Successfully reported this slideshow.
Your SlideShare is downloading. ×

Korporatīvā sociālā atbildība - kāda ir tās loma uzņēmumu un sabiedrības skatījumā?

Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Upcoming SlideShare
Inta Priedola, TNS
Inta Priedola, TNS
Loading in …3
×

Check these out next

1 of 15 Ad

Korporatīvā sociālā atbildība - kāda ir tās loma uzņēmumu un sabiedrības skatījumā?

Download to read offline

Atbildīga biznesa novērtējuma atklāšanas pasākumā 2013. gada 12. decembrī.

Atbildīga biznesa novērtējuma atklāšanas pasākumā 2013. gada 12. decembrī.

Advertisement
Advertisement

More Related Content

Slideshows for you (9)

Similar to Korporatīvā sociālā atbildība - kāda ir tās loma uzņēmumu un sabiedrības skatījumā? (20)

Advertisement

More from Institute for Corporate Sustainability and Responsibility (20)

Korporatīvā sociālā atbildība - kāda ir tās loma uzņēmumu un sabiedrības skatījumā?

 1. 1. “Mikroindeksa” atklāšana KSA - kāda ir tās loma uzņēmumu un sabiedrības skatījumā? 2013.gada 12.decembris ©TNS 2013
 2. 2. Ko domā uzņēmumu vadītāji? ©TNS 2013
 3. 3. Uzņēmumu vadītājiem būtiskākās lietas, kas saistīti ar ilgtspēju, ir ekonomikas jautājumi Atzīmējiet trīs vissvarīgākās lietas, kas, Jūsuprāt, būtu svarīgas Latvijas uzņēmumu darbībā, lai sekmētu Latvijas attīstību ilgtermiņā? % Uzņēmums nodrošina labu darba vidi un rūpējas par saviem darbiniekiem 49 45 Uzņēmumam ir ilgtermiņa stratēģija 43 Uzņēmums strādā ar peļņu Uzņēmums ir godīgs un atklāts pret saviem klientiem 20 Uzņēmums ievēro pircēju/ patērētāju intereses 20 Uzņēmums ievēro godīgas konkurences principus 17 Uzņēmums atbalsta sabiedrībai nozīmīgus pasākumus, piemēram, labdarība, talkas, atbalsts izglītībai utt. Uzņēmums darbojas saskaņā ar starptautiskiem standartiem, piemēram, ISO utt. Uzņēmums pārliecinās, ka tā piegādātāji ievēro likuma un ētikas normas Uzņēmums regulāri un atklāti informē sabiedrību par savu darbību Vairākatbilžu jautājums (% summa > 100). Bāze: Biznesa vide: 2013: n=200; 2012: n=369. Dati: TNS, 2013 - 2012 ©TNS 2013 Cits 54 45 49 Uzņēmums godīgi maksā nodokļus Uzņēmums ir atbildīgs par apkārtējo vidi 62 4 51 30 27 24 7 6 9 4 6 3 3 1 4 1 2 2013 2012 3
 4. 4. Latvijā uzņēmēji ieguldījumu uzņēmuma reputācija un zīmolvedība vērtē kā ilgtermiņa ieguldījumu Vidēji, kad jūsu uzņēmums plāno gūt atdevi no savām investīcijām šādās aktivitātēs? Uzņēmuma reputācija un zīmolvedība 30% 40% 33% 39% Mazāk nekā 2 gados 2 - 5 gados 15% 20% Vairāk nekā 6 gados 15% 8% Nezina/ nav atbildes Bāze: Uzņēmumu augstākā līmeņa vadītāji, Latvija: n=200 un ES: n=8 715. Dati: TNS / Eirobarometra Flash pētījums, 2013. ©TNS 2013 4
 5. 5. Liela daļa Latvijas uzņēmumu praktiski neveic nekādas investīcijas uzņēmuma reputācijā vai zīmola vadībā Cik % no kopējā apgrozījuma 2011. gadā jūsu uzņēmums investēja šādās aktivitātēs, izmantojot iekšējos resursus un cik %, - izmantojot ārējo pakalpojumu sniedzēju, par kuru uzņēmums samaksāja? Uzņēmuma reputācija un zīmolvedība, izmantojot IEKŠĒJOS RESURSUS 54% 37% 45% Uzņēmuma reputācija un zīmolvedība, izmantojot ĀRĒJO PAKALPOJUMU SNIEDZĒJU 37% 78% 67% Nav investīciju 7% 18% 24% Mazāk par 5% 15% 3% 6% 2% 3% 1% 3% Vairāk nekā Nezina/ nav atbildes 5% Bāze: Uzņēmumu augstākā līmeņa vadītāji, Latvija: n=200 un ES: n= 8 715. Dati: TNS / Eirobarometra Flash pētījums, 2013. ©TNS 2013 5
 6. 6. Ko domā sabiedrība? ©TNS 2013
 7. 7. Uzņēmumu vadītāju un sabiedrības viedokļi par aspektiem, kas ietekmē uzņēmumu ilgtspēju, sakrīt Atzīmējiet trīs vissvarīgākās lietas, kas, Jūsuprāt, būtu svarīgas Latvijas uzņēmumu darbībā, lai sekmētu Latvijas attīstību ilgtermiņā? Biznesa vide, n=200 Uzņēmums nodrošina labu darba vidi un rūpējas par saviem darbiniekiem 49% Uzņēmumam ir ilgtermiņa stratēģija 61% 45% Uzņēmums godīgi maksā nodokļus 45% 24% Uzņēmums ievēro godīgas konkurences principus 22% 26% 15% 7% 5% 6% 8% Uzņēmums ir atbildīgs par apkārtējo vidi 4% Uzņēmums pārliecinās, ka tā piegādātāji ievēro likuma un ētikas normas 3% Uzņēmums regulāri un atklāti informē sabiedrību par savu darbību 1% Cits 1% Grūti pateikt 45% 27% Uzņēmums ievēro pircēju/ patērētāju intereses Vairākatbilžu jautājums (% summa > 100). Bāze: “n” sk. grafikā Dati: TNS, 2013 (biznesa vide), 2013 (iedzīvotāji) 39% 30% Uzņēmums ir godīgs un atklāts pret saviem klientiem Uzņēmums atbalsta sabiedrībai nozīmīgus pasākumus, piemēram, labdarība, talkas, atbalsts izglītībai utt. Uzņēmums darbojas saskaņā ar starptautiskiem standartiem, piemēram, ISO utt. 46% 43% Uzņēmums strādā ar peļņu ©TNS 2013 Ekonomiski aktīvie Latvijas iedzīvotāji, n=700 11% 4% 6% 12% 0,3% 7
 8. 8. Iedzīvotājiem arvien svarīgāk ir, lai uzņēmumi būtu godīgi un ņemtu vērā savu klientu intereses Atzīmējiet trīs vissvarīgākās lietas, kas, Jūsuprāt, būtu svarīgas Latvijas uzņēmumu darbībā, lai sekmētu Latvijas attīstību ilgtermiņā? 61% 61% Uzņēmums nodrošina labu darba vidi un rūpējas par saviem darbiniekiem 46% Uzņēmumam ir ilgtermiņa stratēģija 45% 47% 39% 42% Uzņēmums strādā ar peļņu Uzņēmums godīgi maksā nodokļus Uzņēmums ievēro pircēju/ patērētāju intereses Uzņēmums ir godīgs un atklāts pret saviem klientiem Uzņēmums ievēro godīgas konkurences principus Uzņēmums ir atbildīgs par apkārtējo vidi Uzņēmums darbojas saskaņā ar starptautiskiem standartiem, piemēram, ISO utt. Uzņēmums regulāri un atklāti informē sabiedrību par savu darbību Uzņēmums atbalsta sabiedrībai nozīmīgus pasākumus, piemēram, labdarība, talkas, atbalsts izglītībai utt. Uzņēmums pārliecinās, ka tā piegādātāji ievēro likuma un ētikas normas Cits Vairākatbilžu jautājums (% summa > 100). Bāze: Ekonomiski aktīvie Latvijas iedzīvotāji, n=700 Dati: TNS, 2013 ©TNS 2013 Grūti pateikt 57% 26% 21% 22% 16% 15% 16% 11% 6% 8% 10% 6% 6% 5% 5% 4% 3% 12% 2% 0,3% 2013 2011 8
 9. 9. Absolūtajam vairākumam iedzīvotāju ir būtiski, lai uzņēmumi darbotos atbilstoši ētikas principiem Cik lielā mērā Jūs piekrītat apgalvojumam "Ir svarīgi, lai uzņēmumi darbotos atbilstoši ētikas principiem"? Nav atbildes 2% Pilnībā nepiekrītu 2% Daļēji nepiekrītu 1% Ne piekrītu, ne nepiekrītu 11% Pilnībā piekrītu 58% Daļēji piekrītu 26% Bāze: Latvijas iedzīvotāji vecumā no 15 līdz 74 gadiem, n=1748 Dati: TNS / patēriņa pētījums TNS Atlas, 2012. ©TNS 2013 9
 10. 10. Iedzīvotāji ir lielā mērā gatavi atteikties izmantot uzņēmuma preces/ pakalpojumus, ja tas darbojas pretim sabiedrības interesēm Cik lielā mērā Jūs piekrītat apgalvojumam "Esmu pārtraucis (pārtraukusi) iegādāties to uzņēmumu ražojumus, kuru rīcību es neatbalstu"? Nav atbildes 1% Pilnībā piekrītu 21% Pilnībā nepiekrītu 14% Daļēji piekrītu 18% Daļēji nepiekrītu 12% Ne piekrītu, ne nepiekrītu 34% Bāze: Latvijas iedzīvotāji vecumā no 15 līdz 74 gadiem, n=1630 Dati: TNS / patēriņa pētījums TNS Atlas, 2013. ©TNS 2013 10
 11. 11. Ko domā strādājošie? ©TNS 2013
 12. 12. Augsts Uzņēmuma tēlam un reputācijai būtiska loma gan darbinieku piesaistīšanā, gan noturēšanā UZŅĒMUMA TĒLS, DARBĪBA UN VADĪBA „Higiēnas” faktori Motivatori G01. Uzņēmuma vadība savā komunikācijā ir atklāta un godīga G02.Uzņēmuma vadība ir uzticama Definētais svarīgums G05 G03. Jūs lepojaties ar darbu, ko veicat G04. Jūs jūtaties droši un stabili uzņēmumā, kurā strādājat G05.Uzņēmums ir sociāli atbildīgs G04 G02 G06 G03 Zems G06.Uzņēmumam ir laba reputācija G01 Iespējas?/ Ekonomētāji? Zems Slēptās iespējas Ietekme uz darbinieku piesaistību Bāze: Darba ņēmēji, n=459 Dati: TNS / TRI*M™ darbinieku piesaistības pētījums Latvijā, 2013 Ievērojami zem vidējā ©TNS 2013 Zem vidējā Stiprā puse Vidēji Virs vidējā Vājā puse Ievērojami virs vidējā Augsts
 13. 13. Uzņēmuma ilgtspēja un korporatīvā reputācija ir pamata balsti, kas ļauj būt tam Pievilcīgam darba devējam Latvijā Kritēriji, kas ir svarīgi un raksturo pievilcīgākos darba devējus Latvijā darba ņēmēju vērtējumā 1. Drošs un stabils darbs 2. Uzņēmums ir veiksmīgs savā jomā 3. Uzņēmums darbojas jomā, kas attīstās 4. Nepārtraukta darbinieku izaugsme un apmācības 5. Brīva, draudzīga darba atmosfēra 6. Interesants un daudzveidīgs darbs 7. Laba uzņēmuma reputācija 8. Sociāli atbildīgs uzņēmums Bāze: Darba ņēmēji, n=446 Dati: TNS/Pievilcīgāko darba devēju tēla pētījums, 2012 © TNS 2012.gads 13
 14. 14. Ko darīt tālāk? Kādas aktivitātes īstenot?  Godīga uzņēmumu attieksme gan pret valsti, gan saviem klientiem un sabiedrību kopumā ir būtiski ilgtspējas nosacījumi Ja uzņēmums vēlas darboties ilgtermiņā, tad ar to ir jārēķinās un arī jāveic attiecīgi ieguldījumi!  Būtiska loma uzņēmuma darbībā un tā mērķu sasniegšanā ir uzņēmumu darbiniekiem un potenciālajiem darba ņēmējiem Tāpēc, pirmkārt, jāveicina uzticama, stabila, droša, veiksmīga un sociāli atbildīga uzņēmuma tēls!  Korporatīvās sociālās atbildības principu ievērošana ne tikai uzlabo uzņēmuma attiecības ar iesaistītajām/ ieintersētajām pusēm (klienti, darbinieki, piegādātāji, sabiedrība), bet arī sniedz biznesa izaugsmi (peļņu)! ©TNS 2013
 15. 15. Paldies! Jautājumi? Inta Priedola TNS Latvia Vecākā klientu vadītāja Tel: E-pasts: Web: Adrese: 67 096 300 inta.priedola@tns.lv www.tns.lv Kronvalda bulvāris 3-2 Rīga, LV-1010 ©TNS 2013

×