SlideShare a Scribd company logo

Monitoring_77.pdf

Щомісячний моніторинг сприяння торгівлі в Україні №77

1 of 10
Download to read offline
Моніторинг сприяння
торгівлі в Україні
Період моніторингу:
Січень - лютий 2023 року
Випуск № 77
Березень 2023
2
Шановні читачі!
Перед Вами черговий випуск Інформаційного бюлетеня «Моніторинг
сприяння торгівлі в Україні», продукт Інституту економічних
досліджень та політичних консультацій, який публікується за
підтримки Європейського союзу, МФ “Відродження” та ATLAS Network у
рамках проекту “Підтримка громадської ініціативи “За чесну та
прозору митницю”. Ми прагнемо надати Вам найсвіжішу та найбільш
актуальну інформацію стосовно стану реалізації митної реформи та
впровадження заходів сприяння міжнародній торгівлі в Україні.
Тому для нас дуже важлива Ваша думка, відгуки та побажання щодо
комунікаційних зв'язків та методів надання інформації на адресу:
customs@ier.kyiv.ua
Інститут економічних досліджень та політичних консультацій 3
Зміст
Нормативно-правові акти, що набрали чинності........................................................................... 4
Уточнено порядок оформлення міжнародних та експрес-відправлень заповнення ……………………………………… 4
Внесені зміни у перелік товарів, ввезення яких в Україну здійснюється без надання забезпечення
сплати митних платежів………………………………………………………………………………………………………………………………………...4
Внесені зміни порядку митного контролю та митного оформлення окремих товарів………………………….……….… 5
Проекти нормативно-правових актів………....................................................................................... 6
Пропонується зробити можливим використання режиму спільного транзиту для внутрішніх перевезень
вантажів під митним контролем територією України…………………………………………………………………………...……………. 7
Пропонуються зміни до Митного кодексу в частині поширення системи NCTS на транскордонні
перевезення та перевезення товарів внутрішнім транзитом………...………………………………………….……………………..… 7
Новини.............................................................................................................................................. 8
На кордоні України та Румунії запрацював новий пункт пропуску………………………………………………...…………………… 8
Європейська комісія високо оцінює результати наближення України до митного союзу…………………………...……. 8
4
НОРМАТИВНО - ПРАВОВІ АКТИ, ЩО НАБРАЛИ ЧИННОСТІ
Уточнено порядок оформлення
міжнародних та експрес-відправлень
Наказ Міністерства фінансів України № 6 від 04 січня
2023 року «Про оформлення міжнародних
поштових та експрес-відправлень і затвердження
Змін до Порядку заповнення митних декларацій за
формою єдиного адміністративного документа»
Міністерство фінансів відповідним наказом наповнює
підзаконну нормативну базу, необхідну для
повноцінного функціонування реєстру міжнародних
поштових та експрес-відправлень, форму якого було
затверджено постановою Кабінету Міністрів України
від 27 грудня 2022 року № 1458.
Відповідним порядком, зокрема, встановлено
правила заповнення та відправлення міжнародних
поштових та експрес-відправлень. З метою виконання
зазначеної постанови наказом затверджено:
- Порядок та умови здійснення митного контролю і
митного оформлення товарів, що переміщуються
(пересилаються) в міжнародних поштових та експрес-
відправленнях;
Порядок визначення та обладнання центральних
(регіональних) сортувальних станцій;
Порядок заповнення митної декларації М-16;
Порядок заповнення реєстрів (тимчасового та додат-
кового) міжнародних поштових та експрес-
відправлень і внесення змін до таких реєстрів.
Зміни до Порядку заповнення митних декларацій за
формою єдиного адміністративного документа,
затвердженого наказом Міністерства фінансів від 30
травня 2012 року № 651.
затвердженого наказом Міністерства фінансів від 30
травня 2012 року № 651.
Джерело: http://surl.li/fglsy
Внесені зміни у перелік товарів, ввезення
яких в Україну здійснюється без надання
митним органам забезпечення сплати
митних платежів
Постанова Кабінету Міністрів України від 31 січня
2023 року № 80 «Про внесення змін до постанови
Кабінету Міністрів України від 27 вересня 2022 р. №
1091»
Уряд вніс зміни до переліку окремих товарів, увезен-
ня яких на митну територію України та/або
переміщення територією України транзитом здійсню-
ється без надання митним органам забезпечення
сплати митних платежів.
До переліку додано, зокрема, такі товари, як: паливо,
різноманітні генераторні установки, трансформатори,
запчастини до них, інша продукція і товари, необхідні
для відновлення та ремонту інфраструктури підпри-
ємств, які займаються виробництвом, передачею,
розподілом електричної енергії. Перелік містить
значну кількість позицій відповідно до УКТ ЗЕД, які
наведено у виносці1
. Це положення постанови
втратить чинність 1 травня 2023 року.
Також до зазначеного переліку додали широкий
спектр товарів (крім алкоголю, тютюнових виробів
тощо), які ввозяться в Україну громадськими об’єд-
наннями та/або благодійними організаціями, які
мають статус неприбутковості, з метою їх подальшої
безоплатної передачі оборонцям України.
Плата за виконання митних формальностей щодо
таких товарів поза місцем розташування митних
органів або поза робочим часом, установленим для
них, не справляється.
Інститут економічних досліджень та політичних консультацій 5
НОРМАТИВНО - ПРАВОВІ АКТИ, ЩО НАБРАЛИ ЧИННОСТІ
Документ ухвалено з метою спрощення та приско-
рення оформлення відповідних вантажів та зменшен-
ня фінансового навантаження на громадські та
благодійні неприбуткові організації, при ввезенні
ними відповідної продукції для потреб оборони.
Джерело: http://surl.li/fglsr
Внесені зміни до порядку митного
контролю та митного оформлення
окремих товарів
Постанова Кабінету Міністрів України від 20 січня
2023 року № 47 «Про внесення змін до деяких
постанов Кабінету Міністрів України з питань
митного контролю і митного оформлення»
Уряд вніс деякі зміни в процедури митного контролю
та митного оформлення вантажів.
Зокрема, у положенні про митні декларації (яке
затверджено постановою Кабінету Міністрів України
від 21 травня 2012 р. № 450), з метою застосування
електронного обміну були внесені технічні правки.
Інші зміни стосуються особливостей та порядку
поставок товарів, які здійснюються без надання
митним органам забезпечення сплати митних
платежів.
Також внесені зміни до Типової технологічної схеми
пропуску через державний кордон осіб, автомобіль-
них, залізничних, водних та повітряних транспортних
засобів перевізників і товарів, що переміщуються
ними, затвердженої постановою Кабінету Міністрів
України від 21 травня 2012 р. № 451.
Джерело: http://surl.li/fglwo
2710 19 93 00, 3914 00 00 00, 7020 00 80 00, 7225 11 00 00, 7325 10 00 00, 7605 11 00 00, 7607 (тільки для промислового використання),
8407 90 10 00, 8407 90 80 00, 8407 90 90 00, 8408 90 41 00, 8408 90 43 00, 8408 90 45 00, 8408 90 47 00, 8408 90 61 00, 8408 90 65 00, 8408
90 67 00, 8408 90 81 00, 8408 90 85 90, 8408 90 89 90, 8421 21 00 00, 8421 99 90 00, 8481 80 59 00, 8501 61 80 90, 8501 62 00 90, 8501 63 00
90, 8501 64 00 00, 8502 (електрогенераторні установки), 8503 00, 8504 (трансформатори, частини трансформаторів, інвертори, крім 8504
21 00 00, 8504 22 10 00, 8504 22 90 00, 8504 23 00 00, 8504 31 21 00, 8504 31 29 00, 8504 31 80 00, 8504 32 00 90, 8504 50 95 90, та товарів
цивільної авіації), 8507 20 (крім товарів цивільної авіації), 8507 30, 8507 40 00 00, 8507 50 00 00, 8507 60 00 00, 8507 80 00 00, 8507 90
(крім товарів цивільної авіації), 8517 62 00 00, 8517 69 90 00, 8517 70 00 90, 8535, 8536, 8537, 8546, 8547 90 00 00, 9014 80 00 00, 9025 19
80 98.
6
ПРОЄКТИ НОРМАТИВНО - ПРАВОВИХ АКТІВ
Пропонується зробити можливим
використання режиму спільного
транзиту для внутрішніх перевезень
вантажів під митним контролем тери-
торією України
Проект Закону реєстр № 9014 від 14.02.2023 року
«Про внесення змін до Митного кодексу України
щодо використання митних декларацій та
електронної транзитної системи, передбачених
Конвенцією про процедуру спільного транзиту,
для здійснення транзиту на умовах цього Кодек-
су»
Дата реєстрації: 14 лютого 2023 року
Ініціатор: народні депутати України
Законопроєктом пропонується: регламентувати
використання митних декларацій та електронної
транзитної системи, запроваджених унаслідок
приєднання України до NCTS (Конвенції про
процедуру спільного транзиту) для здійснення не
лише транскордонних перевезень вантажів (що
вже реалізовано), а також і для внутрішніх переве-
зень вантажів під митним контролем територією
України. Поширити можливість використання
вищевказаних митних декларацій та електронної
транзитної системи на перевезення консолідова-
них вантажів, до об’єктів підприємств, визначених
в авторизаціях на застосування спрощень
«процедура випуску за місцезнаходженням» та
«процедура спрощеного декларування»; надати
можливість підприємствам-суб’єктам зовнішньо-
економічної діяльності (підприємствам), їх декла-
рантам або уповноваженим особам періодично, за
запитом із використанням механізму "єдиного
вікна", отримувати з інформаційних систем
Держмитслужби відомості з митних декларацій,
оформлених ними та або в яких підприємство
вказане одержувачем.
Джерело http://surl.li/fgkrx
Пропонуються зміни до Митного
кодексу в частині поширення системи
NCTS на перевезення товарів
внутрішнім транзитом
Проект Закону України реєстр № 9014-1 від
28.02.2023 «Про внесення змін до Митного
кодексу України щодо використання митних
декларацій та електронної транзитної системи,
передбачених Конвенцією про процедуру
спільного транзиту, для здійснення транзиту на
умовах цього Кодексу»
Дата реєстрації: 28 лютого 2023 року
Ініціатор: народні депутати України
Законопроєкт спрямований на поширення можли-
вості використання митних декларацій та елект-
ронної транзитної системи, запроваджених
унаслідок приєднання України до NCTS (Конвенції
про процедуру спільного транзиту) для здійснення
транскордонних перевезень, на перевезення
товарів внутрішнім транзитом, а також запрова-
дження європейської практики використання
електронної транзитної системи, зокрема для
транзитних спрощень «статус авторизованого
вантажовідправника МДП» та «статус авторизова-
ного вантажоодержувача МДП», що сприятиме
надалі інтеграції України в митну систему Європей-
ського Союзу та пришвидшенню виконання
митних формальностей та процедур. Цей законо-
проєкт є альтернативним до законопроєкту №
9014 та пропонує вдосконалити запропоновані
законопроєктом № 9014 зміни до Митного кодек-

Recommended

More Related Content

Similar to Monitoring_77.pdf

Розділ IV. Стабілізація макроекономічної ситуації та реформування економіки П...
Розділ IV. Стабілізація макроекономічної ситуації та реформування економіки П...Розділ IV. Стабілізація макроекономічної ситуації та реформування економіки П...
Розділ IV. Стабілізація макроекономічної ситуації та реформування економіки П...Viktor Halasiuk, PhD
 
Дорожня Карта євроінтеграційних реформ
Дорожня Карта євроінтеграційних реформДорожня Карта євроінтеграційних реформ
Дорожня Карта євроінтеграційних реформUAReforms
 

Similar to Monitoring_77.pdf (20)

Щомісячний моніторинг сприяння торгівлі в Україні №54 (лютий-березень 2020)
Щомісячний моніторинг сприяння торгівлі в Україні №54 (лютий-березень 2020)Щомісячний моніторинг сприяння торгівлі в Україні №54 (лютий-березень 2020)
Щомісячний моніторинг сприяння торгівлі в Україні №54 (лютий-березень 2020)
 
Щомісячний моніторинг сприяння торгівлі в Україні №41
Щомісячний моніторинг сприяння торгівлі в Україні №41Щомісячний моніторинг сприяння торгівлі в Україні №41
Щомісячний моніторинг сприяння торгівлі в Україні №41
 
Щомісячний моніторинг сприяння торгівлі в Україні № 64
Щомісячний моніторинг сприяння торгівлі в Україні № 64Щомісячний моніторинг сприяння торгівлі в Україні № 64
Щомісячний моніторинг сприяння торгівлі в Україні № 64
 
Monitoring_72.pdf
Monitoring_72.pdfMonitoring_72.pdf
Monitoring_72.pdf
 
Щомісячний моніторинг сприяння торгівлі в Україні №58
Щомісячний моніторинг сприяння торгівлі в Україні №58Щомісячний моніторинг сприяння торгівлі в Україні №58
Щомісячний моніторинг сприяння торгівлі в Україні №58
 
Щомісячний моніторинг сприяння торгівлі в Україні № 68
Щомісячний моніторинг сприяння торгівлі в Україні № 68Щомісячний моніторинг сприяння торгівлі в Україні № 68
Щомісячний моніторинг сприяння торгівлі в Україні № 68
 
Щомісячний моніторинг сприяння торгівлі в Україні №52 (січень 2020)
Щомісячний моніторинг сприяння торгівлі в Україні №52 (січень 2020)Щомісячний моніторинг сприяння торгівлі в Україні №52 (січень 2020)
Щомісячний моніторинг сприяння торгівлі в Україні №52 (січень 2020)
 
Щомісячний моніторинг сприяння торгівлі в Україні №32
Щомісячний моніторинг сприяння торгівлі в Україні №32Щомісячний моніторинг сприяння торгівлі в Україні №32
Щомісячний моніторинг сприяння торгівлі в Україні №32
 
Щомісячний моніторинг сприяння торгівлі в Україні №59
Щомісячний моніторинг сприяння торгівлі в Україні №59Щомісячний моніторинг сприяння торгівлі в Україні №59
Щомісячний моніторинг сприяння торгівлі в Україні №59
 
Monitoring_82.pdf
Monitoring_82.pdfMonitoring_82.pdf
Monitoring_82.pdf
 
Щомісячний моніторинг сприяння торгівлі в Україні №60
 Щомісячний моніторинг сприяння торгівлі в Україні №60 Щомісячний моніторинг сприяння торгівлі в Україні №60
Щомісячний моніторинг сприяння торгівлі в Україні №60
 
Моніторинг сприяння торгівлі в Україні № 66
Моніторинг сприяння торгівлі в Україні № 66Моніторинг сприяння торгівлі в Україні № 66
Моніторинг сприяння торгівлі в Україні № 66
 
Щомісячний моніторинг сприяння торгівлі в Україні № 63
Щомісячний моніторинг сприяння торгівлі в Україні № 63Щомісячний моніторинг сприяння торгівлі в Україні № 63
Щомісячний моніторинг сприяння торгівлі в Україні № 63
 
Щомісячний моніторинг сприяння торгівлі в Україні №47 (лютий-травень, 2019)
Щомісячний моніторинг сприяння торгівлі в Україні №47 (лютий-травень, 2019)Щомісячний моніторинг сприяння торгівлі в Україні №47 (лютий-травень, 2019)
Щомісячний моніторинг сприяння торгівлі в Україні №47 (лютий-травень, 2019)
 
Щомісячний моніторинг сприяння торгівлі в Україні №40
Щомісячний моніторинг сприяння торгівлі в Україні №40Щомісячний моніторинг сприяння торгівлі в Україні №40
Щомісячний моніторинг сприяння торгівлі в Україні №40
 
Щомісячний моніторинг сприяння торгівлі в Україні №67
Щомісячний моніторинг сприяння торгівлі в Україні №67Щомісячний моніторинг сприяння торгівлі в Україні №67
Щомісячний моніторинг сприяння торгівлі в Україні №67
 
Моніторинг. Випуск 69
Моніторинг. Випуск 69Моніторинг. Випуск 69
Моніторинг. Випуск 69
 
Розділ IV. Стабілізація макроекономічної ситуації та реформування економіки П...
Розділ IV. Стабілізація макроекономічної ситуації та реформування економіки П...Розділ IV. Стабілізація макроекономічної ситуації та реформування економіки П...
Розділ IV. Стабілізація макроекономічної ситуації та реформування економіки П...
 
Дорожня Карта євроінтеграційних реформ
Дорожня Карта євроінтеграційних реформДорожня Карта євроінтеграційних реформ
Дорожня Карта євроінтеграційних реформ
 
Щомісячний моніторинг сприяння торгівлі в Україні №42 (жовтень 2018)
Щомісячний моніторинг сприяння торгівлі в Україні №42 (жовтень 2018)Щомісячний моніторинг сприяння торгівлі в Україні №42 (жовтень 2018)
Щомісячний моніторинг сприяння торгівлі в Україні №42 (жовтень 2018)
 

More from Інститут економічних досліджень та політичних консультацій

More from Інститут економічних досліджень та політичних консультацій (20)

Моніторинг відбудови №6 (повоєнна відбудова України)
Моніторинг відбудови №6 (повоєнна відбудова України)Моніторинг відбудови №6 (повоєнна відбудова України)
Моніторинг відбудови №6 (повоєнна відбудова України)
 
Monthly Economic Monitoring of Ukraine No.229, February 2024
Monthly Economic Monitoring of Ukraine No.229, February 2024Monthly Economic Monitoring of Ukraine No.229, February 2024
Monthly Economic Monitoring of Ukraine No.229, February 2024
 
NRES_November_2023_FINAL_EN.pdf
NRES_November_2023_FINAL_EN.pdfNRES_November_2023_FINAL_EN.pdf
NRES_November_2023_FINAL_EN.pdf
 
NRES_January_2024_ua_FINAL (1).pdf
NRES_January_2024_ua_FINAL (1).pdfNRES_January_2024_ua_FINAL (1).pdf
NRES_January_2024_ua_FINAL (1).pdf
 
Україна_після_перемоги_Економічна_політика.pdf
Україна_після_перемоги_Економічна_політика.pdfУкраїна_після_перемоги_Економічна_політика.pdf
Україна_після_перемоги_Економічна_політика.pdf
 
Monitoring_84.pdf
Monitoring_84.pdfMonitoring_84.pdf
Monitoring_84.pdf
 
MEMU_Jan2024_228 (1).pdf
MEMU_Jan2024_228 (1).pdfMEMU_Jan2024_228 (1).pdf
MEMU_Jan2024_228 (1).pdf
 
MEMU_Jan2024_228 En.pdf
MEMU_Jan2024_228 En.pdfMEMU_Jan2024_228 En.pdf
MEMU_Jan2024_228 En.pdf
 
_NRES_November_2023_FINAL_UA.pdf
_NRES_November_2023_FINAL_UA.pdf_NRES_November_2023_FINAL_UA.pdf
_NRES_November_2023_FINAL_UA.pdf
 
MEMU_Jan2024_228.pdf
MEMU_Jan2024_228.pdfMEMU_Jan2024_228.pdf
MEMU_Jan2024_228.pdf
 
NRES_Cherkasy-Oblast_November_2023_FINAL.pdf
NRES_Cherkasy-Oblast_November_2023_FINAL.pdfNRES_Cherkasy-Oblast_November_2023_FINAL.pdf
NRES_Cherkasy-Oblast_November_2023_FINAL.pdf
 
NRES_Cherkasy-Oblast_October_2023_FINAL.pdf
NRES_Cherkasy-Oblast_October_2023_FINAL.pdfNRES_Cherkasy-Oblast_October_2023_FINAL.pdf
NRES_Cherkasy-Oblast_October_2023_FINAL.pdf
 
BB NRES_Kyiv-Oblast_November_2023_FINAL.pdf
BB NRES_Kyiv-Oblast_November_2023_FINAL.pdfBB NRES_Kyiv-Oblast_November_2023_FINAL.pdf
BB NRES_Kyiv-Oblast_November_2023_FINAL.pdf
 
NRES_Kyiv-Oblast_October_2023_FINAL.pdf
NRES_Kyiv-Oblast_October_2023_FINAL.pdfNRES_Kyiv-Oblast_October_2023_FINAL.pdf
NRES_Kyiv-Oblast_October_2023_FINAL.pdf
 
_NRES_November_2023_FINAL.pdf
_NRES_November_2023_FINAL.pdf_NRES_November_2023_FINAL.pdf
_NRES_November_2023_FINAL.pdf
 
2023_NRES_Septembert_FINAL_UA.pdf
2023_NRES_Septembert_FINAL_UA.pdf2023_NRES_Septembert_FINAL_UA.pdf
2023_NRES_Septembert_FINAL_UA.pdf
 
_Звіт Наш_кордон № 6_грудень 2023_ final.pdf
_Звіт Наш_кордон № 6_грудень 2023_ final.pdf_Звіт Наш_кордон № 6_грудень 2023_ final.pdf
_Звіт Наш_кордон № 6_грудень 2023_ final.pdf
 
Онлайн_опитування_27_час_очікування_на_кордоні_final.pdf
Онлайн_опитування_27_час_очікування_на_кордоні_final.pdfОнлайн_опитування_27_час_очікування_на_кордоні_final.pdf
Онлайн_опитування_27_час_очікування_на_кордоні_final.pdf
 
_Звіт Наш_кордон № 6_грудень 2023_ final_3.pdf
_Звіт Наш_кордон № 6_грудень 2023_ final_3.pdf_Звіт Наш_кордон № 6_грудень 2023_ final_3.pdf
_Звіт Наш_кордон № 6_грудень 2023_ final_3.pdf
 
_Звіт Наш_кордон № 6_грудень 2023_ final2.pdf
_Звіт Наш_кордон № 6_грудень 2023_ final2.pdf_Звіт Наш_кордон № 6_грудень 2023_ final2.pdf
_Звіт Наш_кордон № 6_грудень 2023_ final2.pdf
 

Monitoring_77.pdf

  • 1. Моніторинг сприяння торгівлі в Україні Період моніторингу: Січень - лютий 2023 року Випуск № 77 Березень 2023
  • 2. 2 Шановні читачі! Перед Вами черговий випуск Інформаційного бюлетеня «Моніторинг сприяння торгівлі в Україні», продукт Інституту економічних досліджень та політичних консультацій, який публікується за підтримки Європейського союзу, МФ “Відродження” та ATLAS Network у рамках проекту “Підтримка громадської ініціативи “За чесну та прозору митницю”. Ми прагнемо надати Вам найсвіжішу та найбільш актуальну інформацію стосовно стану реалізації митної реформи та впровадження заходів сприяння міжнародній торгівлі в Україні. Тому для нас дуже важлива Ваша думка, відгуки та побажання щодо комунікаційних зв'язків та методів надання інформації на адресу: customs@ier.kyiv.ua
  • 3. Інститут економічних досліджень та політичних консультацій 3 Зміст Нормативно-правові акти, що набрали чинності........................................................................... 4 Уточнено порядок оформлення міжнародних та експрес-відправлень заповнення ……………………………………… 4 Внесені зміни у перелік товарів, ввезення яких в Україну здійснюється без надання забезпечення сплати митних платежів………………………………………………………………………………………………………………………………………...4 Внесені зміни порядку митного контролю та митного оформлення окремих товарів………………………….……….… 5 Проекти нормативно-правових актів………....................................................................................... 6 Пропонується зробити можливим використання режиму спільного транзиту для внутрішніх перевезень вантажів під митним контролем територією України…………………………………………………………………………...……………. 7 Пропонуються зміни до Митного кодексу в частині поширення системи NCTS на транскордонні перевезення та перевезення товарів внутрішнім транзитом………...………………………………………….……………………..… 7 Новини.............................................................................................................................................. 8 На кордоні України та Румунії запрацював новий пункт пропуску………………………………………………...…………………… 8 Європейська комісія високо оцінює результати наближення України до митного союзу…………………………...……. 8
  • 4. 4 НОРМАТИВНО - ПРАВОВІ АКТИ, ЩО НАБРАЛИ ЧИННОСТІ Уточнено порядок оформлення міжнародних та експрес-відправлень Наказ Міністерства фінансів України № 6 від 04 січня 2023 року «Про оформлення міжнародних поштових та експрес-відправлень і затвердження Змін до Порядку заповнення митних декларацій за формою єдиного адміністративного документа» Міністерство фінансів відповідним наказом наповнює підзаконну нормативну базу, необхідну для повноцінного функціонування реєстру міжнародних поштових та експрес-відправлень, форму якого було затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 27 грудня 2022 року № 1458. Відповідним порядком, зокрема, встановлено правила заповнення та відправлення міжнародних поштових та експрес-відправлень. З метою виконання зазначеної постанови наказом затверджено: - Порядок та умови здійснення митного контролю і митного оформлення товарів, що переміщуються (пересилаються) в міжнародних поштових та експрес- відправленнях; Порядок визначення та обладнання центральних (регіональних) сортувальних станцій; Порядок заповнення митної декларації М-16; Порядок заповнення реєстрів (тимчасового та додат- кового) міжнародних поштових та експрес- відправлень і внесення змін до таких реєстрів. Зміни до Порядку заповнення митних декларацій за формою єдиного адміністративного документа, затвердженого наказом Міністерства фінансів від 30 травня 2012 року № 651. затвердженого наказом Міністерства фінансів від 30 травня 2012 року № 651. Джерело: http://surl.li/fglsy Внесені зміни у перелік товарів, ввезення яких в Україну здійснюється без надання митним органам забезпечення сплати митних платежів Постанова Кабінету Міністрів України від 31 січня 2023 року № 80 «Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 27 вересня 2022 р. № 1091» Уряд вніс зміни до переліку окремих товарів, увезен- ня яких на митну територію України та/або переміщення територією України транзитом здійсню- ється без надання митним органам забезпечення сплати митних платежів. До переліку додано, зокрема, такі товари, як: паливо, різноманітні генераторні установки, трансформатори, запчастини до них, інша продукція і товари, необхідні для відновлення та ремонту інфраструктури підпри- ємств, які займаються виробництвом, передачею, розподілом електричної енергії. Перелік містить значну кількість позицій відповідно до УКТ ЗЕД, які наведено у виносці1 . Це положення постанови втратить чинність 1 травня 2023 року. Також до зазначеного переліку додали широкий спектр товарів (крім алкоголю, тютюнових виробів тощо), які ввозяться в Україну громадськими об’єд- наннями та/або благодійними організаціями, які мають статус неприбутковості, з метою їх подальшої безоплатної передачі оборонцям України. Плата за виконання митних формальностей щодо таких товарів поза місцем розташування митних органів або поза робочим часом, установленим для них, не справляється.
  • 5. Інститут економічних досліджень та політичних консультацій 5 НОРМАТИВНО - ПРАВОВІ АКТИ, ЩО НАБРАЛИ ЧИННОСТІ Документ ухвалено з метою спрощення та приско- рення оформлення відповідних вантажів та зменшен- ня фінансового навантаження на громадські та благодійні неприбуткові організації, при ввезенні ними відповідної продукції для потреб оборони. Джерело: http://surl.li/fglsr Внесені зміни до порядку митного контролю та митного оформлення окремих товарів Постанова Кабінету Міністрів України від 20 січня 2023 року № 47 «Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України з питань митного контролю і митного оформлення» Уряд вніс деякі зміни в процедури митного контролю та митного оформлення вантажів. Зокрема, у положенні про митні декларації (яке затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 21 травня 2012 р. № 450), з метою застосування електронного обміну були внесені технічні правки. Інші зміни стосуються особливостей та порядку поставок товарів, які здійснюються без надання митним органам забезпечення сплати митних платежів. Також внесені зміни до Типової технологічної схеми пропуску через державний кордон осіб, автомобіль- них, залізничних, водних та повітряних транспортних засобів перевізників і товарів, що переміщуються ними, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 21 травня 2012 р. № 451. Джерело: http://surl.li/fglwo 2710 19 93 00, 3914 00 00 00, 7020 00 80 00, 7225 11 00 00, 7325 10 00 00, 7605 11 00 00, 7607 (тільки для промислового використання), 8407 90 10 00, 8407 90 80 00, 8407 90 90 00, 8408 90 41 00, 8408 90 43 00, 8408 90 45 00, 8408 90 47 00, 8408 90 61 00, 8408 90 65 00, 8408 90 67 00, 8408 90 81 00, 8408 90 85 90, 8408 90 89 90, 8421 21 00 00, 8421 99 90 00, 8481 80 59 00, 8501 61 80 90, 8501 62 00 90, 8501 63 00 90, 8501 64 00 00, 8502 (електрогенераторні установки), 8503 00, 8504 (трансформатори, частини трансформаторів, інвертори, крім 8504 21 00 00, 8504 22 10 00, 8504 22 90 00, 8504 23 00 00, 8504 31 21 00, 8504 31 29 00, 8504 31 80 00, 8504 32 00 90, 8504 50 95 90, та товарів цивільної авіації), 8507 20 (крім товарів цивільної авіації), 8507 30, 8507 40 00 00, 8507 50 00 00, 8507 60 00 00, 8507 80 00 00, 8507 90 (крім товарів цивільної авіації), 8517 62 00 00, 8517 69 90 00, 8517 70 00 90, 8535, 8536, 8537, 8546, 8547 90 00 00, 9014 80 00 00, 9025 19 80 98.
  • 6. 6 ПРОЄКТИ НОРМАТИВНО - ПРАВОВИХ АКТІВ Пропонується зробити можливим використання режиму спільного транзиту для внутрішніх перевезень вантажів під митним контролем тери- торією України Проект Закону реєстр № 9014 від 14.02.2023 року «Про внесення змін до Митного кодексу України щодо використання митних декларацій та електронної транзитної системи, передбачених Конвенцією про процедуру спільного транзиту, для здійснення транзиту на умовах цього Кодек- су» Дата реєстрації: 14 лютого 2023 року Ініціатор: народні депутати України Законопроєктом пропонується: регламентувати використання митних декларацій та електронної транзитної системи, запроваджених унаслідок приєднання України до NCTS (Конвенції про процедуру спільного транзиту) для здійснення не лише транскордонних перевезень вантажів (що вже реалізовано), а також і для внутрішніх переве- зень вантажів під митним контролем територією України. Поширити можливість використання вищевказаних митних декларацій та електронної транзитної системи на перевезення консолідова- них вантажів, до об’єктів підприємств, визначених в авторизаціях на застосування спрощень «процедура випуску за місцезнаходженням» та «процедура спрощеного декларування»; надати можливість підприємствам-суб’єктам зовнішньо- економічної діяльності (підприємствам), їх декла- рантам або уповноваженим особам періодично, за запитом із використанням механізму "єдиного вікна", отримувати з інформаційних систем Держмитслужби відомості з митних декларацій, оформлених ними та або в яких підприємство вказане одержувачем. Джерело http://surl.li/fgkrx Пропонуються зміни до Митного кодексу в частині поширення системи NCTS на перевезення товарів внутрішнім транзитом Проект Закону України реєстр № 9014-1 від 28.02.2023 «Про внесення змін до Митного кодексу України щодо використання митних декларацій та електронної транзитної системи, передбачених Конвенцією про процедуру спільного транзиту, для здійснення транзиту на умовах цього Кодексу» Дата реєстрації: 28 лютого 2023 року Ініціатор: народні депутати України Законопроєкт спрямований на поширення можли- вості використання митних декларацій та елект- ронної транзитної системи, запроваджених унаслідок приєднання України до NCTS (Конвенції про процедуру спільного транзиту) для здійснення транскордонних перевезень, на перевезення товарів внутрішнім транзитом, а також запрова- дження європейської практики використання електронної транзитної системи, зокрема для транзитних спрощень «статус авторизованого вантажовідправника МДП» та «статус авторизова- ного вантажоодержувача МДП», що сприятиме надалі інтеграції України в митну систему Європей- ського Союзу та пришвидшенню виконання митних формальностей та процедур. Цей законо- проєкт є альтернативним до законопроєкту № 9014 та пропонує вдосконалити запропоновані законопроєктом № 9014 зміни до Митного кодек-
  • 7. Інститут економічних досліджень та політичних консультацій 7 ПРОЄКТИ НОРМАТИВНО - ПРАВОВИХ АКТІВ су України в частині використання митних деклара- цій та електронної транзитної системи для внутріш- ніх перевезень, а також імплементувати в націона- льне митне законодавство низки положень митного законодавства Європейського Союзу, пов’язаних із транзитними переміщеннями товарів та застосуван- ням транзитних спрощень. Зокрема, пропонується:  встановити, що транзитна митна декларація та електронна транзитна система можуть викорис- товуватись для виконання митних формально- стей та забезпечення контролю за транзитними переміщеннями між митними органами Украї- ни;  дозволити при переміщенні товарів внутрішнім транзитом використання передбаченого Конвен- цією транзитного спрощення підприємством, яке отримало відповідну авторизацію на засто- сування такого спрощення в рамках транскор- донних переміщень;  регламентувати правила подання митної декларації для поміщення товарів у митний режим транзиту, у тому числі й для консолідова- них вантажів;  запровадити обов’язкову ідентифікацію товарів під час їх поміщення в митний режим транзиту шляхом пломбування транспортних засобів, контейнерів або окремих пакувань, що відпові- дає митному законодавству ЄC;  імплементувати в національне митне законодав- ство такі транзитні спрощення, як «статус авторизованого вантажовідправника МДП» та «статус авторизованого вантажоодержувача МДП», а також визначити обов’язкові умови надання авторизацій на застосування таких спрощень;  поширити можливість використання об’єктів підприємств, визначених в авторизаціях на застосування вищевказаних спрощень, при пред’явлені митному органу товарів, декларан- том яких є підприємство, якому надано автори- зацію на застосування спрощення «процедура випуску за місцезнаходженням»; виокремити випадки, при яких не подається попередня митна декларація; уточнити правила надання митним органом інформації щодо здійснених митних оформлень; поширити можливість здійснення митного контролю товарів у першо- черговому порядку на товари, що переміщують- ся на умовах Конвенції про процедуру спільного транзиту. Ухвалення законопроєкту на думку авторів наблизить митне законодавство України до законо- давства ЄС; врегулює питання використання митних декларацій та електронної транзитної системи, передбачених Конвенцією про процедуру спільного транзиту, для здійснення внутрішніх перевезень вантажів під митним контролем територією України; дозволить імплементувати в національне митне законодавство такі транзитні спрощення, як «статус авторизованого вантажовідправника МДП» та «статус авторизованого вантажоодержувача МДП», які дозволять підприємству поміщувати товари в митний режим транзиту на умовах Митної конвенції про міжнародне перевезення вантажів із застосу- ванням книжки МДП (Конвенції МДП) 1975 року. Джерело: http://surl.li/fgkrs
  • 8. 8 НОВИНИ На кордоні України та Румунії запрацював новий пункт пропуску З 1 лютого на Буковині офіційно відкрили новий ав- томобільний перехід Дяківці – Раковець. Згідно з Угодою між урядами України та Румунії ви- значено цілодобовий режим роботи пункту пропус- ку для пішохідного, автомобільного (включно з авто- бусами), крім вантажного, сполучення. На першому етапі пункт пропуску буде відкритий для пропуску порожніх вантажних автомобілів і цистерн, а пізні- ше, залежно від створення необхідних інфраструкту- рних умов, і для переміщення інших типів транспор- тних засобів та товарів. Запланована пропускна спроможність пункту на до- бу становить до 300 одиниць транспортних засобів, у тому числі 10 автобусів, 1550 громадян, у тому чис- лі 500 пішоходів. У пункті пропуску передбачено 6 смуг руху для оформлення транспортних засобів та окрема смуга руху для осіб, які перетинають кордон у пішому порядку. Для здійснення пропускних операцій у пункті пропу- ску Дяківці створено окремий структурний підрозділ прикордонників. Персонал відділення пройшов від- повідну підготовку та готовий здійснювати прикор- донний контроль громадян та транспортних засобів. Усі робочі місця для здійснення паспортного контро- лю обладнані комп’ютерною технікою з доступом до баз даних, а також іншими засобами для ефекти- вного здійснення пропускних операцій. Нагадаємо, що з 10 листопада 2022 року на україн- сько-румунському кордоні в Чернівецькій області розпочав роботу міжнародний автомобільний пункт пропуску Красноїльськ – Вікову де Сус. Пункт пропуску Дяківці працює цілодобово для пі- шохідного та автомобільного сполучення, включно з автобусами. За рішенням румунської сторони про- пуск вантажних автомобілів тимчасово не здійсню- ється. Джерело: http://surl.li/fgkpd Європейська комісія оцінила результати наближення України до митного союзу Європейська Комісія дала високу оцінку результа- там наближення України до Митного союзу, як пові- домили в Міністерстві фінансів України. Зокрема, Європейська Комісія надала високу оцінку готовності України щодо виконання розділу 29: Митний союз - 4-й рівень підготовки з 5-ти (до п'ято- го рівня наразі ввійшов єдиний захід із надання циф- рових сервісів для населення).
  • 9. Інститут економічних досліджень та політичних консультацій 9 НОВИНИ У контексті євроінтеграційних процесів у Висновку Єврокомісії зазначено такі основні досягнення Ук- раїни в митній сфері:  стала членом Конвенції про процедуру спільного транзиту та Конвенції про спрощення формальностей у торгівлі товарами 1 жовтня 2022;  підключена до загальної митної інформаційної системи ЄС (CCN) та використовує Нову Комп'ю- теризовану Транзитну Систему (NCTS);  виконала близько 80 % своїх митних зобов'язань за Угодою про асоціацію з ЄС, у тому числі в ключових сферах транзиту, системи спрощень, гарантування та прав інтелектуальної власності;  діє національна програма АЕО;  Україна є договірною стороною Конвенції Пан-Євро-Мед про правила походження това- рів;  законодавство про контроль за культурними цінностями приведено у відповідність до пра- вил ЄС. Подальші кроки, які необхідно здійснити Україні, відповідно до Висновку Єврокомісії:  доопрацювання ІТ-системи для надання авторизацій;  підвищення рівня використання програми АЕО для успішної оцінки та взаємного визнання з програмою АЕО ЄС;  остаточне узгодження митного законодавства України із законодавством ЄС (необхідно приве- сти близько 20 % правової бази в митній сфері у відповідність до правил ЄС та узгодити Митний кодекс України з Митним кодексом ЄС);  розвиток та вдосконалення митних ІТ-систем - пріоритет на найближчі роки;  удосконалення поточних процедур та методів роботи в деяких операційних сферах для покра- щення імплементації та дотримання митного законодавства, адаптованого до вимог ЄС;  роз'яснення та усунення відмінностей за напрямом захисту прав інтелектуальної власності. Джерело: http://surl.li/fgkyv
  • 10. “Моніторинг сприяння торгівлі в Україні” є продовженням випусків Щомісячного моніторингу сприяння торгівлі в Україні, який готувався Інститутом економічних досліджень та політичних консультацій у рамках проекту “Діалог зі сприяння торгівлі”, за фінансової підтримки Європейського Союзу та співфінансування Міжнародного фонду “Відродження”. Запропонований інформаційний бюлетень є продовженням попереднього і публікується в рамках проєкту “Підтримка громадської Ініціативи “За чесну та прозору митницю”, який реалізується за підтримки Європейського союзу, Міжнародного фонду “Відродження” та ATLAS Network і є моніторингом реалізації митної реформи та заходів зі сприяння міжнародній торгівлі. Публікація складається з трьох частин:  нормативно-правові акти, що набрали чинності  проекти нормативно-правових актів  новини Ми розуміємо, що малому та середньому бізнесу не вистачає часу на проведення аналізу нового законодавства або можливих нормативних новацій. Також, значна кількість таких актів складна для розуміння пересічної людини. “Моніторинг сприяння торгівлі в Україні” покликаний привернути увагу до цікавих подій, нововведень законодавства України, що стосуються сфери спрощення процедур торгівлі і можуть безпосередньо впливати на суб’єкти зовнішньоекономічної діяльності. Також у цих публікаціях ми будемо робити аналіз проектів нормативних актів із цієї тематики. Інститут економічних досліджень та політичних консультацій (ІЕД) - міжнародно визнаний незалежний український аналітичний центр, заснований у 1999 році. ІЕД займається аналізом проблем економічного розвитку, міжнародної торгівлі та ділового клімату (зокрема в секторі МСП), бере участь у розробці документів політики національного та регіонального рівня. ІЕД регулярно випускає власний макроекономічний прогноз для України та бере участь у розробці консенсус- прогнозу Міністерства економічного розвитку і торгівлі України. Команда соціологів ІЕД проводить регулярні опитування підприємств та експертів із метою оцінки ділового клімату та очікувань українського бізнесу. ІЕД успішно поєднує свою аналітичну діяльність з адвокацією змін та участю в громадському житті України. ІЕД співпрацює з центральними та місцевими органами влади, вітчизняними та закордонними аналітичними центрами, організаціями громадянського суспільства. Робота ІЕД фінансується за рахунок грантів, благодійних внесків та коштів технічної допомоги. WWW.TFD.IER.COM.UA ВУЛ. РЕЙТАРСЬКА 8/5-А, 01054 КИЇВ ТЕЛ. +38 (044) 278-63-42 ФАКС +38 (044) 278-63-36 Застереження Моніторинг сприяння торгівлі в Україні підготовлений ІЕД і має виключно інформаційний характер. Хоча ми доклали щонайбільших зусиль для підготовки якомога точнішої публікації, ми не беремо на себе жодної відповідальності за можливі помилки. Інститут не несе зобов'язань за будь-які збитки чи інші проблеми, які виникли прямо чи опосередковано через використання будь-якої частини цієї публікації. У разі використання обов'язковим є посилання на Інститут економічних досліджень та політичних консультацій. Матеріал відображає позицію авторів і не обов’язково збігається з позицією Європейського Союзу, Міжнародного фонду “Відродження”, ATLAS Network та (або) Інституту економічних досліджень та політичних консультацій.