Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Panandang pang uri

9,768 views

Published on

Panandang pang uri

 1. 1. PANANDANG PANG-URI Ang isang pangngalang likas na isahan ay napararami rin sa pamamagitan ng paggamit ng pang-uri.
 2. 2. <ul><li>HAL: </li></ul><ul><li>Pangngalang KAPATID </li></ul><ul><li>1.Mababait na kapatid o kapatid na mababait. </li></ul><ul><li>2.Ang mababait na mga kapatid . </li></ul>
 3. 3. <ul><li>HAL: </li></ul><ul><li>Masipag na magsasaka si Ka Gusting. </li></ul><ul><li>Masipag na magsasaka sina Mario at Ka Gusting. </li></ul><ul><li>Masisipag na magsasaka sina Ka Gusting . </li></ul>
 4. 4. PANANDANG PAMILANG <ul><li>Ang isang pangngalan, Halimbawa, na nasa kailanang isahan ay magagawang maramihan sa pamamagita ng paggamit g pamilang. </li></ul>
 5. 5. PAMILANG NA KARDINAL <ul><li>Pamilang na nagsasaad ng dami. </li></ul><ul><li>HAL: </li></ul><ul><li>Ang pamilang na sandaan ay nagbibigay-turing sa pangngalang aklat na kahit nanatiling nasa anyong-isahan ay naging maramiha ang kahuluga dahil sa pamilang na nabanggit. </li></ul><ul><li>Sandaang aklat ang donasyon ng pilantropo sa aklatan ng aming uibersidad . </li></ul>
 6. 6. PAMILANG NA PAMAHAGI <ul><li>Ginagamit kapag ang kabuuan ay pinagpaparte-parte o binabahagi-bahagi. </li></ul><ul><li>MGA HAL: </li></ul><ul><li>1/3(sangkatlo) </li></ul><ul><li>2/3(dalawang-katlo) </li></ul><ul><li>3/3(tatlong-katlo) </li></ul>
 7. 7. <ul><li>Ang una ay isang bahagi ng kabuuang binabahagi sa tatlo. Ang ikalawa ay dalawang ikatlong bahagi, at ang huli ay tatlong ikatlong bahagi. Masasabi, samakatuwid , na ang una ay pananda ng kailanang isahan, ang sumusunod ay pananda ng kailanang dalawahan at ang huli ay pananda ng kailanang maramihan ng mga bahagi ng isang kabuuan. </li></ul>
 8. 8. Pangungusap: <ul><li>1. Sangkatlong bahagi ng ani ang napunta sa pinakamatandang kapatid. </li></ul><ul><li>2. Dalawag-katlong parte ng palay ang ipinakiskis sa kono. </li></ul><ul><li>3.Ang tatlong-katlong bahagi ay isang buo. </li></ul>
 9. 9. <ul><li>Maari ring alisin ang mga pangngalang ito, at ang mga pangungusap ay magiging.. </li></ul><ul><li>1. Sangkatlo ng ani ang napunta sa pinakamatandang kapatid. </li></ul><ul><li>2. Dalawag-katlo ng palay ang ipinakiskis sa kono. </li></ul><ul><li>3.Ang tatlong-katlo ay isang buo. </li></ul>
 10. 10. Mga pamahagi na ginagamitan ng Panlaping tig-. <ul><li>Ang unlaping ito ay isinasama sa pamilang na kardinal at makabubuo ng pamilang na ang kahulugan ay pamamahagi g patas. </li></ul><ul><li>HAL: tig-isa tigi-tigisa </li></ul><ul><li>tigalawa tiga-tigalawa </li></ul><ul><li>tigatlo tiga-tigatlo </li></ul><ul><li>tig-isa tig-iisa </li></ul><ul><li>tigdalawa tigdadalawa </li></ul><ul><li>tigtatlo tigtatatlo </li></ul>
 11. 11. Pangungusap: <ul><li>1. Tig-isang hiwa ng papaya ang isinama ng nars sa pagkain ng mga pasyente. </li></ul><ul><li>2. Tigalawang singsing na may malaking tmpok na brilyante ang panama ng matanda sa magkakapatid. </li></ul><ul><li>3. Tigatlong tiklis ng santol na matamis ang dala ng mga magpipiknik. </li></ul><ul><li>4. Tig-isa-isa ang bigay n tiket at hindi tig-daladalawa. </li></ul>
 12. 12. Pamilang na Palansak <ul><li>Nabubuo ang ganitong uri ng pamilang sa pag-uulit ng mga pamilang na patakaran at nagsasaad ng kahulugang “gayong dami sa isang pangkat. </li></ul><ul><li>Halimbawa: </li></ul><ul><li>Isa-isa sampu-sampu </li></ul><ul><li>Dala-dalawa labi-labing-isa </li></ul><ul><li>Tatlu-tatlo sanda-sandaan </li></ul>
 13. 13. Pangungusap: <ul><li>1. Isa-isang trak ng pagkain at lumang damit ang ipinamudmod sa mga pook na nasalanta. </li></ul><ul><li>2. Dala-dalawang kaban ng binhi ang ipinamigay ng pamahalaan sa mga magsasaka. </li></ul><ul><li>3. Tatlu-tatlong karitong mais ang iniluwas sa bayan. </li></ul>
 14. 14. Salamat sa pakikinig!! <ul><li>Iniulat ni: </li></ul><ul><li>Bb. Angeline Bautista </li></ul>

×