dr Dragana ŽivojinovićSpecijalna bolnica "Merkur" Vrnjačka Banja      oktobar 2011.godine
Grupa metaboliĉkih bolesti koje se karakterišu hiperglikemijom   nastalom zbog defekta u sekreciji insulina ili zbog def...
Glikemija   (mmol/L)       HbA1c              <6,5%7,85,5   0      6  12   18  sati
350Dijabetičari (milioni)             300                          2000       ...
  Preko 250 miliona obolelih u svetu  Šećerna bolest tip 2 -pandemija  U našoj zemlji registrovano 630 000 ili 8,6% ...
Leĉenje šećerne bolesti ne sprovodi se  samo da bi nivo šećera u krvi bio normalan,  već i da se koriguju drugi metabo...
Nacionalni edukacioni centar za obolele od dijabetesa    avgust 2008. god.
Kompleksan pristup:           - edukacija    - prevencija komplikacija             - leĉenjeTim...
Preduslov dobre metaboliĉke kontrole,     uspešnog regulisanjai prevencije komplikacija šećerne bolesti
- sticanje znanja o svojoj bolesti i o- razliĉitim problemima koji se javljaju         tokom njenog trajanja posti...
- prilagodjen je svakom pacijentu ponaosob              - starosnoj dobi     - psihosocijalnom statusu o...
  Individualna edukacija  Grupna edukacija u okviru Škole za obolele od  dijabetesa (do sada oko 14 000-16 000)   ...
Petodnevno trajanje  Predavanja  Praktiĉne demonstracije  Deljenje publikacija  Prikazivanje filmova  Razmenjiva...
  Znaĉaj samokontrole  Upoznavanje sa ciljnim vrednostima dobre  metabliĉke kontrole u skladu sa preporukama  Naci...
  Svaki pacijent dobija aparat za samokontrolu  glikemija i 50 trakica  Obuka o korišćenju glukometra i ukazivanje n...
  NAKON SPROVODJENJA  REDOVNIH KONTROLA  GLIKEMIJE REGISTRUJE SE  ZNATNI PAD  GLIKOZIRANOG  HEMOGLOBINA   ...
Kasne komplikacije šećerne bolesti                                            ...
Faktori razvoja kasnih komplikacija  genetski faktori  faktori okoline  kvalitet kontrole glikemije - hiperglikemija...
Smanjenje HbA1c za 1% značajno smanjuje:                  Smrtni ishod                  ...
- dodatne dijagnostiĉke procedure i- pregledi organa kod kojih se kao posledicašećerne bolesti komplikacije najĉešće i jav...
  bazen sa termomineralnom vodom, veliki  broj terapija i tretmana lekovitim blatom  u kombinaciji sa mineralnim kup...
  Program prevencije komplikacija Oksigeno-th  u hiperbariĉnoj komori
  KOMPLETNE LABORATORIJSKE ANALIZE,  TESTIRANJE GLIKEMIJE TOKOM  CELODNEVNOG PROFILA, KONTROLA HbA1c  KONTROLA KOM...
Celodnevni profil glikemija   pre obroka   1.5 - 2h posle obroka   pred spavanje   u 03h ujutru (pred zoru)    ...
100                                        Postprandijalna             ...
Preporuĉuje se:  u pacijenata samo na nemedikamentnoj terapiji kontrolisati  dnevni profil glikemija (pre i 1.5-2h pos...
  SVE DIJAGNOSTIČKE PROCEDURE SE SPROVODE  NAJSAVREMENIJIM MEDICINSKIM APARATIMA- Ehotomografija multifrekventnim i i...
  Pravilna ishrana (D-dijeta 1400kcal/145 gUH-  2800 kcal/240 gUH)  Dozirana fiziĉka aktivnost  Kreno-balneo-terap...
-ciljevi dijetoterapije       -procena stanja uhranjenosti (BMI) i PTT      -do kog stepena treba ograniĉiti ...
DIJETOTERAPIJA U DIJABETESU TIP 2     Individualni pristupCILJEVI (opšti ):1. Obezbediti sve hranljive materije u  o...
DIJETOTERAPIJA U DIJABETESU TIP 2     Individualni pristupCILJEVI (specifiĉni):1. Održavati glikemiju u fiziološkim  ...
ADA-preporuke (poslednji konsenzus):     Sloţeni UH       45-65%     Dijetna vlakna  max 50g/dan    ...
Pre uvodjenja :-analiza dnevne, sportske i rekreativne aktivnosti                         irazmat...
-kontrolisnje glikemije pre, u toku i posle veţbanjazbog rizika nastanka hipoglikemije-glikemija veća od 14mmol/l ili post...
FIZIĈKA AKTIVNOST  SVAKODNEVNA FIZIČKA AKTIVNOST-  PESAČENJE 20-30 min  3-5 PUTA NEDELJNO PLIVANJE, VOŢNJA  BICIKL...
SA TERAPIJSKOG GLEDIŠTA OD ZNAČAJA SU:      HEMIJSKI SASTAV      UKUPNA MINERALIZACIJA      PRISUSTVO GASO...
SNEŢNIK - Ca-hidrokarbonatna, ugljeno-kisela, hladna    Stari izvor     Novi izvorJEZERO Mg-hidrokarbonatna, ug...
SLATINA - Ca-hidrokarbonatna, ugljeno-kisela, hladna   Stari izvor      Novi izvor
PO RUSKIM AUTORIMA: - POBOLJŠAVA ISKORIŠĆAVANJE GLUKOZE - POVEĆAVA ALKALNU REZERVU I SMANJUJE RIZIK OD ACIDOZE - POVEĆAVA ...
DELOVANJE NA KVS pri kupanju:MEHANIĈKO DEJSTVO- NA VENSKI DEO POVEĆAVA SE VRAĆANJE VENSKE KRVI KA SRCUTERMIĈKO DEJSTVO- N...
  ORALNI HIPOGLIKEMICI-STIMULATORI  INSULINSKE SEKRECIJE (SULFONILUREA,  MEGLITINIDI)  STIMULACIJA INSULINSKE SENZ...
Conventional policy, median                                       HbA1c 7.9%    ...
  Kombinovani model lečenja insulinom i oralnim  antihiperglikemijskim agensima  Konvencionalni model lečenja insuli...
Smanjenje relativnog rizika intenzivirane                            0      vs. Konvencio...
100%      Pacijenti sa mikrovaskularnim                    30     Hlorpropamid       ...
U terapiji dijabetesa tip 2 ciljne vrednosti za glikemiju             i HbA1c U terapiji svakog pacijenta sa t...
  Ciljevi:  tHOL 4,8mmol/l  Tg 1,7mmol/l  LDL-hol 2,5mmol/l  Neophodna je redovna  kontrola lipidnog  statu...
SPECIJALNA BOLNICA “MERKUR”
Lecenje obolelih od dijabetesa tip 2 u balneoloskim uslovima dr dragana zivojinovic
Lecenje obolelih od dijabetesa tip 2 u balneoloskim uslovima dr dragana zivojinovic
Lecenje obolelih od dijabetesa tip 2 u balneoloskim uslovima dr dragana zivojinovic
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Lecenje obolelih od dijabetesa tip 2 u balneoloskim uslovima dr dragana zivojinovic

2,185 views

Published on

Published in: Health & Medicine
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
2,185
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
1
Actions
Shares
0
Downloads
14
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Lecenje obolelih od dijabetesa tip 2 u balneoloskim uslovima dr dragana zivojinovic

 1. 1. dr Dragana ŽivojinovićSpecijalna bolnica "Merkur" Vrnjačka Banja oktobar 2011.godine
 2. 2. Grupa metaboliĉkih bolesti koje se karakterišu hiperglikemijom nastalom zbog defekta u sekreciji insulina ili zbog defekta u njegovom dejstvu ili usled postojanja oba ova poremećajaNastaje zajedniĉkim delovanjem i kompleksnim interakcijama: - genetskih faktora - faktora spoljašnje sredine - i samog naĉina ţivota
 3. 3. Glikemija (mmol/L) HbA1c <6,5%7,85,5 0 6 12 18 sati
 4. 4. 350Dijabetičari (milioni) 300 2000 250 2025 200 150 100 50 0 Svet Razvijene Zemlje u zemlje razvoju King H., Diabetes Care, 1998 4
 5. 5.  Preko 250 miliona obolelih u svetu Šećerna bolest tip 2 -pandemija U našoj zemlji registrovano 630 000 ili 8,6% u opštoj populaciji: -78 000 - 80 000 na insulinskoj terapiji - oko 18 000 novootkrivenih godišnje - U periodu od 2009. - 2013. godinekampanja posvećena podizanju svesti o znaĉaju prevencije, uticaju dijabetesa na ţivot obolelih i znaĉaju mera neophodnih za kontrolu bolesti
 6. 6. Leĉenje šećerne bolesti ne sprovodi se samo da bi nivo šećera u krvi bio normalan, već i da se koriguju drugi metaboliĉki poremećaji( lipidi,proteini) i da se spreĉi pojava komplikacija na krvnim sudovima tj.redukcija svih faktora rizika koji su znaĉajni za razvoj hroniĉnih komplikacija i ukoliko komplikacije postoje, da se uspori njihovo napredovanje 6
 7. 7. Nacionalni edukacioni centar za obolele od dijabetesa avgust 2008. god.
 8. 8. Kompleksan pristup: - edukacija - prevencija komplikacija - leĉenjeTimski rad razliĉitih specijalnosti
 9. 9. Preduslov dobre metaboliĉke kontrole, uspešnog regulisanjai prevencije komplikacija šećerne bolesti
 10. 10. - sticanje znanja o svojoj bolesti i o- razliĉitim problemima koji se javljaju tokom njenog trajanja postizanje kvalitetnijeg naĉina ţivota
 11. 11. - prilagodjen je svakom pacijentu ponaosob - starosnoj dobi - psihosocijalnom statusu obolelog - pratećim hroniĉnim komplikacijama i - pridruţenim bolestima
 12. 12.  Individualna edukacija Grupna edukacija u okviru Škole za obolele od dijabetesa (do sada oko 14 000-16 000) teme:- šta treba znati o dijabetesu- pravilna ishrana i dijabetes- fiziĉka aktivnost i dijabetes- akutne i hroniĉne komplikacije- svi aspekti- insulinska terapija i gde su moguće greške samokontrola i kako sebi pomoći
 13. 13. Petodnevno trajanje Predavanja Praktiĉne demonstracije Deljenje publikacija Prikazivanje filmova Razmenjivanje iskustava Interna televizija Ukljuĉivanje lokalnih medija “Mini klinika”-predavanja i konsultacije profesora medicinskih fakulteta iz Beograda,Kragujevca,Niša i Novog Sada
 14. 14.  Znaĉaj samokontrole Upoznavanje sa ciljnim vrednostima dobre metabliĉke kontrole u skladu sa preporukama Nacionalnog vodiĉa za dijabetes Stalna motivacija za promenom stila ţivota
 15. 15.  Svaki pacijent dobija aparat za samokontrolu glikemija i 50 trakica Obuka o korišćenju glukometra i ukazivanje na moguće greške Obuka o pravilnoj pripremi i upotrebi pen-brizgalica, pravilnoj aplikaciji insulina, mestima davanja Obuka o korišćenju test traka za glikozuriju i ketonuriju uz davanje uputstava o postupcima pri hiperglikemijskim stanjima Pomoć pri sprovodjenu programa Accu-Chek pogled 360, Accu-Chek Assist i u pravilnom vodjenju dnevnika samokontrole
 16. 16.  NAKON SPROVODJENJA REDOVNIH KONTROLA GLIKEMIJE REGISTRUJE SE ZNATNI PAD GLIKOZIRANOG HEMOGLOBINA ( HbA1c)
 17. 17. Kasne komplikacije šećerne bolesti Moždani udar Dijabetesna 2-4 veća smrtnost od infarkta retinopatija miokarda i Najčešći uzrok moždanih udara slepila kod odraslih1,2 Obolenja KVS 8/10 pacijenata sa DM umre zbog kardiovaskularnog obolenja6 Dijabetesna nefropatija Dijabetesna Najčešći uzrok renalne neuropatija insuficijencije3,4 Najčešći uzrok ne- traumatskih amputacija donjih ekstremiteta7,81UK Prospective Diabetes Study Group. Diabetes Res 1990; 13:1–11. 2Fong DS, et al. Diabetes Care 2003; 26 (Suppl. 1):S99–S102. 3The Hypertension in DiabetesStudy Group. J Hypertens 1993; 11:309–317. 4Molitch ME, et al. Diabetes Care 2003; 26 (Suppl. 1):S94–S98. 5Kannel WB, et al. Am Heart J 1990; 120:672–676.6Gray RP & Yudkin JS. Cardiovascular disease in diabetes mellitus. In Textbook of Diabetes 2nd Edition, 1997. Blackwell Sciences. 7King’s Fund. Counting the cost. Thereal impact of non-insulin dependent diabetes. London: British Diabetic Association, 1996. 8Mayfield JA, et al. Diabetes Care 2003; 26 (Suppl. 1):S78–S79.
 18. 18. Faktori razvoja kasnih komplikacija genetski faktori faktori okoline kvalitet kontrole glikemije - hiperglikemija dužina trajanja šećerne bolesti drugi doprinoseći faktori: -povišen arterijski krvni pritisak-hipertenzija -poremećaj nivoa lipida u krvi - mikroalbuminurija i proteinurija
 19. 19. Smanjenje HbA1c za 1% značajno smanjuje: Smrtni ishod Bolest povezan sa Infarkt perifernih Mikrovaskularne dijabetesom miokarda krvnih komplikacije 0 sudovaSmanjenje rizika incidence na 1% smanjenja HbA1c –10 –20 –14%* –21%* –30 –40 –37%* –50 –43%**p<0.0001 Stratton et al. BMJ 2000;321:405–1 2 UKPDS
 20. 20. - dodatne dijagnostiĉke procedure i- pregledi organa kod kojih se kao posledicašećerne bolesti komplikacije najĉešće i javljaju- procena rizika i- dalji konsultativni pregledi specijalista razliĉitihoblasti koji su ukljuĉeni u timski rad
 21. 21.  bazen sa termomineralnom vodom, veliki broj terapija i tretmana lekovitim blatom u kombinaciji sa mineralnim kupkama
 22. 22.  Program prevencije komplikacija Oksigeno-th u hiperbariĉnoj komori
 23. 23.  KOMPLETNE LABORATORIJSKE ANALIZE, TESTIRANJE GLIKEMIJE TOKOM CELODNEVNOG PROFILA, KONTROLA HbA1c KONTROLA KOMPLETNOG LIPIDNOG STATUSA KONTROLA BUBREŽNE FUNKCIJE RIA LABORATORIJA
 24. 24. Celodnevni profil glikemija  pre obroka  1.5 - 2h posle obroka  pred spavanje  u 03h ujutru (pred zoru) 23h 03h
 25. 25. 100  Postprandijalna 80 Jutarnja glikemija glikemija ĉini 30–70% vrednosti HbA1c Uticaj na HbA1c (%) 60 40  Uticaj glukoze u vreme obroka na 20 Popstprandijalna glikemija HbA1c se povećava kako se kontrola 0 poboljšava <7.3 7.3–8.4 8.5–9.2 9.3–10.2 >10.2 HbA1cMonnier et al. Diabetes Care 2003;26:881–5
 26. 26. Preporuĉuje se: u pacijenata samo na nemedikamentnoj terapiji kontrolisati dnevni profil glikemija (pre i 1.5-2h posle glavnog obroka, pre spavanja i u 03h) jednom u 2 meseca, u medjuvremenu kontrola glikemija našte i postprandijalno još jednom meseĉno u pacijenata na medikamentnoj terapiji oralnim agensima kontrolisati dnevni profil glikemija jednom meseĉno, u medjuvremenu kontrola glikemija našte i postprandijalno još jednom nedeljno u pacijenata na terapiji insulinom ili kombinovanoj terapiji (oralni agensi + insulin) kontrolisati dnevni profil glikemija jednom nedeljno, u medjuvremenu kontrola glikemija našte i postprandijalno još jednom nedeljno u pacijenata na intenziviranoj insulinskoj terapiji kontrolisati dnevni profil glikemija 1 do 2 puta nedeljno, u medjuvremenu kontrola glikemija našte i postprandijalno najmanje još 3 puta nedeljno Modifikovano prema Nacionalnom vodiĉu kliniĉke prakse
 27. 27.  SVE DIJAGNOSTIČKE PROCEDURE SE SPROVODE NAJSAVREMENIJIM MEDICINSKIM APARATIMA- Ehotomografija multifrekventnim i intrakavitarnim sondama (abdomen, srce, štitasta ţlezda, periferna tkiva, urološka i ginekološka opserviranja)- Dopler krvnih sudova- Ergo test- EMNG DE- gornja i donja endoskopija- oftalmološka i- urološka ispitivanja
 28. 28.  Pravilna ishrana (D-dijeta 1400kcal/145 gUH- 2800 kcal/240 gUH) Dozirana fiziĉka aktivnost Kreno-balneo-terapija kao akcesorni vid Medikamentna th po najsavremenijim medicinskim saznanjima Edukacija i samokontrola
 29. 29. -ciljevi dijetoterapije -procena stanja uhranjenosti (BMI) i PTT -do kog stepena treba ograniĉiti unos UH-da li je neophodno ograniĉiti unos proteina i koliko -da li postoje posebna ograniĉenja pojedinih masti -da li postoji intolerancija ili alergija na hranu -da li je potrebno fiksirati sasatv obroka -koju hranu meriti, a koju ne -da li postoje verska, kulturološka ili neka druga ograniĉenja
 30. 30. DIJETOTERAPIJA U DIJABETESU TIP 2 Individualni pristupCILJEVI (opšti ):1. Obezbediti sve hranljive materije u optimalnim koliĉinama2. Obezbediti optimalni energetski unos3. Uskladiti preporuke sa navikama i ukusom4. Uskladiti preporuke u odnosu na dostupnost pojedinih namirnica5. Uskladiti ishranu sa posebnim fiziološkim stanjem6. Prilagoditi dijetu sa posebnim terapijskim zahtevima oboljenja i komplikacija
 31. 31. DIJETOTERAPIJA U DIJABETESU TIP 2 Individualni pristupCILJEVI (specifiĉni):1. Održavati glikemiju u fiziološkim granicama2. Održavanje nivoa lipida u poželjnim granicama3. Sprečavanje akutnih i/ili odlaganje hroničnih komplikacija dijabetesa
 32. 32. ADA-preporuke (poslednji konsenzus): Sloţeni UH 45-65% Dijetna vlakna max 50g/dan Masti 25-35% (zasićene MK 7%) Proteini 15% ( 0,8g/kgTT) Soli 3g/dan Holesterol 300mg/dan Rasporedjivanje dnevnog unosa-do 6 obroka(3glavna,2 uţine i poveĉerak) u zavisnosti od modela ins.th i adekvatne kontrole glikemija
 33. 33. Pre uvodjenja :-analiza dnevne, sportske i rekreativne aktivnosti irazmatranje mogućnosti planirane i kontinuirane primene -evaluacija stanja metaboliĉke kontrole i hroniĉnih komplikacija -kakva je funkcija KVS, bubrega,vida,NS i –druga prateća oboljenja i faktori rizika Timski rad i kombinacija individualnog i grupnog pristupa
 34. 34. -kontrolisnje glikemije pre, u toku i posle veţbanjazbog rizika nastanka hipoglikemije-glikemija veća od 14mmol/l ili postojanje ketonskihtela iskljuĉuju aktivnost-ne sprovoditi veţbe u vreme max.dejstva insulina-posle intenzivnih veţbi povećana je potreba zakalorijskim unosom-aplikacija ins. što dalje od dela tela koji će biti aktivirantokom veţbanja-praćenje pulsa i krvnog pritiska-adekvatna hidracija
 35. 35. FIZIĈKA AKTIVNOST SVAKODNEVNA FIZIČKA AKTIVNOST- PESAČENJE 20-30 min 3-5 PUTA NEDELJNO PLIVANJE, VOŢNJA BICIKLA- SNIŽAVA VREDNOST SEĆERA U KRVI- SNIŽAVA KRVNI PRITISAK- SPREĈAVA ILI OTKLANJA GOJAZNOST- POVEĆAVA DELOVANJE INSULINA
 36. 36. SA TERAPIJSKOG GLEDIŠTA OD ZNAČAJA SU: HEMIJSKI SASTAV UKUPNA MINERALIZACIJA PRISUSTVO GASOVATOPLI IZVOR - Na-hidrokarbonatna, ugljeno-kisela, homeoterma Stari izvor Novi izvor
 37. 37. SNEŢNIK - Ca-hidrokarbonatna, ugljeno-kisela, hladna Stari izvor Novi izvorJEZERO Mg-hidrokarbonatna, ugljeno-kisela, hipoterma Stari izvor Novi izvor
 38. 38. SLATINA - Ca-hidrokarbonatna, ugljeno-kisela, hladna Stari izvor Novi izvor
 39. 39. PO RUSKIM AUTORIMA: - POBOLJŠAVA ISKORIŠĆAVANJE GLUKOZE - POVEĆAVA ALKALNU REZERVU I SMANJUJE RIZIK OD ACIDOZE - POVEĆAVA SEKRECIJU I MOTILITET GIT USLED ČEGA SE RESORPCIJA GLUKOZE IZ CREVA SMANJUJE
 40. 40. DELOVANJE NA KVS pri kupanju:MEHANIĈKO DEJSTVO- NA VENSKI DEO POVEĆAVA SE VRAĆANJE VENSKE KRVI KA SRCUTERMIĈKO DEJSTVO- NA ARTERIJSKI DEO VAZODILATACIJA I PAD ARTERIJSKOG KRVNOG PRITISKAPOBOLJŠAVA SE FUNKCIONALNIKAPACITET KVS I KORONARNIPROTOK
 41. 41.  ORALNI HIPOGLIKEMICI-STIMULATORI INSULINSKE SEKRECIJE (SULFONILUREA, MEGLITINIDI) STIMULACIJA INSULINSKE SENZITIVNOSTI (BIGVANIDI,TIAZOLIDINDIONI) INHIBICIJA APSORPCIJE GLUKOZE- (INHIBITORI ALFA GLUKOZIDAZE)
 42. 42. Conventional policy, median HbA1c 7.9% Intensive policy, median HbA1c 7.0% 9 11 10 8 FPG (mmol/L) 9HbA1c (%) 7 8 7 6 0 0 0 3 6 9 12 15 0 3 6 9 12 15 Vreme od randomizacije (godine) UKPDS 33. Lancet 1998;352:837–53
 43. 43.  Kombinovani model lečenja insulinom i oralnim antihiperglikemijskim agensima Konvencionalni model lečenja insulinom u dve dnevne doze cIIT-terapija u četiri (režim bolusi-bazal) i više dnevnih doza CSII spoljnom portabilnom insulinskom pumpom
 44. 44. Smanjenje relativnog rizika intenzivirane 0 vs. Konvencionalna terapija (%) –10 –20 * p<0.05 –30 ** p<0.01 –40 –50 –60 * ** * –70 **Gæde et al. Lancet 1999;353:617–22Adapted from: Gæde et al. N Engl J Med 2003;348:383–93
 45. 45. 100% Pacijenti sa mikrovaskularnim 30 Hlorpropamid Konvencionalna Glibenklamid Intenzivirana komplikacijama (%) Insulin 0% 20 100% 100% 10 0% 0% 0 0 3 6 9 12 15 GodineAdapted from: Lancet 1998;352:837–53
 46. 46. U terapiji dijabetesa tip 2 ciljne vrednosti za glikemiju i HbA1c U terapiji svakog pacijenta sa tipom 2 dijabetesa neophodno je definisati individualne ciljne vrednosti glikemije i HbA1c u skladu sa sledecim kriterijumima: Nizak Makro- Mikro- vaskularni vaskularni vaskularni rizik rizik rizikHbA1c (%) < 6,5 > 6,5 >7,0Samokontrola glikemija(mmol/l)preprandijalno < 5,5 > 5,5 > 6,0postprandijalno < 7,5 > 7,5 > 9,0
 47. 47.  Ciljevi: tHOL 4,8mmol/l Tg 1,7mmol/l LDL-hol 2,5mmol/l Neophodna je redovna kontrola lipidnog statusa 1 u tri meseca do postIzanja optimalne vrednosti lipida u krvi
 48. 48. SPECIJALNA BOLNICA “MERKUR”

×