SlideShare a Scribd company logo

Моніторинг. Випуск 69

Інститут економічних досліджень та політичних консультацій
Інститут економічних досліджень та політичних консультацій
Інститут економічних досліджень та політичних консультаційІнститут економічних досліджень та політичних консультацій

Моніторинг. Випуск 69

Моніторинг. Випуск 69

1 of 9
Download to read offline
Моніторинг сприяння
торгівлі в Україні
Період моніторингу:
15 жовтня – 15 грудня 2021 року
Випуск № 69
грудень 2021
2
Шановні читачі!
Перед Вами черговий випуск Інформаційного бюлетеня «Моніторинг
сприяння торгівлі в Україні», продукт Інституту економічних
досліджень та політичних консультацій, який публікується за
підтримки Європейського союзу, МФ “Відродження” та ATLAS Network у
рамках проекту “Підтримка громадської ініціативи “За чесну та
прозору митницю”. Ми прагнемо надати Вам найсвіжішу та найбільш
актуальну інформацію стосовно стану реалізації митної реформи та
впровадження заходів сприяння міжнародній торгівлі в Україні.
Тому для нас дуже важлива Ваша думка, відгуки та побажання щодо
комунікаційних зв'язків та методів надання інформації на адресу:
customs@ier.kyiv.ua
Інститут економічних досліджень та політичних консультацій 3
Зміст
Нормативно-правові акти, що набрали чинності……………………...……………………………….. 4
Уряд продовжив на рік підвищений рівень ввізних ставок на товари походженням з РФ..4
Уряд вніс зміни у положення про митні декларації стосовно обліку міждержавних
поставок електроенергії……………………………………………………………………………………………………..… 4
Уряд доповнив перелік товарів, які при ввезенні в Україну не оподатковуються ПДВ……… 5
Затверджено нові посадові оклади працівників митних органів……………………………………... 5
Опубліковано наказ Мінфіну про вимоги до характеристик пломб спеціального типу ……. 6
Новини………..……………………………………………………...………………………………….……...……….……. 7
Відбулася попередня оціночна місія щодо приєднання України до Конвенції про
процедуру спільного транзиту та NCTS………………………………………………………………………………….. 7
Запроваджується пілотний проєкт «Електронна черга для перетину кордону»……………….. 7
4
НОРМАТИВНО - ПРАВОВІ АКТИ, ЩО НАБРАЛИ ЧИННОСТІ
Уряд продовжив на рік підвищений
рівень ввізних ставок на товари
походженням з Російської Федерації
Постанова Кабінету Міністрів України «Про
внесення змін до постанови Кабінету Міністрів
України від 30 грудня 2015 р. № 1146» від
2 грудня 2021 року № 1247
Уряд на 1 рік – до 31 грудня 2022 року
продовжив дію підвищених ставок ввізного мита
на товари, що походять з Російської Федерації.
Нагадаємо, що у грудні 2015 року з метою захис-
ту національних економічних інтересів та безпе-
ки України, а також у зв’язку з порушенням з
боку РФ Договору про зону вільної торгівлі,
вчиненого 18 жовтня 2011 року, Уряд застосову-
вав пільгові ставки ввізного мита, встановлені
Митним тарифом України щодо імпорту окремих
товарів, що походять з Російської Федерації, що є
менш сприятливим режимом у порівнянні зі
ставками мита, які діють у рамках зони вільної
торгівлі між Україною та РФ. Таке продовження
відбувається кожного року, що підтверджує, що
застосовані заходи є відповіддю України на
ворожі та недружні дії з боку РФ.
Джерело: https://bit.ly/3dzUPD5
Уряд вніс зміни у положення про митні
декларації стосовно обліку
міждержавних поставок електроенергії
Постанова Кабінету Міністрів України «Про
внесення змін до Положення про митні декла-
рації» від 24 листопада 2021 року № 1228
Внесені зміни стосуються обліку електричної
енергії під час відхилень від запланованих
міждержавних потоків, з подальшим переміщен-
ням через державний кордон України. Зокрема
встановлено, що додаткова митна декларація
подається оператором системи передачі або
уповноваженою ним особою до 25 числа місяця,
що настає за кожним календарним місяцем
переміщення цих товарів через митний кордон
України. Це є технічною правкою, яка ухвалена з
метою організації обліку електроенергії, яка
завдяки так званим перетокам, потрапляє на
митну територію України і обліковується пізніше
відповідних календарних періодів.
Джерело: https://bit.ly/3y8wbmu
Інститут економічних досліджень та політичних консультацій 5
НОРМАТИВНО - ПРАВОВІ АКТИ, ЩО НАБРАЛИ ЧИННОСТІ
Уряд доповнив перелік товарів, які при
ввезенні в Україну не оподатковуються
ПДВ
Постанова Кабінету Міністрів України «Про
внесення змін до переліку товарів (у тому числі
лікарських засобів, медичних виробів та/або
медичного обладнання), необхідних для вико-
нання заходів, спрямованих на запобігання
виникненню і поширенню, локалізацію та
ліквідацію спалахів, епідемій та пандемій
гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричи-
неної коронавірусом SARS-CoV-2, операції з
ввезення яких на митну територію України та/
або операції з постачання яких на митній тери-
торії України звільняються від оподаткування
податком на додану вартість» від 17 листопада
2021 року № 1201
З метою посилення боротьби з наслідками
пандемій гострої респіраторної хвороби COVID-
19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2 Уряд
доповнив перелік товарів, які при імпорті на
митну територію України звільняються від сплати
ПДВ. Зокрема, до цього переліку було додатково
включено: обладнання для миття або сушіння
флаконів та ампул; лінії для наповнення однора-
зових шприців вакцинами, іншими лікарськими
засобами; лінії з дозування, наповнення та
запайки для густих пастоподібних продуктів; лінії
інспекції одноразових шприців; обладнання для
термоформування блістерів, їх наповнення
лікарськими засобами різних форм деякі інші
позиції.
Наведені заходи мають спростити ввезення в
Україну обладнання, яке не виробляється в
Україні або виробляється у недостатній кількості
для потреб медичної системи країни.
Джерело: https://bit.ly/3EMqxt2
Затверджено нові посадові оклади
працівників митних органів
Постанова Кабінету Міністрів України «Деякі
питання оплати праці посадових осіб та
працівників митних органів» від 20 жовтня
2021 р. № 1103
Зазначеною постановою Уряд затвердив:
 схему посадових окладів посадових осіб
митних органів;
 схему посадових окладів посадових осіб та
працівників спеціалізованого підрозділу
апарату Державної митної служби, які безпо-
середньо здійснюють розроблення програм-
ного забезпечення для митних органів;
 розмір надбавок до посадових окладів за
спеціальне звання посадових осіб митних
органів
6
 порядок становлення, призупинення,
зменшення чи скасування надбавок та
встановлення премій посадовим особам
митних органів, посадовим особам та
працівникам спеціалізованого підрозділу
апарату Державної митної служби, які
безпосередньо здійснюють розроблення
програмного забезпечення для митних
органів
Також Уряд встановив, що інші виплати
здійснюються відповідно до чинного законо-
давства.
Зокрема, коефіцієнт співвідношення окладу
інспектора центрального апарату
Держмитслужби до прожиткового мінімуму
складає 3,6, а коефіцієнт співвідношення
окладу Голови служби 15,9. У територіальних
органах співвідношення окладу до прожитко-
вого мінімуму у інспектора складає 2,9, а у
Директора територіального органу 7,5.
Суттєво підвищено оклади працівників IT
напрямку митниці. Зокрема, коефіцієнт окладу
програміста до прожиткового мінімуму складе
32,9, у той час, як коефіцієнт для директора
відповідного департаменту становитиме 32,9.
Джерело: https://bit.ly/3oB7ufu
Опубліковано наказ
Мінфіну про вимоги
до характеристик
пломб спеціального
типу
Наказ Міністерства
фінансів України № 568 від 29 жотвня
2021 року «Про затвердження Вимог до
характеристик пломб спеціального типу,
ведення їх обліку та зберігання».
Можливість самостійного накладення пломб
спеціального типу є одним із видів спеціаль-
них спрощень за Програмою авторизованого
економічного оператора (АЕО)
Наявність у підприємства дозволу на
застосування спрощення щодо самостійного
накладення пломб спеціального типу є
обов’язковою умовою для отримання інших
видів спеціальних спрощень - «випуск за
місцезнаходженням» (для підприємств з
авторизацією АЕО) та/або спеціального тран-
зитного спрощення «уповноважений вантажо-
відправник» (для режиму спільного транзиту
(NCTS)) .
Наказ Мінфіну затвердив: типи пломб спеціа-
льного типу, вимоги до їх характеристик та
технічних специфікацій, обліку із застосуван-
ням відповідного реєстру та зберігання.
Пломби спеціального типу можуть застосову-
ватися:
- підприємством, яке отримало авторизацію
АЕО та має дозвіл на застосування спеціально-
го спрощення «самостійне накладення пломб
спеціального типу» згідно з Митним кодексом
України;
підприємством, якому надано дозвіл на
застосування спеціального транзитного спро-
щення «самостійне накладання пломб спеціа-
льного типу» згідно із Законом України «Про
режим спільного транзиту та запровадження
національної електронної транзитної систе-
ми».
Джерело: https://bit.ly/3yue6zD
НОРМАТИВНО - ПРАВОВІ АКТИ, ЩО НАБРАЛИ ЧИННОСТІ

Recommended

Моніторинг змін у законодавстві, що стосуються сфери малого та середнього біз...
Моніторинг змін у законодавстві, що стосуються сфери малого та середнього біз...Моніторинг змін у законодавстві, що стосуються сфери малого та середнього біз...
Моніторинг змін у законодавстві, що стосуються сфери малого та середнього біз...USAID LEV
 
ДСА України б'є тривогу щодо критично мінімальної потреби для судів
ДСА України б'є тривогу щодо критично мінімальної потреби для судівДСА України б'є тривогу щодо критично мінімальної потреби для судів
ДСА України б'є тривогу щодо критично мінімальної потреби для судівPravotv
 
Огляд санкцій, що застосовуються до суб’єктів господарської діяльності у зв’я...
Огляд санкцій, що застосовуються до суб’єктів господарської діяльності у зв’я...Огляд санкцій, що застосовуються до суб’єктів господарської діяльності у зв’я...
Огляд санкцій, що застосовуються до суб’єктів господарської діяльності у зв’я...Vitalii Riznyk
 

More Related Content

What's hot

Пояснювальна записка до змін до бюджету
Пояснювальна записка до змін до бюджетуПояснювальна записка до змін до бюджету
Пояснювальна записка до змін до бюджетуIvancheskulDmytro
 
Пояснювальна записка до проекту Закону України «Про внесення змін до Податков...
Пояснювальна записка до проекту Закону України «Про внесення змін до Податков...Пояснювальна записка до проекту Закону України «Про внесення змін до Податков...
Пояснювальна записка до проекту Закону України «Про внесення змін до Податков...tsnua
 
Informaciyniy list 14
Informaciyniy list 14Informaciyniy list 14
Informaciyniy list 14Ivan Dudnik
 
Oglyad kas july_2021
Oglyad kas july_2021Oglyad kas july_2021
Oglyad kas july_2021ssuserab165d
 
Довідник податкових пільг №94/1
Довідник податкових пільг №94/1Довідник податкових пільг №94/1
Довідник податкових пільг №94/1ssuserab165d
 
Пояснювальна записка до проекту податкової реформи
Пояснювальна записка до проекту податкової реформиПояснювальна записка до проекту податкової реформи
Пояснювальна записка до проекту податкової реформиtsnua
 
СИСТЕМНИЙ ЗВІТ "ЗЛОВЖИВАННЯ І ТИСК ПРАВООХОРОНЦІВ НА БІЗНЕС"
СИСТЕМНИЙ ЗВІТ "ЗЛОВЖИВАННЯ І ТИСК ПРАВООХОРОНЦІВ НА БІЗНЕС"СИСТЕМНИЙ ЗВІТ "ЗЛОВЖИВАННЯ І ТИСК ПРАВООХОРОНЦІВ НА БІЗНЕС"
СИСТЕМНИЙ ЗВІТ "ЗЛОВЖИВАННЯ І ТИСК ПРАВООХОРОНЦІВ НА БІЗНЕС"Iaroslav GREGIRCHAK
 
Зауваження ДАБІ постанова 218 25_03_2020
Зауваження ДАБІ постанова 218 25_03_2020Зауваження ДАБІ постанова 218 25_03_2020
Зауваження ДАБІ постанова 218 25_03_2020Better Regulation Delivery Office
 
Doc 295769
Doc 295769Doc 295769
Doc 295769Autoua
 
Ohliad kas vs_2020_07
Ohliad kas vs_2020_07Ohliad kas vs_2020_07
Ohliad kas vs_2020_07ssuserab165d
 
Зауваження ДАБІ постанова 219 25_03_2020
Зауваження ДАБІ постанова 219 25_03_2020Зауваження ДАБІ постанова 219 25_03_2020
Зауваження ДАБІ постанова 219 25_03_2020Better Regulation Delivery Office
 
Мед реформа в Украине – финансовое обоснование
Мед реформа в Украине – финансовое обоснованиеМед реформа в Украине – финансовое обоснование
Мед реформа в Украине – финансовое обоснованиеMinfinDocs
 
Doc 295768
Doc 295768Doc 295768
Doc 295768Autoua
 

What's hot (20)

Щомісячний моніторинг сприяння торгівлі в Україні №54 (лютий-березень 2020)
Щомісячний моніторинг сприяння торгівлі в Україні №54 (лютий-березень 2020)Щомісячний моніторинг сприяння торгівлі в Україні №54 (лютий-березень 2020)
Щомісячний моніторинг сприяння торгівлі в Україні №54 (лютий-березень 2020)
 
Пояснювальна записка до змін до бюджету
Пояснювальна записка до змін до бюджетуПояснювальна записка до змін до бюджету
Пояснювальна записка до змін до бюджету
 
Щомісячний моніторинг сприяння торгівлі в Україні №47 (лютий-травень, 2019)
Щомісячний моніторинг сприяння торгівлі в Україні №47 (лютий-травень, 2019)Щомісячний моніторинг сприяння торгівлі в Україні №47 (лютий-травень, 2019)
Щомісячний моніторинг сприяння торгівлі в Україні №47 (лютий-травень, 2019)
 
Щомісячний моніторинг сприяння торгівлі в Україні №35
Щомісячний моніторинг сприяння торгівлі в Україні №35Щомісячний моніторинг сприяння торгівлі в Україні №35
Щомісячний моніторинг сприяння торгівлі в Україні №35
 
Пояснювальна записка до проекту Закону України «Про внесення змін до Податков...
Пояснювальна записка до проекту Закону України «Про внесення змін до Податков...Пояснювальна записка до проекту Закону України «Про внесення змін до Податков...
Пояснювальна записка до проекту Закону України «Про внесення змін до Податков...
 
Informaciyniy list 14
Informaciyniy list 14Informaciyniy list 14
Informaciyniy list 14
 
Oglyad kas july_2021
Oglyad kas july_2021Oglyad kas july_2021
Oglyad kas july_2021
 
Довідник податкових пільг №94/1
Довідник податкових пільг №94/1Довідник податкових пільг №94/1
Довідник податкових пільг №94/1
 
Щомісячний моніторинг сприяння торгівлі в Україні №49 (серпень 2019)
Щомісячний моніторинг сприяння торгівлі в Україні №49 (серпень 2019)Щомісячний моніторинг сприяння торгівлі в Україні №49 (серпень 2019)
Щомісячний моніторинг сприяння торгівлі в Україні №49 (серпень 2019)
 
Пояснювальна записка до проекту податкової реформи
Пояснювальна записка до проекту податкової реформиПояснювальна записка до проекту податкової реформи
Пояснювальна записка до проекту податкової реформи
 
СИСТЕМНИЙ ЗВІТ "ЗЛОВЖИВАННЯ І ТИСК ПРАВООХОРОНЦІВ НА БІЗНЕС"
СИСТЕМНИЙ ЗВІТ "ЗЛОВЖИВАННЯ І ТИСК ПРАВООХОРОНЦІВ НА БІЗНЕС"СИСТЕМНИЙ ЗВІТ "ЗЛОВЖИВАННЯ І ТИСК ПРАВООХОРОНЦІВ НА БІЗНЕС"
СИСТЕМНИЙ ЗВІТ "ЗЛОВЖИВАННЯ І ТИСК ПРАВООХОРОНЦІВ НА БІЗНЕС"
 
Doc 539079
Doc 539079Doc 539079
Doc 539079
 
Зауваження ДАБІ постанова 218 25_03_2020
Зауваження ДАБІ постанова 218 25_03_2020Зауваження ДАБІ постанова 218 25_03_2020
Зауваження ДАБІ постанова 218 25_03_2020
 
Doc 295769
Doc 295769Doc 295769
Doc 295769
 
Звіт BRDO 2020
Звіт BRDO 2020Звіт BRDO 2020
Звіт BRDO 2020
 
Ohliad kas vs_2020_07
Ohliad kas vs_2020_07Ohliad kas vs_2020_07
Ohliad kas vs_2020_07
 
Зауваження ДАБІ постанова 219 25_03_2020
Зауваження ДАБІ постанова 219 25_03_2020Зауваження ДАБІ постанова 219 25_03_2020
Зауваження ДАБІ постанова 219 25_03_2020
 
Мед реформа в Украине – финансовое обоснование
Мед реформа в Украине – финансовое обоснованиеМед реформа в Украине – финансовое обоснование
Мед реформа в Украине – финансовое обоснование
 
Doc 295768
Doc 295768Doc 295768
Doc 295768
 
Program2
Program2Program2
Program2
 

Similar to Моніторинг. Випуск 69

Similar to Моніторинг. Випуск 69 (20)

Monitoring_72.pdf
Monitoring_72.pdfMonitoring_72.pdf
Monitoring_72.pdf
 
Моніторинг сприяння торгівлі в Україні № 66
Моніторинг сприяння торгівлі в Україні № 66Моніторинг сприяння торгівлі в Україні № 66
Моніторинг сприяння торгівлі в Україні № 66
 
Щомісячний моніторинг сприяння торгівлі в Україні № 68
Щомісячний моніторинг сприяння торгівлі в Україні № 68Щомісячний моніторинг сприяння торгівлі в Україні № 68
Щомісячний моніторинг сприяння торгівлі в Україні № 68
 
Щомісячний моніторинг сприяння торгівлі в Україні №32
Щомісячний моніторинг сприяння торгівлі в Україні №32Щомісячний моніторинг сприяння торгівлі в Україні №32
Щомісячний моніторинг сприяння торгівлі в Україні №32
 
Щомісячний моніторинг сприяння торгівлі в Україні №58
Щомісячний моніторинг сприяння торгівлі в Україні №58Щомісячний моніторинг сприяння торгівлі в Україні №58
Щомісячний моніторинг сприяння торгівлі в Україні №58
 
Щомісячний моніторинг сприяння торгівлі в Україні №61
Щомісячний моніторинг сприяння торгівлі в Україні №61Щомісячний моніторинг сприяння торгівлі в Україні №61
Щомісячний моніторинг сприяння торгівлі в Україні №61
 
Щомісячний моніторинг сприяння торгівлі в Україні (грудень 2018)
Щомісячний моніторинг сприяння торгівлі в Україні (грудень 2018)Щомісячний моніторинг сприяння торгівлі в Україні (грудень 2018)
Щомісячний моніторинг сприяння торгівлі в Україні (грудень 2018)
 
Поштові відправлення та особистий імпорт: реалії в Україні та міжнародна прак...
Поштові відправлення та особистий імпорт: реалії в Україні та міжнародна прак...Поштові відправлення та особистий імпорт: реалії в Україні та міжнародна прак...
Поштові відправлення та особистий імпорт: реалії в Україні та міжнародна прак...
 
Щомісячний моніторинг сприяння торгівлі в Україні №57
Щомісячний моніторинг сприяння торгівлі в Україні №57Щомісячний моніторинг сприяння торгівлі в Україні №57
Щомісячний моніторинг сприяння торгівлі в Україні №57
 
Щомісячний моніторинг сприяння торгівлі в Україні №50 (вересень 2019)
Щомісячний моніторинг сприяння торгівлі в Україні №50 (вересень 2019)Щомісячний моніторинг сприяння торгівлі в Україні №50 (вересень 2019)
Щомісячний моніторинг сприяння торгівлі в Україні №50 (вересень 2019)
 
Щомісячний моніторинг сприяння торгівлі в Україні №34
Щомісячний моніторинг сприяння торгівлі в Україні №34Щомісячний моніторинг сприяння торгівлі в Україні №34
Щомісячний моніторинг сприяння торгівлі в Україні №34
 
Monitoring_77.pdf
Monitoring_77.pdfMonitoring_77.pdf
Monitoring_77.pdf
 
Monitoring_81.pdf
Monitoring_81.pdfMonitoring_81.pdf
Monitoring_81.pdf
 
Щомісячний моніторинг сприяння торгівлі в Україні №59
Щомісячний моніторинг сприяння торгівлі в Україні №59Щомісячний моніторинг сприяння торгівлі в Україні №59
Щомісячний моніторинг сприяння торгівлі в Україні №59
 
Щомісячний моніторинг сприяння торгівлі в Україні №42 (жовтень 2018)
Щомісячний моніторинг сприяння торгівлі в Україні №42 (жовтень 2018)Щомісячний моніторинг сприяння торгівлі в Україні №42 (жовтень 2018)
Щомісячний моніторинг сприяння торгівлі в Україні №42 (жовтень 2018)
 
Monitoring_76.pdf
Monitoring_76.pdfMonitoring_76.pdf
Monitoring_76.pdf
 
Щомісячний моніторинг сприяння торгівлі в Україні №67
Щомісячний моніторинг сприяння торгівлі в Україні №67Щомісячний моніторинг сприяння торгівлі в Україні №67
Щомісячний моніторинг сприяння торгівлі в Україні №67
 
Monitoring_71.pdf
Monitoring_71.pdfMonitoring_71.pdf
Monitoring_71.pdf
 
Щомісячний моніторинг сприяння торгівлі в Україні №60
 Щомісячний моніторинг сприяння торгівлі в Україні №60 Щомісячний моніторинг сприяння торгівлі в Україні №60
Щомісячний моніторинг сприяння торгівлі в Україні №60
 
Monitoring_78.pdf
Monitoring_78.pdfMonitoring_78.pdf
Monitoring_78.pdf
 

More from Інститут економічних досліджень та політичних консультацій

More from Інститут економічних досліджень та політичних консультацій (20)

Monthly Economic Monitoring of Ukraine No.229, February 2024
Monthly Economic Monitoring of Ukraine No.229, February 2024Monthly Economic Monitoring of Ukraine No.229, February 2024
Monthly Economic Monitoring of Ukraine No.229, February 2024
 
NRES_November_2023_FINAL_EN.pdf
NRES_November_2023_FINAL_EN.pdfNRES_November_2023_FINAL_EN.pdf
NRES_November_2023_FINAL_EN.pdf
 
NRES_January_2024_ua_FINAL (1).pdf
NRES_January_2024_ua_FINAL (1).pdfNRES_January_2024_ua_FINAL (1).pdf
NRES_January_2024_ua_FINAL (1).pdf
 
Україна_після_перемоги_Економічна_політика.pdf
Україна_після_перемоги_Економічна_політика.pdfУкраїна_після_перемоги_Економічна_політика.pdf
Україна_після_перемоги_Економічна_політика.pdf
 
Monitoring_84.pdf
Monitoring_84.pdfMonitoring_84.pdf
Monitoring_84.pdf
 
MEMU_Jan2024_228 (1).pdf
MEMU_Jan2024_228 (1).pdfMEMU_Jan2024_228 (1).pdf
MEMU_Jan2024_228 (1).pdf
 
MEMU_Jan2024_228 En.pdf
MEMU_Jan2024_228 En.pdfMEMU_Jan2024_228 En.pdf
MEMU_Jan2024_228 En.pdf
 
_NRES_November_2023_FINAL_UA.pdf
_NRES_November_2023_FINAL_UA.pdf_NRES_November_2023_FINAL_UA.pdf
_NRES_November_2023_FINAL_UA.pdf
 
MEMU_Jan2024_228.pdf
MEMU_Jan2024_228.pdfMEMU_Jan2024_228.pdf
MEMU_Jan2024_228.pdf
 
NRES_Cherkasy-Oblast_November_2023_FINAL.pdf
NRES_Cherkasy-Oblast_November_2023_FINAL.pdfNRES_Cherkasy-Oblast_November_2023_FINAL.pdf
NRES_Cherkasy-Oblast_November_2023_FINAL.pdf
 
NRES_Cherkasy-Oblast_October_2023_FINAL.pdf
NRES_Cherkasy-Oblast_October_2023_FINAL.pdfNRES_Cherkasy-Oblast_October_2023_FINAL.pdf
NRES_Cherkasy-Oblast_October_2023_FINAL.pdf
 
BB NRES_Kyiv-Oblast_November_2023_FINAL.pdf
BB NRES_Kyiv-Oblast_November_2023_FINAL.pdfBB NRES_Kyiv-Oblast_November_2023_FINAL.pdf
BB NRES_Kyiv-Oblast_November_2023_FINAL.pdf
 
NRES_Kyiv-Oblast_October_2023_FINAL.pdf
NRES_Kyiv-Oblast_October_2023_FINAL.pdfNRES_Kyiv-Oblast_October_2023_FINAL.pdf
NRES_Kyiv-Oblast_October_2023_FINAL.pdf
 
_NRES_November_2023_FINAL.pdf
_NRES_November_2023_FINAL.pdf_NRES_November_2023_FINAL.pdf
_NRES_November_2023_FINAL.pdf
 
2023_NRES_Septembert_FINAL_UA.pdf
2023_NRES_Septembert_FINAL_UA.pdf2023_NRES_Septembert_FINAL_UA.pdf
2023_NRES_Septembert_FINAL_UA.pdf
 
_Звіт Наш_кордон № 6_грудень 2023_ final.pdf
_Звіт Наш_кордон № 6_грудень 2023_ final.pdf_Звіт Наш_кордон № 6_грудень 2023_ final.pdf
_Звіт Наш_кордон № 6_грудень 2023_ final.pdf
 
Онлайн_опитування_27_час_очікування_на_кордоні_final.pdf
Онлайн_опитування_27_час_очікування_на_кордоні_final.pdfОнлайн_опитування_27_час_очікування_на_кордоні_final.pdf
Онлайн_опитування_27_час_очікування_на_кордоні_final.pdf
 
_Звіт Наш_кордон № 6_грудень 2023_ final_3.pdf
_Звіт Наш_кордон № 6_грудень 2023_ final_3.pdf_Звіт Наш_кордон № 6_грудень 2023_ final_3.pdf
_Звіт Наш_кордон № 6_грудень 2023_ final_3.pdf
 
_Звіт Наш_кордон № 6_грудень 2023_ final2.pdf
_Звіт Наш_кордон № 6_грудень 2023_ final2.pdf_Звіт Наш_кордон № 6_грудень 2023_ final2.pdf
_Звіт Наш_кордон № 6_грудень 2023_ final2.pdf
 
MEMU Dec 2023 En.pdf
MEMU Dec 2023 En.pdfMEMU Dec 2023 En.pdf
MEMU Dec 2023 En.pdf
 

Моніторинг. Випуск 69

  • 1. Моніторинг сприяння торгівлі в Україні Період моніторингу: 15 жовтня – 15 грудня 2021 року Випуск № 69 грудень 2021
  • 2. 2 Шановні читачі! Перед Вами черговий випуск Інформаційного бюлетеня «Моніторинг сприяння торгівлі в Україні», продукт Інституту економічних досліджень та політичних консультацій, який публікується за підтримки Європейського союзу, МФ “Відродження” та ATLAS Network у рамках проекту “Підтримка громадської ініціативи “За чесну та прозору митницю”. Ми прагнемо надати Вам найсвіжішу та найбільш актуальну інформацію стосовно стану реалізації митної реформи та впровадження заходів сприяння міжнародній торгівлі в Україні. Тому для нас дуже важлива Ваша думка, відгуки та побажання щодо комунікаційних зв'язків та методів надання інформації на адресу: customs@ier.kyiv.ua
  • 3. Інститут економічних досліджень та політичних консультацій 3 Зміст Нормативно-правові акти, що набрали чинності……………………...……………………………….. 4 Уряд продовжив на рік підвищений рівень ввізних ставок на товари походженням з РФ..4 Уряд вніс зміни у положення про митні декларації стосовно обліку міждержавних поставок електроенергії……………………………………………………………………………………………………..… 4 Уряд доповнив перелік товарів, які при ввезенні в Україну не оподатковуються ПДВ……… 5 Затверджено нові посадові оклади працівників митних органів……………………………………... 5 Опубліковано наказ Мінфіну про вимоги до характеристик пломб спеціального типу ……. 6 Новини………..……………………………………………………...………………………………….……...……….……. 7 Відбулася попередня оціночна місія щодо приєднання України до Конвенції про процедуру спільного транзиту та NCTS………………………………………………………………………………….. 7 Запроваджується пілотний проєкт «Електронна черга для перетину кордону»……………….. 7
  • 4. 4 НОРМАТИВНО - ПРАВОВІ АКТИ, ЩО НАБРАЛИ ЧИННОСТІ Уряд продовжив на рік підвищений рівень ввізних ставок на товари походженням з Російської Федерації Постанова Кабінету Міністрів України «Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 30 грудня 2015 р. № 1146» від 2 грудня 2021 року № 1247 Уряд на 1 рік – до 31 грудня 2022 року продовжив дію підвищених ставок ввізного мита на товари, що походять з Російської Федерації. Нагадаємо, що у грудні 2015 року з метою захис- ту національних економічних інтересів та безпе- ки України, а також у зв’язку з порушенням з боку РФ Договору про зону вільної торгівлі, вчиненого 18 жовтня 2011 року, Уряд застосову- вав пільгові ставки ввізного мита, встановлені Митним тарифом України щодо імпорту окремих товарів, що походять з Російської Федерації, що є менш сприятливим режимом у порівнянні зі ставками мита, які діють у рамках зони вільної торгівлі між Україною та РФ. Таке продовження відбувається кожного року, що підтверджує, що застосовані заходи є відповіддю України на ворожі та недружні дії з боку РФ. Джерело: https://bit.ly/3dzUPD5 Уряд вніс зміни у положення про митні декларації стосовно обліку міждержавних поставок електроенергії Постанова Кабінету Міністрів України «Про внесення змін до Положення про митні декла- рації» від 24 листопада 2021 року № 1228 Внесені зміни стосуються обліку електричної енергії під час відхилень від запланованих міждержавних потоків, з подальшим переміщен- ням через державний кордон України. Зокрема встановлено, що додаткова митна декларація подається оператором системи передачі або уповноваженою ним особою до 25 числа місяця, що настає за кожним календарним місяцем переміщення цих товарів через митний кордон України. Це є технічною правкою, яка ухвалена з метою організації обліку електроенергії, яка завдяки так званим перетокам, потрапляє на митну територію України і обліковується пізніше відповідних календарних періодів. Джерело: https://bit.ly/3y8wbmu
  • 5. Інститут економічних досліджень та політичних консультацій 5 НОРМАТИВНО - ПРАВОВІ АКТИ, ЩО НАБРАЛИ ЧИННОСТІ Уряд доповнив перелік товарів, які при ввезенні в Україну не оподатковуються ПДВ Постанова Кабінету Міністрів України «Про внесення змін до переліку товарів (у тому числі лікарських засобів, медичних виробів та/або медичного обладнання), необхідних для вико- нання заходів, спрямованих на запобігання виникненню і поширенню, локалізацію та ліквідацію спалахів, епідемій та пандемій гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричи- неної коронавірусом SARS-CoV-2, операції з ввезення яких на митну територію України та/ або операції з постачання яких на митній тери- торії України звільняються від оподаткування податком на додану вартість» від 17 листопада 2021 року № 1201 З метою посилення боротьби з наслідками пандемій гострої респіраторної хвороби COVID- 19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2 Уряд доповнив перелік товарів, які при імпорті на митну територію України звільняються від сплати ПДВ. Зокрема, до цього переліку було додатково включено: обладнання для миття або сушіння флаконів та ампул; лінії для наповнення однора- зових шприців вакцинами, іншими лікарськими засобами; лінії з дозування, наповнення та запайки для густих пастоподібних продуктів; лінії інспекції одноразових шприців; обладнання для термоформування блістерів, їх наповнення лікарськими засобами різних форм деякі інші позиції. Наведені заходи мають спростити ввезення в Україну обладнання, яке не виробляється в Україні або виробляється у недостатній кількості для потреб медичної системи країни. Джерело: https://bit.ly/3EMqxt2 Затверджено нові посадові оклади працівників митних органів Постанова Кабінету Міністрів України «Деякі питання оплати праці посадових осіб та працівників митних органів» від 20 жовтня 2021 р. № 1103 Зазначеною постановою Уряд затвердив:  схему посадових окладів посадових осіб митних органів;  схему посадових окладів посадових осіб та працівників спеціалізованого підрозділу апарату Державної митної служби, які безпо- середньо здійснюють розроблення програм- ного забезпечення для митних органів;  розмір надбавок до посадових окладів за спеціальне звання посадових осіб митних органів
  • 6. 6  порядок становлення, призупинення, зменшення чи скасування надбавок та встановлення премій посадовим особам митних органів, посадовим особам та працівникам спеціалізованого підрозділу апарату Державної митної служби, які безпосередньо здійснюють розроблення програмного забезпечення для митних органів Також Уряд встановив, що інші виплати здійснюються відповідно до чинного законо- давства. Зокрема, коефіцієнт співвідношення окладу інспектора центрального апарату Держмитслужби до прожиткового мінімуму складає 3,6, а коефіцієнт співвідношення окладу Голови служби 15,9. У територіальних органах співвідношення окладу до прожитко- вого мінімуму у інспектора складає 2,9, а у Директора територіального органу 7,5. Суттєво підвищено оклади працівників IT напрямку митниці. Зокрема, коефіцієнт окладу програміста до прожиткового мінімуму складе 32,9, у той час, як коефіцієнт для директора відповідного департаменту становитиме 32,9. Джерело: https://bit.ly/3oB7ufu Опубліковано наказ Мінфіну про вимоги до характеристик пломб спеціального типу Наказ Міністерства фінансів України № 568 від 29 жотвня 2021 року «Про затвердження Вимог до характеристик пломб спеціального типу, ведення їх обліку та зберігання». Можливість самостійного накладення пломб спеціального типу є одним із видів спеціаль- них спрощень за Програмою авторизованого економічного оператора (АЕО) Наявність у підприємства дозволу на застосування спрощення щодо самостійного накладення пломб спеціального типу є обов’язковою умовою для отримання інших видів спеціальних спрощень - «випуск за місцезнаходженням» (для підприємств з авторизацією АЕО) та/або спеціального тран- зитного спрощення «уповноважений вантажо- відправник» (для режиму спільного транзиту (NCTS)) . Наказ Мінфіну затвердив: типи пломб спеціа- льного типу, вимоги до їх характеристик та технічних специфікацій, обліку із застосуван- ням відповідного реєстру та зберігання. Пломби спеціального типу можуть застосову- ватися: - підприємством, яке отримало авторизацію АЕО та має дозвіл на застосування спеціально- го спрощення «самостійне накладення пломб спеціального типу» згідно з Митним кодексом України; підприємством, якому надано дозвіл на застосування спеціального транзитного спро- щення «самостійне накладання пломб спеціа- льного типу» згідно із Законом України «Про режим спільного транзиту та запровадження національної електронної транзитної систе- ми». Джерело: https://bit.ly/3yue6zD НОРМАТИВНО - ПРАВОВІ АКТИ, ЩО НАБРАЛИ ЧИННОСТІ
  • 7. Інститут економічних досліджень та політичних консультацій 7 НОВИНИ Відбулася попередня оціночна місія щодо приєднання України до Конвенції про процедуру спільного транзиту та NCTS Протягом 23-25 листопада 2021року в Україні працювала попередня оціночна місія щодо приєднання України до NCTS. Це є підготовчим етапом до основної, оціночної місії, за результатами якої буде дано оцінку готовності України приєднатися до Конвенції про процедуру спільного транзиту. відповідна місія попередньо очікується у лютому 2022 року. У роботі місії взяли участь представники Держ- митслужби, Міністерства фінансів України та Офісу підтримки реформ при Мінфіні, Національ- ного банку України, експерти EU4PFM. Головну увагу було приділено оцінці законодавчого та організаційного забезпечення спільного транзиту в Україні. Представники Міністерства фінансів повідомили, о в Україні ухвалено всю законодавчу базу, необхідну для забезпечення режиму спільного транзиту на національному рівні. Окрім того, після приєднання до Конвенції, Конвенція стане частиною законодавства України. Таким чином, положення Конвенції матимуть пріоритет над національним законодавством України. Відбулися зустрічі із національною командою реалізації проекту щодо приєднання України до Конвенції, у тому числі зі службою підтримки NCTS. «Україна вже застосовує нову комп’ютеризовану транзитну систему (NCTS) на національному рівні. Джерело: https://bit.ly/3ywvJic Відеоролик про NCTS https://youtu.be/M7qO_xfgA3c Запроваджується пілотний проєкт «Електронна черга для перетину кордону» Уряд запроваджує пілотний проєкт "Електронна черга перетину кордону", який допоможе позбу- тися черг вантажівок під час перетину кордону України. Протягом тривалого часу на пунктах пропуску складається ситуація із затримками перетину кордону вантажним транспортом, в результаті чого утворюються великі черги. Це створює незручності як для водіїв, так і для жителів прикордонних регіонів, становить небезпеку для навколишнього середовища та руху транспорту. Більше того, такі черги призводять до мільйонних збитків бізнесу, шкодять діловій репутації націо- нальних експортерів та перевізників, призводять до втрати ними іноземних контрагентів, порушення виробничого циклу українських підприємств з іноземними інвестиціями. З метою протидії цьому, Урядом було затверджено проєкт "Електронна черга перетину кордону”. Такий комплексний сервіс передбачатиме:
  • 8. 8 НОВИНИ  -забезпечення прогнозованого часу перетину кордону за рахунок електронної системи управління чергою;  -облаштування зон очікування для усунення черги автотранспорту з автошляхів перед пунктами пропуску;  -формування системних джерел фінансування інфраструктури перетину кордону. Завдяки цьому планується :  -скоротити час простою вантажівок до кількох годин;  -забезпечення комфортних умов очікування (зокрема стоянки з охороною, вбиральні й душові приміщення та інші сервіси);  -запровадження онлайн консультування користувачів оператором сервісу про перетин кордону. Проєкт реалізовуватиметься шляхом залучення міжнародної технічної допомоги без використан- ня коштів державного бюджету. Поки що пілотний проєкт буде поширюватися на вантажні автомобілі та вантажні перевезення. За підсумками проєкту та законодавчого врегулю- вання сервіс можна буде розповсюдити на всю територію України та інші категорії транспортних засобів. Концепцією проєкту "Електронна черга перетину кордону" передбачено 3 місяці на розгортання сервісу. За результатами випробувального терміну, до національного законодавства будуть імплементовані відповідні норми і система управління чергами розпочне своє функціонуван- ня. Джерело: https://bit.ly/3dTyuke
  • 9. “Моніторинг сприяння торгівлі в Україні” є продовженням випусків Щомісячного моніторингу сприяння торгівлі в Україні, який готувався Інститутом економічних досліджень та політичних консультацій у рамках проекту “Діалог зі сприяння торгівлі”, за фінансової підтримки Європейського Союзу та співфінансування Міжнародного фонду “Відродження”. Запропонований інформаційний бюлетень є продовженням попереднього і публікується в рамках проєкту “Підтримка громадської Ініціативи “За чесну та прозору митницю”, який реалізується за підтримки Європейського союзу, Міжнародного фонду “Відродження” та ATLAS Network і є моніторингом реалізації митної реформи та заходів зі сприяння міжнародній торгівлі. Публікація складається з трьох частин:  нормативно-правові акти, що набрали чинності  проекти нормативно-правових актів  новини Ми розуміємо, що малому та середньому бізнесу не вистачає часу на проведення аналізу нового законодавства або можливих нормативних новацій. Також, значна кількість таких актів складна для розуміння пересічної людини. “Моніторинг сприяння торгівлі в Україні” покликаний привернути увагу до цікавих подій, нововведень законодавства України, що стосуються сфери спрощення процедур торгівлі і можуть безпосередньо впливати на суб’єкти зовнішньоекономічної діяльності. Також у цих публікаціях ми будемо робити аналіз проектів нормативних актів із цієї тематики. Інститут економічних досліджень та політичних консультацій (ІЕД) - міжнародно визнаний незалежний український аналітичний центр, заснований у 1999 році. ІЕД займається аналізом проблем економічного розвитку, міжнародної торгівлі та ділового клімату (зокрема в секторі МСП), бере участь у розробці документів політики національного та регіонального рівня. ІЕД регулярно випускає власний макроекономічний прогноз для України та бере участь у розробці консенсус- прогнозу Міністерства економічного розвитку і торгівлі України. Команда соціологів ІЕД проводить регулярні опитування підприємств та експертів із метою оцінки ділового клімату та очікувань українського бізнесу. ІЕД успішно поєднує свою аналітичну діяльність з адвокацією змін та участю в громадському житті України. ІЕД співпрацює з центральними та місцевими органами влади, вітчизняними та закордонними аналітичними центрами, організаціями громадянського суспільства. Робота ІЕД фінансується за рахунок грантів, благодійних внесків та коштів технічної допомоги. WWW.TFD.IER.COM.UA ВУЛ. РЕЙТАРСЬКА 8/5-А, 01054 КИЇВ ТЕЛ. +38 (044) 278-63-42 ФАКС +38 (044) 278-63-36 Застереження Моніторинг сприяння торгівлі в Україні підготовлений ІЕД і має виключно інформаційний характер. Хоча ми доклали щонайбільших зусиль для підготовки якомога точнішої публікації, ми не беремо на себе жодної відповідальності за можливі помилки. Інститут не несе зобов'язань за будь-які збитки чи інші проблеми, які виникли прямо чи опосередковано через використання будь-якої частини цієї публікації. У разі використання обов'язковим є посилання на Інститут економічних досліджень та політичних консультацій. Матеріал відображає позицію авторів і не обов’язково збігається з позицією Європейського Союзу, Міжнародного фонду “Відродження”, ATLAS Network та (або) Інституту економічних досліджень та політичних консультацій.