Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Panghalip panao

37,338 views

Published on

Panghalip panao

  1. 1. Iniulat ni:PAUL JOHN JOSE
  2. 2. PANAUHAN/ ANYONG “ANG” ANYONG “NG” ANYONG “SA” KAILANAN (palagyo) (paukol) (paari)ISAHAN UNA AKO KO AKIN IKALAWA IKAW,KA MO IYO IKATLO SIYA NIYA KANYADALAWAHAN UNA *(kata) *(nita) *(kanita) KITA, TAYO NATIN ATIN IKALAWA KAYO NINYO ATIN
  3. 3. IKATLO SILA NILA KANILAMARAMIHAN UNA KAMI NAMIN AMIN NINYO IKALAWA KAYO INYO NILA IKATLO SILA KANILA
  4. 4. • Ang pag-iiba-iba ng anyong panghalip ay naayon sa mga kaukulan ng pangngalang hinahalipan.
  5. 5. • Ang aklat para sa kanya ay tungkol sa industriya.

×