SlideShare a Scribd company logo

Năng lực quản lý của cán bộ công đoàn chuyên trách – từ thực tiễn tỉnh Phú Yên.doc

Năng lực quản lý của cán bộ công đoàn chuyên trách – từ thực tiễn tỉnh Phú Yên. Trên cơ sở làm rõ những vấn đề lý luận và thực tiễn về năng lực quản lý của cán bộ Công đoàn chuyên trách trên địa bàn tỉnh Phú Yên để từ đó đề xuất một số giải pháp nhằm nâng cao năng lực quản lý của cán bộ công đoàn chuyên trách trên địa bàn tỉnh Phú Yên.

1 of 102
Download to read offline
Dịch vụ viết thuê đề tài – KB Zalo/Tele 0917.193.864 – luanvantrust.com
Kham thảo miễn phí – Kết bạn Zalo/Tele mình 0917.193.864
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BỘ NỘI VỤ
HỌC VIỆN HÀNH CHÍNH QUỐC GIA
PHAN TIẾN DŨNG
NĂNG LỰC QUẢN LÝ CỦA CÁN BỘ CÔNG
ĐOÀN CHUYÊN TRÁCH – TỪ THỰC TIỄN
TỈNH PHÚ YÊN
LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN LÝ CÔNG
ĐẮK LẮK
Dịch vụ viết thuê đề tài – KB Zalo/Tele 0917.193.864 – luanvantrust.com
Kham thảo miễn phí – Kết bạn Zalo/Tele mình 0917.193.864
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BỘ NỘI VỤ
HỌC VIỆN HÀNH CHÍNH QUỐC GIA
PHAN TIẾN DŨNG
NĂNG LỰC QUẢN LÝ CỦA CÁN BỘ
CÔNG ĐOÀN CHUYÊN TRÁCH – TỪ
THỰC TIỄN TỈNH PHÚ YÊN
LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN LÝ CÔNG
Chuyên ngành: Quản lý công
Mã số: 60 34 04 03
NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC: TS. HOÀNG MAI
ĐẮK LẮK
Dịch vụ viết thuê đề tài – KB Zalo/Tele 0917.193.864 – luanvantrust.com
Kham thảo miễn phí – Kết bạn Zalo/Tele mình 0917.193.864
LỜI CẢM ƠN
Để hoàn thành Luận văn tốt nghiệp, ngoài sự nỗ lực của bản thân còn
có sự giúp đỡ tận tình của các Thầy, Cô giáo, các đồng nghiệp và các cơ
quan hữu quan.
Với tình cảm chân thành nhất, tôi xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc tới
Học Viện Hành chính Quốc gia, Khoa sau Đại học và các Thầy, Cô giáo đã
giúp đỡ trong thời gian tôi học tập và nghiên cứu tại Trường.
Các Ban, đơn vị trực thuộc, các Công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở và
toàn thể cán bộ công đoàn chuyên trách của Liên đoàn Lao động tỉnh Phú
Yên đã quan tâm, tạo điều kiện và cung cấp số liệu cho quá trình nghiên cứu
viết Luận văn.
Đặc biệt, tôi xin bày tỏ lòng biết ơn tới Tiến sĩ Hoàng Mai –Phó trưởng
Khoa Sau Đại học, người đã trực tiếp hướng dẫn và dành nhiều thời gian,
công sức giúp tôi hoàn thành Luận văn này.
Mặc dù, tôi đã cố gắng và cẩn thận trong việc lựa chọn nội dung cũng
như trình bày Luận văn. Tuy nhiên, Luận văn không thể tránh khỏi những
thiết sót. Tôi mong muốn tiếp tục nhận được góp ý quý báu để Luận văn và
bản thân tôi được hoàn thiện hơn nhằm góp phần cho đồng nghiệp ứng dụng
trong xây dựng và nâng cao nâng cao năng lực quản lý của cán bộ công đoàn
chuyên trách Liên đoàn Lao động tỉnh Phú Yên.
Xin trân trọng cảm ơn!
Dịch vụ viết thuê đề tài – KB Zalo/Tele 0917.193.864 – luanvantrust.com
Kham thảo miễn phí – Kết bạn Zalo/Tele mình 0917.193.864
LỜI CAM ĐOAN
Trong quá trình thực hiện Luận văn này, tôi có sử dụng một số tài liệu
tham khảo của các tác giả, các nhà khoa học, Giáo sư, Tiến sĩ và các anh chị,
bạn bè đồng nghiệp. Các số liệu và kết quả trong quá trình nghiên cứu là
hoàn toàn do quá trình tìm hiểu và nghiên cứu của tôi, chưa được sử dụng
cho đề tài bảo vệ một học vị nào.
Tôi xin cam đoan rằng các số liệu và mọi thông tin trích dẫn trong
Luận văn đều có nguồn gốc rõ ràng.
Xin chân thành cảm ơn!
Đăk Lăk, ngày tháng năm 2017
Tác giả
Phan Tiến Dũng
i
Dịch vụ viết thuê đề tài – KB Zalo/Tele 0917.193.864 – luanvantrust.com
Kham thảo miễn phí – Kết bạn Zalo/Tele mình 0917.193.864
MỤC LỤC
trang
TRANG PHỤ BÌA
LỜI CAM ĐOAN...............................................................................................i
MỤC LỤC.........................................................................................................ii
DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT ..............................................................vi
DANH MỤC CÁC BẢNG BIỂU ...................................................................vii
PHẦN MỞ ĐẦU..............................................................................................1
1. Lý do chọn đề tài luận văn ............................................................................1
2. Tình hình nghiên cứu liên quan đến đề tài luận văn .....................................4
3. Mục đích và nhiệm vụ của luận văn .............................................................5
4. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu của luận văn ...........................................5
5. Phương pháp luận và phương pháp nghiên cứu của luận văn ......................6
6. Những đóng góp mới của luận văn...............................................................6
7. Ý nghĩa lý luận và thực tiễn của luận văn.....................................................7
8. Kết cấu của luận văn .....................................................................................7
CHƯƠNG I - CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN VỀ NĂNG LỰC QUẢN
LÝ CỦA CÁN BỘ CÔNG ĐOÀN CHUYÊN TRÁCH...................................9
1.1. Một số khái niệm có liên quan ...................................................................9
1.1.1. Cán bộ......................................................................................................9
1.1.2. Cán bộ công đoàn..................................................................................11
1.1.3. Đội ngũ cán bộ công đoàn.....................................................................15
1.1.4. Năng lực quản lý ...................................................................................15
1.2. Các yếu tố cấu thành năng lực quản lý của cán bộ công đoàn chuyên trách16
1.2.1.Trình độ..................................................................................................16
1.2.2. Kỹ năng, năng lực quản lý ....................................................................17
1.2.3. Thái độ...................................................................................................18
ii
Dịch vụ viết thuê đề tài – KB Zalo/Tele 0917.193.864 – luanvantrust.com
Kham thảo miễn phí – Kết bạn Zalo/Tele mình 0917.193.864
1.3. Các tiêu chí đánh giá năng lực quản lý của cán bộ công đoàn chuyên
trách.................................................................................................................19
1.3.1. Về kiến thức và trình độ chuyên môn...................................................19
1.3.2. Về năng lực và kỹ năng quản lý............................................................21
1.3.3. Về thái độ, cách ứng xử trong thực thi nhiệm vụ..................................23
1.3.4. Về phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống ............................................23
1.4. Các yếu tố tác động đến năng lực quản lý của cán bộ công đoàn chuyên
trách.................................................................................................................27
1.4.1. Yếu tố chủ quan.....................................................................................27
1.4.2. Yếu tố khách quan.................................................................................28
1.5. Kinh nghiệm nâng cao năng lực quản lý của cán bộ công đoàn chuyên
trách của một số địa phương. ..........................................................................31
1.5.3. Kinh nghiệm nâng cao năng lực quản lý của cán bộ công đoàn chuyên
trách của Liên đoàn Lao động tỉnh Phú Yên...................................................36
Tiểu kết Chương 1...........................................................................................38
CHƯƠNG II - THỰC TRẠNG NĂNG LỰC QUẢN LÝ CỦA CÁN BỘ ....39
CÔNG ĐOÀN CHUYÊN TRÁCH TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH PHÚ YÊN.......39
2.1. Khái quát về Công đoàn tỉnh Phú Yên.....................................................39
2.1.1. Sự ra đời và phát triển của Công đoàn tỉnh Phú Yên............................39
2.1.2. Phong trào cán bộ, công chức, viên chức, lao động tỉnh Phú Yên .......40
2.1.3. Chức năng, nhiệm vụ của Liên đoàn lao động tỉnh Phú Yên. ..............40
2.1.4. Cơ cấu tổ chức Liên đoàn lao động tỉnh Phú Yên ................................41
2.1.5. Kết quả hoạt động Công đoàn tỉnh Phú Yên.........................................44
2.2. Phân tích thực trạng năng lực quản lý của cán bộ công đoàn chuyên trách
tỉnh Phú Yên....................................................................................................49
2.2.1. Trình độ.................................................................................................49
2.2.2. Kỹ năng .................................................................................................55
iii

Recommended

More Related Content

Similar to Năng lực quản lý của cán bộ công đoàn chuyên trách – từ thực tiễn tỉnh Phú Yên.doc

Thực Trạng Nâng Cao Chất Lượng Đội Ngũ Cán Bộ, Công Chức Cấp Xã Của Huyện Vĩn...
Thực Trạng Nâng Cao Chất Lượng Đội Ngũ Cán Bộ, Công Chức Cấp Xã Của Huyện Vĩn...Thực Trạng Nâng Cao Chất Lượng Đội Ngũ Cán Bộ, Công Chức Cấp Xã Của Huyện Vĩn...
Thực Trạng Nâng Cao Chất Lượng Đội Ngũ Cán Bộ, Công Chức Cấp Xã Của Huyện Vĩn...Dịch vụ viết thuê Luận Văn - ZALO 0932091562
 
Luận Văn Thạc Sĩ Chất Lượng Hoạt Động Của Văn Phòng Hội Đồng Nhân Dân.docx
Luận Văn Thạc Sĩ Chất Lượng Hoạt Động Của Văn Phòng Hội Đồng Nhân Dân.docxLuận Văn Thạc Sĩ Chất Lượng Hoạt Động Của Văn Phòng Hội Đồng Nhân Dân.docx
Luận Văn Thạc Sĩ Chất Lượng Hoạt Động Của Văn Phòng Hội Đồng Nhân Dân.docxNhận Viết Đề Tài Trọn Gói ZALO 0932091562
 

Similar to Năng lực quản lý của cán bộ công đoàn chuyên trách – từ thực tiễn tỉnh Phú Yên.doc (20)

Ứng dụng công nghệ thông tin trong điều hành công việc tại Bộ Nội Vụ.doc
Ứng dụng công nghệ thông tin trong điều hành công việc tại Bộ Nội Vụ.docỨng dụng công nghệ thông tin trong điều hành công việc tại Bộ Nội Vụ.doc
Ứng dụng công nghệ thông tin trong điều hành công việc tại Bộ Nội Vụ.doc
 
Nâng cao hiệu quả tuyển dụng nguồn nhân lực tại công ty phát triển Trú...
Nâng cao hiệu quả tuyển dụng nguồn nhân lực tại công ty phát triển Trú...Nâng cao hiệu quả tuyển dụng nguồn nhân lực tại công ty phát triển Trú...
Nâng cao hiệu quả tuyển dụng nguồn nhân lực tại công ty phát triển Trú...
 
Thực Trạng Nâng Cao Chất Lượng Đội Ngũ Cán Bộ, Công Chức Cấp Xã Của Huyện Vĩn...
Thực Trạng Nâng Cao Chất Lượng Đội Ngũ Cán Bộ, Công Chức Cấp Xã Của Huyện Vĩn...Thực Trạng Nâng Cao Chất Lượng Đội Ngũ Cán Bộ, Công Chức Cấp Xã Của Huyện Vĩn...
Thực Trạng Nâng Cao Chất Lượng Đội Ngũ Cán Bộ, Công Chức Cấp Xã Của Huyện Vĩn...
 
Quản lý nhà nước đối với hoạt động đạo công giáo trên địa bàn huyện Phú Vang,...
Quản lý nhà nước đối với hoạt động đạo công giáo trên địa bàn huyện Phú Vang,...Quản lý nhà nước đối với hoạt động đạo công giáo trên địa bàn huyện Phú Vang,...
Quản lý nhà nước đối với hoạt động đạo công giáo trên địa bàn huyện Phú Vang,...
 
BÀI MẪU khóa luận tốt nghiệp quản trị văn phòng, HAY, 9 ĐIỂM
BÀI MẪU khóa luận tốt nghiệp quản trị văn phòng, HAY, 9 ĐIỂMBÀI MẪU khóa luận tốt nghiệp quản trị văn phòng, HAY, 9 ĐIỂM
BÀI MẪU khóa luận tốt nghiệp quản trị văn phòng, HAY, 9 ĐIỂM
 
Nâng cao công tác tuyển dụng tại Công ty Đầu tư Phi Nam.doc
Nâng cao công tác tuyển dụng tại Công ty Đầu tư Phi Nam.docNâng cao công tác tuyển dụng tại Công ty Đầu tư Phi Nam.doc
Nâng cao công tác tuyển dụng tại Công ty Đầu tư Phi Nam.doc
 
Nâng cao công tác tuyển dụng tại Công ty Đầu tư Phi Nam.doc
Nâng cao công tác tuyển dụng tại Công ty Đầu tư Phi Nam.docNâng cao công tác tuyển dụng tại Công ty Đầu tư Phi Nam.doc
Nâng cao công tác tuyển dụng tại Công ty Đầu tư Phi Nam.doc
 
Phát triển bảo hiểm y tế hộ gia đình trên địa bàn thành phố Thái Nguyên.doc
Phát triển bảo hiểm y tế hộ gia đình trên địa bàn thành phố Thái Nguyên.docPhát triển bảo hiểm y tế hộ gia đình trên địa bàn thành phố Thái Nguyên.doc
Phát triển bảo hiểm y tế hộ gia đình trên địa bàn thành phố Thái Nguyên.doc
 
Bồi dưỡng công chức các cơ quan chuyên môn thuộc ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Nôn...
Bồi dưỡng công chức các cơ quan chuyên môn thuộc ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Nôn...Bồi dưỡng công chức các cơ quan chuyên môn thuộc ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Nôn...
Bồi dưỡng công chức các cơ quan chuyên môn thuộc ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Nôn...
 
Luận Văn Thạc Sĩ Chất Lượng Hoạt Động Của Văn Phòng Hội Đồng Nhân Dân.docx
Luận Văn Thạc Sĩ Chất Lượng Hoạt Động Của Văn Phòng Hội Đồng Nhân Dân.docxLuận Văn Thạc Sĩ Chất Lượng Hoạt Động Của Văn Phòng Hội Đồng Nhân Dân.docx
Luận Văn Thạc Sĩ Chất Lượng Hoạt Động Của Văn Phòng Hội Đồng Nhân Dân.docx
 
Năng lực công chức văn phòng thống kê cấp xã trên địa bàn tỉnh Đắk Nông.doc
Năng lực công chức văn phòng thống kê cấp xã trên địa bàn tỉnh Đắk Nông.docNăng lực công chức văn phòng thống kê cấp xã trên địa bàn tỉnh Đắk Nông.doc
Năng lực công chức văn phòng thống kê cấp xã trên địa bàn tỉnh Đắk Nông.doc
 
Quản lý đào tạo lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài trong bối cảnh hội...
Quản lý đào tạo lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài trong bối cảnh hội...Quản lý đào tạo lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài trong bối cảnh hội...
Quản lý đào tạo lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài trong bối cảnh hội...
 
Giải pháp phát triển nguồn nhân lực tỉnh Quảng Bình trong sự nghiệp công nghi...
Giải pháp phát triển nguồn nhân lực tỉnh Quảng Bình trong sự nghiệp công nghi...Giải pháp phát triển nguồn nhân lực tỉnh Quảng Bình trong sự nghiệp công nghi...
Giải pháp phát triển nguồn nhân lực tỉnh Quảng Bình trong sự nghiệp công nghi...
 
Giải pháp nâng cao chất lượng cho vay tiêu dùng tại ngân hàng nông nghiệp và ...
Giải pháp nâng cao chất lượng cho vay tiêu dùng tại ngân hàng nông nghiệp và ...Giải pháp nâng cao chất lượng cho vay tiêu dùng tại ngân hàng nông nghiệp và ...
Giải pháp nâng cao chất lượng cho vay tiêu dùng tại ngân hàng nông nghiệp và ...
 
Biện pháp hoàn thiện công tác quản lí nhân sự Trường Trung cấp Y tế Bình Phư...
Biện pháp hoàn thiện công tác quản lí nhân sự Trường Trung cấp Y tế Bình Phư...Biện pháp hoàn thiện công tác quản lí nhân sự Trường Trung cấp Y tế Bình Phư...
Biện pháp hoàn thiện công tác quản lí nhân sự Trường Trung cấp Y tế Bình Phư...
 
Khóa luận Nâng cao hiệu quả sử dụng vốn công ty xây dựng và thương mại ...
Khóa luận Nâng cao hiệu quả sử dụng vốn công ty xây dựng và thương mại ...Khóa luận Nâng cao hiệu quả sử dụng vốn công ty xây dựng và thương mại ...
Khóa luận Nâng cao hiệu quả sử dụng vốn công ty xây dựng và thương mại ...
 
Hoàn thiện quản lý nhà nước về an toàn giao thông đường bộ trên địa bàn tỉnh ...
Hoàn thiện quản lý nhà nước về an toàn giao thông đường bộ trên địa bàn tỉnh ...Hoàn thiện quản lý nhà nước về an toàn giao thông đường bộ trên địa bàn tỉnh ...
Hoàn thiện quản lý nhà nước về an toàn giao thông đường bộ trên địa bàn tỉnh ...
 
Giải pháp hoàn thiện công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực tại Công t...
Giải pháp hoàn thiện công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực tại Công t...Giải pháp hoàn thiện công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực tại Công t...
Giải pháp hoàn thiện công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực tại Công t...
 
YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN ĐỘNG LỰC LÀM VIỆC CỦA NHÂN VIÊN TẠI NGÂN HÀNG VIỆT NAM T...
YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN ĐỘNG LỰC LÀM VIỆC CỦA NHÂN VIÊN TẠI NGÂN HÀNG VIỆT NAM T...YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN ĐỘNG LỰC LÀM VIỆC CỦA NHÂN VIÊN TẠI NGÂN HÀNG VIỆT NAM T...
YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN ĐỘNG LỰC LÀM VIỆC CỦA NHÂN VIÊN TẠI NGÂN HÀNG VIỆT NAM T...
 
Đánh giá thực hiện công việc của đội ngũ công chức tại ubnd huyện Phú Bình, t...
Đánh giá thực hiện công việc của đội ngũ công chức tại ubnd huyện Phú Bình, t...Đánh giá thực hiện công việc của đội ngũ công chức tại ubnd huyện Phú Bình, t...
Đánh giá thực hiện công việc của đội ngũ công chức tại ubnd huyện Phú Bình, t...
 

More from Dịch vụ viết thuê đề tài trọn gói 🥳🥳 Liên hệ ZALO/TELE: 0917.193.864 ❤❤

More from Dịch vụ viết thuê đề tài trọn gói 🥳🥳 Liên hệ ZALO/TELE: 0917.193.864 ❤❤ (20)

Cơ sở khoa học về quản lý nhà nước đối với dịch vụ công cộng.docx
Cơ sở khoa học về quản lý nhà nước đối với dịch vụ công cộng.docxCơ sở khoa học về quản lý nhà nước đối với dịch vụ công cộng.docx
Cơ sở khoa học về quản lý nhà nước đối với dịch vụ công cộng.docx
 
Cơ sở lý luận pháp luật về bảo vệ cổ đông thiểu số và phân chia các giai đoạn...
Cơ sở lý luận pháp luật về bảo vệ cổ đông thiểu số và phân chia các giai đoạn...Cơ sở lý luận pháp luật về bảo vệ cổ đông thiểu số và phân chia các giai đoạn...
Cơ sở lý luận pháp luật về bảo vệ cổ đông thiểu số và phân chia các giai đoạn...
 
Cơ sở lý luận về tội tàng trữ, vận chuyển, mua bán trái phép chất ma túy.docx
Cơ sở lý luận về tội tàng trữ, vận chuyển, mua bán trái phép chất ma túy.docxCơ sở lý luận về tội tàng trữ, vận chuyển, mua bán trái phép chất ma túy.docx
Cơ sở lý luận về tội tàng trữ, vận chuyển, mua bán trái phép chất ma túy.docx
 
Cơ sở lý luận về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng trong các giao dịch có sử d...
Cơ sở lý luận về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng trong các giao dịch có sử d...Cơ sở lý luận về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng trong các giao dịch có sử d...
Cơ sở lý luận về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng trong các giao dịch có sử d...
 
Cơ sở lý luận về hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp.docx
Cơ sở lý luận về hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp.docxCơ sở lý luận về hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp.docx
Cơ sở lý luận về hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp.docx
 
Cơ sở lý luận quản lý nhà nước về đấu thầu trong đầu tư xây dựng bằng nguồn v...
Cơ sở lý luận quản lý nhà nước về đấu thầu trong đầu tư xây dựng bằng nguồn v...Cơ sở lý luận quản lý nhà nước về đấu thầu trong đầu tư xây dựng bằng nguồn v...
Cơ sở lý luận quản lý nhà nước về đấu thầu trong đầu tư xây dựng bằng nguồn v...
 
Cơ sở lý luận về các nguyên tắc xử lý ngƣời chƣa thành niên phạm tội.docx
Cơ sở lý luận về các nguyên tắc xử lý ngƣời chƣa thành niên phạm tội.docxCơ sở lý luận về các nguyên tắc xử lý ngƣời chƣa thành niên phạm tội.docx
Cơ sở lý luận về các nguyên tắc xử lý ngƣời chƣa thành niên phạm tội.docx
 
Cơ sở lý luận về đào tạo, bồi dưỡng viên chức và viên chức ngành bảo hiểm xã ...
Cơ sở lý luận về đào tạo, bồi dưỡng viên chức và viên chức ngành bảo hiểm xã ...Cơ sở lý luận về đào tạo, bồi dưỡng viên chức và viên chức ngành bảo hiểm xã ...
Cơ sở lý luận về đào tạo, bồi dưỡng viên chức và viên chức ngành bảo hiểm xã ...
 
Đồ án tốt nghiệp Mô hình phân loại sản phẩm theo chiều cao dùng Arduino.doc
Đồ án tốt nghiệp Mô hình phân loại sản phẩm theo chiều cao dùng Arduino.docĐồ án tốt nghiệp Mô hình phân loại sản phẩm theo chiều cao dùng Arduino.doc
Đồ án tốt nghiệp Mô hình phân loại sản phẩm theo chiều cao dùng Arduino.doc
 
Quản lý Nhà nước đối với người có công với cách mạng trên địa bàn tỉnh Kiên G...
Quản lý Nhà nước đối với người có công với cách mạng trên địa bàn tỉnh Kiên G...Quản lý Nhà nước đối với người có công với cách mạng trên địa bàn tỉnh Kiên G...
Quản lý Nhà nước đối với người có công với cách mạng trên địa bàn tỉnh Kiên G...
 
BỘ CHUYỂN ĐỔI NĂNG LƯỢNG TỪ DC – DC, DC – AC KẾT HỢP MPPT.doc
BỘ CHUYỂN ĐỔI NĂNG LƯỢNG TỪ DC – DC, DC – AC KẾT HỢP MPPT.docBỘ CHUYỂN ĐỔI NĂNG LƯỢNG TỪ DC – DC, DC – AC KẾT HỢP MPPT.doc
BỘ CHUYỂN ĐỔI NĂNG LƯỢNG TỪ DC – DC, DC – AC KẾT HỢP MPPT.doc
 
Tổ chức và hoạt động của Ban Tiếp công dân tỉnh Bình Thuận.doc
Tổ chức và hoạt động của Ban Tiếp công dân tỉnh Bình Thuận.docTổ chức và hoạt động của Ban Tiếp công dân tỉnh Bình Thuận.doc
Tổ chức và hoạt động của Ban Tiếp công dân tỉnh Bình Thuận.doc
 
Quản lý nhà nƣớc về thu BHXH bắt buộc trên địa bàn Quận Gò Vấp, Thành phố Hồ ...
Quản lý nhà nƣớc về thu BHXH bắt buộc trên địa bàn Quận Gò Vấp, Thành phố Hồ ...Quản lý nhà nƣớc về thu BHXH bắt buộc trên địa bàn Quận Gò Vấp, Thành phố Hồ ...
Quản lý nhà nƣớc về thu BHXH bắt buộc trên địa bàn Quận Gò Vấp, Thành phố Hồ ...
 
Xây dựng văn hoá doanh nghiệp cho các doanh nghiệp Việt Nam trong xu thế hội ...
Xây dựng văn hoá doanh nghiệp cho các doanh nghiệp Việt Nam trong xu thế hội ...Xây dựng văn hoá doanh nghiệp cho các doanh nghiệp Việt Nam trong xu thế hội ...
Xây dựng văn hoá doanh nghiệp cho các doanh nghiệp Việt Nam trong xu thế hội ...
 
Phát triển du lịch sinh thái dựa vào cộng đồng tại tỉnh phongsaly, cộng ho...
Phát triển du lịch sinh thái dựa vào cộng đồng tại tỉnh phongsaly, cộng ho...Phát triển du lịch sinh thái dựa vào cộng đồng tại tỉnh phongsaly, cộng ho...
Phát triển du lịch sinh thái dựa vào cộng đồng tại tỉnh phongsaly, cộng ho...
 
Quản tri rủi ro tài chính tại các Công ty cổ phần xây dựng niêm yết ở Việt Na...
Quản tri rủi ro tài chính tại các Công ty cổ phần xây dựng niêm yết ở Việt Na...Quản tri rủi ro tài chính tại các Công ty cổ phần xây dựng niêm yết ở Việt Na...
Quản tri rủi ro tài chính tại các Công ty cổ phần xây dựng niêm yết ở Việt Na...
 
Nâng cao vai trò lãnh đạo của các cấp ủy Đảng trong xây dựng nông thôn mới ở ...
Nâng cao vai trò lãnh đạo của các cấp ủy Đảng trong xây dựng nông thôn mới ở ...Nâng cao vai trò lãnh đạo của các cấp ủy Đảng trong xây dựng nông thôn mới ở ...
Nâng cao vai trò lãnh đạo của các cấp ủy Đảng trong xây dựng nông thôn mới ở ...
 
Giám sát của mặt trận tổ quốc việt nam đối với hoạt động của chính quyền cấp ...
Giám sát của mặt trận tổ quốc việt nam đối với hoạt động của chính quyền cấp ...Giám sát của mặt trận tổ quốc việt nam đối với hoạt động của chính quyền cấp ...
Giám sát của mặt trận tổ quốc việt nam đối với hoạt động của chính quyền cấp ...
 
Thực hiện pháp luật về bồi thường giải phóng mặt bằng thu hồi đất trên địa bà...
Thực hiện pháp luật về bồi thường giải phóng mặt bằng thu hồi đất trên địa bà...Thực hiện pháp luật về bồi thường giải phóng mặt bằng thu hồi đất trên địa bà...
Thực hiện pháp luật về bồi thường giải phóng mặt bằng thu hồi đất trên địa bà...
 
Nghiên cứu kỹ thuật ghép kênh tín hiệu số nâng cao hiệu suất sử dụng băng tần...
Nghiên cứu kỹ thuật ghép kênh tín hiệu số nâng cao hiệu suất sử dụng băng tần...Nghiên cứu kỹ thuật ghép kênh tín hiệu số nâng cao hiệu suất sử dụng băng tần...
Nghiên cứu kỹ thuật ghép kênh tín hiệu số nâng cao hiệu suất sử dụng băng tần...
 

Recently uploaded

TÀI LIỆU DẠY THÊM HÓA HỌC 10 THEO MỨC ĐỘ SÁCH MỚI - KẾT NỐI TRI THỨC, CÁNH DI...
TÀI LIỆU DẠY THÊM HÓA HỌC 10 THEO MỨC ĐỘ SÁCH MỚI - KẾT NỐI TRI THỨC, CÁNH DI...TÀI LIỆU DẠY THÊM HÓA HỌC 10 THEO MỨC ĐỘ SÁCH MỚI - KẾT NỐI TRI THỨC, CÁNH DI...
TÀI LIỆU DẠY THÊM HÓA HỌC 10 THEO MỨC ĐỘ SÁCH MỚI - KẾT NỐI TRI THỨC, CÁNH DI...Nguyen Thanh Tu Collection
 
TÀI LIỆU DẠY THÊM HÓA HỌC 11 THEO MỨC ĐỘ SÁCH MỚI - KẾT NỐI TRI THỨC, CÁNH DI...
TÀI LIỆU DẠY THÊM HÓA HỌC 11 THEO MỨC ĐỘ SÁCH MỚI - KẾT NỐI TRI THỨC, CÁNH DI...TÀI LIỆU DẠY THÊM HÓA HỌC 11 THEO MỨC ĐỘ SÁCH MỚI - KẾT NỐI TRI THỨC, CÁNH DI...
TÀI LIỆU DẠY THÊM HÓA HỌC 11 THEO MỨC ĐỘ SÁCH MỚI - KẾT NỐI TRI THỨC, CÁNH DI...Nguyen Thanh Tu Collection
 
ĐỀ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI CẤP HUYỆN + CẤP TỈNH 2023 MÔN NGỮ VĂN LỚP 9 THCS (2...
ĐỀ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI CẤP HUYỆN + CẤP TỈNH 2023 MÔN NGỮ VĂN LỚP 9 THCS (2...ĐỀ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI CẤP HUYỆN + CẤP TỈNH 2023 MÔN NGỮ VĂN LỚP 9 THCS (2...
ĐỀ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI CẤP HUYỆN + CẤP TỈNH 2023 MÔN NGỮ VĂN LỚP 9 THCS (2...Nguyen Thanh Tu Collection
 
BỘ ĐỀ THEO CHUYÊN ĐỀ + LUYỆN ĐỀ TỔNG HỢP + MỘT SỐ BÀI NGHỊ LUẬN HAY BỒI DƯỠNG...
BỘ ĐỀ THEO CHUYÊN ĐỀ + LUYỆN ĐỀ TỔNG HỢP + MỘT SỐ BÀI NGHỊ LUẬN HAY BỒI DƯỠNG...BỘ ĐỀ THEO CHUYÊN ĐỀ + LUYỆN ĐỀ TỔNG HỢP + MỘT SỐ BÀI NGHỊ LUẬN HAY BỒI DƯỠNG...
BỘ ĐỀ THEO CHUYÊN ĐỀ + LUYỆN ĐỀ TỔNG HỢP + MỘT SỐ BÀI NGHỊ LUẬN HAY BỒI DƯỠNG...Nguyen Thanh Tu Collection
 
TỔNG HỢP 137 CÂU HỎI QUY LUẬT DI TRUYỀN LUYỆN THI HỌC SINH GIỎI THPT MÔN SINH...
TỔNG HỢP 137 CÂU HỎI QUY LUẬT DI TRUYỀN LUYỆN THI HỌC SINH GIỎI THPT MÔN SINH...TỔNG HỢP 137 CÂU HỎI QUY LUẬT DI TRUYỀN LUYỆN THI HỌC SINH GIỎI THPT MÔN SINH...
TỔNG HỢP 137 CÂU HỎI QUY LUẬT DI TRUYỀN LUYỆN THI HỌC SINH GIỎI THPT MÔN SINH...Nguyen Thanh Tu Collection
 
VẬN DỤNG DẠY HỌC THEO ĐỊNH HƯỚNG STEM THÔNG QUA CHUYÊN ĐỀ HỌC TẬP HÓA HỌC 10 ...
VẬN DỤNG DẠY HỌC THEO ĐỊNH HƯỚNG STEM THÔNG QUA CHUYÊN ĐỀ HỌC TẬP HÓA HỌC 10 ...VẬN DỤNG DẠY HỌC THEO ĐỊNH HƯỚNG STEM THÔNG QUA CHUYÊN ĐỀ HỌC TẬP HÓA HỌC 10 ...
VẬN DỤNG DẠY HỌC THEO ĐỊNH HƯỚNG STEM THÔNG QUA CHUYÊN ĐỀ HỌC TẬP HÓA HỌC 10 ...Nguyen Thanh Tu Collection
 
BỘ ĐỀ KIỂM TRA GIỮA KÌ 2 VẬT LÝ 11 - KẾT NỐI TRI THỨC - THEO CẤU TRÚC ĐỀ MI...
BỘ ĐỀ KIỂM TRA GIỮA KÌ 2 VẬT LÝ 11 - KẾT NỐI TRI THỨC - THEO CẤU TRÚC ĐỀ MI...BỘ ĐỀ KIỂM TRA GIỮA KÌ 2 VẬT LÝ 11 - KẾT NỐI TRI THỨC - THEO CẤU TRÚC ĐỀ MI...
BỘ ĐỀ KIỂM TRA GIỮA KÌ 2 VẬT LÝ 11 - KẾT NỐI TRI THỨC - THEO CẤU TRÚC ĐỀ MI...Nguyen Thanh Tu Collection
 
TỔNG HỢP HƠN 100 ĐỀ THI THỬ TỐT NGHIỆP THPT HÓA HỌC 2024 - TỪ CÁC TRƯỜNG, TRƯ...
TỔNG HỢP HƠN 100 ĐỀ THI THỬ TỐT NGHIỆP THPT HÓA HỌC 2024 - TỪ CÁC TRƯỜNG, TRƯ...TỔNG HỢP HƠN 100 ĐỀ THI THỬ TỐT NGHIỆP THPT HÓA HỌC 2024 - TỪ CÁC TRƯỜNG, TRƯ...
TỔNG HỢP HƠN 100 ĐỀ THI THỬ TỐT NGHIỆP THPT HÓA HỌC 2024 - TỪ CÁC TRƯỜNG, TRƯ...Nguyen Thanh Tu Collection
 
Giấy ủy quyền nhan bang tot nghiep .docx
Giấy ủy quyền nhan bang tot nghiep .docxGiấy ủy quyền nhan bang tot nghiep .docx
Giấy ủy quyền nhan bang tot nghiep .docxQucHHunhnh
 
Vietnam edtech report 2024: bứt phá mới, giai đoạn mới
Vietnam edtech report 2024: bứt phá mới, giai đoạn mớiVietnam edtech report 2024: bứt phá mới, giai đoạn mới
Vietnam edtech report 2024: bứt phá mới, giai đoạn mớiNguyen Tri Hien
 
ĐỀ KIỂM TRA THEO UNIT TIẾNG ANH GLOBAL SUCCESS 11 - HK2 (BẢN HS-GV) (3 TESTS ...
ĐỀ KIỂM TRA THEO UNIT TIẾNG ANH GLOBAL SUCCESS 11 - HK2 (BẢN HS-GV) (3 TESTS ...ĐỀ KIỂM TRA THEO UNIT TIẾNG ANH GLOBAL SUCCESS 11 - HK2 (BẢN HS-GV) (3 TESTS ...
ĐỀ KIỂM TRA THEO UNIT TIẾNG ANH GLOBAL SUCCESS 11 - HK2 (BẢN HS-GV) (3 TESTS ...Nguyen Thanh Tu Collection
 

Recently uploaded (11)

TÀI LIỆU DẠY THÊM HÓA HỌC 10 THEO MỨC ĐỘ SÁCH MỚI - KẾT NỐI TRI THỨC, CÁNH DI...
TÀI LIỆU DẠY THÊM HÓA HỌC 10 THEO MỨC ĐỘ SÁCH MỚI - KẾT NỐI TRI THỨC, CÁNH DI...TÀI LIỆU DẠY THÊM HÓA HỌC 10 THEO MỨC ĐỘ SÁCH MỚI - KẾT NỐI TRI THỨC, CÁNH DI...
TÀI LIỆU DẠY THÊM HÓA HỌC 10 THEO MỨC ĐỘ SÁCH MỚI - KẾT NỐI TRI THỨC, CÁNH DI...
 
TÀI LIỆU DẠY THÊM HÓA HỌC 11 THEO MỨC ĐỘ SÁCH MỚI - KẾT NỐI TRI THỨC, CÁNH DI...
TÀI LIỆU DẠY THÊM HÓA HỌC 11 THEO MỨC ĐỘ SÁCH MỚI - KẾT NỐI TRI THỨC, CÁNH DI...TÀI LIỆU DẠY THÊM HÓA HỌC 11 THEO MỨC ĐỘ SÁCH MỚI - KẾT NỐI TRI THỨC, CÁNH DI...
TÀI LIỆU DẠY THÊM HÓA HỌC 11 THEO MỨC ĐỘ SÁCH MỚI - KẾT NỐI TRI THỨC, CÁNH DI...
 
ĐỀ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI CẤP HUYỆN + CẤP TỈNH 2023 MÔN NGỮ VĂN LỚP 9 THCS (2...
ĐỀ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI CẤP HUYỆN + CẤP TỈNH 2023 MÔN NGỮ VĂN LỚP 9 THCS (2...ĐỀ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI CẤP HUYỆN + CẤP TỈNH 2023 MÔN NGỮ VĂN LỚP 9 THCS (2...
ĐỀ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI CẤP HUYỆN + CẤP TỈNH 2023 MÔN NGỮ VĂN LỚP 9 THCS (2...
 
BỘ ĐỀ THEO CHUYÊN ĐỀ + LUYỆN ĐỀ TỔNG HỢP + MỘT SỐ BÀI NGHỊ LUẬN HAY BỒI DƯỠNG...
BỘ ĐỀ THEO CHUYÊN ĐỀ + LUYỆN ĐỀ TỔNG HỢP + MỘT SỐ BÀI NGHỊ LUẬN HAY BỒI DƯỠNG...BỘ ĐỀ THEO CHUYÊN ĐỀ + LUYỆN ĐỀ TỔNG HỢP + MỘT SỐ BÀI NGHỊ LUẬN HAY BỒI DƯỠNG...
BỘ ĐỀ THEO CHUYÊN ĐỀ + LUYỆN ĐỀ TỔNG HỢP + MỘT SỐ BÀI NGHỊ LUẬN HAY BỒI DƯỠNG...
 
TỔNG HỢP 137 CÂU HỎI QUY LUẬT DI TRUYỀN LUYỆN THI HỌC SINH GIỎI THPT MÔN SINH...
TỔNG HỢP 137 CÂU HỎI QUY LUẬT DI TRUYỀN LUYỆN THI HỌC SINH GIỎI THPT MÔN SINH...TỔNG HỢP 137 CÂU HỎI QUY LUẬT DI TRUYỀN LUYỆN THI HỌC SINH GIỎI THPT MÔN SINH...
TỔNG HỢP 137 CÂU HỎI QUY LUẬT DI TRUYỀN LUYỆN THI HỌC SINH GIỎI THPT MÔN SINH...
 
VẬN DỤNG DẠY HỌC THEO ĐỊNH HƯỚNG STEM THÔNG QUA CHUYÊN ĐỀ HỌC TẬP HÓA HỌC 10 ...
VẬN DỤNG DẠY HỌC THEO ĐỊNH HƯỚNG STEM THÔNG QUA CHUYÊN ĐỀ HỌC TẬP HÓA HỌC 10 ...VẬN DỤNG DẠY HỌC THEO ĐỊNH HƯỚNG STEM THÔNG QUA CHUYÊN ĐỀ HỌC TẬP HÓA HỌC 10 ...
VẬN DỤNG DẠY HỌC THEO ĐỊNH HƯỚNG STEM THÔNG QUA CHUYÊN ĐỀ HỌC TẬP HÓA HỌC 10 ...
 
BỘ ĐỀ KIỂM TRA GIỮA KÌ 2 VẬT LÝ 11 - KẾT NỐI TRI THỨC - THEO CẤU TRÚC ĐỀ MI...
BỘ ĐỀ KIỂM TRA GIỮA KÌ 2 VẬT LÝ 11 - KẾT NỐI TRI THỨC - THEO CẤU TRÚC ĐỀ MI...BỘ ĐỀ KIỂM TRA GIỮA KÌ 2 VẬT LÝ 11 - KẾT NỐI TRI THỨC - THEO CẤU TRÚC ĐỀ MI...
BỘ ĐỀ KIỂM TRA GIỮA KÌ 2 VẬT LÝ 11 - KẾT NỐI TRI THỨC - THEO CẤU TRÚC ĐỀ MI...
 
TỔNG HỢP HƠN 100 ĐỀ THI THỬ TỐT NGHIỆP THPT HÓA HỌC 2024 - TỪ CÁC TRƯỜNG, TRƯ...
TỔNG HỢP HƠN 100 ĐỀ THI THỬ TỐT NGHIỆP THPT HÓA HỌC 2024 - TỪ CÁC TRƯỜNG, TRƯ...TỔNG HỢP HƠN 100 ĐỀ THI THỬ TỐT NGHIỆP THPT HÓA HỌC 2024 - TỪ CÁC TRƯỜNG, TRƯ...
TỔNG HỢP HƠN 100 ĐỀ THI THỬ TỐT NGHIỆP THPT HÓA HỌC 2024 - TỪ CÁC TRƯỜNG, TRƯ...
 
Giấy ủy quyền nhan bang tot nghiep .docx
Giấy ủy quyền nhan bang tot nghiep .docxGiấy ủy quyền nhan bang tot nghiep .docx
Giấy ủy quyền nhan bang tot nghiep .docx
 
Vietnam edtech report 2024: bứt phá mới, giai đoạn mới
Vietnam edtech report 2024: bứt phá mới, giai đoạn mớiVietnam edtech report 2024: bứt phá mới, giai đoạn mới
Vietnam edtech report 2024: bứt phá mới, giai đoạn mới
 
ĐỀ KIỂM TRA THEO UNIT TIẾNG ANH GLOBAL SUCCESS 11 - HK2 (BẢN HS-GV) (3 TESTS ...
ĐỀ KIỂM TRA THEO UNIT TIẾNG ANH GLOBAL SUCCESS 11 - HK2 (BẢN HS-GV) (3 TESTS ...ĐỀ KIỂM TRA THEO UNIT TIẾNG ANH GLOBAL SUCCESS 11 - HK2 (BẢN HS-GV) (3 TESTS ...
ĐỀ KIỂM TRA THEO UNIT TIẾNG ANH GLOBAL SUCCESS 11 - HK2 (BẢN HS-GV) (3 TESTS ...
 

Năng lực quản lý của cán bộ công đoàn chuyên trách – từ thực tiễn tỉnh Phú Yên.doc

 • 1. Dịch vụ viết thuê đề tài – KB Zalo/Tele 0917.193.864 – luanvantrust.com Kham thảo miễn phí – Kết bạn Zalo/Tele mình 0917.193.864 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BỘ NỘI VỤ HỌC VIỆN HÀNH CHÍNH QUỐC GIA PHAN TIẾN DŨNG NĂNG LỰC QUẢN LÝ CỦA CÁN BỘ CÔNG ĐOÀN CHUYÊN TRÁCH – TỪ THỰC TIỄN TỈNH PHÚ YÊN LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN LÝ CÔNG ĐẮK LẮK
 • 2. Dịch vụ viết thuê đề tài – KB Zalo/Tele 0917.193.864 – luanvantrust.com Kham thảo miễn phí – Kết bạn Zalo/Tele mình 0917.193.864 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BỘ NỘI VỤ HỌC VIỆN HÀNH CHÍNH QUỐC GIA PHAN TIẾN DŨNG NĂNG LỰC QUẢN LÝ CỦA CÁN BỘ CÔNG ĐOÀN CHUYÊN TRÁCH – TỪ THỰC TIỄN TỈNH PHÚ YÊN LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN LÝ CÔNG Chuyên ngành: Quản lý công Mã số: 60 34 04 03 NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC: TS. HOÀNG MAI ĐẮK LẮK
 • 3. Dịch vụ viết thuê đề tài – KB Zalo/Tele 0917.193.864 – luanvantrust.com Kham thảo miễn phí – Kết bạn Zalo/Tele mình 0917.193.864 LỜI CẢM ƠN Để hoàn thành Luận văn tốt nghiệp, ngoài sự nỗ lực của bản thân còn có sự giúp đỡ tận tình của các Thầy, Cô giáo, các đồng nghiệp và các cơ quan hữu quan. Với tình cảm chân thành nhất, tôi xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc tới Học Viện Hành chính Quốc gia, Khoa sau Đại học và các Thầy, Cô giáo đã giúp đỡ trong thời gian tôi học tập và nghiên cứu tại Trường. Các Ban, đơn vị trực thuộc, các Công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở và toàn thể cán bộ công đoàn chuyên trách của Liên đoàn Lao động tỉnh Phú Yên đã quan tâm, tạo điều kiện và cung cấp số liệu cho quá trình nghiên cứu viết Luận văn. Đặc biệt, tôi xin bày tỏ lòng biết ơn tới Tiến sĩ Hoàng Mai –Phó trưởng Khoa Sau Đại học, người đã trực tiếp hướng dẫn và dành nhiều thời gian, công sức giúp tôi hoàn thành Luận văn này. Mặc dù, tôi đã cố gắng và cẩn thận trong việc lựa chọn nội dung cũng như trình bày Luận văn. Tuy nhiên, Luận văn không thể tránh khỏi những thiết sót. Tôi mong muốn tiếp tục nhận được góp ý quý báu để Luận văn và bản thân tôi được hoàn thiện hơn nhằm góp phần cho đồng nghiệp ứng dụng trong xây dựng và nâng cao nâng cao năng lực quản lý của cán bộ công đoàn chuyên trách Liên đoàn Lao động tỉnh Phú Yên. Xin trân trọng cảm ơn!
 • 4. Dịch vụ viết thuê đề tài – KB Zalo/Tele 0917.193.864 – luanvantrust.com Kham thảo miễn phí – Kết bạn Zalo/Tele mình 0917.193.864 LỜI CAM ĐOAN Trong quá trình thực hiện Luận văn này, tôi có sử dụng một số tài liệu tham khảo của các tác giả, các nhà khoa học, Giáo sư, Tiến sĩ và các anh chị, bạn bè đồng nghiệp. Các số liệu và kết quả trong quá trình nghiên cứu là hoàn toàn do quá trình tìm hiểu và nghiên cứu của tôi, chưa được sử dụng cho đề tài bảo vệ một học vị nào. Tôi xin cam đoan rằng các số liệu và mọi thông tin trích dẫn trong Luận văn đều có nguồn gốc rõ ràng. Xin chân thành cảm ơn! Đăk Lăk, ngày tháng năm 2017 Tác giả Phan Tiến Dũng i
 • 5. Dịch vụ viết thuê đề tài – KB Zalo/Tele 0917.193.864 – luanvantrust.com Kham thảo miễn phí – Kết bạn Zalo/Tele mình 0917.193.864 MỤC LỤC trang TRANG PHỤ BÌA LỜI CAM ĐOAN...............................................................................................i MỤC LỤC.........................................................................................................ii DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT ..............................................................vi DANH MỤC CÁC BẢNG BIỂU ...................................................................vii PHẦN MỞ ĐẦU..............................................................................................1 1. Lý do chọn đề tài luận văn ............................................................................1 2. Tình hình nghiên cứu liên quan đến đề tài luận văn .....................................4 3. Mục đích và nhiệm vụ của luận văn .............................................................5 4. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu của luận văn ...........................................5 5. Phương pháp luận và phương pháp nghiên cứu của luận văn ......................6 6. Những đóng góp mới của luận văn...............................................................6 7. Ý nghĩa lý luận và thực tiễn của luận văn.....................................................7 8. Kết cấu của luận văn .....................................................................................7 CHƯƠNG I - CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN VỀ NĂNG LỰC QUẢN LÝ CỦA CÁN BỘ CÔNG ĐOÀN CHUYÊN TRÁCH...................................9 1.1. Một số khái niệm có liên quan ...................................................................9 1.1.1. Cán bộ......................................................................................................9 1.1.2. Cán bộ công đoàn..................................................................................11 1.1.3. Đội ngũ cán bộ công đoàn.....................................................................15 1.1.4. Năng lực quản lý ...................................................................................15 1.2. Các yếu tố cấu thành năng lực quản lý của cán bộ công đoàn chuyên trách16 1.2.1.Trình độ..................................................................................................16 1.2.2. Kỹ năng, năng lực quản lý ....................................................................17 1.2.3. Thái độ...................................................................................................18 ii
 • 6. Dịch vụ viết thuê đề tài – KB Zalo/Tele 0917.193.864 – luanvantrust.com Kham thảo miễn phí – Kết bạn Zalo/Tele mình 0917.193.864 1.3. Các tiêu chí đánh giá năng lực quản lý của cán bộ công đoàn chuyên trách.................................................................................................................19 1.3.1. Về kiến thức và trình độ chuyên môn...................................................19 1.3.2. Về năng lực và kỹ năng quản lý............................................................21 1.3.3. Về thái độ, cách ứng xử trong thực thi nhiệm vụ..................................23 1.3.4. Về phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống ............................................23 1.4. Các yếu tố tác động đến năng lực quản lý của cán bộ công đoàn chuyên trách.................................................................................................................27 1.4.1. Yếu tố chủ quan.....................................................................................27 1.4.2. Yếu tố khách quan.................................................................................28 1.5. Kinh nghiệm nâng cao năng lực quản lý của cán bộ công đoàn chuyên trách của một số địa phương. ..........................................................................31 1.5.3. Kinh nghiệm nâng cao năng lực quản lý của cán bộ công đoàn chuyên trách của Liên đoàn Lao động tỉnh Phú Yên...................................................36 Tiểu kết Chương 1...........................................................................................38 CHƯƠNG II - THỰC TRẠNG NĂNG LỰC QUẢN LÝ CỦA CÁN BỘ ....39 CÔNG ĐOÀN CHUYÊN TRÁCH TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH PHÚ YÊN.......39 2.1. Khái quát về Công đoàn tỉnh Phú Yên.....................................................39 2.1.1. Sự ra đời và phát triển của Công đoàn tỉnh Phú Yên............................39 2.1.2. Phong trào cán bộ, công chức, viên chức, lao động tỉnh Phú Yên .......40 2.1.3. Chức năng, nhiệm vụ của Liên đoàn lao động tỉnh Phú Yên. ..............40 2.1.4. Cơ cấu tổ chức Liên đoàn lao động tỉnh Phú Yên ................................41 2.1.5. Kết quả hoạt động Công đoàn tỉnh Phú Yên.........................................44 2.2. Phân tích thực trạng năng lực quản lý của cán bộ công đoàn chuyên trách tỉnh Phú Yên....................................................................................................49 2.2.1. Trình độ.................................................................................................49 2.2.2. Kỹ năng .................................................................................................55 iii
 • 7. Dịch vụ viết thuê đề tài – KB Zalo/Tele 0917.193.864 – luanvantrust.com Kham thảo miễn phí – Kết bạn Zalo/Tele mình 0917.193.864 2.2.3. Thái độ...................................................................................................59 2.3. Đánh giá thực trạng về năng lực quản lý của cán bộ công đoàn chuyên trách tỉnh Phú Yên...........................................................................................62 2.3.1. Ưu điểm.................................................................................................64 2.3.2. Hạn chế..................................................................................................66 2.3.3. Nguyên nhân .........................................................................................68 Tiểu kết Chương 2...........................................................................................72 CHƯƠNG III - MỤC TIÊU, PHƯƠNG HƯỚNG VÀ NHỮNG GIẢI PHÁP NÂNG CAO NĂNG LỰC QUẢN LÝ CỦA CÁN BỘ CÔNG ĐOÀN CHUYÊN TRÁCH - TỪ THỰC TIỄN TỈNH PHÚ YÊN .............................73 3.1. Mục tiêu, phương hướng nâng cao năng lực quản lý của cán bộ công đoàn chuyên trách từ thực tiễn tỉnh Phú Yên trong thời gian tới....................73 3.1.1. Mục tiêu.................................................................................................73 3.1.2. Phương hướng.......................................................................................75 3.2. Một số giải pháp nâng cao năng lực quản lý cán bộ công đoàn chuyên trách trên địa bàn tỉnh Phú Yên.......................................................................76 3.2.1. Nhóm giải pháp chung ..........................................................................76 3.2.2. Nhóm giải pháp cụ thể ..........................................................................77 Tiểu kết chương 3............................................................................................92 KẾT LUẬN.....................................................................................................93 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO........................................................95 Phụ lục.............................................................................................................98 Phụ lục 1. Số liệu công nhân, viên chức, lao động; công đoàn cơ sở và đoàn viên ..................................................................................................................98 Phụ lục 2. Số lượng cán bộ công đoàn chuyên trách và kết quả đào tạo, bồi dưỡng từ 2011 - 2015....................................................................................100 iv
 • 8. Dịch vụ viết thuê đề tài – KB Zalo/Tele 0917.193.864 – luanvantrust.com Kham thảo miễn phí – Kết bạn Zalo/Tele mình 0917.193.864 Phụ lục 3. Đánh giá về năng lực của đội ngũ cán bộ công đoàn chuyên trách trên một số lĩnh vực công tác ........................................................................101 Phụ lục 4. Một số yêu cầu về tiêu chuẩn đối với cán bộ công đoàn chuyên trách...............................................................................................................102 Phụ lục 5. Một số nội dung yêu cầu về tăng cường đào tạo, bồi dưỡng để nâng cao năng lực quản lý của cán bộ công đoàn chuyên trách ............................103 v
 • 9. Dịch vụ viết thuê đề tài – KB Zalo/Tele 0917.193.864 – luanvantrust.com Kham thảo miễn phí – Kết bạn Zalo/Tele mình 0917.193.864 DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT 0 Chữ viết tắt Nội dung đầy đủ 1 GS. TS Giáo sư, Tiến sỹ 2 PGS. TS Phó Giáo sư, Tiến sỹ 3 CBCNVC Cán bộ, công nhân, viên chức 4 CNVCLĐ Công nhân ,viên chức, lao động 5 CNLĐ Công nhân, lao động 6 HCSN Hành chính sự nghiệp 7 TLĐ Tổng Liên đoàn 8 LĐLĐ Liên đoàn Lao động 9 CĐCS Công đoàn cơ sở 10 BCH Ban Chấp hành 11 TƯLĐTT Thỏa ước lao động tập thể 12 CNH, HĐH Công nghiệp hóa, hiện đại hóa 13 Nxb Nhà xuất bản 14 Sđd Sách đã dẫn 15 BHXH Bảo hiểm Xã hội 16 BHYT Bảo hiểm y tế 17 BHTN Bảo hiểm thất nghiệp 18 NLĐ Người lao động 19 CBCĐCT Cán bộ công đoàn chuyên trách vi
 • 10. Dịch vụ viết thuê đề tài – KB Zalo/Tele 0917.193.864 – luanvantrust.com Kham thảo miễn phí – Kết bạn Zalo/Tele mình 0917.193.864 DANH MỤC CÁC BẢNG BIỂU Sơ đồ 2.1. Hệ thống tổ chức công đoàn tỉnh Phú Yên....................................42 Bảng 2.1. Số lượng và cơ cấu đoàn viên công đoàn so với số lao động của tỉnh43 Bảng 2.2. Số công đoàn cơ sở phân theo cấp công đoàn quản lý...................44 Bảng 2.3. Trình độ của cán bộ công đoàn chuyên trách.................................50 Bảng 2.4. Kết quả đào tạo, bồi dưỡng cán bộ công đoàn chuyên trách..........52 Bảng 2.5. Trình độ ngoại ngữ, tin học của cán bộ công đoàn chuyên trách...53 Bảng 2.6. Trình độ lý luận chính trị của cán bộ công đoàn chuyên trách ......54 Sơ đồ 2.2. Tự đánh giá kỹ năng quản lý của CBCĐCT..................................56 Sơ đồ 2.3. Đánh giá kỹ năng quản lý của CBCĐCT của cơ sở ......................57 Bảng 2.7. Đánh giá về phẩm chất của cán bộ công đoàn chuyên trách..........61 Bảng 2.8. Đánh giá tác phong của cán bộ công đoàn chuyên trách................62 Bảng 2.9. Cơ cấu cán bộ công đoàn chuyên trách theo phân cấp...................63 Bảng 2.10. Bố trí về cơ cấu cán bộ lãnh đạo, quản lý.....................................64 vii
 • 11. Dịch vụ viết thuê đề tài – KB Zalo/Tele 0917.193.864 – luanvantrust.com Kham thảo miễn phí – Kết bạn Zalo/Tele mình 0917.193.864 DANH MỤC CÁC SƠ ĐỒ, BIỂU ĐỒ Sơ đồ 2.1. Hệ thống tổ chức công đoàn tỉnh Phú Yên....................................42 Sơ đồ 2.2. Tự đánh giá kỹ năng quản lý của CBCĐCT..................................56 Sơ đồ 2.3. Đánh giá kỹ năng quản lý của CBCĐCT của cơ sở ......................57 viii
 • 12. Dịch vụ viết thuê đề tài – KB Zalo/Tele 0917.193.864 – luanvantrust.com Kham thảo miễn phí – Kết bạn Zalo/Tele mình 0917.193.864 PHẦN MỞ ĐẦU 1. Lý do chọn đề tài luận văn Trong tác phẩm “Sửa đổi lối làm việc” (viết tháng 10/1947), Chủ tịch Hồ Chí Minh đã khẳng định “cán bộ là cái gốc của mọi việc”; “công việc thành công hoặc thất bại đều do cán bộ tốt hay kém”. Vấn đề năng lực cán bộ là việc hệ trọng của mọi chế độ. Và đến nay, tất cả các nước muốn phát triển đều phải xây dựng chiến lượt về nguồn nhân lực và thu hút đào tạo nhân tài cho đất nước mình. Năng lực quản lý của cán bộ, công chức cho nền công vụ là một yếu tố then chốt trong chiến lượt quản lý phát triển nền công vụ của mỗi quốc gia. Nghị quyết Trung ương 5 khóa X tiếp tục khẳng dịnh sự cần thiết và tầm quan trọng của việc đổi mới, nâng cao chất lượng đào tạo, cán bộ, công chức nhà nước ta, không chỉ trong giai đoạn hiện nay mà còn trong thời gian đến. Từ thực tiễn sau hơn 15 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 3 Khóa VIII (năm 1997) về “chiến lượt cán bộ thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước” và các quyết định, kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ công chức của Chính phủ, cán bộ công chức được tăng cường cả về chất, lượng và cư cấu hợp lý hơn. Chiến lược cán bộ đáp ứng yêu cầu của thời kỳ mới, thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa. Văn kiện Đại hội XI của Đảng, đặc biệt là Cương lĩnh và Chiến lược đều nhấn mạnh tầm quan trọng của tổ chức và chất lượng cán bộ, đặt công tác này ở vị trí chiến lược trên quan điểm coi con người là chủ thể, là trung tâm của phát triển, là mục tiêu và động lực của đổi mới. Tuy nhiên, việc đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao năng lực quản lý của cán bộ, công chức còn có những hạn chế như còn thiên về lý thuyết, thiếu tính ứng dụng, chưa chú trọng đến tính đặc thù riêng biệt của từng vị trí việc làm
 • 13. Dịch vụ viết thuê đề tài – KB Zalo/Tele 0917.193.864 – luanvantrust.com Kham thảo miễn phí – Kết bạn Zalo/Tele mình 0917.193.864 1
 • 14. Dịch vụ viết thuê đề tài – KB Zalo/Tele 0917.193.864 – luanvantrust.com Kham thảo miễn phí – Kết bạn Zalo/Tele mình 0917.193.864 của cán bộ, công chức. Trong thời gian qua, nội dung và chất lượng của các chương trình đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ thay đổi và cải cách nhưng hiệu quả vẫn chưa cao, chưa phù hợp với yêu cầu thực tế của từng huyện ngành với tính chất và trình độ phát triển rât khác nhau, chưa đáp ứng yêu cầu từng vị trí việc làm của cán bộ công chức. Chính vì vậy cần đổi mới nội dung chương trình và tài liệu giảng dạy cho phù hợp với từng tiêu chuẩn chức danh, vị trí việc làm trong đó chú trọng kỹ năng thực tiễn áp dụng cho từng đối tượng cán bộ công đoàn. Với những nội dung mới trong Luật cán bộ, công chức (2008) và Nghị định số 18/2010/NĐ-CP, ngày 05/3/2010 của Chính phủ về đào tạo, bồi dưỡng công chức nhấn mạnh “Đào tạo, bồi dưỡng theo chức danh, chức vụ, vị trí việc làm nhằm trang bị, cập nhật kiến thức, kỹ năng, phương pháp cần thiết để làm tốt công việc được giao”. Vậy công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức được xác định là một nhiệm vụ thường xuyên, có ý nghĩa quan trọng, góp phần tích cứ trong việc nâng cao trình độ chuyên môn, năng lực công tác, chất lượng và hiệu quả làm việc của cán bộ. Trong giai đoạn hiện nay, năng lực quản lý của người cán bộ Công đoàn cũng không phải là một ngoại lệ trong việc được đào tạo, bồi dưỡng và nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, đặc biệt là sau khi Việt Nam định tham gia các tổ chức của khu vực và thế giới (ASEAN, APEC…), việc tham gia các tổ chức khu vực và thế giới đặt ra nhiều vấn đề cho phong trào công nhân và hoạt động Công đoàn cả nước nói chung và Phú Yên nói riêng. Công đoàn Việt Nam trải qua 87 năm xây dựng và trưởng thành, đội ngũ cán bộ công đoàn luôn luôn được đào tạo, bồi dưỡng, rèn luyện, phấn đấu và trưởng thành qua thực tiễn. Hầu hết, cán bộ công đoàn đều có phẩm chất, năng lực, phát huy tốt sở trường, tận tụy, tâm huyết với phong trào, tất cả vì
 • 15. Dịch vụ viết thuê đề tài – KB Zalo/Tele 0917.193.864 – luanvantrust.com Kham thảo miễn phí – Kết bạn Zalo/Tele mình 0917.193.864 2
 • 16. Dịch vụ viết thuê đề tài – KB Zalo/Tele 0917.193.864 – luanvantrust.com Kham thảo miễn phí – Kết bạn Zalo/Tele mình 0917.193.864 lợi ích của NLĐ, khẳng định vị thế của tổ chức công đoàn đối với sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, đất nước. Công đoàn Phú Yên sau hơn 25 năm tái lập (1989-2016), cán bộ công đoàn được hình thành từ nhiều nguồn, ngoài số cán bộ được điều động từ Khánh Hòa (Phú Khánh cũ) thì hầu hết được tuyển dụng mới, số lượng Cán bộ Công đoàn chuyên trách có trình độ nghiệp vụ, năng lực quản lý, công tác Công đoàn rất ít, chất lượng không cao, chưa đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ đề ra. Qua gần 5 nhiệm kỳ, từ 1990 đến nay, năng lực quản lý của cán bộ Công đoàn được Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam hết sức quan tâm đặc biệt là công tác đào tạo nâng cao năng lực quản lý, chuyên môn cho cán bộ Công đoàn chuyên trách và không chuyên trách. Thực hiện Nghị quyết 04.a/NQ-TLĐ ngày 04/3/2010 của Ban Chấp hành Tổng liên đoàn Lao động Việt Nam khoá X về “ Tiếp tục đẩy mạnh và nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng cán bộ Công đoàn giai đoạn 2010 - 2020”. Và Nghị quyết Đại hội Công đoàn Phú Yên khóa VIII và khóa IX cũng được quan tâm đúng mức, vì vậy để công tác công đoàn, công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ Công đoàn chuyên trách phải gắn liền với tiêu chuẩn của ngạch công chức, chức vụ và nhu cầu xây dựng cán bộ Công đoàn chuyên trách trong trong thời kỳ đẩy mạnh CNH - HĐH đất nước, hội nhập quốc tế; đồng thời phải đảm bảo tính chủ động . Cần nhìn thẳng vào sự thật là trình độ quản lý của cán bộ công đoàn chuyên trách hiện nay có nhiều vấn đề lo ngại. Kiến thức, trình độ hiểu biết về lý luận và đặc biệt là thực tiễn quản lý của nhiều cán bộ công đoàn chưa theo kịp yêu cầu của tình hình mới. Sự hành chính hoá hoạt động công đoàn còn khá phổ biến trong tư duy của không ít cán bộ công đoàn …”. Trong thực trạng này có cả cán bộ công đoàn chuyên trách tỉnh Phú Yên. Để khắc phục những yếu, kém nêu trên và nhằm xây dựng cán bộ công đoàn chuyên trách có trình độ quản lý, năng lực hoạt động thực tiễn, đáp ứng
 • 17. Dịch vụ viết thuê đề tài – KB Zalo/Tele 0917.193.864 – luanvantrust.com Kham thảo miễn phí – Kết bạn Zalo/Tele mình 0917.193.864 3
 • 18. Dịch vụ viết thuê đề tài – KB Zalo/Tele 0917.193.864 – luanvantrust.com Kham thảo miễn phí – Kết bạn Zalo/Tele mình 0917.193.864 yêu cầu, nhiệm vụ của phong trào công nhân và hoạt động công đoàn trong tình hình mới, tôi chọn đề tài: “Năng lực quản lý của cán bộ công đoàn chuyên trách- Từ thực tiễn tỉnh Phú Yên” làm luận văn tốt nghiệp cao học chuyên ngành Quản Lý công, nhằm đóng góp một phần công sức của mình vào sự nghiệp xây dựng phong trào công nhân và hệ thống Công đoàn Phú Yên. 2. Tình hình nghiên cứu liên quan đến đề tài luận văn Vấn đề nâng cao năng lực quản lý của cán bộ, công chức đã được văn kiện Đảng, hội thảo, sách báo, tạp chí đề cập với nhiều khía cạnh, phạm vi và địa bàn khác nhau, các công trình nghiên cứu, tiếp cận từ nhiều góc độ khác nhau. - GS.TS. Nguyễn Phú Trọng và PGS.TS. Trần Xuân Sầm, Luận cứ khoa học cho việc nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, Nxb Chính trị Quốc gia năm 2003. Trên cơ sở các quan điểm lý luận, tổng kết thực tiễn và kế thừa kết quả của nhiều công trình trước, hai tác giả đã phân tích, lý giải, hệ thống hóa các căn cứ khoa học của việc nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ. Từ đó đưa ra một hệ thống các quan điểm, phương hướng và giải pháp nhằm nâng cao chất lượng cán bộ, trong đó có cán bộ công chức hành chính nhà nước đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập kinh tế quốc tế. - PGS.TS. Dương Xuân Ngọc, giải pháp xây dựng đội ngũ cán bộ công đoàn trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiên đại hóa đất nước, Nxb - PGS.TS. Dương Văn Sao, Nâng cao năng lực cán bộ công đoàn trong giai đoạn mới, Nxb Lao động, 2006. Tác giả đã phân tích sự cần thiết cần
 • 19. Dịch vụ viết thuê đề tài – KB Zalo/Tele 0917.193.864 – luanvantrust.com Kham thảo miễn phí – Kết bạn Zalo/Tele mình 0917.193.864 4
 • 20. Dịch vụ viết thuê đề tài – KB Zalo/Tele 0917.193.864 – luanvantrust.com Kham thảo miễn phí – Kết bạn Zalo/Tele mình 0917.193.864 nâng cao năng lực cán bộ công đoàn, phải đổi mới nhận thức, đổi mới nội dung và phương pháp đào tạo, bồi dưỡng cán bộ công đoàn đáp ứng yêu cầu hội nhập quốc tế. Các công trình nghiên cứu tiếp cận từ nhiều góc độ khác nhau. Tuy nhiên chưa có công trình nào đi sâu nghiên cứu về nâng cao năng lực quản lý của cán bộ công đoàn chuyên trách trên địa bàn tỉnh Phú Yên. 3. Mục đích và nhiệm vụ của luận văn 3.1. Mục đích Trên cơ sở làm rõ những vấn đề lý luận và thực tiễn về năng lực quản lý của cán bộ Công đoàn chuyên trách trên địa bàn tỉnh Phú Yên để từ đó đề xuất một số giải pháp nhằm nâng cao năng lực quản lý của cán bộ công đoàn chuyên trách trên địa bàn tỉnh Phú Yên. 3.2. Nhiệm vụ - Hệ thống hóa những vấn đề lý luận và thực tiễn liên quan đến năng lực quản lý của cán bộ công đoàn chuyên trách; - Phân tích thực trạng năng lực quản lý của cán bộ công đoàn chuyên trách trên địa bàn tỉnh Phú Yên; - Đề xuất một số giải pháp nhằm nâng cao năng lực quản lý của cán bộ công đoàn chuyên trách trên địa bàn tỉnh Phú Yên trong thời gian tới. 4. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu của luận văn 4.1. Đối tượng nghiên cứu Năng lực quản lý của cán bộ Công đoàn chuyên trách trên địa bàn tỉnh Phú Yên. 4.2. Phạm vi nghiên cứu Về không gian: Chỉ nghiên cứu năng lực quản lý của cán bộ công đoàn chuyên trách tại Liên đoàn lao động các cấp tỉnh Phú Yên (LĐLĐ tỉnh, các
 • 21. Dịch vụ viết thuê đề tài – KB Zalo/Tele 0917.193.864 – luanvantrust.com Kham thảo miễn phí – Kết bạn Zalo/Tele mình 0917.193.864 5
 • 22. Dịch vụ viết thuê đề tài – KB Zalo/Tele 0917.193.864 – luanvantrust.com Kham thảo miễn phí – Kết bạn Zalo/Tele mình 0917.193.864 huyện, thị xã, thành phố, Công đoàn ngành, Công đoàn Khu Kinh tế và Công đoàn Viên chức). Về thời gian: Nghiên cứu về năng lực quản lý của cán bộ công đoàn chuyên trách từ 2011 đến nay và đề xuất những giải pháp nhằm nâng cao năng lực quản lý của cán bộ công đoàn chuyên trách rong thời gian tới. 5. Phương pháp luận và phương pháp nghiên cứu của luận văn 5.1. Phương pháp luận Phương pháp duy vật biện chứng và duy vật lịch sử của Chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh để nhìn nhận, phân tích, đánh giá các vấn đề nghiên cứu, quan điểm của Đảng Cộng sản Việt Nam về năng lực quản lý của cán bộ công đoàn chuyên trách. 5.2 Phương pháp nghiên cứu của luận văn - Phương pháp khảo sát, thu thập thông tin, dữ liệu thực tế về năng lực quản lý của cán bộ công đoàn chuyên trách và không chuyên trách của LĐLĐ tỉnh Phú Yên, thông qua phiếu khảo sát. Phiếu khảo sát đối với cán bộ công đoàn chuyên trách Liên đoàn Lao động các huyện, thị xã, thành phố, Công đoàn ngành, Công đoàn Khu Kinh tế và Công đoàn Viên chức. - Phương pháp thống kê, tổng hợp và phân tích số liệu, so sánh đối chiếu, đánh giá thực trạng. - Phương pháp tổng kết kinh nghiệm thực tiễn để giải quyết vấn đề. 6. Những đóng góp mới của luận văn - Trên cơ sở phân tích lý luận về năng lực cán bộ Công đoàn, quy định của Đảng và Nhà nước về Cán bộ Công đoàn, luận văn nêu ra những quan điểm nhằm góp phần vào hệ thống hóa lý luận về nâng cao năng lực quản lý cán bộ Công đoàn chuyên trách.
 • 23. Dịch vụ viết thuê đề tài – KB Zalo/Tele 0917.193.864 – luanvantrust.com Kham thảo miễn phí – Kết bạn Zalo/Tele mình 0917.193.864 6
 • 24. Dịch vụ viết thuê đề tài – KB Zalo/Tele 0917.193.864 – luanvantrust.com Kham thảo miễn phí – Kết bạn Zalo/Tele mình 0917.193.864 - Làm rõ những ưu, nhược điểm, điều kiện khách quan trong việc nâng cao năng lực quản lý của cán bộ Công đoàn chuyên trách tỉnh Phú Yên trong nhiệm kỳ tiếp theo. - Trên cơ sở phân tích, so sánh, đánh giá đúng thực trạng, từ đó rút ra những ưu điểm, khuyêt điểm và nguyên nhân làm cơ sở để nâng cao năng lực quản lý của cán bộ công đoàn đáp ứng được yêu cầu trong tình hình mới. - Đưa ra những quan điểm, phương pháp mới, những giải pháp, kiến nghị nhằm nâng cao năng lực quản lý của cán bộ Công đoàn trong thời gian tới. 7. Ý nghĩa lý luận và thực tiễn của luận văn 7.1. Ý nghĩa về mặt lý luận - Góp phần hệ thống các quan điểm của Đảng, Nhà nước và Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam về nâng cao năng lực quản lý của cán bộ Công đoàn, đặc biệt là cán bộ Công đoàn chuyên trách. - Luận văn làm rõ và phong phú hơn lý luận về nâng cao năng lực quản lý của cán bộ Công đoàn chuyên trách của tỉnh Phú Yên. 7.2. Ý nghĩa thực tiễn - Đề xuất một số giải pháp có giá trị thực tiễn nhằm mục nâng cao năng lực quản lý của cán bộ Công đoàn chuyên trách trên địa bàn tỉnh Phú Yên. - Luận văn có thể làm tài liệu tham khảo, tham mưu công tác đào tạo năng lực quản lý cho các nhà lãnh đạo trong hệ thống Công đoàn trong việc đề ra những chính sách phù hợp trong việc nâng cao năng lực năng lực quản lý của cán bộ công đoàn. 8. Kết cấu của luận văn Ngoài phần mở đầu, kết luận và khuyến nghị, danh mục tài liệu tham khảo, phụ lục, kết cấu luận văn gồm 3 chương, cụ thể:
 • 25. Dịch vụ viết thuê đề tài – KB Zalo/Tele 0917.193.864 – luanvantrust.com Kham thảo miễn phí – Kết bạn Zalo/Tele mình 0917.193.864 7
 • 26. Dịch vụ viết thuê đề tài – KB Zalo/Tele 0917.193.864 – luanvantrust.com Kham thảo miễn phí – Kết bạn Zalo/Tele mình 0917.193.864 Chương 1: Cơ sở lý luận và khoa học về năng lực quản lý của cán bộ công đoàn chuyên trách. Chương 2: Thực trạng năng lực quản lý của cán bộ công đoàn chuyên trách trên địa bàn tỉnh Phú Yên. Chương 3: Mục tiêu, phương hướng và các giải pháp nâng cao năng lực quản lý của cán bộ công đoàn chuyên trách từ thực tiễn tỉnh Phú Yên
 • 27. Dịch vụ viết thuê đề tài – KB Zalo/Tele 0917.193.864 – luanvantrust.com Kham thảo miễn phí – Kết bạn Zalo/Tele mình 0917.193.864 8
 • 28. Dịch vụ viết thuê đề tài – KB Zalo/Tele 0917.193.864 – luanvantrust.com Kham thảo miễn phí – Kết bạn Zalo/Tele mình 0917.193.864 CHƯƠNG II THỰC TRẠNG NĂNG LỰC QUẢN LÝ CỦA CÁN BỘ CÔNG ĐOÀN CHUYÊN TRÁCH TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH PHÚ YÊN 2.1. Khái quát về Công đoàn tỉnh Phú Yên 2.1.1. Sự ra đời và phát triển của Công đoàn tỉnh Phú Yên Tháng 10/1945 Tỉnh ủy Phú Yên đã chủ trương thành lập Hội Công nhân cứu quốc. Đầu năm 1947 thành lập Ban vận động để chuẩn bị hình thành tổ chức công đoàn tỉnh.Ngày 10/10/1948, Đại hội Liên Hiệp Công đoàn tỉnh lần thứ nhất, nhiệm kỳ 1948 -1949 có 40 đại biểu, đại diện cho 5.288 đoàn viên, Đại hội đã bầu 12 ủy viên, do đồng chí Nguyễn Trung Mai làm Thư ký. Phong trào công nhân và hoạt động công đoàn ngày càng phát triển mạnh, Công đoàn tỉnh xuất bản “Bản tin Tay búa” với 100 tờ/kỳ/tháng, đã trở thành vũ khí tư tưởng, cung cấp thông tin về hoạt động công đoàn, kịp thời động viên, cổ vũ, biểu dương người tốt, việc tốt trong phong trào kháng chiến, kiến quốc. Trải qua 70 năm hình thành và phát triển, LĐLĐ tỉnh Phú Yên đã có nhiều biến động do nhập và tách tỉnh, tổ chức 09 lần đại hội, với 04 lần thay đổi tên gọi. Từ khi mới thành lập, với chỉ vài chục công đoàn cơ sở và vài trăm đoàn viên, đến nay đã có 990CĐCS, với 46.554 đoàn viên/69.090 CNVCLĐ. Dưới sự lãnh đạo của Tỉnh ủy Phú Yên và Tổng LĐLĐ Việt Nam, đoàn viên, CNVCLĐ trong tỉnh đã ra sức thi đua hăng hái lao động sản xuất và công tác phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, góp phần giữ vững ổn định và phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh của tỉnh, vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.
 • 29. Dịch vụ viết thuê đề tài – KB Zalo/Tele 0917.193.864 – luanvantrust.com Kham thảo miễn phí – Kết bạn Zalo/Tele mình 0917.193.864 39
 • 30. Dịch vụ viết thuê đề tài – KB Zalo/Tele 0917.193.864 – luanvantrust.com Kham thảo miễn phí – Kết bạn Zalo/Tele mình 0917.193.864 2.1.2. Phong trào cán bộ, công chức, viên chức, lao động tỉnh Phú Yên Dưới sự lãnh đạo của BCH Đảng bộ tỉnh, trong những năm qua Phú Yên đang trên đà đổi mới và phát triển giành được nhiều thành tựu. Các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh phát triển đa dạng, phong phú về ngành nghề đã tạo được việc làm cho hàng chục ngàn lao động, cơ cấu kinh tế của tỉnh có sự chuyển biến theo chiều hướng tích cực, tỉ trọng sản xuất công nghiệp và dịch vụ ngày càng tăng, tỉ trọng nông - lâm - ngư nghiệp giảm dần. Sự biến động nêu trên đã tác động đến CNVCLĐ, tạo nên sự tăng nhanh về số lượng và chất lượng, đa dạng về cơ cấu. Cán bộ, CNVCLĐ tỉnh đã huy động và phát huy tối đa các nguồn lực để phát triển kinh tế, giải quyết việc làm, dần dần hình thành các cơ cấu kinh tế hợp lý, tham gia cải tiến cơ chế quản lý, thúc đẩy lực lượng sản xuất phát triển. 2.1.3. Chức năng, nhiệm vụ của Liên đoàn lao động tỉnh Phú Yên. - Công đoàn đại diện bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng của CNVCLĐ; có trách nhiệm tham gia với nhà nước phát triển sản xuất, giải quyết việc làm, cải thiện đời sống vật chất, tinh thần cho người lao động. - Công đoàn đại diện cho người lao động tham gia quản lý cơ quan, đơn vị, tổ chức quản lý kinh tế-xã hội, quản lý nhà nước trong phạm vi chức năng của mình, thực hiện quyền kiểm thanh, thanh tra giám sát cơ quan tổ chức theo quy định của pháp luật. - Công đoàn có trách nhiệm tổ chức, giáo dục động viên công nhân viên chức lao động phát huy vai trò làm chủ đất nước, thực hiện nghĩa vụ công dân, xây dựng và bảo vệ tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. - Chức năng của công đoàn là một chỉnh thể, một hệ thống đồng bộ,
 • 31. Dịch vụ viết thuê đề tài – KB Zalo/Tele 0917.193.864 – luanvantrust.com Kham thảo miễn phí – Kết bạn Zalo/Tele mình 0917.193.864 40
 • 32. Dịch vụ viết thuê đề tài – KB Zalo/Tele 0917.193.864 – luanvantrust.com Kham thảo miễn phí – Kết bạn Zalo/Tele mình 0917.193.864 đan xen, tác động lẫn nhau. Trong đó chức năng tham gia quản lý và bảo vệ quyền, lợi ích người lao động là chức năng trung tâm là mục tiêu hoạt động của công đoàn. Muốn bảo vệ được lợi ích người lao động, Công đoàn cần phải: + Tham gia với chính quyền, thủ trưởng cơ quan đơn vị tìm kiếm việc làm và tạo điều kiện làm việc cho công nhân lao động, quản lý hoạt động của tổ chức công đoàn. + Tham gia trong lĩnh vực tiền lương, tiền thưởng, nhà ở; tham gia trong lĩnh vực quản lý và phân phối quỹ phúc lợi tập thể, xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định và tiến bộ. + Giám sát việc thực hiện chính sách liên quan đến người lao động như BHXH, BHYT, bảo hộ lao động...đại diện người lao động ký thỏa ước lao động tập thể. + Nắm bắt và giải quyết thỏa đáng những tâm tư, bức xúc của người lao động; tham gia giải quyết dứt điểm những khiếu nại, tố cáo. + Đẩy mạnh các hoạt động văn hóa thể thao, tham quan du lịch nhằm nâng cao đời sống văn hóa tinh thần cho công nhân lao động. 2.1.4. Cơ cấu tổ chức Liên đoàn lao động tỉnh Phú Yên Căn cứ vào tiêu chuẩn, chức năng, nhiệm vụ các ban nghiệp vụ, quy định tại Quyết định số 883/QĐ-TLĐ ngày 16/7/2009 của Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam, LĐLĐ tỉnh Phú Yên xây dựng Đề án kiện toàn tổ chức, bộ máy tại cơ quan LĐLĐ tỉnh nhiệm kỳ 2008 - 2013, gồm 07 ban nghiệp vụ; 05 Công đoàn ngành và tương đương; 9 LĐLĐ huyện, thị, thành phố; 49 CĐCS trực thuộc. Mô hình hệ thống tổ chức như sau:
 • 33. Dịch vụ viết thuê đề tài – KB Zalo/Tele 0917.193.864 – luanvantrust.com Kham thảo miễn phí – Kết bạn Zalo/Tele mình 0917.193.864 41
 • 34. Dịch vụ viết thuê đề tài – KB Zalo/Tele 0917.193.864 – luanvantrust.com Kham thảo miễn phí – Kết bạn Zalo/Tele mình 0917.193.864 LĐLĐ TỈNH LĐLĐ HUYỆN, THỊ XÃ, THÀNHPHỐ CÔNG ĐOÀN NGÀNH ĐỊA PHƯƠNG CÔNG ĐOÀN GIÁO DỤCHUYỆN, THỊ XÃ, THÀNH PHỐ CĐCS CĐCS CĐCS CĐCS Chú thích: Chỉ đạo trực tiếp Phối hợp chỉ đạo Sơ đồ 2.1. Hệ thống tổ chức công đoàn tỉnh Phú Yên * Các ban nghiệp vụ của LĐLĐ tỉnh Phú Yên có 07 ban: Ban Tổ chức; Ban Tuyên giáo; Ban Nữ công; Ban Chính sách - Pháp luật; Ban Tài chính; Văn Phòng và Văn phòng Uỷ ban kiểm tra. * LĐLĐ huyện, thị và thành phố có 09 đơn vị: thành phố Tuy Hòa; thị xã Sông Cầu; các huyện: Đông Hòa, Tây Hòa, Sông Hinh, Đồng Xuân, Tuy An, Sơn Hòa, Phú Hòa. * Công đoàn ngành và tương đương có 05 đơn vị: Công đoàn ngành Giáo dục, CĐ ngành Y tế, CĐ ngành Giao thông vận tải, CĐ Viên chức tỉnh và CĐ Khu Kinh tế. * CĐCS trực thuộc LĐLĐ tỉnh có49 đơn vị: CĐCS các Công ty 100% vốn nước ngoài (FDI); CĐCS các Công ty TNHH MTV của Nhà nước, Công ty Cổ phần có số vốn của Nhà nước trên 51%, CĐCS các Công ty có nhiều chi nhánh trong và ngoài tỉnh,...
 • 35. Dịch vụ viết thuê đề tài – KB Zalo/Tele 0917.193.864 – luanvantrust.com Kham thảo miễn phí – Kết bạn Zalo/Tele mình 0917.193.864 42
 • 36. Dịch vụ viết thuê đề tài – KB Zalo/Tele 0917.193.864 – luanvantrust.com Kham thảo miễn phí – Kết bạn Zalo/Tele mình 0917.193.864 - Số lượng công đoàn cơ sở và đoàn viên công đoàn Tính đến hết 31/12/2015, tổng số công đoàn cơ sở thuộc LĐLĐ tỉnh đang quản lý: 990 CĐCS. Trong đó, LĐLĐ huyện, thị xã, thành phố quản lý 786 CĐCS; Các công đoàn ngành và tương đương quản lý 155 CĐCS; LĐLĐ tỉnh trực tiếp quản lý 49 CĐCS. Với tổng số 46.554đoàn viên, được phân bố như sau: Khu vực HCSN là 32.318 đoàn viên, trong đó các doanh nghiệp Nhà nước có 925 đoàn viên; Khu vực ngoài Nhà nước là 13.311 (trong đó có 3.126 đoàn viên/3.227 CNVCLĐ thuộc đơn vị Trung ương). Bảng 2.1. Số lượng và cơ cấu đoàn viên công đoàn so với số lao động của tỉnh TT Khu vực Năm 2011 2012 2013 2014 2015 01 Khu vực nhà nước 31.023 31.358 30.648 32.079 33.243 (Người) Tỉ lệ (%) 93,5 93,76 94,09 97,8 98,3 Hành chính sự nghiệp 28.747 29.095 29.825 31.163 32.318 (Người) Doanh nghiệp nhà nước 2.276 2.263 823 916 925 (Người) 02 Khu vực ngoài nhà nước 11. 794 12.483 11.794 13.351 13.311 (Người) Tỉ lệ (%) 28,4 30 28,7 37,59 37,6 Tổng cộng (1+2) 42.817 43.841 42.442 45.430 46.554 Nguồn Ban Tổ chức năm 2011- 2015
 • 37. Dịch vụ viết thuê đề tài – KB Zalo/Tele 0917.193.864 – luanvantrust.com Kham thảo miễn phí – Kết bạn Zalo/Tele mình 0917.193.864 43
 • 38. Dịch vụ viết thuê đề tài – KB Zalo/Tele 0917.193.864 – luanvantrust.com Kham thảo miễn phí – Kết bạn Zalo/Tele mình 0917.193.864 Bảng 2.1. Số công đoàn cơ sở phân theo cấp công đoàn quản lý Đơn vị tính: CĐCS Số Cấp công đoàn Năm TT 2011 2012 2013 2014 2015 1 LĐLĐ huyện, thị xã, thành phố 771 773 775 775 786 2 Công đoàn ngành và tương đương 116 121 148 153 155 3 CĐCS trực thuộc LĐLĐ tỉnh 36 36 40 46 49 (CĐCS đơn vị TW trên địa bàn) (11) (11) (15) (17) (20) Tổng 923 930 963 974 990 Nguồn Ban Tổ chức, năm 2011- 2015 - Số lượng cán bộ công đoàn chuyên trách Liên đoàn lao động tỉnh: Cán bộ công đoàn chuyên trách của LĐLĐ tỉnh Phú Yên là 129 người (nữ 58), hưởng lương từ ngân sách công đoàn là 82 người, hưởng lương từ hoạt động kinh tế công đoàn là 47 người, bao gồm: - Cơ quan LĐLĐ tỉnh là 33 người (25,58%); - Các LĐLĐ huyện, thị, thành phố là 37 người (28,68%); - Các công đoàn ngành địa phương và tương đương là 12 người (9,30%); - Các đơn vị trực thuộc LĐLĐ tỉnh là 47 người (36,44%). 2.1.5. Kết quả hoạt động Công đoàn tỉnh Phú Yên -Công tác đại diện và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động + Vận động CNVCLĐ và các doanh nghiệp tham gia tích cực các loại hình bảo hiểm, tính đến hết năm 2015, tỷ lệ tham gia Bảo hiểm xã hội (BHXH) là 16% lực lượng lao động xã hội (Báo cáo của Bảo hiểm xã hội tỉnh năm 2015), trong đó có 51.457 người/59.090 người lao động có tổ chức công đoàn (69.090 lao động cả tỉnh trừ 10.000 lao động ngư nghiệp), đạt 87,08%.
 • 39. Dịch vụ viết thuê đề tài – KB Zalo/Tele 0917.193.864 – luanvantrust.com Kham thảo miễn phí – Kết bạn Zalo/Tele mình 0917.193.864 44
 • 40. Dịch vụ viết thuê đề tài – KB Zalo/Tele 0917.193.864 – luanvantrust.com Kham thảo miễn phí – Kết bạn Zalo/Tele mình 0917.193.864 Ngoài ra, còn có 28.614 người Phú Yên tham gia BHXH tại một số tỉnh khác; tham gia BHTN là 42.186 người. Việc chi trả chế độ BHXH, BHYT, BHTN ở những đơn vị nộp đủ BHXH được kịp thời. Các cấp công đoàn tham gia kiểm tra, thanh tra, giám sát, việc thực hiện pháp luật Lao động, Luật Công đoàn trên 150 doanh nghiệp; thanh tra liên ngành ở 35 đơn vị cho thấy trong các đơn vị HCSN là 100%, trong khối doanh nghiệp là 70% tham gia BHXH, BHYT, BHTN. + Từ năm 2011 - 2015, các cấp công đoàn trong tỉnh thực hiện chương trình “Mái ấm công đoàn” hỗ trợ làm 233 nhà với số tiền trên 2,4 tỷ đồng, cho CNVCLĐ nghèo, bị thiên tai; hàng năm thăm và tặng hàng ngàn suất quà tết cho đối tượng chính sách và CNVCLĐ nghèo. Riêng chương trình Tết Sum vầy 2016, LĐLĐ tỉnh vận động các tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân thăm, tặng 886 suất quà cho CNVCLĐ, với gần 360 triệu động. “Chương trình đồng hành cùng công nhân vệ sinh đêm giao thừa”, được các cấp ủy Đảng, chính quyền, doanh nghiệp, người lao động và nhân dân ủng hộ. + Về thực hiện Quy chế dân chủ, 100% cơ quan HCSN tổ chức Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức; 100% doanh nghiệp nhà nước và 75% doanh nghiệp ngoài nhà nước tổ chức Hội nghị NLĐ (chỉ tiêu NQ là 70%); chỉ đạo, hướng dẫn các CĐCS tổ chức thương lượng, ký kết và thực hiện có hiệu quả Thỏa ước lao động tập thể, xây dựng thang, bảng lương, tổ chức đối thoại tại doanh nghiệp để kịp thời giải quyết những vướng mắc trong quan hệ lao động..., góp phần hạn chế đến mức tối đa ngừng việc tập thể, lãng công và đình công. Tính từ năm 2011 - 2015, trên địa bàn tỉnh chỉ xảy ra 04 vụ ngừng việc tập thể, yêu cầu chủ sử dụng lao động điều chỉnh về lợi ích khi mức khoán đơn giá sản phẩm nhiều năm không thay đổi, chưa có vụ nào ngừng việc do vi phạm về quyền lợi của NLĐ. - Công tác tuyên truyền, giáo dục trong cán bộ, đoàn viên, CNVCLĐ
 • 41. Dịch vụ viết thuê đề tài – KB Zalo/Tele 0917.193.864 – luanvantrust.com Kham thảo miễn phí – Kết bạn Zalo/Tele mình 0917.193.864 45
 • 42. Dịch vụ viết thuê đề tài – KB Zalo/Tele 0917.193.864 – luanvantrust.com Kham thảo miễn phí – Kết bạn Zalo/Tele mình 0917.193.864 + Phối hợp với các cấp, các ngành triển khai nghị quyết, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước liên quan trực tiếp trong quan hệ lao động đến 100% CĐCS và 95% đoàn viên, NLĐ; hàng năm có từ 10-15% lao động được học tập, nâng cao tay nghề và 20-30% CB, CNVCLĐ học tập nâng cao trình độ mọi mặt; trên 80% NLĐ được ký HĐLĐ đúng luật, 87,08% NLĐ được tham gia BHXH (chỉ tiêu NQ là 90%); 85% cán bộ, CNVCLĐ đạt danh hiệu Lao động tiên tiến, 15% đạt chiến sỹ thi đua (đạt chỉ tiêu NQ); 85% đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa (vượt chỉ tiêu 5%);... + LĐLĐ tỉnh tham mưu với BCH Đảng bộ tỉnh chỉ đạo các cấp ủy, các ngành tổ chức quán triệt và xây dựng Chương trình hành động số 27-CTr/TU ngày 02/5/2008 thực hiện Nghị quyết 20/NQ-TW ngày 28/01/2008 của BCH TW Đảng (khóa X) về “Tiếp tục xây dựng giai cấp công nhân Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh CNH, HĐH đất nước” và tổ chức sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết và đề ra các nhiệm vụ, giải pháp cho thời gian đến theo Kết luận số 79- KL/TW ngày 25/12/2013 của BCH Trung ương Đảng (khóa XI) về đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết 20-NQ/TW. Tổ chức mít tinh trọng thể “Công đoàn Việt Nam 85 năm xây dựng và trưởng thành”, vinh danh 85 CNLĐ, Chủ các doanh nghiệp, Cán bộ công đoàn, Lãnh đạo sở, ngành, đoàn thể có nhiều công lao đóng góp xây dựng giai cấp công nhân và tổ chức công đoàn vững mạnh. + Từ năm 2011 - 2015, công đoàn các cấp đã giới thiệu 8.620 đoàn viên ưu tú cho Đảng bồi dưỡng và 7.352 đoàn viên được kết nạp vào Đảng Cộng sản Việt Nam. - Tổ chức các phong trào thi đua yêu nước trong đoàn viên và người lao động + Phong trào thi đua được triển khai thường xuyên, sâu rộng, tập trung chủ yếu vào các phong trào thi đua “Lao động giỏi”, “Lao động sáng tạo”, “Xanh - sạch - đẹp, bảo đảm an toàn vệ sinh lao động”; phong trào “Xây dựng
 • 43. Dịch vụ viết thuê đề tài – KB Zalo/Tele 0917.193.864 – luanvantrust.com Kham thảo miễn phí – Kết bạn Zalo/Tele mình 0917.193.864 46
 • 44. Dịch vụ viết thuê đề tài – KB Zalo/Tele 0917.193.864 – luanvantrust.com Kham thảo miễn phí – Kết bạn Zalo/Tele mình 0917.193.864 người cán bộ, công chức, viên chức trung thành, sáng tạo, tận tuỵ, gương mẫu”; phong trào “Thực hành tiết kiệm, chống tham nhũng, lãng phí”; cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, thi đua liên kết phục vụ sự nghiệp CNH, HĐH nông nghiệp và phát triển nông thôn;... Hàng năm có trên 95% CNVCLĐ đăng ký thi đua, từ 2011-2015 có 27.667 sáng kiến, 355 công trình sản phẩm làm lợi trên 27,366 tỷ đồng; cán bộ, CNVCLĐ trong tỉnh đã được 257 Huân chương, 277 cờ, 6.908 bằng khen của Chính phủ, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, 137 bằng khen Tổng LĐLĐ Việt Nam, UBND Tỉnh. Đặc biệt phong trào công nhân và công đoàn tỉnh Phú Yên được Nhà nước tặng Huân chương Độc lập hạng Nhì. Kết quả trên cho thấy phong trào thi đua tiếp tục phát huy hiệu quả, trở thành động lực thúc đẩy CNVCLĐ hăng hái phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh của tỉnh. - Đổi mới nội dung và phương thức hoạt động, nâng cao chất lượng hoạt động của tổ chức công đoàn và năng lực quản lý của đội ngũ cán bộ công đoàn + Thực hiện Nghị quyết Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ XI về Chương trìnhsố 1643-CTr/TLĐ ngày 04/11/2013“Phát triển đoàn viên giai đoạn 2013 – 2018”: Phấn đấu đến năm 2018 cả nước có 10 triệu đoàn viên; 90% trở lên số đơn vị, doanh nghiệp sử dụng 30 lao động trở lên thành lập được tổ chức công đoàn cơ sở; Hàng năm có 80% trở lên số công đoàn cơ sở ở các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp và doanh nghiệp khu vực nhà nước và 40% trở lên số công đoàn cơ sở khu vực ngoài nhà nước và doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài đạt tiêu chuẩn "Công đoàn cơ sở vững mạnh".
 • 45. Dịch vụ viết thuê đề tài – KB Zalo/Tele 0917.193.864 – luanvantrust.com Kham thảo miễn phí – Kết bạn Zalo/Tele mình 0917.193.864 47
 • 46. Dịch vụ viết thuê đề tài – KB Zalo/Tele 0917.193.864 – luanvantrust.com Kham thảo miễn phí – Kết bạn Zalo/Tele mình 0917.193.864 + Tập trung đổi mới công tác vận động phát triển đoàn viên, thành lập CĐCS, kết quả sau 5 năm, đã thành lập mới 81 CĐCS, với 8.967 đoàn viên, đạt 128,1% kế hoạch. Tính đến 31/12/2015 LĐLĐ tỉnh Phú Yên có 990 CĐCS, trong đó khối hành chính sự nghiệp: 859 CĐCS, khối doanh nghiệp: 124 CĐCS và Nghiệp đoàn: 07; tổng số 46.554 đoàn viên, trong đó khối hành chính sự nghiệp là 33.243đoàn viên, khối doanh nghiệp là 13.311 đoàn viên. Phân loại CĐCS vững mạnh hằng năm đạt bình quân là 89%. + Công tác đào tạo, bồi dưỡng, trong 5 năm đã mở 149 lớp bồi dưỡng nghiệp vụ công đoàn cho 10.952 lượt cán bộ công đoàn cơ sở; phối hợp với Trường Đại học Công đoàn tổ chức lớp Lý luận nghiệp vụ công đoàn cho 65 cán bộ chuyên trách công đoàn; kiện toàn và bồi dưỡng kiến thức cho 31 báo cáo viên công đoàn. - Công tác vận động nữ công nhân, viên chức, lao động + Phong trào thi đua "Giỏi việc nước, đảm việc nhà" gắn với phong trào "Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc” và cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” trong nữ CNVCLĐ được duy trì và phát triển; chăm lo cho nữ CNVCLĐ và con của công nhân, viên chức, lao động vượt khó học giỏi, để tiếp bước cho các cháu đến trường; tổ chức trên gần 2.000 nhóm tiết kiệm với số vốn quay vòng trên 2 tỷ đồng/tháng, không tính lãi để giúp nhau trong cuộc sống. + Duy trì sinh hoạt Câu lạc bộ nữ công với những nội dung thiết thực, thu hút trên 2.400 lượt chị tham gia; Mở 20 lớp chuyên đề về bình đẳng giới cho hơn 2.000 lượt CNVCLĐ tham gia; hàng năm có trên 90% lượt nữ CNVCLĐ đạt danh hiệu “Giỏi việc nước, đảm việc nhà”, với nhiều sáng kiến, đề tài khoa học mang lại hiệu quả cao trong công tác và cuộc sống.
 • 47. Dịch vụ viết thuê đề tài – KB Zalo/Tele 0917.193.864 – luanvantrust.com Kham thảo miễn phí – Kết bạn Zalo/Tele mình 0917.193.864 48
 • 48. Dịch vụ viết thuê đề tài – KB Zalo/Tele 0917.193.864 – luanvantrust.com Kham thảo miễn phí – Kết bạn Zalo/Tele mình 0917.193.864 2.2. Phân tích thực trạng năng lực quản lý của cán bộ công đoàn chuyên trách tỉnh Phú Yên Nâng cao năng lực quản lý của cán bộ công đoàn chuyên trách là nhiệm vụ mang tính chiến lược vừa là yếu tố quyết định đến hiệu quả công việc đáp ứng yêu cầu xây dựng giai cấp công nhân trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Từ năm 2011 đến nay có thể khẳng định: tất cả cán bộ công đoàn chuyên trách có tinh thần yêu nước sâu sắc, kiên định mục tiêu độc lập dân tộc và CNXH; có năng lực tổ chức vận động đoàn viên, CNVCLĐ thực hiện có kết quả chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nghị quyết của các cấp công đoàn. Có tinh thần cần, kiệm, liêm chính, chí công, vô tư, công tâm, thạo việc, tận tụy với dân, không tham nhũng và kiên quyết đấu tranh chống tham nhũng, có ý thức kỷ luật trong công tác và có trình độ hiểu biết về lý luận chính trị, chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; có trình độ học vấn, chuyên môn, năng lực và sức khoẻ đảm bảo đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao. 2.2.1. Trình độ Phần lớn cán bộ công đoàn đều được phân công bố trí phù hợp với năng lực, trình độ chuyên môn. Với số lượng và trình độ của độ ngũ cán bộ công đoàn chuyên trách hiện nay về cơ bản đã đáp ứng được nhiệm vụ được giao. Cán bộ công đoàn chuyên trách là 129, trong đó có 47 cán bộ, nhân viên hưởng lương từ các đơn vị kinh tế công đoàn. Có trình độ về chuyên môn nghiệp vụ, lý luận chính trị, tin học, ngoại ngữ và nghiệp vụ công đoàn như sau:
 • 49. Dịch vụ viết thuê đề tài – KB Zalo/Tele 0917.193.864 – luanvantrust.com Kham thảo miễn phí – Kết bạn Zalo/Tele mình 0917.193.864 49
 • 50. Dịch vụ viết thuê đề tài – KB Zalo/Tele 0917.193.864 – luanvantrust.com Kham thảo miễn phí – Kết bạn Zalo/Tele mình 0917.193.864 Bảng 2.3. Trình độ của cán bộ công đoàn chuyên trách TT Trình độ Số lượng Tỉ lệ (người) (%) 01 Chuyên môn, nghiệp vụ - Tiến sỹ, thạc sỹ 06 4,65 - Đại học, Cao đẳng 89 68,99 - Trung cấp 14 10,86 - Nghề 20 15,50 02 Lý luận chính trị - Cử nhân, cao cấp 32 24,80 - Trung cấp 35 27,13 - Sơ cấp 15 11,62 - Chưa qua đào tạo 47 36,45 03 Ngoại ngữ - Đại học, cao đẳng 10 7,64 - Trình độ C 08 6,10 - Trình độ B, B1 45 34,88 - Trình độ A 23 17,83 - Chưa qua đào tạo, bồi dưỡng 43 33,55 04 Tin học - Thạc sỹ 01 0,76 - Đại học, cao đẳng 10 7,64 - Trình độ C 04 3,10 - Trình độ B 30 23,25 - Trình độ A 40 30,01 - Chưa qua đào tạo, bồi dưỡng 44 34,24
 • 51. Dịch vụ viết thuê đề tài – KB Zalo/Tele 0917.193.864 – luanvantrust.com Kham thảo miễn phí – Kết bạn Zalo/Tele mình 0917.193.864 50
 • 52. Dịch vụ viết thuê đề tài – KB Zalo/Tele 0917.193.864 – luanvantrust.com Kham thảo miễn phí – Kết bạn Zalo/Tele mình 0917.193.864 05 Nghiệp vụ công đoàn - Đại học chuyên ngành 01 0,76 - Lý luận, nghiệp vụ công đoàn 70 53,35 Nguồn Ban Tổ chức, năm 2015 Nhìn chung, cán bộ công đoàn chuyên trách của LĐLĐ tỉnh có trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, trình độ lý luận chính trị tương đối cao, am hiểu các chính sách, pháp luật liên quan đến quyền lợi nghĩa vụ của công nhân, lao động và của công đoàn. Năng lực tham gia xây dựng chính sách, pháp luật, tham gia quản lý kinh tế, quản lý xã hội, quản lý cơ quan, doanh nghiệp của cán bộ công đoàn đã được nâng lên. Tuy nhiên, tỷ lệ cán bộ công đoàn có trình độ trên đại học, ngoại ngữ còn thấp, chưa đồng đều, số cán bộ học chuyên ngành công đoàn chưa nhiều, một bộ phận cán bộ công đoàn còn có tư tưởng ngại học tập nghiên cứu để nâng cao trình độ, năng lực cho bản thân nên ảnh hưởng không nhỏ đến năng lực quản lý của cán bộ công đoàn trong tỉnh. - Nâng cao trình độ học vấn, chuyên môn nghiệp vụ Trong 5 năm qua, công tác đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ học vấn, chuyên môn nghiệp vụ cho cán bộ công đoàn chuyên trách của LĐLĐ tỉnh đã đạt được nhiều kết quả tốt, đã từng bước nâng cao chất lượng, năng lực quản lý của cán bộ công đoàn chuyên trách trong tỉnh. Trên cơ sở xác định mục tiêu, đối tượng, nội dung chương trình, thời gian, địa điểm, đội ngũ báo cáo viên, kinh phí thực hiện... Ban Thường vụ LĐLĐ tỉnh đã phê duyệt và triển khai kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ công đoàn theo nhiệm kỳ và cho từng năm. Kết quả thực hiện từ năm 2011 đến 2015, cụ thể như sau: LĐLĐ tỉnh đã cử tổng số cán bộ chuyên trách đi đào tạo cả dài hạn và ngắn hạn là 231 lượt người. Trong đó, đào tạo chuyên môn nghiệp vụ sau đại học 09 người, đại học 13 người; Lý luận chính trị cao cấp, cử nhân 14 người,
 • 53. Dịch vụ viết thuê đề tài – KB Zalo/Tele 0917.193.864 – luanvantrust.com Kham thảo miễn phí – Kết bạn Zalo/Tele mình 0917.193.864 51
 • 54. Dịch vụ viết thuê đề tài – KB Zalo/Tele 0917.193.864 – luanvantrust.com Kham thảo miễn phí – Kết bạn Zalo/Tele mình 0917.193.864 trung cấp 04 người; Lý luận và nghiệp vụ công đoàn 71 người; Bồi dưỡng kiến thức quốc phòng - an ninh 20 người; Ngoại ngữ 60 người, Tin học 40 người và một số chuyên đề khác do LĐLĐ tỉnh và cấp trên tổ chức... Bảng 2.4. Kết quả đào tạo, bồi dưỡng cán bộ công đoàn chuyên trách Đơn vị tính: Người Số TT Nội dung Năm đào tạo, bồi dưỡng 2011 2012 2013 2014 2015 1 Chuyên môn, nghiệp vụ 05 04 05 02 06 - Sau đại học 01 - 02 02 04 - Đại học 04 04 03 - 02 2 Lý luận chính trị 02 03 05 04 04 - Cao cấp, cử nhân 02 03 03 04 02 - Trung cấp - - 02 02 3 Lý luận nghiệp vụ CĐ - 45 17 05 04 4 Kiến thức QP - An ninh 02 05 04 05 04 5 Ngoại ngữ 25 - 20 08 07 6 Tin học 10 12 15 03 - Tổng cộng 44 69 66 27 25 Nguồn Ban Tổ chức, năm 2011- 2015 - Về trình độ ngoại ngữ, tin học Trong thời đại công nghệ và xã hội hoá thông tin ngày nay, để tiếp cận, khai thác mạng thông tin và xử lý thông tin phục vụ trong công tác, trao đổi, học tập kinh nghiệm... đòi hỏi cán bộ công đoàn phải có kiến thứcvề tin học và ngoại ngữ. Trong những năm gần đây, việc học tập, trau dồi kiến thức này đã được LĐLĐ tỉnh và cán bộ công đoàn chuyên trách quan tâm, đầu tư và
 • 55. Dịch vụ viết thuê đề tài – KB Zalo/Tele 0917.193.864 – luanvantrust.com Kham thảo miễn phí – Kết bạn Zalo/Tele mình 0917.193.864 52
 • 56. Dịch vụ viết thuê đề tài – KB Zalo/Tele 0917.193.864 – luanvantrust.com Kham thảo miễn phí – Kết bạn Zalo/Tele mình 0917.193.864 tích cực hưởng ứng. Tuy nhiên, số cán bộ có trình độ cao đạt tỷ lệ thấp; trong khi đó còn nhiều cán bộ chưa được đào tạo, cụ thể như sau: Bảng 2.5. Trình độ ngoại ngữ, tin học của cán bộ công đoàn chuyên trách Đơn vị tính % Số Trình độ Năm Năm Năm Năm Năm TT 2011 2012 2013 2014 2015 Trình độ ngoại ngữ 1 Đại học, Cao đẳng 7,64 7,64 7,64 7,64 7,64 2 Chứng chỉ C 6,10 6,10 6,10 6,10 6,10 3 Chứng chỉ B 22,89 24,10 33,35 36,14 37,88 4 Chứng chỉ A 24,10 26,51 22,87 22,87 17,83 5 Chưa có chứng chỉ 39,27 35,65 30,04 27,25 33,55 Trình độ tin học 1 Thạc sỹ 0,00 0,00 0,00 0.00 0,76 2 Đại học, Cao đẳng 0,76 1,55 1,55 7,64 7,64 3 Chứng chỉ C 0,00 1,20 2,41 2,41 3,10 4 Chứng chỉ B 21,28 25,69 35,33 32,53 23,25 5 Chứng chỉ A 26,51 26,30 17,05 17,05 30,10 6 Không có chứng chỉ 50,45 45,26 42,66 40,37 34,24 Nguồn Ban Tổ chức, năm 2011- 2015 Qua khảo sát đối với cán bộ công đoàn chuyên trách, có 90% là sử dụng được máy tính, trong đó có 60,8% chủ yếu chỉ sử dụng chương trình Word, 39,2% có sử dụng Excel và PowerPoint và các chương trình phần mềm khác. - Nâng cao trình độ lý luận chính trị Trình độ lý luận chính trị hiện nay được xem là một trong những chuẩn mực đầu tiên của người cán bộ, có vai trò quan trọng trong xây dựng nhân cách, uy tín, vai trò, vị thế của người cán bộ nói chung, của cán bộ công đoàn nói riêng. Tính đến hết 31/12/2015, LĐLĐ tỉnh 67,47% cán bộ công đoàn chuyên trách đã tốt nghiệp các chương trình lý luận chính trị. Trong đó 25,3% có trình độ cử nhân, cao cấp; 36,14% có trình độ trung cấp và 6,2% có trình
 • 57. Dịch vụ viết thuê đề tài – KB Zalo/Tele 0917.193.864 – luanvantrust.com Kham thảo miễn phí – Kết bạn Zalo/Tele mình 0917.193.864 53
 • 58. Dịch vụ viết thuê đề tài – KB Zalo/Tele 0917.193.864 – luanvantrust.com Kham thảo miễn phí – Kết bạn Zalo/Tele mình 0917.193.864 độ sơ cấp vềtrình độ chính trị; 32,53% chưa qua đào tạo, bồi dưỡng về lý luận chính trị (Riêng Ban Chấp hành LĐLĐ tỉnh khóa IX có trình độ lý luận chính trị cao cấp, cử nhân 35/35 đồng chí, đạt tỉ lệ 100%). Bảng 2.6. Trình độ lý luận chính trị của cán bộ công đoàn chuyên trách Đơn vị tính % Số Trình độ Năm Năm Năm Năm Năm TT 2011 2012 2013 2014 2015 1 Cao cấp, cử nhân 19,28 20,48 22,89 34,94 36,14 2 Trung cấp 30,12 31,33 32,53 24,10 25,30 3 Sơ cấp 8,43 6,02 8,43 8,43 6,02 4 Chưa có 42,17 42,17 36,14 32,53 32,53 Nguồn Ban Tổ chức, năm 2011- 2015 Tỷ lệ cán bộ chưa qua đào tạo chính chính trị đa phần là mới vào công tác, hợp đồng theo Nghị định 68/NĐ-CP hoặc hợp đồng lao động của các đơn vị kinh tế công đoàn. Cùng với những kết quả đạt được như trên, mục tiêu của Ban Chấp hành LĐLĐ tỉnh khóa IX, nhiệm kỳ 2013 - 2018 hướng đến “… chăm lo đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ công đoàn, xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh”, để thực hiện mục tiêu đó Ban Thường vụ LĐLĐ tỉnh xây dựng Kế hoạch số 06/KH-LĐLĐ ngày 24/01/2014, về việc thực hiện Chương trình "Nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của đội ngũ cán bộ Công đoàn" của Tổng LĐLĐ Việt Nam và xây dựng chỉ tiêu đào tạo, bồi dưỡng đối với cán bộ công đoàn chuyên trách của LĐLĐ tỉnh giai đoạn 2013 - 2018. - Nâng cao phương pháp quản lý và kỹ năng, năng lực quản lý trong hoạt động công đoàn Xác định hoạt động công đoàn là hoạt động quần chúng, phương pháp hoạt động công đoàn trước hết thể hiện khả năng liên hệ với quần chúng và
 • 59. Dịch vụ viết thuê đề tài – KB Zalo/Tele 0917.193.864 – luanvantrust.com Kham thảo miễn phí – Kết bạn Zalo/Tele mình 0917.193.864 54
 • 60. Dịch vụ viết thuê đề tài – KB Zalo/Tele 0917.193.864 – luanvantrust.com Kham thảo miễn phí – Kết bạn Zalo/Tele mình 0917.193.864 phát huy tính tự nguyện của quần chúng; Hoạt động công đoàn phải sâu sát quần chúng, nắm rõ tâm tư, nguyện vọng và nói lên tiếng nói của họ,...Chính vì vậy, hằng năm vào dịp các ngày kỷ niệm của đất nước, của tổ chức công đoàn. LĐLĐ tỉnh đã tổ chức các buổi toạ đàm ôn lại truyền thống, trao đổi kinh nghiệm và phương pháp hoạt động trong cán bộ công đoàn chuyên trách nhằm đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, để nâng cao chất lượng tiếp cận, tuyên truyền vận động, góp phần xây dựng giai cấp công nhân, tổ chức công đoàn vững mạnh;…Thông qua các buổi toạ đàm, đã góp phần nâng cao phương pháp và kỹ năng hoạt động công đoàn của cán bộ công đoàn chuyên trách. Các phương pháp và kỹ năng trong tổ chức thực hiện nhiệm vụ cũng đã được quan tâm, thông qua các hoạt động hướng dẫn và chỉ đạo công đoàn các cấp trên địa bàn triển khai thực hiện nghị quyết, kế hoạch của công đoàn cấp trên; xây dựng quy trình tổ chức thực hiện nhiệm vụ, kiểm tra, đôn đốc cơ sở hoạt động để đạt được mục tiêu và nhiệm vụ đặt ra, từng bước nâng cao kỹ năng và phương pháp tổ chức thực hiện nhiệm vụ của cán bộ công đoàn chuyên trách; 2.2.2. Kỹ năng 2.2.2.1. Kỹ năng quản lý, điều hành, ra quyết định Trong hoạt động quản lý của cán bộ công đoàn chuyên trách yêu cầu rất nhiều kỹ năng, mỗi nhiệm vụ, mỗi chức trách đòi hỏi có những kỹ năng phù hợp khác nhau, như: kỹ năng quản lý gồm thu thập và xử lý thông tin, phân tích, tổng hợp, hệ thống, hoạch định, ra quyết định, tổ chức, kiểm tra, đánh giá; kỹ năng trình bày trước công chúng, kỹ năng tuyên truyền vận động đoàn viên, CNVCLĐ, kỹ năng sử dụng thuần thục các thiết bị văn phòng trong đó có thiết bị máy tính, kỹ năng sử dụng các thiết bị nghiệp vụ, kỹ năng tác nghiệp và kỹ năng giao tiếp - lễ tân... CBCĐCT càng nhiều kỹ năng càng
 • 61. Dịch vụ viết thuê đề tài – KB Zalo/Tele 0917.193.864 – luanvantrust.com Kham thảo miễn phí – Kết bạn Zalo/Tele mình 0917.193.864 55
 • 62. Dịch vụ viết thuê đề tài – KB Zalo/Tele 0917.193.864 – luanvantrust.com Kham thảo miễn phí – Kết bạn Zalo/Tele mình 0917.193.864 tự tin trong công việc. Kỹ năng được hình thành từ trình độ, kiến thức và kinh nghiệm qua thâm niên công tác. Kỹ năng quản lý, điều hành của CBCĐCT còn được thể hiện qua kỹ năng ra quyết định và tổ chức thực hiên quyết định, kỹ năng kiểm tra, kiểm soát, kỹ năng xử lý thông tin, năng lực dự báo, dự đoán. Quản lý ở cấp trên trực tiếp cơ sở và cơ sở là quản lý tất cả các lĩnh vực đời sống, xã hội, nếu không có đủ trình độ hiểu biết về các lĩnh vực thì rất khó ra quyết định đúng được. Trong thực tế, kỹ năng quản lý, điều hành không đồng nhất với trình độ, bằng cấp và thâm niên công tác. Kỹ năng quản lý, điều hành của cán bộ công đoàn chuyên trách trên địa bàn tỉnh Phú Yên nhìn chung là tương đối tốt. Kỹ năng tổ chức thực hiện quyết định của một số CBCĐCT còn hạn chế, không chú trọng đến các khâu thiết yếu khi triển khai nhiệm vụ như: công tác lập kế hoạch, phân bổ nguồn lực và công tác kiểm tra dẫn đến nhiều chủ trương không đến được với đoàn viên, NLĐ hoặc bị “trễ” so với chủ trương của công đoàn cấp trên. Sơ đồ 2.2. Tự đánh giá kỹ năng quản lý của CBCĐCT Biểu đồ 2.2 cho thấy, qua hỏi 82 CBCĐCT hiện đang công tác tại các các cơ quan chuyên trách về kỹ năng quản lý công tác công đoàn của các cán bộ công đoàn chuyên trách, tỷ lệ tự đánh giá kỹ quản lý của cán bộ công đoàn được đánh giá tốt (89%) và khá (11%), không có trung bình và không có yếu kém.
 • 63. Dịch vụ viết thuê đề tài – KB Zalo/Tele 0917.193.864 – luanvantrust.com Kham thảo miễn phí – Kết bạn Zalo/Tele mình 0917.193.864 56
 • 64. Dịch vụ viết thuê đề tài – KB Zalo/Tele 0917.193.864 – luanvantrust.com Kham thảo miễn phí – Kết bạn Zalo/Tele mình 0917.193.864 Sơ đồ 2.3. Đánh giá kỹ năng quản lý của CBCĐCT của cơ sở Tổng hợp kết quả 200 phiếu khảo sát về kỹ năng quản lý của cán bộ công đoàn chuyên trách đánh của các CĐCS trực thuộc. Có 65,5% đánh giá khă năng thực hiện nhiệm vụ quản lý của cán bộ công đoàn chuyên trách là tốt; 22,5% cán bộ công đoàn được hỏi tự đánh giá là khá, 12% cán bộ công đoàn được hỏi tự đánh là trung bình và không có yếu kém. Kết quả khảo sát trên ta thấy năng lực quản lý của cán bộ công đoàn chuyên trách trong điều kiện kinh tế thị trường và hội nhập quốc tế hiện nay nhìn chung vẫn được người lao động, và bản thân cán bộ công đoàn đánh giá cao, tạo được niềm tin của CBCCVC-LĐ và cơ bản đáp ứng được yêu cầu phong trào công nhân và hoạt động công đoàn. 2.2.2.2.Kỹ năng thương lượng, đối thoại Kỹ năng thương lượng, đối thoại là một kỹ năng cần thiết trong hoạt động công đoàn.Với chức năng đại diện, bảo vệ quyền lợi ích hợp pháp chính đáng cho người lao động, là người đại diện cho người lao động ký thỏa ước lao động tập thể với người sử dụng lao động nhằm mục tiêu làm sao thương lượng để đưa vào trong bản thỏa ước lao động tập thể có những điều khoản lợi hơn cho người lao động so với quy định của pháp luật. Tuy nhiên có một số cán bộ công đoàn chuyên trách hầu như không có kỹ năng trao đổi, thương lượng, đối thoại với lãnh đạo đơn vị, doanh nghiệp để được ủng hộ, đồng thuận, được tạo điều kiện về vật chất, thời gian cho hoạt động công đoàn.
 • 65. Dịch vụ viết thuê đề tài – KB Zalo/Tele 0917.193.864 – luanvantrust.com Kham thảo miễn phí – Kết bạn Zalo/Tele mình 0917.193.864 57
 • 66. Dịch vụ viết thuê đề tài – KB Zalo/Tele 0917.193.864 – luanvantrust.com Kham thảo miễn phí – Kết bạn Zalo/Tele mình 0917.193.864 Trong quá trình thương lượng và đối thoại, một số cán bộ công đoàn chuyên trách chưa có sự chuẩn bị kĩ càng với các chiến lược có tính thuyết phục và phải đưa ra được luận điểm hợp tình, hợp lý phù hợp với tình hình thực tế để có được sự đồng thuận chung nhất để đạt được lợi ích tối đa cho người lao độngvà hạn chế những bất lợi dù là nhỏ nhất đối với đoàn viên và người lao động; đảm bảo mục tiêu, nguyên tắc là cả hai bên cùng thắng (giữa công đoàn, người lao động và người sử dụng lao động) và mang đến kết quả khiến cả hai bên cùng hài lòng. 2.2.2.3. Kỹ năng giao tiếp, ứng xử. Các mối quan hệ xã hội được hình thành thông qua hoạt động giao tiếp; ở một góc độ nào đó giao tiếp là sự chia sẻ thông tin và tạo dựng các mối quan hệ. Mỗi CBCĐ đều phải sống trong cộng đồng, đơn vị, doanh nghiệp, gia đình, xã hội và thông qua giao tiếp sẽ hình thành nên giá trị của mỗi người và đối với cán bộ công đoàn chuyên trách, giao tiếp tốt sẽ mang đến nhiều mối quan hệ tốt, là tiền đề quan trọng cho giải quyết công việc hiệu quả, thuận lợi. Kỹ năng giao tiếp là một trong những kỹ năng mềm quan trọng với tổng hợp những qui tắc, nghệ thuật, cách ứng xử, đối đáp được đúc rút qua kinh nghiệm thực tế hằng ngày để giao tiếp hiệu quả thuyết phục hơn, nhân văn hơn. Đối với mỗi cán bộ công đoàn còn chưa có tính chuyên nghiệp trong giao tiếp,qua lời nói, cử chỉ, hành động, cách ứng xử của mỗi cán bộ công đoàn chưa thật sự mềm mại và khéo léo trong việc giao tiếp với CNVCLĐ, chủ doanh nghiệp…cũng gây ảnh hưởng trong quá trình công tác. Văn hóa ứng xử trong hoạt động quản lý nhà nước là rất quan trọng, đối với tổ chức công đoàn cũng không nằm ngoài sự quan trọng đó. Văn hóa ứng xử của CĐCT phải là văn hóa phục vụ đoàn viên, NLĐ…. Qua thực tế tiếp xúc, làm việc với đội ngũ CBCĐCT trên địa bàn tỉnh Phú Yên, hầu hết
 • 67. Dịch vụ viết thuê đề tài – KB Zalo/Tele 0917.193.864 – luanvantrust.com Kham thảo miễn phí – Kết bạn Zalo/Tele mình 0917.193.864 58
 • 68. Dịch vụ viết thuê đề tài – KB Zalo/Tele 0917.193.864 – luanvantrust.com Kham thảo miễn phí – Kết bạn Zalo/Tele mình 0917.193.864 đã thể hiện thái độ, văn hóa ứng xử chuẩn mực đối với CNVCLĐ . Trong giao tiếp và ứng xử, CBCĐCT có tác phong lịch sự, thái độ tôn trọng, ngôn ngữ giao tiếp rõ ràng, mạch lạc, nhã nhặn, lắng nghe ý kiến, giải thích, hướng dẫn ân cần, rõ ràng, cụ thể cho đoàn viên, NLĐ, chủ doanh nghiệp khi thực thi nhiệm vụ. Bên cạnh đó, còn một số ít CBCĐCT tuy không đến mức quan liêu, hách dịch, nhũng nhiễu, phiền hà khi thực thi nhiệm vụ, nhưng với suy nghĩ mình là cán bộ cấp trên đã có thái độ trịch thượng, thiếu tôn trọng cấp dưới, lời nói còn thiếu chuẩn mực, không hoàn toàn xa lánh nhưng thiếu sự gần gũi, tạo khoản cách với đoàn viên, CNVCLĐ khi họ đến liên hệ công tác. 2.2.3. Thái độ Có thể nói, xã hội luôn đặt ra những yêu cầu rất cao về phẩm chất đạo đức của người cán bộ. Bởi lẽ tâm đức, phẩm hạnh là yếu tố làm nên căn cốt của một con người, nhất là những người cán bộ công đoàn. Người cán bộ công đoàn phải có bản lĩnh chính trị, phải biết đấu tranh, dám đấu tranh để bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng của người lao động. - Về nhận thức chính trị Công tác giáo dục chính trị tư tưởng đối với cán bộ công đoàn chuyên trách đã được Đảng đoàn và Đảng bộLĐLĐ tỉnh thực hiện thường xuyên trong chào cờ vào sáng thứ hai hàng tuần, cụ thể: phổ biến những văn bản mới, nhắc nhở, uốn nắn, góp ý, phê bình những hạn chế tuần qua, triển khai công tác tuần đến,... Qua đó, nâng cao tinh thần trách nhiệm của từng cán bộ trong khắc phục khó khăn, phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ. Đồng thời nângcao nhận thức chính trị của cán bộ, công chức, có bản lĩnh chính trị vững vàng, hiểu biết quan điểm, đường lối, của Đảng, chính sách nhà nước, vì các mục tiêu chính trị, xã hội của đất nước. Có tư duy chính trị nhạy cảm, có ý thức đấu tranh bảo vệ uy tín, danh dự của Đảng, và Nhà nước, của ngành, đơn vị
 • 69. Dịch vụ viết thuê đề tài – KB Zalo/Tele 0917.193.864 – luanvantrust.com Kham thảo miễn phí – Kết bạn Zalo/Tele mình 0917.193.864 59
 • 70. Dịch vụ viết thuê đề tài – KB Zalo/Tele 0917.193.864 – luanvantrust.com Kham thảo miễn phí – Kết bạn Zalo/Tele mình 0917.193.864 và cá nhân. Chấp hành nghiêm kỷ luật lao động, gương mẫu chấp hành pháp luật của Nhà nước. Nhiệt tình, say mê, tâm huyết, có mối liên hệ với quần chúng, hòa mình với cuộc sống của công nhân lao động; đại diện, bảo vệ quyền lợi CNVCLĐ; xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh. Tuy công tác giáo dục chính trị tư tưởng trong cán bộ, công chức đã làm thường xuyên, song một số ít cán bộ công đoàn chuyên trách vẫn vi phạm nội qui, qui chế của đơn vị, vi phạm giờ giấc làm việc, phát ngôn thiếu tế nhị, tùy tiện, cá nhân; có cán bộ có biểu hiện suy thoái tư tưởng về động cơ và tác phong làm việc, chưa tận tâm, còn cho rằng đi làm với mục đích để nhận lương, còn công việc thì được đến đâu hay đến đó. - Về phẩm chất đạo đức nghề nghiệp Phẩm chất đạo đức nghề nghiệp của cán bộ công đoàn chuyên trách thường xuyên được trau dồi và tu dưỡng, thông qua các cuộc họp cơ quan, sinh hoạt chi bộ; đặc biệt là các cuộc họp sơ kết, tổng kết công tác hằng năm, công tác tự phê bình và phê bình đã được đa số cán bộ, công chức thực hiện nghiêm chỉnh; phê bình, góp ý đồng nghiệp với tinh thần cởi mở, chân thành, trong sáng để người được phê bình dễ tiếp thu và nghiêm túc khắc phục những thiếu sót, hạn chế của mình. Đánh giá về phẩm chất đạo đức của cán bộ công đoàn chuyên trách tỉnh Phú Yên hiện nay nhìn chung là tốt, được thể hiện bằng lời nói, việc làm cụ thể và biểu hiện ở sự lãnh đạo, tổ chức thực hiện có hiệu quả Nghị quyết, chương trình, kế hoạch hoạt động của tổ chức công đoàn đề ra, luôn ý thức không ngừng nâng cao chất lượng hoạt động công đoàn và xây dựng tổ chức công đoàn ngày càng vững mạnh. Cán bộ công đoàn chuyên trách là lãnh đạo, quản lý còn được đánh giá cao về sự năng động trong công việc, nhiệt tình, tính tỷ mỉ, chu đáo, tinh thần sẵn sàng chia sẻ với đồng nghiệp. Có thể nói, phẩm chất chính trị, đạo đức
 • 71. Dịch vụ viết thuê đề tài – KB Zalo/Tele 0917.193.864 – luanvantrust.com Kham thảo miễn phí – Kết bạn Zalo/Tele mình 0917.193.864 60
 • 72. Dịch vụ viết thuê đề tài – KB Zalo/Tele 0917.193.864 – luanvantrust.com Kham thảo miễn phí – Kết bạn Zalo/Tele mình 0917.193.864 của đội ngũ cán bộ công đoàn chuyên trách tỉnh có tính thuyết phục tương đối cao trong cán bộ, CNVCLĐ, góp phần quan trọng vào việc đổi mới tổ chức, nội dung, phương thức hoạt động công đoàn, từng bước nâng cao hiệu quả hoạt động công đoàn trong tỉnh. Tuy nhiên, vẫn còn một vài cán bộ công đoàn chuyên trách thiếu ý thức kỷ luật, trách nhiệm với công việc chưa cao; chưa thực sự nêu cao tinh thần phê bình, ngại va chạm, còn phát biểu góp ý chưa mang tính xây dựng. Khảo sát đánh giá về phẩm chất của đội ngũ cán bộ công đoàn chuyên trách, đại diện cán bộ công đoàn ở các công đoàn cơ sở đã đánh giá như sau: Bảng 2.7. Đánh giá về phẩm chất của cán bộ công đoàn chuyên trách Số TT Mức độ đánh giá Số phiếu Tỉ lệ (%) 1 Tốt 179 89,5 2 Bình thường 21 10,5 3 Kém 0 0,0 - Kinh nghiệm, tác phong công tác Theo thống kê của Ban Tổ chức LĐLĐ tỉnh Phú Yên, tuổi đời bình quân của cán bộ công đoàn chuyên trách là 42,48 tuổi.Trong đó, dưới 30 tuổi, chiếm 14,73%; từ 31-40, chiếm 31,01%; 41-50, chiếm 30,23%; trên 50 tuổi, chiếm 24,03%. Số liệu thống kê cho thấy độ tuổi cán bộ chuyên trách công đoàn khá cao, trên 40 tuổi chiến đến 54,26%, thể hiện cán bộ công đoàn lâu năm thường có nhiều kinh nghiệm, có trách nhiệm, hiểu biết về công nhân lao động, có lập trường giai cấp vững vàng, có quan điểm quần chúng hơn các cán bộ trẻ. Tuy nhiên, cán bộ lớn tuổi thì tính năng động, sáng tạo bị hạn chế, có biểu hiện bảo thủ, ít sáng tạo, nên trong quá trình tổ chức thực hiện dễ gây nhàm chán, hiệu quả chưa cao.
 • 73. Dịch vụ viết thuê đề tài – KB Zalo/Tele 0917.193.864 – luanvantrust.com Kham thảo miễn phí – Kết bạn Zalo/Tele mình 0917.193.864 61
 • 74. Dịch vụ viết thuê đề tài – KB Zalo/Tele 0917.193.864 – luanvantrust.com Kham thảo miễn phí – Kết bạn Zalo/Tele mình 0917.193.864 Bảng 2.8. Đánh giá tác phong của cán bộ công đoàn chuyên trách Số tổng hợp từ phiếu khảo sát Tác phong công tác Tốt % Khá % TB % Khả năng hoạt động thực tiễn 125 62,5 68 34 07 3,5 Kinh nghiệm trong hoạt động thực tiễn 125 62,5 74 37 01 0.5 Nâng cao tính đảng, tính nguyên tắc 167 83,5 32 16 01 0,5 Chủ động sáng tạo, quyết đoán 143 71,5 56 28 01 0,5 Có tinh thần trách nhiệm, ý thức tổ 160 80 40 20 0 0,0 chức kỷ luật cao Gần gũi, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng 157 78,5 43 21,5 0 0,0 của cán bộ, đoàn viên, người lao động Nguồn tổng hợp 200 phiếu khảo sát [ Như vậy, khả năng hoạt động thực tiễn của cán bộ công đoàn chuyên trách được đánh giá tương đối cao (tốt: 62,5%, khá: 34%,trung bình: 3,5%).); Kinh nghiệm trong hoạt động thực tiễn được đánh giá tương đối tốt (tốt: 62,5%, khá:37%, trung bình: 0,5%).). Tính chủ động sáng tạo, quyết đoán của cán bộ công đoàn (tốt: 71,5%, khá: 28%, trung bình: 0,5%). Tác phong gần gũi, nắm bắt tâm tư nguyện vọng của cán bộ đoàn viên được đánh giá khá cao (Tốt: 78,5%, Khá: 21,5%, không có trung bình). Phẩm chất đạo đức và tinh thần trách nhiệm trong công tác của cán bộ công đoàn đã góp phần quan trọng vào việc đổi mới tổ chức, nội dung phương thức hoạt động, từng bước nâng cao chất lượng hiệu quả hoạt động công đoàn của tỉnh. 2.3. Đánh giá thực trạng về năng lực quản lý của cán bộ công đoàn chuyên trách tỉnh Phú Yên Hiện nay, tổng số cán bộ chuyên trách hưởng lương từ ngân sách công đoàn của LĐLĐ tỉnh là 82 người, trong đó nữ là 36 người; trình độ chuyên
 • 75. Dịch vụ viết thuê đề tài – KB Zalo/Tele 0917.193.864 – luanvantrust.com Kham thảo miễn phí – Kết bạn Zalo/Tele mình 0917.193.864 62
 • 76. Dịch vụ viết thuê đề tài – KB Zalo/Tele 0917.193.864 – luanvantrust.com Kham thảo miễn phí – Kết bạn Zalo/Tele mình 0917.193.864 môn: Trên đại học là 06 người; Đại học, Cao đẳng là 71 người; trình độ khác là 05 người và được cơ cấu như sau: - Cơ quan LĐLĐ tỉnh: 33 người (40,24%); - Các LĐLĐ huyện, thị, thành phố: 37 người (45,12%); - Các công đoàn ngành địa phương: 12 người (14,64%). Bảng 2.9. Cơ cấu cán bộ công đoàn chuyên trách theo phân cấp Số Tổng Trong Trình độ chuyên môn T Đơn vị Trên ĐH, số đó, nữ Khác T ĐH CĐ Liên đoàn Lao động tỉnh 33 12 04 26 03 1 Thường trực 04 02 01 03 2 Ban Tổ chức 02 01 02 3 Ban Tuyên giáo 04 04 4 Ban Nữ công 02 02 01 01 5 Ban Chính sách - Pháp luật 05 01 01 04 6 Văn phòng UBKT 02 02 7 Ban Tài chính 04 04 01 03 8 Văn phòng 10 02 07 03 Các công đoàn ngành 12 07 02 10 1 CĐ Viên chức 03 02 03 2 CĐ ngành Giáo dục 03 02 01 02 3 CĐ ngành Y tế 02 02 01 01 4 CĐ ngành Giao thông 01 01 5 CĐ Khu kinh tế 03 01 03 Liên đoàn Lao động cấp huyện 37 10 00 36 01 1 LĐLĐ thành phố Tuy Hòa 06 02 06 2 LĐLĐ thị xã Sông Cầu 05 01 04 01 3 LĐLĐ huyện Đông Hòa 04 01 04 4 LĐLĐ huyện Tây Hòa 04 01 04 5 LĐLĐ huyện Tuy An 04 01 04 6 LĐLĐ huyện Đồng Xuân 03 01 03 7 LĐLĐ huyện Sơn Hòa 03 01 03 8 LĐLĐ huyện Phú Hòa 04 01 04 9 LĐLĐ huyện Sông Hinh 04 01 04 Tổng cộng 82 29 06 72 04 Nguồn Ban Tổ chức, năm 2015
 • 77. Dịch vụ viết thuê đề tài – KB Zalo/Tele 0917.193.864 – luanvantrust.com Kham thảo miễn phí – Kết bạn Zalo/Tele mình 0917.193.864 63
 • 78. Dịch vụ viết thuê đề tài – KB Zalo/Tele 0917.193.864 – luanvantrust.com Kham thảo miễn phí – Kết bạn Zalo/Tele mình 0917.193.864 Ngoài ra, đơn vị kinh tế công đoàn đang sử dụng 47 nhân viên, lao động Cơ cấu theo độ tuổi: tuổi đời bình quân của cán bộ công đoàn chuyên trách Liên đoàn Lao động tỉnh là 42,48 tuổi, trong đó: Dưới 30 tuổi là 19 người (14,73%); Từ 30 tuổi đến 39 tuổi là 40 người (31,01%); Từ 40 tuổi đến 49 tuổi là 39 người (30,23%); Từ 50 tuổi trở lên là 31 người (24,03%). Cơ cấu về cán bộ lãnh đạo,quản lý: Thường trực là 04 người; trưởng, phó ban (Tương đương): 30 người;chuyên viên: 37người; nhân viên:11người. Bảng 2.10. Bố trí về cơ cấu cán bộ lãnh đạo, quản lý Chức vụ Số lượng(người) Tỉ lệ(%) Ghi chú Thường trực LĐLĐ tỉnh 04 4,87 Trưởng, phó ban và tương đương 30 36,58 Chuyên viên 37 45,12 Nhân viên 11 13,43 Tổng cộng 82 100 Nguồn Ban Tổ chức, năm 2015 2.3.1. Ưu điểm Trong những năm qua, việc nâng cao năng lực quản lý của cán bộ công đoàn chuyên trách của tỉnh Phú Yên đã đạt được những thành tựu sau: Thứ nhất, đã xây dựng được người cán bộ công đoàn chuyên trách đáp ứng yêu cầu vận động, tập hợp CBCCVC-LĐ vào công đoàn và tổ chức hoạt động công đoàn. Thứ hai, đảm bảo về số lượng đáp ứng được yêu cầu của hoạt động công đoàn. Số lượng cán bộ công đoàn chuyên trách cũng tăng lên đáng kể. Hiện nay năng lực quản lý của cán bộ công đoàn chuyên trách đã từng bước đảm bảo về số lượng đáp ứng được yêu cầu công tác vận động, tập hợp
 • 79. Dịch vụ viết thuê đề tài – KB Zalo/Tele 0917.193.864 – luanvantrust.com Kham thảo miễn phí – Kết bạn Zalo/Tele mình 0917.193.864 64
 • 80. Dịch vụ viết thuê đề tài – KB Zalo/Tele 0917.193.864 – luanvantrust.com Kham thảo miễn phí – Kết bạn Zalo/Tele mình 0917.193.864 CBCCVC-LĐ vào công đoàn và tổ chức cho công nhân lao động hoạt động công đoàn. Thứ ba, chất lượng cán bộ công đoàn chuyên trách cũng được nâng lên trên các mặt: phẩm chất đạo đức và năng lực chuyên môn nghiệp vụ, năng lực quản lý. Đa số cán bộ công đoàn chuyên trách có lập trường tư tưởng vững vàng, tin tưởng vào đường lối chủ trương của Đảng, có phẩm chất đạo đức tốt, lối sống lành mạnh, có tác phong quần chúng, an tâm với công tác công đoàn, luôn cố gắng khắc phục mọi khó khăn phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, được quần chúng tín nhiệm cao. Thứ năm, trình độ học vấn chuyên môn nghề nghiệp được nâng lên. Trình độ học vấn chuyên môn nghề nghiệp, nhất là chuyên môn về lý luận, nghiệp vụ công tác công đoàn của CBCĐCT đã được nâng lên đáng kể, nhìn chung cán bộ công đoàn chuyên trách có kiến thức về lý luận và nghiệp vụ công tác công đoàn, am hiểu các chính sách, pháp luật liên quan đến quyền lợi nghĩa vụ của công nhân, lao động và của công đoàn. Chất lượng tham gia xây dựng chính sách, pháp luật, tham gia quản lý kinh tế, quản lý xã hội, quản lý cơ quan, doanh nghiệp của cán bộ công đoàn đã từng bước đạt chất lượng tốt. Thứ sáu, năng lực lãnh đạo và quản lý của cán bộ công đoàn chuyên trách đã được nâng lên đáp ứng yêu cầu chính trị của tỉnh và hội nhập quốc tế. Kinh nghiệm và năng lực quản lý, tổ chức hoạt động công đoàn từng bước được tích luỹ, củng cố và hoàn thiện. Điều này thể hiện rõ trong việc cán bộ công đoàn chuyên trách có khả năng tiếp thu, vận dụng đường lối chủ trương của Đảng vào việc đề ra các chủ trương, chương trình kế hoạch, tổ chức hoạt động công đoàn đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong từng giai đoạn chuyển đổi của nền kinh tế; đặc biệt cán bộ công đoàn đã tích luỹ được kinh nghiệm trong việc đàm phán, thực hiện Quy chế dân chủ cơ sở, giải quyết tranh chấp lao động.
 • 81. Dịch vụ viết thuê đề tài – KB Zalo/Tele 0917.193.864 – luanvantrust.com Kham thảo miễn phí – Kết bạn Zalo/Tele mình 0917.193.864 65
 • 82. Dịch vụ viết thuê đề tài – KB Zalo/Tele 0917.193.864 – luanvantrust.com Kham thảo miễn phí – Kết bạn Zalo/Tele mình 0917.193.864 2.3.2. Hạn chế Hiện nay, cán bộ công đoàn chuyên trách của LĐLĐ tỉnh còn thiếu, nhất là tại các công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở, với số đoàn viên tăng nhanh, các địa phương ven biển còn thêm Nghiệp đoàn nghề cá và lao động nghề cá, trong khi đó biên chế chuyên trách không tăng mà đến 2020 phải giảm 10% nên gặp không ít khó khăn trong tổ chức, chỉ đạo hoạt động. Về cơ cấu cán bộ công đoàn chuyên trách cũng chưa thực sự hợp lý, thể hiện trên một số khía cạnh cơ bản sau: Tình trạng thiếu hụt cán bộ công đoàn kế cận đang diễn ra các ngành, trình độ cán bộ chuyên trách không đều; ở các huyện vùng cao, CNVCLĐ là người dân tộc thiểu số chiếm tỉ lệ không nhỏ, nhưng cán bộ công đoàn chuyên trách lại không là người dân tộc thiểu số. Không được tiếp nhận cán bộ trẻ nên số cán bộ lớn tuổi tăng nhanh. Việc quy hoạch đào tạo cán bộ còn bị động do vướng quy định về phân cấp quản lý của các cấp ủy Đảng. Trong cán bộ chuyên trách, hiện tại vẫn còn một số vị trí công tác yếu về năng lực quản lý, thực hiện nhiệm vụ, một số cán bộ chưa đạt chuẩn, tinh thần trách nhiệm chưa cao, nhất là số cán bộ mới, sự tích lũy kinh nghiệm trong công tác còn ít. Một số cán bộ lãnh đạo các ban chuyên môn, lãnh đạo các đơn vị còn thụ động trong việc thực hiện chức năng tham mưu; công tác quản lý còn thụ động, chưa được các đề xuất để thực hiện tốt nhiệm vụ còn mang tính thời vụ, chất lượng và hiệu quả chưa có mặt chưa đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ mới. Phẩm chất đạo đức, lối sống của một số ít cán bộ còn có biểu hiện vi phạm nội quy, quy chế đơn vị, phát ngôn chưa đúng nơi, đúng chỗ,... đã ảnh hưởng không tốt đến cán bộ công đoàn. Một số cán bộ trẻ chưa thực sự cố gắng trong việc tự học tập, rèn luyện, tu dưỡng mình để nâng cao trình độ mọi mặt; về trình độ về chuyên môn, ngoại ngữ, tin học của một số cán bộ công đoàn chuyên trách có bằng cấp nhưng kỹ năng thực thi nhiệm vụ còn yếu;chưa mạnh dạn tham mưu đề xuất ý
 • 83. Dịch vụ viết thuê đề tài – KB Zalo/Tele 0917.193.864 – luanvantrust.com Kham thảo miễn phí – Kết bạn Zalo/Tele mình 0917.193.864 66