SlideShare a Scribd company logo
1 of 12
Download to read offline
Моніторинг сприяння
торгівлі в Україні
Період моніторингу:
з 1 грудня по 31 грудня 2023 року
Випуск № 84
Лютий 2024
2
Шановні читачі!
Перед Вами черговий випуск Інформаційного бюлетеня «Моніторинг
сприяння торгівлі в Україні», продукт Інституту економічних
досліджень та політичних консультацій, який публікується за
підтримки Європейського союзу, МФ “Відродження” та ATLAS Network у
рамках проекту “Підтримка громадської ініціативи “За чесну та
прозору митницю”. Ми прагнемо надати Вам найсвіжішу та найбільш
актуальну інформацію стосовно стану реалізації митної реформи та
впровадження заходів сприяння міжнародній торгівлі в Україні.
Тому для нас дуже важлива Ваша думка, відгуки та побажання щодо
комунікаційних зв'язків та методів надання інформації на адресу:
customs@ier.kyiv.ua
Інститут економічних досліджень та політичних консультацій 3
Зміст
Нормативно-правові акти, що набрали чинності........................................................................... 4
Парламент криміналізував товарну контрабанду……………………………………………………………………………………………...….…. 4
Уряд продовжив дію заборони на ввезення товарів походженням з росії…………………………………...……………………..… 5
Час проходження військової служби посадовими особами митних органів в особливий період
зараховуватиметься до строку перебування в спеціальному званні………………………….………………………………………….... 5
Уряд затвердив переліки товарів, експорт та імпорт яких підлягає ліцензуванню, та квот на 2024 рік….…………….. 5
Затверджено план заходів щодо реалізації Стратегії інтегрованого управління кордонами ...……………………………... 6
Уряд затвердив Національну стратегію доходів до 2030 року ………………………………………………………………………………... 7
Проекти нормативно-правових актів………..................................................................................... 9
Пропонується оновити Податковий кодекс України ……………………………………………………………….……………………………….. 9
Новини.......................................................................................................................................... 10
Уряд затвердив рішення про припинення дії Угоди між Україною і Білорусією про вільну торгівлю ……….…………. 10
Держмитслужба розпочала пілотний проєкт щодо здійснення постмитного контролю………………………………………..10
20-те підприємство в Україні отримало статус АЕО……………………………………………………………………………………...…………. 11
4
НОРМАТИВНО - ПРАВОВІ АКТИ, ЩО НАБРАЛИ ЧИННОСТІ
Парламент криміналізував товарну
контрабанду
Закон України від 9 грудня 2023 року № 3513-IX
«Про внесення змін до Кримінального та Кримі-
нального процесуального кодексів України
щодо криміналізації контрабанди товарів»
Парламент запровадив кримінальну відповідаль-
ність за незаконне переміщення товарів через
митний кордон України.
Нагадаємо, що у 2012 році відбулася декриміна-
лізації товарної контрабанди в Україні. Криміна-
льно караним залишилося незаконне перемі-
щення через митний кордон України культурних
цінностей, отруйних, сильнодіючих, вибухових
речовин, радіоактивних матеріалів, зброї або
боєприпасів, лісоматеріалів або пиломатеріалів
цінних та рідкісних порід дерев та лісоматеріалів
необроблених. У свою чергу, незаконне перемі-
щення через митний кордон України інших
товарів стало провиною відповідно до норм
Митного кодексу України.
З 2012 року лунали постійні заклики щодо кримі-
налізації так званої товарної контрабанди і
повернення норм Кримінального кодексу в
редакції до 2012 року.
З ухваленням цього закону парламент припинив
дискусії з цього питання. Відповідно до норм
ухваленого закону:
 порушення митних правил здійснене в
значному і великому розмірі, що до цього
часу підпадали під дію норм Митного кодексу
України як адміністративна провина, віднесе-
но до кримінального злочину – контрабанди;
 посилено відповідальність за контрабанду
підакцизних товарів із більш суворими санкці-
ями;
 недостовірне декларування товарів прирівня-
ли до переміщення через митний кордон
України предметів контрабанди з прихову-
ванням від митного контролю, тобто до
контрабанди;
 передбачили низку кваліфікуючих ознак
контрабанди;
Норми про криміналізацію контрабанди товарів
наберуть чинності з 1 липня 2024 року.
Під контрабанду товарів підпадатимуть дії,
спрямовані на переміщення через митний
кордон України поза митним контролем або з
приховуванням від митного контролю товарів
(крім підакцизних товарів та електричної енергії),
вчинені в значному розмірі. Зокрема, нормами
закону передбачено кримінальну відповідаль-
ність за товарну контрабанду вартістю від 7,57 до
15,14 млн грн у вигляді штрафу від 170 до 425 тис
грн, а вартістю понад 15,14 млн грн - відповідаль-
ність від штрафу в 850 тис грн до позбавлення
волі на 11 років з конфіскацією майна. Для
підакцизних товарів вартістю від 1,136 до 2,271
млн грн діятиме санкція від 340 тис грн штрафу
до 6-ти років позбавлення волі, а вартістю понад
2,271 млн грн - від 1,275 млн грн штрафу до 12-ти
років в’язниці з конфіскацією майна.
Важливою є норма, яка описує ознаки перемі-
щення через митний кордон України предметів
Інститут економічних досліджень та політичних консультацій 5
НОРМАТИВНО - ПРАВОВІ АКТИ, ЩО НАБРАЛИ ЧИННОСТІ
контрабанди з приховуванням від митного
контролю. Під цим законодавець розуміє умисне
переміщення предметів контрабанди з викорис-
танням спеціально виготовлених схованок та
інших засобів чи способів, що утруднюють їх
виявлення, або шляхом надання одним товарам
вигляду інших, або з поданням до митного
органу як підстави для переміщення товарів
підроблених документів чи документів, одержа-
них незаконним шляхом, або таких, що містять
завідомо неправдиві відомості, що підлягають
обов’язковому декларуванню відповідно до
законодавства з питань митної справи, та якщо
зазначені документи та відомості необхідні для
визначення розміру належних до сплати митних
платежів та/або для підтвердження дотримання
встановлених законодавством заборон та обме-
жень щодо переміщення товарів через митний
кордон України.
Джерело: http://surl.li/qdfop
Уряд продовжив дію заборони на вве-
зення товарів походженням з росії
Постанова Кабінету Міністрів України № 1356
від 22 грудня 2023 року «Про внесення змін до
постанови Кабінету Міністрів України від 30
грудня 2015 р. № 1147»
Уряд продовжив дію заборони на ввезення
товарів походженням з росії (згідно з переліком)
до 31 грудня 2024 року. Відповідна заборона
була запроваджена наприкінці 2015 року у
відповідь на аналогічні дії росії щодо товарів
українського походження.
Джерело: http://surl.li/qdfpj
Час проходження військової служби
посадовими особами митних органів в
особливий період зараховуватиметься
до строку перебування в спеціальному
званні
Постанова Кабінету Міністрів України № 1378
від 27 грудня 2023 року «Про внесення зміни до
пункту 3 Порядку присвоєння спеціальних звань
посадовим особам митних органів»
Згідно з урядовим рішенням період проходжен-
ня військової служби за призовом під час мобілі-
зації, на особливий період, військової служби за
призовом осіб із числа резервістів в особливий
період посадовими особами митних органів буде
зараховуватися до строку перебування в спеціа-
льному званні.
Це позитивно вплине на рівень матеріального
забезпечення та статус працівників митних
органів, що призвали до лав збройних сил в
особливий період, а також буде справедливим
щодо призваних працівників митних органів.
Джерело: http://surl.li/qeuvw
Уряд затвердив переліки товарів, експорт
та імпорт яких підлягає ліцензуванню, та
квот на 2024 рік
Постанова Кабінету Міністрів України № 1302
від 27 грудня 2023 року «Про затвердження
переліків товарів, експорт та імпорт яких підля-
гає ліцензуванню, та квот на 2024 рік»
Уряд оновив щорічну постанову, якою щорічно
затверджує відповідні переліки товарів, експорт
та імпорт яких регулюється шляхом запрова-
дження квот та/або ліцензій.
6
НОРМАТИВНО - ПРАВОВІ АКТИ, ЩО НАБРАЛИ ЧИННОСТІ
Зокрема, затверджено:
1. Обсяг квот товарів, експорт яких підлягає
ліцензуванню. До цих товарів, зокрема,
віднесено: сіль, придатну для споживання
людьми; вугілля кам’яне, антрацит; природний
газ українського походження; деревину паливну;
срібло; золото, відходи або брухт дорогоцінних
металів; мазут; коксівне вугілля (тільки марки
“К”).
При цьому, уряд встановив експортні квоти на
дві товарні позиції:
 коксівне вугілля марки «К» у розмірі 900 тис.
тонн на рік;
 рідке паливо (мазут) у розмірі 540 тис. тонн
на рік;
2. Перелік контрольованих речовин
(озоноруйнівних речовин та фторованих
парникових газів), експорт та імпорт яких підля-
гає ліцензуванню згідно з додатками 2 та 3;
3. Перелік товарів (аграрної продукції), експорт
яких підлягає ліцензуванню згідно з додатком 4.
До таких товарів, зокрема, віднесли пшеницю і
меслин, жито, ячмінь, овес, кукурудзу, соєві
боби, насіння ріпаку або кользи, насіння соняш-
нику, олію соєву, олію соняшникову, сафлорову
або бавовняну та олію ріпакову.
Цей інструмент дозволяє контролювати експорт
значущих товарів і оперативно реагувати на
економічну та безпекову ситуацію в країні шля-
хом обмеження вивезення стратегічної продук-
ції, важливої для національної безпеки країни.
Джерело: http://surl.li/qeuwe
Затверджено план заходів щодо
реалізації Стратегії інтегрованого
управління кордонами
Розпорядження Кабінету Міністрів України
№ 1196 р від 22 грудня 2024 року
«Про затвердження плану заходів на 2023 -
2025 роки щодо реалізації Стратегії інтегровано-
го управління кордонами на період до 2025
року»
Уряд затвердив план заходів на 2023 - 2025 роки
щодо реалізації Стратегії інтегрованого управлін-
ня кордонами на період до 2025 року.
Стратегію було схвалено 24 липня 2019 року і
розраховано на період до 2025 року.
Інтегроване управління кордонами - це скоорди-
нована діяльність компетентних державних
органів України та військових формувань, спря-
мована на створення та підтримання балансу між
забезпеченням належного рівня прикордонної
безпеки і збереженням відкритості державного
кордону України для законного транскордонного
співробітництва, а також для осіб, які подорожу-
ють.
Стратегія визначає основні напрями системного
формування державної політики розвитку та
ефективного управління державним кордоном
України на період до 2025 року. Метою Стратегії
є забезпечення розвитку зовнішньоекономічних
зв’язків та міжнародної торгівлі, сприяння пере-
Інститут економічних досліджень та політичних консультацій 7
НОРМАТИВНО - ПРАВОВІ АКТИ, ЩО НАБРАЛИ ЧИННОСТІ
міщенню осіб і товарів через державний кордон
України та належна його захищеність. Вона спря-
мована на запровадження ефективних інструмен-
тів співпраці та координації на внутрішньовідом-
чому, міжвідомчому, міжнародному рівнях, а
також з приватним сектором.
Заходи плану реалізації Стратегії спрямовані на
виконання 9-ти стратегічних цілей, кожний захід
містить індикатор виконання, терміни виконання з
відповідними індикаторами та відповідних вико-
навців – органи державної влади.
Джерело: http://surl.li/qeuwn
Уряд затвердив Національну стратегію
доходів до 2030 року
Розпорядження Кабінету Міністрів України від 27
грудня 2023 р. № 1218-р «Про схвалення Націо-
нальної стратегії доходів до 2030 року»
Національна стратегія доходів України - це дорож-
ня карта реформування податкової та митної
систем до 2030 року, а також удосконалення
процедур податкового та митного адмініструван-
ня, яка необхідна для забезпечення потенціалу
задоволення фіскальних потреб у середньостро-
ковій перспективі. Вона спрямована на підтримку
економічного зростання через зменшення нерів-
ності та неефективності в політиці та адміністру-
ванні доходів.
Національна стратегія містить перелік основних
реформ, зокрема в митній сфері. Це викладено у
вигляді стратегічних цілей та заходів з їх реалізації.
У митній сфері це:
 посилення антикорупційних заходів та підви-
щення довіри до митних органів;
 підтримка та співпраця з бізнесом;
 розвиток міжнародного митного співробітниц-
тва;
 інституційний розвиток митних органів;
 розвиток ІТ та забезпечення технічними
засобами митного контролю;
 гармонізація митного законодавства України із
законодавством ЄС;
 розбудова правоохоронної функції митних
органів.
Наведені цілі реалізуються через низку відповід-
них заходів.
Основою реформування митної системи є євро-
пейська інтеграція. Зокрема, очікується, що
Україна імплементує Митний кодекс ЄС. Також
планується пройти оцінку відповідності вітчизня-
ного митного законодавства до законодавства ЄС
та отримати відповідний висновок Європейської
Комісії.
Передбачено й антикорупційні заходи. Зокрема,
пропонується запровадити атестацію митників та
їх систематичну перевірку на доброчесність (за
допомогою поліграфа). Працівники пунктів пропу-
ску носитимуть натільні камери для унеможлив-
лення отримання хабарів.
Крім цього, передбачається надання підрозділам
внутрішньої безпеки митниці повнова-
жень проводити оперативно-розшукову діяль-
ність. Також оперативно-розшукову діяльність
зможуть проводити митні органи – у контексті
8
НОРМАТИВНО - ПРАВОВІ АКТИ, ЩО НАБРАЛИ ЧИННОСТІ
розслідування випадків контрабанди.
В економічній площині уряд має намір посили-
ти контроль за правомірністю застосування
звільнень від сплати митних платежів. Пільгове
митне оподаткування планують гармонізувати з
нормами ЄС. Також планується відновити
проведення документальних перевірок на
митниці.
Разом зі збільшенням повноважень митників
уряд планує створити спеціальний підрозділ,
який буде реагувати на звернення громадян та
бізнесу (HelpDesk). Зловживання на митниці
планують зменшити, зокрема через запрова-
дження єдиного підходу до митного оформлен-
ня товарів. Серед інших пропозицій у контексті
реформи митниці, які планує реалізувати уряд
у наступні шість років, є:
 налагодження обміну попередньою митною
інформацією з іншими країнами;
 розвиток спільного контролю на пунктах
пропуску;
 підвищення зарплат митників до ринкового
рівня, запровадження нової системи KPI для
митників та ІТ-систем для моніторингу їх
виконання;
 розвиток ІТ-рішень на митниці, зокрема
стандартизація та уніфікація систем митного
оформлення;
 оснащення пунктів пропуску сучасними
технічними засобами.
Джерело: http://surl.li/qeuwr
Пропонується оновити Податковий
Інститут економічних досліджень та політичних консультацій 9
ПРОЕКТИ НОРМАТИВНО-ПРАВОВИХ АКТІВ/НОВИНИ
кодекс України
Проєкт Закону України (реєстр. номер 10321
від 21.12.2023 року) «Про внесення змін до
Податкового кодексу України щодо приведен-
ня деяких норм у відповідність із Законом
України “Про Митний тариф України” та
уточнення окремих положень»
Дата реєстрації: 21 грудня 2023 року
Ініціатор: Народні депутати України
Проєкт закону спрямований на внесення техніч-
них змін у Податковий кодекс України, якими
усувається невідповідність у кодуванні товарів
для уникнення ускладнень під час адміністру-
вання податку на додану вартість, акцизного
податку, податку на прибуток підприємств та
податку на доходи фізичних осіб.
Крім того, проєктом передбачається заміна
термінології: поняття «основні фонди» поняттям
«основні засоби»; поняття «статутний фонд»
поняттям «статутний капітал»; заміни слів
«реабілітаційна установа» словами
«реабілітаційний заклад» задля зрозумілого та
однозначного трактування норм права. Також
виключено з переліку ставок із податку на
прибуток підприємств, які застосовуються до
доходів нерезидентів, ставку 20%, яка застосо-
вувалася до доходів нерезидентів за виробниц-
тво та/або розповсюдження реклами, у зв’язку
із винятком 2 з Кодексу положення щодо
оподаткування таких доходів.
Також уточнюються положення щодо підакциз-
них товарів.
Джерело: http://surl.li/qeuww
10
НОВИНИ
Уряд затвердив рішення про
припинення дії Угоди між Україною і
Білорусією про вільну торгівлю
Кабінет Міністрів України схвалив законопроєкт
про припинення дії Угоди між Урядом України і
Урядом Республіки Білорусь про вільну торгівлю
та протоколів до неї.
Відповідне рішення ще має схвалити Верховна
Рада України.
Джерело: http://surl.li/qeuxj
Держмитслужба розпочала пілотний
проєкт щодо здійснення постмитного
контролю
Держмитслужба почала реалізацію пілотного
проєкту щодо здійснення постмитного контро-
лю як однієї із форм контролю, визначеною
статтею 336 Митного кодексу України. Мета
проєкту - практична реалізація положень статті
337-1 МКУ.
Проведення постмитного контролю полягає в
перевірці інформації, зазначеної в митній декла-
рації, та поданих документів.
Основними напрямами здійснення постмитного
контролю є:
 контроль за правильністю визначення бази
оподаткування;
 контроль за правильністю класифікації това-
рів згідно з УКТЗЕД;
 контроль за визначенням країни походжен-
ня товарів;
 контроль за наданням пільг в оподаткуванні,
повнотою та своєчасністю сплати митних
платежів;
 контроль за достовірністю декларування ва-
гових, кількісних та якісних показників, техні-
чних та фізико-хімічних характеристик това-
рів, що впливають на рівень оподаткування;
 контроль за дотриманням визначених МКУ
вимог митних режимів;
 контроль за дотриманням суб’єктами ЗЕД
положень законодавства з питань нетариф-
ного регулювання.
Постмитний контроль не проводиться щодо всіх
митних оформлень.
Проведення постмитного контролю конкретних
митних оформлень здійснюється митницею за
результатами застосування системи управління
ризиками. Також здійснення постмитного конт-
ролю можливе лише щодо митних декларацій,
оформлення яких завершено не пізніше ніж за
30 календарних днів до початку здійснення
постмитного контролю.
Під час проведення постмитного контролю мит-
ниця, яка здійснила митне оформлення товару,
Інститут економічних досліджень та політичних консультацій 11
НОВИНИ
може запитати документи, які не подавались до
митного оформлення, але містять відомості, що
дозволяють перевірити заявлені в митній декла-
рації дані.
Постмитний контроль не є документальною
перевіркою дотримання вимог законодавства
України з питань митної справи. Податкові
повідомлення-рішення за результатами
проведення постмитного контролю не виносять-
ся.
Водночас, результати постмитного контролю
враховуються системою управління ризиками та
під час відбору підприємств для проведення до-
кументальних перевірок у подальшому.
У разі виявлення помилок та/або невідповідності
в даних, митниця інформує декларанта про такі
невідповідності.
Джерело: http://surl.li/qeuxp
20-те підприємство в Україні отримало
статус АЕО
Держмитслужба надала 20-ий сертифікат про
статус Авторизованого економічного оператора
(АЕО) підприємству ТОВ “Бюро Вин” (засновник
мережі Goodwine).
АЕО – це особливий статус, який засвідчує висо-
кий ступінь довіри митниці до суб'єкта господа-
рювання та надає йому можливість користувати-
ся перевагами та спрощеннями при митному
оформленні, як, наприклад, зниження рівня ри-
зику щодо переміщуваних товарів; першочерго-
вість виконання митних формальностей; випуск
товарів за місцезнаходженням підприємства;
спрощена процедура декларування тощо.
Визнання статусу АЕО українських компаній мит-
ними органами інших країн, зокрема ЄС (після
укладання відповідних двосторонніх договорів
про взаємне визнання), означатиме, що, напри-
клад, країни ЄС у такому випадку мають довіряти
українським АЕО компаніям як і європейським
компаніям, а, відповідно, обсяг заходів контролю
щодо товарів, які ввозяться українськими АЕО до
ЄС, зменшиться.
Джерело: http://surl.li/qeuxt
“Моніторинг сприяння торгівлі в Україні” є продовженням випусків Щомісячного моніторингу сприяння
торгівлі в Україні, який готувався Інститутом економічних досліджень та політичних консультацій у рамках
проекту “Діалог зі сприяння торгівлі”, за фінансової підтримки Європейського Союзу та співфінансування
Міжнародного фонду “Відродження”.
Запропонований інформаційний бюлетень є продовженням попереднього і публікується в рамках проєкту
“Підтримка громадської Ініціативи “За чесну та прозору митницю”, який реалізується за підтримки
Європейського союзу, Міжнародного фонду “Відродження” та ATLAS Network і є моніторингом реалізації
митної реформи та заходів зі сприяння міжнародній торгівлі.
Публікація складається з трьох частин:
 нормативно-правові акти, що набрали чинності
 проекти нормативно-правових актів
 новини
Ми розуміємо, що малому та середньому бізнесу не вистачає часу на проведення аналізу нового
законодавства або можливих нормативних новацій. Також, значна кількість таких актів складна для розуміння
пересічної людини. “Моніторинг сприяння торгівлі в Україні” покликаний привернути увагу до цікавих подій,
нововведень законодавства України, що стосуються сфери спрощення процедур торгівлі і можуть
безпосередньо впливати на суб’єкти зовнішньоекономічної діяльності. Також у цих публікаціях ми будемо
робити аналіз проектів нормативних актів із цієї тематики.
Інститут економічних досліджень та політичних консультацій (ІЕД) - міжнародно визнаний незалежний
український аналітичний центр, заснований у 1999 році.
ІЕД займається аналізом проблем економічного розвитку, міжнародної торгівлі та ділового клімату (зокрема в
секторі МСП), бере участь у розробці документів політики національного та регіонального рівня.
ІЕД регулярно випускає власний макроекономічний прогноз для України та бере участь у розробці консенсус-
прогнозу Міністерства економічного розвитку і торгівлі України.
Команда соціологів ІЕД проводить регулярні опитування підприємств та експертів із метою оцінки ділового
клімату та очікувань українського бізнесу. ІЕД успішно поєднує свою аналітичну діяльність з адвокацією змін
та участю в громадському житті України. ІЕД співпрацює з центральними та місцевими органами влади,
вітчизняними та закордонними аналітичними центрами, організаціями громадянського суспільства.
Робота ІЕД фінансується за рахунок грантів, благодійних внесків та коштів технічної допомоги.
WWW.TFD.IER.COM.UA ВУЛ. РЕЙТАРСЬКА 8/5-А, 01054 КИЇВ ТЕЛ. +38 (044) 278-63-42 ФАКС +38 (044) 278-63-36
Застереження
Моніторинг сприяння торгівлі в Україні підготовлений ІЕД і має виключно інформаційний характер. Хоча
ми доклали щонайбільших зусиль для підготовки якомога точнішої публікації, ми не беремо на себе жодної
відповідальності за можливі помилки. Інститут не несе зобов'язань за будь-які збитки чи інші проблеми, які
виникли прямо чи опосередковано через використання будь-якої частини цієї публікації. У разі використання
обов'язковим є посилання на Інститут економічних досліджень та політичних консультацій.
Матеріал відображає позицію авторів і не обов’язково збігається з позицією Європейського Союзу,
Міжнародного фонду “Відродження”, ATLAS Network та (або) Інституту економічних досліджень та
політичних консультацій.

More Related Content

Similar to Monitoring_84.pdf

Підсумки пленарного тижня, 10-12 листопада
Підсумки пленарного тижня, 10-12 листопадаПідсумки пленарного тижня, 10-12 листопада
Підсумки пленарного тижня, 10-12 листопадаVolodymyr Groysman
 

Similar to Monitoring_84.pdf (20)

Щомісячний моніторинг сприяння торгівлі в Україні № 64
Щомісячний моніторинг сприяння торгівлі в Україні № 64Щомісячний моніторинг сприяння торгівлі в Україні № 64
Щомісячний моніторинг сприяння торгівлі в Україні № 64
 
Monitoring_72.pdf
Monitoring_72.pdfMonitoring_72.pdf
Monitoring_72.pdf
 
Monitoring_78.pdf
Monitoring_78.pdfMonitoring_78.pdf
Monitoring_78.pdf
 
Моніторинг. Випуск 69
Моніторинг. Випуск 69Моніторинг. Випуск 69
Моніторинг. Випуск 69
 
Щомісячний моніторинг сприяння торгівлі в Україні (грудень 2018)
Щомісячний моніторинг сприяння торгівлі в Україні (грудень 2018)Щомісячний моніторинг сприяння торгівлі в Україні (грудень 2018)
Щомісячний моніторинг сприяння торгівлі в Україні (грудень 2018)
 
Щомісячний моніторинг сприяння торгівлі в Україні №41
Щомісячний моніторинг сприяння торгівлі в Україні №41Щомісячний моніторинг сприяння торгівлі в Україні №41
Щомісячний моніторинг сприяння торгівлі в Україні №41
 
Monitoring_76.pdf
Monitoring_76.pdfMonitoring_76.pdf
Monitoring_76.pdf
 
Щомісячний моніторинг сприяння торгівлі в Україні №35
Щомісячний моніторинг сприяння торгівлі в Україні №35Щомісячний моніторинг сприяння торгівлі в Україні №35
Щомісячний моніторинг сприяння торгівлі в Україні №35
 
Щомісячний моніторинг сприяння торгівлі в Україні № 68
Щомісячний моніторинг сприяння торгівлі в Україні № 68Щомісячний моніторинг сприяння торгівлі в Україні № 68
Щомісячний моніторинг сприяння торгівлі в Україні № 68
 
Щомісячний моніторинг сприяння торгівлі в Україні (грудень 2018-січень 2019)
Щомісячний моніторинг сприяння торгівлі в Україні (грудень 2018-січень 2019)Щомісячний моніторинг сприяння торгівлі в Україні (грудень 2018-січень 2019)
Щомісячний моніторинг сприяння торгівлі в Україні (грудень 2018-січень 2019)
 
Щомісячний моніторинг сприяння торгівлі в Україні №57
Щомісячний моніторинг сприяння торгівлі в Україні №57Щомісячний моніторинг сприяння торгівлі в Україні №57
Щомісячний моніторинг сприяння торгівлі в Україні №57
 
Щомісячний моніторинг сприяння торгівлі в Україні №40
Щомісячний моніторинг сприяння торгівлі в Україні №40Щомісячний моніторинг сприяння торгівлі в Україні №40
Щомісячний моніторинг сприяння торгівлі в Україні №40
 
Monitoring_80.pdf
Monitoring_80.pdfMonitoring_80.pdf
Monitoring_80.pdf
 
Щомісячний моніторинг сприяння торгівлі в Україні №32
Щомісячний моніторинг сприяння торгівлі в Україні №32Щомісячний моніторинг сприяння торгівлі в Україні №32
Щомісячний моніторинг сприяння торгівлі в Україні №32
 
Підсумки пленарного тижня, 10-12 листопада
Підсумки пленарного тижня, 10-12 листопадаПідсумки пленарного тижня, 10-12 листопада
Підсумки пленарного тижня, 10-12 листопада
 
Моніторинг сприяння торгівлі в Україні № 66
Моніторинг сприяння торгівлі в Україні № 66Моніторинг сприяння торгівлі в Україні № 66
Моніторинг сприяння торгівлі в Україні № 66
 
Щомісячний моніторинг сприяння торгівлі в Україні №61
Щомісячний моніторинг сприяння торгівлі в Україні №61Щомісячний моніторинг сприяння торгівлі в Україні №61
Щомісячний моніторинг сприяння торгівлі в Україні №61
 
Щомісячний моніторинг сприяння торгівлі в Україні №43 (листопад 2018)
Щомісячний моніторинг сприяння торгівлі в Україні №43 (листопад 2018)Щомісячний моніторинг сприяння торгівлі в Україні №43 (листопад 2018)
Щомісячний моніторинг сприяння торгівлі в Україні №43 (листопад 2018)
 
Щомісячний моніторинг сприяння торгівлі в Україні №53 (лютий 2020)
Щомісячний моніторинг сприяння торгівлі в Україні №53 (лютий 2020)Щомісячний моніторинг сприяння торгівлі в Україні №53 (лютий 2020)
Щомісячний моніторинг сприяння торгівлі в Україні №53 (лютий 2020)
 
Щомісячний моніторинг сприяння торгівлі в Україні №47 (лютий-травень, 2019)
Щомісячний моніторинг сприяння торгівлі в Україні №47 (лютий-травень, 2019)Щомісячний моніторинг сприяння торгівлі в Україні №47 (лютий-травень, 2019)
Щомісячний моніторинг сприяння торгівлі в Україні №47 (лютий-травень, 2019)
 

More from Інститут економічних досліджень та політичних консультацій

More from Інститут економічних досліджень та політичних консультацій (20)

Місячний Економічний Моніторинг України №231
Місячний Економічний Моніторинг України №231Місячний Економічний Моніторинг України №231
Місячний Економічний Моніторинг України №231
 
Весняне пробудження. Вперше за два роки бізнес став впевненішим у довгостроко...
Весняне пробудження. Вперше за два роки бізнес став впевненішим у довгостроко...Весняне пробудження. Вперше за два роки бізнес став впевненішим у довгостроко...
Весняне пробудження. Вперше за два роки бізнес став впевненішим у довгостроко...
 
Звіт №22_ Український бізнес під час війни_(лютий 2024)-compressed.pdf
Звіт №22_ Український бізнес під час війни_(лютий 2024)-compressed.pdfЗвіт №22_ Український бізнес під час війни_(лютий 2024)-compressed.pdf
Звіт №22_ Український бізнес під час війни_(лютий 2024)-compressed.pdf
 
Monthly Economic Monitoring of Ukraine No.230, March 2024
Monthly Economic Monitoring of Ukraine No.230, March 2024Monthly Economic Monitoring of Ukraine No.230, March 2024
Monthly Economic Monitoring of Ukraine No.230, March 2024
 
New Monthly Enterprises Survey. Issue 21. (01.2024) Ukrainian Business in War...
New Monthly Enterprises Survey. Issue 21. (01.2024) Ukrainian Business in War...New Monthly Enterprises Survey. Issue 21. (01.2024) Ukrainian Business in War...
New Monthly Enterprises Survey. Issue 21. (01.2024) Ukrainian Business in War...
 
Місячний Економічний Моніторинг України №230, березень 2024 року
Місячний Економічний Моніторинг України №230, березень 2024 рокуМісячний Економічний Моніторинг України №230, березень 2024 року
Місячний Економічний Моніторинг України №230, березень 2024 року
 
Бізнес під час війни: Черкаська область (грудень 2023) за результатами Нового...
Бізнес під час війни: Черкаська область (грудень 2023) за результатами Нового...Бізнес під час війни: Черкаська область (грудень 2023) за результатами Нового...
Бізнес під час війни: Черкаська область (грудень 2023) за результатами Нового...
 
Бізнес Київської області під час війни (грудень 2023) Щомісячне опитування п...
Бізнес Київської області під час війни (грудень 2023) Щомісячне опитування п...Бізнес Київської області під час війни (грудень 2023) Щомісячне опитування п...
Бізнес Київської області під час війни (грудень 2023) Щомісячне опитування п...
 
21ше Щомісячне опитування підприємств «Український бізнес під час війни» (січ...
21ше Щомісячне опитування підприємств «Український бізнес під час війни» (січ...21ше Щомісячне опитування підприємств «Український бізнес під час війни» (січ...
21ше Щомісячне опитування підприємств «Український бізнес під час війни» (січ...
 
Моніторинг відбудови №6 (повоєнна відбудова України)
Моніторинг відбудови №6 (повоєнна відбудова України)Моніторинг відбудови №6 (повоєнна відбудова України)
Моніторинг відбудови №6 (повоєнна відбудова України)
 
Economic trends from a business point of view (January 2023)
Economic trends from a business point of view (January 2023)Economic trends from a business point of view (January 2023)
Economic trends from a business point of view (January 2023)
 
Monthly Economic Monitoring of Ukraine No.229, February 2024
Monthly Economic Monitoring of Ukraine No.229, February 2024Monthly Economic Monitoring of Ukraine No.229, February 2024
Monthly Economic Monitoring of Ukraine No.229, February 2024
 
MEMU_Feb2024_229.pdf
MEMU_Feb2024_229.pdfMEMU_Feb2024_229.pdf
MEMU_Feb2024_229.pdf
 
NRES_November_2023_FINAL_EN (1).pdf
NRES_November_2023_FINAL_EN (1).pdfNRES_November_2023_FINAL_EN (1).pdf
NRES_November_2023_FINAL_EN (1).pdf
 
NRES_November_2023_FINAL_EN.pdf
NRES_November_2023_FINAL_EN.pdfNRES_November_2023_FINAL_EN.pdf
NRES_November_2023_FINAL_EN.pdf
 
NRES_January_2024_ua_FINAL (1).pdf
NRES_January_2024_ua_FINAL (1).pdfNRES_January_2024_ua_FINAL (1).pdf
NRES_January_2024_ua_FINAL (1).pdf
 
Україна_після_перемоги_Економічна_політика.pdf
Україна_після_перемоги_Економічна_політика.pdfУкраїна_після_перемоги_Економічна_політика.pdf
Україна_після_перемоги_Економічна_політика.pdf
 
MEMU_Jan2024_228 (1).pdf
MEMU_Jan2024_228 (1).pdfMEMU_Jan2024_228 (1).pdf
MEMU_Jan2024_228 (1).pdf
 
MEMU_Jan2024_228 En.pdf
MEMU_Jan2024_228 En.pdfMEMU_Jan2024_228 En.pdf
MEMU_Jan2024_228 En.pdf
 
_NRES_November_2023_FINAL_UA.pdf
_NRES_November_2023_FINAL_UA.pdf_NRES_November_2023_FINAL_UA.pdf
_NRES_November_2023_FINAL_UA.pdf
 

Monitoring_84.pdf

 • 1. Моніторинг сприяння торгівлі в Україні Період моніторингу: з 1 грудня по 31 грудня 2023 року Випуск № 84 Лютий 2024
 • 2. 2 Шановні читачі! Перед Вами черговий випуск Інформаційного бюлетеня «Моніторинг сприяння торгівлі в Україні», продукт Інституту економічних досліджень та політичних консультацій, який публікується за підтримки Європейського союзу, МФ “Відродження” та ATLAS Network у рамках проекту “Підтримка громадської ініціативи “За чесну та прозору митницю”. Ми прагнемо надати Вам найсвіжішу та найбільш актуальну інформацію стосовно стану реалізації митної реформи та впровадження заходів сприяння міжнародній торгівлі в Україні. Тому для нас дуже важлива Ваша думка, відгуки та побажання щодо комунікаційних зв'язків та методів надання інформації на адресу: customs@ier.kyiv.ua
 • 3. Інститут економічних досліджень та політичних консультацій 3 Зміст Нормативно-правові акти, що набрали чинності........................................................................... 4 Парламент криміналізував товарну контрабанду……………………………………………………………………………………………...….…. 4 Уряд продовжив дію заборони на ввезення товарів походженням з росії…………………………………...……………………..… 5 Час проходження військової служби посадовими особами митних органів в особливий період зараховуватиметься до строку перебування в спеціальному званні………………………….………………………………………….... 5 Уряд затвердив переліки товарів, експорт та імпорт яких підлягає ліцензуванню, та квот на 2024 рік….…………….. 5 Затверджено план заходів щодо реалізації Стратегії інтегрованого управління кордонами ...……………………………... 6 Уряд затвердив Національну стратегію доходів до 2030 року ………………………………………………………………………………... 7 Проекти нормативно-правових актів………..................................................................................... 9 Пропонується оновити Податковий кодекс України ……………………………………………………………….……………………………….. 9 Новини.......................................................................................................................................... 10 Уряд затвердив рішення про припинення дії Угоди між Україною і Білорусією про вільну торгівлю ……….…………. 10 Держмитслужба розпочала пілотний проєкт щодо здійснення постмитного контролю………………………………………..10 20-те підприємство в Україні отримало статус АЕО……………………………………………………………………………………...…………. 11
 • 4. 4 НОРМАТИВНО - ПРАВОВІ АКТИ, ЩО НАБРАЛИ ЧИННОСТІ Парламент криміналізував товарну контрабанду Закон України від 9 грудня 2023 року № 3513-IX «Про внесення змін до Кримінального та Кримі- нального процесуального кодексів України щодо криміналізації контрабанди товарів» Парламент запровадив кримінальну відповідаль- ність за незаконне переміщення товарів через митний кордон України. Нагадаємо, що у 2012 році відбулася декриміна- лізації товарної контрабанди в Україні. Криміна- льно караним залишилося незаконне перемі- щення через митний кордон України культурних цінностей, отруйних, сильнодіючих, вибухових речовин, радіоактивних матеріалів, зброї або боєприпасів, лісоматеріалів або пиломатеріалів цінних та рідкісних порід дерев та лісоматеріалів необроблених. У свою чергу, незаконне перемі- щення через митний кордон України інших товарів стало провиною відповідно до норм Митного кодексу України. З 2012 року лунали постійні заклики щодо кримі- налізації так званої товарної контрабанди і повернення норм Кримінального кодексу в редакції до 2012 року. З ухваленням цього закону парламент припинив дискусії з цього питання. Відповідно до норм ухваленого закону:  порушення митних правил здійснене в значному і великому розмірі, що до цього часу підпадали під дію норм Митного кодексу України як адміністративна провина, віднесе- но до кримінального злочину – контрабанди;  посилено відповідальність за контрабанду підакцизних товарів із більш суворими санкці- ями;  недостовірне декларування товарів прирівня- ли до переміщення через митний кордон України предметів контрабанди з прихову- ванням від митного контролю, тобто до контрабанди;  передбачили низку кваліфікуючих ознак контрабанди; Норми про криміналізацію контрабанди товарів наберуть чинності з 1 липня 2024 року. Під контрабанду товарів підпадатимуть дії, спрямовані на переміщення через митний кордон України поза митним контролем або з приховуванням від митного контролю товарів (крім підакцизних товарів та електричної енергії), вчинені в значному розмірі. Зокрема, нормами закону передбачено кримінальну відповідаль- ність за товарну контрабанду вартістю від 7,57 до 15,14 млн грн у вигляді штрафу від 170 до 425 тис грн, а вартістю понад 15,14 млн грн - відповідаль- ність від штрафу в 850 тис грн до позбавлення волі на 11 років з конфіскацією майна. Для підакцизних товарів вартістю від 1,136 до 2,271 млн грн діятиме санкція від 340 тис грн штрафу до 6-ти років позбавлення волі, а вартістю понад 2,271 млн грн - від 1,275 млн грн штрафу до 12-ти років в’язниці з конфіскацією майна. Важливою є норма, яка описує ознаки перемі- щення через митний кордон України предметів
 • 5. Інститут економічних досліджень та політичних консультацій 5 НОРМАТИВНО - ПРАВОВІ АКТИ, ЩО НАБРАЛИ ЧИННОСТІ контрабанди з приховуванням від митного контролю. Під цим законодавець розуміє умисне переміщення предметів контрабанди з викорис- танням спеціально виготовлених схованок та інших засобів чи способів, що утруднюють їх виявлення, або шляхом надання одним товарам вигляду інших, або з поданням до митного органу як підстави для переміщення товарів підроблених документів чи документів, одержа- них незаконним шляхом, або таких, що містять завідомо неправдиві відомості, що підлягають обов’язковому декларуванню відповідно до законодавства з питань митної справи, та якщо зазначені документи та відомості необхідні для визначення розміру належних до сплати митних платежів та/або для підтвердження дотримання встановлених законодавством заборон та обме- жень щодо переміщення товарів через митний кордон України. Джерело: http://surl.li/qdfop Уряд продовжив дію заборони на вве- зення товарів походженням з росії Постанова Кабінету Міністрів України № 1356 від 22 грудня 2023 року «Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 30 грудня 2015 р. № 1147» Уряд продовжив дію заборони на ввезення товарів походженням з росії (згідно з переліком) до 31 грудня 2024 року. Відповідна заборона була запроваджена наприкінці 2015 року у відповідь на аналогічні дії росії щодо товарів українського походження. Джерело: http://surl.li/qdfpj Час проходження військової служби посадовими особами митних органів в особливий період зараховуватиметься до строку перебування в спеціальному званні Постанова Кабінету Міністрів України № 1378 від 27 грудня 2023 року «Про внесення зміни до пункту 3 Порядку присвоєння спеціальних звань посадовим особам митних органів» Згідно з урядовим рішенням період проходжен- ня військової служби за призовом під час мобілі- зації, на особливий період, військової служби за призовом осіб із числа резервістів в особливий період посадовими особами митних органів буде зараховуватися до строку перебування в спеціа- льному званні. Це позитивно вплине на рівень матеріального забезпечення та статус працівників митних органів, що призвали до лав збройних сил в особливий період, а також буде справедливим щодо призваних працівників митних органів. Джерело: http://surl.li/qeuvw Уряд затвердив переліки товарів, експорт та імпорт яких підлягає ліцензуванню, та квот на 2024 рік Постанова Кабінету Міністрів України № 1302 від 27 грудня 2023 року «Про затвердження переліків товарів, експорт та імпорт яких підля- гає ліцензуванню, та квот на 2024 рік» Уряд оновив щорічну постанову, якою щорічно затверджує відповідні переліки товарів, експорт та імпорт яких регулюється шляхом запрова- дження квот та/або ліцензій.
 • 6. 6 НОРМАТИВНО - ПРАВОВІ АКТИ, ЩО НАБРАЛИ ЧИННОСТІ Зокрема, затверджено: 1. Обсяг квот товарів, експорт яких підлягає ліцензуванню. До цих товарів, зокрема, віднесено: сіль, придатну для споживання людьми; вугілля кам’яне, антрацит; природний газ українського походження; деревину паливну; срібло; золото, відходи або брухт дорогоцінних металів; мазут; коксівне вугілля (тільки марки “К”). При цьому, уряд встановив експортні квоти на дві товарні позиції:  коксівне вугілля марки «К» у розмірі 900 тис. тонн на рік;  рідке паливо (мазут) у розмірі 540 тис. тонн на рік; 2. Перелік контрольованих речовин (озоноруйнівних речовин та фторованих парникових газів), експорт та імпорт яких підля- гає ліцензуванню згідно з додатками 2 та 3; 3. Перелік товарів (аграрної продукції), експорт яких підлягає ліцензуванню згідно з додатком 4. До таких товарів, зокрема, віднесли пшеницю і меслин, жито, ячмінь, овес, кукурудзу, соєві боби, насіння ріпаку або кользи, насіння соняш- нику, олію соєву, олію соняшникову, сафлорову або бавовняну та олію ріпакову. Цей інструмент дозволяє контролювати експорт значущих товарів і оперативно реагувати на економічну та безпекову ситуацію в країні шля- хом обмеження вивезення стратегічної продук- ції, важливої для національної безпеки країни. Джерело: http://surl.li/qeuwe Затверджено план заходів щодо реалізації Стратегії інтегрованого управління кордонами Розпорядження Кабінету Міністрів України № 1196 р від 22 грудня 2024 року «Про затвердження плану заходів на 2023 - 2025 роки щодо реалізації Стратегії інтегровано- го управління кордонами на період до 2025 року» Уряд затвердив план заходів на 2023 - 2025 роки щодо реалізації Стратегії інтегрованого управлін- ня кордонами на період до 2025 року. Стратегію було схвалено 24 липня 2019 року і розраховано на період до 2025 року. Інтегроване управління кордонами - це скоорди- нована діяльність компетентних державних органів України та військових формувань, спря- мована на створення та підтримання балансу між забезпеченням належного рівня прикордонної безпеки і збереженням відкритості державного кордону України для законного транскордонного співробітництва, а також для осіб, які подорожу- ють. Стратегія визначає основні напрями системного формування державної політики розвитку та ефективного управління державним кордоном України на період до 2025 року. Метою Стратегії є забезпечення розвитку зовнішньоекономічних зв’язків та міжнародної торгівлі, сприяння пере-
 • 7. Інститут економічних досліджень та політичних консультацій 7 НОРМАТИВНО - ПРАВОВІ АКТИ, ЩО НАБРАЛИ ЧИННОСТІ міщенню осіб і товарів через державний кордон України та належна його захищеність. Вона спря- мована на запровадження ефективних інструмен- тів співпраці та координації на внутрішньовідом- чому, міжвідомчому, міжнародному рівнях, а також з приватним сектором. Заходи плану реалізації Стратегії спрямовані на виконання 9-ти стратегічних цілей, кожний захід містить індикатор виконання, терміни виконання з відповідними індикаторами та відповідних вико- навців – органи державної влади. Джерело: http://surl.li/qeuwn Уряд затвердив Національну стратегію доходів до 2030 року Розпорядження Кабінету Міністрів України від 27 грудня 2023 р. № 1218-р «Про схвалення Націо- нальної стратегії доходів до 2030 року» Національна стратегія доходів України - це дорож- ня карта реформування податкової та митної систем до 2030 року, а також удосконалення процедур податкового та митного адмініструван- ня, яка необхідна для забезпечення потенціалу задоволення фіскальних потреб у середньостро- ковій перспективі. Вона спрямована на підтримку економічного зростання через зменшення нерів- ності та неефективності в політиці та адміністру- ванні доходів. Національна стратегія містить перелік основних реформ, зокрема в митній сфері. Це викладено у вигляді стратегічних цілей та заходів з їх реалізації. У митній сфері це:  посилення антикорупційних заходів та підви- щення довіри до митних органів;  підтримка та співпраця з бізнесом;  розвиток міжнародного митного співробітниц- тва;  інституційний розвиток митних органів;  розвиток ІТ та забезпечення технічними засобами митного контролю;  гармонізація митного законодавства України із законодавством ЄС;  розбудова правоохоронної функції митних органів. Наведені цілі реалізуються через низку відповід- них заходів. Основою реформування митної системи є євро- пейська інтеграція. Зокрема, очікується, що Україна імплементує Митний кодекс ЄС. Також планується пройти оцінку відповідності вітчизня- ного митного законодавства до законодавства ЄС та отримати відповідний висновок Європейської Комісії. Передбачено й антикорупційні заходи. Зокрема, пропонується запровадити атестацію митників та їх систематичну перевірку на доброчесність (за допомогою поліграфа). Працівники пунктів пропу- ску носитимуть натільні камери для унеможлив- лення отримання хабарів. Крім цього, передбачається надання підрозділам внутрішньої безпеки митниці повнова- жень проводити оперативно-розшукову діяль- ність. Також оперативно-розшукову діяльність зможуть проводити митні органи – у контексті
 • 8. 8 НОРМАТИВНО - ПРАВОВІ АКТИ, ЩО НАБРАЛИ ЧИННОСТІ розслідування випадків контрабанди. В економічній площині уряд має намір посили- ти контроль за правомірністю застосування звільнень від сплати митних платежів. Пільгове митне оподаткування планують гармонізувати з нормами ЄС. Також планується відновити проведення документальних перевірок на митниці. Разом зі збільшенням повноважень митників уряд планує створити спеціальний підрозділ, який буде реагувати на звернення громадян та бізнесу (HelpDesk). Зловживання на митниці планують зменшити, зокрема через запрова- дження єдиного підходу до митного оформлен- ня товарів. Серед інших пропозицій у контексті реформи митниці, які планує реалізувати уряд у наступні шість років, є:  налагодження обміну попередньою митною інформацією з іншими країнами;  розвиток спільного контролю на пунктах пропуску;  підвищення зарплат митників до ринкового рівня, запровадження нової системи KPI для митників та ІТ-систем для моніторингу їх виконання;  розвиток ІТ-рішень на митниці, зокрема стандартизація та уніфікація систем митного оформлення;  оснащення пунктів пропуску сучасними технічними засобами. Джерело: http://surl.li/qeuwr Пропонується оновити Податковий
 • 9. Інститут економічних досліджень та політичних консультацій 9 ПРОЕКТИ НОРМАТИВНО-ПРАВОВИХ АКТІВ/НОВИНИ кодекс України Проєкт Закону України (реєстр. номер 10321 від 21.12.2023 року) «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо приведен- ня деяких норм у відповідність із Законом України “Про Митний тариф України” та уточнення окремих положень» Дата реєстрації: 21 грудня 2023 року Ініціатор: Народні депутати України Проєкт закону спрямований на внесення техніч- них змін у Податковий кодекс України, якими усувається невідповідність у кодуванні товарів для уникнення ускладнень під час адміністру- вання податку на додану вартість, акцизного податку, податку на прибуток підприємств та податку на доходи фізичних осіб. Крім того, проєктом передбачається заміна термінології: поняття «основні фонди» поняттям «основні засоби»; поняття «статутний фонд» поняттям «статутний капітал»; заміни слів «реабілітаційна установа» словами «реабілітаційний заклад» задля зрозумілого та однозначного трактування норм права. Також виключено з переліку ставок із податку на прибуток підприємств, які застосовуються до доходів нерезидентів, ставку 20%, яка застосо- вувалася до доходів нерезидентів за виробниц- тво та/або розповсюдження реклами, у зв’язку із винятком 2 з Кодексу положення щодо оподаткування таких доходів. Також уточнюються положення щодо підакциз- них товарів. Джерело: http://surl.li/qeuww
 • 10. 10 НОВИНИ Уряд затвердив рішення про припинення дії Угоди між Україною і Білорусією про вільну торгівлю Кабінет Міністрів України схвалив законопроєкт про припинення дії Угоди між Урядом України і Урядом Республіки Білорусь про вільну торгівлю та протоколів до неї. Відповідне рішення ще має схвалити Верховна Рада України. Джерело: http://surl.li/qeuxj Держмитслужба розпочала пілотний проєкт щодо здійснення постмитного контролю Держмитслужба почала реалізацію пілотного проєкту щодо здійснення постмитного контро- лю як однієї із форм контролю, визначеною статтею 336 Митного кодексу України. Мета проєкту - практична реалізація положень статті 337-1 МКУ. Проведення постмитного контролю полягає в перевірці інформації, зазначеної в митній декла- рації, та поданих документів. Основними напрямами здійснення постмитного контролю є:  контроль за правильністю визначення бази оподаткування;  контроль за правильністю класифікації това- рів згідно з УКТЗЕД;  контроль за визначенням країни походжен- ня товарів;  контроль за наданням пільг в оподаткуванні, повнотою та своєчасністю сплати митних платежів;  контроль за достовірністю декларування ва- гових, кількісних та якісних показників, техні- чних та фізико-хімічних характеристик това- рів, що впливають на рівень оподаткування;  контроль за дотриманням визначених МКУ вимог митних режимів;  контроль за дотриманням суб’єктами ЗЕД положень законодавства з питань нетариф- ного регулювання. Постмитний контроль не проводиться щодо всіх митних оформлень. Проведення постмитного контролю конкретних митних оформлень здійснюється митницею за результатами застосування системи управління ризиками. Також здійснення постмитного конт- ролю можливе лише щодо митних декларацій, оформлення яких завершено не пізніше ніж за 30 календарних днів до початку здійснення постмитного контролю. Під час проведення постмитного контролю мит- ниця, яка здійснила митне оформлення товару,
 • 11. Інститут економічних досліджень та політичних консультацій 11 НОВИНИ може запитати документи, які не подавались до митного оформлення, але містять відомості, що дозволяють перевірити заявлені в митній декла- рації дані. Постмитний контроль не є документальною перевіркою дотримання вимог законодавства України з питань митної справи. Податкові повідомлення-рішення за результатами проведення постмитного контролю не виносять- ся. Водночас, результати постмитного контролю враховуються системою управління ризиками та під час відбору підприємств для проведення до- кументальних перевірок у подальшому. У разі виявлення помилок та/або невідповідності в даних, митниця інформує декларанта про такі невідповідності. Джерело: http://surl.li/qeuxp 20-те підприємство в Україні отримало статус АЕО Держмитслужба надала 20-ий сертифікат про статус Авторизованого економічного оператора (АЕО) підприємству ТОВ “Бюро Вин” (засновник мережі Goodwine). АЕО – це особливий статус, який засвідчує висо- кий ступінь довіри митниці до суб'єкта господа- рювання та надає йому можливість користувати- ся перевагами та спрощеннями при митному оформленні, як, наприклад, зниження рівня ри- зику щодо переміщуваних товарів; першочерго- вість виконання митних формальностей; випуск товарів за місцезнаходженням підприємства; спрощена процедура декларування тощо. Визнання статусу АЕО українських компаній мит- ними органами інших країн, зокрема ЄС (після укладання відповідних двосторонніх договорів про взаємне визнання), означатиме, що, напри- клад, країни ЄС у такому випадку мають довіряти українським АЕО компаніям як і європейським компаніям, а, відповідно, обсяг заходів контролю щодо товарів, які ввозяться українськими АЕО до ЄС, зменшиться. Джерело: http://surl.li/qeuxt
 • 12. “Моніторинг сприяння торгівлі в Україні” є продовженням випусків Щомісячного моніторингу сприяння торгівлі в Україні, який готувався Інститутом економічних досліджень та політичних консультацій у рамках проекту “Діалог зі сприяння торгівлі”, за фінансової підтримки Європейського Союзу та співфінансування Міжнародного фонду “Відродження”. Запропонований інформаційний бюлетень є продовженням попереднього і публікується в рамках проєкту “Підтримка громадської Ініціативи “За чесну та прозору митницю”, який реалізується за підтримки Європейського союзу, Міжнародного фонду “Відродження” та ATLAS Network і є моніторингом реалізації митної реформи та заходів зі сприяння міжнародній торгівлі. Публікація складається з трьох частин:  нормативно-правові акти, що набрали чинності  проекти нормативно-правових актів  новини Ми розуміємо, що малому та середньому бізнесу не вистачає часу на проведення аналізу нового законодавства або можливих нормативних новацій. Також, значна кількість таких актів складна для розуміння пересічної людини. “Моніторинг сприяння торгівлі в Україні” покликаний привернути увагу до цікавих подій, нововведень законодавства України, що стосуються сфери спрощення процедур торгівлі і можуть безпосередньо впливати на суб’єкти зовнішньоекономічної діяльності. Також у цих публікаціях ми будемо робити аналіз проектів нормативних актів із цієї тематики. Інститут економічних досліджень та політичних консультацій (ІЕД) - міжнародно визнаний незалежний український аналітичний центр, заснований у 1999 році. ІЕД займається аналізом проблем економічного розвитку, міжнародної торгівлі та ділового клімату (зокрема в секторі МСП), бере участь у розробці документів політики національного та регіонального рівня. ІЕД регулярно випускає власний макроекономічний прогноз для України та бере участь у розробці консенсус- прогнозу Міністерства економічного розвитку і торгівлі України. Команда соціологів ІЕД проводить регулярні опитування підприємств та експертів із метою оцінки ділового клімату та очікувань українського бізнесу. ІЕД успішно поєднує свою аналітичну діяльність з адвокацією змін та участю в громадському житті України. ІЕД співпрацює з центральними та місцевими органами влади, вітчизняними та закордонними аналітичними центрами, організаціями громадянського суспільства. Робота ІЕД фінансується за рахунок грантів, благодійних внесків та коштів технічної допомоги. WWW.TFD.IER.COM.UA ВУЛ. РЕЙТАРСЬКА 8/5-А, 01054 КИЇВ ТЕЛ. +38 (044) 278-63-42 ФАКС +38 (044) 278-63-36 Застереження Моніторинг сприяння торгівлі в Україні підготовлений ІЕД і має виключно інформаційний характер. Хоча ми доклали щонайбільших зусиль для підготовки якомога точнішої публікації, ми не беремо на себе жодної відповідальності за можливі помилки. Інститут не несе зобов'язань за будь-які збитки чи інші проблеми, які виникли прямо чи опосередковано через використання будь-якої частини цієї публікації. У разі використання обов'язковим є посилання на Інститут економічних досліджень та політичних консультацій. Матеріал відображає позицію авторів і не обов’язково збігається з позицією Європейського Союзу, Міжнародного фонду “Відродження”, ATLAS Network та (або) Інституту економічних досліджень та політичних консультацій.