Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Vastuullista koodia. Perheaikaa.fi verkkopalvelu

261 views

Published on

Juulia Ukkonen

Innomarkkinat 2014

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Vastuullista koodia. Perheaikaa.fi verkkopalvelu

 1. 1. Vastuullista koodia Perheaikaa.fi verkkopalvelu 18.11.2014 Innomarkkinat Juulia Ukkonen Projektikoordinaattori
 2. 2. • Perheaikaa.fi on Väestöliiton maksuton ja ennaltaehkäisevä verkkopalvelu – Lasta suunnitteleville – Lasta odottaville – Vauvaperheiden vanhemmille • Perheaikaa.fi verkkopalvelussa yhdistyvät asiantuntijoiden antama ohjaus, neuvonta ja tiedon jakaminen sekä vertaistuki. • Perheaikaa.fi verkkopalvelu vahvistaa vanhemman ja koko perheen toimintakykyä, omaehtoista suoriutumista sekä aktiivista osallistumista yhteiskuntaan. Verkkopalvelu tukee vanhempia yhdessä elämän suurimmista muutostilanteista, lapsen syntymässä, joka vaikuttaa väistämättä mm. parisuhteeseen, vanhemmuuteen ja seksuaalisuuteen. • RAY:n rahoittama hanke vuosille 2011-2014. Perheaikaa.fi verkkopalvelu
 3. 3. Perheaikaa.fi kumppanuusjärjestöt  Emma&Elias avustusohjelman hankkeet
 4. 4. Perheaikaa.fi sisällöt Perheaikaa.fi Reaaliaikaiset toiminnot Luennot Chatit Muut toiminnot Suljetut ryhmät Netti- kurssit Keskus- teluket- jut Passiiviset sisällöt Artikkel it Videot
 5. 5. • Reaaliaikaiset toiminnot – Chatit – asiantuntijoiden tai vertaisten ohjaamia 1-2 tunnin ryhmäkeskusteluja kirjoitetussa muodossa. Keskustelujen teema ja ryhmäkoko on ennalta määritelty. – Luennot – asiantuntijaluentoja, jotka kestävät 30-60 min. Luennoilla video, luentokalvot ja mahdollisuus chat-keskusteluun. Ryhmäkoko on avoin. • Ei reaaliaikaiset toiminnot – Suljetut ryhmät - Vertaisten tai asiantuntijoiden ohjaamia 1-2 kk, esimoderoituja keskusteluryhmiä. Keskustelua pääsee seuraamaan vain ryhmään valitut. – Kurssit – teemallisia oma-apu kursseja, jotka työstetään omassa tahdissa. Ei vuorovaikutteisuutta. Sisältävät tekstejä, videoita ja harjoituksia. – Keskusteluketjut – esimoderoituja keskusteluketjuja, joihin voivat osallistua kaikki. • Passiiviset sisällöt ovat: – Jutut - Osio sisältää satoja artikkeleita, vinkkejä, kolumneja ja blogeja. – Videot - Asiantuntijavideoita 1-5 min klippeinä. – Hakupalvelu – Käyttäjät voivat hakea millä tahansa hakusanalla sisältöjä Verkkopalvelun toiminnallisuudet
 6. 6. Ammattilaisen ohjaus Vertaisohjaus Keskusteleva / interaktiivinen / dynaaminen tietoa /staattinen Ammattilaisen ohjaamat chatit Ammattilaisen ohjaamat keskustelu- ryhmät Asiantuntijaluennot Ammattilaisen tai vertaisen moderoimat keskustelu- palstat Vertaisen ohjaamat chatit Vertaisen ohjaamat keskusteluryh- mät Taltioidut luennot Ammattilaisen tuottamat artikkelit ja videot Ammattilaisen ja vertaisen tuottamat nettikurssit Vertaisen tuottamat videot, artikkelit ja blogit
 7. 7. Mistä vastuullisuus syntyy? Perheaikaa.fi verkkopalvelu Tekninen taso Kumppanit Käyttäjät Työntekijät / Ylläpito
 8. 8. Verkkopalvelu -> o saavutettavuus (maksuttomuus, valtakunnallisuus, ajasta ja paikasta riippumattomuus, käytettävissä mobiililaitteilla ) o anonyymi palvelu o asiantuntijuus ja vertaisuus tasapainossa o perheiden moninaisuus o sisältöjen helppotajuisuus Tekninen taso -> o luotettava toimittaja o nopeat yhteydet o toimiva tekniikka o tietoturva (tietojen, järjestelmien, palveluiden ja tietoliikenteen asianmukainen suojaaminen) o Sivuston jatkuva tekninen päivittäminen Verkkopalvelun vastuullisuus Työntekijätaso / ylläpito -> o Koulutetut työntekijät o Asiantuntijavetoisuus o Esimoderointi o Purut ja työnohjaukset o Jatkuva taustatuki kumppaneille (takapäivystäminen) o Koulutukset o Ohjeistukset o Pari- ja tiimityöskentely o Ylläpitävän organisaation jatkuva tuki o Toiminnan jatkuva kehittäminen käyttäjäpalautteen pohjalta o Toiminnan jatkuvuudesta huolehtiminen o Seuranta ja raportointi
 9. 9. Kumppanitaso -> o Vahvat kumppanuudet o Vastuuhenkilöt o Taloudellinen tuki o Kumppaneille suunnattu säännöllinen koulutus o Räätälöidyt työmuodot o Vapaaehtoisten soveltuvuuden arviointi o Vapaaehtoisten toiminnan koordinointi o Opastus vapaaehtoistehtäviin ja jaksamisesta huolehtiminen o Toiminnan jatkuvuudesta huolehtiminen omassa järjestössä o Toiminnan kehittämiseen osallistuminen Käyttäjätaso -> o Netiketti o Käyttöehdot o Palvelun kuvaukset ja ohjeistukset o Tone of voice Verkkopalvelun vastuullisuus
 10. 10. Tuloksia - Vierailujen määrä 8/2012- 10/2014 www.perheaikaa.fi 0 5000 10000 15000 20000 25000 30000 35000 40000 45000 elokuu lokakuu joulukuu tammikuu huhtikuu toukokuu elokuu syyskuu lokakuu marraskuu joulukuu tammikuu helmikuu maaliskuu huhtikuu toukokuu elokuu syyskuu lokakuu vierailut vierailut
 11. 11. Hankkeen tuloksia 2012-2013 Perheaikaa.fi verkkopalvelu 2012 2013 Kumppanuus- järjestöt 2013 Vierailujenmäärä 39 586 kpl 204 488 kpl Rekisteröityneitäkäyttäjilä 913 hlö 2121 hlö Yksilöidytkävijät 96 225 hlö Sivustollepalaavatkäyttäjät 31 % Toiminnallisuuksiin osallistui 1737 hlö 3618 hlö Vertasryhmät kpl hlö kpl hlö Chat-ryhmät 186 619 278 1239 95 kpl/484 hlö Nettiluennot 29 137 53 938 16 kpl/ 386 hlö Keskusteluketjut 171 925 121 352 Suljetutryhmät 3 56 16 137 15 /121 hlö Nettikurssit - - 1 1304 - Passiivisetsisällöt Artikkelit 70 155 33 Videot 135 101 41 Vapaaehtoistoiminta Vapaaehtoistenmäärä 47 56 Vapaaehtoistentunnit 1206,8 1667,95 Koulutukset 6 68 6 37
 12. 12. • Mistä ihmiset tulevat palveluun? Väestöliiton palveluiden kautta googlettamalla (ei mainontaa) suoraan hakemalla Facebookin kautta Sivustoseurannan tuloksia
 13. 13. Sivustoseurannan tuloksia Sukupuolijakauma naisia miehiä Ikäjakauma alle 20-v 20-25-v 26-30-v 31-35-v 36-40-v yli 40-v
 14. 14. Kiitos! Projektikoordinaattori Juulia Ukkonen juulia.ukkonen@vaestoliitto.fi

×