Ingrid Printz

479 views

Published on

Samarbeid innenfor utdanning og kultur

Ingrid Printz, kulturchef
Erik Andersson, utvecklingschef

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
479
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
4
Actions
Shares
0
Downloads
1
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Ingrid Printz

 1. 1. Hvad kan göras för vår tids öfveransträngda? <br />Res till Jämtlands fjälltrakter!<br />
 2. 2. Rika natur och kulturtillgångar – diversifierad miljö; inland och fjälltrakter, stad - landsbygd, historia o tradition, småföretagande, gröna näringar & småskaligt hantverk, <br />levande kulturliv och kulturarv, sydsamerna, <br />social ekonomi, <br />god samverkan med nabolänen,<br /> internationell utblick – samverkansplattformar<br />Drivkrafter för nya näringar<br />
 3. 3. Kultur, innovationer och lärande för regional utvecklingHur kan kultur och kulturarv bidra till utveckling och sysselsättning<br />Mål: främja förnyelse och kulturell mångfald, bruka kulturarv samt bidra till allas rätt till deltagande och delaktighet i kulturlivet - Utveckling utanför storstäderna<br />Värdeskapande: miljömässigt – ekonomiskt – socialt <br /> RUP: särskilda insatser inom evenemang, design, mat, konsthantverk, film och musik<br />Verksamhet: infrastruktur av kulturinstitutioner och konsulenter, värna och bruka kulturarvet, stöd till organisationer, föreningsliv och fria kulturlivet, utvecklingsprojekt och innovationer<br />Fokus: mångfald, tillgänglighet, inflytande, barn o unga, samverkan, interkulturell dialog <br />29 % av invånarna bor utanför tätort – landsbygdsperspektiv <br />Budget: 50 mkr landstingbidrag ger omsättning 100 mkr (29 mkr statsbidrag). Total omsättning kultur länet ca 150 mkr . JILU projektomsättning 12 mkr – 50 mkr <br />Jamtli / NCK viktig aktör för gränslös samverkan kulturarvspedagogik<br />MNK 2010-12: Kultur och upplevelsenäringarna och nordisk gemenskap<br />
 4. 4. MidnordicFilmcommissionJämtland-Trøndelag 2008-2011 regional filmnäring Interreg; attraktiv livsmiljö<br />Uppdrag/mål: utveckla regionen till attraktiv filmlocation - placera regionen på världskartan. Utveckla samarbetet över gränsen. Marknadsföring, service, nationellt och internationellt nätverksbygge . Växande filmturism ett långsiktigt mål.<br /> Projektstyrning: Styrgrupp m företrädare NT Norsk reiseliv, ST fylke, T kommune, Jll, svensk och norsk filmcommissionär, Filmpool J och Mittnorsk filmcenter<br /> Budget: Totalt 8,5 varav EU 4.5 mkr SV 4.5 mkr / NO 3.9 (Fylken, Landsting, KK) <br />Resultat o effekter 2009: 2 filmcomissionärer har etablerats, kartläggning gjord, 300 unga i projektaktiviteter, 2 lång- o 10 kortfilmer inspelats i regionen (Hjem till hjul (8 v): omsatt ca 6 mkr i regionen), 25 företag deltagit, 3-5 långfilmer möjliga 2010, presentation på AFCI Cineposium LA, Ciné Nordica Paris, Cannes…<br />Varje inspelning genererar 1: 4 / Pajala ökning 4 tusen – 6 t besökare <br />
 5. 5. Rondellprojekt : att främja ungas röst o inflytandeInterreg Interreg sv/no; attraktiv livsmiljö 2008-2010<br />Uppdrag/mål: å skape en arena for kompetanseheving og erfaringsutveksling av ungdoms­arbeid­ere i regionene Nord-Trønde­lag og Jämtland. Målgrupp: vuxna som arbetar m ungas fritid (fritid, föreningar, kommuner<br />4 fokusområder:utvikle og skape nettverk, ge inspirasjon og kompetanseutbytte, skape en sterkere stemme for rondeller opp mot politikere og den offentlige forvaltning, utvikle metoder/ verktyg<br />Styrning: Nortröndelag fylkeskommun, Jll, Naboer AB(samv Trondheim K och Vnrl Budget: SV 4,0 / No 3.8 / EU 4 mkr (2x2) <br />Resultat: kartläggning,starka ungdomsråd, LUPP i Sv, NTBUR No, 235 nätverksträffar, 185 pers SV, 40 tal workshops, 2010 Rondellakademin 4 kurstillfällen (Steinkjer –Åre). Nätverk på lokal, regional, nationell o interregional nivå. Samverkan främja unga entreprenörer –”Ung tiltakslyst”. <br />Framtid: 2 ungdomskonvent i Jämtland. Kommunförbundet o Regionala rådet, 22/3 Luppresultat Vad vill o tycker ungdomarna 17/5 Vad gör vi nu då…..<br />
 6. 6. Mittnordisk Lantbrukshögskola<br />
 7. 7. Mittnordisk Lantbrukshögskola<br />Husdjur – förutsättningar och behov 60 hp<br />Utbildningen har som mål att:- ge grundläggande praktisk och teoretisk kunskap om husdjurens förutsättningar och behov.<br />- ge en grundutbildning för studenter som planerar fortsatta studier med anknytning till husdjur, till exempel veterinärmedicin eller djursjukvård.<br /> - ge 60 högskolepoäng som kan kompletteras med andra studier till en bachelorgrad 180 hp (kandidatexamen).<br />
 8. 8. Midt-skandinaviskgrenseprojekt<br />Målsettinger<br /><ul><li>Stabilisereinnbyggertallet i løpet av 3 år
 9. 9. Økeinnbyggertallet de neste 3 årene
 10. 10. Opprettholdeogøke servicen innen hele regionen
 11. 11. Øke livskvaliteten i grenselandet
 12. 12. Være et utstillingsvindu for norsk / svensk distriktspolitikk</li></li></ul><li>Midt-skandinaviskgrenseprojekt<br />Tiltaki hovedprosjektet<br /><ul><li>Kartleggingsarbeid
 13. 13. Næringslivogarbeidskraft
 14. 14. Næringstiltakspesieltrettet mot samene
 15. 15. Turisme / Reiselivsprosjekt
 16. 16. Skoleprosjekt
 17. 17. Kirkeprosjekt
 18. 18. Politiprosjekt
 19. 19. Lege / Helse / Sjukvårdprosjekt
 20. 20. Kulturprosjekt
 21. 21. Ungdomsprosjekt
 22. 22. Natur ogmiljøforvaltning
 23. 23. Informasjonsprosjekt
 24. 24. Infrastruktur</li></li></ul><li>Med hopp om fortsatt gott framtida samarbete!<br />

×