Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Doc 539079

177 views

Published on

1

Published in: Business
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Doc 539079

 1. 1. ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА до проекту Закону України "Про Державний бюджет України на 2021 рік" Проект Закону України "Про Державний бюджет України на 2021 рік" доопрацьовано з урахуванням Бюджетних висновків Верховної Ради України, схвалених постановою Верховної Ради України № 980-IX від 05.11.2020 (далі – Бюджетні висновки Верховної Ради України), та відповідно до рішень прийнятих на урядових нарадах щодо доопрацювання державного бюджету на 2021 рік до ІІ читання. Відповідно до частини першої статі 158 Регламенту Верховної Ради України надаються пояснення щодо відмінностей положень і показників допрацьованого проекту Закону України "Про Державний бюджет України на 2021 рік" до другого читання порівняно з редакцією, що подавалась на перше читання. Доопрацьований до другого читання проект Закону України "Про Державний бюджет України на 2021 рік" є збалансованим та передбачає: І. Доходи проекту державного бюджету на 2021 рік (без трансфертів) у сумі 1 081 697,0 млн грн, у тому числі доходи загального фонду – 949 468,1 млн грн та доходи спеціального фонду – 132 228,9 млн грн, та пропонується збільшити порівняно з І читанням на 20 935,67 млн грн, у тому числі по загальному фонду на 13 492,25 млн грн та по спеціальному фонду на 7.443,42 млн гривень. Основними факторами, які вплинули на перегляд прогнозу доходів державного бюджету до ІІ читання є врахування:  пропозицій, наведених у Бюджетних висновках Верховної Ради України, схвалених постановою ВРУ від 05.11.2020 № 980-IX, із урахуванням протокольного доручення Кабінету Міністрів України щодо збільшення доходів державного бюджету за рахунок: по загальному фонду - податку на прибуток підприємств на 1 000,0 млн грн; - рентної плати за користування надрами для видобування інших корисних копалин загальнодержавного значення на 127,0 млн грн; - рентної плати за користування надрами для видобування залізних руд на 317,0 млн грн; - податку на додану вартість з вироблених в Україні товарів (робіт, послуг) з урахуванням бюджетного відшкодування на 6 400,0 млн грн внаслідок підвищення ефективності адміністрування та ліквідації схем з податку на додану вартість та відповідного покращення поточного виконання за підсумками січня- жовтня 2020 року; - ввізного мита на 2 400,0 млн грн; - частини чистого прибутку (доходу) державних підприємств та дивідендів, що вилучаються до державного бюджету відповідно до закону, на 4 240,4 млн грн;
 2. 2. 2 - збору з операцій придбавання (купівлі-продажу) нерухомого майна на 116,4 млн грн; - коштів від реалізації майна, конфіскованого за рішенням суду (крім майна, конфіскованого за вчинення корупційного та пов'язаного з корупцією правопорушення) на 234,9 млн грн (із врахуванням фактичних надходжень у січні-жовтні 2020 року); по спеціальному фонду - плати за ліцензії на провадження діяльності у сфері організації та проведення азартних ігор і за ліцензії на випуск та проведення лотерей на 7 443,4 млн гривень;  пропозиції щодо відтермінування зростання з 1 липня до 1 грудня 2021 року мінімальної заробітної плати у місячному розмірі 6500 грн, яка має вплив на дохідну частину загального фонду державного бюджету, зокрема: - податок на прибуток підприємств збільшується на 836,0 млн грн (зменшення витрат на оплату праці суб’єктами господарювання); - податок та збір на доходи фізичних осіб зменшується на 1 279,5 млн грн (зменшення нарахування заробітної плати працівникам приватного та державного сектору економіки); - податок на додану вартість з вироблених в Україні товарів (робіт, послуг) з урахуванням бюджетного відшкодування зменшується на 900,0 млн грн (зменшення витрат на придбання товарів і послуг домогосподарствами). ІІ. Необхідність зменшення боргового навантаження на економіку та позицію народних депутатів України, громадськості щодо зменшення дефіциту в доопрацьованому проекті державного бюджету на 2021 рік на 23 718,5 млн грн або 0,5% ВВП, у тому числі по загальному фонду 24 548,7 млн грн та по спеціальному фонду збільшено на 830,2 млн гривень. Граничний обсяг дефіциту Державного бюджету України визначено у сумі 246 635,5 млн грн, у тому числі граничний обсяг дефіциту загального фонду – 220 861,4 млн грн та граничний обсяг дефіциту спеціального фонду - 25 774,1 млн гривень. Фінансування загального фонду державного бюджету за борговими операціями у 2021 році зменшене на 30 548,7 млн грн, при цьому зовнішнє фінансування збільшене на 49 167,7 млн грн, внутрішнє – зменшене на 79 716,4 млн грн. Середньозважена ставка для внутрішніх боргових інструментів підвищена на 0,6 відсоткових пункти, що спричинено погіршенням кон’юнктури на внутрішньому ринку, для зовнішніх боргових інструментів - зменшена на 2,4 відсоткових пункти, що спричинене розширенням джерел фінансування з низькою вартістю. Разом з цим, умови державних запозичень можуть змінюватися, залежно від впливу політичних, економічних та геополітичних чинників.
 3. 3. 3 З метою підтримки реформування національної економіки та впровадження структурних реформ на 2021 рік надходження до спеціального фонду державного бюджету для реалізації спільних з іноземними державами, фінансовими установами і міжнародними фінансовими організаціями інвестиційних проектів, у тому числі шляхом рекредитування або надання трансфертів, збільшено на 830,2 млн грн. Обсяг платежів з погашення державного боргу на 2021 рік збільшено на 29 086,9 млн грн, в тому числі погашення державного зовнішнього боргу – на 1 201,2 млн грн, державного внутрішнього боргу – 27 885,7 млн гривень. Обсяг платежів з обслуговування державного боргу на 2021 рік зменшено на 1 793,4 млн грн, при цьому державного внутрішнього боргу зменшено на 1 983,3 млн грн, державного зовнішнього боргу – збільшено на 189,9 млн гривень. В результаті прогнозний обсяг державного боргу в еквіваленті у національній валюті зменшився на 8,9 млрд гривень. Також у статті 5 проекту визначено граничний обсяг гарантованого державою боргу у сумі 350,5 млрд грн., що становитиме 7,8 відсотка від прогнозного ВВП. Також статтею 6 проекту встановлено обсяг наданих державою гарантій у 2021 році, що перевищує обмеження, визначенні Бюджетник кодексом України. Такий вимушений тимчасовий крок спричинений необхідністю підтримки суб’єктів господарювання, особливо малих та середніх підприємств, які найбільше постраждали внаслідок запровадження карантину через поширення на території України коронавірусної хвороби (COVID-19) спричиненою коронавірусом SARS-CoV-2. Саме тому, абзац п’ятий пункту 3 розділу «Прикінцеві положення» законопроекту запропоновано залишити в редакції І-го читання. ІІІ. Видатки проекту держбюджету на 2021 рік у сумі 1 328 201,6 млн грн, у тому числі видатки загального фонду – 1 183 854,4 млн грн та видатки спеціального фонду – 144 344,2 млн гривень. Для вирішення питань, як соціального, так і економічного характеру, передбачено збільшення видатків державного бюджету, зокрема на: здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій (субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам) – 6 000,0 млн грн; розвиток закладів загальнодержавного значення (МКІП) - 2 000,0 млн грн; створення сучасної клінічної бази для лікування онкологічних захворювань у Національному інституті раку – 1 505 млн грн; проектування та будівництво аеродрому Міжнародного аеропорту «Дніпропетровськ» – 1 400,0 млн грн;
 4. 4. 4 фінансове забезпечення заходів з розвитку аеропортної інфраструктури – 1 000,0 млн грн; організацію та регулювання діяльності установ в системі Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів (придбання обладнання для лабораторій ветеринарної медицини) – 600,0 млн грн; утилізацію твердого ракетного палива – 519,8 млн грн; оплату послуг юридичних радників для захисту інтересів держави під час розв’язання міжнародних спорів, відкриття консульської установи в Республіці Польща, компенсаційні виплати працівникам дипустанов за новою методикою, медичне забезпечення працівників дипустанов з огляду на епідеміологічну ситуацію у світі, придбання приміщення для розміщення Посольства України в Румунії – 500,0 млн грн; фінансову підтримку сільгосптоваровиробників –500,0 млн грн; реалізацію заходів, спрямованих на підвищення доступності широкосмугового доступу до Інтернету в сільській місцевості (субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам) – 500,0 млн грн; розвиток та зміцнення матеріально-технічної бази окремих науково- дослідних установ Національної академії медичних наук України для надання третинної (високоспеціалізованої) медичної допомоги населенню – 333,5 млн грн; створення центрів культурних послуг (субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам) – 300,0 млн грн; субвенцію з державного бюджету місцевим бюджетам на створення мережі спеціалізованих служб підтримки осіб, які постраждали від домашнього насильства та/або насильства за ознакою статі – 274,2 млн грн; забезпечення страхових виплат медичним працівникам у разі встановлення їм інвалідності внаслідок захворювання коронавірусною хворобою COVID -19 – 251,97 млн грн; будівництво об’єктів загальнодержавного значення у сфері культури – 170,0 млн грн; розвиток фізичної культури, спорту вищих досягнень та резервного спорту – 160,0 млн грн; реалізацію енергоефективних заходів (продовжено дію державної програми "теплих кредитів" за механізмом здешевлення кредитів, виданих населенню та об’єднанням співвласників та багатоквартирних будинків) - 150,0 млн грн, що дозволить охопити державною підтримкою 13,72 тис. учасників (фізичних осіб) та забезпечити економію газу у обсязі 11,6 млн. куб. м на рік; оздоровлення і відпочинок дітей, які потребують особливої уваги та підтримки, в дитячих закладах оздоровлення та відпочинку вищої категорії, які розташовані в гірських районах (районах, в яких розташовані населені пункти, віднесені до категорії гірських) – 150,0 млн грн;
 5. 5. 5 зняття з експлуатації енергоблоків Чорнобильської АЕС – 150,0 млн грн; здійснення законотворчої діяльності Верховної Ради України – 137,8 млн грн; керівництво та управління у сфері державного майна – 136,9 млн грн; керівництво та управління у сфері державних фінансових гарантій медичного обслуговування населення (для Національної служби здоров’я України) – 127,3 млн грн; створення центрів креативної економіки – 110,2 млн грн; обслуговування та організаційне, інформаційно-аналітичне, матеріально- технічне забезпечення діяльності Верховної Ради України» – 109,3 млн грн; Фонду енергоефективності, який утворено відповідно до Закону України "Про Фонд енергоефективності", – 100 млн грн, які будуть спрямовані на поповнення статутного капіталу Фонду, який формується для надання грантів (безповоротної фінансової допомоги) для часткового відшкодування вартості заходів з енергоефективності серед багатоквартирних будинків, в яких створені ОСББ з метою розширення кола споживачів послуг з підвищення ефективності споживання енергоресурсів та реалізація проектів з підвищення енергоефективності та енергозбереження у житловому секторі, зокрема оснащення споживачів приладами обліку енергоресурсів, утеплення та термомодернізація будівель та приміщень, оснащення тепловими котлами тощо; створення біокластеру «Біологічна безпека та розвиток біотехнологічних технологій» – 100,0 млн грн; першочергове забезпечення сільських населених пунктів централізованим водопостачанням – 94,9 млн грн; керівництво та управління у сфері екологічного контролю» (для Державної екологічної інспекції України) – 60,1 млн грн; забезпечення житлом вчених Національної академії наук – 60,0 млн грн; керівництво та управління у сфері регулювання азартних ігор та лотерей – 59,9 млн грн; Національній академії наук на створення сучасної спеціалізованої лабораторії для роботи з інфекційними матеріалами– 58,6 млн грн; Рахунковій палаті за бюджетною програмою «Керівництво та управління у сфері контролю за виконанням державного бюджету» – 50,0 млн грн; управління та випробування космічних засобів – 40,0 млн грн; Національній академії наук – 39,0 млн грн, з яких 14,0 млн грн на проведення наукової і науково-технічної діяльності її науковими установами, 25 млн грн – на розвиток інфраструктури Національного дендрологічного парку «Софіївка»; керівництво та управління здійсненням контролю у сфері телебачення і радіомовлення» на – 38,4 млн грн; керівництво та управління у сфері запобігання корупції – 38,3 млн грн;
 6. 6. 6 фізичну і спортивну підготовку учнівської та студентської молоді – 35,0 млн грн; забезпечення реінтеграції молоді з тимчасово окупованих територій Донецької та Луганської областей, тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим та міста Севастополя – 30,0 млн грн; підтримку екологічно безпечного стану у зонах відчуження і безумовного (обов’язкового) відселення – 30,0 млн грн; фінансову підтримку громадських об’єднань осіб з інвалідністю – 25,0 млн грн; керівництво та управління у сфері цифрової трансформації – 24,0 млн грн; функціонування Музею науки Національному центру «Мала академія наук України» – 19,9 млн грн; заходи з підтримки розвитку лідерства в Україні – 15,0 млн грн; проведення наукової і науково-технічної діяльності у сфері фінансової політики – 14,9 млн грн; видатки розвитку для Мін’юсту за бюджетною програмою КПКВК 3601020 «Виконання покарань установами і органами Державної кримінально-виконавчої служби України» – 11,9 млн грн; загальне керівництво та управління у сфері захисту довкілля та природних ресурсів – 7,1 млн грн; створення системи моніторингу, звітності та верифікації викидів парникових газів – 6,4 млн грн; видатки на підготовку кадрів для сфери статистики – 5,5 млн грн; проведення наукової і науково-технічної діяльності у сфері законодавства і права 5,0 млн грн; проектування та виконання робіт з відновлення залізничної колії європейського зразка шириною 1435 мм від станції Чоп до станції Ужгород з доведенням до перону залізничного вокзалу «Ужгород» – 5,0 млн грн; заходи державної політики з питань молоді та державну підтримка молодіжних та дитячих громадських організацій – 5,0 млн грн; здійснення природоохоронних заходів, зокрема з покращення стану довкілля – 1,2 млн грн; висвітлення діяльності Верховної Ради України через засоби телебачення і радіомовлення та фінансова підтримка видання газети «Голос України оплату праці працівників редакції газети «Голос України» 0,9 млн грн; забезпечення наукової і організаційної діяльності президії Національної академії правових наук – 0,5 млн грн; забезпечення діяльності Національної комісії з радіаційного захисту населення України – 0,4 млн гривень.
 7. 7. 7 В доопрацьованому законопроекті відповідно до пункту 1.8 Бюджетних висновків Верховної Ради України враховано виключення статті 25 та здійснено розподіл державних капітальних вкладень на розроблення та реалізацію державних інвестиційних проектів Міжвідомчою комісією з питань державних інвестиційних проектів на загальну суму 4 000,0 млн грн за такими сферами: - сфера охорони здоров’я – 2 525,0 млн грн; - соціально-культурна сфера – 211,4 млн грн; - спортивна сфера – 275,8 млн грн; - сфера освіти – 328,9 млн грн; - охорона навколишнього середовища – 242,4 млн грн; - транспортна інфраструктура – 248,0 млн грн; - функціонування органів влади та надання ними послуг – 68,6 млн грн; - паливно-енергетична сфера – 100,0 млн гривень. У проекті Державного бюджету України на 2021 рік на 2 читання з урахуванням рішення Ради національної безпеки і оборони України від 5 листопада 2020 року «Про пропозиції до проекту Закону України «Про Державний бюджет України на 2021 рік» по статтях, пов’язаних із забезпеченням національної безпеки і оборони України» (уведено в дію Указом Президента України від 05.11.2020 № 486) та Бюджетних висновків Верховної Ради України видатки на національну безпеку і оборону передбачено в обсязі 267 287,8 млн грн (загальний фонд – 233 148,1 млн грн, спеціальний фонд – 14 139,7 млн грн, державні гарантії – 20 000,0 млн грн) або 5,93 % ВВП. При доопрацюванні проекту Державного бюджету України на 2021 рік на 2 читання видатки на безпеку і оборону за загальним фондом збільшено на 158,7 млн грн, у тому числі: - Міноборони на 121,7 млн грн за бюджетною програмою «Забезпечення діяльності Збройних Сил України, підготовка кадрів і військ, медичне забезпечення особового складу, ветеранів військової служби та членів їхніх сімей, ветеранів війни» (код 2101020); - Головному управлінню розвідки Міністерства оборони на 17,0 млн грн за бюджетною програмою «Реалізація державного інвестиційного проекту «Створення фонду службового житла у Головному управлінні розвідки Міністерства оборони України» (код 5961070); - Міністерству внутрішніх справ на 20,0 млн грн за бюджетною програмою «Державна підтримка фізкультурно-спортивного товариства "Динамо" України на організацію та проведення роботи з розвитку фізичної культури і спорту серед працівників і військовослужбовців правоохоронних органів» (код 1001200). Крім того, передбачено зменшення окремих видатків державного бюджету, зокрема:
 8. 8. 8 трансферту, що спрямовується Пенсійному фонду України із державного бюджету, у зв’язку із уточненням прогнозного розрахунку надходжень єдиного соціального внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування; обслуговування державного боргу – 1 793,4 млн грн; фонду розвитку закладів загальнодержавного значення (КПКВК 3801340) на 1 000,0 млн грн; фонду розвитку закладів фахової передвищої та вищої освіти на 500,0 млн грн; Міністерству фінансів України за бюджетними програмами КПКВК 3503010 «Заходи з реорганізації Державної фіскальної служби» на 200,0 млн гривень та КПКВК 3506010 «Керівництво та управління у сфері митної політики» на 500,0 млн гривень (для Державної митної служби України); Міністерству розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України за бюджетною програмою КПКВК 1202010 на 200,0 млн гривень (для Державної служби України з питань геодезії, картографії та кадастру); Бюро економічної безпеки за бюджетною програмою КПКВК 6491010 «Керівництво та управління у сфері фінансових розслідувань» на 416,6 млн грн; фінансову підтримка національних театрів (КПКВК 3801110) на 100,0 млн грн; розкриття туристичного потенціалу (КПКВК 3804020) на 100,0 млн грн; здійснення заходів у сфері захисту національного інформаційного простору (КПКВК 3801030) на 50,0 млн гривень. Також враховано встановлення розміру мінімальної заробітної плати з 1 січня 2021 року – у розмірі 6 000 гривень, з 1 грудня 2021 року – 6 500 гривень з відповідним переглядом видатків на оплату праці працівників бюджетної сфери. Крім того, здійснено перерозподіл видатків між головними розпорядниками бюджетних коштів та за окремими бюджетними програмами з метою їх оптимізації, зокрема: Міністерству з питань стратегічних галузей промисловості України за рахунок коштів Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України збільшено видатки за: - бюджетною програмою КПКВК 2601010 «Керівництво та управління у сфері стратегічних галузей промисловості» на 42,3 млн грн за рахунок відповідного скорочення видатків споживання за бюджетною програмою КПКВК 1201010 «Керівництво та управління у сфері розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства»; - новою бюджетною програмою КПКВК 2601020 «Забезпечення життєдіяльності Криворізького гірничо-збагачувального комбінату окислених руд» у сумі 23,9 млн грн за рахунок бюджетної програми КПКВК 1201480 «Забезпечення життєдіяльності Криворізького гірничо-збагачувального комбінату окислених руд» у такій же сумі;
 9. 9. 9 - новою бюджетною програмою КПКВК 2601030 «Виконання державних цільових програм реформування та розвитку ОПК, розроблення, освоєння і впровадження нових технологій, нарощування наявних виробничих потужностей для виготовлення продукції оборонного призначення» у сумі 2 530 млн грн за рахунок бюджетної програми КПКВК 1201520 «Виконання державних цільових програм реформування та розвитку ОПК, розроблення, освоєння і впровадження нових технологій, нарощування наявних виробничих потужностей для виготовлення продукції оборонного призначення» у такій же сумі. Міністерству молоді та спорту для Українського медичного центру спортивної медицини за новою бюджетною програмою КПКВК 3401360 «Розвиток спортивної медицини» передбачено видатки у сумі 19,4 млн грн за рахунок бюджетної програми Міністерства охорони здоров’я КПКВК 2301200 «Спеціалізована консультативна амбулаторно-поліклінічна та стоматологічна допомога, що надається вищими навчальними закладами, науково-дослідними установами та загальнодержавними закладами охорони здоров'я» (постанова Кабінету Міністрів України від 09.10.2020 № 963). У зв’язку із передачею видатків на функціонування Національної академії державного управління при Президентові України від Державного управління справами до Міністерства освіти і науки України збільшено видатки МОН на 388,8 млн гривень. Міністерству оборони України збільшено видатки за бюджетною програмою КПКВК 2101010 «Керівництво і військове управління у сфері оборони» на 32,1 млн грн за рахунок відповідного зменшення видатків за бюджетною програмою КПКВК 2101020 «Забезпечення діяльності Збройних Сил України, підготовка кадрів і військ, медичне забезпечення особового складу, ветеранів військової служби та членів їхніх сімей, ветеранів війни». Міністерству внутрішніх справ України збільшено видатки на оплату праці з нарахуваннями на 777,4 млн грн за бюджетною програмою КПКВК 1001050 «Реалізація державної політики у сфері внутрішніх справ, забезпечення діяльності органів, установ та закладів Міністерства внутрішніх справ України» за рахунок зменшення видатків за бюджетними програмами: КПКВК 1002030 «Забезпечення виконання завдань та функцій Державної прикордонної служби України» на 122,2 млн грн; КПКВК 1003020 «Забезпечення виконання завдань та функцій Національної гвардії України» на 83,1 млн грн; КПКВК 1004020 «Забезпечення виконання завдань та функцій у сфері громадянства, імміграції та реєстрації фізичних осіб» на 24,4 млн грн; КПКВК 1006280 «Забезпечення діяльності сил цивільного захисту» на 185,8 млн грн; КПКВК 1007020 «Забезпечення діяльності органів та установ Національної поліції України» на 361,9 млн гривень.
 10. 10. 10 У проекті державного бюджету на 2021 рік обласним державним адміністраціям збільшено видатки на 30,3 млн грн, у тому числі на оплату праці – 24,8 млн грн, за рахунок відповідного зменшення видатків Національній соціальній сервісній службі України за бюджетною програмою КПКВК 2509010 «Керівництво та управління у сфері реалізації політики щодо соціального захисту населення та захисту прав дітей». Збільшено видатки Міністерству охорони здоров’я за бюджетною програмою КПКВК 2301550 "Реалізація пілотного проекту щодо зміни механізму фінансового забезпечення оперативного лікування з трансплантації органів та інших анатомічних матеріалів" на 389,9 млн грн за рахунок зменшення видатків за бюджетною програмою КПКВК 2301360 "Лікування громадян України за кордоном"; Міністерству охорони здоров’я збільшено видатки споживання за бюджетною програмою КПКВК 2308060 «Реалізація програми державних гарантій медичного обслуговування населення» на населення на 56 млн грн (для лікування пацієнтів у посттрансплантаційний період) за рахунок зменшення на відповідну суму видатків за бюджетною програмою КПКВК 2301400 «Забезпечення медичних заходів окремих державних програм та комплексних заходів програмного характеру». З метою фінансового забезпечення малих групових будинків та здійснення відповідних видатків в рамках законодавства змінено назву бюджетної програми за КПКВК 2511180 на: «Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на проектні, будівельно-ремонтні роботи, придбання житла та приміщень для розвитку сімейних та інших форм виховання, наближених до сімейних, підтримку малих групових будинків та забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа» та збільшено її розмір на 11,4 млн грн за рахунок відповідного зменшення за КПКВК 2501030 «Виплата деяких видів допомог, компенсацій, грошового забезпечення та оплата послуг окремим категоріям населення», за рахунок коштів якої здійснювались відповідні видатки. Також, в доопрацьованому законопроекті змінено назви бюджетних програм: - «Заходи із психологічної реабілітації, соціальної та професійної адаптації, забезпечення санаторно-курортним лікуванням постраждалих учасників Революції Гідності, учасників антитерористичної операції та осіб, які здійснювали заходи із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, членів сімей загиблих (померлих) таких осіб, виготовлення для них бланків посвідчень та нагрудних знаків» на «Заходи із психологічної реабілітації, соціальної та професійної адаптації, забезпечення санаторно-курортним лікуванням постраждалих учасників Революції Гідності, учасників антитерористичної операції та осіб, які здійснювали заходи із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях та членів їх сімей (при здійсненні заходів із психологічної реабілітації), членів сімей загиблих (померлих) таких
 11. 11. 11 осіб, виготовлення для них бланків посвідчень та нагрудних знаків»; - «Виробництво (створення) та розповсюдження фільмів патріотичного спрямування» на «Виробництво (створення) та розповсюдження патріотичних серіалів»; - «Повернення коштів, наданих з державного бюджету для кредитування окремих категорій громадян, які відповідно до чинного законодавства мають право на отримання таких кредитів на будівництво (придбання) житла, та науково-педагогічних і педагогічних працівників, і пеня» на «Повернення коштів, наданих з державного бюджету для кредитування окремих категорій громадян, які відповідно до законодавства мають право на отримання таких кредитів на будівництво (придбання) житла, та науково-педагогічних і педагогічних працівників, а також на будівництво (реконструкцію) і придбання житла для наукових, науково-педагогічних та педагогічних працівників, і пеня»; - «Підготовка кадрів, підвищення кваліфікації керівних працівників, спеціалістів державного управління, підготовка науково-педагогічних і наукових кадрів з питань стратегічних проблем внутрішньої і зовнішньої політики» на «Підготовка науково-педагогічних і наукових кадрів з питань стратегічних проблем внутрішньої і зовнішньої політики»; - «Забезпечення організації роботи Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти, Національного агентства кваліфікацій, освітнього омбудсмена, державна атестація та акредитація закладів освіти» на «Забезпечення організації роботи Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти, Національного агентства кваліфікацій, освітнього омбудсмена»; -«Пільговий проїзд студентів закладів фахової передвищої та вищої освіти і учнів закладів професійної (професійно-технічної) освіти у залізничному, автомобільному та водному транспорті» на «Пільговий проїзд учнів закладів професійної (професійно-технічної) освіти, студентів (курсантів невійськових) закладів фахової передвищої та вищої освіти у залізничному транспорті»; - «Надання пільгових довгострокових кредитів для здобуття вищої освіти» на «Надання пільгових довгострокових кредитів для здобуття фахової передвищої та вищої освіти»; - «Підвищення кваліфікації педагогічних та науково-педагогічних працівників, керівних працівників і спеціалістів харчової, переробної промисловості та агропромислового комплексу, медичних та фармацевтичних кадрів» на «Підвищення кваліфікації педагогічних та науково-педагогічних працівників, керівних працівників і спеціалістів державного управління, харчової, переробної промисловості та агропромислового комплексу, медичних та фармацевтичних кадрів». IV. За результатами доопрацювання проекту Закону України «Про Державний бюджет України на 2021 рік» до другого читання з урахуванням Бюджетних висновків Верховної Ради України збільшено ресурс місцевих бюджетів на 190,1 млн грн, у тому числі: – доходи місцевих бюджетів зменшено на 1 789,3 млн грн;
 12. 12. 12 – трансферти з державного бюджету місцевим бюджетам збільшено на 1 979,4 млн гривень. Зменшення доходів місцевих бюджетів пов’язано із відтермінуванням зростання з 1 липня до 1 грудня 2021 року мінімальної заробітної плати у місячному розмірі 6 500 гривень. При визначенні обсягу трансфертів враховано: – збільшення базової дотації на 12,3 млн грн; – збільшення реверсної дотації на 2,9 млн гривень. При доопрацюванні внесено зміни в додаток № 5 до законопроекту, пов’язані з уточненням назв місцевих бюджетів адміністративно-територіальних одиниць, врахуванням чисельності населення населених пунктів у зв’язку із зміною статусу адміністративно-територіальних одиниць, зміною сплати податку на доходи фізичних осіб підприємствами, які здійснюють свою діяльність у зоні відчуження та у зоні безумовного (обов’язкового) відселення, зміною надходження податку на доходи фізичних осіб та податку на прибуток підприємств у зв’язку із зміною місцезнаходження суб’єктів господарювання – платників податків відповідно до статті 100 Бюджетного кодексу України. У зв’язку з уточненням фактичного контингенту учнів станом на 05.09.2020 також уточнено у додатках № 5 та № 6 до законопроекту обсяги освітньої субвенції та додаткової дотації на здійснення переданих з державного бюджету видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров’я у розрізі місцевих бюджетів. Основні зміни, що відбулися у розрахунку освітньої субвенції до другого читання: – підставлено фактичний контингент учнів станом на 05.09.2020 за даними статистичних форм ЗНЗ-1 та ЗНЗ-2, а також контингент студентів коледжів станом на 01.10.2020 за даними ЄДЕБО. Кількість учнів порівняно з прогнозом виявилась меншою на 0,92%, контингент коледжів скоротився на 11,5%, що зумовило зменшення «тіла» субвенції; – повернуто обсяг щорічної грошової винагороди за сумлінну працю для керівників та вчителів до розміру 100% посадового окладу (на І читання було 86%), розмір інших надбавок у складі зарплати до 19% (на І читання було 18,5%); – переглянуто коефіцієнт поділу класів на групи. Крім того, у зв’язку зі зміною адміністративно-територіального устрою, застосовано новий підхід, що визначає коефіцієнт поділу класів на групи, наближені до фактичної наповнюваності класів територіальної громади. Також, при визначенні обсягу трансфертів враховано:  збільшення субвенції на проектні, будівельно-ремонтні роботи, придбання житла та приміщень для розвитку сімейних та інших форм виховання, наближених до сімейних, підтримку малих групових будинків та забезпечення
 13. 13. 13 житлом дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа на 11,4 млн гривень;  зменшення: – освітньої субвенції на 2 859,6 млн грн; – додаткової дотації з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення переданих з державного бюджету видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров’я на 2 000,0 млн грн; – субвенції на розвиток мережі центрів надання адміністративних послуг на 258,8 млн грн;  передбачення нових субвенцій на: – здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій – 6 000,0 млн грн (по загальному фонду – 2 661,7 млн грн та спеціальному фонду – 3 338,4 млн грн); – реалізацію заходів, спрямованих на підвищення доступності широкосмугового доступу до Інтернету в сільській місцевості – 500,0 млн грн; – створення центрів культурних послуг – 300,0 млн грн; – створення мережі спеціалізованих служб підтримки осіб, які постраждали від домашнього насильства та/або насильства за ознакою статі – 274,2 млн гривень. У зв’язку зі зміною обсягів міжбюджетних трансфертів з державного бюджету місцевим бюджетам на 2021 рік при доопрацюванні уточнено додаток № 6 до законопроекту. Також при доопрацюванні законопроекту зменшено на 4 860,0 млн грн за загальним фондом видатки розвитку за бюджетною програмою «Державний фонд регіонального розвитку» (у зв’язку із передбаченням субвенції на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій). Міністр Сергій МАРЧЕНКО "____" листопада 2020 року

×