Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Dokk1 23.4.13

354 views

Published on

Så kom kolleger fra Östergötlands biblioteker forbi Hovedbiblioteket.

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Dokk1 23.4.13

 1. 1. BibliotekÖstergötland24. april 2013Knud Schulz
 2. 2. Knud Schulz Chef for Hovedbiblioteket iAarhus Bibliotekar + Master i Public Management Formand for Litteratursiden.dk Mentor INELI (International Network of Emerging Library Innovators) Bill& Melinda Gates Foundation Medlem af bygherregruppen for Urban MediaSpace Aarhus/Dokk1 Dagligt arbejdsfokus – transformation af Hovedbiblioteket til Dokk1ksc@aarhus.dk www.slideshare.netKnud Schulz Citizens and LibraryServices Aarhusapx.28.500 m2incl. 17.500 m2library space
 3. 3. Overskrifter Biblioteket i byudvikling Pladsskaber i byen Biblioteket som sted og rum Det moderne bibliotek Biblioteket som relations- skaber ogunderstøtter Partnerskaber Dialogprocesser Mentale byggeprocesser Invitation til Next Library 2013 – 16. til 19. juniKnud Schulz april 2013 3
 4. 4. “Biblioteket i byudviklingen– oplevelse, kreativitet og innovation”Casper H. Rasmussen, Henrik Jochumsen og Dorte Skot Hansen 2011Knud Schulz april 2013 4
 5. 5. ”Biblioteker skaber udvikling i byerne”Biblioteker som innovation af byen Drivkraft i byudvikling Bidrager til at der kan etableres nyefortællinger om byen Bliver set som udtryk for udvikling oginnovation af samfundet Bliver argumenter for større by-engagementerKnud Schulz april 2013 5
 6. 6. Oslo Operaen, nyt Munch museum og detkommende bibliotek skaber en hel nyvandfront og giver byen en ny identitetKnud Schulz april 2013 6
 7. 7. Helsinki Midtbyens trafikmønstre og kulturelle liv skabesgennem planlægning af Kunstmuseum, koncerthus ogdet kommende bibliotekKnud Schulz april 2013 7
 8. 8. Umeå Biblioteket omskaber midtbyen Biblioteket er en del af en strategi der fikUmeå til vinde titlen som ’EuropæiskKulturhovedstad 2014’Knud Schulz april 2013 8
 9. 9. Birmingham Biblioteket ligger på’hovedstrøget’passeres millioner afmennesker hvert år Biblioteketkommunikerer før deter bygget ’gennem’interaktivt plankeværkKnud Schulz april 2013 9
 10. 10. Knud Schulz Citizens and LibraryServices Aarhus
 11. 11. Projektet indeholder: Multimediehus på ca. 16.500 m2 Udlejningsarealer på ca. 10.000 m2 P-anlæg med plads til 1.000 biler Ankomstcenter Å afdækning Etablering af havnebyrum Trafikregulering LetbanetracéKnud Schulz april 2013 11
 12. 12. Knud Schulz Citizens and LibraryServices Aarhus
 13. 13. 20152014Bygherre: Aarhus KommuneSamarbejdspartner: Realdania, Realdania BygBygherrerådgiver: Rambøll DKTotalrådgiver: schmidt hammer lassen architectsUnderrådgivere:Arkitekt Kristine JensensTegnestue ogAlectia A/SPartnering-entreprenør: NCCByggeledelse: COWI
 14. 14. Om Havnepladserne
 15. 15. “Biblioteket i byudviklingen– oplevelse, kreativitet og innovation”Casper H. Rasmussen, Henrik Jochumsen og Dorte Skot Hansen 2011Knud Schulz april 2013 21
 16. 16. Emgreen & DragsetMagic MushroomsKnud Schulz april 2013 27
 17. 17. Knud Schulz april 2013 29
 18. 18. Dokk1 som omdrejningspunkt foren flytning af byen – hvorbyen ved vandet bliver den nyescenografiRationaleByens historie er måskeopbrugt og der må en nyfortælling tilKnud Schulz april 2013 35
 19. 19. Visionen forMultimediehuset Sted for menneskelig udviklingog interaktion.. som skal fremme oplevelse,tilegnelse, læring, innovation,sansning, fordybelse oginspiration.. gennem en flexibel ogprogrammérbar bygning.. med specielt fokus på børn ogfamilierKnud Schulz april 2013 36
 20. 20. Knud Schulz april 2013 37Et hus for menneskerEt sted hvor man kan møde ideenFortællingerLæringInnovationNye måder mennesker mødes på – socialinnovationBorgerne med til at skabe aktiviteterne
 21. 21. Udvikling af værdierKnud Schulz april 2013 38AktørerRådmand, strategigruppe,idégruppe, personale,Eksterne eksperter,konsulenterMetoderIteration ogco-developmentEmnerUdvikling af værdier forMultimediehuset
 22. 22. De syv kerneværdier1. Borgeren som udgangspunkt2. Livslang læring og fællesskab3. Mangfoldighed, samarbejde og netværk4. Kultur og oplevelser5. Brobygger mellem borger, teknologi ogviden6. Fleksibel og professionel organisation7. Et bæredygtigt ikon for Århus39Knud Schulz april 2013
 23. 23. Arbejdsform Last responsibleminute Inddragelse ogtværfagligtsamarbejde Netværk og synergiKnud Schulz april 2013 40
 24. 24. Knud Schulz Citizens and LibraryServices AarhusSkiftet fra transaktionertil relationerFra: transaktionelle (Lån, søgning etc.)Virtuel FysiskTil: relationelle – nye services baseres påfacilitering af relationer
 25. 25. Knud Schulz Citizens and LibraryServices AarhusLogistic - the returningsystem - transactions
 26. 26. Det moderne bibliotekD.Skot-HansenC.H. RasmussenH. JochumsenInnovationErkendelse/erfaringEmpowermentEngagement 43Knud Schulz april 2013
 27. 27. 44Knud Schulz april 2013
 28. 28. Knud Schulz april 2013 45
 29. 29. Iscenesættelse46Knud Schulz april 2013OplæsningBilledbøgerBogklubber
 30. 30. 47Knud Schulz april 2013
 31. 31. Knud Schulz april 2013 48Undervisning KurserUformel læringKonsultation
 32. 32. Knud Schulz april 2013 49Èn-til-énLektiecafé’erVejledningAdgang til viden
 33. 33. 50Knud Schulz april 2013
 34. 34. Knud Schulz april 2013 51MøderDiskussionerForedrag DebatterSamvær
 35. 35. 52Knud Schulz april 2013
 36. 36. Knud Schulz april 2013 53SkriveværkstederEksperimenterLeg og læringWorkshops
 37. 37. Knud Schulz april 2013 54Leg SpilGaming Game over
 38. 38. Knud Schulz Citizens and LibraryServices AarhusMakerspace
 39. 39. Understøtter opbygning af relationerKnud Schulz Citizens and LibraryServices Aarhus
 40. 40. “Biblioteket i byudviklingen– oplevelse, kreativitet og innovation”Casper H. Rasmussen, Henrik Jochumsen og Dorte Skot Hansen 2011Knud Schulz april 2013 57
 41. 41. Dialogpartnere i alle retninger Strategisk gruppe med repræsentanter for erhvervsudvalget Inspirationsgruppe – omdannet 4 gange Sommerskole aktiviteter for børn Mere end 20 projekter i biblioteket som har haft fokus påhvordan fremtidens bibliotek skal agere Venskabsklasser – i midtby skoler Præsentationer af byggepladsen for alle afgangsklasser ifolkeskolen Byggepladsskole Borgerdialoger om designmanualerne for bygningen Dialoger med Erhvervsforeninger, borgerforeninger, Rotary,ældreorganisationer etc Next Library konferencer (dialogen med faglige eksperter fra50 nationaliteter Masterclass i biblioteksbyggeri (eksperter fra Norge, Sverige,Finland,Tyskland, England, Holland mv.)Knud Schulz april 2013 58
 42. 42. Borgerne i centrumSamfundIndhold/medierBorgerneBibliotekKnud Schulz april 2013 59
 43. 43. Brugerne er omdrejningspunkt Brugerne er potentialet til forandring og indgår iinnovationsarbejdet fra kreative faser til test ogrealisering.Knud Schulz april 2013 60
 44. 44. Brugerne skaber indholdet YOUng – Mindspot Spot på unge og biblioteker -universtænkningKnud Schulz april 2013 61
 45. 45. Knud Schulz april 2013 63
 46. 46. Knud Schulz april 2013 64
 47. 47. Knud Schulz april 2013 65
 48. 48. Projektets to hovedemner Spilmiljø Det gode spilmiljø? Andet end et ”spilhjørne”?67Knud Schulz april 2013
 49. 49. Hvilke aktiviteter harprojektet gang i? Nordisk Spildag Nordisk Samarbejde Spil i fokus Netværksrækker Formidling af spil og spilkultur Scenen er din Dyrkelse af et netværk68Knud Schulz april 2013
 50. 50. Fra netværk til partnerskaber Bibliotekets mål kan ikke nås udenpartnerskaber - biblioteket er i den grad enrelationel virksomhed, det er intet i sig selv.Besvarelse fra ’Fem hurtige spørgsmål til lederne’ på Styrelsen forBibliotek og Mediers årsmøde for ledere i 2010.Knud Schulz januar 2013 69
 51. 51. Ændret produktionsapparatNetværk - partnerskab Biblioteker er ikke alene enkeltståendeorganisationer – men producerer service inetværk – i høj grad virtuelle servicer Biblioteker opnår specialisering og legitimitetgennem partnerskaber med andre videns- oglæringsorganisationer både private, offentligeog den tredje sektor (foreninger/frivillige) Biblioteker kan kun levere nødvendig kvalitetgennem networkingKnud Schulz april 2013 70
 52. 52. Rationale - partnerskaber Kompetencer – diversitet,kvalitet Ressourcer Viden, inspiration fraandre organisationer Kommunikation ogformidling Ambassadører – netværktager medejerskab afbiblioteketKnud Schulz januar 2013 71
 53. 53. Hvad er et partnerskab?En formaliseret samarbejdsrelation, sombygger på ligeværdighed og respekt.Partnerne skaber noget, som de ikke kunneskabe alene, hvorfor partnerskabet bliver enwin-win situation
 54. 54. Netværkscirklen
 55. 55. Proces dialoger om forventninger og muligheder iUrban Mediaspace partnerskabsklynger samarbejdsdreven innovation i partnerskaber nye services og programmer ikoner for programudviklingen i MediaspaceKnud Schulz januar 2013 75
 56. 56. Mapping afnetværketSamarbejde ompartnerskabsklyngerKnud Schulz januar 2013 76
 57. 57. Partnerskabsniveauer strategiske overordnede partnerskaber Realdania Lego? længere varende partnerskaber folkeoplysningen lektiecafeer lokalhistorie – foreninger ad hoc partnerskaber events – Kulturnat i Aarhus (studerende fra universitet) enkelt arrangementer - demokratiske debatprogrammer (folkehøjskolenThestrup)Knud Schulz januar 2013 77
 58. 58. Forstyrrelsesdialoger 8 dialog processer ca. 30 deltagere næsten alle uden tidligere berøring med UMSprocesserne udvalgt blandt kollegernes netværk eks. leder af Kunstakademiet, Dir. for Incuba,Iværksætter gadeaktiviteter, ungdomsklub folk,redaktør DR (Danmarks Radio) Børne-TV etc. fokus ’forstyrrelser’ og ’nye vinkler’ fra deresvirkelighed og specialist synKnud Schulz april 2013 78
 59. 59. Navneprocessen = relationer Åben netbaseret forslags proces = 1250 forslag til navne til bygningen 30 navne blev lagt ud til afstemning ingen med ordet bibliotek – det er et hus formange partnere (p-anlæg, letbane station,udlejningsarealer, borgerservice og bibliotek) 7 forslag der fik flest stemmer tog en jurybestående af repræsentanter for partierne ibyrådet samt ’unge byrådets borgmester’ ogældrerådet stilling tilKnud Schulz april 2013 79
 60. 60. Knud Schulz april 2013 80
 61. 61. Resultat- et navn- mange medskabereKnud Schulz april 2013 81
 62. 62. SERVICEKONCEPTERDOKK1
 63. 63. Transformation fra Hovedbibliotektil Urban Mediaspace Udfordring:Hvis borgerne forventer et bibliotek som det dekender fra det gamle – bare lidt større – bliverde skuffede.Borgere og medarbejdere skal sammen’mentalt’ forberedes og skabe forventningerder kan indfries.+ Der bliver mere plads- Der bliver ikke flere medier, personale etc.Knud Schulz april 2013 83
 64. 64. MENTALE BYGGEPROCESSER’BYGGEPLADSEN’2-300 M2 I DET GAMLEBIBLIOTEK
 65. 65. Knud Schulz april 2013 85
 66. 66. Skabe med borgere ogmedarbejdere Fokus på at biblioteket flytter til ny lokation omgivelser forandres nye muligheder servicetilbud og programmer/aktiviteter forandresHvordan skaber man fremtiden sammen medborgerne uden at have de fysiske rammer?Knud Schulz april 2013 86
 67. 67. Fysisk udtryk Etablering af ’byggeplads’ påHovedbiblioteket fysiske rammer der visuelt fanger borgere ogmedarbejdere signalerer udtryk fra det nye hus giver plads for eksponering rum til test af service designs arkitektens bord – byggematerialer, inventar mv. 3D model Webcam fra havnenKnud Schulz april 2013 87
 68. 68. Processer ”Byggepladsen” påHovedbiblioteket – atskabe med borgere ogmedarbejdere Partnerskaber i det nyehus – fra netværk tilpartnerskaberKnud Schulz april 2013 88
 69. 69. Fysiske rammer der visuelt fangerborgere og medarbejdereKnud Schulz april 2013 89
 70. 70. Giver plads for eksponering ogprogrammerKnud Schulz april 2013 90
 71. 71. Rum til test af service designKnud Schulz april 2013 91
 72. 72. Lokalsamfundets innovationsrum Hackerspaces/makerspaces Hvordan kan forskellige erfaringer ogkompetencer deles og med nysgerrighed giveinnovation Vidensdomæner beriger hinanden Mennesker der opnår tilfredsstillelse ved atforfølge egne ideer Hvordan faciliteterer biblioteketKnud Schulz april 2013 92
 73. 73. 26.2.2013Knud Schulz Citizens and LibraryServices Aarhus
 74. 74. Knud Schulz april 2013 94
 75. 75. Resume bibliotekers tilblivelses proces består i storudstrækning i opbygning af relationer til politikere til designere af bygning mv. til borgere til organisationer når bibliotekers tilblivelse sker gennem relationelleaktiviteter lægges grunden til at borgerne ogsåfremad definerer biblioteket som en relationsopbyggende organisering Borgerne bliver med-skabere af samfundsinnovationen gennem definering af biblioteket Borgerne skaber selv relationerne og historierne ombiblioteketKnud Schulz april 2013 95
 76. 76. Knud Schulz januar 2013 96
 77. 77. Knud Schulz april 2013 97

×