Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
Atelier: Biblioteconomie şi ştiinţe ale informării 
Tema: CERCETAREA BIBLIOGRAFICĂ LOCALĂ – CONTRIBUŢII CONSIDERABILE LA S...
cel mai important produs al Departamentului „Memoria Chişinăului”, cu un subiect de 
cercetare bine determinat – municipiu...
În ultimul timp se discută mult despre inovații în biblioteci. Apare întrebare firească: este 
posibilă inovarea cercetări...
Prima colecţie filatelică, care este prezentată în mod electronic, se intitulează Chişinăul 
în filatelie. 
Filiala de Art...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

CERCETAREA BIBLIOGRAFICĂ LOCALĂ – CONTRIBUŢII CONSIDERABILE LA SCRIEREA MEMORIEI CHIŞINĂUIENE

667 views

Published on

CERCETAREA BIBLIOGRAFICĂ LOCALĂ – CONTRIBUŢII CONSIDERABILE LA SCRIEREA MEMORIEI CHIŞINĂUIENE. Taisia Foiu, manager Departamentul “Memoria Chişinăului”

Published in: Education
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

CERCETAREA BIBLIOGRAFICĂ LOCALĂ – CONTRIBUŢII CONSIDERABILE LA SCRIEREA MEMORIEI CHIŞINĂUIENE

  1. 1. Atelier: Biblioteconomie şi ştiinţe ale informării Tema: CERCETAREA BIBLIOGRAFICĂ LOCALĂ – CONTRIBUŢII CONSIDERABILE LA SCRIEREA MEMORIEI CHIŞINĂUIENE Taisia FOIU În ultimul timp se simte un interes considerabil față de studierea ținutului, istoriei locale care se reflectă atât în sistemul de învățământ, ştiință, mass-media, cât şi în instituții culturale: arhive, muzee, biblioteci. Acestă stare de lucruri, se poate observa în numeroase volume, articole din presă, emisiuni TV, site-uri, bloguri create, pagini din rețele de socializare cu tematica respectivă etc. Activitatea bibliotecii în aceasta direcție întotdeauna este una dintre cele prioritare. Unul dintre scopurile bibliotecii este implicarea în studierea istoriei locale prin descoperirile şi cercetările realizate, oferirea o unei game largi de activități culturale, organizarea colecțiilor speciale, care sunt o parte importantă a patrimoniului cultural și istoric. BM „B.P. Hasdeu”, fiind principala bibliotecă a urbei, cercetează, valorifică şi promovează în permanența patrimoniul cultural al oraşului, propunând chişinăuienilor diferite proiecte. Un aspect deosebit de important în activitatea BM „B.P. Hasdeu” este cercetarea bibliografică. Primele încercări de cercetare a fost realizată în anul 1989. Au trecut deja 25 de ani de la acel început. La începutul anilor 90, BM a susținut un proiect inițiat de Iurie Colesnic: Bibliografia „Basarabiana” – reeditarea bibliografiilor cercetătorilor basarabeni, ceea ce a creat o platformă solidă pentru noi proiecte bibliografice. În anul 1992, considerăm că a început cu adevărat cercetarea bibliografică, atunci a apărut prima lucrare elaborată de colaboratorii noştri tipărită la editură – bibliografia selectivă Alexei Mateevici. Proiectul Bibliografia „Basarabiana” a continuat prin elaborarea primelor biobibliografii: Grigore Vieru, Eugen Doga, Glebus Sainciuc, Ion Vatamanu. Crearea în 1996 a unui centru specializat în studierea istoriei și a prezentului capitalei Republicii Moldova – CID „Chişinău” (actual Departamentul „Memoria Chişinăului”) – a fost de bun augur. Centru având o structura performantă, a pus pe temei ştiințific cercetarea bibliografică la BM. În cadrul proiectului Scrieri despre Chişinău al Editurii „Museum” a apărut prima ediția a Bibliografiei Municipiului Chişinău, inițial o apariție anuală, ce continuă până în prezent şi este 1
  2. 2. cel mai important produs al Departamentului „Memoria Chişinăului”, cu un subiect de cercetare bine determinat – municipiul Chişinău. Toate volumele includ peste 30 000 de surse bibliografice identificate de colaboratorii centrului. Deja este finalizat al patrulea volum al acestei cercetări fundamentale. Proiectul Biobibliografii cuprinde o serie de lucrări care se disting printr-o cercetare bibliografică de anvergură precum și prin varietatea şi calitatea nivelului poligrafic, fiecare editură conferind lucrărilor un stil inedit. Din ultimele proiecte de cercetare, identificare şi promovare a patrimoniului cultural al oraşului Chişinău, realizate cu succes, menţionăm o serie de lucrări, din diferite domenii ale creaţii – opere literare, pictură, muzică: Chişinăul în literatura; Chişinăul în pictură, Chişinăul în muzica. În același rând cu ele se situiază şi volumul Chişinăul în filatelie (versiunea electronică). În perspectivă planificăm şi elaborarea ediţiei Chişinăul teatral. Seria aceasta este continuată şi o serie de cercetări realizate în volume Chişinăul şi chişinăuieni, Chişinăul din amintiri, Chişinăul din inima noastră ale cercetătorului Iurie Colesnic. Este dificil de separat cercetarea bibliografică locală de alte cercetări bibliografice la BM. Ele sunt corelate. Din cele 118 bibliografii şi biobibliografii – 76 au un conţinut local. Dacă analizăm numărul de tipărituri, observăm o mare diferenţă dintre primul şi al doilea deceniu: 28 (1992-2002) şi 90 (2003-2013) de bibliografii. Cea mai fructuoasă perioada a fost 2005-2008. Pe parcursul celor patru ani au fost elaborate şi editate 38 de bibliografii. Numai în anul 2006 au fost editate 12 biobibliografii. Tipuri de bibliografii: Analizînd diversitatea tipurilor de bibliografii locale editate – cercetări istorico-literare, monografii bibliografice, bibliografii, biobibliografii, bibliografii-cataloage, curente, retrospective, selective, antologii –, menţionăm că majoritatea lucrărilor sunt biobibliografii. Acest tip este cel mai răspîndit la noi. Biblioteca Municipală a pus la dispoziţia utilizatorilor 58 de biobibliografii consacrate scriitorilor, savanţilor, ziariştilor, bibliologilor, actorilor, pictorilor şi altor personalităţi chişinăuiene. „Fiecare biobibliografie este o istorie individuală a unei personalităţi participante la evenimentele prezentului sau trecutului, cu contribuţii însemnate la dezvoltarea stării de spirit din comunitatea chişinăuiană. Din aceste istorii individuale se compune istoria colectivă a Chişinăului, aceste istorii devin părţi componente ale istoriei ţării.”1 1Kulikovski, Lidia. Cercetarea biblioteconomică şi bibliografică la Biblioteca Municipală „B.P. Hasdeu". În: Publicaţiile Bibliotecii Municipale „B.P. Hasdeu" : cat. Chişinău, 2007, p. 13. 2
  3. 3. În ultimul timp se discută mult despre inovații în biblioteci. Apare întrebare firească: este posibilă inovarea cercetărilor bibliografice? Răspunsul îl găsim în analizele perioadei de 25 de ani, identificând noul prin sintagma „pentru prima dată la BM”: · Bibliografia Municipiului Chişinău, începută în 1992 (editată în 1996, 2009), este o prima încercare de a elabora o bibliografie a localității. Este un product propriu realizat de CID „Chişinău”, bilanțul activității bibliografilor noştri care a inclus descrieri bibliografice efectuate pe parcursul anilor, oferind informații despre diferite aspecte ale vieții social-politice, economice şi cultural-artistice în municipiu, necesare şi solicitate de public; · prima ediția a cronicii unei instituții aparte – Biblioteca Municipală „B.P. Hasdeu” în presă – de la începuturi (1877) pînă în 2014; · prima încercare de a edita volum Catalogul cărţilor cu autografe din colecţiile Bibliotecii Municipale din Chişinău · două lucrări – ce ridică prestigiul BM şi constituie începutul de editare a lucrărilor istorico-literare şi bibliografice – sînt studiile retrospective ale revistelor care au apărut la Chişinău în perioada interbelică: Revista „Viaţa Basarabiei” (2002) şi Revista „Arhivele Basarabiei” (2008); · primul catalog din RM al publicațiilor periodice basarabene în perioada 1812-1957 – cercetarea monografică Presa basarabeană de la începuturi pînă în 1957 (2002), care a inclus predominant edițiile periodice editate la Chişinău. · primul triptic biobibliografic (O familie de intelectuali basarabeni – dinastia Grama, ideea şi selectarea de prof. uviv. dr. Ion Madan, realizată şi finalizată de BM; · primul catalog-bibliografie Chişinăul în pictură, un album în care au fost adunate în premieră creații ale artiştilor plasticii care au pictat Chişinăul şi oamenii lui. · două biobibliografii „exegeze literare”, elaborate de filiala „O. Ghibu”, prima consactară criticului literar Pavel Balmuş ar cea ce a doilea scriitorului Petru Cărare. Alături de cercetările bibliografice tradiționale sunt şi cercetări, prezentate în spațiul virtual. Cercetările bibliografice sunt prezentate pe blogul şi pe pagina Facebook a DMC. Blogul Chişinău, oraşul meu, creat în 2008, include 1800 de articole referitoare la Chişinău, şi are peste 416 000 de vizite. Pagina departamentului pe Facebook are peste 2000 de postări cu informație despe Chişinău şi personalități chişinăuiene. 3
  4. 4. Prima colecţie filatelică, care este prezentată în mod electronic, se intitulează Chişinăul în filatelie. Filiala de Arte „Tudor Arghezi” are grijă de blogul Chişinăul muzical. Cercetarea bibliografică este şi ea o parte a brandului BM, adăugîng valoare adăugată prestigiului BM în societate. Cercetarea bibliografică continuă... Ultimul proiect inovativ, care va fi pus la dispoziţia chişinăuienilor, este ghidul enciclopedic Chişinăul: străzi, bulevarde, pieţe. Referinţe bibliografice: 1. Publicaţiile Bibliotecii Municipale „B.P. Hasdeu”: catalog. Chişinău: Bibl. Mun. B.P. Hasdeu, 2007. 2. Publicaţiile Bibliotecii Municipale „B.P. Hasdeu”: catalog 2007-2011. Chişinău: Bibl. Mun. „B.P. Hasdeu”, 2007. 3. Cercetarea biblioteconomică, bibliografică şi activitatea editorială. In: Biblioteca Municipală – biblioteca inovantă. Chişinău, 2010, c. 72-83. 4. Breviar bibliografic: Bibliografiile BM prezentate în revista BiblioPolis : [online] [citat 30.07.2014]. Disponibil: http://hasdeu.md/item-resurse-breviar-bibliografic- bibliografiile-bibliotecii-municipale-b-p-hasdeu-prezentate-in-revista- bibliopolis-134/ 4

×