Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Sisäilmasairaudet haltuun tulokulmaa muuttamalla

700 views

Published on

Homepakolaiset ry:n esitys eduskunnassa 10.10.2017 tilaisuudessa Sisäilma sairastuttaa - Totta vai tarua? Tilaisuuden järjesti Tutkas.

Published in: Healthcare
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Sisäilmasairaudet haltuun tulokulmaa muuttamalla

 1. 1. Sisäilmasairaudet haltuun tulokulmaa muuttamalla? KATJA PULKKINEN HOMEPAKOLAISET RY
 2. 2. ”Eduskunta edellyttää, että ..hallitus ryhtyy toimenpiteisiin huonosta sisäilmasta oireilevien ja sairastuneiden ihmisten tutkimusten, hoidon sekä viranomaisten antaman tuen parantamiseksi mietinnössä ehdotetulla tavalla. Tärkeää on huolehtia, että kaikki terveyshaitoista kärsivät pääsevät asianmukaisiin tutkimuksiin ja saavat apua riippumatta siitä, ovatko he työelämässä tai missä päin Suomea asuvat. Myös silloin, kun oireiden ja sairauksien lääketieteellisistä syistä ei ole varmuutta, tulee käytettävissä olevin keinoin varmistaa, että potilas saa hoitoa mahdollisimman hyvin.” (EDUSKUNNAN KIRJELMÄ 5/2013 vp)
 3. 3. Mitä tapahtui? 1. Lanseerattiin käyttöön ympäristöyliherkkyys -termi ”Sisäilmasairas = ympäristöyliherkkä” 2. Alettiin käsitellä ympäristöyliherkkyyksiä toiminnallisina ongelmina 3. Koulutettiin lääkärit tähän tulokulmaan ja laadittiin mm. Käypähoito -suositus
 4. 4. Tilanne on heikentynyt • Suurin osa sisäilmasairaista jää diagnosoinnin, hoidon ja kuntoutuksen ulkopuolelle • Oireiden varhainen (ja myöhäinen) tunnistaminen estynyt sairaudet kroonistuvat • Pudotaan opinnoista ja työelämästä, syrjäydytään • Kenelle tämä on kannattavaa?
 5. 5. Nyt hyvä hetki arvioida • Onko toimenpiteiden vaikutus todella sellainen kuin eduskunnassa tavoiteltiin? • Millaisia toimia kannattaa juurruttaa? • Tehdäänkö tarvittavaa vaikutusten arviointia?
 6. 6. 5 vaihtoehtoista/täydentävää tulokulmaa • Emme ole aseettomia ongelman edessä • Ratkaisuihin voidaan jo siirtyä perustellusti
 7. 7. 1. Home Sisäilma • Siirretään sisäilmasairauskeskustelu koskemaan 2000-luvun rakennettua ympäristöä • Luovutaan pelkkiin homeisiin keskittyvästä tutkimustiedon käytöstä • Esim. rakennusmateriaalien kemikaalit solahtavat kemikaalilainsäädännön läpi, mutta eivät näy lääketieteessä ”homeongelmia” käsiteltäessä. Miksi esim. ftalaatteja ei huomioida Käypähoito -suosituksessa? • Homekeskeisyys sulkee ratkaisujen ulkopuolelle varsinaisen potilasryhmän ja suuren osan tämän päivän sisäilmaoireista ja -sairauksista.
 8. 8. 2. Varovaisuusperiaate ja kertyvä näyttö Miksi sisäilma-asioissa ei huomioida varovaisuusperiaatetta, vaan todistusaineistoa odotetaan väestötasolla toteutuneista terveyshaitoista? Pohdittavaa: Sopisiko esim. karsinogeenien luokituksessa käytetty näytön asteen luokittelutapa sisäilma-asioihin? (Eli varman näytön lisäksi todennäköiset ja mahdolliset vaikutukset, luokittelu näytön asteen mukaan esim. 1A ja 1B, 2A ja 2B..) Hurja määrä tutkimustietoa jää nyt hyödyntämättä, kun vain 1A-luokan hometutkimus huomioidaan
 9. 9. Esimerkki homekeskeisestä, vain 1A-tason näyttöön keskittyvästä ongelmankäsittelystä: oireilla/sairauksilla ei yhteyttä sisäilmaongelmiin, eikä käsitelty oirekuva korreloi siihen, mitä sisäilmaongelmaisissa kohteissa usein tosiasiallisesti esiintyy. Lähde:MarkkuSainio,Työterveyslaitos,Esitys valtionkonttorilla”Puhdastailmaa,kiitos!” -tapahtumassa12.9.2017
 10. 10. 3. Hyödynnetään WHO:n ICF- luokitusta • WHO on kehittänyt toimintakylyluokitukseen vastaavan kattavan järjestelmän, kuin sairauksienkin luokituksessakin on käytössä • Tautiluokitus (ICD) + toimintakykyluokitus (ICF) = saadaan näkymätön ongelman näkyväksi ja ihmiset kuntoutukseen • Näiden kummankin hyödyntäminen yhdessä olennaista tällaisessa ongelmassa, jonka kuvaamiseen ICD-koodisto ei riitä • Pelkkä ICD-järjestelmä on johtanut piilotilastoihin: sisäilmasairailla joko ”terveen, työttömän tai masentuneen paperit” väärä hoito, ei vaikuttavuutta
 11. 11. 4. Tutkimustiedon avoin huomioiminen • Paljon hyvää, vertaisarvioitua tutkimusta puuttuu alan keskeisistä julkaisuista, ohjeista ja koulutuskiertueilta • Tutkimusnäytön hyödyntämiseen nykyistä kattavammin ja avoimemmin tulee löytää ratkaisuja
 12. 12. 5. Todistustaakka ratkaisukeskeisyys • Todistustaakka sopii oikeussaleihin, ratkaisukeskeisyys yhteiskunnallisten ongelmien hoitoon • WHO:n biopsykososiaalinen malli ja kroonisten sairauksien hoitomalli mahdollistavat: Asiakaskeskeisyys, moniammatillinen hoito, toimintakykyperusteisuus, hoitopolun koordinointi jne. • Lupaavia tuloksia ympäristösairaiden hoidossa: Ks. homepakolaiset.fi/ratkaisuja-sisailmasairaille/nova-scotia • Vaikuttavuuden seuranta olennaisessa roolissa - eihän tehdä asioita, jotka eivät toimi?
 13. 13. Mahdollisuuksia • Nämä tulokulmat ja mallit antavat vahvan, tieteellisesti uskottavan pohjan ongelmien ratkaisuun • Päästään perustellulla ja uskottavalla tavalla ongelmien poissulkemisesta kattavaan ratkaisukeskeisyyteen
 14. 14. Lisää aiheesta Homepakolaiset.fi/ratkaisuja-sisailmasairaille Seuraa meitä: @homepakolaiset katja.pulkkinen@homepakolaiset.fi

×