Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Workshop B1 - Nieuwe Kansen in Gebiedsontwikkeling

315 views

Published on

Published in: Technology
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Workshop B1 - Nieuwe Kansen in Gebiedsontwikkeling

  1. 1. Gebiedsontwikkeling anno 2010 Heleen Aarts Directeur gebiedsontwikkeling 1 november 2010
  2. 2. De financiële haalbaarheid staat onder grote druk - Vertraging in de opbrengsten. Uitstel of afstel? - Grote afdrachten voor o.m. infra - Hoge rentelasten en voorinvesteringen - Integraliteit van plannen Financieringen lopen af. Grondfinanciering niet mogelijk. Projecten staan ter discussie. Wieringenrandmeer, Blauwe stad, Westflank Haarlemmermeer, Bloemendalerpolder De actualiteit
  3. 3. Maar ook….. De woningdruk op Utrecht is onverminderd groot. Beleggers willen graag vroegtijdig investeren in kwaliteit (en dus rendement) op lange termijn op de goede plek. Langjarige betrokkenheid van publiek en privaat is geen illusie.
  4. 4. De opgave Flexibiliteit in plannen Maak het simpeler - Integraliteit in kwaliteit - Kleinschaligheid in deelplannen - Meer sturing op kasstromen Wees realistisch in welke kosten waar moeten landen Consumentgericht! Voorbeelden: Veemarkt, Rijnenburg

×