Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Nakliv 31.5.

851 views

Published on

 • Login to see the comments

Nakliv 31.5.

 1. 1. Citační oříšky s NAKLIVem 31.5.2012
 2. 2. Citace …Co Vám říkají?S čím máte při citování problémy nejčastěji?S čím mívají studenti nejčastěji problémy?
 3. 3. Co všechno můžeme citovat?• Bibliografie • Hudební dílo• Seriálová publikace • Patent• Sborník • Norma• Webová stránka • Vysokoškolská práce• Počítačový program • Film• Kartografický dokument • Rozhlasový pořad• Obraz • YouTube video• Email • Příspěvek na FB
 4. 4. Co dnes budeme prakticky citovat…
 5. 5. Monografie
 6. 6. MonografieJméno tvůrce. Název publikace. Vedlejší názvy.Vydání. Další tvůrce. Místo: nakladatel, datum,počet stran. Název edice, číslo edice. Standardníidentifikátor. Poznámky.
 7. 7. MonografieMEŠKO, Dušan, Dušan KATUŠČÁK a JánFINDRA. Akademická příručka. České, upr. vyd.Martin: Osveta, 2006, 481 s. ISBN 80-8063-219-7.
 8. 8. Monografie – více jak tři autořiGRYCA, Danula et al. Oxford Exam Excellence:preparation for secondary school exams. Oxford:Oxford University Press, 2006. ISBN 978-0-19-443000-5.
 9. 9. Monografie – autorem je korporaceTHE BRITISH MUSEUM. Design in the world.London: British Museum Press, 2011. ISBN 978-0-714-15088-8.
 10. 10. Digitalizovaná monografie
 11. 11. Digitalizovaná monografieJméno tvůrce. Název publikace. Vedlejší názvy[typ nosiče]. Vydání. Další tvůrce. Místo:nakladatel, datum [datum citování], počet stran.Název edice, číslo edice. Standardní identifikátor.Dostupnost a přístup. Poznámky.
 12. 12. Digitalizovaná monografieDENK, Stanislav. Obruče vzduchu [formát pdf].Praha: Dybbuk, 2011 [vid. 2012-01-03], 104 s.ISBN 978-80-7438-043-3. Volně dostupné z:http://www.kosmas.cz/knihy/165487/obruce-vzduchu/
 13. 13. Digitalizovaná monografieMILLER, Paul F. Lost Newport: Vanished cottages of theResort Area. Badford (Massachusetts): Applewood Books,2008. ISBN 978-1-55709-091-1. Dostupné z:http://books.google.com/books?id=VPhNj_9yOt0C&printsec=frontcover&dq=miller&hl=cs&ei=NQPBTqHnGMrOhAePoPnrAg&sa=X&oi=book_result&ct=result&resnum=7&ved=0CFEQ6AEwBg#v=onepage&q&f=false.
 14. 14. Digitalizovaná monografieMILLER, Paul F. Lost Newport: Vanished cottagesof the Resort Area. Badford (Massachusetts):Applewood Books, 2008. ISBN 978-1-55709-091-1. Dostupné také z: http://books.google.com/
 15. 15. Digitalizovaný sborník příspěvek
 16. 16. Digitalizovaný sborník - příspěvekJméno tvůrce příspěvku. Název příspěvku. In: Jménotvůrce dokumentu. Název dokumentu. Vedlejší názvy [typnosiče]. Vydání. Další tvůrce dokumentu. Místo: nakladatel,datum, rozsah příspěvku [datum citování]. Název edice,číslo edice. Standardní identifikátor. Dostupnost a přístup.Lokace. Poznámky.
 17. 17. Digitalizovaný sborník - příspěvekPAPÍK, Richard. Příležitosti Web 2.0 pro CompetitiveIntelligence. In: INSOURCE 2008: konference oprofesionálních informačních zdrojích, Praha 5.-6. února2008 [online]. Praha: Albertina icome Praha, 2008 [vid.2012-05-02]. Dostupné z:http://www.insource.cz/pdf/2008/papik-richard.pdf
 18. 18. Celé periodikum
 19. 19. Celé periodikumNázev periodika. Vedlejší názvy. Vydání. Místo:nakladatel, vychází od roku-. Standardníidentifikátor. Lokace. Poznámky.
 20. 20. Celé periodikumČeskoslovenská psychologie: časopis propsychologickou teorii a praxi. Praha:Psychologický ústav AV ČR. 1990-. ISSN 1804-6436.
 21. 21. Celé periodikum – ukončené vydáváníROBOT revue: magazín ze světa robotiky. Praha:RCR s.r.o., 2009-2011. ISSN 1210-731X.
 22. 22. Článek v elektronickém periodiku
 23. 23. Článek v elektronickém periodikuJméno tvůrce příspěvku. Název příspěvku. Vedlejší názvypříspěvku. Název periodika. Vedlejší názvy [typ nosiče].Vydání. Místo: nakladatel, datum, číslování, rozsah stranpříspěvku [datum citování]. Standardní identifikátor.Dostupnost a přístup. Lokace. Poznámky.
 24. 24. Článek v elektronickém periodikuPOKORNÝ, Lukáš. Exotická krása knihoven na druhémkonci světa. Inflow: information journal [online]. 2012, roč.5, č. 4 [cit. 2012-04-12]. ISSN 1802-9736. Dostupné z:http://www.inflow.cz/exoticka-krasa-knihoven-na-druhem-konci-svetaHÁJEK, Martin a Lenka KVAPILOVÁ. Informační(ne)Bezpečí číhá všude!. Ikaros [online]. 2012, 16(3) [cit.2012-04-12]. ISSN 1212-5075. Dostupné z:http://ikaros.cz/informacni-nebezpeci-ciha-vsude
 25. 25. Webové sídlo
 26. 26. Webové sídloJméno tvůrce webového sídla. Název webového sídla.Další názvy webového sídla [typ nosiče]. Další tvůrce.Místo: nakladatel, datum publikování, datumaktualizace/revize [datum citování]. Dostupnost a přístupwebové stránky. Lokace. Poznámky.
 27. 27. Webové sídloMasarykova Univerzita [online]. Brno: Masarykovauniverzita, ©1996–2012 [cit. 2012-04-12]. Dostupné z:http://www.muni.cz/INTERNET PROJEKT a.s. Výzkum a vývoj v Českérepublice [online]. Praha: Rada pro výzkum, vývoj ainovace, ©2011, poslední změna 13.04.2011 15.14 [cit. 15-04-2012]. Dostupné z: http://www.vyzkum.cz
 28. 28. Webová stránka
 29. 29. Webová stránkaJméno tvůrce webového sídla. Název vedlejší stránky.Název webového sídla. Další názvy webového sídla [typnosiče]. Další tvůrce. Místo: nakladatel, datum publikování,datum aktualizace/revize [datum citování]. Dostupnost apřístup webové stránky. Lokace. Poznámky.
 30. 30. Webová stránkaNÁRODNÍ KNIHOVNA ČESKÉ REPUBLIKY.Klementinum. Nkp.cz [online]. Praha: Národníknihovna České republiky, ©2006 [vid. 2011-04-29]. Dostupné z:http://www.nkp.cz/pages/page.php3?nazev=Klementinum&page=2011.htm
 31. 31. Facebook/Twitter - příspěvek
 32. 32. Facebook/Twitter - příspěvekJméno tvůrce příspěvku. Název příspěvku. Vedlejší názvypříspěvku. In: Jméno tvůrce webového sídla. Názevwebového sídla. Vedlejší názvy webového sídla [typnosiče]. Další tvůrce. Místo: nakladatel, datum, datumaktualizace/revize [datum citování]. Dostupnost a přístup.Lokace. Poznámky.
 33. 33. Facebook/Twitter - příspěvekE-CITACE. [Abychom Vám trošku představili nášreCitátor...] In: Facebook [online]. 23. listopad 2011 22.22[vid. 2011-12-20]. Dostupné z:http://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=111890005593291&id=234158816646277ŠPEK. [Pohled na historii e-readerů...] In: Twitter [online].10 March 2011 [vid. 2012-03-11]. Dostupné z:http://twitter.com/#!/eknihy/status/178588011271958528
 34. 34. YouTube video
 35. 35. YouTube videoJméno tvůrce příspěvku. Název příspěvku. Vedlejší názvypříspěvku. In: Jméno tvůrce webového sídla. Názevwebového sídla. Vedlejší názvy webového sídla [typnosiče]. Další tvůrce. Místo: nakladatel, datum, datumaktualizace/revize [datum citování]. Dostupnost a přístup.Lokace. Poznámky.
 36. 36. YouTube video1. knihovnický hackathon - reCitátor. In: YouTube[online]. [vid. 2012-02-11]. Dosutpné z:http://www.youtube.com/watch?v=w3YlLyX4LIM&feature=share
 37. 37. Obrázek na webu
 38. 38. Obrázek na webuJméno tvůrce obrázku. Název obrázku. Vedlejší názvyobrázku [alternativní názvy] [druh nosiče/technika] In:Jméno tvůrce webového sídla. Název webového sídla.Vedlejší názvy webového sídla [typ nosiče]. Další tvůrce.Místo: nakladatel, datum, datum aktualizace/revize [datumcitování]. Dostupnost a přístup. Lokace. Poznámky.
 39. 39. Obrázek na webuRektorát Univerzity Palackého v Olomouci [barevnáfotografie].In: Novinky.cz [online]. Borgis, 24. května 2012,9:22 [cit. 2012-05-30]. Dostupné z:http://www.novinky.cz/veda-skoly/268443-univerzita-palackeho-pripravuje-moderni-cesko-cinsky-slovnik.html
 40. 40. Email
 41. 41. EmailJméno odesílatele. Název zprávy [nosič]. Messageto: příjemce zprávy. Datum odeslání [datumcitování]. Poznámka.
 42. 42. EmailVOPRŠÁLEK, Gustav. Prasátka jdou na svatbu[elektronická pošta]. Message to:Neprsalek@gmail.com. 21. února 2012 12:53 [cit.2012-08-03]. Osobní komunikace.
 43. 43. Grafické dílo
 44. 44. Grafické díloJméno tvůrce. Název díla. Vedlejší názvy[alternativní názvy] [druh nosiče/technika]. Dalšítvůrce. Rozměry. Místo uložení, datum. Lokace.Poznámky.
 45. 45. Grafické díloREMBRAND. Noční hlídka [Posádka kapitánaFranse Benninga Cocqa a Willema vanRuytenburcha] [olejomalba]. 363 x 437 cm. RijskMuseum in Amsterdam, 1642.
 46. 46. Grafická ilustrace v monografii
 47. 47. Grafická ilustrace v monografiiJméno tvůrce grafického díla. Název grafickéhodíla. Vedlejší názvy [alternativní názvy] [druhnosiče/technika]. In: Jméno tvůrce dokumentu.Název dokumentu. Vedlejší názvy. Vydání. Dalšítvůrce dokumentu. Místo: nakladatel, datum,rozsah stran grafického díla. Název edice, čísloedice. Standardní identifikátor. Poznámky.
 48. 48. Grafická ilustrace v monografiiKATUŠČÁK, Dušan. Vztah dokument – navazujícípísemná práce, citace, odkazy [tabulka]. In:MEŠKO, Dušan, Dušan KATUŠČÁK a JánFINDRA . Akademická příručka. České, upr. vyd.Martin: Osveta, 2006, s. 216. ISBN 80-8063-219-7.
 49. 49. Kartografický dokument (mapa)
 50. 50. Kartografický dokument (mapa)Jméno tvůrce. Název mapy. Vedlejší názvy.Měřítko. Vydání. Další tvůrce. Místo: nakladatel,datum. Rozměr. Název edice, číslo edice.Standardní identifikátor. Poznámky.
 51. 51. Kartografický dokument (mapa)Okolí Brna: Ivančicko: turistická mapa. 1:50 000.Praha: Trasa, 2010. 58 x 77 cm. Edice Klubučeských turistů, 89. ISBN 978-80-732-4259-6.
 52. 52. Firemní literatura
 53. 53. Firemní literaturaNázev instituce. Název dokumentu. Místo:vydavatel, datum. Dostupnost a přístup.Poznámky.
 54. 54. Firemní literaturaÚŘAD PRŮMYSLOVÉHO VLASTNICTVÍ.Průmyslové vzory a jejich právní ochrana. Praha:Úřad průmyslového vlastnictví, 2011. Dostupnétaké z: http://www.upv.cz/cs/publikace/informacni-brozury/informacni-brozury.html
 55. 55. Film
 56. 56. FilmNázev filmu [typ nosiče]. Režie. Země produkce,vydavatel, rok uvedení v zemi produkce.Poznámky.
 57. 57. FilmTwilight Saga: Breaking Dawn: part one [film].Directed by Bill CODON. USA: SummitEntertainment, 2011.Pelíšky [film]. Režie Jan HŘEBEJK. Česko: SonyMusic, 1999. Délka 116 min.
 58. 58. Pořad - příspěvek
 59. 59. Pořad - příspěvekJméno tvůrce příspěvku. Název příspěvku. In:Název pořadu. Vedlejší názvy [typ nosiče/formát].Druh vysílání, název stanice, datum uvedení vzemi produkce. Dostupnost a přístup. Poznámky.
 60. 60. Pořad - příspěvekŠEBELA, Michal. Historik objevil 400 let starouzávěť moravského šlechtice. In: Události vregionech Plus. TV, ČT24, 10. února 2012, 19.54.
 61. 61. Norma
 62. 62. NormaŘada a číslo normy. Název normy. Vedlejší názvy.Místo: nakladatel, rok, počet stran. Třídící znak.Poznámky.
 63. 63. NormaČSN ISO 690. Informace a dokumentace -Pravidla pro bibliografické odkazy a citaceinformačních zdrojů. Praha: Úřad pro technickounormalizaci, metrologii a státní zkušebnictví, 2011,40 s. Třídící znak 01 0197.
 64. 64. Vysokoškolská práce
 65. 65. Vysokoškolská práceTvůrce. Název. Vedlejší názvy. Místo odevzdání,datum odevzdání. Dostupnost. Počet stran. Druhpráce. Název instituce, kde byla práce napsána.Vedoucí práce nebo školitel. Poznámky.
 66. 66. Vysokoškolská práceBENEŠOVÁ, Lucie. (NE)digitální ale virtuálnírealita. Brno, 2010. Bakalářská práce. Masarykovauniverzita, Filozofická fakulta, Ústav hudební vědy.Vedoucí práce Mgr. František Kůst.
 67. 67. Legislativní dokumenty
 68. 68. Legislativní dokumentyZemě působnosti. Název. Další názvy. In: Sbírka.Místo: vydavatel, rok vydání, ročník, číslo, částka.Dostupnost a přístup. Poznámky.
 69. 69. Legislativní dokumentyČeská republika. Zákon o knihovnách a podmínkáchprovozování veřejných knihovnických a informačníchslužeb (knihovní zákon). In: Sbírka zákonů. 2001, roč.2001, 257/2001, 98. Dostupné z:http://portal.gov.cz/app/zakony/zakonPar.jsp?idBiblio=51517&l_nr=257~2F2001~20Sb.&l_name=knihovn~C3~AD~20z~C3~A1kon&fulltext=&nr=257&part=98&name=&rpp=15
 70. 70. Dotazy na závěr?
 71. 71. DĚKUJEME ZA POZORNOST Kontakte.citace@gmail.comFacebookWeb: e.citace.com

×