Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Workshop D3- Stad en Mobiliteit

545 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Workshop D3- Stad en Mobiliteit

 1. 1. Stad en MobiliteitStad en Mobiliteit
 2. 2. Wat gaan we doen?Wat gaan we doen? Inspriren en prikkelen! Zes pitches door drie inleiders Drie beste pitches uitwerken Winnaar
 3. 3. Bereikbaarheid knooppunten binnensteden Reis van deur tot deur: Betrouwbaar, gemakkelijk, groen, statuur, betaalbaar ………
 4. 4. 1. Bezit binnensteeds vervoermiddel voorbij! Mobiliteit: zelf doen of uitbesteden? • Toename mobiliteitsbehoefte gaat door • Parkeerruimte blokkeert doorstroming knooppunten • Eigen mobiliteits-/transportmiddel biedt steeds minder zekerheid, gemak, statuur … (“eigen regie”) • Herleving “witte fietsen” / e-co-cars / ……… ? • Mobiliteitsmarkt biedt nieuwe verdienmodellen • Energie-infra binnensteeds e-vervoer reeds aanwezig
 5. 5. 2. Krimpgebieden actief inrichten Draagt bij aan betere verdeling van drukte • Proactief in plaats van reactief • Randstad concentreren – Maakt voorzieningen goedkoper – Infrastructuur fors investeren – Efficiëntie voordelen – Mensen dicht bij werk • Krimpgebieden inrichten – Bewust voor kiezen en er naar inrichten – Voorkomt verval – Maakt ook deze gebieden aantrekkelijk
 6. 6. DE AUTO IS DE MELKKOE VAN DE SAMENLEVING! NIET
 7. 7. 3. Maak autorijden zo duur als dat het echt kost en er zijn geen files meer • Het Nederlandse autobezit groeit en groeit • Politiek niet de moed voor maatregelen • 2000 400 auto’s per 1000 inwoners, nu 450. • De grote melkkoe mythe: - Aanschaf steeds goedkoper geworden. - Brandstof al 40 jaar 7 % van inkomen. - Kosten = 3 a 4 x de fiscale opbrengst
 8. 8. Bereikbaarheid knooppunten binnensteden Reis van deur tot deur: Betrouwbaar, gemakkelijk, groen, statuur, betaalbaar ………
 9. 9. 4. Energietransitie geeft ruimte aan mobiliteit elektrische tractie: robuust, goedkoop, schoon, efficiënt • Aarde ontvangt 9000 keer de hoeveelheid energie die we nu nodig hebben • Als we decentraal kunnen ontginnen wordt de prijs van energie snel gelijk aan die van slootwater. • Er is geen gebrek aan energie, er is teveel aan energiecensuur…. • Verkeer en vervoer produceert 21% totale CO2 uitstoot uit fossiele brandstoffen • Fijnstof in de steden kost bewoners 2-5 levensjaren
 10. 10. 5. Cordon sanitaire auto in binnensteden alleen OV en langzaam verkeer Auto • Bant straatleven uit • Beschadigt maatschappelijke banden • Isoleert mensen • Leidt tot verspreiding van mensen van steden naar het platteland • Brengt andere straatgebruikers in gevaar • Verpest het stadsbeeld Auto • Verstoort de mens door lawaai • Veroorzaakt luchtvervuiling • Leidt tot de dood van duizenden elk jaar • Verergert de broeikas effect • Verspilt energie en grondstof • Verpaupert landen
 11. 11. 6. In 2030 is werken echt anders ingericht files zullen fors verminderen • Nieuwe generatie mensen: Einstein • Respect op basis van kunde. • Nieuwe generatie techniek (pas 10 jaar een mobiel). • Nieuwe manier van belonen: waardebepaling achteraf • Dus niet investeren in asfalt, maar in kennis • Scheiding tussen werk en privé vervaagd.
 12. 12. Zes statementsZes statements 1. Bezit (binnensteeds) vervoermiddel voorbij1. Bezit (binnensteeds) vervoermiddel voorbij 2. Krimpgebieden actief inrichten2. Krimpgebieden actief inrichten 3. Maak autorijden zo duur als dat het echt kost3. Maak autorijden zo duur als dat het echt kost 4. Energietransitie geeft ruimte aan mobiliteit4. Energietransitie geeft ruimte aan mobiliteit 5. Cordon sanitaire auto voor binnensteden5. Cordon sanitaire auto voor binnensteden 6. Manier van werken in 2030 laat files verdwijnen6. Manier van werken in 2030 laat files verdwijnen
 13. 13. Uitwerken mindmapsUitwerken mindmaps Uitwerking impact van de statementUitwerking impact van de statement Scenario beschrijven inclusief tijdspadScenario beschrijven inclusief tijdspad Hoe inspelen op geschetst perspectief?Hoe inspelen op geschetst perspectief? Realiseerbaarheid?Realiseerbaarheid? Oplossingen en aanvullende ideeënOplossingen en aanvullende ideeën
 14. 14. WinnaarWinnaar 
 15. 15. EindeEinde Theo Dusseldorp thjad@xs4all.nl Richard Savenije richard.savenije@movares.nl Arnold Helfrich a.helfrich@mobycon.nl

×