Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Taskforce Search - Eduard Blacquière @ IAB Interact 2010

730 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Taskforce Search - Eduard Blacquière @ IAB Interact 2010

 1. 1. Rendement  uit    SEO  investeringen   Eduard  Blacquière  
 2. 2. Taskforce  Search  
 3. 3. bevorderen van de kennis, transparantie en innovatie in de Nederlandse markt voor zoekmachinemarketing. Missie  
 4. 4. Search Marketing Thursday Handboek zoekmachinemarketing Zoekmachinemarketing RFP Gedragscode zoekmachinemarketing Onderzoeken Taskforce  Search  
 5. 5. Elke 2 maanden 16:00u – 18:00u Gratis 20 januari SearchMarketingThursday.nl Search  Marke=ng  Thursday  
 6. 6. Eduard  Blacquière  
 7. 7. testnet  
 8. 8. edwords  
 9. 9. blogger  
 10. 10. offline  ‘blogger’  
 11. 11. docent  
 12. 12. spreker  
 13. 13. Eduard  Blacquière  
 14. 14. Eduard  Blacquière  
 15. 15. Eduard  Blacquière  
 16. 16. Experts in Online marketing We verbeteren uw online resultaatmet de combinatie van kennis vanonline marketing en techniek. De kennisopbouw van ons vakgebiedin uw eigen organisatie staat daarbijcentraal. Over OrangeValley
 17. 17. Onze disciplines
 18. 18. Kader Doelstellingen & KPI’s SEO Business case model Agenda  
 19. 19. Search  &  Analy=cs  
 20. 20. Search  
 21. 21. Organic  Search   PPC   Search  Adver=sing   Zoekmachine  promo=e   AdWords   Paid  Search   Betaalde  zoekmachineplaatsing  Onbetaalde  zoekmachineplaatsing   CPC   Natural  Search  
 22. 22. 2  lijstjes  
 23. 23. Natuurlijk  &  Gesponsord  
 24. 24. SEA + SEO = SEM Zoekmachinemarke=ng  
 25. 25. Analy=cs  
 26. 26. Onderbouwing  effect  
 27. 27. Rendement  uit  SEO  investeringen  
 28. 28. Doelgroep   Organisa=e   SEA:     +/-­‐  10  factoren   Zoekmachine   Concurren=e   SEO:    +/-­‐  200  factoren   Invloeden  Search  resultaat  
 29. 29. Wat  kun  je  meten?  
 30. 30. 1.  Zoekterm 2.  Positie / Type zoekresultaat (blended search) 3.  Impressies/vertoningen 4.  CTR 5.  Klikken/bezoeken 6.  Conversie 7.  Titel (advertentie/listing) 8.  Tekst (advertentie/snippet) 9.  URL 10.  Groep (advertenties/zoektermen) Meetvariabelen  
 31. 31. Zoekterm + Pagina Pagina = Titel + Tekst + URL Combina=e  
 32. 32. Zoekterm  +  Titel  +  Tekst  +  URL  
 33. 33. Zoekterm + Titel + Tekst + URL Positie (type zoekresultaat) Impressies Klikken/bezoeken CTR Conversie Combina=e  &  volgorde  
 34. 34. SEO  CTR  
 35. 35. SEO  CTR  
 36. 36. Blended  Search  
 37. 37. Type  zoekresultaat  
 38. 38. Blended  
 39. 39. 1.  Branding (impressies) 2.  Bezoeken (klikken) 3.  Business (conversie) Doelstellingen  
 40. 40. Branding  
 41. 41. 85% beschouwt een resultaat in de top 3 als A-merk Branding  
 42. 42. 67% offline media
 43. 43. Merknamen geen uitdaging Maar categorie termen? SEO  &  Branding  
 44. 44. Categorie  termen  
 45. 45. Categorie  termen  
 46. 46. Eerlijk: it depends… Ga meten! Branding  
 47. 47. Impressies* Posities *Ben je ook echt gezien? Branding  KPI’s  
 48. 48. Posi=es  
 49. 49. Als bezoeken je doelstelling is, dan is het OK als mensen gelijk weer weggaan Bezoeken  
 50. 50. De doelstelling bezoeken is dus eigenlijk geen doelstelling Bezoeken  
 51. 51. Waarschijnlijk wil je… •  X pageviews •  X pageviews per sessie •  Etc… Bezoeken  
 52. 52. Je wilt gericht, relevant bezoek dat voor jou waardevol is Bezoeken  
 53. 53. Maak dit conreet en meetbaar! Wat wil je dat men wel en niet doet na landing? Bezoeken  
 54. 54. Aantal klikken CTR* *Betekent dat je gezien bent relevant geacht wordt! Bezoeken  KPI’s  
 55. 55. CTR is afhankelijk van: •  Positie •  Titel •  Tekst •  URL •  Umfeld (concurrentie, branche, etc.) CTR  
 56. 56. Zoekterm + Titel + Tekst + URL CTR  beoordelen  
 57. 57. Per zoekterm? Per zoektermgroep? (merk vs. niet-merk) Per positie + (Zoekterm + Titel + Tekst + URL)? Per branche? Actionable?! Is het klikgedrag van de groep homogeen? CTR  beoordelen  
 58. 58. Gemiddelde  vs.  Bandbreedte  
 59. 59. Bezoeker Pageview Tijd op de site Download Contactformulier Aankoop Conversies  
 60. 60. Ga verder dan conversie per zoekterm Business  
 61. 61. Meet de conversie per zoekterm + pagina Business  
 62. 62. Meet de conversie per zoekterm + (Titel + Tekst + URL +)pagina Business  
 63. 63. Conversiepercentage Kosten per conversie ROI Business  KPI’s  
 64. 64. Per zoektermgroep? (merk vs. niet-merk) Per positie + (Zoekterm + Titel + Tekst + URL)? Per herkomst? Per branche? Actionable?! Conversiepercentage  
 65. 65. Is het conversiegedrag van de groep homogeen? Voorbeeld: -  Alle orders gemiddeld tussen 20-40 euro -  1 order van 1.000 euro Gemiddelde zegt dan niets meer! Kosten  per  conversie  
 66. 66. Gemiddelde  vs.  Bandbreedte  
 67. 67. Vergeet de uren van mensen niet! Anders is het geen ROI maar ROMI ROI  
 68. 68. SEO  business  case  model  
 69. 69. Doelgroep   Organisa=e   Zoekmachine   Concurren=e   SEO:    +/-­‐  200  factoren   Invloeden  SEO  resultaat  
 70. 70. Probleem  
 71. 71. Probleem  
 72. 72. Webanalyse Positieanalyse Omzet   Zoekterm  Bron  van  omzet   Posi=e   Organisch   SEO  rendement   per  posi=e   Zoekterm   SEO  Rendement  
 73. 73. Webanalyse Positieanalyse Voorspelling Voorspelling (Google Analytics) (eigen data) (externe data) Posi=eanalyse  lange   Aantal  bezoeken  per   Omzet   Zoekterm   termijn   posi=e   Bron  van  omzet   Posi=e   Posi=eanalyse   Meervolume/   mindervolume   SEO  doelconversie   Organisch   SEO  rendement   van  hogere/lagere   per  bezoek   per  posi=e   posi=e   SEO  rendement   SEO  rendement   Zoekterm   van  hogere/lagere   van  hogere/lagere   posi=e   posi=e   SEO  rendement  voorspelling  
 74. 74. Combinatie zoekterm + pagina (CZP) Organische positie van CZP Organisch zoekverkeer van CZP Omzet vanuit organisch zoekverkeer op CZP Input  
 75. 75. Webanalyse Positieanalyse (Google Analytics) €2.500   zoekterm   Google.nl   4   Organisch   €2.500   zoekterm   Voorbeeld  
 76. 76. Webanalyse Positieanalyse Voorspelling Voorspelling (Google Analytics) (eigen data) (externe data) €2.500,-­‐   Zoekterm   Google.nl   4   Organisch   €2.500,-­‐   Zoekterm   Voorbeeld  
 77. 77. SEO  CTR  
 78. 78. Webanalyse Positieanalyse Voorspelling Voorspelling (Google Analytics) (eigen data) (externe data) Posi=eanalyse  lange   €2.500,-­‐   Zoekterm   termijn   Google.nl   4   Posi=e  1  =   Organisch   Bezoek  x  7   €2.500,-­‐   Zoekterm   €2.500,-­‐  x  7   =  €17.500,-­‐   Voorbeeld  
 79. 79. Webanalyse Positieanalyse Voorspelling Voorspelling (Google Analytics) (eigen data) (externe data) Posi=eanalyse  lange   €2.500,-­‐   Zoekterm   Posi=e  1  (haalbaar)     termijn   42%  SEO  CTR   Google.nl   4   Posi=e  1  =   Organisch   Bezoek  x  7   €2.500,-­‐   Zoekterm   €2.500,-­‐  x  7   =  €17.500,-­‐   Voorbeeld  
 80. 80. Posi=e   Hoog   (1-­‐5)   Star   Ques=on  mark   Zoekterm  1   Zoekterm  3   Laag   (6+)   Cash  cow   Dog   Zoekterm  2   Laag   Hoog   Investering   Posi=evoorspelling  
 81. 81. Webanalyse Positieanalyse Voorspelling Voorspelling (Google Analytics) (eigen data) (externe data) Posi=eanalyse  lange   €2.500,-­‐   Zoekterm   Posi=e  1  (haalbaar)     termijn   42%  SEO  CTR   Google.nl   4   Posi=e  1  =   Organisch   Bezoek  x  7   €2.500,-­‐   Zoekterm   €2.500,-­‐  x  7   =  €17.500,-­‐   Voorbeeld  
 82. 82. SEO  CTR  
 83. 83. SEO  CTR  
 84. 84. CTR  als  SEA  +  SEO  
 85. 85. Webanalyse Positieanalyse Voorspelling Voorspelling (Google Analytics) (eigen data) (externe data) Posi=eanalyse  lange   €2.500,-­‐   Zoekterm   Posi=e  1  (haalbaar)     termijn   42%  SEO  CTR   Google.nl   4   Posi=on  4   6%  SEO  CTR   Posi=e  1  =   Organisch   Bezoek  x  7   €2.500,-­‐   €2.500   Zoekterm   €2.500,-­‐  x  7   =  €17.500,-­‐   €17.500   Voorbeeld  
 86. 86. Rendement   Hoog   Star   Ques=on  mark   Laag   Cash  cow   Dog   Laag   Hoog   Investering   SEO  Rendement  
 87. 87. Talk to me! email eduard@orangevalley.nl twitter @EdWords OrangeValley.nl  
 88. 88. Taskforce Affiliate Marketing Joris Goossens Conversive Next  speaker  

×