Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Parteneriatul − asigurarea diversității de comunicare

375 views

Published on

Prezentare realizată de Liuba Ciobanu, directorul Filialei „Ovidius” al Bibliotecii Municipale ”B.P. Hasdeu” în cadrul Conferinței anuale Angajament civic: E-transformare @ bibliotecilor

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Parteneriatul − asigurarea diversității de comunicare

 1. 1. Parteneriatul asigurarea diversită ții de comunicare Liuba Ciobanu director filiala ”Ovidius” 24.10.13 1
 2. 2. Partneneriatul – presupune o relaţie la acelaşi nivel, de lungă durată, implicaţii fiind la fel de valoroşi, cu drepturi egale, fiecare oferind şi primind în acelaş timp S-a semnat oficial o Convenţie-Cadru de Parteneriat nr. 29 între Universitatea Liberă Internaţională din Moldova (ULIM), reprezentată prin Domnul Andrei Galben, care activează în baza statutului ULIM şi Filiala “Ovidius” pentru promovarea documentelor/valorilor didactico-culturale din Republica Moldova 24.10.13 2
 3. 3. Facultatea de Litere, ULIM Clubul „Café littéraire” cu statut de colateral al Filialei “Ovidius” coordonator Ghenadie Râbacov, doctorand, Şef Catedră Filologia Romanică “Petru Roşca”, ULIM Scopul Clubului este de a selecta şi a promova tineri de creaţie şi tineri traducători Activitate Clubului a debutat în februarie- Ziua Internaţională a Limbii Materne 24.10.13 3
 4. 4. Clubul „Café littéraire” Masă rotundă: Limba maternă – cugetări şi evocări 24.10.13 4
 5. 5. Clubul „Café littéraire” Serată literar-muzicală consacrată Zilei Internaţionale a Francofoniei şi Zilei Mondiale a Poeziei 24.10.13 5
 6. 6. Clubul „Café littéraire” Masă rotundă Teatru – catalizator al vieţii culturale 24.10.13 6
 7. 7. Masă rotundă: Ziua Europeană a Limbilor 24.10.13 Clubul „Café littéraire” 7
 8. 8. Conferinţa Literară “Jules Verne - vizionarul lumii de vis” 24.10.13 8
 9. 9. Lecţia Publică: Tineri Lideri Politici – viitorii factori activi pentru integrare europeană 24.10.13 9
 10. 10. Liste bibliografice 24.10.13 10
 11. 11. În rezultatul parteneriatului cu ULIM am realizat: S-a inaugurat Clubul „Café littéraire” Filiala „Ovidius” este prezentă pe pagina WEB a Facultăţii de Litere, Catedra Filologie Romanică „Petru Roşca” Filiala „Ovidius” va constitui baza de realizare a stagiunilor de practică (practica de iniţiere şi practica de traducere) a studenţilor de la Facultatea de Litere, ULIM 24.10.13 11
 12. 12. Institutul Confucius “Northwest Normal University”, Lanzhou, Republica Populară China Domnul Director Yang Tongjun Scopul - o colaborare productivă pentru promovarea istoriei Chinei, tradiţiile şi obiceiurile poporului chinez ( cântece în limba chineză, dansuri naţionale chinezeşti , programele de studiere a limbii chineze, etc.) 24.10.13 12
 13. 13. În tradiţia poporului chinezesc decuparea unor simboluri specifice din hârtie, este o modalitate ce semnifică anumite stări personale/sufleteşti care sunt incluse in viaţa cotidiană a fiecărei familii. Pentru femeile din China este obligatoriu ca să cunoască arta decupării din hârtie, pentru ornarea locuinţei 24.10.13 13
 14. 14. Master-class: Decuparea simboluri naţionale din hârtie 24.10.13 14
 15. 15. Master-class: Caligrafia ieroglifelor chinezeşti Directorul Institutului Confucius Yang Tongjun a ţinut să ne prezinte arta scrierii ieroglifelor, precum şi istoria lor care a trezit un interes deosebit invitaţilor 24.10.13 15
 16. 16. 24.10.13 16
 17. 17. 24.10.13 17
 18. 18. Master-class: Cultura ceaiului 24.10.13 18
 19. 19. Directorul Institutului Confusius, Doctorul Yang Tongjun a donat un set de carte pentru Filiala „Ovidius” în suportul studierii limbii precum şi a cunoaşterea culturii şi a civilizaţiei chineze 24.10.13 19
 20. 20. DVD – de studiere a limbii chineze 24.10.13 20
 21. 21. 24.10.13 21
 22. 22. 24.10.13 22
 23. 23. Alte activităţi organizate în colaborare cu Institutul Confucius Lansarea Programului “Lecturile Verii” ediţia 2013 (extramuros – scuarul magazinului “Unic”) Discuţii – dezbateri: “Civilizaţia chineză – o lume nouă” 24.10.13 23
 24. 24. În rezultatul parteneriatului cu Institutul Confucius “Northwest Normal University” am realizat: Spectacolul artistic Civilizaţia Chineză – o lume nouă Master- class: Decupărea simboluri naţionale chinezeşti din hârtie Master-class: Caligrafia ieroglifelor chinezeşti Master-class: Cultura ceaiului Discuţii-dezbateri: Civilizaţia Chineză – o lume nouă Donaţie de documente de la Institutul Confucius (24 documente tradi ționale și electronice) La lansarea Programului „Lecturile Verii”, ediţia 2013 în scuarul magazinului “Unic” au fost și 2 colaboratori a Institutului Confucius Posterul publicitar: Biblioteca Ovidius VS Institutul Confucius UlIM un parteneriat de cunoa ștere și comunicare Integrama Ovidius vs Confucius (China) un parteneriat de cunoa țtere și comunicare 24.10.13 24
 25. 25. Simpozion ştiinţific: Parteneriatul - prioritatea instituţiilor infodocumentare (Symposia Investigatio Bibliotheca, DIB ULIM, 2013, 7 febr) Comunicare: Parteneriat instituţional infodocumentar – Duplex Succes (Cazul Bibliotecii Publice “Ovidius” vs ULIM) Duplex profesional: Servicii inovative pentru tineri și copii, din cadrul Săptămânii Ușilor Deschise la Filiala “Transilvania”, 2013, 30 aug. Comunicare: Multiculturalismul tendință spre depășirea diferențelor (cazul filialei ”Ovidius”) 24.10.13 25
 26. 26. Impactul activităţii de parteneriat Pe durata parteneriatului biblioteca și-a extins și diversificat serviciile pentru utilizatori, a oferit servicii care au bucurat și intrigat utilizatorii, în permanen ță a amintit că biblioteca le poate fi de folos. Aceste rela ții/activită ți sunt inedite pentru activitatea noastră, s-au ținut cont de interesele tineretului studios și interesele bibliotecii. În rezultatul parteneriatului s-a mărit numărul cititorilor noi înscri și la bibliotecă cu 103 studen ți de la ULIM 24.10.13 26
 27. 27. Mulţumim pentru atenţie Filiala “Ovidius”, Biblioteca Municipală “B.P. Hasdeu”, Chişinău 24.10.13 27

×