Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Att programmera med javascript grunder

Introduktion till programmering.

Användbar i Teknik 1

 • Login to see the comments

 • Be the first to like this

Att programmera med javascript grunder

 1. 1. Håkan Elderstig
 2. 2. EN INTRODUKTION TILL PROGRAMMERING MED JAVASCRIPT Exemplen bygger på kod från Spelprogrammering.nu Allt är CC By SA
 3. 3. PROGRAMMET  Strartfunktion = function start(){  Variabler  Tilldela värde  Semikolon  Hakparanteser [ ]= Alt ()  Måsvingar { } = Alt Shift () <script src="http://spelprogrammering.nu/simple.js"> function start() { Exempel ball = {x: 0, y: 0}; } function update() { clearScreen(); if (keyboard.left) { ball.x--; } if (keyboard.right) { ball.x++; } if (keyboard.up) { ball.y--; } if (keyboard.down) { ball.y++; } circle(ball.x, ball.y, 50, "red"); } </script>
 4. 4. VILLKORSSATSER Bra för ändra saker Ex. att ändra en färg <script src="http://spelprogrammering.nu/simple.js"> function start() { ball = {x: 0, y: 0}; color = "green"; } function update() { clearScreen(); circle(ball.x, ball.y + 50, 30, color); ball.x++; if(ball.x>= 200){ color = "blue"; } } </script>
 5. 5. VILLKORSSATSER Bra för interaktion Ex. att styra något med piltangenterna <script src="http://spelprogrammering.nu/simple.js"> function start() { ball = {x: 0, y: 0}; } function update() { clearScreen(); if (keyboard.left) { ball.x--; } if (keyboard.right) { ball.x++; } if (keyboard.up) { ball.y--; } if (keyboard.down) { ball.y++; } circle(ball.x, ball.y, 50, "red"); } </script>
 6. 6. LOOPEN  En slinga  För animeringar  För att fånga upp händelser   function update()  For x = 1 to 99  While () do for (var x = 10; x <= 790; x += 10) { circle(x, 200, 4, "orange"); } while (x <= 700) { circle(x, 200, 40, "orange"); x += 100; }
 7. 7. FUNKTIONER Samla ihp bra kod De finns i blioteken Skapa egna i eget bibliotek Lägga dem efter koden <script src="http://spelprogrammering.nu/simple.js"> function start() { ball = {x: 0, y: 0}; } function update() { clearScreen(); if (keyboard.left) { ball.x--; } if (keyboard.right) { ball.x++; } if (keyboard.up) { ball.y--; } if (keyboard.down) { ball.y++; } circle(ball.x, ball.y, 50, "red"); } </script>
 8. 8. BIBLIOTEK  Processing  Jespers bibliotek  Vad anv de på Khan respektive Code Academy  Vidareutvecklng av spelprogrammering.nu  Man kan anropa flera men det finns risker
 9. 9. HJÄLP Googla om du kör fast. Du hittar ofta hjälp på minsta kodsnutt eller största problemet Exempel
 10. 10. LÄR MER Boken Spelprogrammering med Javascript samt deras sajt W3C Wikiskola khanAcademy Codecademy

×