Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Att lyckas med sociala medier

853 views

Published on

En genomgång av hur du bygger varumärke och relationer med hjälp av sociala medier

Published in: Business
 • Be the first to comment

Att lyckas med sociala medier

 1. 1. Vem är du och varför skall jag bry mig?<br />
 2. 2. Hur många människor möter du under en livstid?<br />
 3. 3.
 4. 4.
 5. 5. Media?<br />
 6. 6. Everybody’s media<br />
 7. 7. Brand You<br />
 8. 8.
 9. 9. In a worldofabundance the curator rules<br />
 10. 10.
 11. 11.
 12. 12. This makes my lifebetter<br />
 13. 13.
 14. 14. Attprata med eller till någon<br />
 15. 15. Syfte<br />Mål<br />Budskap<br />
 16. 16. Målgrupp<br />Konkurrenter<br />Kanaler<br />
 17. 17. Guidelines<br />Vad<br />Vem<br />När<br />Var<br />Hur<br />
 18. 18.
 19. 19.
 20. 20. <ul><li>1, 5 miljstatusuppdaterarvarjedag
 21. 21. 2 av 3 personersökersvaromhälsa & medicinpånätet
 22. 22. Kraftigminskningavrädslanföratthandla. Endastvarfjärdesvenskärräddförkreditkortsbedrägerier. </li></li></ul><li>5 miljonersvenskarfinnspånätet, 4 avdempå Facebook<br />Snittid 23 min/användare/dag<br />Gulasidorna<br />Privatochprofessionellt<br />Fliken ‘utbildning o arbete’ offentlig<br />Kortauppdateringarellerlångablogginlägg<br />Feedbackkultur<br />
 23. 23. Skapaettvisitkort<br />
 24. 24.
 25. 25.
 26. 26. Se till att ALLA kanläsavisitkortet<br />
 27. 27.
 28. 28.
 29. 29.
 30. 30. SkapaFacebooksida<br />
 31. 31.
 32. 32.
 33. 33.
 34. 34.
 35. 35. Dominerasavjournalister, konsulterochopionsbildare<br />En tiondelavtwittrarnastårför 80 % avinläggen<br />I Sverigefinnsdet 36 000 aktivatwitterkonton<br />Nyckeln till Twitter är information<br />
 36. 36.
 37. 37.
 38. 38.
 39. 39.
 40. 40. 6,5 mdrsökningar per månad<br />Rörligt material är den starkastväxandetrendenpånätet<br />Personligintroduktionförnyakunder<br />Introduktiontill fördjupningpåhemsidan, broschyrerellerpersonligtmöte<br />Multiplattform – sammafilmklipp visas på<br />YouTube<br />Hemsida<br />Facebook<br />Twitter<br />
 41. 41.
 42. 42. <ul><li>6% avSverigesbefolkningbloggar
 43. 43. Detfinns en halvmiljonaktivabloggar
 44. 44. Hälftenavkvinnorna 26-45 årläserbloggar</li></li></ul><li>
 45. 45.
 46. 46. Media<br />Möte<br />Människor<br />Möjligheter<br />
 47. 47. Att nå ut i sociala medier<br />Innehåll och spridning<br />Bestäm ämnen<br />Hitta forum <br />Var kompis med opinionsbildare<br />Hitta spindlar<br />Bli en nyhetsbyrå<br />Analys – utvärdering - förbättring<br />
 48. 48. Metod – Steg för steg<br />1.<br />2.<br />3.<br />4.<br />OmvärldsbevakningVad söker personer<br />På internet?<br />Trafik Hur man får fler besökare till sidan<br />KonverteringHur ska en sida se ut för att locka till sig köpare? <br />MätningMäta beökare och resultat <br />
 49. 49. Omvärldsanalys<br />- Förstå dina potentiella kunder. Ställ frågor<br />- Vad söker personerna på? Analysera din trafik<br />- Vad har personer för problem inom din bransch? Lyssna!<br />- Hur kan du erbjuda lösningen på din sida? 3 stjärnor<br />
 50. 50. Sharing is caring<br />
 51. 51. Sociala Medier<br />Några av världens mest besökta sidor är dessa. Har de något gemensamt? <br />80% söker med Google och 47% köper <br />4,4 miljoner aktiva medlemmar i Sverige <br />Ett enkelt sätt att bli personlig. <br />Hitta uppslag att skriva om på Facebookoch bloggen. <br />Skapa eget konto för att sökmotoroptimera hemsidan. <br />
 52. 52. Fler besökare!<br />Bloggar<br />Twitter<br />Facebook<br />Hemsida<br />Youtube<br />
 53. 53. Konvertering<br /><ul><li>1. Fånga besökarens intresse direkt
 54. 54. 2. Använd rubriker som lockar och är tydliga
 55. 55. 3. Underhåll med bilder, text och video
 56. 56. 4. Väck engagemang, exempelvis via tester
 57. 57. 5. Nyckelord: kunskap, service och dialog
 58. 58. 6. Besökaren vill bli ”matad” med information, som är enkel att hitta
 59. 59. 7. Testa. Vad fungerar på din målgrupp? Gör mer av det!</li></li></ul><li>
 60. 60. Process questions to be handled within project<br />Vem äger er Facebook-sida?<br />Vem sköter supportärenden?<br />Vem tar hand om leads?<br />Hur skall negativa kommentarer bemötas?<br />Vem sköter marknadsföringen av sidan?<br />Vem sköter den tekniska utvecklingen?<br />Hur skall arbetet och målet med FB-sidan planeras, utvärderas och utvecklas? <br />
 61. 61. Inläggsstrategi<br />Välj ditt ämne<br />Relevanta nyckelord<br />Viktiga nyckelpersoner<br />Dominerande organisationer<br />Inflytelserika bloggare <br />Media som bevakar ämnet?<br />Avgränsa <br />
 62. 62. It’s the economy, stupid<br />
 63. 63.
 64. 64. Wikileak<br />
 65. 65.
 66. 66. Be the star youare<br />
 67. 67.
 68. 68.
 69. 69.
 70. 70.
 71. 71. 0709-620 699<br />

×