Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Agil målstyrning-1 0

 • Login to see the comments

 • Be the first to like this

Agil målstyrning-1 0

 1. 1. You complete me: Agil målstyrning för framgångsrika tjänster och system© 2012 ANTROP
 2. 2. Byt  bild   •  Skriv någotJoakim Holm Erik Hammarströmjoakim.holm@adaptiv.se erik.hammarstrom@antrop.se@jockeholm     @erikhammarstromjockeholm.wordpress.com antrop.se/blogg© 2012 ANTROP
 3. 3. Agenda 1.  Vad är målstyrning? 2.  Vad är agila metoder? 3.  You complete me 4.  Agil målstyrning 5.  Ett konkret fall© 2012 ANTROP
 4. 4. Dold agenda Vi ska få fler lyckade, dvs målstyrda och agila, utvecklingsinsatser i världen! (Och helst ska vi vara inblandade i dessa…)© 2012 ANTROP
 5. 5. Bild på misslyckande© 2012 ANTROP Bildkälla,  Skley,  Flickr  
 6. 6. Rätt + Rätt = Helrätt© 2012 ANTROP ?  
 7. 7. Självklarheter Nytta uppstår i användningen Tjänster och produkter skapas för att generera nytta Väldesignade Väldesignad kod tjänster och är ingen garanti produkter som inte för att skapa realiseras genererar affärsnytta inte någon nytta© 2012 ANTROP
 8. 8. User eXperience Målstyrning© 2012 ANTROP
 9. 9. © 2012 ANTROP
 10. 10. © 2012 ANTROP
 11. 11. Målstyrning Effektmål Varför ska vi ha den här tjänsten? Målgrupper Vilka realiserar affärsmålen genom att använda tjänsten? Användningsmål Vad är användarnas syfte och mål med att använda tjänsten? Krav/Åtgärder Hur ska tjänsten fungera?© 2012 ANTROP
 12. 12. Tidigt, tidigare, tidigast … ”Implementa7on”  © 2012 ANTROP
 13. 13. Även UX har sina fläckar •  Tunga design- och kravspec:ar och överlämningar •  Begränsat ansvar för ”implementation” •  Brist på samarbete med utvecklare •  Navelskådandet© 2012 ANTROP
 14. 14. Agile© 2012 ANTROP
 15. 15. Adaptivitet© 2012 ANTROP
 16. 16. Samarbete© 2012 ANTROP
 17. 17. Agile 10 egenskaper •  Evolutionära krav •  Prioritering baseras på affärsnytta •  Korta, tidsatta iterationer eller kontinuerligt flöde •  Adaptiv planering •  Oförtrutet kvalitetsarbete •  Enkelhet i allt •  Empirisk kontroll •  Fokus på kommunikation och återkoppling •  Tvärfunktionella, själv-organiserade team •  Värdestyrt, coachande ledarskap© 2012 ANTROP
 18. 18. Agile 10 egenskaper •  Evolutionära krav •  Prioritering baseras på affärsnytta •  Korta, tidsatta iterationer eller kontinuerligt flöde •  Adaptiv planering •  Oförtrutet kvalitetsarbete •  Enkelhet i allt •  Empirisk kontroll •  Fokus på kommunikation och återkoppling •  Tvärfunktionella, självorganiserade team •  Värdestyrt, coachande ledarskap© 2012 ANTROP
 19. 19. Agila metoder är ej perfekta!© 2012 ANTROP Bildkälla,  Tomi  Tapio,  Flickr  
 20. 20. Mr Product Owner och hans Som  van  användare  vill  magiska storykort jag  spara  mina   sökkriteria  för  a@   slippa  fylla  i  dem  varje   gång.   © 2012 ANTROP
 21. 21. Behoven och nyttan syns inte €  © 2012 ANTROP
 22. 22. Även Agile har sina fläckar •  Allvetande produktägare •  Ogrundade prioriteringar •  Tekniskt klart är inte skapad nytta •  Överdriven rädsla för ”design up front” •  Navelskådandet© 2012 ANTROP
 23. 23. You complete me© 2012 ANTROP Bildkälla,  Moyan  Brenn,  Flickr
 24. 24. Poängen •  Inom Agile kör man igång och itererar direkt … men börjar man iterera från rätt punkt? •  Inom UX specar man ofta väldigt detaljerat … men hur hanterar man att saker förändras längs vägen? Genom att slå ihop perspektiven kan man snabbare nå målet och leverera produkter och tjänster med högre kvalitet© 2012 ANTROP
 25. 25. Gemensamma grundvärderingar Agile ❤ UX •  Gemensamt designtänkande •  Tro på återkoppling •  Visualiserar för att förstå •  Maximerar affärsnytta •  Sätter människan i centrum •  Produktsyn framför projektsyn© 2012 ANTROP
 26. 26. Agil målstyrning© 2012 ANTROP
 27. 27. Produktledare   Verksamhet   + Produktdesign   Programmering  Test/Spec   Komple  team   Produktledare   Produktdesign   Verksamhet   Test/Spec   Programmering  © 2012 ANTROP Fotnot:  Fler  kompetenser  behövs  oKa,  de@a  är  bara  exempel.  
 28. 28. © 2012 ANTROP
 29. 29. En agil process Som styr mot tydliga mål© 2012 ANTROP
 30. 30. Utveckling av målkartan •  Låt den vara adaptiv i projekten •  Koppla på användningsscenarier •  Koppla ihop med produktbehovslista© 2012 ANTROP
 31. 31. Effektmål Varför ska vi ha den här tjänsten? Målgrupper Vilka realiserar affärsmålen genom att använda tjänsten? Användningsmål Vad är användarnas syfte och mål med att använda tjänsten? Användningsscenarier Hur ska tjänsten fungera?© 2012 ANTROP
 32. 32. Målkarta + Produktbehovslista +© 2012 ANTROP
 33. 33. Effektmål Varför ska vi ha den här tjänsten? Målgrupper Vilka realiserar affärsmålen genom att använda tjänsten? Användningsmål Vad är användarnas syfte och mål med att använda tjänsten? Användningsscenarier Hur ska tjänsten fungera? Användarberättelser (User Stories) Detaljer kring hur ska tjänsten fungera?© 2012 ANTROP
 34. 34. Användarberättelser (“User Story”) För att <nytta>, som <roll>, kan jag <funktion> För att <effektmål>, som <målgrupp> med <behov> kan jag <funktion> inom <scenario>© 2012 ANTROP
 35. 35. •  Lägg till bilden på skrivkortet med en US här (exempel)© 2012 ANTROP
 36. 36. Story Mapping© 2012 ANTROP
 37. 37. Web CMS Upgrade TUI Nordic, 2012© 2012 ANTROP
 38. 38. Grundarbete •  Utbildning i målstyrning •  Projektförslag med effektkarta •  Projektinitiering enligt dragmodell •  Två tvärfunktionella team •  Projektledarrollen renodlad •  Ny roll: Produktledare© 2012 ANTROP
 39. 39. Kommunikation Bild  på  målkarta  med  färger  kommer  här  © 2012 ANTROP
 40. 40. Progress – High availability on our blue sites High  availability High  availability on  our  blue  sites on  our  blue  sites Uptime Uptime Operations Developers Up-­‐to-­‐date  version of  web  CMS© 2012 ANTROP Upgrade  OS  tto Upgrade  OS   o Upgrade  Web  CMS Upgrade  Web  CMS Windows  2008 Windows  2008
 41. 41. Progress – Up to date version of web CMS Up-­‐to-­‐date  version of  web  CMS Upgrade  OS  tto Upgrade  OS   o Windows  2008 Windows  2008 Setup  HW/SW Setup  HW/SW infrastrucure infrastrucure Configure  tthe Configure   he Setup Setup Test Test Accept. Accept. Prod. Prod. ”two-­‐version” ”two-­‐version” developm. developm. env. env. env. env. env. env. (Epi4  +    EPi7) (Epi4  + EPi7) environment environment environment environment© 2012 ANTROP
 42. 42. Progress – High availability on our blue sites High  availability High  availability on  our  blue  sites on  our  blue  sites Uptime Uptime Operations Developers Up-­‐to-­‐date  version of  web  CMS© 2012 ANTROP Upgrade  OS  tto Upgrade  OS   o Upgrade  Web  CMS Upgrade  Web  CMS Windows  2008 Windows  2008
 43. 43. Progress - Up to date version of web CMS Up-­‐to-­‐date  version of  web  CMS Upgrade  Web  CMS Upgrade  Web  CMS Migrate  Footer  pages Migrate  Footer  pages Migrate  Product  pages Migrate  Product  pages EPi  S erver  7 EPi  S erver  7 Create Create Develop Develop Develop Develop [Other  sections [Other  sections Migrate  iinfor-­‐ Migrate   nfor-­‐ Education Education framework framework templates  ffor templates   or templates  ffor templates   or which  possibly  require which  possibly  require mation  iinto  new mation   nto  new developers developers in  EPiServer7 in  EPiServer7 ”Om  Företaget” ”Om  Företaget” ”Flyginformation” new  page  ttypes] ”Flyginformation” new  page   ypes] strucutre strucutre Templates  ffor  ”Kontakta  oss” Templates   or  ”Kontakta  oss” (Claims-­‐formulär,  FAQ,   (Claims-­‐formulär,  FAQ,   Kontakta  oss-­‐formulär) Kontakta  oss-­‐formulär)© 2012 ANTROP
 44. 44. Rätt + Rätt = Helrätt© 2012 ANTROP ?  
 45. 45. Agil målstyrning Erbjudande •  Utbildning •  Coachning •  Designers och utvecklare med det här tänket© 2012 ANTROP
 46. 46. Tack för idag! Och vi ses snart igen! info@antrop.se www.antrop.se© 2012 ANTROP

×