Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Mål och visioner förstelärare

Hur jag tänker försöka utveckla matematiken.

 • Be the first to comment

Mål och visioner förstelärare

 1. 1. Förstelärareuppdraget matematik
 2. 2. Mål  Utveckla matteundervisningen inom TIS och höja resultaten.  Alla minst D  Fokus på Ma1C och Ma2C Alla bilder i presentation har hämtats från Wikimedia Commons
 3. 3. Aktiviteter Ma1C  Jämförelse Stockholmsdiagnosen och reultat kap 1  Provschema för omprov  Studieteknik-PPT  Tillstånd Stockholmsdiagnosen övriga TIS  Material för flippat på Wikiskola.se
 4. 4. Aktiviteter för utveckling av undervisning • Tillstånd gamla NP • Kurs i GeoGebra • Undervisa mot alla förmågorna
 5. 5. Formativ bedömning  Elevaktiv formativ bedömning  Blogg  Föredrag  Kursmatriser  Exempel: Free Book Review
 6. 6. Flippat • Filmer på WS som sagt • Verktyg för flippat • phpBB • Lime Survey • Socrative • TodaysMeet • Tweb
 7. 7. Eleverna måste räkna - Den gordiska knuten  Extra tidiga utvecklingssamtal  Utskrivningsblanketten (Ilana)  Föräldramöte med berörda föräldrar  Studieteknik med alla föräldrar Av Shyamal (Eget arbete) [CC-BY-SA-3.0 (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0)], via Wikimedia Commons
 8. 8. Björklund Jag har bloggat mycket mot Björklund Men nu tror jag på mer ordning •Fasta omprovstider •Samtal med eleverna •Föräldrakontakter •Räkna alla uppgifter •Frivilliga studiegrupper
 9. 9. Alla förmågorna Vi måste brädda oss Flytta fokus från räknandet Jobba med alla förmågorna Då kommer eleverna att se hela bilden Där kommer resultaten Dessutom gör vi vårt jobb Undervisar enligt styrdokumenten Allvarligt Jag tror eleverna förstår bättre om vi undervisar mot alla förmågorna
 10. 10. Inspiration och förståelse • Tävlingsuppgifter • Kahn och andra digitala verktyg • Mult.se • Appar: • Skolappar.nu • Begrepp genom tankekartor • summa, produkt • Back Flipp
 11. 11. Punktmarkering  Fakta: 30 elever i åk 1 ligger under E  Eleverna släpper kap 1 just nu. Konc på att hänga med i kap 2. Resurstid ett måste.  Mentorn frågar hur det går och hjälper till med studieteknik och planering  Föräldrarna kontaktas och peppar till 100 min matte per dag.  Matteläraren inventerar behov samt är coach på Khan Academy: test och anpassad kurs. Sthlm-diagnos på alla.  En övrig lärare spelar Elementa, MatteBingo eller vad som är lämpligt. (två elever per lärare)
 12. 12. GeoGebra-kursen MOOC OER Centrala begrepp Visualisering + berättelse + övningar + spelifiering

×