Successfully reported this slideshow.

Pampaaralang pamamahayag

27,574 views

Published on

Published in: Education, Travel

Pampaaralang pamamahayag

  1. 1. PAMPAARALANGPAMAMAHAYAG
  2. 2.  Kawili-wiling gawaing pampaaralan ng mga kaanib sa patnugutan gaya ng pangangalap, pagbubuo at paglalahad ng balita, pagsulat ng mga pangulong tudling, pitak at mga lathalaing pampanitikan, ag pagwawasto ng mga kopya o sipi, pag- aanyo, pagsulat ng ulo ng balita, tungo sa hangaring makapagpapalabas ng isang pampaaralang pahayagan.
  3. 3. MGA LAYUNIN NG PAARALANG PAMPAHAYAGAN Tulong sa mag-aaral Tulong sa Paaralan Tulong sa Pamayanan
  4. 4. MGA PAHAYAGANG PAMPAAARALAN The College Folio - 1910, unang pahayagan g Pamantasan ng Pilipinas. Torch - 1912, Paaralang Normal ng Pilipinas Varsitarian – Pamantasan ng Santo Tomas Guidon – Ateneo de Manila
  5. 5.  TheCoconut - ang nanguna naman sa mataas na paaralan ay ang Manila Highshool - sinimulan noong 1912 - Carlos P. Romulo
  6. 6.  Torres Torch – Mataas na Paaaralan ng Torres The Chronicler – Mataas na Paaralang Arellano Mapazete – Mataas na Paaralan ng Mapa Newsette – Mataas na Paaralan ng Maynila
  7. 7.  Newsette – Mataas na Paaralan ng Maynila Wheel – Mataas na Paaralang Roxas Gasette – Jose Abad Santos Molave – Mataas na Paaralan ng Villamor

×