Lekarska komora srbije dr tatjana radosavljevic

1,228 views

Published on

Published in: Health & Medicine
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
1,228
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
3
Actions
Shares
0
Downloads
1
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Lekarska komora srbije dr tatjana radosavljevic

 1. 1. LEKARSKA KOMORA SRBIJE:IZMEDJU ESNAFSKE ORGANIZACIJE IZNAĈAJNOG STUBA ZDRAVSTVENOG ESTABLIŠMENT-KAKO PREVAZIĆI JAZ?Autor: Tatjana Radosavljević,Direktor Lekarske komore Srbije
 2. 2.  Lekarska komora Srbije je nezavisna ,profesionalna ,samostalna,samofinsirajuća organizacija lekara Srbije u kojoj je članstvo obavezno.Osnovana je po zakonu ,radi unapredjivanja uslova za obavljanje lekarske profesije,zaštite njihovih profesionalnih interesa,organizovanog učešća na unapredjenju I sprovodjenju zdravstvene zaštite I zaštite interesa gradjana u ostvarivanju prava na zdravstvenu zaštitu.DANI SRPSKE MEDICINSKE DIJASPORE 2011
 3. 3. Lekarska komora Srbije obavlja poverene poslove od strane drţave Srbije,tzv.javna ovlašćenja I to: -donosi kodeks profesionalne etike -vrši upis lekara I void imenik svih članova Komore -izdaje,obnavlja I oduzima licence lekarima I void imenik o tome -posreduje u sporovima izmedju članova Komore ,odnosno izmedju članova komore I pacijenata -organizuje sudove časti,za utvrdjivanje povrede profesionalne dužnosti isankcioniše iste,vodeći poseban imenik o tome -izdaje izvode iz imenika,uverenja I potvrde,kao javne isprave -utvrdjuje visinu članarine,upisnine I nadoknade za licencu -izdajelegitimaciju I identifikacioni broj članovima KomoreDANI SRPSKE MEDICINSKE DIJASPORE 2011
 4. 4.  Istovremeno Lekarska komora Srbije -zastupa I štiti profesionalne interese članova Komore u obavljanju profesije -stara se o ugledu člana Komore,odnosno obavljanju poslova zdravstvene zaštite u skladu sa etičkim kodeksom Na neopravdane I neeutemeljene izjave u sredstvima javnog informisanja,u cilju zaštite članova Komore.DANI SRPSKE MEDICINSKE DIJASPORE 2011
 5. 5.  Po prvi put je u Srbiji osnovana 1901.godine i radila je do 1945.kada je ukinuta dekretom komunističkog režima.Njen rad je obnovljen decembra meseca 2006.godine . Dosada je Lekarska komora Srbije obavila sva javna ovlašćenja i postala jedan od značajnih stakehodera u zdravstvenom sistemu Srbije.Oko 30500 lekara dobilo je licence za rad. Danas u Srbiji lekari ne mogu raditi bez licence.DANI SRPSKE MEDICINSKE DIJASPORE 2011
 6. 6.  Lekarska komora Srbije je esnafska organizacija koja štiti lekarsku struku,čast i ugled lekara i lekarske profesije u celini,a istovremeno aktivno radi na povratku poverenja korisnika i javnosti u lekare MISIJA LEKARSKE KOMORE SRBIJE
 7. 7.  Lekarska komora Srbije pokušava da postane značajan činilac u rešavanju svih problema vezanih za lekarstvo, i da utiče na izgled ,sadržinu i sadržaj svih zakona koji se odnose na lekarsku struku,uključijući i zakon o lekarstvu. Lekarska komora Srbije ,oslanjajući se na stručni potencijal svojih članova lekara i svojih stručnih službi,ima viziju da sa margina zdravstvenog sistema,gde se uprkos svim naporima još uvek nalazi, dodje u središte dijaloga i aktivno utiče na donošenje važnih odluka u zdravstvenom sistemu Srbije. VIZIJA LEKARSKE KOMORE SRBIJE
 8. 8. MOŢEMO , UMEMO,HOĆEMO.ZNAMO KAKO. ODGOVORNI SMO I POSTUPAMO ISKLJUĈIVO PO ZAKONU.DANI SRPSKE MEDICINSKE DIJASPORE 2011
 9. 9.  Lekarsku profesiju čine veštine,stav,vrednosti I ponašanje,zajedničko svim poslenicima-lekarima.U to je uključen concept znanja I veština,lični integritet,altruizam,poštovanje etičkog kodeksa,predanost I privilegiju samoregulacije struke I pravo na kliničku autonomiju Tradicionalno,lekari poštujući princip altruizma,kroz istoriju,pretpostavljaju svoje sopstveno dobro I zdravlje služenju svojim pacijentima.Istovremeno,lekari moraju da se pridržavaju ličnih vrednosti I da zadrže nezavistan profesionalni sud u procesu lečenja pacijenata. Samoregulacija profesije,ne može biti I nije “samoprotekcija”,kako se često može da implicira u javnosti.LEKARSKA DELATNOST-ZANIMANJE,POZIV ILI PROFESIJA?
 10. 10.  Komore lekara širom Evrope u ovom momentu se nalaze na raskrsnici,jer njihova uloga vrlo često od strane vlada I zdravstvenih vlasti biva ugrožena.Zbog toga je Zeva organizacija,koja okuplja lkerske komore centralne I jugoistočne Evrope,na svom redovnom sastanku u Krakovu 1.10.2011.godine usvojila tzv Krakovsku deklaraciju,čiji je potpisnik I Lekarska komora Srbije. U poslednje vreme bilo je pokušaja širom Evrope da se ograniči nezavisnost lekarskih komora I da se odredjene regulatorne uloge komora prebace u domen rada vladinih agencija.Jedno od objašnjenjenja je bilo da komore predstavljaju prepreku slobodnom tržištu I kompeticiji.Naprotiv,profesionalna samoregulacija jeste garant da se lekarska profesija ponaša prema etičkim principima I profesionalnim standardima. Dakle,komore reprezentuju I brane interese članova,regulišući I liberalnost profesije. KRAKOVSKA DEKLARACIJA
 11. 11.  Potpisnici Krakovske deklaracije pozivaju zdravstvene profesionalce,zakonodavce I administraciju da rade zajedno I podržavaju,promovišu I proširuju ulogu profesionalnih organizacija u sprovodjenju kvalitetnije I dostupnije zdravstvene nege pza pacijente u Evropi. Istovremeno potpisnici se obavezuju da jedni drugima daju medjusobnu podršku ikoliko dodje do pokušaja da se ograniči nezavisnost komora lekatra,ili da se njihova regulatorna funkcija prebaci na administratuvne agencije. KRAKOVSKA DEKLARACIJA
 12. 12.  -Dopunski rad I tužba Ustavnom sudu republike Srbije -Tužba Ustavnom sudu vezana za promene Zakona o komorama u delu vezanom za iyborni process u komorama(moguđnost uvodjenja prinudnih organa rukovodjenja komorom) -nerazumevanje uloge Ministarstva zdravlja u delu poslova vezanih za ostale poslove komore(pogotovu pokušaji da se utiče na izborni proces u komorama) -donošenje bitnih odluka bez konsultovanja LKS(nomenklatura,ugovori sa fondom) -bitne pravilnike o licenciranju I kontiniuranoj medicinskoj edukaciji donosi ministar I dalje SLUĈAJ SRBIJA
 13. 13.  -uvodjenje privremenih licenci -deklarativna volja da se uvede obaveznost protokola lečenja -učešće komore u radu RFZO preko predstavnika u dijalogu vezanom za promene načina plaćanja NEŠTO SE IPAK MENJA NABOLJE
 14. 14.  “Komora samo uzima novac,a ne daje ništa zauzvrat” “Šta ja imam od Komore” LEKAR POJEDINAC VS LEKARSKA KOMORA SRBIJE
 15. 15.  -osiguranje svih lekara od profesionalne odgovornosti -koncept kvalitetne,besplatne kontiniurane edukacije,dostupne kolegama širom Srbije -medikolegalne teme -novi način distribucije Glasnika Lekarske komore Srbije -širenje mreže regionalnih kancelarija -pojedinačne intervencije I stručna pomoć Lekarske komore Srbije -specijalni ponude lekarima ,vezane za status I svest o izuzetnosti lekara kao najobrazovanije profesijeLEKARSKA KOMORA SRBIJE ZA LEKARE SRBIJE
 16. 16.  Zalog nezavisnosti Lekarske komore Srbije je njena finasijska nezavisnost. Obaveza je Lekarske komore Srbije da lekarstvu Srbije ,na razne načine vrati uloženo,I mi ćemo to ćiniti. Dugačak je put koji očekuje Lekarsku komoru Srbije do stepena uticaja u zdravstvenom sistemu Srbije koji Komori pripada I koji ona zaslužuje. Ali,da je lakše,nekom drugom bi zapalo… UMESTO ZAKLJUĈKA

×