Arodbiedrību DA stratēģija ekonomiskās krīzes apstākļos

738 views

Published on

Arodbiedrību DA stratēģija
ekonomiskās krīzes apstākļos

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
738
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
1
Actions
Shares
0
Downloads
3
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Arodbiedrību DA stratēģija ekonomiskās krīzes apstākļos

  1. 1. Arodbiedrību DA stratēģijaekonomiskās krīzes apstākļos 2011. g. 28.IV - PASAULES DARBA DROŠĪBAS DIENA Z. Antapsons, LBAS DA eksperts
  2. 2. Situācija šodien Krīzes apstākļos bizness tiek veidots uz darbinieku veselības un dzīvības rēķina – uzņēmumu DA sistēmai mazāk resursu, - DA speciālistu mazāk, - DA uzraudzība sliktāka; LAT vid. mūža ilgums: vīrieši – 66 g. sievietes – 77 g. ES >10g; Cēloņi Oficiālā NG statistika = aisberga redzamā daļa; (1/2000) > 30t NG DAS ir efektīva, ja abas puses ir aktīvas + Valmieras stikla škīedra, Latvijas Finieris; Risinājums - pašu darbinieku iesaistīšana DA uzraudzībā, ES pieredze – UP ievēlēšana uzņēmumos (ES =60 -70% uzņēm, LAT ~ 4t uz 50t uzņēmumu, < 10% DD pienākums motivēt darbiniekus iesaistīties DAS uzturēšanā; - atbalstīt UP ievēlēšana); Prakse -Iniciatīva no DD puses, apgaitas, tikšanās ar darbiniekiem, pārrunas... Priekšlikumu realizācija Problēma – DD uzskats par UP = kontrolieris; UP darbības 2 puses: = DD interesēs: darbinieku uzraudzība, NG novēršana, jaunieši A/O + UP nepieļaut darba drošības līmeņa strauju pazemināšanos uzņēmumos
  3. 3. Normatīvie akti – DA reglamentēta sfēra, toievērošanas sabiedriskā kontrole (DL 11.p 1.6) DAL 21p (2010.g. redakcija) - uzticības personai ir tiesības: 1) brīvi izteikt nodarbināto, savu viedokli par uzņēmuma DA sistēmu, darba vides iekšējo uzraudzību; 2) saņemt no darba devēja informāciju, kas attiecas uz DA sistēmu uzņēmumā un ir nepieciešama UP pienākumu veikšanai; 3) piekļūt darba vietām saskaņā ar uzņēmumā noteikto kārtību; 4) ierosināt, lai darba devējs veic darba vides RF mērījumus, ja saņemtas nodarbināto sūdzības par veselībai kaitīgiem darba vides riska faktoriem; 5) ierosināt veikt atkārtotu darba vides risku novērtēšanu darba vietās, kurās noticis nelaimes gadījums vai radušies draudi nodarbinātā dzīvībai un veselībai; 6) pieprasīt, lai darba devējs veic DA pasākumus, un izteikt priekšlikumus, kuru īstenošana novērstu vai mazinātu risku nodarbināto drošībai un veselībai; 7) ierosināt, lai darba devējs noslēdz ar nodarbinātajiem vienošanos par DA pasākumu, tiem nepieciešamo līdzekļu un to izmantošanas kārtības noteikšanu saskaņā ar DA normatīvo aktu prasībām, kā arī piedalīties sarunās par darba KL un grozījumiem DA jomā; 8) kopā ar VDI amatpersonām piedalīties darba vietu pārbaudēs.
  4. 4. ATBALSTA DOKUMENTI: LBAS un VDI – Vienošanās par sadarbību – www.lbas.lv,Darba drošība, Labā prakse VDI - veicināt darba aizsardzības uzticības personu ievēlēšanu uzņēmumos; veicot uzņēmuma apsekošanu, pieaicināt darbinieku uzticības personu vai arī arodkomitejas pārstāvi; veicināt sociālā dialoga ieviešanu un darba koplīgumu noslēgšanu uzņēmumos,. LBAS - informēt VDI par darba tiesību un darba aizsardzības noteikumu pārkāpumiem uzņēmumos, kuros ir LBAS dalīborganizāciju - nozaru arodbiedrību biedri;
  5. 5. VALSTS DARBA AIZSARDZĪBAS JOMAS ATTĪSTĪBASPLĀNS 2011. – 2013.GADAM (MK rīk.20.04.2011) 3. „Preventīvās kultūras” iedzīvināšana sabiedrībā un uzņēmumos, paaugstinot sabiedrības, bet jo īpaši darba devēju un darbinieku zināšanu un informētības līmeni par darba aizsardzības jautājumiem; - - DŅ pārliecība par DA nozīmi pusmūžā (pēc NG) 3.2. Darba aizsardzības jautājumu integrēšana visu izglītības līmeņu mācību programmās; > 50% NG darbinieki ar stāžu līdz 3 gadiem 3.3. „Preventīvās kultūras” veicināšana un praktiskas darba aizsardzības apmācības un instruktāžas veikšana uzņēmumos- darba devēju zināšanu līmeņa paaugstināšana (DA lik ~ 70/ darb ~ 20) 4.4. Sociālā dialoga veicināšana nozaru un uzņēmumu līmenī: īpaši attiecībā uz darba aizsardzības jautājumu risināšanu .
  6. 6. Sabiedrības DA kultūra Sabiedrības DA kultūra = izglītības sistēma; bērnu, pusaudžu izglītošana; LBAS pasākumi - tiek organizētas kampaņas „Zinu savas tiesības!” vispārizglītojošās skolās. Tiek organizēti konkursi profesionālo skolu audzēkņiem „Profs – 2008, 2009,2010. - galvenais mērķis ir veicināt skolu audzēkņu interesi un izpratni par darba tiesībām un darba drošību, uzsākot darba gaitas, Latvijas Radio raidījumi „Krustpunkti”, LBAS un dalīborganizāciju eksperti atbild uz klausītāju jautājumiem darba tiesību un darba drošības jomā. Ar LDDK organizēti konkursi labās prakses piemēru darba tiesību un darba aizsardzības jomā „Sociāli atbildīgs uzņēmums, Ilgtspējas indekss u.c
  7. 7. Sabiedrības DA kultūra - 2 Eiropas DA kampaņas – AB vāji izmanto Līdz 2011.g – Drošas un veselībai nekaitīgas darba vietas: Labās prakses balva: „Zelta ķivere 2010” – finālistu Statoil, Cemex, Severstaļlat - raksturīga iezīme = DD un darbinieku sadarbība DA jomā; Izmantot UP pieredzes apmaiņai Iniciatīva no DD puses, apgaitas, tikšanās ar darbiniekiem, pārrunas... Priekšlikumu realizācija; 2012 – 2013 g. = Novērsīsim darba vides riskus kopā; - - tikai ~20 % darbinieku informēti par RF darba vietās; No 2014.g. = Psihosociālie riska faktori; - zinām ka pastāv, bet kā novērst?
  8. 8. DARBA DEVĒJU UN NODARBINĀTOKOPĒJAS INTERESES DA Uzņēmējus motivē vēlēšanās veicināt darbinieku – uzņēmuma īstenā kapitāla – darbspējas un atdevi, uzņēmēji apzinās, ka konkurētspēja, kvalitāte un darba apstākļi ir savstarpēji cieši saistīti. Pētījumi par DA ekonomiku (ieguldīts 1$ DA dod 3$ peļņu) K. Marksa ”Kapitāls” Motivējošs faktors ir arī pieaugošās izmaksas nelaimes gadījumā. Darbinieku motivācija - saglabāt veselību un labas darbspējas visa mūža garumā un būt pieprasītam darba tirgū. DARBA LĪGUMS: DŅ kapitāls = profesionālās prasmes un zināšanas; - veselība un dzīvība nav bezmaksas pielikums uzticam DD – prasam drošus darba apstākļus Sadarbība DA jomā = risinājums

×