SlideShare a Scribd company logo
1 of 19
Download to read offline
www.sigtuna.se
Informationsmöte för
vårdnadshavare läsåret
2017/2018
Dagordning
• Skolans hemsida och Facebook
• Sjukanmälan/ledighetsansökan
• Schema
• Kalendarium
• Likabehandlingsplan/trivselregler
• Skolportalen
• Elevledda utvecklingssamtal/lära känna samtal
• Studiestöd i Studion
• Samrådsrepresentanter
• Övriga frågor
Skolans hemsida och Facebook
• Skolans hemsida
• Årskursbloggen
• St Olof skola på facebook
Sjukanmälan/ledighetsansökan
Sjukanmälan
• Anmäl ditt barn frånvarande varje dag barnet är sjukt i Dexter eller ring
in till 08-12451532
Ledighetsansökan
• Ledighetsansökan för barnet lämnas in i god tid innan tilltänkt ledighet.
Skolan kan avslå ledighetsansökan utifrån frånvarons längd, elevens
studiesituation, möjligheter att kompensera den förlorade
undervisningen samt hur angelägen ledigheten är för eleven.
• Vid gemensam vårdnad ska alla vårdnadshavare skriva under ansökan.
Schema
• Nete.webuntis.com/WebUntis
• Enhetens namn: Sigtuna_SISO
• Inloggningsuppgifter behövs ej.
• Appen heter Untis mobile
Kalendarium
HT 17
• Poängjakten, 13/9
• Elevledda utvecklingssamtal, 18-19/9
• Studiedagar, 28-29/9
• Elevens val 11-12/10
• Höstlov, v.44
• Elevens val 18-19/12
• Sista skoldagen 20/12
Kalendarium
VT 18
• Skolan börjar, 9/1
• Elevledda utvecklingssamtal, 5-6/2
• Elevens val, 8-9/2
• Sportlov, v.9
• Studiedag, 21/3
• Påsklov, v.14
• Prao år 8, v.17-18
• Lov, 30/4 - 1/5
• Lov, 10-11/5
• Lov, 6/6
• Sista skoldagen, 14/6
Likabehandlingsplan/trivselregler
• Trivselregler
• Likabehandlingsplan/lathunden
• Diskrimineringsgrunderna
Trivselregler!
Punkt 1
Alla, både elever och personal, ska ta ansvar. Detta sker bl.a. genom att:
• Man håller bestämda tider,
• man har med sig nödvändigt material,
• man koncentrerar sig på arbetsuppgifterna,
• man har mobiltelefoner på ljudlöst och undanstoppade om de inte ska användas i undervisningen.
Mobiltelefoner och datorer hanteras utifrån lärarens anvisningar,
• man äter och dricker på rasterna,
• man inte bär ytterkläder i matsal, klassrum eller bibliotek (huvudbonad räknas inte som ytterkläder),
• Man tar hand om skolmaterialet,
• Man lämnar inte lektionerna utan lärarens tillåtelse,
• Man får inte fotografera eller filma inom skolans område.
Följer man inte trivselreglerna tas det upp med den berörda personen och vid behov med vårdnadshavare,
mentor eller skolledning. Störande föremål kan komma att omhändertas men återfås senare efter lektionens
eller dagens slut.
Trivselregler!
Punkt 2
Vi värnar om att vår skola ska hållas fri från kränkningar, hot och våld. Det gäller i alla dess delar, såväl lokaler
som utemiljö.
• Om du bryter mot trivselregeln: Varje vuxen är skyldig att omedelbart ingripa vid kränkande språk/beteende, hot och
våld. Elever visar civilkurage genom att berätta för någon vuxen vad de vet, sett eller hört. Åtgärder vidtas enligt
skolans likabehandlingsplan.
Punkt 3
Ingen får skräpa ner, klottra eller förstöra. Skolan ska vara ren och snygg. Vi ska vara rädda om egna och
andras saker.
• Om du bryter mot trivselregeln får du i uppgift att återställa i ursprungligt skick eller ersätta ekonomiskt. Mentor
kontaktar vårdnadshavare. I de fall det uppstår skadeståndsanspråk går detta via rektor.
Trivselregler!
Punkt 4
På vår skola får ingen röka, snusa, dricka alkohol eller använda droger under skoldagen. Ingen får heller synligt
bära symboler av något slag som kan uppfattas som propaganda för främlingsfientlighet och/eller droger.
• Om du bryter mot trivselregeln: Mentor kontaktar vårdnadshavare och skolledningen/elevhälsan. Personal talar med
berörd elev.
Punkt 5
På vår skola är det inte tillåtet använda bollar inomhus. Man får heller inte kasta snöbollar på skolans område.
• Om du bryter mot trivselregeln: Personal pratar med berörd elev och mentor kontaktar vårdnadshavare vid behov.
Vad gör skolan om någon blir kränkt?
 Säger ifrån!
 Meddelar mentor och rektor
 Samtalar med berörda elever
 Samtal till vårdnadshavare
 I vissa fall kontaktas Elevhälsan och möte bokas in
 Vissa kränkningar leder till anmälan till socialtjänst och/eller
polis
 I vissa fall: avstängning/omplacering till annan skola
Vid kränkande behandling:
Vad betyder orden?
 Diskriminering: Diskriminering är när skolan på
osakliga grunder behandlar en elev sämre än andra
elever och att missgynnandet har samband med kön,
könsidentitet och uttryck, etnisk tillhörighet, religion
eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning,
sexuell läggning eller ålder.
Skolportalen
• Här loggar du in för att få tillgång till Dexter och IST-
lärande.
• I Dexter kan du sjukanmäla barnet och även se
frånvaro/närvaro.
• Om du registrerar ditt telefonnummer/mailadress i Dexter
så får du ett sms eller mail om ditt barn är ogiltigt
frånvarande.
• I IST-lärande kan du se barnets utveckling och
måluppfyllelse i de olika ämnena
• För att logga in så följ instruktionerna på skolportalens
hemsida:
• http://www.sigtuna.se/Barn--Utbildning/Skolportalen/
Elevledda utvecklingssamtal/lära känna
samtal
• Lära känna-samtal
• Elevledda utvecklingssamtal
• IUP
Studiestöd i Studion
• I Studion finns det möjlighet att i lugn och ro arbeta med
skoluppgifter och få stöd/hjälp av skolans speciallärare.
Studions öppettider
• måndag 8.10 - 16.00
• tisdag 8.10 - 16.00
• onsdag 8.10 – 13.30
• torsdag 8.10 - 16.00
• fredag 8.10 - 15.00
Samrådsrepresentanter
Datum för samrådsträffar:
• 13/9
• 25/10
• 6/12
• 31/1
• 14/3
• 2/5
• 2 representanter väljs från varje klass
Övriga frågor

More Related Content

Similar to Informationsmöte för vårdnadshavare 2017

Förskoleklasserna på Lilla Adolf Fredrik skola
Förskoleklasserna på Lilla Adolf Fredrik skolaFörskoleklasserna på Lilla Adolf Fredrik skola
Förskoleklasserna på Lilla Adolf Fredrik skolaAlvencio
 
Infokvällen 2014 power point4 feb med skolstartsdatum
Infokvällen 2014 power point4 feb med skolstartsdatumInfokvällen 2014 power point4 feb med skolstartsdatum
Infokvällen 2014 power point4 feb med skolstartsdatumAlvencio
 
SamTidigt - Lerum
SamTidigt - LerumSamTidigt - Lerum
SamTidigt - LerumSamTidigt
 
Kunskapsskola med höga förväntningar på eleverna
Kunskapsskola med höga förväntningar på elevernaKunskapsskola med höga förväntningar på eleverna
Kunskapsskola med höga förväntningar på elevernaFolkpartiet Liberalerna
 
Carl-Gustav Sidenqvist som är BEOs skolexpert föreläser om vanliga frågor och...
Carl-Gustav Sidenqvist som är BEOs skolexpert föreläser om vanliga frågor och...Carl-Gustav Sidenqvist som är BEOs skolexpert föreläser om vanliga frågor och...
Carl-Gustav Sidenqvist som är BEOs skolexpert föreläser om vanliga frågor och...Henrik Widaeus
 
Vad Tycker FoRaLdrar Om Fritidshemmen I Mark
Vad Tycker FoRaLdrar Om Fritidshemmen I MarkVad Tycker FoRaLdrar Om Fritidshemmen I Mark
Vad Tycker FoRaLdrar Om Fritidshemmen I MarkMarkskommun
 
Presentation av Vendelsö hage
Presentation av Vendelsö hagePresentation av Vendelsö hage
Presentation av Vendelsö hagePysslingen
 
Elever behov i lärmiljön kompetento 19 jan 2018
Elever behov i lärmiljön kompetento 19 jan 2018Elever behov i lärmiljön kompetento 19 jan 2018
Elever behov i lärmiljön kompetento 19 jan 2018Exist Nu AB
 
Elever med speciella rättigheter
Elever med speciella rättigheterElever med speciella rättigheter
Elever med speciella rättighetervivecadahl
 
Föräldramöte åk 6 2014-09-02
Föräldramöte åk 6  2014-09-02Föräldramöte åk 6  2014-09-02
Föräldramöte åk 6 2014-09-02vivecadahl
 
Information om förskoleklassverksamhet 2015 - PowerPoint
Information om förskoleklassverksamhet 2015 - PowerPointInformation om förskoleklassverksamhet 2015 - PowerPoint
Information om förskoleklassverksamhet 2015 - PowerPointAlvencio
 
Nyanlända i Sundsvall
Nyanlända i SundsvallNyanlända i Sundsvall
Nyanlända i Sundsvallmittlarande
 
Riktlinjer Konkurrera Med Kunskap Och Forskning
Riktlinjer Konkurrera Med Kunskap Och ForskningRiktlinjer Konkurrera Med Kunskap Och Forskning
Riktlinjer Konkurrera Med Kunskap Och ForskningSocialdemokraterna
 
Infomöte 140609 1-4
Infomöte 140609 1-4Infomöte 140609 1-4
Infomöte 140609 1-4Skapaskolan
 

Similar to Informationsmöte för vårdnadshavare 2017 (16)

Förskoleklasserna på Lilla Adolf Fredrik skola
Förskoleklasserna på Lilla Adolf Fredrik skolaFörskoleklasserna på Lilla Adolf Fredrik skola
Förskoleklasserna på Lilla Adolf Fredrik skola
 
Infokvällen 2014 power point4 feb med skolstartsdatum
Infokvällen 2014 power point4 feb med skolstartsdatumInfokvällen 2014 power point4 feb med skolstartsdatum
Infokvällen 2014 power point4 feb med skolstartsdatum
 
SamTidigt - Lerum
SamTidigt - LerumSamTidigt - Lerum
SamTidigt - Lerum
 
Kunskapsskola med höga förväntningar på eleverna
Kunskapsskola med höga förväntningar på elevernaKunskapsskola med höga förväntningar på eleverna
Kunskapsskola med höga förväntningar på eleverna
 
Carl-Gustav Sidenqvist som är BEOs skolexpert föreläser om vanliga frågor och...
Carl-Gustav Sidenqvist som är BEOs skolexpert föreläser om vanliga frågor och...Carl-Gustav Sidenqvist som är BEOs skolexpert föreläser om vanliga frågor och...
Carl-Gustav Sidenqvist som är BEOs skolexpert föreläser om vanliga frågor och...
 
Vad Tycker FoRaLdrar Om Fritidshemmen I Mark
Vad Tycker FoRaLdrar Om Fritidshemmen I MarkVad Tycker FoRaLdrar Om Fritidshemmen I Mark
Vad Tycker FoRaLdrar Om Fritidshemmen I Mark
 
Presentation av Vendelsö hage
Presentation av Vendelsö hagePresentation av Vendelsö hage
Presentation av Vendelsö hage
 
Pdf2575
Pdf2575Pdf2575
Pdf2575
 
Elever behov i lärmiljön kompetento 19 jan 2018
Elever behov i lärmiljön kompetento 19 jan 2018Elever behov i lärmiljön kompetento 19 jan 2018
Elever behov i lärmiljön kompetento 19 jan 2018
 
Elever med speciella rättigheter
Elever med speciella rättigheterElever med speciella rättigheter
Elever med speciella rättigheter
 
Föräldramöte åk 6 2014-09-02
Föräldramöte åk 6  2014-09-02Föräldramöte åk 6  2014-09-02
Föräldramöte åk 6 2014-09-02
 
Information om förskoleklassverksamhet 2015 - PowerPoint
Information om förskoleklassverksamhet 2015 - PowerPointInformation om förskoleklassverksamhet 2015 - PowerPoint
Information om förskoleklassverksamhet 2015 - PowerPoint
 
Facebook i skolan
Facebook i skolanFacebook i skolan
Facebook i skolan
 
Nyanlända i Sundsvall
Nyanlända i SundsvallNyanlända i Sundsvall
Nyanlända i Sundsvall
 
Riktlinjer Konkurrera Med Kunskap Och Forskning
Riktlinjer Konkurrera Med Kunskap Och ForskningRiktlinjer Konkurrera Med Kunskap Och Forskning
Riktlinjer Konkurrera Med Kunskap Och Forskning
 
Infomöte 140609 1-4
Infomöte 140609 1-4Infomöte 140609 1-4
Infomöte 140609 1-4
 

Informationsmöte för vårdnadshavare 2017

 • 2. Dagordning • Skolans hemsida och Facebook • Sjukanmälan/ledighetsansökan • Schema • Kalendarium • Likabehandlingsplan/trivselregler • Skolportalen • Elevledda utvecklingssamtal/lära känna samtal • Studiestöd i Studion • Samrådsrepresentanter • Övriga frågor
 • 3. Skolans hemsida och Facebook • Skolans hemsida • Årskursbloggen • St Olof skola på facebook
 • 4. Sjukanmälan/ledighetsansökan Sjukanmälan • Anmäl ditt barn frånvarande varje dag barnet är sjukt i Dexter eller ring in till 08-12451532 Ledighetsansökan • Ledighetsansökan för barnet lämnas in i god tid innan tilltänkt ledighet. Skolan kan avslå ledighetsansökan utifrån frånvarons längd, elevens studiesituation, möjligheter att kompensera den förlorade undervisningen samt hur angelägen ledigheten är för eleven. • Vid gemensam vårdnad ska alla vårdnadshavare skriva under ansökan.
 • 5. Schema • Nete.webuntis.com/WebUntis • Enhetens namn: Sigtuna_SISO • Inloggningsuppgifter behövs ej. • Appen heter Untis mobile
 • 6. Kalendarium HT 17 • Poängjakten, 13/9 • Elevledda utvecklingssamtal, 18-19/9 • Studiedagar, 28-29/9 • Elevens val 11-12/10 • Höstlov, v.44 • Elevens val 18-19/12 • Sista skoldagen 20/12
 • 7. Kalendarium VT 18 • Skolan börjar, 9/1 • Elevledda utvecklingssamtal, 5-6/2 • Elevens val, 8-9/2 • Sportlov, v.9 • Studiedag, 21/3 • Påsklov, v.14 • Prao år 8, v.17-18 • Lov, 30/4 - 1/5 • Lov, 10-11/5 • Lov, 6/6 • Sista skoldagen, 14/6
 • 9. Trivselregler! Punkt 1 Alla, både elever och personal, ska ta ansvar. Detta sker bl.a. genom att: • Man håller bestämda tider, • man har med sig nödvändigt material, • man koncentrerar sig på arbetsuppgifterna, • man har mobiltelefoner på ljudlöst och undanstoppade om de inte ska användas i undervisningen. Mobiltelefoner och datorer hanteras utifrån lärarens anvisningar, • man äter och dricker på rasterna, • man inte bär ytterkläder i matsal, klassrum eller bibliotek (huvudbonad räknas inte som ytterkläder), • Man tar hand om skolmaterialet, • Man lämnar inte lektionerna utan lärarens tillåtelse, • Man får inte fotografera eller filma inom skolans område. Följer man inte trivselreglerna tas det upp med den berörda personen och vid behov med vårdnadshavare, mentor eller skolledning. Störande föremål kan komma att omhändertas men återfås senare efter lektionens eller dagens slut.
 • 10. Trivselregler! Punkt 2 Vi värnar om att vår skola ska hållas fri från kränkningar, hot och våld. Det gäller i alla dess delar, såväl lokaler som utemiljö. • Om du bryter mot trivselregeln: Varje vuxen är skyldig att omedelbart ingripa vid kränkande språk/beteende, hot och våld. Elever visar civilkurage genom att berätta för någon vuxen vad de vet, sett eller hört. Åtgärder vidtas enligt skolans likabehandlingsplan. Punkt 3 Ingen får skräpa ner, klottra eller förstöra. Skolan ska vara ren och snygg. Vi ska vara rädda om egna och andras saker. • Om du bryter mot trivselregeln får du i uppgift att återställa i ursprungligt skick eller ersätta ekonomiskt. Mentor kontaktar vårdnadshavare. I de fall det uppstår skadeståndsanspråk går detta via rektor.
 • 11. Trivselregler! Punkt 4 På vår skola får ingen röka, snusa, dricka alkohol eller använda droger under skoldagen. Ingen får heller synligt bära symboler av något slag som kan uppfattas som propaganda för främlingsfientlighet och/eller droger. • Om du bryter mot trivselregeln: Mentor kontaktar vårdnadshavare och skolledningen/elevhälsan. Personal talar med berörd elev. Punkt 5 På vår skola är det inte tillåtet använda bollar inomhus. Man får heller inte kasta snöbollar på skolans område. • Om du bryter mot trivselregeln: Personal pratar med berörd elev och mentor kontaktar vårdnadshavare vid behov.
 • 12. Vad gör skolan om någon blir kränkt?  Säger ifrån!  Meddelar mentor och rektor  Samtalar med berörda elever  Samtal till vårdnadshavare  I vissa fall kontaktas Elevhälsan och möte bokas in  Vissa kränkningar leder till anmälan till socialtjänst och/eller polis  I vissa fall: avstängning/omplacering till annan skola
 • 14. Vad betyder orden?  Diskriminering: Diskriminering är när skolan på osakliga grunder behandlar en elev sämre än andra elever och att missgynnandet har samband med kön, könsidentitet och uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder.
 • 15. Skolportalen • Här loggar du in för att få tillgång till Dexter och IST- lärande. • I Dexter kan du sjukanmäla barnet och även se frånvaro/närvaro. • Om du registrerar ditt telefonnummer/mailadress i Dexter så får du ett sms eller mail om ditt barn är ogiltigt frånvarande. • I IST-lärande kan du se barnets utveckling och måluppfyllelse i de olika ämnena • För att logga in så följ instruktionerna på skolportalens hemsida: • http://www.sigtuna.se/Barn--Utbildning/Skolportalen/
 • 16. Elevledda utvecklingssamtal/lära känna samtal • Lära känna-samtal • Elevledda utvecklingssamtal • IUP
 • 17. Studiestöd i Studion • I Studion finns det möjlighet att i lugn och ro arbeta med skoluppgifter och få stöd/hjälp av skolans speciallärare. Studions öppettider • måndag 8.10 - 16.00 • tisdag 8.10 - 16.00 • onsdag 8.10 – 13.30 • torsdag 8.10 - 16.00 • fredag 8.10 - 15.00
 • 18. Samrådsrepresentanter Datum för samrådsträffar: • 13/9 • 25/10 • 6/12 • 31/1 • 14/3 • 2/5 • 2 representanter väljs från varje klass