Lekarska greska prof. dr. med. pavle stankovic

1,289 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
1,289
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
1
Actions
Shares
0
Downloads
6
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Lekarska greska prof. dr. med. pavle stankovic

 1. 1. ЛЕКАРСКА ГРЕШКА СА АСПЕКТА ХИРУРГА-ТРАУМАТПЛПГА И ВЕШТАКА Проф. Др. мед. Павле Станковић Georg-August-Universität Göttingen / Deutschland
 2. 2. Важеће норме / смернице дају сигурност у правном смислу и схватају се као ПРЕППРУКЕ од којих је у посебним, оправданим случајевима дозвољено одступити
 3. 3. ДЕФИНИЦИЈА ЛЕКАРСКЕ ГРЕШКЕ НЕППШТПВАЊЕ ПРИЗНАТИХ СТАВПВА ЛЕКАРСКЕ НАУКЕ, одн. СВЕПБУХВАТНИ ППЈАМ ЗА РАЗЛИЧИТЕ ГРЕШКЕ ЛЕКАРА КПЈЕ СУ МПГУЋЕ У СВИМ ФАЗАМА КПНТАКТА СА ПАЦИЈЕНТПМ
 4. 4. ФАЗЕ КПНТАКТА СА ПАЦИЈЕНТПМ Дијагностика Индикација Информација Терапија Постоперативни ток Прганизација Документација
 5. 5. ДИЈАГНПСТИКА
 6. 6. ИНДИКАЦИЈА
 7. 7. ИНФПРМАЦИЈА
 8. 8. ИНФПРМАЦИЈА ОБИМ ПИСМЕНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ На пример: за експлоративну лапаротомију 2 стране за артроскопију зглоба лакта 3 стране за третман псеудоартрозе 4 стране за санирање карпалног тунела 5 страна за холецистектомију – клас. / ендо. 5 страна за колоскопију 5 страна за апендектомију – клас. / ендо. 5 страна за захвате на дебелом цреву 5 страна
 9. 9. ТЕРАПИЈА
 10. 10. ППСТППЕРАТИВНИ ТПК
 11. 11. ПРГАНИЗАЦИЈА
 12. 12. ДПКУМЕНТАЦИЈА
 13. 13. ПРАВНИ ЗАСТУПНИК ПАЦИЈЕНТА
 14. 14. Вештак
 15. 15. ФИНАНСИСКП ПБEШТЕћЕОЕ • Заборављен тупфер- интраперитонеално 9.000 € • Интраоп. оштећење н.радијалиса 35.000€ • Морбус Судек руке после прелома 45.000€ • Постоперативна параплегија 300.000€ • Евт. уз месечне рате
 16. 16. ШТА СЕ ДПГАЂА СА ЛАКАРПМ КПМЕ ЈЕ УРУЧЕНА ТУЖБА на. пр. ЗА ТЕШКУ ТЕЛЕСНУ ППВРЕДУ?
 17. 17. ПРЕППРУКЕ ЛЕКАРУ У СЛУЧАЈУ ДА ЈЕ ПРПТИВ ОЕГА УЛПЖЕНА ТУЖБА 1. Прикупити комплетну писмену документацију 2. Писмено известити сопствено професионално осигурање 3. Писмено известити надлежну лекарску комору 4. Ангажовати адвоката – специјалисту за медицинско право- искусног у правном заступању интереса лекара 5. Не упуштати се ниукакву дискусију са пацијентом 6. Ниједну изјаву не давати без присуства свог адвоката 7. Не признавати никакву грешку без обзира постојала иста или не 8. Пдмах направити копије целокупне кокументације.
 18. 18. ЗАСТАРЕВАОЕ ПРАВА НА ПБЕШТЕћЕОЕ • ( § 199 1 BGB n.F.)
 19. 19. Индикација Дијагностика Информација ТерапијаДокументација Прганизација Постоп. ток

×