Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Dokk1 18. januar 2014

563 views

Published on

Danmarks Biblioteksskole Aalborg 40 års start jubilæum. Præsentation og rundvisning på Dokk1

Published in: Design
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Dokk1 18. januar 2014

 1. 1. DBAa 40 år 18. januar 2014 Knud Schulz
 2. 2. Overskrifter      Biblioteket i byudvikling Pladsskaber i byen Biblioteket som sted og rum Det moderne bibliotek Biblioteket som relations- skaber og understøtter  Partnerskaber  Dialogprocesser  Mentale byggeprocesser Knud Schulz januar 2014 2
 3. 3. “Biblioteket i byudviklingen – oplevelse, kreativitet og innovation” Casper H. Rasmussen, Henrik Jochumsen og Dorte Skot Hansen 2011 Knud Schulz januar 2014 3
 4. 4. ”Biblioteker skaber udvikling i byerne” Biblioteker som innovation af byen  Drivkraft i byudvikling  Bidrager til at der kan etableres nye fortællinger om byen  Bliver set som udtryk for udvikling og innovation af samfundet  Bliver argumenter for større byengagementer Knud Schulz januar 2014 4
 5. 5. Oslo  Operaen, nyt Munch museum og det kommende bibliotek skaber en hel ny vandfront og giver byen en ny identitet Knud Schulz januar 2014 5
 6. 6. Helsinki  Midtbyens trafikmønstre og kulturelle liv skabes gennem planlægning af Kunstmuseum, koncerthus og det kommende bibliotek Knud Schulz januar 2014 6
 7. 7. Umeå  Biblioteket omskaber midtbyen  Biblioteket er en del af en strategi der fik Umeå til vinde titlen som ’Europæisk Kulturhovedstad 2014’ Knud Schulz januar 2014 7
 8. 8. Birmingham  Biblioteket ligger på ’hovedstrøget’ passeres millioner af mennesker hvert år  Biblioteket kommunikerer før det er bygget ’gennem’ interaktivt plankeværk Knud Schulz januar 2014 8
 9. 9. Aarhus september 2013 Knud Schulz januar 2014 9
 10. 10. Projektet indeholder:         Multimediehus på ca. 16.500 m2 Udlejningsarealer på ca. 10.000 m2 P-anlæg med plads til 1.000 biler Ankomstcenter Å afdækning Etablering af havnebyrum Trafikregulering Letbanetracé Knud Schulz januar 2014 10
 11. 11. Knud Schulz januar 2014 11
 12. 12. 2015 2014 Bygherre: Aarhus Kommune Samarbejdspartner: Realdania, Realdania Byg Bygherrerådgiver: Rambøll DK Totalrådgiver: schmidt hammer lassen architects Underrådgivere: Arkitekt Kristine Jensens Tegnestue og Alectia A/S Partnering-entreprenør: NCC 12 Knud Schulz januar Byggeledelse: COWI 2014
 13. 13. Om Havnepladserne Knud Schulz januar 2014 13
 14. 14. Knud Schulz januar 2014 14
 15. 15. Knud Schulz januar 2014 15
 16. 16. Knud Schulz januar 2014 16
 17. 17. Knud Schulz januar 2014 17
 18. 18. Knud Schulz januar 2014 18
 19. 19. Knud Schulz januar 2014 19
 20. 20. Dokk1 som omdrejningspunkt for en flytning af byen – hvor byen ved vandet bliver den nye scenografi Rationale Byens historie er måske opbrugt og der må en ny fortælling til Knud Schulz januar 2014 20
 21. 21. “Biblioteket i byudviklingen – oplevelse, kreativitet og innovation” Casper H. Rasmussen, Henrik Jochumsen og Dorte Skot Hansen 2011 Knud Schulz januar 2014 21
 22. 22. Knud Schulz januar 2014 22
 23. 23. Knud Schulz januar 2014 23
 24. 24. Elmgreen & Dragset Magic Mushrooms Knud Schulz januar 2014 24
 25. 25. Knud Schulz januar 2014 25
 26. 26. Knud Schulz januar 2014 26
 27. 27. Knud Schulz januar 2014 27
 28. 28. Knud Schulz januar 2014 28
 29. 29. “Biblioteket i byudviklingen – oplevelse, kreativitet og innovation” Casper H. Rasmussen, Henrik Jochumsen og Dorte Skot Hansen 2011 Knud Schulz januar 2014 30
 30. 30. Visionen for Multimediehuset  Sted for menneskelig udvikling og interaktion..  som skal fremme oplevelse, tilegnelse, læring, innovation, sansning, fordybelse og inspiration..  gennem en flexibel og programmérbar bygning..  med specielt fokus på børn og familier Knud Schulz januar 2014 31
 31. 31. Et hus for mennesker Et sted hvor man kan møde ideen Fortællinger Læring Innovation Nye måder mennesker mødes på – social innovation Borgerne med til at skabe aktiviteterne Knud Schulz januar 2014 32
 32. 32. Udvikling af værdier Aktører Rådmand, strategigruppe, idégruppe, personale, Eksterne eksperter, konsulenter Metoder Iteration og co-development Emner Udvikling af værdier for Multimediehuset Knud Schulz januar 2014 33
 33. 33. De syv kerneværdier Borgeren som udgangspunkt Livslang læring og fællesskab Mangfoldighed, samarbejde og netværk Kultur og oplevelser Brobygger mellem borger, teknologi og viden 6. Fleksibel og professionel organisation 7. Et bæredygtigt ikon for Århus 1. 2. 3. 4. 5. Knud Schulz januar 2014 34
 34. 34. Arbejdsform  Last responsible minute  Inddragelse og tværfagligt samarbejde  Netværk og synergi Knud Schulz januar 2014 35
 35. 35. Masterclass - erfaringer  Helsingør, Hjørring, Horsens, Kolding, Umeå, Stockholm, Helsinki, Oslo, Utrecht, Spiekenisse, Birmingham, Berlin  2 gange årligt workshops med erfaringsdeling og kvalifikationer  Projektlederne særligt netværk Knud Schulz januar 2014 36
 36. 36. Fra HB til Dokk1 – 2012-2014 Indretning /inventar Partnerskaber Servicekoncepter ex. Børn/familier branding/ identitet Organisering Kompetencer Arbejdsbegreb Rekruttering Logistik, sikkerhed bygningsdrift Knud Schulz januar 2014 37
 37. 37. Brugerne er omdrejningspunkt  Brugerne er potentialet til forandring og indgår i innovationsarbejdet fra kreative faser til test og realisering. Knud Schulz januar 2014 38
 38. 38. Brugerne skaber indholdet  YOUng – Mindspot  Spot på unge og biblioteker universtænkning Knud Schulz januar 2014 39
 39. 39. Projektets to hovedemner  Spilmiljø  Det gode spilmiljø?  Andet end et ”spilhjørne”? Knud Schulz januar 2014 42
 40. 40. Hvilke aktiviteter har projektet gang i?  Nordisk Spildag  Nordisk Samarbejde  Spil i fokus  Netværksrækker  Formidling af spil og spilkultur  Scenen er din  Dyrkelse af et netværk Knud Schulz januar 2014 43
 41. 41. Lokalsamfundets innovationsrum  Hackerspaces/makerspaces  Hvordan kan forskellige erfaringer og kompetencer deles og med nysgerrighed give innovation  Vidensdomæner beriger hinanden  Mennesker der opnår tilfredsstillelse ved at forfølge egne ideer  Hvordan faciliteterer biblioteket Knud Schulz januar 2014 44
 42. 42. 26.2.2013 Knud Schulz januar 2014 45
 43. 43. SERVICEKONCEPTER DOKK1
 44. 44. Hvad har vi arbejdet med?  Hvilke services har vi nu?  Hvordan finder vi krydsfelter?  Model til udvikling af nye services  Hvorfor? Bedre services, bedre sammenhæng, mere effektivt, bedre oplevelser for brugerne! Knud Schulz januar 2014 47
 45. 45. De fem brugerrejser i DOKK1  Løs det på DOKK1 Brugere der henvender sig med specifikt behov  Lån DOKK1 Brugere der har behov for at låne et lokale eller en udstillingsplads  Find det på DOKK1 Brugere der henvender sig med et uspecifikt behov  Deltag i DOKK1 Brugere der enten planlagt eller spontant deltager i aktiviteter på DOKK1  Besøg DOKK1 Brugere der benytter sig af DOKK1 som et udflugtsmål Knud Schulz januar 2014 48
 46. 46. Global Innovation Model Partner  Chicago Public Libraries  Ideo  Bill & Melinda Gates Foundation Knud Schulz januar 2014 49
 47. 47. Fra HB til Dokk1 – 2012-2014 Indretning /inventar Partnerskaber Servicekoncepter ex. Børn/familier branding/ identitet Organisering Kompetencer Arbejdsbegreb Rekruttering Logistik, sikkerhed bygningsdrift Knud Schulz januar 2014 50
 48. 48. Fra netværk til partnerskaber  Bibliotekets mål kan ikke nås uden partnerskaber - biblioteket er i den grad en relationel virksomhed, det er intet i sig selv. Besvarelse fra ’Fem hurtige spørgsmål til lederne’ på Styrelsen for Bibliotek og Mediers årsmøde for ledere i 2010. Knud Schulz januar 2014 51
 49. 49. Rationale - partnerskaber  Kompetencer – diversitet, kvalitet  Ressourcer  Viden, inspiration fra andre organisationer  Kommunikation og formidling  Ambassadører – netværk tager medejerskab af biblioteket Knud Schulz januar 2014 52
 50. 50. Proces  dialoger om forventninger og muligheder i     Urban Mediaspace partnerskabsklynger samarbejdsdreven innovation i partnerskaber nye services og programmer ikoner for programudviklingen i Mediaspace Knud Schulz januar 2014 54
 51. 51. Forstyrrelsesdialoger  8 dialog processer  ca. 30 deltagere  næsten alle uden tidligere berøring med UMS processerne  udvalgt blandt kollegernes netværk  eks. leder af Kunstakademiet, Dir. for Incuba, Iværksætter gadeaktiviteter, ungdomsklub folk, redaktør DR (Danmarks Radio) Børne-TV etc.  fokus ’forstyrrelser’ og ’nye vinkler’ fra deres virkelighed og specialist syn Knud Schulz januar 2014 55
 52. 52. Definition af partnerskaber  Et partnerskab er en formaliseret samarbejdsrelation, der bygger på lighed og respekt. Partnerne skaber noget sammen som de ikke kunne skabe alene. Partnerskaber er et redskab til at skabe spændende og nuancerede tilbud til borgerne. Partnerskabsarbejde styrker relationen mellem Dokk1 og omverden. Knud Schulz januar 2014 56
 53. 53. Partnerskabsniveauer  strategiske overordnede partnerskaber  Realdania  Lego?  længere varende partnerskaber  folkeoplysningen  lektiecafeer  lokalhistorie – foreninger  ad hoc partnerskaber  events – Kulturnat i Aarhus (studerende fra universitet)  enkelt arrangementer - demokratiske debat programmer (folkehøjskolen Thestrup) Knud Schulz januar 2014 57
 54. 54. Netværkscirklen Knud Schulz januar 2014 58
 55. 55. Formål med partnerskaber  1. Services  Partnerskaberne skal udvikle nye eller forbedrede services  2. Kompetencer  Partnerskaberne skal udvikle personale-/organisatoriske kompetencer, der kan skabe nye eller forbedrede services eller samarbejder, eller bane vejen til nye markedsandele (indenfor søjlerne).  3. Økonomi  Partnerskaberne skal have et økonomisk incitament - enten direkte eller indirekte - f.eks. hvor partnerskaber kan skabe adgang til nye økonomiske arenaer, der giver mulighed for øget service.  4. Opmærksomhed  Partnerskaberne skal skabe en øget opmærksomhed omkring tilbud og services, der skaber større tilslutning til eksisterende og fremtidige services. Som minimum skal det få folk ind af døren.  5. Politiske / strategiske mål  Partnerskaberne skal understøtte politiske og strategiske mål, både i relation til samarbejdsrelationer og til produkter/services. Både kort og lang sigt. Knud Schulz januar 2014 59
 56. 56. Dokk1s identitetsbærere/søjler for partnerskaber  Læring  mellem borgere, teknologi og viden; livslang læring og fællesskab.  Fortællinger - oplevelser og kultur  Demokrateket  borgeren som udgangspunkt; mangfoldighed, samarbejde og netværk  Rum til jer  borgerskabte initiativer; iværksætteri; mødelokaler, urban offices osv.  Familier og Børn  Indsatsområderne herunder er: Læring, Fortællinger, Leg  Aarhus porteføljen  det bæredygtige ikon for Aarhus; bysatsninger; Kulturby 2017; turistinformation; lokalhistorie mv. + relationer og partnerskaber med De nærmeste Naboer Knud Schulz januar 2014 60
 57. 57. Branding Navneprocessen = relationer     Åben netbaseret forslags proces = 1250 forslag til navne til bygningen 30 navne blev lagt ud til afstemning ingen med ordet bibliotek – det er et hus for mange partnere (p-anlæg, letbane station, udlejningsarealer, borgerservice og bibliotek)  7 forslag der fik flest stemmer tog en jury bestående af repræsentanter for partierne i byrådet samt ’unge byrådets borgmester’ og ældrerådet stilling til Knud Schulz januar 2014 61
 58. 58. Knud Schulz januar 2014 62
 59. 59. Resultat - et navn - mange medskabere Knud Schulz januar 2014 63
 60. 60. Fra HB til Dokk1 – 2012-2014 Indretning /inventar Partnerskaber Servicekoncepter ex. Børn/familier branding/ identitet Organisering Kompetencer Arbejdsbegreb Rekruttering Logistik, sikkerhed bygningsdrift Knud Schulz januar 2014 64
 61. 61. Arbejdsgrupper indretning  8 arbejdsgrupper med 41 deltagere  8 måneders arbejde  Signal som konsulenter  resultat:  15 udbud af leverencer på inventar, IT, interaktive elementer, wayfinding etc. Knud Schulz januar 2014 65
 62. 62. Knud Schulz januar 2014 66
 63. 63. Ankomst Knud Schulz januar 2014 67
 64. 64. Medierampen Knud Schulz januar 2014 68
 65. 65. Familier & Børn Knud Schulz januar 2014 69
 66. 66. Next Library konferencer  7 internationale konferencer med 200 til 350 deltagere fra mere end 50 lande  WELCOME TO THE NEXT LIBRARY 2014 IN CHICAGO! Knud Schulz januar 2014 70
 67. 67. Fra HB til Dokk1 – 2012-2014 Indretning /inventar Partnerskaber Servicekoncepter ex. Børn/familier branding/ identitet Organisering Kompetencer Arbejdsbegreb Rekruttering Logistik, sikkerhed bygningsdrift Knud Schulz januar 2014 71
 68. 68. Kompetence udvikling  2010 medarbejdere beskrev egne forventninger til fremtidige kompetencer  2013 3 workshop dage med kompetence diskussioner  2014 målrettet kompetence udvikling i de justerede team Knud Schulz januar 2014 72
 69. 69. Fra HB til Dokk1 – 2012-2014 Indretning /inventar Partnerskaber Servicekoncepter ex. Børn/familier branding/ identitet Organisering Kompetencer Arbejdsbegreb Rekruttering Logistik, sikkerhed bygningsdrift Knud Schulz januar 2014 73
 70. 70. Logistik  Medie indkøb via profiler  materialer vælges og klargøres leverandører og accessioneres/fakturakontrol via sorteringsanlægget  RFID gennemført i 2013  IMS – intelligent medie styring  flydende medie samling 19 afdelinger  autokassation  ’mediehotel’ – kaos lager med RFID styring Knud Schulz januar 2014 74
 71. 71. Logistik  drift af ny bygning starter nu hvor bygningen monteres  udbud af rengøring, kantine, café, bygningsvedligeholdelses rutiner  ejerforening (p-anlæg/Dokk1)  Driftsorganisering – Vej/park afdeling, letbane,p-anlæg + lejere af de 10.000 m2 Knud Schulz januar 2014 75
 72. 72. Fra HB til Dokk1 – 2012-2014 Indretning /inventar Partnerskaber Servicekoncepter ex. Børn/familier branding/ identitet Organisering Kompetencer Arbejdsbegreb Rekruttering Logistik, sikkerhed bygningsdrift Knud Schulz januar 2014 76
 73. 73. Organisering  denne diskussioner af snitflader i den justerede organisering  afklaring februar  successiv gennemførelse frem mod 2015  40-50 medarbejdere er produktions enheden Knud Schulz januar 2014 77
 74. 74. Organisering Knud Schulz januar 2014 78
 75. 75. MENTALE BYGGEPROCESSER ’BYGGEPLADSEN’ 2-300 M2 I DET GAMLE BIBLIOTEK
 76. 76. Transformation fra Hovedbibliotek til Urban Mediaspace  Udfordring: Hvis borgerne forventer et bibliotek som det de kender fra det gamle – bare lidt større – bliver de skuffede. Borgere og medarbejdere skal sammen ’mentalt’ forberedes og skabe forventninger der kan indfries. + Der bliver mere plads - Der bliver ikke flere medier, personale etc. Knud Schulz januar 2014 80
 77. 77. Knud Schulz januar 2014 81
 78. 78. Skabe med borgere og medarbejdere  Fokus på  at biblioteket flytter til ny lokation  omgivelser forandres  nye muligheder  servicetilbud og programmer/aktiviteter forandres Hvordan skaber man fremtiden sammen med borgerne uden at have de fysiske rammer? Knud Schulz januar 2014 82
 79. 79. Fysisk udtryk  Etablering af ’byggeplads’ på Hovedbiblioteket  fysiske rammer der visuelt fanger borgere og       medarbejdere signalerer udtryk fra det nye hus giver plads for eksponering rum til test af service designs arkitektens bord – byggematerialer, inventar mv. 3D model Webcam fra havnen Knud Schulz januar 2014 83
 80. 80. Processer  ”Byggepladsen” på Hovedbiblioteket – at skabe med borgere og medarbejdere  Partnerskaber i det nye hus – fra netværk til partnerskaber Knud Schulz januar 2014 84
 81. 81. Fysiske rammer der visuelt fanger borgere og medarbejdere Knud Schulz januar 2014 85
 82. 82. Giver plads for eksponering og programmer Knud Schulz januar 2014 86
 83. 83. Rum til test af service design Knud Schulz januar 2014 87
 84. 84. Knud Schulz januar 2014 88
 85. 85. Hvad er et bibliotek?  biblioteket er et sted, en facilitet og en mulighed for at borgerne kan forandre sig  søge inspiration, viden, kundskab, historier, fællesskab med henblik på at indgå i forandringsprocesser af en selv, mennesker man er i kontakt med eller samfundet  biblioteker er arnesteder for borgernes innovation – borgernes innovationsrum  biblioteker er udtryk for politisk vilje til at understøtte borgernes muligheder for forandringer af sig selv og af samfundet Knud Schulz januar 2014 89
 86. 86. Knud Schulz januar 2014 90

×