Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
BIBLIOTEKET SOM PROCES -PÅ VEJ TIL EN RELATIONELORGANISERINGVUC Aarhus10. juni 2013Knud Schulz
Knud Schulz Chef for Hovedbiblioteket iAarhus Bibliotekar + Master i Public Management Formand for Litteratursiden.dk ...
Overskrifter Arbejdsform Det moderne bibliotek Borgerne i centrum Borgerne skaber indholdet Partnerskaber Dialogproc...
Knud Schulz juni 2013 4
Arbejdsform Last responsibleminute Inddragelse TværfagligtsamarbejdeKnud Schulz juni 2013 5
Dialogpartnere i alle retninger Strategisk gruppe med repræsentanter for erhvervsudvalget Inspirationsgruppe – omdannet ...
Knud Schulz juni 2013Skiftet fra transaktionertil relationerFra: transaktionelle (Lån, søgning etc.)Virtuel FysiskTil: rel...
Knud Schulz juni 2013Logistic - the returningsystem - transactions8
Det moderne bibliotekD.Skot-HansenC.H. RasmussenH. JochumsenInnovationErkendelse/erfaringEmpowermentEngagement 9Knud Schul...
10Knud Schulz juni 2013
Knud Schulz juni 2013 11
Iscenesættelse12Knud Schulz juni 2013OplæsningBilledbøgerBogklubber
13Knud Schulz juni 2013
Knud Schulz juni 2013 14Undervisning KurserUformel læringKonsultation
Knud Schulz juni 2013 15Èn-til-énLektiecafé’erVejledningAdgang til viden
16Knud Schulz juni 2013
Knud Schulz juni 2013 17MøderDiskussionerForedrag DebatterSamvær
18Knud Schulz juni 2013
Knud Schulz juni 2013 19SkriveværkstederEksperimenterLeg og læringWorkshops
Knud Schulz juni 2013 20Leg SpilGaming Game over
Knud Schulz juni 2013Makerspace21
Understøtter opbygning af relationerKnud Schulz juni 2013 22
Borgerne i centrumSamfundIndhold/medierBorgerneBibliotekKnud Schulz juni 2013 23
Borgerne er omdrejningspunkt Brugerne er potentialet til forandring og indgår iinnovationsarbejdet fra kreative faser til...
Brugerne skaber indholdet YOUng – Mindspot Spot på unge og biblioteker -universtænkningKnud Schulz juni 2013 25
Projektets to hovedemner Spilmiljø Det gode spilmiljø? Andet end et ”spilhjørne”?28Knud Schulz juni 2013
Hvilke aktiviteter harprojektet gang i? Nordisk Spildag Nordisk Samarbejde Spil i fokus Netværksrækker Formidling af ...
Nye samspillere – i huset Borgerservice – front Borgerservice – backoffice ITK (fælles IT og kommunikation for Kultur o...
Fra HB til Dokk1 – 2012-2014OrganiseringIndretning /inventarPartnerskaberbranding/identitetLogistik, sikkerhedbygningsdrif...
Fra netværk til partnerskaber Bibliotekets mål kan ikke nås udenpartnerskaber - biblioteket er i den grad enrelationel vi...
Ændret produktionsapparatNetværk - partnerskab Biblioteker er ikke alene enkeltståendeorganisationer – men producerer ser...
Rationale - partnerskaber Kompetencer – diversitet,kvalitet Ressourcer Viden, inspiration fraandre organisationer Komm...
Hvad er et partnerskab?En formaliseret samarbejdsrelation, sombygger på ligeværdighed og respekt.Partnerne skaber noget, s...
Netværkscirklen37Knud Schulz juni 2013
Proces dialoger om forventninger og muligheder iUrban Mediaspace partnerskabsklynger samarbejdsdreven innovation i part...
Mapping afnetværketSamarbejde ompartnerskabsklyngerKnud Schulz juni 2013 39
Partnerskabsniveauer strategiske overordnede partnerskaber Realdania Lego? længere varende partnerskaber folkeoplysni...
Forstyrrelsesdialoger 8 dialog processer ca. 30 deltagere næsten alle uden tidligere berøring med UMSprocesserne udval...
Fra HB til Dokk1 – 2012-2014OrganiseringIndretning /inventarPartnerskaberbranding/identitetLogistik, sikkerhedbygningsdrif...
SERVICEKONCEPTERDOKK1
Vi er i gang med at skabe et fællesbegrebs-sæt om servicedesignsamt forståelse af brugerrejser i DOKK1ServiceFacilitetAkti...
Hvad har vi arbejdet med? Hvilke services har vi nu? Hvordan finder vi krydsfelter? Model til udvikling af nye services...
Begrebsafklaring Hvad er en service?En service opleves over tid og skal betragtes og udviklessom en brugerrejse. En servi...
BegrebsafklaringSå…Kopi og print -> det er ikke en service – det er en facilitetBlanketter -> det er ikke en service -> de...
Indholdselementer i etservicesystemElementerne i et servicesystem er: AktørerMedarbejdere, brugere, frivillige, samarbejd...
At designe servicesCentralt: Brugerens vej i en service En service kan fx være: At få lavet nytkørekort på Dokk1 – At tag...
Begrebsafklaring Hvad er en brugerrejse? Beskriver hvad brugerne gør før under og efter debesøger Dokk1. Men også hvad v...
De fem brugerrejser i DOKK1 Løs det på DOKK1 Brugere der henvender sig med specifiktbehov Lån DOKK1 Brugere der har beho...
ServiceskalaLøs det påDOKK1LånDOKK1Find det påDOKK1Deltag iDOKK1BesøgDOKK1Brugerrejsenindeholder enafgrænset formfor servi...
Løs det på DOKK1Sagsbehandling, selvbetjeningDefineretbehov:fx oprettelse aflånerkort ogpasFørankomst tilDOKK1Vedankomst t...
Fra HB til Dokk1 – 2012-2014OrganiseringIndretning /inventarPartnerskaberbranding/identitetLogistik, sikkerhedbygningsdrif...
Fra organisation tilorganisering af relationer Co-creation som arbejdsform? Åbne muligheder for borgere/partnere/medarbe...
Transformation fra Hovedbibliotektil Urban Mediaspace Udfordring:Hvis borgerne forventer et bibliotek som det dekender fr...
MENTALE BYGGEPROCESSER’BYGGEPLADSEN’2-300 M2 I DET GAMLEBIBLIOTEK
Knud Schulz juni 2013 58
Skabe med borgere ogmedarbejdere Fokus på at biblioteket flytter til ny lokation omgivelser forandres nye muligheder ...
Fysisk udtryk Etablering af ’byggeplads’ påHovedbiblioteket fysiske rammer der visuelt fanger borgere ogmedarbejdere si...
Processer ”Byggepladsen” påHovedbiblioteket – atskabe med borgere ogmedarbejdere Partnerskaber i det nyehus – fra netvær...
Fysiske rammer der visuelt fangerborgere og medarbejdereKnud Schulz juni 2013 62
Giver plads for eksponering ogprogrammerKnud Schulz juni 2013 63
Rum til test af service designKnud Schulz juni 2013 64
Lokalsamfundets innovationsrum Hackerspaces/makerspaces Hvordan kan forskellige erfaringer ogkompetencer deles og med ny...
26.2.2013Knud Schulz juni 2013 66
Knud Schulz juni 2013 67
Resume bibliotekers tilblivelses proces består i storudstrækning i opbygning af relationer til politikere til designere...
Ideer til fundament Fællesværdier – lange gentagne processer,gentages med nye partnere Borgerne som fokus punkt Arbejds...
Knud Schulz juni 2013 70
Biblioteket som process på vej til en relationel organisering vuc 9.6.13
Biblioteket som process på vej til en relationel organisering vuc 9.6.13
Biblioteket som process på vej til en relationel organisering vuc 9.6.13
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Biblioteket som process på vej til en relationel organisering vuc 9.6.13

412 views

Published on

Processer i forbindelse med byggeri og etablering af nye fællesskaber som inspiration til VUC processer med samlokalisering af skoleafdelinger med ny pædagogisk fokus.

 • Be the first to comment

Biblioteket som process på vej til en relationel organisering vuc 9.6.13

 1. 1. BIBLIOTEKET SOM PROCES -PÅ VEJ TIL EN RELATIONELORGANISERINGVUC Aarhus10. juni 2013Knud Schulz
 2. 2. Knud Schulz Chef for Hovedbiblioteket iAarhus Bibliotekar + Master i Public Management Formand for Litteratursiden.dk Mentor INELI (International Network of Emerging Library Innovators) Bill& Melinda Gates Foundation Medlem af bygherregruppen for Urban MediaSpace Aarhus/Dokk1 Dagligt arbejdsfokus – transformation af Hovedbiblioteket til Dokk1ksc@aarhus.dk www.slideshare.netKnud Schulz juni 2013apx.28.500 m2incl. 17.500 m2library space2
 3. 3. Overskrifter Arbejdsform Det moderne bibliotek Borgerne i centrum Borgerne skaber indholdet Partnerskaber Dialogprocesser Mentale byggeprocesserKnud Schulz juni 2013 3
 4. 4. Knud Schulz juni 2013 4
 5. 5. Arbejdsform Last responsibleminute Inddragelse TværfagligtsamarbejdeKnud Schulz juni 2013 5
 6. 6. Dialogpartnere i alle retninger Strategisk gruppe med repræsentanter for erhvervsudvalget Inspirationsgruppe – omdannet 4 gange Sommerskole aktiviteter for børn Mere end 20 projekter i biblioteket som har haft fokus påhvordan fremtidens bibliotek skal agere Venskabsklasser – i midtby skoler Præsentationer af byggepladsen for alle afgangsklasser ifolkeskolen Byggepladsskole Borgerdialoger om designmanualerne for bygningen Dialoger med Erhvervsforeninger, borgerforeninger, Rotary,ældreorganisationer etc Next Library konferencer (dialogen med faglige eksperter fra50 nationaliteter Masterclass i biblioteksbyggeri (eksperter fra Norge, Sverige,Finland,Tyskland, England, Holland mv.)Knud Schulz juni 2013 6
 7. 7. Knud Schulz juni 2013Skiftet fra transaktionertil relationerFra: transaktionelle (Lån, søgning etc.)Virtuel FysiskTil: relationelle – nye services baseres påfacilitering af relationer7
 8. 8. Knud Schulz juni 2013Logistic - the returningsystem - transactions8
 9. 9. Det moderne bibliotekD.Skot-HansenC.H. RasmussenH. JochumsenInnovationErkendelse/erfaringEmpowermentEngagement 9Knud Schulz juni 2013
 10. 10. 10Knud Schulz juni 2013
 11. 11. Knud Schulz juni 2013 11
 12. 12. Iscenesættelse12Knud Schulz juni 2013OplæsningBilledbøgerBogklubber
 13. 13. 13Knud Schulz juni 2013
 14. 14. Knud Schulz juni 2013 14Undervisning KurserUformel læringKonsultation
 15. 15. Knud Schulz juni 2013 15Èn-til-énLektiecafé’erVejledningAdgang til viden
 16. 16. 16Knud Schulz juni 2013
 17. 17. Knud Schulz juni 2013 17MøderDiskussionerForedrag DebatterSamvær
 18. 18. 18Knud Schulz juni 2013
 19. 19. Knud Schulz juni 2013 19SkriveværkstederEksperimenterLeg og læringWorkshops
 20. 20. Knud Schulz juni 2013 20Leg SpilGaming Game over
 21. 21. Knud Schulz juni 2013Makerspace21
 22. 22. Understøtter opbygning af relationerKnud Schulz juni 2013 22
 23. 23. Borgerne i centrumSamfundIndhold/medierBorgerneBibliotekKnud Schulz juni 2013 23
 24. 24. Borgerne er omdrejningspunkt Brugerne er potentialet til forandring og indgår iinnovationsarbejdet fra kreative faser til test ogrealisering.Knud Schulz juni 2013 24
 25. 25. Brugerne skaber indholdet YOUng – Mindspot Spot på unge og biblioteker -universtænkningKnud Schulz juni 2013 25
 26. 26. Projektets to hovedemner Spilmiljø Det gode spilmiljø? Andet end et ”spilhjørne”?28Knud Schulz juni 2013
 27. 27. Hvilke aktiviteter harprojektet gang i? Nordisk Spildag Nordisk Samarbejde Spil i fokus Netværksrækker Formidling af spil og spilkultur Scenen er din Dyrkelse af et netværk29Knud Schulz juni 2013
 28. 28. Nye samspillere – i huset Borgerservice – front Borgerservice – backoffice ITK (fælles IT og kommunikation for Kultur ogBorgerservice) Forvaltningssekretariat 10.000 m2 udlejning HovedbiblioteketBehov for processer der skaber fællesforståelseraf ’hele huset’Knud Schulz juni 2013 30
 29. 29. Fra HB til Dokk1 – 2012-2014OrganiseringIndretning /inventarPartnerskaberbranding/identitetLogistik, sikkerhedbygningsdriftKompetencerArbejdsbegrebRekrutteringServicekoncepter ex.Børn/familier31Knud Schulz april 2013
 30. 30. Fra netværk til partnerskaber Bibliotekets mål kan ikke nås udenpartnerskaber - biblioteket er i den grad enrelationel virksomhed, det er intet i sig selv.Besvarelse fra ’Fem hurtige spørgsmål til lederne’ på Styrelsen forBibliotek og Mediers årsmøde for ledere i 2010.Knud Schulz juni 2013 32
 31. 31. Ændret produktionsapparatNetværk - partnerskab Biblioteker er ikke alene enkeltståendeorganisationer – men producerer service inetværk – i høj grad virtuelle servicer Biblioteker opnår specialisering og legitimitetgennem partnerskaber med andre videns- oglæringsorganisationer både private, offentligeog den tredje sektor (foreninger/frivillige) Biblioteker kan kun levere nødvendig kvalitetgennem networkingKnud Schulz juni 2013 33
 32. 32. Rationale - partnerskaber Kompetencer – diversitet,kvalitet Ressourcer Viden, inspiration fraandre organisationer Kommunikation ogformidling Ambassadører – netværktager medejerskab afbiblioteketKnud Schulz juni 2013 34
 33. 33. Hvad er et partnerskab?En formaliseret samarbejdsrelation, sombygger på ligeværdighed og respekt.Partnerne skaber noget, som de ikke kunneskabe alene, hvorfor partnerskabet bliver enwin-win situation36Knud Schulz juni 2013
 34. 34. Netværkscirklen37Knud Schulz juni 2013
 35. 35. Proces dialoger om forventninger og muligheder iUrban Mediaspace partnerskabsklynger samarbejdsdreven innovation i partnerskaber nye services og programmer ikoner for programudviklingen i MediaspaceKnud Schulz juni 2013 38
 36. 36. Mapping afnetværketSamarbejde ompartnerskabsklyngerKnud Schulz juni 2013 39
 37. 37. Partnerskabsniveauer strategiske overordnede partnerskaber Realdania Lego? længere varende partnerskaber folkeoplysningen lektiecafeer lokalhistorie – foreninger ad hoc partnerskaber events – Kulturnat i Aarhus (studerende fra universitet) enkelt arrangementer - demokratiske debatprogrammer (folkehøjskolenThestrup)Knud Schulz juni 2013 40
 38. 38. Forstyrrelsesdialoger 8 dialog processer ca. 30 deltagere næsten alle uden tidligere berøring med UMSprocesserne udvalgt blandt kollegernes netværk eks. leder af Kunstakademiet, Dir. for Incuba,Iværksætter gadeaktiviteter, ungdomsklub folk,redaktør DR (Danmarks Radio) Børne-TV etc. fokus ’forstyrrelser’ og ’nye vinkler’ fra deresvirkelighed og specialist synKnud Schulz juni 2013 41
 39. 39. Fra HB til Dokk1 – 2012-2014OrganiseringIndretning /inventarPartnerskaberbranding/identitetLogistik, sikkerhedbygningsdriftKompetencerArbejdsbegrebRekrutteringServicekoncepter ex.Børn/familier42Knud Schulz april 2013
 40. 40. SERVICEKONCEPTERDOKK1
 41. 41. Vi er i gang med at skabe et fællesbegrebs-sæt om servicedesignsamt forståelse af brugerrejser i DOKK1ServiceFacilitetAktivitetAktørITsystemWayfindingTouchpointProcesserInventarDisplayRummet
 42. 42. Hvad har vi arbejdet med? Hvilke services har vi nu? Hvordan finder vi krydsfelter? Model til udvikling af nye services Hvorfor? Bedre services, bedresammenhæng, mere effektivt, bedreoplevelser for brugerne!
 43. 43. Begrebsafklaring Hvad er en service?En service opleves over tid og skal betragtes og udviklessom en brugerrejse. En service produceres og forbrugessimultant. Servicesystem:En service bæres af et system, der består af relationermellem mennesker, faciliteter og processer.
 44. 44. BegrebsafklaringSå…Kopi og print -> det er ikke en service – det er en facilitetBlanketter -> det er ikke en service -> det er en facilitetBøger -> det er ikke en service -> det er en facilitet
 45. 45. Indholdselementer i etservicesystemElementerne i et servicesystem er: AktørerMedarbejdere, brugere, frivillige, samarbejdspartnere Faciliteter IT-systemer, inventar, wayfinding, skærme, toiletter,fysiske materialer Processer Aktørers brug af faciliteter for at understøtte en service AktiviteterTing der sker i DOKK1 – planlagt eller spontantSamspillet mellem disse elementer gør os klar til at understøtte deservices, brugerne forventer.
 46. 46. At designe servicesCentralt: Brugerens vej i en service En service kan fx være: At få lavet nytkørekort på Dokk1 – At tage på Dokk1 oglåne en bog Identificerer alle de steder brugeren mødersystemet Finder ud af om oplevelsen kan optimeres:Mulighed for effektivisering, om der er etkrydsfelt mellem fx Borgerservice ogBibliotek
 47. 47. Begrebsafklaring Hvad er en brugerrejse? Beskriver hvad brugerne gør før under og efter debesøger Dokk1. Men også hvad vores servicesystemgør for at understøtte brugerens rejse Hvad er touchpoints? Touchpoints er de kontaktpunkter der er mellembruger og Dokk1 – kan være personlig betjening, web,apps, kvitteringer, skærme, foldere , skilte
 48. 48. De fem brugerrejser i DOKK1 Løs det på DOKK1 Brugere der henvender sig med specifiktbehov Lån DOKK1 Brugere der har behov for at låne et lokale eller enudstillingsplads Find det på DOKK1 Brugere der henvender sig med etuspecifikt behov Deltag i DOKK1 Brugere der enten planlagt eller spontantdeltager i aktiviteter på DOKK1 Besøg DOKK1 Brugere der benytter sig af DOKK1 som etudflugtsmål
 49. 49. ServiceskalaLøs det påDOKK1LånDOKK1Find det påDOKK1Deltag iDOKK1BesøgDOKK1Brugerrejsenindeholder enafgrænset formfor serviceDen samledebrugerrejseudgør i sig selven service
 50. 50. Løs det på DOKK1Sagsbehandling, selvbetjeningDefineretbehov:fx oprettelse aflånerkort ogpasFørankomst tilDOKK1Vedankomst tilDOKK1Vente Betjening EfterDokk1(expand)Touchpoints-elementersombrugernemøderWebsite Skilte,reception,rumSkilte, pjecer Bord/privatBruger Forberedersig ved atindhenteinformationHenvendersig til fx.receptionenventer Deltager/modtager hjælpTak forhjælpenReception Viser vej,visitationMedarb. SagsbehandlingIT Hjemmeside PC,nummersystem
 51. 51. Fra HB til Dokk1 – 2012-2014OrganiseringIndretning /inventarPartnerskaberbranding/identitetLogistik, sikkerhedbygningsdriftKompetencerArbejdsbegrebRekrutteringServicekoncepter ex.Børn/familier54Knud Schulz april 2013
 52. 52. Fra organisation tilorganisering af relationer Co-creation som arbejdsform? Åbne muligheder for borgere/partnere/medarbejdereskaber indholdet? Aktiviteter og organiseringsformer beriger hinanden? Innovationsstrategi som værdigrundlag? Deltagelse som organiseringsprincip - kan man værdistyreså langt at man kun har behov for en overordnet strategi oget værdigrundlag? Kan hierakiske styringspincipper (kommunen/politikere)afløses at netværksstyring? Kan NPM (New Public Management) mål afløses afOPM(Open Public Management) succeskriterier?Knud Schulz juni 2013 55
 53. 53. Transformation fra Hovedbibliotektil Urban Mediaspace Udfordring:Hvis borgerne forventer et bibliotek som det dekender fra det gamle – bare lidt større – bliverde skuffede.Borgere og medarbejdere skal sammen’mentalt’ forberedes og skabe forventningerder kan indfries.+ Der bliver mere plads- Der bliver ikke flere medier, personale etc.Knud Schulz juni 2013 56
 54. 54. MENTALE BYGGEPROCESSER’BYGGEPLADSEN’2-300 M2 I DET GAMLEBIBLIOTEK
 55. 55. Knud Schulz juni 2013 58
 56. 56. Skabe med borgere ogmedarbejdere Fokus på at biblioteket flytter til ny lokation omgivelser forandres nye muligheder servicetilbud og programmer/aktiviteter forandresHvordan skaber man fremtiden sammen medborgerne uden at have de fysiske rammer?Knud Schulz juni 2013 59
 57. 57. Fysisk udtryk Etablering af ’byggeplads’ påHovedbiblioteket fysiske rammer der visuelt fanger borgere ogmedarbejdere signalerer udtryk fra det nye hus giver plads for eksponering rum til test af service designs arkitektens bord – byggematerialer, inventar mv. 3D model Webcam fra havnenKnud Schulz juni 2013 60
 58. 58. Processer ”Byggepladsen” påHovedbiblioteket – atskabe med borgere ogmedarbejdere Partnerskaber i det nyehus – fra netværk tilpartnerskaberKnud Schulz juni 2013 61
 59. 59. Fysiske rammer der visuelt fangerborgere og medarbejdereKnud Schulz juni 2013 62
 60. 60. Giver plads for eksponering ogprogrammerKnud Schulz juni 2013 63
 61. 61. Rum til test af service designKnud Schulz juni 2013 64
 62. 62. Lokalsamfundets innovationsrum Hackerspaces/makerspaces Hvordan kan forskellige erfaringer ogkompetencer deles og med nysgerrighed giveinnovation Vidensdomæner beriger hinanden Mennesker der opnår tilfredsstillelse ved atforfølge egne ideer Hvordan faciliteterer biblioteketKnud Schulz juni 2013 65
 63. 63. 26.2.2013Knud Schulz juni 2013 66
 64. 64. Knud Schulz juni 2013 67
 65. 65. Resume bibliotekers tilblivelses proces består i storudstrækning i opbygning af relationer til politikere til designere af bygning mv. til borgere til organisationer når bibliotekers tilblivelse sker gennem relationelleaktiviteter lægges grunden til at borgerne ogsåfremad definerer biblioteket som en relationsopbyggende organisering Borgerne bliver med-skabere af samfundsinnovationen gennem definering af biblioteket Borgerne skaber selv relationerne og historierne ombiblioteketKnud Schulz juni 2013 68
 66. 66. Ideer til fundament Fællesværdier – lange gentagne processer,gentages med nye partnere Borgerne som fokus punkt Arbejdsform Last responsible minute Inddragelse Tværfagligt samarbejdeKnud Schulz juni 2013 69
 67. 67. Knud Schulz juni 2013 70

×