyalan. Isa dito ay “Bawal pumitas ng bulaklak.”
 24. Pagkatapos ng paliwanag ni Bb. Romero, naisip ni Mila na mali ang kaniyang ginawa. Ipinangako niya sa kaniyang sarili na hindi na niya uulitin ang pagkakamali niya.
 25. Sagutin ang mga tanong. Isulat ang sagot sa papel. 1. Sino-sino ang mga tauhan sa kuwento? 2. Kailan nangyari ang kuwento?
 26. 3. Anong aralin ang tinalakay ng guro noong araw na iyon? 4. Kailan niya nalaman ang kaniyang pagkakamali?
 27. 5. Bakit niya pinitas ang gumamela kahit nakita na niya ang babala? 6. Ano ang nangyari sa loob ng klase?
 28. 7. Ano ang naisip ni Mila nang marinig ang tinatalakay ng guro? 8. Tama ba ang ipinangako ni Mila sa sarili? Bakit?
 29. 9. Kung ikaw si Mila, gagawin mo rin ba ang kaniyang ginawa? Bakit?
 30. Gumawa ng 5 pangungusap na ginagamitan ng mga panghalip pananong.
Advertisement