Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Preliminära utkomster av lokala samråd

428 views

Published on

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Preliminära utkomster av lokala samråd

 1. 1. Preliminära utkomster av lokala samråd <ul><li>Jönköpings län, hösten 2010 </li></ul>
 2. 3. Underlag för sammanfattningen
 3. 4. För samtliga kommuner <ul><li>Samverkan </li></ul><ul><li>-över ålders och föreningsgränser, proffs & amatörer, kulturgränser- etnicitet och konstform </li></ul><ul><li>Samordning </li></ul><ul><li>-former för detta; kulturförvaltning, nätsida, nyhetsbrev, byggnad (Vmo avviker) </li></ul>
 4. 5. Mullsjö <ul><li>Övergripande </li></ul><ul><li>Egen byggnad för kultur </li></ul><ul><li>Spira- tillgång och ”hot” </li></ul><ul><li>Natur, Mullsjös tillgång </li></ul><ul><li>För alla tillgänglig </li></ul><ul><li>Estetiskt råd </li></ul><ul><li>Kommunens utseende </li></ul><ul><li>Offentlig utsmyckning </li></ul><ul><li>Mot fördomar </li></ul><ul><li>Sinnesro, intryck </li></ul><ul><li>Möjligheter genom teknik </li></ul><ul><li>Kulturskola </li></ul><ul><li>Estetiskt råd </li></ul><ul><li>Samverkan </li></ul><ul><li>Unikt </li></ul><ul><li>Avatarer, olika konstformer möts. Digitalt och fysiskt. Förklara t ex spel för konstnär. Formge. </li></ul><ul><li>Framtiden: Antingen extremt lokal eller proffsig- global. Ej Jönköping. London! </li></ul><ul><li>Utomhusmiljö som helhet, kulturellt planerad. Fontän med staket. </li></ul>
 5. 6. Fokus i Jönköping <ul><li>Övergripande </li></ul><ul><li>Samverkan </li></ul><ul><li>Kulturförvalt. Ansvar </li></ul><ul><li>Kultur andra områden </li></ul><ul><li>Proffs amatörer </li></ul><ul><li>Marknadsföring </li></ul><ul><li>Lokaler </li></ul><ul><li>Öppna arenor </li></ul><ul><li>Oetablerade </li></ul><ul><li>Rosenlunds herrgård </li></ul><ul><li>Konsthall </li></ul><ul><li>Mindre byråkrati vid arr. </li></ul><ul><li>Otrad. Platser </li></ul><ul><li>Bygga upp å bevara </li></ul><ul><li>Uppföljning projekt </li></ul><ul><li>Socialgrupp, deltagande- barn </li></ul><ul><li>Partner samarbete </li></ul><ul><li>Mellan olika konstarter konstnärer </li></ul><ul><li>Politiker utövare </li></ul><ul><li>Framtidsmöten </li></ul><ul><li>Gemensam portal </li></ul><ul><li>Olika samtal t ex sociala medier </li></ul><ul><li>Unikt </li></ul><ul><li>? </li></ul>
 6. 7. Värnamo <ul><li>Övergripande </li></ul><ul><li>Vandalorum Gummifabriken möjliggörare </li></ul><ul><li>Oro för gummifabrikens historia </li></ul><ul><li>Sponsring </li></ul><ul><li>Mod! mindre ängslan </li></ul><ul><li>Samverkan </li></ul><ul><li>Existensiella frågor, trygghet, identitet </li></ul><ul><li>Nätverk/kulturråd </li></ul><ul><li>Olika kulturformer ink. Nätet </li></ul><ul><li>Barn </li></ul><ul><li>Mångkultur </li></ul><ul><li>Nya svenskar. </li></ul><ul><li>Bred lättillgänglig </li></ul><ul><li>Överskridande </li></ul><ul><li>Både unga för sig och unga-gamla </li></ul><ul><li>Vem får statligt stöd </li></ul><ul><li>Stark kommun </li></ul>
 7. 8. Vaggeryd <ul><li>Övergripande </li></ul><ul><li>Entreprenörer plus idealister </li></ul><ul><li>Samverkan </li></ul><ul><li>Samordning t ex en person off. avlönad </li></ul><ul><li>Använda fenix </li></ul><ul><li>Tillgänglighet </li></ul><ul><li>Olika åldrar få del </li></ul><ul><li>Modiga politiker </li></ul><ul><li>Kulturhus- ”oömt” </li></ul><ul><li>Miliseum- lös frågan </li></ul><ul><li>Unikt </li></ul><ul><li>Fristående kulturnämnd </li></ul><ul><li>Umgås mer gm kultur. ”Det kommersiella kollapsat.” </li></ul><ul><li>Överbrygga problem med två huvudorter </li></ul><ul><li>Fria projekt för unga, låga krav på redovisning. Små snabba bidrag. </li></ul>
 8. 9. Habo <ul><li>Övergripande </li></ul><ul><li>Spira- tillgång för Habo </li></ul><ul><li>Barn viktigaste målgruppen </li></ul><ul><li>Kartlägga kommunens resurser. Kulturkartläggning </li></ul><ul><li>Visa vår historia med kultur. </li></ul><ul><li>Kulturhus </li></ul><ul><li>Samverkan </li></ul><ul><li>Unikt </li></ul><ul><li>Vi ska inte vara en sovstad </li></ul><ul><li>Satsa på vardagskultur </li></ul><ul><li>Minska skadegörelse med kulturengagemang </li></ul><ul><li>Kroppskonst- bra och dåligt. Problematisera </li></ul><ul><li>Kafékultur- utveckla med kulturinslag </li></ul>
 9. 10. Gislaved <ul><li>Övergripande </li></ul><ul><li>Modern teknik & media </li></ul><ul><li>Matkultur, olika tillställningar, olika länder </li></ul><ul><li>Samarbete mellan generationer och etniciteter </li></ul><ul><li>Ungdomskulturhuset </li></ul><ul><li>Kulturdag och kulturfestival </li></ul><ul><li>Proffs, pedagoger, amatörer </li></ul><ul><li>Levande samhälle </li></ul><ul><li>Existensiella frågor: att vara, känna, förstå, tolka </li></ul><ul><li>Unikt </li></ul><ul><li>Testa, våga misslyckas, tänja gränser, tolka kultur </li></ul><ul><li>Subkulturer på stora engagemang. Släpp in mindre grupper på etablerade scener/evenemang. </li></ul>
 10. 12. Vetlanda <ul><li>Övergripande </li></ul><ul><li>Samverkan ger många upplevelser </li></ul><ul><li>Kulturhus </li></ul><ul><li>Placering av olika institutioner i nuläget </li></ul><ul><li>Biblioteket bra </li></ul><ul><li>Stort utbud men behövs marknadsföring </li></ul><ul><li>Ev. sponsring </li></ul><ul><li>Barnperspektiv </li></ul><ul><li>Barnfamiljsperspektiv </li></ul><ul><li>Ungdomar </li></ul><ul><li>Mångkultur </li></ul><ul><li>Stark politik </li></ul><ul><li>Unikt </li></ul><ul><li>Kulturföreningarna tar gemensamt ansvar för att driva fram ett kulturhus </li></ul><ul><li>Enskilda personer tar ansvar för fler samråd/möten om kulturlivet </li></ul><ul><li>Kultur på gatorna – vanligt inslag – människor vänjer sig ger så ger det levande samhälle </li></ul><ul><li>Dygnet runt öppet lokal behövs för kulturen. Fika, utställningar, scenkonst under såväl lunch som kväll </li></ul>
 11. 15. Aneby <ul><li>Övergripande </li></ul><ul><li>Många kulturutövare, enskilda </li></ul><ul><li>Mycket kulturföreningar </li></ul><ul><li>Jazzarrangemang som gör Aneby unikt </li></ul><ul><li>Resor till Jönköping, Spira </li></ul><ul><li>Aneby har kvalité! </li></ul><ul><li>Kulturplan: Användbart dokument. Politiskt intressant. </li></ul><ul><li>Alla tillgång – funktionshinder uppmärksamhet. </li></ul><ul><li>Mångkultur. Unga & gamla. </li></ul><ul><li>Unikt </li></ul><ul><li>” Vi behöver pengar, allt annat har vi” dvs rikt utbud av föreningar, enskilda konstnärer och god konsertlokal </li></ul><ul><li>Kulturengagemang: Spa-behandling och kulturevenemang </li></ul><ul><li>Kommunöverskridande samarbeten för att dela på det man behöver av kultur i mindre kommuner </li></ul>
 12. 16. Sävsjö <ul><li>Övergripande </li></ul><ul><li>Unga viktig grupp </li></ul><ul><li>Diskutera kultur-utveckling </li></ul><ul><li>Kultur fyller funktioner genom både provokation, underhållning och ”läkning”/hälsofrämjande </li></ul><ul><li>Ange procentsats för kultur i kulturplan </li></ul><ul><li>Skapa levande dokument </li></ul><ul><li>Eldsjälar </li></ul><ul><li>Ungdomsgård viktig </li></ul><ul><li>Unikt </li></ul><ul><li>Inrätta ett ungdomsråd – påverka kulturfrågor </li></ul>
 13. 17. Gnosjö <ul><li>Övergripande </li></ul><ul><li>Behövs mer kultur </li></ul><ul><li>Annat prioriteras </li></ul><ul><li>Smycka bygden med offentlig konst- bra </li></ul><ul><li>Kulturplan- viktigt. Invånarnas åsikter skall efterfrågas. Lyhörd och ifrågasättande. Inventera och använd byggnader för kultur. Positiv kraft </li></ul><ul><li>Olika former: mat och annan kultur. Gnosjö positiv plats att bo </li></ul><ul><li>25% nysvenskar. Mångkultur och gemensamt kitt behövs. Ta fram kulturuttryck som liknar varandra men har variationer. </li></ul><ul><li>Unikt </li></ul><ul><li>Förändra situationen att folk bara arbetar. </li></ul><ul><li>Ändra livsmönstret att man är aktiv 7-16 och sedan är hemma. </li></ul><ul><li>” Kultur är integration.” </li></ul>

×