BIBLIOGRAFICKÉ CITACE  Omezený náhled – pouze pro potřeby cvičení All rights reserved Název projektu: Od rozvoje znalostí...
Obecné zásady citace <ul><li>Citace musí být především jednotná a přehledná . </li></ul><ul><li>Citace by měla být úplná...
Struktura citace <ul><li>Primární odpovědnost. Název díla: Podnázev díla . Alternativní odpovědnost ; Sekundární odpově...
Primární autorská odpovědnost (povinný údaj) <ul><li>Příjmení autora uvádíme velkými písmeny. </li></ul><ul><li>Tituly se ...
Údaje o názvu (povinný údaj) <ul><li>Název zapisujeme v takové podobě, v jaké je na titulním listě (obálka je většinou g...
Údaje o názvu (povinný údaj) <ul><li>Kniha může mít název a podnázev. Řídíme se pořadím na titulním listě, oddělíme „:“. <...
Typ média (povinný údaj) <ul><li>Tento údaj je povinný u pouze elektronických dokumentů (u tištěných se neuvádí). </li></u...
Sekundární odpovědnost <ul><li>Může nastat situace, kdy v dokumentu není uveden autor, ale editor apod. V takovém případě ...
Údaje o vydání (povinný údaj) <ul><li>Vydání je nesmírně důležité pro přesnou identifikaci dokumentu. </li></ul><ul><li>Po...
Nakladatelské údaje <ul><li>Zapisujeme v co nejkratší srozumitelné podobě, vynecháváme zkratky obchodních organizací (s.r....
Datum vydání (povinný údaj) <ul><li>Reprint = přetisk publikace v nezměněné podobě / Reset = dotisk publikace v jiné sa...
Údaje o fyzickém popisu <ul><li>Počet dílů publikace, počet stran, ilustrace apod. </li></ul><ul><li>NEZACHOVÁVÁME jazyk d...
Další údaje <ul><li>Edice: </li></ul><ul><ul><li>Název edice ; číslování v rámci edice Malá řada ; sv. 12. </li></ul></...
Elektronické zdroje <ul><li>Druh média  </li></ul><ul><li>[ online ] , [ CD-ROM ] , [ počítačový program ] </li></ul><u...
Cvičení - citace <ul><li>Stáhněte si náš „ citační tahák “ </li></ul><ul><ul><li>Přehledný tahák, který vám rychle pomůže ...
Cvičení – citace (fyzické dokumenty) <ul><li>Vyzkoušejte si ocitovat tyto dokumenty (zapsána systémová čísla, vyhledejte v...
Cvičení – citace (elektronické dokumenty) <ul><li>Vyzkoušejte si ocitovat tyto dokumenty: </li></ul><ul><ul><li>Databáze e...
Použité zdroje (prezentace vychází z materiálů zpracovaných Knihovnou UTB) <ul><li>BOLDIŠ, Petr. Bibliografické citace d...
<ul><li>DĚKUJEME VÁM ZA ÚČAST </li></ul><ul><li>Bc. Olga Biernátová, biernatova@knihovna.utb.cz </li></ul>Knihovna UTB ve ...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Citace_cviceni_technik

1,159 views

Published on

Omezený náhled prezentace pro potřeby cvičení.

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Citace_cviceni_technik

 1. 1. BIBLIOGRAFICKÉ CITACE Omezený náhled – pouze pro potřeby cvičení All rights reserved Název projektu: Od rozvoje znalostí k inovacím Registrační číslo projektu: CZ.1.07./2.3.00/09.0009 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky . Knihovna UTB ve Zlíně, 31.3.2010
 2. 2. Obecné zásady citace <ul><li>Citace musí být především jednotná a přehledná . </li></ul><ul><li>Citace by měla být úplná . </li></ul><ul><li>Citujeme výhradně z primárních pramenů (tj. dokumentů, které jsme měli v ruce). </li></ul><ul><li>Zachováváme pravopisné normy pro daný jazyk . </li></ul><ul><li>Pokud některý údaj chybí, vynecháme ho a pokračujeme údajem následujícím. </li></ul><ul><li>Údaje v citaci členíme do tematických celků – tzv. „polí“ (pořadí polí určuje norma, za každým oddělovačem pole začínáme velkým písmenem). </li></ul><ul><li>Zachováváme jazyk knihy (fyzický popis píšeme vždy v češtině). </li></ul><ul><li>Je nutné dodržet jednotnou interpunkci (ne vše ošetřuje norma). </li></ul>Knihovna UTB ve Zlíně, 31.3.2010
 3. 3. Struktura citace <ul><li>Primární odpovědnost. Název díla: Podnázev díla . Alternativní odpovědnost ; Sekundární odpovědnost. Označení vydání . Místo vydání: Jméno nakladatele, Rok vydání . Rozsah díla. Edice. Poznámky. Standardní číslo . </li></ul><ul><li>Podtržené položky jsou povinnými údaji, stejně jako psaní kurzívou . </li></ul>Knihovna UTB ve Zlíně, 31.3.2010
 4. 4. Primární autorská odpovědnost (povinný údaj) <ul><li>Příjmení autora uvádíme velkými písmeny. </li></ul><ul><li>Tituly se neuvádí. </li></ul><ul><li>BAŤA, Tomáš. </li></ul><ul><li>V případě, že je autorů více, oddělujeme je středníkem nebo spojníkem. </li></ul><ul><li>Více autorů uvádíme do počtu tří nebo uvedeme hlavního autora a „et al.“ (et alii = a jiní) </li></ul><ul><li>VYMAZAL, Michal – JINDŘICH, Jiří – BRDIČKA, Josef. / VYMAZAL, Michal, et al. </li></ul><ul><li>Pokud je autorem dokumentu korporace, uvádíme její jméno v primární odpovědnosti, pokud není shodné s vydavatelem. </li></ul><ul><li>Pokud dokument vydala menší organizační jednotka, je třeba rozepsat údaj hierarchicky. </li></ul><ul><li>Masarykova univerzita v Brně. Ekonomicko-správní fakulta. Katedra veřejné ekonomie. </li></ul><ul><li>Pokud dokument neobsahuje jméno autora nebo korporace, autorskou odpovědnost vynecháváme (např. u zákonů). </li></ul><ul><li>Zákon č. 256/1992 Sb. ze dne 30. dubna 1992 o ochraně osobních údajů v informačních systémech . </li></ul>Knihovna UTB ve Zlíně, 31.3.2010
 5. 5. Údaje o názvu (povinný údaj) <ul><li>Název zapisujeme v takové podobě, v jaké je na titulním listě (obálka je většinou graficky upravena). </li></ul>Knihovna UTB ve Zlíně, 31.3.2010 Zde na obalu chybí podtitul knihy
 6. 6. Údaje o názvu (povinný údaj) <ul><li>Kniha může mít název a podnázev. Řídíme se pořadím na titulním listě, oddělíme „:“. </li></ul><ul><li>Internet: První kroky českého uživatele. </li></ul><ul><li>Pokud je dokument součástí většího celku (část studie, příloha), snažíme se zjistit hierarchii celku a v jakém vztahu jsou tyto dokumenty. Většinou bývá nadřazený celek graficky umístěn nejvýše, ale neplatí to vždy. </li></ul><ul><li>BSA response to Piracy Green Paper. Appendix II. 1997 Global Software Piracy Report. </li></ul><ul><li>V případě vícejazyčných názvů zapisujeme názvy v pořadí, v jakém jsou na titulním listě a mezi nimi uvedeme rovnítko. </li></ul><ul><li>Stará Šumava = Der Alte Böhmerwald. </li></ul>Knihovna UTB ve Zlíně, 31.3.2010
 7. 7. Typ média (povinný údaj) <ul><li>Tento údaj je povinný u pouze elektronických dokumentů (u tištěných se neuvádí). </li></ul><ul><li>Údaj lze libovolně doplnit o další informace o dokumentu [datab áz e online] , [ online ] , [ CD-ROM ] . </li></ul><ul><li>U klasické webové stránky se uvádí [ online ] </li></ul><ul><li>SÝKORA, Petr. To social network or not to social network [ online ] . </li></ul>Knihovna UTB ve Zlíně, 31.3.2010
 8. 8. Sekundární odpovědnost <ul><li>Může nastat situace, kdy v dokumentu není uveden autor, ale editor apod. V takovém případě jej vepíšeme na místo sekundární odpovědnosti. Patří zde také ilustrátoři nebo překladatelé. </li></ul><ul><li>Jednotlivé sekundární odpovědnosti oddělujeme středníkem. </li></ul><ul><li>Materiály z konferencie Slovenské knižnice . Usporiadala a do tlače pripravila Daniela Gondová. </li></ul><ul><li>Přeložila Milena Blažková ; Ilustroval Vladimír Jiránek. </li></ul>Knihovna UTB ve Zlíně, 31.3.2010
 9. 9. Údaje o vydání (povinný údaj) <ul><li>Vydání je nesmírně důležité pro přesnou identifikaci dokumentu. </li></ul><ul><li>Pokud je místo vydání např. v USA, uveďte také stát. Může dojít k záměně např. s Velkou Británií. Cambridge (Massachussets) </li></ul><ul><li>V případě více míst vydání, zapisujeme ve stejném pořadí, jako je uvedeno v dokumentu nebo pouze to, které je uvedeno první. </li></ul><ul><li>Pokud není místo vydání uvedeno , můžete místo vydání odhadnout. Pravděpodobné místo vydání dejte pak do hranatých závorek , pop ř . s ota z n í kem . [ Praha ] , [ Praha? ] </li></ul><ul><li>Pokud není místo vydání uvedeno, nelze zjistit ani odhadnout, uvedeme zkratku [ s.l. ] (sine loco=bez místa). </li></ul><ul><li>V tomto poli nezapomeňte, že je nutné zachovat jazyk dokumentu (1.vydání / 1st edition / 1. Auflage / London / Paris) </li></ul>Knihovna UTB ve Zlíně, 31.3.2010
 10. 10. Nakladatelské údaje <ul><li>Zapisujeme v co nejkratší srozumitelné podobě, vynecháváme zkratky obchodních organizací (s.r.o., Inc.), jediným doplňkem, který vždy zůstává je „Press“. </li></ul><ul><li>John Willey & Sons Willey </li></ul><ul><li>Wordsworth Edition Limited Wordsworth </li></ul><ul><li>Cambridge University Press Cambridge University Press </li></ul><ul><li>Pokud chybí jméno nakladatele a není možné jej odhadnout, uvedeme zkratku [ s.n. ] (sine nomine= beze jména) </li></ul><ul><li>Praha: [s.n.] </li></ul><ul><li>[ Praha: s.n., 1991 ] . 163 s. V případě, že odhadujeme více údajů, sloučíme je do 1 závorky. </li></ul><ul><li>Pokud publikaci vydává více nakladatelů, uvádíme nejvýše tři a oddělujeme středníkem. </li></ul><ul><li>Amsterodam: Elsevier ; Oxford: Pergamon Press </li></ul><ul><li>Pokud je autorem a vydavatelem korporace s obecným jménem nebo jménem, které může vést k záměně s jinou korporací, je nutné rozepsat údaje o korporaci nebo podat vysvětlení do závorky. </li></ul><ul><li>Univerzita Karlova. Filozofická fakulta. Katedra filozofie. </li></ul><ul><li>Katedra filozofie (Filozofická fakulta univerzity Karlovy, Praha). </li></ul>Knihovna UTB ve Zlíně, 31.3.2010
 11. 11. Datum vydání (povinný údaj) <ul><li>Reprint = přetisk publikace v nezměněné podobě / Reset = dotisk publikace v jiné sazbě </li></ul><ul><li>V knize: V citaci: </li></ul><ul><li>3rd edition 1990, reprint 1995 1990 </li></ul><ul><li>3rd edition 1990, reset 1993 1993 </li></ul><ul><li>Datum tisku (je-li uvedeno) se zapisuje pouze pokud se odlišuje od data vydání. 1985 (1990 tisk) </li></ul><ul><li>U elektronických dokumentů se datum zapisuje dle normy ISO 8601 – tj. rok-měsíc-den </li></ul><ul><li>Seriálové publikace samozřejmě nevychází jednorázově, ale pravidelně. Pokud seriál stále vychází, zapisujeme 1990- . (pomlčka a mezera zde značí probíhající vydávání seriálu). U seriálů, které už přestaly vycházet, píšeme místo mezery samozřejmě rok posledního vydání. </li></ul><ul><li>Pokud chybí datum vydání: </li></ul><ul><ul><ul><li>Zapíšeme datum copyrightu c 1990 </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Zapíšeme datum tisku 1990 tisk </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Odhadneme (rok nebo desetiletí) </li></ul></ul></ul><ul><li>[1985] / [ 1985? ] vyšlo v roce 1985 / pravděpodobně vyšlo v roce 1985 </li></ul><ul><li>[ 198- ] / [198 -? ] vyšlo v 80. letech / pravděpodobně vyšlo v 80. letech </li></ul>Knihovna UTB ve Zlíně, 31.3.2010
 12. 12. Údaje o fyzickém popisu <ul><li>Počet dílů publikace, počet stran, ilustrace apod. </li></ul><ul><li>NEZACHOVÁVÁME jazyk dokumentu , uvádíme v jazyce citace (čeština). </li></ul><ul><li>Více svazků: počet svazků (stránky v 1. svazku, v 2. svazku …) </li></ul><ul><li>3 sv. (256, 320, 162 s.) </li></ul><ul><li>Přiložený materiál (suplement) </li></ul><ul><li>230 s., CD-ROM. </li></ul>Knihovna UTB ve Zlíně, 31.3.2010
 13. 13. Další údaje <ul><li>Edice: </li></ul><ul><ul><li>Název edice ; číslování v rámci edice Malá řada ; sv. 12. </li></ul></ul><ul><ul><li>Název edice. Název subedice ; číslování v rámci edice Filozofické eseje. Malá řada ; sv. 12. </li></ul></ul><ul><li>Poznámky: </li></ul><ul><ul><li>Do poznámky lze napsat libovolný text, o němž se domníváme, že je důležitý. </li></ul></ul><ul><li>Standardní číslo (povinný údaj): </li></ul><ul><ul><li>Čísla ISBN (monografie) a ISSN (seriály) uvádíme vždy na konci dokumentu, pokud jsou uvedeny (starší publikace standardní čísla nemají). </li></ul></ul>Knihovna UTB ve Zlíně, 31.3.2010
 14. 14. Elektronické zdroje <ul><li>Druh média </li></ul><ul><li>[ online ] , [ CD-ROM ] , [ počítačový program ] </li></ul><ul><li>Přístup ke zdroji </li></ul><ul><li>URL http://www.willey.com > </li></ul><ul><li>Dostupné z: < http://www.willey.com > </li></ul><ul><li>Verze / Poslední revize </li></ul><ul><li>Ver 1.0 </li></ul><ul><li>last revision 20th of January 1998 / poslední úpravy 20.9.1999 </li></ul><ul><li>Datum citace </li></ul><ul><li>[ cit. 1999-12-10 ] , uvádí se za datem aktualizace ve tvaru rok-měsíc-den </li></ul>Knihovna UTB ve Zlíně, 31.3.2010
 15. 15. Cvičení - citace <ul><li>Stáhněte si náš „ citační tahák “ </li></ul><ul><ul><li>Přehledný tahák, který vám rychle pomůže ocitovat všechny dokumenty, vychází z výkladu normy ISO 690 od Petra Boldiše, který v plném znění naleznete na http://www.boldis.cz . Boldiš se vám ale jen tak nevejde do tašky, zato naše zkrácená verze ano. Tak neváhejte a tiskněte. </li></ul></ul><ul><li>Generátor citací: http://www.citace.com/ </li></ul>Knihovna UTB ve Zlíně, 31.3.2010
 16. 16. Cvičení – citace (fyzické dokumenty) <ul><li>Vyzkoušejte si ocitovat tyto dokumenty (zapsána systémová čísla, vyhledejte v katalogu Knihovny UTB, skeny knih v PDF): </li></ul><ul><ul><li>52688 (česká monografie) PDF </li></ul></ul><ul><ul><li>48203 (zahraniční monografie) PDF </li></ul></ul><ul><ul><li>12488 (nevydaná vysokoškolská práce) PDF </li></ul></ul><ul><ul><li>34496 (vydaná vysokoškolská práce) PDF </li></ul></ul><ul><ul><li>51404 (firemní literatura) PDF </li></ul></ul><ul><ul><li>9155 (kapitola v knize, jeden či více autorů celé publikace) PDF </li></ul></ul><ul><ul><li>487 (kapitola v knize, každá kapitola má jiného autora) PDF </li></ul></ul><ul><ul><li>50615 (sborník z konference) PDF </li></ul></ul><ul><ul><li>27735 (článek v tištěném periodiku) PDF </li></ul></ul>Knihovna UTB ve Zlíně, 31.3.2010
 17. 17. Cvičení – citace (elektronické dokumenty) <ul><li>Vyzkoušejte si ocitovat tyto dokumenty: </li></ul><ul><ul><li>Databáze ekonomických subjektů ČR </li></ul></ul><ul><ul><li>Článek z elektronického periodika (Pozor! Pro prohlížení mimo IP adresy univerzity si nastavte Vzdálený přístup ) </li></ul></ul><ul><ul><li>Webová stránka </li></ul></ul><ul><ul><li>Email? </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Otázkou je, zda je vůbec dobré citovat email, když se jedná o soukromou komunikaci, která není ověřitelná. Doporučuju tedy citovat email spíše v textu, a pokud to lze, přiložit originál jako přílohu. (Uveďte vždy autora emailu a datum, kdy byl email doručen.) </li></ul></ul></ul><ul><li>Jak píše PhDr. Karel Novák ve svém emailu z 20.2.2010: „Domnívám se, že budoucnost sociální sítí leží v…“ </li></ul>Knihovna UTB ve Zlíně, 31.3.2010
 18. 18. Použité zdroje (prezentace vychází z materiálů zpracovaných Knihovnou UTB) <ul><li>BOLDIŠ, Petr. Bibliografické citace dokumentů podle ČSN ISO 690 a ČSB ISO 690-2 : Část 1 – Citace: metodika a obecná pravidla [online] . Verze 3.3 . c1999-2004, poslední aktualizace 11.11.2004 [cit. 2009/11/24] . Dostupné z: < http://www.boldis.cz/citace/citace1.pdf>. </li></ul>Knihovna UTB ve Zlíně, 31.3.2010
 19. 19. <ul><li>DĚKUJEME VÁM ZA ÚČAST </li></ul><ul><li>Bc. Olga Biernátová, biernatova@knihovna.utb.cz </li></ul>Knihovna UTB ve Zlíně, 31.3.2010 Název projektu: Od rozvoje znalostí k inovacím Registrační číslo projektu: CZ.1.07./2.3.00/09.0009 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky .

×