Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Kansallinen sisäilma ja terveys -ohjelma

21 views

Published on

TERVE-SOS 2019 -tapahtuma, esitys: Jussi Lampi, ylilääkäri, THL

Published in: Health & Medicine
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Kansallinen sisäilma ja terveys -ohjelma

 1. 1. Terve ihminen terveissä tiloissa Kansallinen sisäilma ja terveys –ohjelma 2018-2028 23.5.2019 1Ylilääkäri Jussi Lampi; Twitter: @lampi_jussi
 2. 2. Laadukas sisäilma on tärkeää, koska vietämme suurimman osan ajastamme sisätiloissa • Puhdas ja raikas sisäilma tukee toimintakykyä, terveyttä ja oppimista. • Pelkkä haittatekijöiden puuttuminen sisäilmasta ei kuitenkaan riitä, vaan käyttäjien on myös luotettava tilojen terveellisyyteen. • Pääperiaate kaikessa toiminnassa on ennaltaehkäistä ja vähentää sisäympäristöjen epäpuhtauksiin liittyviä terveysriskejä 23.5.2019 Ylilääkäri Jussi Lampi; Twitter: @lampi_jussi 2
 3. 3. Eritasoisia haittoja, joita liitetään sisäilmaongelmiin • Sisäilmassa voi olla hyvin monia erilaisia haittatekijöitä, jotka aiheuttavat pääosin lieviä ja altistumisen loppuessa ohimeneviä oireita. • Joihinkin sisäilman haittatekijöihin liittyy suurentunut sairastumisen riski. • Ympäristöherkkyys Sisäilman haittatekijöitä • Korkea sisälämpötila • Puutteellinen ilmanvaihto • Kuiva sisäilma • Ilmanvaihdon epäpuhtaudet • Pölyisyys ja likaisuus • Mineraalikuidut • Tupakansavu • Allergeenit • Kosteus- ja homevauriot • Haihtuvat orgaaniset yhdisteet (VOC) 23.5.2019 Ylilääkäri Jussi Lampi; Twitter: @lampi_jussi 3
 4. 4. Suomessa on eurooppalaisittain hyvä sisäilma – Osaan sisäilman epäpuhtauksista liittyy silti suurentunut sairastumisen riski 23.5.2019 4Ylilääkäri Jussi Lampi; Twitter: @lampi_jussi
 5. 5. Sisäilmaan liitetty oireilu on yleistä Suomessa (Finterveys 2017) 23.5.2019 5Ylilääkäri Jussi Lampi; Twitter: @lampi_jussi
 6. 6. Suomessa on puututtu sisäilmaongelmiin voimakkaasti jo kauan Suomessa on eurooppalaisittain hyvä sisäilma Sisäilmaongelmat ja sisäilmaan liittyvä oireilu ovat yleisiä Suomessa Vilkas julkinen keskustelu ja epäluottamus Tarvitaan uusia, tutkittuun tietoon perustuvia keinoja, näkökulmia ja ratkaisuja 23.5.2019 Ylilääkäri Jussi Lampi; Twitter: @lampi_jussi 6
 7. 7. Kansallisen sisäilma ja terveys -ohjelman valmistelu 23.5.2019 7 • Systemaattinen ohjelmavalmistelu (Logical framework approach) – Työpajat, kokoukset, verkkokyselyt – kahdenväliset sidosryhmäkuulemiset – Tutkittu tieto – Haastattelut pohjoismaisille toimijoille – Terveet tilat 2028 – ohjelman tavoitteet Ylilääkäri Jussi Lampi; Twitter: @lampi_jussi
 8. 8. Missä tilanteessa olemme? • Rakennuksissa on runsaasti sisäilmaan liittyviä ongelmatilanteita, joita ajoittain pahentaa käyttäjien epätietoisuus ja epäluottamus. – Epäpuhtauksien hallinnassa ja ongelmatilanteiden ennaltaehkäisyssä, hoidossa ja viestinnässä onkin parannettavaa. • Sisäympäristöissä oireita saavien ja sairaiden tilanteeseen kaivataan apua. – Puutteita ja selvitystarpeita on hoito- ja palvelupoluissa, diagnostiikassa ja hoidossa, sosiaaliturvassa sekä kuntoutumista tukevissa palvelukokonaisuuksissa. 23.5.2019 8Ylilääkäri Jussi Lampi; Twitter: @lampi_jussi
 9. 9. 23.5.2019 Ylilääkäri Jussi Lampi; Twitter: @lampi_jussi 9
 10. 10. Ohjelmassa ihmisen terveys ja hyvinvointi nostetaan keskiöön 23.5.2019 Ylilääkäri Jussi Lampi; Twitter: @lampi_jussi 10
 11. 11. Ohjelman seuranta • Ohjelman tavoitteiden saavuttamista seurataan niille luotujen mittareiden avulla. • Nämä mittarit koostetaan väestölle ja kunnan toimijoille suunnatuista kyselyistä, jotka toistetaan ainakin ohjelman alussa ja lopussa. • Näiden mittareiden lisäksi käytetään myös tuotosmittareita, joilla kuvataan suunniteltujen toimenpiteiden toteutumista. 23.5.2019 11Ylilääkäri Jussi Lampi; Twitter: @lampi_jussi
 12. 12. Ohjelma lähtenyt hienosti käyntiin – Esimerkkejä I § Terveydenhuolto on aktivoitunut – Virtuaalisairaalaan (Terveyskylä) tuotetaan tietoa ja ohjeita oireileville ja sairastuneille. – Uusi työkaluja tulossa ammattilaisten käyttöön: Tietomateriaaleja ja digitaalinen omahoitopolku (Virtuaalisairaala 2.0; Terveyskylä) – Poliklinikka hankkeet § Ongelmatilanteiden ratkaisuun tuotetaan uusia työkaluja – THL ja TTL päivittää ja täydentää selvitysprosesseja koulujen sisäilmaongelmien selvittämiseen § Työ tukee TT2028 toimintamallin kehittämistä – THL julkaissut uuden sisäilmakyselyn oppilaille § THL on toteuttanut 5000 suomalaiselle väestökyselyn, jonka aiheina ovat sisäilmaan liittyvät tiedot, asenteet ja käsitykset haitoista 23.5.2019 12Ylilääkäri Jussi Lampi; Twitter: @lampi_jussi
 13. 13. Ohjelma lähtenyt hienosti käyntiin – Esimerkkejä II § Uutta tietoa mm. kansalaisten käyttöön tuotettu § Yhteistyössä potilasjärjestöjen kanssa rakennetaan viestintää liittyen sisäilman terveys- ja hyvinvointikysymyksiin (Hengitysliiton ja Allergia, iho ja astmaliitto). § TTL kouluttaa työterveyttä ja kehittää koulutusmuotoja § Filha ry. selvittää terveydenhuollon ammattilaisten tietoja ja käsityksiä liittyen sisäilman terveys- ja hyvinvointihaittoihin – Hyödynnetään mm. perusterveydenhuollon koulutusten suunnittelussa § STM selvittää sisäympäristöissä oireilevien kuntoutumista tukevan toimeentuloturvan kehittämistä sekä tekee selvityksen lainsäädännön toimivuudesta ja päivitystarpeista (työsuojelu; terveydensuojelu) 23.5.2019 13Ylilääkäri Jussi Lampi; Twitter: @lampi_jussi
 14. 14. Kaikki yhteistyössä mukaan ohjelmaa toteuttamaan! § Ohjelma muotoutuu ja tarkentuu jatkuvasti, kaikki ovat tervetulleita. § Mukana jo monia tahoja mm. TTL, Filha ry, Helsingin yliopisto, Kuntaliitto, HUS, Kela, Hengitysliitto, Allergia, iho ja astmaliitto, Asumisterveysliitto, Sisäilmayhdistys ry, Tehy, Super, Lääkäriliitto. 23.5.2019 14 KIITOS! Ylilääkäri Jussi Lampi; Twitter: @lampi_jussi

×