En SCRUM-masters bekännelser - Sundsvall 42

930 views

Published on

Presentation in swedish about how we implemented SCRUM for product development at Ida Infront. Held at the Sundsvall 42 conference.

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

En SCRUM-masters bekännelser - Sundsvall 42

 1. 1. Sundsvall 42 En SCRUM-masters bekännelser
 2. 2. <ul><li>Magnus Grimsell </li></ul><ul><li>Produktutvecklingschef, Ida Infront AB </li></ul><ul><li>9 år som utvecklare och projektledare </li></ul><ul><li>[email_address] </li></ul>2008-04-21 Sida © Ida Infront Ab – A part of Addnode
 3. 3. Agenda <ul><li>Agile och SCRUM </li></ul><ul><li>Från Vattenfall till SCRUM </li></ul><ul><li>Problem och (våra) lösningar </li></ul><ul><li>Nästa steg </li></ul>2008-04-21 Sida © Ida Infront Ab – A part of Addnode
 4. 4. En SCRUM-masters bekännelser Agile och SCRUM 2008-04-21 Sida © Ida Infront Ab – A part of Addnode
 5. 5. Agile <ul><li>Samlingsnamn för lättrörliga metoder som t.ex. Crystal, DSDM, XP och Scrum </li></ul><ul><li>Januari 2001 </li></ul><ul><li>Agile Manifesto </li></ul>2008-04-21 Sida © Ida Infront Ab – A part of Addnode
 6. 6. Agile <ul><li>Individer och samspel framför metoder, processer och verktyg. </li></ul><ul><li>Körbar programvara framför omfattande dokumentation. </li></ul><ul><li>Kundsamarbete framför kontraktsförhandlingar. </li></ul><ul><li>Anpassning till förändring framför att följa en statisk plan. </li></ul>2008-04-21 Sida © Ida Infront Ab – A part of Addnode
 7. 7. Scrum <ul><li>Metodik för systemutveckling med fokus på projektstyrning </li></ul><ul><li>Iterativ </li></ul><ul><li>Transparent </li></ul><ul><li>Lättviktig </li></ul>2008-04-21 Sida © Ida Infront Ab – A part of Addnode
 8. 8. Scrum – Roller och beståndsdelar 2008-04-21 Sida © Ida Infront Ab – A part of Addnode Daily Scrum Scrum Team Scrum Master 2-6 v. Release Retrospective Impediment Backlog Sprint Backlog Product Backlog Product Owner Default Definition of Done Demo
 9. 9. Scrum <ul><li>Timeboxing – levererar alltid i tid </li></ul><ul><li>Teamet i centrum </li></ul><ul><li>Tvärfunktionella och självorganiserade team </li></ul><ul><li>Ständig förändring </li></ul>2008-04-21 Sida © Ida Infront Ab – A part of Addnode
 10. 10. En SCRUM-masters bekännelser Från Vattenfall till SCRUM 2008-04-21 Sida © Ida Infront Ab – A part of Addnode
 11. 11. ida infront idag <ul><li>Startade 1984 </li></ul><ul><li>Kontor i Stockholm, Linköping och Sundsvall </li></ul><ul><li>Ca 65 anställda </li></ul>2008-04-21 Sida © Ida Infront Ab – A part of Addnode Sundsvall Stockholm Linköping
 12. 12. iipax - Serviceorganisationen 2008-04-21 Sida © Ida Infront Ab – A part of Addnode
 13. 13. iipax - Serviceorganisationen 2008-04-21 Sida © Ida Infront Ab – A part of Addnode
 14. 14. iipax - produktfamiljen 2008-04-21 Sida © Ida Infront Ab – A part of Addnode iipax permission iipax permission ger ett komplett IT-stöd för elektronisk ärendehantering och dokumenthantering. Systemet speciellt anpassat för komplexa processer som genomsyrar hela organisationer/koncerner. Kundexempel: Nutek NYPS 28 miljarder i stödbidrag Högskoleverket, ISP, DARIII iipax archive iipax archive är ett fristående långtidsarkiv med avancerade funktioner för återsökning, lagring och arkivstrukturer. Kundexempel: RPS gallring, avställning, arkivering. Stockholm Stad SBK iipax receiver iipax receiver hjälper dig att snabbt bygga webblösningar med avancerad datahantering. Funktioner för inloggning, signering, formulär, frågor, brevlådor på din webbsida. Kundexempel: CSN studiestödswebben. eBrevlådor SKV, FK, BV iipax communication iipax communication ger dig säker informationsöverföring. Du kan var säker på att nå rätt mottagare, veta vem som skickar tlll dig och att ingen läst eller förändrat informationen på vägen. Kundexempel: 70% av noderna i SHS-nätet. 13 SSEK licenser
 15. 15. iipax - produktfamiljen <ul><li>Byggt på JEE </li></ul><ul><li>4 operativsystem </li></ul><ul><li>4 applikationsservrar </li></ul><ul><li>5 databaser </li></ul>2008-04-21 Sida © Ida Infront Ab – A part of Addnode
 16. 16. Vattenfall på Ida 2008-04-21 Sida © Ida Infront Ab – A part of Addnode Projekt A Projekt B Projekt C 1.1 1.2
 17. 17. Varför förändring <ul><li>Bättre time to market </li></ul><ul><li>Leveranser på utsatt tid </li></ul><ul><li>Mer lättviktigt </li></ul>2008-04-21 Sida © Ida Infront Ab – A part of Addnode
 18. 18. 2007 <ul><li>Agilt men inte SCRUM </li></ul><ul><li>Jobbar iterativt </li></ul><ul><li>Dagliga möten </li></ul><ul><li>Teamet flyttar till ett projektrum </li></ul><ul><li>Jag sköter kravhantering, sprint planering och tidsuppskattning </li></ul>2008-04-21 Sida © Ida Infront Ab – A part of Addnode
 19. 19. 2008 <ul><li>Implementerar SCRUM fullt ut </li></ul><ul><li>Klara roller, Product Owner, Scrum Master </li></ul><ul><li>Teamet tidsuppskattar </li></ul><ul><li>Teamet tar ett större ansvar </li></ul><ul><li>Demo, Retrospektiv </li></ul><ul><li>Planning Poker och Burn Down Chart </li></ul>2008-04-21 Sida © Ida Infront Ab – A part of Addnode
 20. 20. Resultat <ul><li>Vet inte. Vi har inte mätt. </li></ul>2008-04-21 Sida © Ida Infront Ab – A part of Addnode
 21. 21. Resultat <ul><li>Ledning upplever högre flexibilitet och bättre time to market </li></ul><ul><li>Kundprojekt upplever högre kvalitet </li></ul><ul><li>Teamet är motiverat </li></ul>2008-04-21 Sida © Ida Infront Ab – A part of Addnode
 22. 22. En SCRUM-masters bekännelser Problem och (våra) lösningar 2008-04-21 Sida © Ida Infront Ab – A part of Addnode
 23. 23. <ul><li>Det är bara Andreas som kan gör det här! </li></ul><ul><li>Andra projekt stjäl resurser och fokus </li></ul><ul><li>SCRUM bygger på ett fokuserat team </li></ul>Andreas-syndromet 2008-04-21 Sida © Ida Infront Ab – A part of Addnode <ul><li>Ny roll Produktsupport </li></ul><ul><li>Rullar på teamets medlemmar </li></ul>
 24. 24. <ul><li>Information är knuten till en viss person </li></ul><ul><li>Teamet blir sårbart </li></ul>Informationsöar 2008-04-21 Sida © Ida Infront Ab – A part of Addnode <ul><li>Tvärfunktionellt team </li></ul><ul><li>Roller snarare än titlar </li></ul><ul><li>Alla ska kunna göra allt </li></ul><ul><li>Om någon är uppenbart bäst lämpad för en aktivitet får någon annan göra den </li></ul><ul><li>Parprogrammering </li></ul>
 25. 25. <ul><li>Peter vill inte flytta </li></ul><ul><li>Olle vill ha ryggen fri </li></ul><ul><li>Anders vill ha eget kontor </li></ul><ul><li>Gunnar vill ha ett annat skrivbord </li></ul>Sitt tillsammans 2008-04-21 Sida © Ida Infront Ab – A part of Addnode <ul><li>Lägg tid och pengar på att få det att fungera </li></ul><ul><li>Låt teamet själv planera projektrummet </li></ul><ul><li>Låt alla komma till tals </li></ul><ul><li>Om någon inte vill, ge upp… </li></ul>
 26. 26. <ul><li>Hur levererar man var fjärde vecka med bibehållen kvalité? </li></ul>Leverera ofta 2008-04-21 Sida © Ida Infront Ab – A part of Addnode <ul><li>Testdriven utveckling, TDD </li></ul><ul><li>Kontinuerlig integration </li></ul>
 27. 27. <ul><li>Det är lätt att bli för fokuserad och fartblind </li></ul>Håll hastighetsbegränsningen 2008-04-21 Sida © Ida Infront Ab – A part of Addnode <ul><li>Kompromissa inte med DDD </li></ul><ul><li>Kompromissa inte med kvalité </li></ul><ul><li>Välj en hastighet ni kan hålla </li></ul>
 28. 28. <ul><li>När ska man ha tid att surfa om man hela tiden fokuserar på sprint-backloggen? </li></ul><ul><li>Vitala delar av produkten och de verktyg vi använder är resultatet av ”piratprojekt” </li></ul>Kompetensutveckling och innovation 2008-04-21 Sida © Ida Infront Ab – A part of Addnode <ul><li>Google Day inspirerad av Googles 20%-regel </li></ul>
 29. 29. <ul><li>SCRUM är till stor del ett mindset </li></ul><ul><li>Hur ändrar man människor sätt att tänka? </li></ul>Spread the word 2008-04-21 Sida © Ida Infront Ab – A part of Addnode <ul><li>Missionera </li></ul><ul><li>En namngiven känd metodik är lättare att förmedla </li></ul>
 30. 30. En SCRUM-masters bekännelser Nästa steg 2008-04-21 Sida © Ida Infront Ab – A part of Addnode
 31. 31. <ul><li>Vi har visat på bättre kvalité och förutsägbarhet </li></ul><ul><li>SCRUM testas nu i ett flertal kundprojekt </li></ul><ul><li>Scrum of scrums </li></ul><ul><li>Agila kontrakt </li></ul>Nästa steg 2008-04-21 Sida © Ida Infront Ab – A part of Addnode
 32. 32. 2008-04-21 Att vara teknikledande är stort, Att vara tankeledare är större. Sida © Ida Infront Ab – A part of Addnode

×