Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Prezentacija proektna

3,289 views

Published on

  • Be the first to comment

Prezentacija proektna

  1. 1. Средно општинско училиште “Крсте Петков мисирков” Демир Хисар Проектна задача по наставен предмет – Хемија Проблем на истражување:Радиоактивно загадување на водата и заштита
  2. 2. ГЛАВНА ХИПОТЕЗАРадиоактивното загадување на водите е едно однајопасните загадувања бидејќи тешко сеспречува, заштита од истото е можна, но тешкосе постигнува, а загадената вода одрадиоактивните елементи е опасна по здравјетои животот на луѓето.
  3. 3. МЕТОДИ И ТЕХНИКИ
  4. 4. Загадување на водите и видови на загадувања
  5. 5. РАДИОАКТИВНО ЗАГАДУВАЊЕ НА ВОДИТЕ
  6. 6. Коментар/Дискусија

×